Demosthenes, Speeches (XML Header) [genre: prose; rhetoric] [word count] [lemma count] [Dem.].

Word Count

Number of words: 282013 Number of words used once in this text: 32055.
Sorted by descending frequencies [sort by words].

καὶ 13974 
τῶν 4431 
μὲν 3552 
τὴν 3457 
δὲ 3123 
· 3044 
δʼ 2858 
τὸν 2618 
τοῦ 2570 
τοὺς 2456 
γὰρ 2359 
τὰ 2353 
ἂν 2309 
τὸ 2149 
τῆς 2080 
ὡς 1850 
ὁ 1799 
ἐν 1793 
τοῖς 1789 
τῷ 1781 
ἢ 1664 
μὴ 1602 
πρὸς 1583 
οὐ 1560 
οὐκ 1554 
εἰ 1518 
εἰς 1403 
ὅτι 1399 
ὦ 1305 
περὶ 1280 
ἄνδρες 1267 
ἀλλʼ 1260 
τούτων 1216 
ὑμῖν 1214 
ταῦτα 1110 
εἶναι 1107 
τῇ 1061 
ἀλλὰ 1060 
ὑμᾶς 1052 
τὰς 1034 
οἱ 1026 
τοίνυν 914 
ὧν 912 
ἐκ 906 
τις 892 
ἐπὶ 882 
τι 871 
ἐγὼ 835 
νῦν 798 
ὑμῶν 781 
ἦν 769 
οὐδʼ 742 
Ἀθηναῖοι 742 
οὖν 734 
ἡ 729 
ὑπὲρ 726 
μοι 724 
τί 689 
τοῦτο 687 
ταῦτʼ 661 
οὗτος 651 
διὰ 645 
παρʼ 625 
παρὰ 618 
οὐδὲν 616 
τούτου 604 
οὐδὲ 602 
αὐτῷ 601 
αὐτὸν 596 
ἃ 595 
τοῦτον 556 
κατὰ 551 
τε 550 
δικασταί 544 
ὑμεῖς 501 
οὔτε 484 
αὐτῶν 469 
δεῖ 445 
ἐστιν 434 
λέγειν 429 
τούτοις 427 
ἄν 427 
ἐξ 426 
μετὰ 425 
αὐτὸς 422 
οὐχ 413 
δὴ 412 
ἐὰν 411 
τούτῳ 396 
αὐτοῦ 392 
ὑπὸ 387 
δίκην 386 
αὐτοῖς 385 
νόμον 369 
τοῦτʼ 354 
ὥστε 354 
γάρ 351 
πρῶτον 350 
οἷς 349 
πάντα 347 
ἐπειδὴ 346 
μόνον 341 
ποιεῖν 341 
διʼ 339 
ἡμῖν 339 
δέ 337 
γε 334 
ἐφʼ 334 
οὗτοι 333 
γʼ 326 
πόλει 323 
οὕτω 322 
εἰπεῖν 320 
ἔχειν 320 
πάντων 317 
τούτους 317 
ἐμοῦ 313 
οὕτως 311 
ὥσπερ 308 
μᾶλλον 304 
οὔτʼ 304 
ἡμῶν 303 
εἴ 302 
καθʼ 298 
πῶς 298 
τότε 291 
ἵνα 290 
ἄλλων 288 
αὐτοὺς 287 
νόμους 287 
ἔτι 287 
μηδὲν 286 
ταῖς 285 
ἡμᾶς 283 
ὃ 278 
πόλιν 270 
πόλεως 269 
ταύτην 264 
ἤδη 262 
δεῖν 259 
οἶμαι 259 
ἐμοὶ 257 
ὅπως 257 
ὅ 254 
καίτοι 252 
μὴν 250 
ἣν 250 
λέγω 249 
ὃν 245 
τίς 242 
πάλιν 241 
ἁπάντων 237 
αὑτοῦ 232 
ὅταν 231 
ταῦθʼ 230 
πολλὰ 226 
δικαίως 225 
χρήματα 224 
ἐστι 224 
ἀληθῆ 220 
μηδʼ 217 
πρότερον 217 
ἔχει 213 
οὓς 211 
τρόπον 205 
ἔστιν 205 
ἔχων 203 
γενέσθαι 202 
μέν 202 
πάντες 201 
ἀπὸ 200 
νόμων 197 
οὐδεὶς 197 
δίκαιον 194 
ἐκείνου 194 
ἡμεῖς 194 
λαβεῖν 193 
με 192 
ὃς 191 
δήπου 187 
τʼ 183 
μηδὲ 181 
ἔστι 181 
εὖ 180 
ἵνʼ 179 
λέγε 178 
οὗ 177 
ἐπʼ 177 
ἐστὶν 177 
πάντας 172 
ἀργύριον 171 
ὢν 171 
μάρτυρας 169 
μήτε 169 
καλῶς 168 
ἑαυτοῦ 167 
ἐκεῖνος 166 
χρημάτων 165 
αὐτὴν 164 
σὺ 163 
ἀνθρώπων 162 
μου 161 
πολλῶν 161 
χρόνον 161 
αὐτοὶ 160 
νόμος 160 
ὄντων 160 
ἀρχῆς 159 
δίκαια 158 
μή 158 
ὥστʼ 155 
αὑτῷ 153 
οὐχὶ 153 
τοῦθʼ 153 
προσήκει 152 
πατὴρ 149 
πραγμάτων 148 
Φίλιππον 147 
μαρτυρίας 147 
Φίλιππος 146 
κἂν 146 
ἴσως 145 
ἐμὲ 143 
ᾧ 142 
λόγον 140 
τοιαῦτα 140 
ὄντα 140 
ὅτε 140 
ὅσα 139 
αἱ 138 
ὁτιοῦν 137 
ᾖ 137 
μαρτυρίαν 136 
ποτʼ 136 
Ἀθηναίων 136 
κατʼ 134 
πατρὸς 134 
πᾶσιν 134 
ἔσται 133 
ὑπʼ 133 
ἅπαντα 132 
ναῦν 131 
ἃς 131 
ἕκαστος 131 
ὑφʼ 131 
ἄλλοις 129 
αὑτὸν 128 
εἰκότως 127 
ἧς 127 
πράττειν 126 
εἶτα 125 
Ἁγνίου 125 
εἰρήνην 124 
καί 124 
μνᾶς 124 
νόμοι 124 
οὔθʼ 124 
εὐθὺς 123 
νυνὶ 123 
λόγους 122 
αὐτόν 121 
Φιλίππου 120 
δοκεῖ 120 
νὴ 120 
οὐκοῦν 120 
τότʼ 119 
χρὴ 119 
ἐκεῖνον 119 
ψήφισμα 118 
βούλομαι 117 
μάλιστα 117 
ποιῆσαι 115 
πόλις 115 
ἄλλο 115 
ὕστερον 115 
ταύτης 114 
εἴη 113 
νόμου 113 
σοι 113 
ἐστὶ 113 
Ἑλλήνων 113 
οὑτοσὶ 112 
ἐστίν 112 
κακῶς 111 
λαβὼν 111 
πάνθʼ 111 
πάντʼ 111 
ἄλλους 110 
γέγονεν 109 
ὅμως 109 
αὑτῶν 108 
ἐάν 108 
ἔφη 108 
ἐκείνων 107 
ἦσαν 107 
τοιοῦτον 106 
ὀρθῶς 105 
Φιλίππῳ 104 
αὐτῆς 104 
μέντοι 104 
ψευδῆ 104 
ἐκείνῳ 104 
εἴπερ 103 
μήτʼ 103 
ἅπαντας 103 
οὐδέν 102 
ἀντὶ 102 
ἐγώ 102 
ὅσʼ 101 
δοῦναι 100 
πλὴν 99 
πολλάκις 99 
πόλεμον 99 
ἕκαστον 99 
ὅστις 99 
Μαρτυρία 98 
λέγων 97 
οἳ 97 
μετʼ 96 
πολλοὺς 96 
ἐπειδὰν 96 
λέγει 95 
νόμοις 95 
τινες 95 
χρήματʼ 95 
Μαρτυρίαι 94 
πράγματα 94 
ἄξιον 94 
ὅτʼ 94 
νομίζω 93 
ἔδει 93 
αὐτὸ 92 
δήμῳ 92 
χάριν 92 
δύο 91 
εἷς 91 
οὐδενὸς 91 
αὐτῇ 90 
λόγῳ 88 
οἶδʼ 88 
πρᾶγμα 88 
τουτονὶ 88 
ἅπαντες 88 
ἡγοῦμαι 88 
πρὶν 87 
σαφῶς 87 
ἕως 87 
Νόμος 86 
οὖσαν 86 
πᾶσι 86 
ἐγένετο 86 
δῆμος 85 
πολὺ 85 
τοιούτων 85 
ἀποδοῦναι 85 
δῆλον 84 
ἀεὶ 84 
ἓν 84 
πατρὶ 83 
ὄντας 83 
Δίʼ 82 
αὑτοῖς 82 
εἰσιν 82 
οὐδένα 82 
οὑτοσί 82 
τινʼ 82 
ἀνθρώπους 82 
ἀφʼ 82 
ἄνθρωπον 82 
ἅμα 82 
εἰρήνης 81 
πρέσβεις 81 
ἄλλος 81 
ἰδίᾳ 81 
δίκας 80 
μέρος 79 
τίνος 79 
δήμου 78 
δεινὸν 78 
δῆμον 78 
φανερῶς 78 
ἀκριβῶς 78 
δικαστήριον 77 
εἶτʼ 77 
οὐσίαν 77 
πάνυ 77 
πράγματʼ 77 
ἐκείνους 77 
κοινῇ 76 
λαβὲ 76 
λόγος 76 
ὁμοίως 76 
Θηβαίους 75 
πρᾶγμʼ 75 
ὅλως 75 
εἰδέναι 74 
θεῶν 74 
μεθʼ 74 
οἰκίαν 74 
τοὐναντίον 74 
ἀκούειν 74 
ἀνάγκη 74 
ἔπειτα 74 
ὄντος 74 
ᾗ 74 
δέκα 73 
πεπραγμένων 73 
πλέον 73 
πολλῷ 73 
πρὸ 73 
τοσοῦτον 73 
τριάκοντα 73 
Δία 72 
κύριος 72 
μηδεὶς 72 
πολιτῶν 72 
προσῆκεν 72 
φησιν 72 
ἀργυρίου 72 
ἐναντίον 72 
ἴστε 72 
ὄντες 72 
δή 71 
μάλιστʼ 71 
προῖκα 71 
συνθήκας 71 
πώποτε 70 
τἄλλα 70 
ἀδικεῖν 70 
ἄλλʼ 70 
ἄλλον 70 
λόγου 69 
παθεῖν 69 
ἐμέ 69 
ἑαυτῷ 69 
γένοιτο 68 
κελεύει 68 
ἔχοντες 68 
αὐτούς 67 
λαμβάνειν 67 
μὰ 67 
πατέρα 67 
ποιεῖ 67 
σοῦ 67 
χιλίας 67 
ἐκείνοις 67 
ἔγωγʼ 67 
δυοῖν 66 
λόγων 66 
ποιήσασθαι 66 
πολέμου 66 
ταύτας 66 
ταὐτὰ 66 
γίγνεται 65 
εἰσὶν 65 
μαρτυρεῖν 65 
χρόνῳ 65 
μʼ 64 
σκοπεῖν 64 
τάλαντα 64 
χωρὶς 64 
ἀκοῦσαι 64 
ἐξεῖναι 64 
ὅπερ 64 
δεινὰ 63 
παῖδας 63 
πολλοὶ 63 
πόλλʼ 63 
σκεύη 63 
ψῆφον 63 
ἔσεσθαι 63 
βοηθεῖν 62 
βουλόμενος 62 
εἶχεν 62 
πόλεις 62 
ἀδίκως 62 
ὑμετέρων 62 
Θηβαίων 61 
γυναῖκα 61 
συμμάχους 61 
τἀληθῆ 61 
χρῆσθαι 61 
ἄρα 61 
ἅπασι 61 
ἕνεκα 61 
δεῖξαι 60 
θεοὺς 60 
ἁπλῶς 60 
ἄνευ 60 
ἐπεὶ 60 
οἷον 59 
πράγματος 59 
συμμάχων 59 
τινα 59 
ἄλλοι 59 
ἄνθρωπος 59 
ἑαυτῶν 59 
ἕτερον 59 
βούλεται 58 
πολιτείας 58 
ταύτῃ 58 
φαίνεται 58 
χρόνου 58 
ἀνθρώποις 58 
ἄγειν 58 
ἄλλα 58 
ἄρʼ 58 
ἑκάστου 58 
δικαίων 57 
εἵνεκα 57 
νόμῳ 57 
οἷόν 57 
πατήρ 57 
τουτουὶ 57 
ἄλλως 57 
ἅπασιν 57 
ἐκεῖνοι 57 
γίγνεσθαι 56 
δύναμιν 56 
κύριον 56 
οἴομαι 56 
πέντε 56 
πώποτʼ 56 
σε 56 
τοιαῦτʼ 56 
τρεῖς 56 
χώραν 56 
ἐποίησεν 56 
ἑκάστῳ 56 
ἧττον 56 
αὐτὰ 55 
δίκαιʼ 55 
δραχμὰς 55 
μητρὸς 55 
οἰκίας 55 
οὐσίας 55 
πάλαι 55 
ἐμοί 55 
ἐρῶ 55 
ἡμέραν 55 
ἡμέρας 55 
αἰτίαν 54 
εἶθʼ 54 
πολλοῦ 54 
ἀνάγνωθι 54 
ἀναγνώσεται 54 
ἑαυτὸν 54 
ὁρῶν 54 
Φορμίων 53 
Φωκέας 53 
νοῦν 53 
οὔ 53 
πατρός 53 
πότερον 53 
τινας 53 
τινὰ 53 
τριήρεις 53 
ἡσυχίαν 53 
ὁρῶ 53 
βίον 52 
γένει 52 
δόξαν 52 
μητέρα 52 
μικρὰ 52 
πολλοῖς 52 
ποτε 52 
τινὰς 52 
ἐκεῖνʼ 52 
ἔξω 52 
ἔργων 52 
ἰδίων 52 
Μάρτυρες 51 
θεοῖς 51 
κάλει 51 
λοιπὸν 51 
μέχρι 51 
οὐδεμίαν 51 
υἱὸν 51 
χωρίον 51 
ἀρχὴν 51 
ἔδωκεν 51 
ἔστω 51 
ὅσον 51 
ὑπάρχειν 51 
δημοσίᾳ 50 
μηδένα 50 
ναῦς 50 
οὔσης 50 
πλείω 50 
ποιῶν 50 
πολεμεῖν 50 
ἱερῶν 50 
βούληται 49 
γράφειν 49 
δεινόν 49 
διδόναι 49 
παραδοῦναι 49 
σοὶ 49 
τοῦτό 49 
ἐκεῖνο 49 
ἐμαυτοῦ 49 
ἔγωγε 49 
ἔσθʼ 49 
ὅσοι 49 
ῥᾳδίως 49 
Λακεδαιμονίους 48 
δημοσίῳ 48 
δοκεῖν 48 
κλήρου 48 
μαρτύρων 48 
οὐδενὶ 48 
πεπραγμένα 48 
τοσούτων 48 
ἀγαθῶν 48 
ἐκεῖ 48 
βουλῆς 47 
γραφὴν 47 
εἶπεν 47 
λέγοντος 47 
μηδενὸς 47 
τά 47 
τεκμήριον 47 
τουτονί 47 
τυχεῖν 47 
τἄλλʼ 47 
ἀλλήλους 47 
ἔμʼ 47 
ἔργον 47 
ἔχω 47 
ᾤετο 47 
εἰσὶ 46 
εἴποι 46 
κοινῶν 46 
οἴεσθε 46 
πρόκλησιν 46 
συνέβη 46 
ἔχοι 46 
ἔχοντα 46 
ὅπου 46 
αὑτοὺς 45 
πλῆθος 45 
ποιεῖσθαι 45 
προγόνων 45 
τοιούτους 45 
ἀγῶνα 45 
ἀνθρώπου 45 
ἔτη 45 
ὅρκους 45 
ὅσῳ 45 
αὐτός 44 
γένηται 44 
μικρὸν 44 
οἴεται 44 
πεποίηκεν 44 
τἀναντία 44 
υἱὸς 44 
ψήφισμʼ 44 
ἄλλου 44 
ἆρʼ 44 
ἔλαβεν 44 
ἔργῳ 44 
Αἰσχίνη 43 
αἴτιος 43 
αὕτη 43 
εἶπον 43 
εἶχον 43 
θυγατέρα 43 
καιρὸν 43 
οἶκον 43 
πλεῖν 43 
σκέψασθε 43 
σκοπεῖτε 43 
ἀνδρῶν 43 
ἄξια 43 
ὥσθʼ 43 
Εὐβουλίδου 42 
αἷς 42 
αὖ 42 
βουλῇ 42 
γράψας 42 
δίκης 42 
δόξης 42 
λεγόντων 42 
μήτηρ 42 
νομίζειν 42 
οὐδένʼ 42 
οὗτός 42 
ταλάντων 42 
τοσαύτην 42 
τό 42 
ἀληθῶς 42 
ἀπʼ 42 
ἅπαντʼ 42 
Ἀθήναζε 42 
ἐμαυτὸν 42 
ἐπιδείξω 42 
ἑνὸς 42 
ἔλαττον 42 
ἰδίας 42 
Λακεδαιμονίων 41 
δέομαι 41 
εἰσφέρειν 41 
κατέλιπεν 41 
λέγουσιν 41 
τινος 41 
τοιοῦτος 41 
φύσει 41 
χρόνους 41 
ἀλλήλοις 41 
ἐμῶν 41 
ἐνταῦθα 41 
ἐποιήσατο 41 
ἐχόντων 41 
ἑκατὸν 41 
ἔμελλεν 41 
ὄνομα 41 
ὅρκον 41 
Φωκέων 40 
γέγραπται 40 
δύʼ 40 
κυρίους 40 
πρᾶξαι 40 
τινὸς 40 
ἀποκτείνῃ 40 
ἄρχοντος 40 
ἐμὴν 40 
ἐχθρῶν 40 
ἑτέρους 40 
Νεαίρας 39 
αἰτίας 39 
γεγενῆσθαι 39 
γνώμην 39 
κατηγορεῖν 39 
οὐδαμοῦ 39 
πατρίδος 39 
πόθεν 39 
σημεῖον 39 
τήν 39 
τοσούτῳ 39 
φήσει 39 
φανήσεται 39 
φησὶν 39 
χώρας 39 
ἀδελφὸς 39 
ἀκούσαντες 39 
ἐρεῖ 39 
ἐσθʼ 39 
ἔχουσιν 39 
Ἕλληνας 39 
ὑπάρχει 39 
ὑπαρχόντων 39 
αἴτιον 38 
βουλομένοις 38 
γενήσεται 38 
γράμματα 38 
διαιτητῇ 38 
δικαστηρίῳ 38 
εἰδὼς 38 
εἶναί 38 
εὐθέως 38 
μέγιστον 38 
μαρτυρεῖ 38 
οὖσιν 38 
πάσχειν 38 
παῖδες 38 
ποιοῦντες 38 
πολέμῳ 38 
προσήκειν 38 
συμφέρει 38 
σῖτον 38 
φέρειν 38 
φασιν 38 
ἐχθροὺς 38 
ἐᾶν 38 
ἔστʼ 38 
ἔχθραν 38 
ὕβρεως 38 
γένος 37 
γένους 37 
εἰδῆτε 37 
λέγῃ 37 
λόγοις 37 
μόνος 37 
παῖδα 37 
πειράσομαι 37 
σʼ 37 
τριῶν 37 
φέρε 37 
ἄνθρωποι 37 
ἐχθρὸν 37 
ὕδωρ 37 
Αἰσχίνης 36 
Ψήφισμα 36 
βουλὴν 36 
δοκῇ 36 
εἴκοσι 36 
εἴτε 36 
μεμαρτύρηται 36 
μνῶν 36 
παίδων 36 
παντὸς 36 
παρέξομαι 36 
παρόντων 36 
πλείονος 36 
πᾶσαν 36 
συμφέρειν 36 
τάλαντον 36 
τάξιν 36 
φαίνεσθαι 36 
χρυσίον 36 
ψηφίσματα 36 
ἀναγκαῖον 36 
ἔλαβον 36 
ἔχοντας 36 
ὀφείλειν 36 
ὁρᾶτε 36 
γραμματεῖον 35 
γυναικὸς 35 
δεῦρο 35 
διαθήκην 35 
θʼ 35 
κοινὸν 35 
λαβόντες 35 
μήθʼ 35 
οἶδα 35 
οὐδείς 35 
οὑτωσὶ 35 
ποιοῦσιν 35 
τινὲς 35 
τύχῃ 35 
φησὶ 35 
ἅ 35 
ἅπερ 35 
ἐβούλετο 35 
ἐδόκει 35 
ἑτέρων 35 
ἰδεῖν 35 
αἰσχρὸν 34 
αὐτίκα 34 
διαρρήδην 34 
κακῶν 34 
κοινὰ 34 
κομίσασθαι 34 
πλείους 34 
προφάσεις 34 
συμφέρον 34 
σωτηρίας 34 
σῴζειν 34 
τίνα 34 
φίλους 34 
ἀκηκόατε 34 
ἀκούω 34 
ἐλθὼν 34 
ἑαυτοὺς 34 
ἔγραψεν 34 
Στεφάνου 33 
Τιμοκράτης 33 
καλὸν 33 
λαβέ 33 
μισεῖν 33 
οἵ 33 
οἷός 33 
που 33 
πρόφασιν 33 
τήμερον 33 
τίνʼ 33 
τετταράκοντα 33 
τιμωρίαν 33 
τρόπου 33 
φίλων 33 
ψηφίσματος 33 
ἐγκλημάτων 33 
ἐλθεῖν 33 
ἐμὸν 33 
ἐνθάδε 33 
ἐξὸν 33 
ἐστʼ 33 
ὁπότε 33 
Στέφανον 32 
γένοιτʼ 32 
εἰρημένων 32 
εἰσίν 32 
εἰσιέναι 32 
ζῆν 32 
μείζω 32 
μηδεμίαν 32 
οὔκουν 32 
πεντήκοντα 32 
πολλὴν 32 
πρός 32 
πότερʼ 32 
συμβαίνει 32 
ἀδικημάτων 32 
ἀτέλειαν 32 
ἐμπόριον 32 
ἐᾷ 32 
ἔνι 32 
ἡνίκʼ 32 
ὀγδοήκοντα 32 
ὅτου 32 
ῥᾴδιον 32 
Ῥόδον 32 
Διὸς 31 
Χαρίδημον 31 
αὐτοί 31 
βουλὴ 31 
δέον 31 
δεύτερον 31 
δεῦρʼ 31 
θαυμάζω 31 
κελεύουσιν 31 
κολάζειν 31 
μηδενὶ 31 
οἴεσθʼ 31 
πολίτης 31 
σύ 31 
σὲ 31 
τοσαῦτα 31 
τόθʼ 31 
υἱεῖς 31 
φάσκων 31 
ψευδομαρτυρίων 31 
ἀδελφὴν 31 
ἄρχειν 31 
ἐθέλειν 31 
ἐμαυτῷ 31 
ἑαυτοῖς 31 
ἠξίουν 31 
ἦλθεν 31 
ὅθεν 31 
ὤν 31 
Θηβαῖοι 30 
Στέφανος 30 
δίκαιος 30 
θεοί 30 
θυγάτηρ 30 
καλῶν 30 
λέγοντας 30 
λαβών 30 
μηδένʼ 30 
νυνί 30 
οἴκοι 30 
οἶδεν 30 
οὐκέτι 30 
πέπρακται 30 
πολίτην 30 
πολὺν 30 
προσέχειν 30 
στρατηγὸς 30 
ταύταις 30 
τράπεζαν 30 
τρίτον 30 
φησίν 30 
ἀδικεῖ 30 
ἀκούετε 30 
ἀληθείας 30 
ἀληθὲς 30 
ἀφελέσθαι 30 
ἐκείνης 30 
ἐμῆς 30 
ἐνταῦθʼ 30 
ἧκεν 30 
ὄντʼ 30 
ὅτῳ 30 
ὑμετέροις 30 
Μειδίας 29 
βέλτιον 29 
βούλωνται 29 
γέγραφεν 29 
εἰδῆθʼ 29 
εἶχε 29 
εὐνοίας 29 
εὔνοιαν 29 
θεσμοθέτας 29 
κρίσιν 29 
κἀγὼ 29 
μέγα 29 
μεγάλην 29 
μόνοι 29 
ποθʼ 29 
πολίτας 29 
πολλὰς 29 
ποῦ 29 
προέσθαι 29 
σαυτοῦ 29 
τιμὴν 29 
φημὶ 29 
φυλάττειν 29 
φόνου 29 
χρόνος 29 
ἀξίαν 29 
ἀξιοῦν 29 
ἀξιῶ 29 
ἀπολωλέναι 29 
ἄλλῳ 29 
Ἀμφίπολιν 29 
ἐλάττω 29 
ἐμῷ 29 
ἐστί 29 
ἐχθρὸς 29 
ἑτέρας 29 
ἔλεγεν 29 
ἔπειθʼ 29 
ἔπειτʼ 29 
ἔργα 29 
ἴσον 29 
ὄντι 29 
ὑμέτερον 29 
Θηβαίοις 28 
δικαίαν 28 
δικαίου 28 
δύνασθαι 28 
εὑρήσετε 28 
καθάπερ 28 
λέγεις 28 
μεῖζον 28 
ξένους 28 
παρελθὼν 28 
παρὼν 28 
πατέρʼ 28 
πράγμασι 28 
πράγμασιν 28 
συμβέβηκεν 28 
τινῶν 28 
τόν 28 
ψευδεῖς 28 
ἀδελφὸν 28 
ἄνδρα 28 
ἐάσω 28 
ἐπιδεῖξαι 28 
ἐτελεύτησεν 28 
ἔτʼ 28 
ἕνεκʼ 28 
ἣ 28 
ὅλον 28 
ὑμετέραν 28 
αἰσχύνην 27 
βουλομένους 27 
γράφων 27 
διόπερ 27 
δραχμάς 27 
εἰπὼν 27 
κύριοι 27 
οἰκείων 27 
πίστιν 27 
παρασχέσθαι 27 
παρεῖναι 27 
πιστεύειν 27 
πολιτείαν 27 
πράττων 27 
προῖκʼ 27 
πόλεων 27 
στρατηγῶν 27 
τιμωρίας 27 
τοιούτοις 27 
τουτὶ 27 
τόκους 27 
τύχης 27 
φρονεῖν 27 
ψηφισμάτων 27 
ἀμφοτέρων 27 
Ἀπολλόδωρος 27 
Ἁγνίᾳ 27 
ἐξουσίαν 27 
ἐξῆν 27 
ἔργοις 27 
ἕτερα 27 
ἠδίκει 27 
ὀφείλει 27 
ὀφείλων 27 
ὅσων 27 
ὕβριν 27 
αὐτὰς 26 
βέλτιστα 26 
δέῃ 26 
διότι 26 
εἰδότας 26 
καίπερ 26 
καιρῷ 26 
κωλύειν 26 
μάρτυρες 26 
μίαν 26 
μηδαμῶς 26 
νομίζων 26 
οἰκείους 26 
οἴκου 26 
παρανόμων 26 
ποιήσειν 26 
ποτὲ 26 
πω 26 
σωτηρίαν 26 
τηνικαῦτα 26 
τινι 26 
τουτουί 26 
τῳ 26 
φίλον 26 
φημι 26 
φησι 26 
ἀμφότερʼ 26 
ἀνάγκης 26 
ἄμεινον 26 
ἅπαξ 26 
ἐγγυτάτω 26 
ἐλευθερίαν 26 
ἐποίει 26 
ἑτέρου 26 
ἔμοιγε 26 
ἔξεστιν 26 
ἔφασαν 26 
ἕνʼ 26 
ἕνα 26 
Ἕλλησι 26 
ἡδέως 26 
ὁρᾶν 26 
ὑβρίζειν 26 
ὡμολόγει 26 
Δημοσθένους 25 
Θεόφημος 25 
Μακαρτάτου 25 
Χερρόνησον 25 
βαδίζειν 25 
βασιλέα 25 
γεγενημένων 25 
γενομένης 25 
δέοντα 25 
δίκαιόν 25 
διαθήκας 25 
διαιτητὴν 25 
δοὺς 25 
εἰσαγώγιμον 25 
εἶ 25 
θάνατον 25 
κίνδυνον 25 
μεμαρτυρήκασιν 25 
μηδέν 25 
οὖσα 25 
πονηρίας 25 
πρέσβεων 25 
προσῆκε 25 
συγγενεῖς 25 
συγγραφὴν 25 
τοι 25 
τοιαύτην 25 
τοὔνομα 25 
τραπέζης 25 
φίλος 25 
ἀκούσας 25 
Ἀθηναίους 25 
ἔοικεν 25 
ἕνδεκα 25 
ἡγούμενος 25 
ἦ 25 
ἴσασιν 25 
ὅποι 25 
ὑμετέρας 25 
Πασίωνος 24 
βούλησθε 24 
γνώσεσθε 24 
γράψαι 24 
δίδωσιν 24 
δεόντων 24 
θανάτου 24 
θεῖναι 24 
μαθεῖν 24 
νεὼς 24 
παντελῶς 24 
παρόντα 24 
παρόντος 24 
πονηρίαν 24 
πᾶν 24 
συγγραφήν 24 
τάλαντʼ 24 
ταὐτὸ 24 
τελευταῖον 24 
τριηραρχίας 24 
χρόνοις 24 
ἀγῶνος 24 
ἀρετῆς 24 
ἄτοπον 24 
ἐγένοντο 24 
ἐγίγνετο 24 
ἐκεῖνό 24 
ἐφεξῆς 24 
ἔνδον 24 
ἕξει 24 
ἡγεῖσθαι 24 
ἡγεῖτο 24 
ὅσην 24 
ὥς 24 
ὦσιν 24 
Πειραιεῖ 23 
Φωκεῖς 23 
αὑτόν 23 
βίου 23 
γεγραμμένα 23 
δεινότατον 23 
διδάσκειν 23 
δραχμῶν 23 
εἰκὸς 23 
κακὸν 23 
λέγʼ 23 
λαβόντα 23 
λῃτουργίας 23 
μικροῦ 23 
οὔπω 23 
παῖς 23 
πεπραγμένʼ 23 
πλοῖα 23 
ποιήσας 23 
πράξεις 23 
προσελθὼν 23 
προσῆκον 23 
πρῶτος 23 
σίτου 23 
συγγνώμην 23 
συγγραφῆς 23 
τινὶ 23 
τρία 23 
φάσκειν 23 
ἀγαθόν 23 
ἀδικοῦντας 23 
ἀξιοῖ 23 
ἀσφαλῶς 23 
ἄδειαν 23 
ἄξιόν 23 
ἐκεῖνα 23 
ἐμὸς 23 
ἐπιτρέπειν 23 
ἑβδομήκοντα 23 
ἑτέραν 23 
ἔχοντος 23 
ἕκαστα 23 
ἕτερος 23 
ἠκούσατε 23 
ἡμερῶν 23 
ἰδίαν 23 
ἴδοι 23 
ᾔδει 23 
Εὔβοιαν 22 
Λακεδαιμόνιοι 22 
Πελοπόννησον 22 
Πολέμωνι 22 
αἰσχρῶς 22 
βασιλεῖ 22 
βελτίω 22 
βούλεσθε 22 
γίγνονται 22 
γενόμενος 22 
γιγνομένων 22 
δεσμοῦ 22 
δοκοῦσιν 22 
εἴσεσθε 22 
καλὰ 22 
καταστῆσαι 22 
λέγοντες 22 
μεγάλʼ 22 
μικρὰν 22 
ξύλων 22 
οἷʼ 22 
παρέχειν 22 
πολλά 22 
πράγμαθʼ 22 
προθύμως 22 
προσήκοντα 22 
πως 22 
σφόδρʼ 22 
σφόδρα 22 
σῶμα 22 
τιμῆς 22 
τοιαύτας 22 
φασὶ 22 
ψηφίσασθαι 22 
ψηφίσματι 22 
ἀναιδείας 22 
ἀνθρώπῳ 22 
ἁλῷ 22 
ἄλλας 22 
Ἀθήνησιν 22 
Ἀθηναίοις 22 
Ἀρχιάδου 22 
ἐγγυητὰς 22 
ἐξετάσαι 22 
ἐπιστολὴν 22 
ἐρεῖν 22 
ἐτῶν 22 
ἑκὼν 22 
ἔδωκε 22 
ἔφην 22 
ἔχθρας 22 
ἕν 22 
Ἕλλησιν 22 
ἡλικίαν 22 
ἤ 22 
ἦλθον 22 
ἱερὰ 22 
ἴσου 22 
ὁδὸν 22 
ὅλην 22 
ὑπερβολὴν 22 
Βοσπόρῳ 21 
Φορμίωνα 21 
βασιλεὺς 21 
βούλεσθαι 21 
γεγόνασιν 21 
γενομένων 21 
δείξω 21 
δικαστὰς 21 
δοκῶ 21 
δωρειάν 21 
δωρειὰν 21 
εἴπῃ 21 
εἴρηκα 21 
θεούς 21 
κλῆρον 21 
λόγοι 21 
μάρτυρα 21 
μαρτυριῶν 21 
μηνὸς 21 
ναῦλον 21 
οἰκείως 21 
οὐδενός 21 
παθὼν 21 
παρόντι 21 
πεῖσαι 21 
ποιῇ 21 
πρεσβείας 21 
στρατιώτας 21 
συγγνώμης 21 
συμβόλαιον 21 
φράτερας 21 
χρήμασιν 21 
ἀγορὰν 21 
ἀγώγιμον 21 
ἀδελφῆς 21 
ἀδικῶν 21 
ἀεί 21 
ἀφεῖναι 21 
ἄλλην 21 
ἄνδρας 21 
ἄξιος 21 
ἄρχοντα 21 
ἐλευθερίας 21 
ἐνῆν 21 
ἐξέσται 21 
ἐχρῆν 21 
ἐψηφίσασθε 21 
ἑλέσθαι 21 
ἑπτὰ 21 
ἑτέροις 21 
ἔλαχον 21 
ἔνοχος 21 
ἔτυχεν 21 
ἔχουσι 21 
ἔχῃ 21 
ἡμετέρων 21 
ὀργὴν 21 
ὀργῆς 21 
ὑπῆρχεν 21 
Θεόπομπος 20 
Νέαιραν 20 
Σόλων 20 
αὐτήν 20 
βουλομένων 20 
βουλόμενοι 20 
γιγνόμενον 20 
γνώμῃ 20 
γραφὰς 20 
δίκη 20 
δεδωκέναι 20 
δεικνύναι 20 
διαφέρει 20 
δύναται 20 
εἰκός 20 
εἶπε 20 
εὐθύνας 20 
θάλατταν 20 
θέσθαι 20 
κάλλιον 20 
κακόν 20 
καλόν 20 
καλῶ 20 
κατηγορῶν 20 
λοιπὰ 20 
μέλλων 20 
μέρει 20 
μεγάλα 20 
ξένος 20 
οἴονται 20 
οἷα 20 
πατρίδι 20 
περ 20 
πλησίον 20 
προγόνους 20 
πόλεμος 20 
σκοπῶν 20 
σου 20 
συμφέροντα 20 
συμφερόντων 20 
τέως 20 
τετελευτηκότος 20 
τιμᾶν 20 
τινά 20 
τουτῳὶ 20 
τούς 20 
τύχην 20 
φανερὸν 20 
φύσεως 20 
φῇ 20 
χρῆν 20 
χώρᾳ 20 
ἀκούσατε 20 
ἀλλήλων 20 
ἀναγίγνωσκε 20 
ἀπολαβεῖν 20 
Ἀπολλόδωρον 20 
Ἀρχιάδῃ 20 
ἐκκλησίαν 20 
ἐχθροῖς 20 
ἑκάστην 20 
ἑτοίμως 20 
ἔλεγον 20 
ἠξίου 20 
ἥκει 20 
Αἴγυπτον 19 
Δημοσθένης 19 
Θρᾴκης 19 
Κατὰ 19 
Λακεδαιμονίοις 19 
Πειραιᾶ 19 
Πρὸς 19 
Φορμίωνι 19 
Χαρίδημος 19 
αὑτῆς 19 
βασιλέως 19 
βούλονται 19 
γεγραμμένων 19 
γράφεσθαι 19 
γῆ 19 
δεσμωτήριον 19 
διδάξω 19 
δικαίοις 19 
δικῶν 19 
διὸ 19 
εἰρήνη 19 
εὐεργέτας 19 
ζητεῖν 19 
θανάτῳ 19 
θεοῦ 19 
θεραπαίνας 19 
κατηγορεῖ 19 
κινδυνεύειν 19 
κινδύνους 19 
κἀκεῖνο 19 
λέξω 19 
λῃτουργεῖν 19 
μένειν 19 
μεγάλων 19 
μελλόντων 19 
μεμνῆσθαι 19 
ξύλα 19 
οἴκῳ 19 
οὐκέτʼ 19 
οὐσία 19 
πάσας 19 
πείθεσθαι 19 
πεπραγμένοις 19 
περί 19 
πλεῖστον 19 
ποιήσει 19 
πρόγονοι 19 
πρόνοιαν 19 
συνθήκαις 19 
τέλος 19 
τηλικαύτην 19 
τιθέναι 19 
τιμὰς 19 
τοιαῦθʼ 19 
τοιοῦτοι 19 
τἀναντίʼ 19 
φιλίαν 19 
φιλοτιμίαν 19 
φύσιν 19 
χάριτος 19 
χαλεπὸν 19 
ψευδόμενος 19 
ἀγαθὸν 19 
ἀδικοῦντα 19 
ἀμύνεσθαι 19 
ἀνδρὸς 19 
ἀποδεδωκέναι 19 
ἀρχὰς 19 
ἀρχῇ 19 
ἄγων 19 
ἄνω 19 
ἄρχων 19 
ἐλπίδας 19 
ἐνίους 19 
ἐντεῦθεν 19 
ἐπιτροπῆς 19 
ἑώρων 19 
ἕκαστοι 19 
Ἕλληνες 19 
ἥκειν 19 
ὀφειλόντων 19 
ὑμέτερʼ 19 
Λέγε 18 
Μειδίαν 18 
Μειδίου 18 
Παρμένων 18 
Χαριδήμῳ 18 
βίᾳ 18 
βουλεύεσθαι 18 
βούλει 18 
δέκʼ 18 
δήποτε 18 
δήπουθεν 18 
δίαιταν 18 
δεινά 18 
διδάξαι 18 
δικάζεσθαι 18 
δικαιότερον 18 
δικαστηρίου 18 
δικαστῶν 18 
εἰδότες 18 
εἴκοσιν 18 
κίνδυνος 18 
κρατεῖν 18 
κυρίαν 18 
κωλύει 18 
μάλʼ 18 
μίσθωσιν 18 
μετέχειν 18 
οὐδέπω 18 
οὐδεμιᾶς 18 
πάσης 18 
παιδὸς 18 
παραλαβεῖν 18 
παρῆν 18 
πλεῖστα 18 
πλοίῳ 18 
πλοῖον 18 
ποιοῦντας 18 
πολλῆς 18 
στρατηγοῦ 18 
στρατηγὸν 18 
ταῦτά 18 
τοσούτου 18 
τριήρων 18 
φράσω 18 
φυλῆς 18 
φωνὴν 18 
χαλεπῶς 18 
χρήμαθʼ 18 
χρώμενος 18 
χρῆται 18 
ἀγορᾷ 18 
ἀδελφοῦ 18 
ἀκούοντες 18 
ἀλήθειαν 18 
ἀμφισβητεῖν 18 
ἀνὴρ 18 
ἀξιῶν 18 
ἀπέδωκεν 18 
ἀπορίαν 18 
ἀρχόντων 18 
ἅπανθʼ 18 
ἐκεῖθεν 18 
ἐξαπατᾶν 18 
ἐπειδή 18 
ἐποίησαν 18 
ἔλεγχον 18 
ἔν 18 
ἕξειν 18 
Ἑλλήσποντον 18 
ἡγούμην 18 
ἡμέρᾳ 18 
ἥξει 18 
ἴδιον 18 
ὑπάρχουσαν 18 
ὦσι 18 
Εὐβουλίδης 17 
Θεόφημον 17 
Νέαιρα 17 
Πολέμωνος 17 
Ποτείδαιαν 17 
Φιλοκράτης 17 
Φιλοκράτους 17 
Φυλομάχη 17 
Φυλομάχης 17 
αἰσχρόν 17 
αὐτὴ 17 
βαρβάρων 17 
βοηθῆσαι 17 
βούλοιτο 17 
γέγονε 17 
γεγενημένον 17 
γεγραμμένον 17 
γνῶναι 17 
γραμματείῳ 17 
γυναῖκας 17 
γυνὴ 17 
δίδωσι 17 
δεδέσθαι 17 
δημοτῶν 17 
δημότας 17 
δωρειὰς 17 
δόξει 17 
δόξῃ 17 
δύναιτʼ 17 
δὶς 17 
εἰσπράττειν 17 
εἴπω 17 
εἶεν 17 
εὔνους 17 
καιρὸς 17 
λάβῃ 17 
λαμβάνων 17 
μάλα 17 
μάλισθʼ 17 
μέγιστʼ 17 
μητρὶ 17 
μόνῳ 17 
ξένων 17 
οἰκείοις 17 
οὐδεπώποτʼ 17 
πανταχοῦ 17 
παρά 17 
παράδειγμα 17 
παραλαμβάνειν 17 
παραχρῆμʼ 17 
παραχρῆμα 17 
πείσας 17 
πεπονθέναι 17 
ποιησάμενος 17 
πολιτείᾳ 17 
πρότερόν 17 
σκευῶν 17 
στέφανον 17 
συγγενῶν 17 
συκοφαντεῖν 17 
συνθῆκαι 17 
σὺν 17 
ταυτὶ 17 
τεθνάναι 17 
τοιοῦτόν 17 
τυγχάνειν 17 
τόνδε 17 
τόπον 17 
χρήσιμον 17 
ἀγωνίζεσθαι 17 
ἀνεψιοῦ 17 
ἀνθʼ 17 
ἀποστερῆσαι 17 
ἄλλης 17 
ἄρτι 17 
ἅμʼ 17 
Ἀθηναῖον 17 
ἐγκαλεῖ 17 
ἐγκαλεῖν 17 
ἐκεῖσε 17 
ἐκκλησίαις 17 
ἐνιαυτοῦ 17 
ἐποίουν 17 
ἐᾶσαι 17 
ἐῶ 17 
ἔγκλημα 17 
ἔγραψε 17 
ἔμελλον 17 
ἔσονται 17 
ἔχον 17 
Ἐπιστολή 17 
ἱππέας 17 
ὀφείλοντας 17 
ὁρῶντες 17 
ὄνομʼ 17 
ὑμέτερα 17 
ὑμετέρους 17 
ὦφλεν 17 
ῥήτωρ 17 
Βουσέλου 16 
Δημοσθένην 16 
Κερσοβλέπτην 16 
Κόνων 16 
Μακεδονίας 16 
Πασίων 16 
Πρόκλησις 16 
Πύλας 16 
Στρατίου 16 
βασανίζειν 16 
βελτίους 16 
βουλομένῳ 16 
γενόμενον 16 
γνώμης 16 
γοῦν 16 
γυναικῶν 16 
γυναῖκʼ 16 
διηγήσασθαι 16 
δικαστήρια 16 
δικασταὶ 16 
δυνάμει 16 
δώσειν 16 
εἰμι 16 
εἰρήνῃ 16 
εὑρεῖν 16 
θεάσασθε 16 
θεῷ 16 
καιρῶν 16 
κελεύοντος 16 
κελεύω 16 
κεῖται 16 
κἀκεῖνʼ 16 
μαρτυροῦσι 16 
μαρτυροῦσιν 16 
νομοθέτης 16 
οὐδέ 16 
οὔσας 16 
οὖσι 16 
παράπαν 16 
παρέδωκεν 16 
παρρησίας 16 
ποιήσετε 16 
ποιήσω 16 
ποιεῖς 16 
ποιούμενος 16 
πολίταις 16 
πολιτευομένων 16 
πολιτεύεσθαι 16 
ποῖ 16 
πράγματι 16 
πραχθέντων 16 
πρώην 16 
συμβουλεύειν 16 
συμβῇ 16 
συμμαχίαν 16 
συμφέροντος 16 
συνθηκῶν 16 
τίνι 16 
τριήρη 16 
υἱεῖ 16 
φήσειεν 16 
φήσομεν 16 
φιαλῶν 16 
χρέως 16 
χωρία 16 
ἀδικούντων 16 
ἀληθεῖς 16 
ἀνάξιον 16 
ἀντʼ 16 
ἀρχήν 16 
ἀτελείας 16 
ἀφεὶς 16 
ἁπάσας 16 
ἃν 16 
ἄκων 16 
ἄχρι 16 
ἐγράψατο 16 
ἐδίδου 16 
ἐκκλησίας 16 
ἐλεύθερον 16 
ἐναντία 16 
ἐντὸς 16 
ἔνιοι 16 
ἔχοντʼ 16 
Ἑλλάδα 16 
ἡμέραις 16 
ἤθελον 16 
ἥκιστα 16 
ἥνπερ 16 
ἥτις 16 
ὁμολογῶ 16 
ὅθʼ 16 
ὅπλοις 16 
ὑπεύθυνον 16 
ὡμολόγησεν 16 
ᾤμην 16 
Διονυσίοις 15 
Θεοκρίνης 15 
Μιλύαν 15 
Πολύευκτος 15 
Πόντον 15 
Φορμίωνος 15 
αἴτιοι 15 
αὔτʼ 15 
αὖθις 15 
αὗται 15 
βέλτιστον 15 
βλασφημίας 15 
γράφει 15 
γραφῆς 15 
γῆς 15 
δέδωκεν 15 
δεινῶν 15 
δηλοῖ 15 
δημόσιον 15 
δικαστάς 15 
δυνάμεως 15 
δωρεὰν 15 
εἰσι 15 
εἴρηκεν 15 
εἴρηται 15 
εἴς 15 
εἴτʼ 15 
κάτω 15 
καταλιπεῖν 15 
κινδύνων 15 
κληρονομεῖν 15 
κωλῦσαι 15 
λέγουσι 15 
λαχεῖν 15 
λαχὼν 15 
λῦσαι 15 
μέλλει 15 
μέλλω 15 
μεμαρτύρηκεν 15 
μεταξὺ 15 
μισθὸν 15 
ναύτας 15 
νηὶ 15 
νομίζετε 15 
οἷος 15 
παντὶ 15 
παραλαβὼν 15 
παρεσκευάσθαι 15 
πεισθέντες 15 
πεποίηκε 15 
πεποίηται 15 
πολλοί 15 
πονηρὸν 15 
πονηρὸς 15 
προσδοκᾶν 15 
πρόσοδον 15 
πότερα 15 
σέ 15 
σαυτῷ 15 
σκοπεῖτʼ 15 
στρατιωτῶν 15 
συκοφαντῶν 15 
σχεδὸν 15 
τίνες 15 
τείχη 15 
τεκμηρίων 15 
τιθεὶς 15 
τιμᾶσθαι 15 
τινων 15 
τισιν 15 
τοσαῦτʼ 15 
φαίνηται 15 
φασι 15 
φιλοτιμίας 15 
χεῖρον 15 
ψυχῆς 15 
ἀγάθʼ 15 
ἀγνοεῖν 15 
ἀδεῶς 15 
ἀμφότερα 15 
ἀναλίσκειν 15 
ἀναλώματα 15 
ἀξίους 15 
ἀποδιδόναι 15 
ἀπόφασιν 15 
ἀσφαλὲς 15 
ἁπάσαις 15 
ἄντικρυς 15 
ἅνθρωπος 15 
ἅπας 15 
Ἀττικὴν 15 
ἐκέλευεν 15 
ἐκέλευον 15 
ἐκβαλεῖν 15 
ἐπράχθη 15 
ἐῶσιν 15 
ἑαυτόν 15 
ἑώρα 15 
ἔδωκα 15 
ἔνεστι 15 
ἔπραττον 15 
ἕτεροι 15 
ἡγεῖσθε 15 
ἡγεῖται 15 
ἡμετέρας 15 
ἥ 15 
ἦμεν 15 
ἱκανὸν 15 
ὀλίγου 15 
ὀφείλοντα 15 
ὁμολογεῖται 15 
ὂν 15 
ὄν 15 
ὅς 15 
Ὀλυμπιόδωρος 15 
ὑπεύθυνος 15 
ᾔδεσαν 15 
ᾤχετο 15 
Βυζάντιον 14 
Θεοπόμπου 14 
Θετταλῶν 14 
Κερσοβλέπτης 14 
Τιμόθεος 14 
Χαβρίου 14 
Χερρονήσου 14 
βάσανον 14 
βέλτιστʼ 14 
βεβαίως 14 
βούλεσθʼ 14 
γέ 14 
γέγονʼ 14 
γῆν 14 
δέω 14 
δεινότερʼ 14 
δημοκρατίᾳ 14 
διαθήκης 14 
διώκων 14 
δοκεῖτε 14 
εἰσελθεῖν 14 
εἵνεκʼ 14 
ζημίαν 14 
καιροῖς 14 
κεφάλαιον 14 
κρίνεται 14 
λέγεται 14 
λίαν 14 
μέρη 14 
μείζους 14 
μεγίστων 14 
μναῖ 14 
οἰκέτην 14 
οἴκαδε 14 
οἵτινες 14 
οἷ 14 
οὗτοί 14 
πέμπειν 14 
παντάπασιν 14 
παραλείψω 14 
παρασχεῖν 14 
παρόντας 14 
πατρῴων 14 
πεποιηκέναι 14 
πεῖραν 14 
πλειόνων 14 
ποιήσαντες 14 
πράττει 14 
πρυτάνεις 14 
πώποθʼ 14 
σιωπῶ 14 
σκέψασθʼ 14 
συγγραφῇ 14 
συνοικεῖν 14 
σωθῆναι 14 
σώματος 14 
σῆς 14 
σῶσαι 14 
τάχιστα 14 
τίμημα 14 
ταὐτά 14 
ταὔτʼ 14 
τελευτήσαντος 14 
τεττάρων 14 
τηλικοῦτον 14 
τηνικαῦτʼ 14 
τιμῶν 14 
τοιούτου 14 
τουτουσὶ 14 
τριακοσίας 14 
τριηράρχων 14 
φίλοι 14 
φίλοις 14 
φεύγειν 14 
φιάλας 14 
φιλίας 14 
φοβοῦμαι 14 
χαίρειν 14 
χωρίων 14 
ἀγαθὰ 14 
ἀγορᾶς 14 
ἀδελφὴ 14 
ἀδικήματα 14 
ἀδικοῦσιν 14 
ἀκηκόατʼ 14 
ἀνδράποδα 14 
ἀξίως 14 
ἀπάγειν 14 
ἀτελῆ 14 
ἁπλοῦν 14 
ἄκυρα 14 
ἄξιός 14 
ἄριστα 14 
Ἀθήνηθεν 14 
Ἀμφικτυόνων 14 
Ἀριστογείτονος 14 
ἐγγυητάς 14 
ἐκδοῦναι 14 
ἐκείνῃ 14 
ἐμοῖς 14 
ἐμὴ 14 
ἐνθένδε 14 
ἐπιτήδειον 14 
ἐποίησε 14 
ἐτόλμησεν 14 
ἑάλω 14 
ἔνεστιν 14 
ἔξεστι 14 
ἔρημον 14 
ἔτεσιν 14 
ἕτερʼ 14 
ἡμέτερον 14 
ἡμετέραν 14 
ἡνίκα 14 
ὀκτὼ 14 
ὁμοῦ 14 
ὅσαι 14 
ὅσους 14 
ὑγιὲς 14 
ᾤοντο 14 
ῥητόρων 14 
Εὐκτήμων 13 
Θετταλοὺς 13 
Θρᾴκην 13 
Σόλωνος 13 
αἰτιᾶσθαι 13 
βήματος 13 
βουλεύσασθαι 13 
βουλόμενον 13 
γεγονὼς 13 
γενήσεσθαι 13 
γιγνώσκειν 13 
γονέας 13 
γραμμάτων 13 
γυνή 13 
δάνειον 13 
δίκαι 13 
δίκαιός 13 
δεῖνʼ 13 
διαθέσθαι 13 
δύναμις 13 
δύνηται 13 
δώδεκα 13 
δώσει 13 
εἰληφέναι 13 
εἵλετο 13 
εἶδον 13 
εὐνοϊκῶς 13 
ζημίας 13 
ζῶν 13 
θυγατρὸς 13 
καλεῖν 13 
κατέστησεν 13 
κελεύειν 13 
κομιδῇ 13 
κρίνειν 13 
κύρια 13 
λέγοντι 13 
λοιπόν 13 
μέλλειν 13 
μέμνησθε 13 
μήν 13 
μαρτυροῦντας 13 
μεγάλη 13 
μετρίως 13 
μηδεμιᾶς 13 
μητρός 13 
μικρόν 13 
ναυτῶν 13 
νομοθετεῖν 13 
πένης 13 
παιδία 13 
πειρᾶσθαι 13 
πεποιῆσθαι 13 
πικρῶς 13 
πλοῦν 13 
ποιοῦσι 13 
πράττοντες 13 
πρεσβείαν 13 
προὐκαλεῖτο 13 
πρυτανείας 13 
πρότερος 13 
σαυτὸν 13 
σοί 13 
στρατεύεσθαι 13 
συμμορίας 13 
τάξει 13 
τάς 13 
τίνας 13 
ταλάντου 13 
ταὐτὸν 13 
τιμωρήσασθαι 13 
τινές 13 
τοιαύτης 13 
τουτωνὶ 13 
τουτῳί 13 
τριηράρχους 13 
υἱόν 13 
φανῆναι 13 
φροντίζειν 13 
φυλακὴν 13 
φόβον 13 
χαρίσασθαι 13 
χιλίων 13 
χρῆναι 13 
ψήφων 13 
ψήφῳ 13 
ἀγνοεῖ 13 
ἀγῶνι 13 
ἀδείας 13 
ἀδελφῷ 13 
ἀδικεῖσθαι 13 
ἀκούετʼ 13 
ἀκούων 13 
ἀληθείᾳ 13 
ἀμφοτέροις 13 
ἀνάγκην 13 
ἀντίγραφα 13 
ἀπολογίαν 13 
ἀπολογίας 13 
ἀποστερεῖν 13 
ἀρτίως 13 
ἀτελεῖς 13 
ἄπαις 13 
ἄρχοντι 13 
Ἀλωπεκῆθεν 13 
Ἀττικῆς 13 
Ἀφόβου 13 
Ἀφόβῳ 13 
ἐβουλήθη 13 
ἐλευθέρους 13 
ἐνθάδʼ 13 
ἐννέα 13 
ἐξαίφνης 13 
ἐξελέγξαι 13 
ἐπειδήπερ 13 
ἐποιησάμην 13 
ἐργαστήριον 13 
ἑαυτούς 13 
ἑκάστοτε 13 
ἑνὶ 13 
ἑορτὴν 13 
ἑτέρῳ 13 
ἔδοξεν 13 
ἔθηκεν 13 
ἔμπροσθεν 13 
ἔπραξεν 13 
ἔχετε 13 
ἔχοντι 13 
ἠξίωσεν 13 
ἡλίκα 13 
ἡλίκον 13 
ἡμέτερα 13 
ὁμολογίαις 13 
ὁμολογῶν 13 
ὄνειδος 13 
ὄνθʼ 13 
ὅλης 13 
ὅρκων 13 
Ὀλυνθίων 13 
ὑπολαμβάνειν 13 
Βοιωτὸν 12 
Βυζαντίων 12 
Θάσον 12 
Λάμπις 12 
Περὶ 12 
Τιμοκράτους 12 
αἰσχρῶν 12 
αἰτίους 12 
αἵρεσιν 12 
αὐταῖς 12 
βουλήν 12 
γεγράφθαι 12 
γενόμενα 12 
γυναικός 12 
δέδοικα 12 
δανείσασθαι 12 
δανεισάμενος 12 
δανεῖσαι 12 
δείξειν 12 
δεῖνα 12 
δεῖξον 12 
δεῖσθαι 12 
διδόασιν 12 
δικαίῳ 12 
δικαστηρίων 12 
δοθέντων 12 
δουλεύειν 12 
δούλων 12 
δοῦλον 12 
δῶρα 12 
εἰδώς 12 
εἰσελθὼν 12 
εἴην 12 
εὑρήσει 12 
θαλάττῃ 12 
θυγατέρας 12 
κέκτηται 12 
καθιστάναι 12 
κακά 12 
κατηγορίας 12 
κατηγόρει 12 
κελεύουσι 12 
κελεύων 12 
κοινωνὸς 12 
κοινὴν 12 
κοινῆς 12 
κοινῷ 12 
κομίζεσθαι 12 
κτήματα 12 
λέγοι 12 
λύειν 12 
λῃτουργιῶν 12 
μέγαν 12 
μέγας 12 
μεγάλας 12 
μεγίστην 12 
μοί 12 
μόλις 12 
μῆνας 12 
ξένη 12 
ξένοι 12 
οἰκέτας 12 
οἶνον 12 
οὐσῶν 12 
οὑτωσί 12 
πάτρια 12 
πανταχόθεν 12 
παράνομον 12 
παραβὰς 12 
πατρί 12 
πεπονθὼς 12 
περιφανῶς 12 
πλεονεξίας 12 
ποιοῦντα 12 
πολεμίων 12 
πολλούς 12 
πολῖται 12 
πράττοντας 12 
πραχθέντα 12 
προσηκόντων 12 
προσηκόντως 12 
προφάσει 12 
πρόφασις 12 
πᾶς 12 
σαφέστερον 12 
στεφάνων 12 
στρατείας 12 
συνέβαινεν 12 
συνεχῶς 12 
σύμμαχοι 12 
σώματι 12 
τάδε 12 
τάλανθʼ 12 
τέτταρα 12 
ταυτησὶ 12 
τηλικαῦτα 12 
τοιαύτη 12 
τοιοῦτός 12 
τολμᾷ 12 
του 12 
τουτί 12 
τροφὴν 12 
τυράννους 12 
τἀδικήματα 12 
φανερόν 12 
φανερὰ 12 
φασὶν 12 
φαύλως 12 
φιλανθρωπίας 12 
φλαῦρον 12 
φρονῶν 12 
φὴς 12 
χρή 12 
χρήσιμος 12 
χρηστὸν 12 
χρόνων 12 
ψεύδεσθαι 12 
ψηφίζεσθαι 12 
ἀγῶνʼ 12 
ἀκούσατέ 12 
ἀκοῦσαί 12 
ἀναιδὴς 12 
ἀναστὰς 12 
ἀνδραπόδων 12 
ἀνδροφόνον 12 
ἀνελεῖν 12 
ἀνοίγειν 12 
ἀποδώσειν 12 
ἀποκτεῖναι 12 
ἀποτεῖσαι 12 
ἀργυρίῳ 12 
ἀρχὴ 12 
ἀσελγῶς 12 
ἀφείλετο 12 
ἀφορμὴν 12 
ἄκυρον 12 
ἄξιʼ 12 
ἅπασαν 12 
Ἀνδροτίων 12 
Ἀνδροτίωνος 12 
Ἀπολλοδώρῳ 12 
Ἀριστοφῶν 12 
ἐγράφη 12 
ἐμαρτύρησαν 12 
ἐμμένειν 12 
ἐνίκησεν 12 
ἐνθυμεῖσθε 12 
ἐξετάζειν 12 
ἐπίσχες 12 
ἐποιεῖτο 12 
ἐτόλμα 12 
ἐᾶτε 12 
ἑκάτερος 12 
ἑξήκοντα 12 
ἔθετο 12 
ἔμελλε 12 
ἔνδειαν 12 
ἔνδειξιν 12 
ἔροιτο 12 
ἔτος 12 
ἕτοιμος 12 
ἠθέλησεν 12 
ἡγεμὼν 12 
ἡγοῦντο 12 
ἡντινοῦν 12 
ἦγον 12 
ἰδὼν 12 
ἱκετεύω 12 
ἴδια 12 
ὀλίγων 12 
ὀλιγαρχίας 12 
ὀμόσαι 12 
ὁρᾷ 12 
ὄφελος 12 
ὅνπερ 12 
ὅντινα 12 
ὅπλα 12 
ὅπλων 12 
ὅρκου 12 
ὅρους 12 
ὅσιον 12 
Ὀλυνθίους 12 
ὑβρίζων 12 
ὑπάρχοντας 12 
ὑστεραίᾳ 12 
Ὠρωπὸν 12 
Αἰσχίνην 11 
Εὐβοίας 11 
Εὐβοίᾳ 11 
Εὐβουλίδην 11 
Εὐβουλίδῃ 11 
Εὐκτήμονα 11 
Εὔεργον 11 
Θεοκρίνην 11 
Κάλλιππος 11 
Κόμων 11 
Μεγάροις 11 
Μειδυλίδης 11 
Πολυεύκτου 11 
Πυλῶν 11 
Πόντου 11 
Φιλοκράτει 11 
Φιλώνδας 11 
αἰτία 11 
βοηθείας 11 
βουλευομένους 11 
γέλως 11 
γένωνται 11 
γεγενημένα 11 
γειτόνων 11 
γενομένου 11 
γυναικὶ 11 
δεσμὸν 11 
διάνοιαν 11 
διαθηκῶν 11 
διδοὺς 11 
διεξελθεῖν 11 
δικάσειν 11 
δικαία 11 
δικασταῖς 11 
διοικεῖν 11 
δούλους 11 
δῷ 11 
εἰμὶ 11 
εἰρήσεται 11 
εἰσάγειν 11 
εἰσενεγκεῖν 11 
εἴσπραξιν 11 
εἶδεν 11 
εὐεργεσίας 11 
θάτερον 11 
θαλάττης 11 
θαυμάζειν 11 
θεάσασθʼ 11 
θεάτρῳ 11 
κάλλιστα 11 
κακίαν 11 
κατηγορῶ 11 
κειμένους 11 
κειμένων 11 
κοινωνεῖν 11 
κρίσεως 11 
κρείττων 11 
κτημάτων 11 
κυρία 11 
κυρίας 11 
κυριώτερον 11 
κύκλῳ 11 
κἀκεῖνον 11 
λέγοντα 11 
λήψεσθαι 11 
λογιζόμενος 11 
λογισμὸν 11 
λοιπῶν 11 
μάρτυσιν 11 
μάχην 11 
μέγεθος 11 
μέγιστα 11 
μέλλοντος 11 
μήπω 11 
μείζων 11 
μικρῷ 11 
μνᾶν 11 
νυκτὸς 11 
οἰκεῖν 11 
οἰκεῖος 11 
οἴσετε 11 
οὐδένες 11 
οὐδέποτʼ 11 
οὐσίᾳ 11 
πάππος 11 
πάσῃ 11 
πέμπτον 11 
πέρα 11 
πέρας 11 
παισὶν 11 
παράνομα 11 
παραδιδόναι 11 
παραδώσειν 11 
παραινῶ 11 
παρασκευάσασθαι 11 
παρασχόμενος 11 
παρεληλυθότων 11 
παρὸν 11 
παρῆσαν 11 
πασῶν 11 
πεποιηκότα 11 
πεποιηκὼς 11 
πεπόνθασιν 11 
πλείστου 11 
πλούσιος 11 
ποίησιν 11 
ποιήσειεν 11 
ποιῆτε 11 
πολεμίους 11 
πολλαὶ 11 
πολλῇ 11 
πονηροὺς 11 
πράξειν 11 
προικὸς 11 
πόλεσιν 11 
πόρρω 11 
σκέψασθαι 11 
στρατηγοὺς 11 
συμβάντων 11 
συνειδὼς 11 
σχέτλιον 11 
σχεδόν 11 
ταυτηνὶ 11 
ταχίστην 11 
ταχὺ 11 
τεκμηρίῳ 11 
τηλικούτων 11 
τιμωρεῖσθαι 11 
τοιούτῳ 11 
τοιοῦτο 11 
τοσοῦτʼ 11 
τουτουσί 11 
τρέφειν 11 
τραπέζῃ 11 
τριηραρχῶν 11 
τρόπους 11 
τόπους 11 
τύχη 11 
τύχοι 11 
φύσις 11 
χρείαν 11 
χρείας 11 
χρωμένους 11 
χωρίου 11 
ψεῦδος 11 
ἀδίκων 11 
ἀκολουθεῖν 11 
ἀκούσεσθε 11 
ἀκριβέστερον 11 
ἀκύρους 11 
ἀναιδῶς 11 
ἀναλωμάτων 11 
ἀνδρείαν 11 
ἀνδρὶ 11 
ἀνελὼν 11 
ἀπεδίδου 11 
ἀπώλετο 11 
ἀρετὴν 11 
ἀστὴν 11 
ἄτιμος 11 
Ἁγνίας 11 
Ἄφοβον 11 
ἐβουλόμην 11 
ἐβούλετʼ 11 
ἐγγὺς 11 
ἐκέλευσεν 11 
ἐκείνην 11 
ἐκείνως 11 
ἐκεῖσʼ 11 
ἐμαρτύρησεν 11 
ἐμπορίῳ 11 
ἐμφανῆ 11 
ἐναντίων 11 
ἐνθυμεῖσθʼ 11 
ἐξάγειν 11 
ἐξαπατῆσαι 11 
ἐξαπατῶν 11 
ἐπαίνου 11 
ἐπιστολὰς 11 
ἐπιτρόπων 11 
ἐργάζεσθαι 11 
ἐσμεν 11 
ἐψηφισμένοι 11 
ἑξῆς 11 
ἔγνω 11 
ἔθος 11 
ἔνοχον 11 
ἔοικε 11 
ἔσεσθε 11 
ἔχεις 11 
ἔχοις 11 
ἕκτῃ 11 
ἤθελεν 11 
ἦτε 11 
ἰδίοις 11 
ἰσχύειν 11 
ἴσθʼ 11 
ἴσων 11 
ὀμωμοκότας 11 
ὁμολογῆσαι 11 
ὄφλημα 11 
ὅλου 11 
ὅμοιον 11 
Ὄλυνθον 11 
ὑπαρχούσης 11 
ὑπόλοιπον 11 
ὕβρει 11 
ὥραν 11 
Βοιωτίαν 10 
Δημοφῶντι 10 
Διός 10 
Κορίνθῳ 10 
Λάκριτος 10 
Λεωκράτης 10 
Λεώστρατος 10 
Λύκων 10 
Μακεδόνων 10 
Μαντίθεον 10 
Πειραιῶς 10 
Σαλαμῖνι 10 
Στεφάνῳ 10 
Τιμοθέου 10 
Τιμόθεον 10 
Τιμόκρατες 10 
Τιμόμαχος 10 
Φιλώνδαν 10 
Φράστορα 10 
Φράστωρ 10 
Ψηφίσματα 10 
αἰχμαλώτους 10 
αὑτούς 10 
βλάβης 10 
βουλοίμην 10 
γεγονυίας 10 
γεγόνασι 10 
γράψαντος 10 
γράψασθαι 10 
γραφήν 10 
δέχεσθαι 10 
δίκῃ 10 
δείνʼ 10 
δεδόχθαι 10 
δεινότατʼ 10 
δεσπότης 10 
δημοσίων 10 
δημόταις 10 
διέθετο 10 
διαιτητῶν 10 
διδόντος 10 
διεξιὼν 10 
διεξῆλθον 10 
διεπράξατο 10 
δικάζεται 10 
δικάζοντας 10 
δικαστηρίοις 10 
διπλάσια 10 
δοίη 10 
δοῦλος 10 
δυνάμεις 10 
δυνήσεται 10 
δόξετε 10 
εἰδότων 10 
εἰπέ 10 
εἰπόντος 10 
εἰσήνεγκεν 10 
εἰσφορὰς 10 
εἰσφορῶν 10 
εἴληφεν 10 
εἶδε 10 
ζητῶν 10 
ζῶντας 10 
ζῶντες 10 
θάνατος 10 
θεραπεύειν 10 
καιροῦ 10 
κακίας 10 
κακὰ 10 
κατά 10 
κατέλιπον 10 
καταλειφθέντων 10 
καταπλεῖν 10 
καταστήσας 10 
κληρονομίας 10 
κλῆρος 10 
κοινοῖς 10 
κολάσαι 10 
κρείττω 10 
κἀκείνοις 10 
κῆρυξ 10 
λάβοι 10 
λαμβάνοντες 10 
λοιδορίας 10 
μέλλον 10 
μέσον 10 
μετρίων 10 
μητέρʼ 10 
μητρί 10 
μισθοῦ 10 
μισθώσεως 10 
μιᾷ 10 
μόνην 10 
μόνους 10 
οἰκίᾳ 10 
οἴκοθεν 10 
οἴνου 10 
οἵπερ 10 
οἶκος 10 
οὐδαμῶς 10 
πέντʼ 10 
πέρυσιν 10 
πέφυκεν 10 
πεντακοσίας 10 
πεπολιτευμένων 10 
πιστεύων 10 
πλείστων 10 
πλεονεκτεῖν 10 
πλεονεξίαν 10 
πλούσιοι 10 
πλούτου 10 
ποιήσαντας 10 
ποιήσομεν 10 
ποιεῖται 10 
πολεμεῖ 10 
ποῖον 10 
πράξει 10 
πρεσβευτὴς 10 
προσέταξεν 10 
προσέχετε 10 
προστετίμηται 10 
προτέρῳ 10 
προὐκαλούμην 10 
πρώτης 10 
πρώτου 10 
πόλεσι 10 
σημεῖα 10 
στεφάνους 10 
στρατηγοῖς 10 
συκοφάντης 10 
συμβεβηκότων 10 
συμμάχοις 10 
σώματα 10 
σὴν 10 
τέ 10 
τέχνην 10 
τεκμήρια 10 
τετελεύτηκεν 10 
τινάς 10 
τοιαύτῃ 10 
τοσαύτη 10 
τοσοῦτο 10 
τουτοισὶ 10 
τριάκοντʼ 10 
τριηραρχεῖν 10 
τρισχιλίας 10 
τρόπῳ 10 
τυχὼν 10 
τόκον 10 
τόκων 10 
τόλμης 10 
τόνδʼ 10 
τῶνδε 10 
φάσιν 10 
φήσετε 10 
φαῦλον 10 
φεύγων 10 
φοβερὸν 10 
χιλίους 10 
χρήμασι 10 
ἀγνοῶ 10 
ἀγώνων 10 
ἀδίκημα 10 
ἀδικουμένοις 10 
ἀληθές 10 
ἀμφοτέρους 10 
ἀνάγνωθί 10 
ἀναγκαῖόν 10 
ἀνηλωκέναι 10 
ἀπέδωκε 10 
ἀπέχθειαν 10 
ἀποδημοῦντος 10 
ἀποστερεῖ 10 
ἀποστερεῖσθαι 10 
ἀπόλωλεν 10 
ἀσφαλές 10 
ἀσφαλείας 10 
ἀφαιρεῖσθαι 10 
ἀφαιρεῖται 10 
ἀφεῖσθαι 10 
ἀφῆκεν 10 
ἄγνοιαν 10 
ἄδηλον 10 
ἄλλοθεν 10 
ἄνδρʼ 10 
ἄρχοντας 10 
Ἀθήνας 10 
Ἀθηναῖος 10 
Ἀλεξάνδρου 10 
Ἀρχιάδης 10 
Ἄφοβος 10 
ἐγγράψαι 10 
ἐγγυητῶν 10 
ἐδανείσατο 10 
ἐδόκουν 10 
ἐθέλοντος 10 
ἐθελόντων 10 
ἐκτεῖσαι 10 
ἐλήλυθεν 10 
ἐλεεῖν 10 
ἐλευθέροις 10 
ἐμπορίου 10 
ἐμόν 10 
ἐμῇ 10 
ἐνέχυρα 10 
ἐξελέγχεται 10 
ἐξιέναι 10 
ἐπάναγκες 10 
ἐπέδειξα 10 
ἐπίστασθε 10 
ἐπαίνων 10 
ἐπαινεῖν 10 
ἐπιθεῖναι 10 
ἐποίησα 10 
ἐποιήσατε 10 
ἐπωνύμων 10 
ἐχθρούς 10 
ἐχθρός 10 
ἐψηφίσαντο 10 
ἑκάτερον 10 
ἓξ 10 
ἔδοξε 10 
ἔλαχεν 10 
ἔξαρνος 10 
ἔπεμψεν 10 
ἔπραττεν 10 
ἔρανον 10 
ἔχετʼ 10 
ἔχουσα 10 
ἔχουσαν 10 
Ἔγκλημα 10 
ἡγούμενοι 10 
ἡμέτερʼ 10 
ἰδιώτας 10 
ἱκανῶς 10 
ἴσμεν 10 
ὀλίγον 10 
ὀνόματι 10 
ὁδοῦ 10 
ὁμοίων 10 
ὁμολογουμένως 10 
ὁπότʼ 10 
ὁσίων 10 
ὄψεσθε 10 
ὅν 10 
ὅσοις 10 
Ὀλυμπιοδώρου 10 
Ὀλυνθίοις 10 
ὑπολαμβάνω 10 
ὑπολαμβάνων 10 
ὑπῆρχε 10 
ᾔσθετο 10 
ᾤχετʼ 10 
Ῥοδίων 10 
ʼθέλειν 9 
Αἰσχίνου 9 
Δημοσθένει 9 
Εὔβουλος 9 
Ζεῦ 9 
Θήβας 9 
Θηριππίδῃ 9 
Κόνωνος 9 
Κότυν 9 
Μεγαρέας 9 
Παιανιέα 9 
Πολέμων 9 
Χαβρίας 9 
Χαριδήμου 9 
αἰσχύνης 9 
αἱρεῖσθαι 9 
αἴτιός 9 
αὐτοφώρῳ 9 
αὐτό 9 
αὐτόθι 9 
βασάνου 9 
βοηδρομιῶνος 9 
βραχέων 9 
γεγενημένοις 9 
γεγενημένου 9 
γιγνόμενα 9 
γνοίη 9 
γράφοντα 9 
γραφῇ 9 
δέοι 9 
δήμων 9 
δεήσει 9 
δεινὸς 9 
δημόται 9 
διαβάλλειν 9 
διαπράξασθαι 9 
διδόντες 9 
δισχιλίων 9 
δυνήσεσθαι 9 
δυνατὸν 9 
δωρειάς 9 
δωρειᾶς 9 
εἰδῆτʼ 9 
εἰργασμένον 9 
εἰρηκέναι 9 
εἰρηκὼς 9 
εἰρημένα 9 
εἰσφοράς 9 
εἴσω 9 
εὐνοίᾳ 9 
ζῶντα 9 
θεὶς 9 
καθάπαξ 9 
καθίστησιν 9 
καρποῦσθαι 9 
κατέστησαν 9 
κατασχεῖν 9 
κατηγορίαν 9 
κειμένοις 9 
κελευόντων 9 
κεφαλαίῳ 9 
κινδύνου 9 
κοινοὺς 9 
κρίνω 9 
κρίνων 9 
κρίσεις 9 
κρίσις 9 
κτείνῃ 9 
κἀμὲ 9 
κἀν 9 
λαγχάνειν 9 
λαθεῖν 9 
λαμβάνει 9 
λογίσασθαι 9 
λοιποῦ 9 
λῃστὰς 9 
μάρτυς 9 
μάτην 9 
μέτεστι 9 
μίκρʼ 9 
μαρτυρία 9 
μεμαρτυρηκέναι 9 
μηνός 9 
μισθώσας 9 
μόνοις 9 
ναυκλήρῳ 9 
νεώς 9 
νικᾶν 9 
νομίσας 9 
νῆσον 9 
ξένοις 9 
ξένον 9 
οἰκέτου 9 
οἶδε 9 
οἷοί 9 
οὐδεμία 9 
οὐδεπώποτε 9 
πάρεστιν 9 
πανταχῇ 9 
παρέσχετο 9 
παραδοὺς 9 
παρακαλεῖν 9 
παραλείπω 9 
παραπλήσια 9 
παρασκευαῖς 9 
παρασκευῆς 9 
παρελθεῖν 9 
παρόντες 9 
πατρίδα 9 
παῖδʼ 9 
πεποίηκας 9 
πεποιήκασιν 9 
πεποιηκότες 9 
πεπονθότες 9 
πεπονθότων 9 
πεπρᾶχθαι 9 
περιιὼν 9 
πλήθους 9 
πληγῶν 9 
πλουσίους 9 
ποιούμενοι 9 
ποιούντων 9 
πολιτευόμενοι 9 
πονηροῖς 9 
πονηρός 9 
πονηρῶν 9 
προαιρέσεως 9 
προβούλευμα 9 
προγόνοις 9 
προικός 9 
προσέγραψεν 9 
προσήκοντας 9 
προσγράψαι 9 
προσελθεῖν 9 
προτέροις 9 
πρόσθεν 9 
πρώτους 9 
στεφανοῦν 9 
στρατηγῷ 9 
συγγενῆ 9 
συγγραφὴ 9 
συγχωρῆσαι 9 
συμβολαίων 9 
συμφέροντʼ 9 
συμφορὰς 9 
συμφορᾷ 9 
συνοίσειν 9 
σφίσιν 9 
σφᾶς 9 
σωφροσύνης 9 
σὸς 9 
σῶμʼ 9 
τάχʼ 9 
τίμημʼ 9 
τίσιν 9 
ταυτί 9 
τετελευτηκότων 9 
τιμήματος 9 
τιμῆσαι 9 
τολμῆσαι 9 
τοσούτοις 9 
τούσδε 9 
τοὔνομʼ 9 
τριηράρχοις 9 
τριηραρχίαν 9 
τρόπαια 9 
τόπων 9 
τύπτειν 9 
τἀληθὲς 9 
τἀργύριον 9 
υἱός 9 
φάσκοντες 9 
φανερὰν 9 
φενακίζειν 9 
φησί 9 
φιλανθρώπως 9 
φρονεῖ 9 
χαλκὸν 9 
χειρῶν 9 
χορηγὸς 9 
χρησίμους 9 
χρηστοὺς 9 
χρηστοῦ 9 
χωρίʼ 9 
ψηφίσμασιν 9 
ἀγών 9 
ἀγὼν 9 
ἀδελφῶν 9 
ἀδικούμενος 9 
ἀδικοῦσι 9 
ἀκούοντας 9 
ἀκούσητε 9 
ἀμφοῖν 9 
ἀναίδειαν 9 
ἀναβαλέσθαι 9 
ἀναγνῶναι 9 
ἀντιλέγειν 9 
ἀξιοῦμεν 9 
ἀξιοῦντος 9 
ἀπέδοσαν 9 
ἀπέδοτο 9 
ἀπίστους 9 
ἀπαλλαγῆναι 9 
ἀπηλλάγη 9 
ἀπηλλάχθαι 9 
ἀποκριναμένου 9 
ἀποτίνειν 9 
ἀποφαίνειν 9 
ἀρχαῖς 9 
ἀστῆς 9 
ἀσφάλειαν 9 
ἀτιμίας 9 
ἀφανῆ 9 
ἀφικνεῖται 9 
ἁδελφὸς 9 
ἄνπερ 9 
ἄνωθεν 9 
ἅπαν 9 
ἆρά 9 
Ἀρίσταρχον 9 
Ἀριστογείτων 9 
ἐγγυτέρω 9 
ἐγγύην 9 
ἐγκαλῶν 9 
ἐδάνεισεν 9 
ἐκείνη 9 
ἐκεῖνός 9 
ἐκτείσειν 9 
ἐλάττονος 9 
ἐλάττων 9 
ἐλθόντες 9 
ἐμβαλεῖν 9 
ἐνάτης 9 
ἐνίων 9 
ἐναντίος 9 
ἐνθέσθαι 9 
ἐνιαυτὸν 9 
ἐνταυθὶ 9 
ἐξελεγχθήσεται 9 
ἐξηπάτησθε 9 
ἐξουσία 9 
ἐξουσίας 9 
ἐπειδάν 9 
ἐπιδεικνύναι 9 
ἐπιδεικνύω 9 
ἐπιθυμεῖν 9 
ἐπιμέλειαν 9 
ἐπιστολήν 9 
ἐπιστολῆς 9 
ἐπισχεῖν 9 
ἐπιχειρῇ 9 
ἐπιχειρῶν 9 
ἐποιήσαντο 9 
ἐργασίας 9 
ἐστὲ 9 
ἐχρῶντο 9 
ἑκατέρων 9 
ἑταίραν 9 
ἔγημεν 9 
ἔδοσαν 9 
ἔζη 9 
ἔκ 9 
ἔλθῃ 9 
ἔνεστʼ 9 
ἔπεισεν 9 
ἔρχεται 9 
ἔχοιεν 9 
ἔχοιμι 9 
ἔχομεν 9 
ἕνεχʼ 9 
Ἐπαίνετον 9 
ἠδίκουν 9 
ἠδικηκότων 9 
ἡγοῦνται 9 
ἡλικίᾳ 9 
ἥκων 9 
ἥμισυ 9 
ἦγεν 9 
ἧκον 9 
ἰδιωτῶν 9 
ἰδιώτης 9 
ἱερά 9 
ἴσασι 9 
ἴσην 9 
ὀμωμοκότες 9 
ὁμολογίας 9 
ὁμολογεῖ 9 
ὁμομητρία 9 
ὁμοπατρία 9 
ὁντινοῦν 9 
ὁπόθεν 9 
ὁρᾶτʼ 9 
ὅλων 9 
ὅμοιος 9 
ὅντινʼ 9 
Ὀλυμπιοδώρῳ 9 
Ὀλυμπιόδωρον 9 
ὑβρίσθην 9 
ὑπέσχετο 9 
ὠμόσαμεν 9 
ᾤκει 9 
ῥήτορες 9 
ῥᾳθυμίας 9 
Αἰγύπτου 8 
Αἰσχίνῃ 8 
Διοπείθης 8 
Εὐβοέας 8 
Εὐκτήμονος 8 
Εὔεργος 8 
Θεοφήμου 8 
Θηριππίδης 8 
Κηφισιάδῃ 8 
Κόμωνος 8 
Κότυος 8 
Κότυς 8 
Λάμπιδι 8 
Λάμπιδος 8 
Λεπτίνην 8 
Λεπτίνης 8 
Μακεδονίαν 8 
Νόμοι 8 
Παιανιεὺς 8 
Φιλάγρῳ 8 
Φράστορος 8 
Φρυνίωνος 8 
Χερρονήσῳ 8 
αἰκείας 8 
αἰσχρὰ 8 
βάρβαρος 8 
βαρβάρους 8 
βασιλέων 8 
βλασφημίαν 8 
βλασφημεῖν 8 
βοηθῆσαί 8 
βοῶν 8 
γέγραφʼ 8 
γεγενημένης 8 
γεγονός 8 
γενομένην 8 
γνήσιον 8 
γνοὺς 8 
γνώριμον 8 
γράμματʼ 8 
γόνῳ 8 
δέοντος 8 
δανείσασιν 8 
δαπάνης 8 
δεδώκατε 8 
δεηθεὶς 8 
δεινότερον 8 
δεκάτην 8 
δεῖται 8 
δηλονότι 8 
διαθήκη 8 
διαμαρτυρίᾳ 8 
διατελεῖ 8 
διηγήσομαι 8 
δικάζειν 8 
δικάζομαι 8 
δικάσαι 8 
δικαίας 8 
δικαιοσύνης 8 
δούλοις 8 
δυνάμενος 8 
δυνήσονται 8 
δυναίμην 8 
δωρειῶν 8 
δωρεὰς 8 
δόξαι 8 
δύνωμαι 8 
εἰδόσιν 8 
εἰκότων 8 
εἰληφὼς 8 
εἰμʼ 8 
εἰργασμένοι 8 
εἰσέπραξεν 8 
εἱλόμην 8 
εἴποιμι 8 
εἴργασται 8 
εἴχομεν 8 
εἷλε 8 
εὐδαίμων 8 
εὐθύναις 8 
εὐθύς 8 
εὑρήσομεν 8 
εὔνουν 8 
ζητεῖτε 8 
ζῇ 8 
ζῶντι 8 
ζῶντος 8 
ζῶσιν 8 
θρασεῖς 8 
θυσίας 8 
θύειν 8 
κάκʼ 8 
καινὸν 8 
καιροὺς 8 
καιρός 8 
καλήν 8 
κατάγειν 8 
κατέστη 8 
καταλειφθῆναι 8 
κατελείφθη 8 
κατηγόρησεν 8 
κεκομίσθαι 8 
κεκτῆσθαι 8 
κεράμια 8 
κεῖνται 8 
κληρονομίαν 8 
κοινοῦ 8 
κοινὸς 8 
κρεῖττον 8 
κρινόμενος 8 
κρύβδην 8 
κυρίων 8 
κωλύσει 8 
κἀγαθῶν 8 
κἀκεῖνος 8 
κἄν 8 
λογίζεσθαι 8 
λογίζεται 8 
λοιδορίαν 8 
λύτρα 8 
μέλει 8 
μέλλοντα 8 
μέτριον 8 
μαρτυρῆσαι 8 
μεγάλοις 8 
μεγάλους 8 
μεγάλῳ 8 
μειζόνων 8 
μεταδοῦναι 8 
μηδείς 8 
μηκέτι 8 
μηνὶ 8 
μικρῶν 8 
μναῖς 8 
μᾶλλόν 8 
ναύταις 8 
νομίζοντες 8 
ξένην 8 
ξενίαν 8 
οἰκεῖον 8 
οἰόμενος 8 
οἴκαδʼ 8 
οἴσειν 8 
οἷσπερ 8 
οὐδενί 8 
πάθῃ 8 
πάππου 8 
πέμψας 8 
πένθʼ 8 
πέπονθʼ 8 
πέπονθεν 8 
πίστεις 8 
παιδίʼ 8 
παρέσχεν 8 
παραγενομένων 8 
παραγραφὴν 8 
παραλιπεῖν 8 
παρασκευάζεσθαι 8 
παρεγραψάμην 8 
παρόντʼ 8 
παύσεται 8 
πείθει 8 
πειθόμενος 8 
περίεστιν 8 
περιιδεῖν 8 
περιορᾶν 8 
πλείστους 8 
πλεῖστοι 8 
πλοῦτον 8 
ποιήσουσιν 8 
ποιητέον 8 
πολλαχόθεν 8 
πολύ 8 
πολὺς 8 
πράττοντα 8 
πράως 8 
πρίασθαι 8 
πρεσβεύων 8 
προνοίας 8 
προστιμηθῇ 8 
προσόδους 8 
προτεραίᾳ 8 
πυνθάνομαι 8 
πότε 8 
σπουδάζειν 8 
στέφανοι 8 
στεφανῶσαι 8 
στράτευμα 8 
στρατιώταις 8 
συγγνώμη 8 
συγχωρεῖν 8 
συγχωρῶ 8 
συκοφαντίας 8 
συμμαχίας 8 
συμμορίαν 8 
σφῶν 8 
σωτηρία 8 
σὸν 8 
σῶς 8 
τάχιστʼ 8 
τέτταρας 8 
ταλαιπώρους 8 
ταὔθʼ 8 
τετελευτηκότι 8 
τιμάς 8 
τιμωρήσεσθε 8 
τινί 8 
τισὶν 8 
τοσαύτας 8 
τοσαύτης 8 
τοῦδʼ 8 
τοῦδε 8 
τρόπων 8 
τυγχάνει 8 
τῷδε 8 
φέρει 8 
φαίνει 8 
φαίνονται 8 
φανείη 8 
φθόνον 8 
φιλάνθρωπον 8 
φοβεῖσθαι 8 
φοβούμενος 8 
φρατέρων 8 
φρονούντων 8 
φυλάττεσθαι 8 
φόβῳ 8 
φῆσαι 8 
χαλεπόν 8 
χείρους 8 
χορηγὸν 8 
χρήσασθαι 8 
χρηματίζειν 8 
χρηστῶν 8 
χρυσία 8 
χρώμενοι 8 
χρῶνται 8 
ψεύδεται 8 
ψηφίζεσθε 8 
ψηφισαμένων 8 
ἀγῶνας 8 
ἀδικήμασιν 8 
ἀδικήματος 8 
ἀκούσαντας 8 
ἀλλοτρίων 8 
ἀνάγεσθαι 8 
ἀντίδικοι 8 
ἀντειπεῖν 8 
ἀξιούντων 8 
ἀπέστελλον 8 
ἀπήγγειλε 8 
ἀπαιτεῖν 8 
ἀπείληφεν 8 
ἀπεῖπεν 8 
ἀπιέναι 8 
ἀποδίδωσιν 8 
ἀπολωλότων 8 
ἀπόλωλε 8 
ἀπώλεσεν 8 
ἀφέσεως 8 
ἀφήσετε 8 
ἀφίκετο 8 
ἀφελεῖν 8 
ἀφεῖσαν 8 
ἀφορμήν 8 
ἀφῆκε 8 
ἀφῇ 8 
ἁπασῶν 8 
ἄδικον 8 
ἄλλη 8 
ἄπιστος 8 
ἄρξομαι 8 
ἄττα 8 
ἄφεσιν 8 
Ἀθήνησι 8 
Ἀμφιπόλεως 8 
Ἀντιμάχῳ 8 
Ἀπολλοδώρου 8 
Ἀπόλλωνι 8 
Ἀρείου 8 
Ἀριστοκλεῖ 8 
Ἀρκάδας 8 
Ἄλλη 8 
ἐβούλεσθε 8 
ἐβούλοντο 8 
ἐγίγνοντο 8 
ἐγκαλέσαι 8 
ἐγκρατὴς 8 
ἐδυνάμην 8 
ἐθῶν 8 
ἐκκλησία 8 
ἐλθόντα 8 
ἐλπίδων 8 
ἐλπὶς 8 
ἐμίσθωσεν 8 
ἐμποδὼν 8 
ἐμπορίων 8 
ἐνεγκεῖν 8 
ἐνεῖναι 8 
ἐνθυμουμένους 8 
ἐνόμιζον 8 
ἐξελεγχθεὶς 8 
ἐξῆλθεν 8 
ἐπανελθεῖν 8 
ἐπείσθη 8 
ἐπεχείρησεν 8 
ἐπιδείξειν 8 
ἐπικλήρου 8 
ἐπιορκεῖν 8 
ἐπιτρέψαι 8 
ἐποιησάμεθα 8 
ἐρήμην 8 
ἐστε 8 
ἐτέθη 8 
ἐχθροὶ 8 
ἐχούσης 8 
ἑκάστοις 8 
ἔκδοσιν 8 
ἔκδοτον 8 
ἔλεγες 8 
ἔλεον 8 
ἔπος 8 
ἔσχε 8 
ἔτυχον 8 
ἕξετε 8 
ἕξουσιν 8 
ἕτοιμοι 8 
Ἑλληνικῶν 8 
ἠδίκηκεν 8 
ἠδικηκότα 8 
ἠναγκάσθη 8 
ἡμετέροις 8 
ἡσυχίας 8 
ἤγαγεν 8 
ἰδόντες 8 
ἰσχυρὸν 8 
ἰσχύει 8 
ἱμάτια 8 
ἱππέων 8 
ἴστʼ 8 
ὀμόσας 8 
ὀνόματος 8 
ὄφλῃ 8 
ὄψεως 8 
ὅπλʼ 8 
ὅρκοις 8 
ὅσας 8 
Ὀρχομενὸν 8 
ὑπάρξαι 8 
ὑπάρξει 8 
ὑπέμειναν 8 
ὑπείληφεν 8 
ὑπολαμβάνετʼ 8 
ὑπομνήματα 8 
ὑποψίαν 8 
ὠνεῖσθαι 8 
ὡσπερεὶ 8 
ὤφειλεν 8 
ᾔδειν 8 
ᾠχόμην 8 
ᾤχοντο 8 
ῥᾷον 8 
ῥᾷστα 8 
unknown 7 
Βηρισάδου 7 
Βοιωτόν 7 
Βυζαντίους 7 
Διονύσου 7 
Δορίσκον 7 
Θεοφήμῳ 7 
Θετταλοὶ 7 
Καλαυρείᾳ 7 
Καλλίππου 7 
Καλλίππῳ 7 
Καλλίστρατον 7 
Κερσοβλέπτου 7 
Κερσοβλέπτῃ 7 
Κηφισοφῶντος 7 
Κηφισόδοτον 7 
Κορώνειαν 7 
Μέγαρα 7 
Μακάρτατος 7 
Μακαρτάτῳ 7 
Μαραθῶνι 7 
Μεσσήνην 7 
Νικαρέτης 7 
Παρμένοντα 7 
Πελοποννήσῳ 7 
Πελοποννησίων 7 
Πλαταιὰς 7 
Πολύευκτον 7 
Πρῶτος 7 
Πόντῳ 7 
Σπουδίας 7 
Συγγραφή 7 
Φαίνιππον 7 
Φαίνιππος 7 
Φιλάγρου 7 
Φρυνίωνα 7 
αἰσθόμενος 7 
αἰσχύνη 7 
αὐτά 7 
αὑτηί 7 
βάρβαρον 7 
βέλτισθʼ 7 
βαρβάροις 7 
βαρβάρου 7 
βελτίων 7 
βιάζεται 7 
βοήθειαν 7 
βουλήσεται 7 
βουλευτήριον 7 
βραχέα 7 
βραχυτάτων 7 
γεγονυῖαν 7 
γεγονώς 7 
γεγραμμένοις 7 
γενέσθω 7 
γενόμενοι 7 
γιγνομένοις 7 
γιγνώσκων 7 
γνήσιοι 7 
γράψαντες 7 
γῆμαι 7 
δέοντʼ 7 
δήποτʼ 7 
δίκαιοι 7 
δανείσας 7 
δεηθέντος 7 
δεομένων 7 
δεσπότου 7 
δημηγορεῖν 7 
διάδοχον 7 
διαδικασίαν 7 
διαθήκῃ 7 
διαιτητοῦ 7 
διαιτητὴς 7 
διακεῖσθαι 7 
διακοσίας 7 
διαλεχθῆναι 7 
διαμαρτυρίαν 7 
διαμεμαρτύρηκεν 7 
διαφθείρειν 7 
διδῷ 7 
δικαίους 7 
δικαιότατον 7 
δικαιότερʼ 7 
διοικήσεως 7 
διώκειν 7 
δοθέντʼ 7 
δοθείσης 7 
δοθῆναι 7 
δοκούντων 7 
δοκοῦσι 7 
δοκῶν 7 
δουλείαν 7 
δούς 7 
δραχμὴν 7 
δυσχερὲς 7 
δόντες 7 
δόξαντα 7 
δύναιτο 7 
δύναμαι 7 
δύνωνται 7 
δῆλόν 7 
εἰργάσθαι 7 
εἰσί 7 
εἰσφορὰν 7 
εἰώθασιν 7 
εἴασε 7 
εἴχετε 7 
εὐήθειαν 7 
εὐδαιμονίαν 7 
εὐεργέταις 7 
εὐεργετῶν 7 
εὐορκεῖν 7 
εὐσεβείας 7 
εὑρίσκω 7 
εὑρημένων 7 
εὕροι 7 
θεσμοθετῶν 7 
θεῖος 7 
κάθησθε 7 
κήρυκα 7 
καθαρῶς 7 
καιρόν 7 
καλοὺς 7 
κατέγνω 7 
καταθεῖναι 7 
καταλείπειν 7 
καταλειφθέντα 7 
καταστήσαντι 7 
καταφανὴς 7 
καταφρονεῖν 7 
κατηγοροῦντες 7 
κατηγοροῦσι 7 
κείμενον 7 
κεκτημένοι 7 
κελεύετε 7 
κεφαλὴν 7 
κοιναῖς 7 
κρίνεσθαι 7 
κρατῆσαι 7 
κυρίῳ 7 
κἀκεῖνοι 7 
κἀμοὶ 7 
λάθρᾳ 7 
λαμβάνῃ 7 
λανθάνειν 7 
λεγομένων 7 
λημμάτων 7 
λιμένας 7 
λυμαίνεσθαι 7 
λῃστῶν 7 
λῃτουργίαν 7 
μάρτυρές 7 
μέγʼ 7 
μέγιστόν 7 
μέμνηται 7 
μέρους 7 
μέτεστιν 7 
μαθήσεσθε 7 
μαρτυρούντων 7 
μαρτυρῶν 7 
μεμαρτυρημένων 7 
μεμνημένοι 7 
μενόντων 7 
μετοίκων 7 
μηδενός 7 
μηκέτʼ 7 
μιαρῷ 7 
μισθοὺς 7 
μισθοῦν 7 
μιᾶς 7 
μνῆμα 7 
μυρία 7 
ναυκλήρου 7 
ναυμαχίαν 7 
ναυμαχίας 7 
νεωρίων 7 
νομίζετʼ 7 
νομίσαι 7 
νομιζομένων 7 
νομιζόμενα 7 
νόμιμα 7 
οἰκέτης 7 
οἰκοῦντας 7 
οἰόμενοι 7 
οἴει 7 
οἴχεται 7 
οἵους 7 
οὐδέτερον 7 
οὗπερ 7 
πάγου 7 
πάγῳ 7 
πάθητε 7 
πάθοι 7 
πέμψαι 7 
παιδὶ 7 
παρέλαβον 7 
παρέχει 7 
παραγενομένους 7 
παραγενόμενοι 7 
παρανομεῖν 7 
παρασκευῇ 7 
παρεχόμενος 7 
πατρίδʼ 7 
παύσασθαι 7 
πείθειν 7 
πεισθέντας 7 
πεισθῆναι 7 
πεποίηνται 7 
πεποιήκασι 7 
περιιόντες 7 
πλήθει 7 
ποίας 7 
ποιήσεται 7 
ποιήσηται 7 
ποιήσητε 7 
ποιεῖτε 7 
ποιῶ 7 
πολίτου 7 
πολιτεία 7 
πολλὴ 7 
πονηρία 7 
πονηροῦ 7 
πράξας 7 
πράττουσιν 7 
πραγματείας 7 
πραττόντων 7 
πρεσβεύειν 7 
πρεσβυτέρων 7 
προειπεῖν 7 
προθυμίαν 7 
προκαλεῖσθαι 7 
προλαβεῖν 7 
προσήκουσιν 7 
προσηκούσας 7 
προσιόντες 7 
προσῆν 7 
προτέρους 7 
προὐκαλεσάμην 7 
πρόβατα 7 
πρώτην 7 
πρᾶξιν 7 
πόσα 7 
σεαυτοῦ 7 
σεμνὸν 7 
σιωπῇ 7 
σκόπει 7 
στρατηγοὶ 7 
συγγραφὰς 7 
συκοφαντίαν 7 
συκοφαντούντων 7 
συμβάντα 7 
συμβέβηκε 7 
συμβήσεται 7 
συμβαίη 7 
συμφορὰν 7 
συνῄδει 7 
συνῴκησεν 7 
σωθείσης 7 
σῖτος 7 
τάχα 7 
τέθηκεν 7 
ταλάντοιν 7 
ταμίας 7 
ταυτασί 7 
ταὐτομάτου 7 
τελευταῖα 7 
τελευτῶν 7 
τηλικούτοις 7 
τισι 7 
τοιγαροῦν 7 
τοτὲ 7 
τοῖν 7 
τριήρους 7 
τἀμαυτοῦ 7 
τὰν 7 
φήσουσιν 7 
φαίη 7 
φαίνομαι 7 
φαῦλα 7 
φευγόντων 7 
φεύγει 7 
φεύγοντας 7 
φθόνου 7 
φιλανθρωπίαν 7 
φροντίσας 7 
φυγὼν 7 
φωνῇ 7 
φόβος 7 
χάριτας 7 
χαλεπώτερον 7 
χαράδραν 7 
χαρίζεσθαι 7 
χορηγῶν 7 
χοροὺς 7 
χρέα 7 
χρεῶν 7 
χρηστοὶ 7 
χρώμεθα 7 
ψεύδομαι 7 
ψεύσασθαι 7 
ψηφίσησθε 7 
ψηφίσμασι 7 
ἀγανακτεῖν 7 
ἀγαπητὸν 7 
ἀγῶνες 7 
ἀδελφοὶ 7 
ἀδελφόν 7 
ἀδελφῇ 7 
ἀδικῆσαι 7 
ἀθῷον 7 
ἀκουόντων 7 
ἀκούουσιν 7 
ἀναγκαζόμενος 7 
ἀνδράσιν 7 
ἀνεψιὸν 7 
ἀντεῖπεν 7 
ἀντιβολῶ 7 
ἀξιοῖς 7 
ἀξιοῦτε 7 
ἀπειρίαν 7 
ἀπεκτείνατε 7 
ἀπελθεῖν 7 
ἀποδέδωκεν 7 
ἀποδώσει 7 
ἀποκτιννύναι 7 
ἀπολέσθαι 7 
ἀπολωλεκέναι 7 
ἀπολωλεκὼς 7 
ἀπορῶν 7 
ἀποφεύγειν 7 
ἀπώλοντο 7 
ἀρχαίων 7 
ἀσφαλῆ 7 
ἀφαιρεθῆναι 7 
ἀφιέναι 7 
ἀφικόμενος 7 
ἁλοὺς 7 
ἁπάσης 7 
ἁπλᾶ 7 
ἄγει 7 
ἄλλοθι 7 
ἄποροι 7 
ἄρχοντες 7 
ἄστει 7 
ἅπασα 7 
ἆρα 7 
Ἀθηνόδωρος 7 
Ἀμφικτύονας 7 
Ἀρείῳ 7 
Ἀρεθούσιος 7 
Ἀριστοκλῆς 7 
Ἀριστοκράτης 7 
Ἁρμοδίου 7 
ἐγέγραπτο 7 
ἐγενόμην 7 
ἐγκλήματα 7 
ἐγνωκότες 7 
ἐδεήθη 7 
ἐδεῖτο 7 
ἐδημηγόρει 7 
ἐθέλοντας 7 
ἐκείνας 7 
ἐκκλησίᾳ 7 
ἐκτίνειν 7 
ἐκτείσῃ 7 
ἐλάττους 7 
ἐλέγχους 7 
ἐλευθέρων 7 
ἐλθών 7 
ἐλπίσιν 7 
ἐμαυτόν 7 
ἐμισθώσατο 7 
ἐμοὺς 7 
ἐνέγραψεν 7 
ἐναντίʼ 7 
ἐνδείξεις 7 
ἐνεκάλουν 7 
ἐνόμιζεν 7 
ἐξαπατήσας 7 
ἐξελέγχειν 7 
ἐξελήλεγκται 7 
ἐξετάσωμεν 7 
ἐπιγραψάμενος 7 
ἐπιδείξας 7 
ἐπιδημῶν 7 
ἐπικλήρων 7 
ἐπιστολῇ 7 
ἐργασίαν 7 
ἐργαστηρίου 7 
ἐροῦμεν 7 
ἐστέ 7 
ἐσχάτους 7 
ἐσχάτων 7 
ἐτόλμησε 7 
ἐφαίνετο 7 
ἐχθροῦ 7 
ἐχρήσατο 7 
ἑκόντας 7 
ἑκόντες 7 
ἑκόντων 7 
ἑτέρα 7 
ἔγνωσαν 7 
ἔμοιγʼ 7 
ἔξωθεν 7 
ἔπαθεν 7 
ἔπεμψε 7 
ἔσεσθʼ 7 
ἔτει 7 
ἔχητε 7 
ἔχονθʼ 7 
ἕκαστʼ 7 
Ἑλλάδος 7 
Ἑλληνίδας 7 
ἠρόμην 7 
ἡγήσατο 7 
ἡγεῖτʼ 7 
ἡδονὴν 7 
ἡμικληρίου 7 
ἤκουον 7 
ἤκουσεν 7 
ἥκομεν 7 
ἥκοντα 7 
ἥκω 7 
ἥν 7 
ἱεροῖς 7 
ἱερὰν 7 
ἱερῷ 7 
ἴσα 7 
Ἰφικράτην 7 
ὀμωμοκὼς 7 
ὀνείδη 7 
ὀνόματα 7 
ὀργήν 7 
ὀργιζόμενοι 7 
ὀφθῆναι 7 
ὀφλεῖν 7 
ὁδόν 7 
ὁμολογεῖν 7 
ὁμόνοιαν 7 
ὁπλίτας 7 
ὁρᾶθʼ 7 
ὁρῶσιν 7 
ὄψιν 7 
ὅρα 7 
ὅρον 7 
ὅσια 7 
ὑβριστικῶς 7 
ὑμετέρα 7 
ὑπέρ 7 
ὑπεναντία 7 
ὑπηρεσίαν 7 
ὑποσχεῖν 7 
ὕβρεις 7 
ὡδί 7 
ὤμοσεν 7 
ῥώμην 7 
Α 6 
Αἰσχρίωνα 6 
Β 6 
Βοιωτίῳ 6 
Βοιώτιος 6 
Γλαυκέτην 6 
Δήμωνος 6 
Δεινίας 6 
Δημοχάρης 6 
Διονύσιος 6 
Θήβαις 6 
Θεμιστοκλέους 6 
Θεογένην 6 
Θεοπόμπῳ 6 
Θεσπιὰς 6 
Θρᾴκῃ 6 
Καλλίστρατος 6 
Καλλικλῆς 6 
Καρδιανοὺς 6 
Καρδιανῶν 6 
Κηφισοφῶν 6 
Κηφισόδοτος 6 
Κτησιφῶν 6 
Κόνωνα 6 
Μακεδονίᾳ 6 
Μακεδὼν 6 
Μενεσθέα 6 
Πανδιονίδος 6 
Παρμένοντος 6 
Πασικλῆς 6 
Περινθίων 6 
Πρόξενον 6 
Σέρριον 6 
Σόλωνα 6 
Τιμοκράτην 6 
Φυλομάχην 6 
Φωκεῦσι 6 
Χαβρίαν 6 
αἰσχύνῃ 6 
αἰτιᾶται 6 
αἳ 6 
αὐτάς 6 
αὐτή 6 
αὐτίκʼ 6 
αὐτονόμους 6 
αὑτηὶ 6 
βίῳ 6 
βεβουλεῦσθαι 6 
βελτίστου 6 
βιάζεσθαι 6 
βλάπτειν 6 
βλέπειν 6 
βουλεύων 6 
βούλεταί 6 
βραχὺς 6 
γένοιντο 6 
γίγνηται 6 
γεγενημένην 6 
γεγενημένοι 6 
γεγενημένους 6 
γεγονέναι 6 
γενήσονται 6 
γενομένους 6 
γιγνομένας 6 
γιγνομένους 6 
γιγνώσκω 6 
γνησίων 6 
γνώμη 6 
γνώριμα 6 
γνώσεως 6 
γνῶσιν 6 
γράμμασιν 6 
γράφοντος 6 
γραψάμενος 6 
δέδοται 6 
δέδωκε 6 
δίδωμι 6 
δίκαις 6 
δανείσαντας 6 
δανείσαντες 6 
δανείσματος 6 
δαπάνην 6 
δεδιὼς 6 
δεδωκώς 6 
δεινοὺς 6 
δηλῶσαι 6 
δημοσίας 6 
διά 6 
διαδικασία 6 
διακείμενον 6 
διαλῦσαι 6 
διαπράττεται 6 
διαφθείρει 6 
διδόντα 6 
διελθεῖν 6 
δικάζοντες 6 
δικαστήριʼ 6 
διώκει 6 
διώρισεν 6 
δοθέντα 6 
δοκοῦντα 6 
δοῦλοι 6 
δραχμῇ 6 
δωροδοκεῖν 6 
δόντος 6 
δῆλός 6 
δῆτα 6 
εἰδείη 6 
εἰδότα 6 
εἰπόντα 6 
εἰρῆσθαι 6 
εἰσῄει 6 
εἴασεν 6 
εἴησαν 6 
εἴληχεν 6 
εἶχες 6 
εὐήθης 6 
εὐεργέτην 6 
εὐπορίαν 6 
εὐπορίας 6 
εὐπόρους 6 
εὐσεβῶς 6 
εὑρήσεις 6 
εὔηθες 6 
εὔξαιτο 6 
ζημιοῦσθαι 6 
ζῆλον 6 
θέμενος 6 
θαυμαστόν 6 
θεοὶ 6 
θόρυβον 6 
κάλλιστον 6 
κέρδους 6 
κέχρηται 6 
κήρυκος 6 
καθιστῇ 6 
κακοῖς 6 
κακοῦ 6 
καλά 6 
κατέλιπε 6 
κατέστησε 6 
κατασκευάζεται 6 
καταψηφίσασθαι 6 
καταψηφίσησθε 6 
κατηγορήσει 6 
κατηγοροῦντα 6 
κατηγοροῦντος 6 
κατηγόρεις 6 
κείμενος 6 
κεκτημένον 6 
κηδεστής 6 
κινδύνῳ 6 
κλέπτης 6 
κλοπῆς 6 
κοινά 6 
κοινόν 6 
κοινὰς 6 
κρείττους 6 
κτήματʼ 6 
κτήσασθαι 6 
κυρίοις 6 
κἀκείνους 6 
λέγομεν 6 
λήψεται 6 
λαβοῦσιν 6 
λαβόντας 6 
ληρεῖν 6 
λοίπʼ 6 
λογίζεσθε 6 
λογίζομαι 6 
λογισμὸς 6 
λογισμῷ 6 
λοιδορούμενος 6 
λοιποὶ 6 
λῆμμα 6 
μάχας 6 
μέλλοντʼ 6 
μέλλοντας 6 
μέλλοντες 6 
μέσῳ 6 
μέτριοι 6 
μαντείας 6 
μαρτυρίᾳ 6 
μεγάλης 6 
μεγίστης 6 
μεμαρτυρήκασι 6 
μεμαρτυρηκότας 6 
μετέχοντας 6 
μετεῖναι 6 
μηδέποτʼ 6 
μηδενί 6 
μιαρὸν 6 
μικρά 6 
μικρᾶς 6 
μισεῖ 6 
μνημονεύετε 6 
μνησικακεῖν 6 
μυρίʼ 6 
μυρίους 6 
μῆνα 6 
νέοι 6 
νέος 6 
ναυσὶ 6 
νεώσοικοι 6 
νομοθέταις 6 
νομοθέτας 6 
νομοθετῶν 6 
οἰκέται 6 
οἰκείας 6 
οἰκετῶν 6 
οἴεσθαι 6 
οἴωνται 6 
οἵδε 6 
οὐδεμιᾷ 6 
πάγον 6 
πάσαις 6 
πάσχουσιν 6 
πάσχων 6 
πέπυσμαι 6 
παθόντος 6 
παλαιῶν 6 
πανταχοῖ 6 
παρέδωκαν 6 
παρέσχηται 6 
παρέσχον 6 
παραγενέσθαι 6 
παρακρούσασθαι 6 
παρείχετο 6 
παρεσχόμην 6 
παροῦσαν 6 
παροῦσι 6 
παῦσαι 6 
πείσεσθαι 6 
πείσονται 6 
πεζῇ 6 
πεισθεὶς 6 
πεποίηκα 6 
πεποιηκότʼ 6 
πεποιηκότας 6 
πεποιηκότος 6 
πεπολίτευμαι 6 
πεπονθότος 6 
πεπρακὼς 6 
περιεῖναι 6 
πιστεύεσθαι 6 
πιστεύσειεν 6 
πιστὸν 6 
πιστῶς 6 
πλέων 6 
πλείστην 6 
πλείστης 6 
πληγὰς 6 
πλοίου 6 
πλοίων 6 
ποιήσαιτε 6 
ποιήσατε 6 
ποιήσων 6 
ποιήσῃ 6 
ποιησάμενοι 6 
ποιοῦμαι 6 
ποιοῦντος 6 
πολέμοις 6 
πολιτευομένους 6 
πολιτεύει 6 
πολλαῖς 6 
πονηροτάτους 6 
πονηρούς 6 
ποτέ 6 
πράττεται 6 
προείλετο 6 
προκαλέσασθαι 6 
προκαλεσαμένου 6 
προκαλουμένου 6 
προκλήσεως 6 
προσήκουσαν 6 
προσήκων 6 
προσγέγραπται 6 
προσδοκῶν 6 
προσκαλεσάμενος 6 
προσποιούμενος 6 
προστάττει 6 
προὐβαλόμην 6 
προῄρηται 6 
πρυτανευούσης 6 
πρόσεστι 6 
πρόσοδος 6 
πρῶτοι 6 
πυνθάνεσθαι 6 
πᾶσʼ 6 
πᾶσα 6 
σιτηρέσιον 6 
σιωπᾶν 6 
σκεπτέον 6 
σκιροφοριῶνος 6 
σκοποῦντες 6 
σπονδῶν 6 
στήλας 6 
στήλῃ 6 
στεφάνοις 6 
στεφάνου 6 
στεφάνῳ 6 
στράτευμʼ 6 
στρατευομένους 6 
στρατιωτικὰ 6 
στῆσαι 6 
συγγενὴς 6 
συκοφάντην 6 
συμβολαίου 6 
συμβόλαια 6 
συμφέρῃ 6 
συνίσασιν 6 
συνεβούλευον 6 
συνειδέναι 6 
συνεπιτρόπων 6 
συνοικίαν 6 
συνοικεῖ 6 
συνῄδειν 6 
σωθήσεται 6 
σωφρόνως 6 
σύμβουλον 6 
σύμμαχον 6 
σύνταξιν 6 
σώματʼ 6 
σώσειν 6 
σώφρονες 6 
σῴζεται 6 
σῶν 6 
σῷοι 6 
τάξεως 6 
τάχους 6 
τέθηκε 6 
τέλη 6 
τέτακται 6 
τέταρτον 6 
τέχνῃ 6 
τίνων 6 
ταυτασὶ 6 
ταυτηνί 6 
ταχέως 6 
τελευτῶντες 6 
τετελευτηκὼς 6 
τετταράκοντʼ 6 
τετόλμηκεν 6 
τιθῇ 6 
τιμωρία 6 
τιμωρίαι 6 
τοιοῦτʼ 6 
τοιοῦτό 6 
τολμήσει 6 
τρίʼ 6 
τραγῳδοῖς 6 
τριηραρχιῶν 6 
τρισχιλίων 6 
τρισὶν 6 
τυχὸν 6 
τἀκεῖ 6 
τἀλλότρια 6 
τἀν 6 
τἀνθρώπου 6 
υἱέος 6 
φήσας 6 
φήσειν 6 
φήσεις 6 
φανεῖται 6 
φαύλοις 6 
φενακίζων 6 
φεύγοντι 6 
φεύγοντος 6 
φθίνοντος 6 
φθόνος 6 
φιάλαι 6 
φιλεῖν 6 
φιλοτιμεῖσθαι 6 
φράτερες 6 
φρόνημα 6 
φυλακῆς 6 
φόνον 6 
χειροτονησάντων 6 
χιλίαις 6 
χρηστός 6 
χρηστὸς 6 
χρυσῷ 6 
χρόνοι 6 
χρῆσθε 6 
χωρίοις 6 
ψυχὴν 6 
ψυχῇ 6 
ψῆφος 6 
ἀγαγεῖν 6 
ἀγαθά 6 
ἀγαθοῦ 6 
ἀγρῷ 6 
ἀγώγιμος 6 
ἀγῶσι 6 
ἀδελφήν 6 
ἀδικούμενοι 6 
ἀδικοῦντες 6 
ἀδικοῦντι 6 
ἀδικοῦντος 6 
ἀδικῇ 6 
ἀθάνατον 6 
ἀκούεις 6 
ἀκοὴν 6 
ἀκροπόλει 6 
ἀκρόπολιν 6 
ἀκόλουθον 6 
ἀλλοτρίαν 6 
ἀμφισβητοῦντας 6 
ἀμφότεροι 6 
ἀμύνασθαι 6 
ἀνήκεστον 6 
ἀναγκάσαι 6 
ἀναγκάσω 6 
ἀναγκαίων 6 
ἀναγνώσομαι 6 
ἀναιδής 6 
ἀναιδῆ 6 
ἀναιρεῖ 6 
ἀνείλετο 6 
ἀνεῖλεν 6 
ἀνηλωκὼς 6 
ἀξίωμα 6 
ἀξιοῦντα 6 
ἀξιοῦντες 6 
ἀπάγων 6 
ἀπήλλαξεν 6 
ἀπαγγελλόντων 6 
ἀπαλλάξας 6 
ἀπειληφέναι 6 
ἀπεχθάνεσθαι 6 
ἀπιστίαν 6 
ἀπιστεῖν 6 
ἀπιὼν 6 
ἀποδιδῷ 6 
ἀποθάνῃ 6 
ἀποθνῄσκειν 6 
ἀποκρίνασθαι 6 
ἀπολαμβάνειν 6 
ἀπολογήσεται 6 
ἀπολύσασθαι 6 
ἀποπλεῖν 6 
ἀπορία 6 
ἀπορῶ 6 
ἀποστῆναι 6 
ἀποφαίνει 6 
ἀποφύγῃ 6 
ἀπωτέρω 6 
ἀπώλεσαν 6 
ἀριθμὸν 6 
ἀρχαῖα 6 
ἀρχαῖον 6 
ἀσέλγειαν 6 
ἀσθενεῖς 6 
ἀσπιδοπηγεῖον 6 
ἀτυχημάτων 6 
ἀφίετε 6 
ἀφορμὰς 6 
ἀφῃρημένοι 6 
ἁμαρτάνειν 6 
ἁμαρτημάτων 6 
ἄδεια 6 
ἄλογον 6 
ἄπαιδος 6 
ἄπιστον 6 
ἄρρητα 6 
ἄστυ 6 
ἅς 6 
Ἀθηναίῳ 6 
Ἀθηνόδωρον 6 
Ἀλέξανδρον 6 
Ἀμφικτύοσιν 6 
Ἀπατούριος 6 
Ἀργείων 6 
Ἀρεθουσίου 6 
Ἀρχεβιάδης 6 
Ἄρειον 6 
ἐγγραφῆναι 6 
ἐγγύης 6 
ἐγγύτατα 6 
ἐγκαλοῦντες 6 
ἐγκαλῶ 6 
ἐγχειρῇ 6 
ἐδέησεν 6 
ἐδανείσαμεν 6 
ἐδόθη 6 
ἐθελήσει 6 
ἐθελήσητε 6 
ἐθελοντὴς 6 
ἐκέλευσε 6 
ἐκπλεῖν 6 
ἐκτήσατο 6 
ἐκώλυεν 6 
ἐλάμβανον 6 
ἐλέγξαι 6 
ἐλέγχειν 6 
ἐλευθέραν 6 
ἐλεύθεροι 6 
ἐλπίδʼ 6 
ἐλυσιτέλει 6 
ἐμπόρων 6 
ἐνίοις 6 
ἐναντίους 6 
ἐνδείξεως 6 
ἐνοχλεῖν 6 
ἐνταυθοῖ 6 
ἐξέστω 6 
ἐξαμαρτάνειν 6 
ἐξελέγξειν 6 
ἐξελθεῖν 6 
ἐξούλης 6 
ἐξωλείας 6 
ἐξόν 6 
ἐξῇ 6 
ἐπέδωκα 6 
ἐπαινέσαι 6 
ἐπανορθώσασθαι 6 
ἐπεπόνθειν 6 
ἐπιβουλεύει 6 
ἐπιβουλεύων 6 
ἐπιμελείας 6 
ἐπιμελεῖσθαι 6 
ἐπιμεληθῆναι 6 
ἐπιτήδειος 6 
ἐπιτηδευμάτων 6 
ἐπιτιμᾶν 6 
ἐπιτρέπετε 6 
ἐποιεῖσθε 6 
ἐποιεῖτε 6 
ἐροίμην 6 
ἐροῦσιν 6 
ἐσπούδασεν 6 
ἐτίμησαν 6 
ἐτόλμησαν 6 
ἐχρῆτο 6 
ἑκάστων 6 
ἑκάστῃ 6 
ἑκατέρῳ 6 
ἑκών 6 
ἑξακοσίας 6 
ἑοράκατε 6 
ἑορτῆς 6 
ἔδωκʼ 6 
ἔθηκε 6 
ἔναγχος 6 
ἔπραξαν 6 
ἔπραξε 6 
ἔργʼ 6 
ἔργου 6 
ἔστησαν 6 
ἔσχεν 6 
ἔχοιμʼ 6 
ἔχωσιν 6 
Ἐλάτειαν 6 
Ἐλευσινίους 6 
Ἑλλησπόντου 6 
ἠγανάκτει 6 
ἠδικηκέναι 6 
ἠδικημένων 6 
ἠδικῆσθαι 6 
ἠθέλησα 6 
ἠθέλησαν 6 
ἠμφεσβήτει 6 
ἡγεμονίας 6 
ἡλιαίαν 6 
ἡλικίας 6 
ἡνίχʼ 6 
ἤνεγκεν 6 
ἥκισθʼ 6 
ἥξειν 6 
ἦθος 6 
ἦλθε 6 
ἧκε 6 
ἧσπερ 6 
ἰέναι 6 
ἱερὸν 6 
ἱκανὴν 6 
ἴδωσιν 6 
ἴδῃ 6 
ἴῃ 6 
Ἰφικράτης 6 
Ἱερὸν 6 
ὀμωμοκότων 6 
ὀμωμόκατε 6 
ὀνειδίζειν 6 
ὀργίζεσθαι 6 
ὀργὴ 6 
ὀφειλέτω 6 
ὀφλήματος 6 
ὁμοίαν 6 
ὁμοίους 6 
ὁμολογούμενον 6 
ὁμολογοῦσιν 6 
ὁπλιτῶν 6 
ὅμοιόν 6 
ὅσαπερ 6 
ὅσης 6 
ὅσπερ 6 
ὑβρίζῃ 6 
ὑβρισθεὶς 6 
ὑγιές 6 
ὑμετέρου 6 
ὑμετέρᾳ 6 
ὑμετέρῳ 6 
ὑπάρξειν 6 
ὑπάρχουσι 6 
ὑπέχειν 6 
ὑπελάμβανον 6 
ὑπερημερίαν 6 
ὑπεσχόμην 6 
ὑποθήκην 6 
ὑπολαμβάνετε 6 
ὑπομνῆσαι 6 
ὑποσχέσεις 6 
ὑποσχέσεσιν 6 
ὑπόδικος 6 
ὑπόλοιπα 6 
ὕδατος 6 
ὠμῶς 6 
ὡσαύτως 6 
ᾠόμεθα 6 
ῥηθέντων 6 
ῥᾳθυμίαν 6 
Αἰσχρίων 5 
Βασιλεὺς 5 
Βιάνωρ 5 
Δελφοῖς 5 
Δημοφῶν 5 
Δημοχάρους 5 
Διονύσῳ 5 
Διὶ 5 
Εὐέργου 5 
Εὐέργῳ 5 
Εὐκλείδου 5 
Θάσῳ 5 
Θεογένης 5 
Θηβῶν 5 
Θρᾳκῶν 5 
Κάλλιππον 5 
Καί 5 
Καλλιστράτου 5 
Καρδιανοῖς 5 
Κηφισιάδην 5 
Κηφισιάδης 5 
Κλέωνος 5 
Κοθωκίδης 5 
Λάμπιν 5 
Λακρίτου 5 
Λεπτίνη 5 
Λεωκράτει 5 
Λεωστράτου 5 
Λεύκων 5 
Λυσιθείδης 5 
Λυσιθείδῃ 5 
Μαντίου 5 
Μεγάλην 5 
Μεγάρων 5 
Μειδίᾳ 5 
Μελιτέως 5 
Μενεκλέους 5 
Μιλτιάδου 5 
Νεαίρᾳ 5 
Παντικαπαίου 5 
Πλαταιεῖς 5 
Πρωτομάχου 5 
Πύδναν 5 
Πύθια 5 
Σίμων 5 
Σικελίαν 5 
Σφήττιος 5 
Σωσιθέου 5 
Τεισίᾳ 5 
Τιμοθέῳ 5 
Φίλαγρος 5 
Φαινίππου 5 
Φιλοκράτην 5 
Φλυεύς 5 
Φρεάρριος 5 
Φρύνων 5 
Χίον 5 
αἰσχροκερδίαν 5 
αἰσχύνονται 5 
αἰτεῖν 5 
αἰτιάσασθαι 5 
αἰτιασάμενος 5 
αἰτιῶν 5 
αἰτῆσαι 5 
αἰχμαλώτων 5 
αἴσθησιν 5 
αἴσχιον 5 
αἴσχιστα 5 
αἴτια 5 
αἵ 5 
αὐτοκράτωρ 5 
βάσκανος 5 
βέβαιον 5 
βέλτιόν 5 
βίαιος 5 
βασανίζεσθαι 5 
βασιλεύς 5 
βδελυρὸς 5 
βεβίωται 5 
βεβαίαν 5 
βοήθεια 5 
βοηθήσειν 5 
βοηθοὺς 5 
βουλή 5 
βουλόμεθʼ 5 
βοᾷ 5 
βωμοῦ 5 
γεγενημένας 5 
γεγραμμένου 5 
γεννητῶν 5 
γενομένῳ 5 
γιγνομένης 5 
γιγνομένου 5 
γιγνώσκετε 5 
γονέων 5 
γράφοντας 5 
γυναῖκες 5 
γῇ 5 
δέονται 5 
δέος 5 
δήμους 5 
δίς 5 
δαίμων 5 
δαιμόνιον 5 
δακρύειν 5 
δανείσαντι 5 
δανείσασι 5 
δανεισταὶ 5 
δεδήλωκα 5 
δεδανεικότες 5 
δεδωκότος 5 
δεδωκὼς 5 
δεινοὶ 5 
δεινοῖς 5 
δεινοῦ 5 
δεινότατα 5 
δεινῶς 5 
δειξάτω 5 
δεσμωτηρίῳ 5 
δεσπότῃ 5 
δεῖνος 5 
δηλοῦν 5 
δηλώσω 5 
δημοκρατίας 5 
δημοσίαις 5 
δημοσίαν 5 
δημοτικόν 5 
διέκειτο 5 
διέφθαρται 5 
διαίτης 5 
διαγνῶναι 5 
διαθήκαις 5 
διαιτητήν 5 
διακοσίους 5 
διαλύσασθαι 5 
διαμαρτυρίας 5 
διαμαρτυρεῖν 5 
διανοίας 5 
διατιθεμένῳ 5 
διαφέρουσιν 5 
διαφθαρῆναι 5 
διδάσκων 5 
διενεγκεῖν 5 
δικάζονται 5 
δικάσασθαι 5 
δικαιότατʼ 5 
δικαιότερα 5 
διοικεῖται 5 
διπλασίαν 5 
διπλοῦν 5 
δισχιλίας 5 
δοκοίη 5 
δυνάμεθα 5 
δυνατόν 5 
δυνηθεὶς 5 
δυνηθῶ 5 
δυσχερῆ 5 
δωρειαὶ 5 
δωρειὰ 5 
δωρεᾶς 5 
δόγμα 5 
δόγματα 5 
δόντα 5 
δόντας 5 
δόξετʼ 5 
δότε 5 
δύνανται 5 
δῆλος 5 
εἰδῇ 5 
εἰληφότα 5 
εἰληφότες 5 
εἰληφώς 5 
εἰπόντες 5 
εἰπών 5 
εἰσάγει 5 
εἰσέρχεται 5 
εἰσαγγελίαν 5 
εἰσιὼν 5 
εἰσποιεῖ 5 
εἰσπράττων 5 
εἰσφέρων 5 
εἰσφοραῖς 5 
εἰσῆλθεν 5 
εἴα 5 
εἴποιεν 5 
εἴποις 5 
εἴργεσθαι 5 
εἵλοντο 5 
εἷλεν 5 
εὐεργεσιῶν 5 
εὐηθείας 5 
εὐπορήσας 5 
εὐσεβὲς 5 
εὑρήσετʼ 5 
εὑρεθήσεται 5 
εὔδηλον 5 
εὔλογον 5 
εὔορκον 5 
εὔπορον 5 
εὕροιτε 5 
ζητοῦντες 5 
θάπτειν 5 
θέαν 5 
θαυμαστὸν 5 
θεσμοθέται 5 
θεωρήσατε 5 
θεὸν 5 
θεὸς 5 
θοἰμάτιον 5 
θρασὺν 5 
θυγατέρʼ 5 
θυγατέρων 5 
θύραν 5 
θᾶττον 5 
κάλλος 5 
καθέζεσθαι 5 
καθέλκειν 5 
καθήμενοι 5 
καινοῖς 5 
καιρούς 5 
καλέσαι 5 
καλὴν 5 
καταβάλλειν 5 
καταγνῶναι 5 
καταδίκην 5 
καταλείπων 5 
καταλειφθέν 5 
καταλύσει 5 
καταλῦσαι 5 
κατασκευάσας 5 
καταστὰς 5 
κατεσκεύασεν 5 
κατηγορεῖς 5 
κατηγόρου 5 
κατορθοῦν 5 
καττὰ 5 
κατώρθωσεν 5 
κεκτημένοις 5 
κεκτημένους 5 
κελεύσας 5 
κεφάλαιʼ 5 
κεφάλαια 5 
κηδεστοῦ 5 
κηδεστὴν 5 
κηδεστὴς 5 
κινδύνοις 5 
κληρονόμος 5 
κοίνʼ 5 
κοινοὶ 5 
κοινωνεῖ 5 
κομιεῖσθαι 5 
κράτος 5 
κρίνετε 5 
κρίσει 5 
κρατήσας 5 
κτησάμενοι 5 
κυμβίον 5 
κυρίου 5 
κόσμον 5 
κύριʼ 5 
κἀκείνου 5 
κἀκείνων 5 
κἀκεῖ 5 
λάβητε 5 
λάβοιεν 5 
λάβω 5 
λέγεσθαι 5 
λέγοιμι 5 
λέγοντʼ 5 
λέγωσιν 5 
λέληθεν 5 
λήμματος 5 
λαβόντος 5 
λαχόντος 5 
λιμένι 5 
λιποταξίου 5 
λογιζομένους 5 
λοιποῖς 5 
λυπεῖ 5 
λυσιτελοῦν 5 
λύσας 5 
λῆξιν 5 
μάθητε 5 
μάλιστά 5 
μάρτυρος 5 
μέμνησθʼ 5 
μέντἂν 5 
μένων 5 
μέτριʼ 5 
μήποθʼ 5 
μακρὸν 5 
μανία 5 
μανίας 5 
μαρτυρήσας 5 
μαρτυροῦμεν 5 
μείζονʼ 5 
μεγάλῃ 5 
μεγίσταις 5 
μεγίστη 5 
μεγίστοις 5 
μεμαρτυρηκότα 5 
μεμαρτύρηκε 5 
μετασχεῖν 5 
μηδέπω 5 
μηδεπώποτε 5 
μιαρόν 5 
μιαρὸς 5 
μικροῖς 5 
μισθαρνεῖν 5 
μισθωσάμενος 5 
μισθὸς 5 
μισθῷ 5 
μνήματα 5 
μνήμην 5 
μνείαν 5 
μοιχὸν 5 
μυστήρια 5 
μόγις 5 
μόνου 5 
μόνων 5 
μῆκος 5 
νήσους 5 
ναυάρχῳ 5 
ναυμαχίᾳ 5 
ναύαρχον 5 
ναύκληρον 5 
νεώτερον 5 
νεῶν 5 
νηί 5 
νομίζει 5 
νόμιμον 5 
νόμισμα 5 
νύκτωρ 5 
ξένης 5 
ξενίας 5 
οἰκέτῃ 5 
οἰκείαν 5 
οἰκεῖα 5 
οἰκεῖοι 5 
οἰκημάτων 5 
οἰκοῦντες 5 
οἰομένων 5 
οἶσθα 5 
οὐδέποτε 5 
οὐδαμόθεν 5 
οὐδεμίʼ 5 
πάθος 5 
πάνδεινόν 5 
πέμπει 5 
πένητας 5 
παιδός 5 
παλαιὰ 5 
παράσχηται 5 
παράσχωμαι 5 
παρέβη 5 
παρέχεσθαι 5 
παρέχεται 5 
παραβαίνειν 5 
παραβαίνων 5 
παραδείγματα 5 
παραδόντος 5 
παραινέσαιμʼ 5 
παρακαταθήκας 5 
παρανομίας 5 
παρασκευάζεται 5 
παρασκευὴν 5 
παραχωρεῖν 5 
παριόντα 5 
παριόντες 5 
παρούσης 5 
παρῇ 5 
πατέρες 5 
πατρίδας 5 
πατραδέλφων 5 
πατρῴας 5 
πατρῷα 5 
πατρῷον 5 
πείσεται 5 
πείσῃ 5 
πεντήκοντʼ 5 
πεντακοσίων 5 
πεντεκαίδεκα 5 
πεποιήκατε 5 
πεπρακόσιν 5 
πεπρακότα 5 
πεπρακότας 5 
πεπρεσβευμένων 5 
πεπόνθατε 5 
περίεστι 5 
περιέρχεται 5 
περιεῖδον 5 
περιουσίας 5 
πικρὸν 5 
πιστεῦσαι 5 
πλείονʼ 5 
πλείστῳ 5 
πλείων 5 
πλεονεξία 5 
πλησιάζειν 5 
ποι 5 
ποιήσαιτο 5 
ποιήσαντος 5 
ποιητὸν 5 
ποιούμεθα 5 
ποιοῦμεν 5 
πολέμιον 5 
πολέμους 5 
πολεμίοις 5 
πολεμοῦντες 5 
πονηρίᾳ 5 
πράξεων 5 
πράττεσθαι 5 
πράττοντος 5 
πρέσβεσι 5 
πραγματεύεται 5 
πρακτέον 5 
πρατὴρ 5 
πραχθέντʼ 5 
πραχθῆναι 5 
πρεσβύτεροι 5 
προΐεσθαι 5 
προέδρους 5 
προαίρεσιν 5 
προαίρεσις 5 
προαιρέσει 5 
προδότην 5 
προδότης 5 
προειλόμην 5 
προεστάναι 5 
προορᾶν 5 
προπετῶς 5 
προπύλαια 5 
προσάγειν 5 
προσήκοντʼ 5 
προσήκοντος 5 
προσγράψας 5 
προσδεῖσθαι 5 
προσελθόντος 5 
προσθεῖναι 5 
προστάξαι 5 
προστάττουσιν 5 
προστιμᾶν 5 
προσόδων 5 
προσῄει 5 
προτέρων 5 
προϊεμένους 5 
προϊόντος 5 
προῆσθε 5 
πρώτων 5 
πυθόμενος 5 
πόρου 5 
πόση 5 
πόσον 5 
πότʼ 5 
πότερος 5 
πότερός 5 
σίτησιν 5 
σαφὲς 5 
σεαυτὸν 5 
σεμνὰ 5 
σκοπεῖσθε 5 
σκοπῆτε 5 
στρατείαν 5 
στρατευσαμένων 5 
στρατευόμενος 5 
στρατεύματι 5 
στρατιώτης 5 
συκοφαντεῖ 5 
συκοφαντοῦντας 5 
συκοφαντοῦντες 5 
συλλέξας 5 
συμβάσης 5 
συμβαῖνον 5 
συμβουλευόντων 5 
συμμαχία 5 
συμπλεῖν 5 
συνδιαιτητῶν 5 
συνειπεῖν 5 
συνεχώρησα 5 
συνεῖναι 5 
συνεῖπε 5 
συντριήραρχος 5 
σχολὴν 5 
σωθέντες 5 
σωθήσεσθαι 5 
σωμάτων 5 
σώμασιν 5 
σὴ 5 
σῴζει 5 
σῴζεσθαι 5 
σῷσαι 5 
τέτταρες 5 
τέχνης 5 
τίθενται 5 
ταλαίπωροι 5 
τειχῶν 5 
τεκμηρίοις 5 
τελευτὴν 5 
τελευτῆσαι 5 
τελωνῶν 5 
τετάχθαι 5 
τεύξεται 5 
τηλικαύτας 5 
τηρεῖν 5 
τιμηθῇ 5 
τινός 5 
τισὶ 5 
τοιοῦτοί 5 
τολμῶσι 5 
τοσαύτῃ 5 
τοσούτους 5 
τουτοισί 5 
τούσδʼ 5 
τοὐμὸν 5 
τοὐνόματος 5 
τοῖσδε 5 
τριάκονθʼ 5 
τριήραρχοι 5 
τριήρης 5 
τριακοσίοις 5 
τόλμῃ 5 
τἀγαθὰ 5 
τἀδίκημα 5 
τἀκείνου 5 
τἀνδράποδʼ 5 
τἀπὶ 5 
τἀρχαῖα 5 
τὼ 5 
τᾶν 5 
υἱέων 5 
φάσκοντα 5 
φάσκοντας 5 
φέροντα 5 
φήσαιτʼ 5 
φαίνεσθε 5 
φανήσονται 5 
φανῇ 5 
φασκόντων 5 
φεύγουσιν 5 
φεύγω 5 
φημί 5 
φιλάνθρωποι 5 
φιλοσοφίαν 5 
φοβηθεὶς 5 
φρόνημʼ 5 
φυγεῖν 5 
φυλάξασθαι 5 
φυλάττετε 5 
φυλάττων 5 
φυλὴ 5 
φόνῳ 5 
φύλακας 5 
φῄς 5 
χαλκοῦν 5 
χαλκοῦς 5 
χαλκῆν 5 
χείρω 5 
χειροτονεῖν 5 
χεῖρε 5 
χιλιῶν 5 
χρήσιμοι 5 
χρείᾳ 5 
χρηστὰ 5 
χρωμένοις 5 
χώρα 5 
ψήφου 5 
ψήφους 5 
ψευδόμενον 5 
ψεύδονται 5 
ψεύσεται 5 
ψηφίσματʼ 5 
ψηφιεῖσθε 5 
ἀγαθοῖς 5 
ἀγαθῆς 5 
ἀγρὸν 5 
ἀγχιστείαν 5 
ἀγωνίζεται 5 
ἀγωνιζομένην 5 
ἀδίκους 5 
ἀδελφιδοῦς 5 
ἀδελφός 5 
ἀδικήμασι 5 
ἀδικῶ 5 
ἀδόξων 5 
ἀδύνατον 5 
ἀηδὲς 5 
ἀκηκοέναι 5 
ἀκηκόαθʼ 5 
ἀκολούθους 5 
ἀκούσῃ 5 
ἀκούῃ 5 
ἀκριβῆ 5 
ἀλλοτρίοις 5 
ἀλλότρια 5 
ἀμυνόμενος 5 
ἀμφισβητῆσαι 5 
ἀνέγνω 5 
ἀνέπαφα 5 
ἀνήρ 5 
ἀναγκάζουσι 5 
ἀναγκασθεὶς 5 
ἀναγκαῖα 5 
ἀναγορεῦσαι 5 
ἀναγωγὴν 5 
ἀναιρῶν 5 
ἀναισθησίας 5 
ἀναισχυντίαν 5 
ἀναισχυντίας 5 
ἀναλῶσαι 5 
ἀναμνήσθητε 5 
ἀναμνήσω 5 
ἀνδραπόδοις 5 
ἀνδρός 5 
ἀνθρωπίνως 5 
ἀντίδοσιν 5 
ἀντεῖπον 5 
ἀντιγραφεὺς 5 
ἀντιπάλους 5 
ἀξιώσει 5 
ἀπέχει 5 
ἀπέχρη 5 
ἀπήγγειλεν 5 
ἀπήγγελλεν 5 
ἀπήνεγκεν 5 
ἀπαγορεύουσιν 5 
ἀπαντᾶν 5 
ἀπείρως 5 
ἀπειλῶν 5 
ἀπεκρίναντο 5 
ἀπεκρίνατό 5 
ἀπεκρινάμην 5 
ἀπεῖπε 5 
ἀπηλλαγμένοι 5 
ἀπογραφὴν 5 
ἀποδείξω 5 
ἀποδημίᾳ 5 
ἀποδημεῖν 5 
ἀποδοὺς 5 
ἀποδρᾶναι 5 
ἀποδόντα 5 
ἀποδόσθαι 5 
ἀποθανεῖν 5 
ἀποθανόντα 5 
ἀποκρίνεται 5 
ἀποκτείναντας 5 
ἀπολογεῖσθαι 5 
ἀπολώλασιν 5 
ἀπορίᾳ 5 
ἀποστερήσειν 5 
ἀποφαίνεσθαι 5 
ἀποψηφίσασθαι 5 
ἀπόλλυται 5 
ἀπῄτουν 5 
ἀπῆλθεν 5 
ἀρέσκειν 5 
ἀριστεῖον 5 
ἀρρένων 5 
ἀσεβείας 5 
ἀσεβεῖν 5 
ἀσεβεῖς 5 
ἀσελγείας 5 
ἀστρατείας 5 
ἀστῷ 5 
ἀτίμητον 5 
ἀτίμους 5 
ἀτελὴς 5 
ἀτυχίας 5 
ἀφέντες 5 
ἀφίει 5 
ἀφαιρούμενος 5 
ἀφαιρῶν 5 
ἀφείς 5 
ἀφῄρηται 5 
ἀφῆκα 5 
ἁγὼ 5 
ἁλῶναι 5 
ἁμάρτῃ 5 
ἁρμόττει 5 
ἄγοντα 5 
ἄγοντες 5 
ἄδικος 5 
ἄθλων 5 
ἄλλῃ 5 
ἄνθρωπε 5 
ἄξιοι 5 
ἄρδην 5 
ἄριστʼ 5 
ἄφρων 5 
Ἀθηνᾶν 5 
Ἀθηνᾷ 5 
Ἀλέξανδρος 5 
Ἀλκισθένους 5 
Ἀμβρακίαν 5 
Ἀνδροκλείδῃ 5 
Ἀνδροτίωνα 5 
Ἀπόλλω 5 
Ἀρίστωνα 5 
Ἀριστάρχου 5 
Ἀριστογείτονι 5 
Ἀριστοφῶντος 5 
Ἀριστόδημος 5 
Ἀριστόμαχος 5 
Ἀρκάδων 5 
Ἀρτέμωνι 5 
Ἀρταβάζου 5 
Ἀρχεβιάδου 5 
Ἀσίαν 5 
Ἀστείου 5 
Ἀχαρνεὺς 5 
ἐγγόνοις 5 
ἐγγύς 5 
ἐγεγόνει 5 
ἐγκαλοῦντα 5 
ἐγνωκὼς 5 
ἐγνώκατε 5 
ἐδήλωσεν 5 
ἐδίδοσαν 5 
ἐδώκατε 5 
ἐθέλει 5 
ἐθέμην 5 
ἐθελῆσαι 5 
ἐκέλευσα 5 
ἐκεῖναι 5 
ἐκεῖνόν 5 
ἐκλιπεῖν 5 
ἐκπέμπειν 5 
ἐκποδὼν 5 
ἐκπώματα 5 
ἐκσπόνδους 5 
ἐλάχιστον 5 
ἐλάχομεν 5 
ἐλέου 5 
ἐλήφθη 5 
ἐλαύνειν 5 
ἐλευθερίᾳ 5 
ἐλθόντων 5 
ἐλπίσι 5 
ἐμήν 5 
ἐμαρτύρει 5 
ἐμπέσῃ 5 
ἐναντιοῦσθαι 5 
ἐνδέχεται 5 
ἐνθυμεῖσθαι 5 
ἐνθυμηθῆναι 5 
ἐνιαυτῷ 5 
ἐνόντων 5 
ἐξέπλει 5 
ἐξαπατήσειν 5 
ἐξαπατηθῆναι 5 
ἐξελέγξας 5 
ἐξελέγξω 5 
ἐξελέγχονται 5 
ἐξελέσθαι 5 
ἐξελεγχθῇ 5 
ἐξεληλυθότων 5 
ἐξετάζεσθαι 5 
ἐξηπάτησεν 5 
ἐξιόντας 5 
ἐπέδωκεν 5 
ἐπί 5 
ἐπίδοσιν 5 
ἐπίστασθʼ 5 
ἐπείσθητε 5 
ἐπεβούλευσεν 5 
ἐπελθεῖν 5 
ἐπεξιέναι 5 
ἐπεσκήψατο 5 
ἐπεχείρουν 5 
ἐπιβάτας 5 
ἐπιβουλεύειν 5 
ἐπιδημοῦντος 5 
ἐπιεικεῖς 5 
ἐπιεικῶς 5 
ἐπιμελητὴς 5 
ἐπιστάμενος 5 
ἐπιτήδεια 5 
ἐπιτήδειοι 5 
ἐπιτίμια 5 
ἐπιτίμους 5 
ἐπιτηδείων 5 
ἐπιτροπευθῆναι 5 
ἐπιχειρεῖ 5 
ἐποίεις 5 
ἐποίησας 5 
ἐποιήσατʼ 5 
ἐποιούμην 5 
ἐπορεύετο 5 
ἐργαζομένοις 5 
ἐργασία 5 
ἐρωτῶ 5 
ἐσκέφθαι 5 
ἐσμὲν 5 
ἐσόμενον 5 
ἐσώθη 5 
ἐτιμήσατε 5 
ἐτύγχανεν 5 
ἐφικέσθαι 5 
ἐφρόνουν 5 
ἐφόδιον 5 
ἐχῖνον 5 
ἐωνημένος 5 
ἐῶμεν 5 
ἑαλωκέναι 5 
ἑαλωκότων 5 
ἑκάστους 5 
ἑκάτεροι 5 
ἑκατέρου 5 
ἑκκαίδεκα 5 
ἑνί 5 
ἑνδεκάτῃ 5 
ἑξακοσίων 5 
ἑορτήν 5 
ἑσπέρας 5 
ἑτέρως 5 
ἑταίρας 5 
ἑόρακεν 5 
ἔγκλημʼ 5 
ἔγραψα 5 
ἔγραψας 5 
ἔδειξεν 5 
ἔδωκαν 5 
ἔθʼ 5 
ἔθεντο 5 
ἔθη 5 
ἔκρινες 5 
ἔλεγε 5 
ἔμελεν 5 
ἔπειθεν 5 
ἔπεισα 5 
ἔρημος 5 
ἔροιτʼ 5 
ἔρχονται 5 
ἔσχον 5 
ἔτους 5 
ἔφησεν 5 
ἔχεθʼ 5 
ἕλοιτο 5 
ἕλῃ 5 
ἕξομεν 5 
Ἐπιστολαί 5 
ἠδικηκότας 5 
ἠδικηκὼς 5 
ἠδικημένος 5 
ἠδικημένους 5 
ἠθέλησε 5 
ἠκούσατʼ 5 
ἠξίωσαν 5 
ἠξίωσε 5 
ἠρώτων 5 
ἠτυχηκότων 5 
ἡγεῖσθʼ 5 
ἡγησάμην 5 
ἡγούμενον 5 
ἡγοῖτο 5 
ἡλιαία 5 
ἡμέρα 5 
ἡμίσεα 5 
ἡμετέρα 5 
ἡμετέρου 5 
ἡμετέρους 5 
ἡττηθεὶς 5 
ἤγαγε 5 
ἥκιστʼ 5 
ἥντινα 5 
ἦρξεν 5 
ἦρχον 5 
ἦσθα 5 
Ἡγέστρατος 5 
ἰατρὸν 5 
ἰδίους 5 
ἰδιώταις 5 
ἰδιώτην 5 
ἰδιώτῃ 5 
ἰσχυροὺς 5 
ἰσχυρὸς 5 
ἱστάναι 5 
ἴσης 5 
ἵππαρχον 5 
Ἰφικράτους 5 
ὀβολώ 5 
ὀκνήσω 5 
ὀκνῶ 5 
ὀλέθρου 5 
ὀλίγους 5 
ὀλίγῳ 5 
ὀλιγώρως 5 
ὀνομάζων 5 
ὀργίζεσθε 5 
ὀργίλως 5 
ὀργῇ 5 
ὀφείλοντος 5 
ὀφθαλμὸν 5 
ὀφλὼν 5 
ὀψὲ 5 
ὁμιλίας 5 
ὁπότερος 5 
ὁρᾷς 5 
ὁσίαν 5 
ὄντοιν 5 
ὅδʼ 5 
ὅλοις 5 
ὅλους 5 
ὅρος 5 
ὅσου 5 
Ὀνήτορα 5 
ὑβρίζεσθαι 5 
ὑβρίσθαι 5 
ὑμέτερος 5 
ὑπάρχουσιν 5 
ὑπάρχων 5 
ὑπαρχουσῶν 5 
ὑπελάμβανεν 5 
ὑπερβολὴ 5 
ὑπερβὰς 5 
ὑπηρέτης 5 
ὑπισχνούμενος 5 
ὑποθεὶς 5 
ὑπολοίπων 5 
ὑπομένειν 5 
ὑπομνήσω 5 
ὑποσχόμενος 5 
ὑπό 5 
ὑπόδικον 5 
ὑπῆρξεν 5 
ὑστεραίαν 5 
ὕβρις 5 
Ὑπερείδης 5 
ὠφληκέναι 5 
ὡδὶ 5 
ᾠήθη 5 
ῥήματα 5 
ῥήτορα 5 
ῥαγῆναι 5 
ῥηθέντα 5 
ῥᾴδιόν 5 
ʼθέλῃ 4 
ʼκείνῳ 4 
ʼκεῖνον 4 
Αἰσχρίωνος 4 
Βοιωτίας 4 
Βοιωτὸς 4 
Βυζαντίοις 4 
Βυζαντίου 4 
Δελφῶν 4 
Δημοφῶντος 4 
Διονυσίων 4 
Διονυσόδωρος 4 
Διονύσια 4 
Εὐκτήμονι 4 
Εὐφραῖον 4 
Θασίων 4 
Θεμιστοκλέα 4 
Θεοκρίνῃ 4 
Θεσπιῶν 4 
Θετταλοί 4 
Θετταλοῖς 4 
Θευδοσίαν 4 
Θορίκιος 4 
Καλλίας 4 
Καλλισθένης 4 
Καρδίαν 4 
Καὶ 4 
Κεφάλου 4 
Κλέων 4 
Κτησιφῶντος 4 
Λάκριτε 4 
Λεπτίνου 4 
Λεωκράτους 4 
Λεωχάρης 4 
Λεύκτροις 4 
Λοκροῖς 4 
Μαγνησίαν 4 
Μακεδόνος 4 
Μαρωνιτῶν 4 
Μεθώνην 4 
Μελάνωπον 4 
Μεσσηνίους 4 
Μιλτοκύθης 4 
Μνησικλέους 4 
Νεοπτολέμου 4 
Νικίου 4 
Νικαρέτη 4 
Πάμφιλον 4 
Πάμφιλος 4 
Πέλλῃ 4 
Παιανιεύς 4 
Παμφίλου 4 
Παναθήναια 4 
Παναθηναίων 4 
Παράλου 4 
Παραγραφή 4 
Παρμενίσκος 4 
Πασίωνα 4 
Πεπαρήθου 4 
Περσῶν 4 
Πλαταιέας 4 
Πλαταιῶν 4 
Πολυκλέα 4 
Πορθμόν 4 
Προσπαλτίου 4 
Πύθωνα 4 
Σπουδίᾳ 4 
Στράτωνα 4 
Τιμάρχου 4 
Τιμοσθένει 4 
Φίλαγρον 4 
Φαίνιππε 4 
Φαληρεύς 4 
Φανὼ 4 
Φιλίσκον 4 
Φορμίωνʼ 4 
Φρυνίωνι 4 
Χάρης 4 
Χίων 4 
Ψευδομαρτυριῶν 4 
αἰσθόμενοι 4 
αἰσχροκερδίας 4 
αἰσχροῖς 4 
αἰσχυνόμενος 4 
αἰτίᾳ 4 
αἰχμάλωτον 4 
αἱμασιὰν 4 
αἱρεῖται 4 
αἴκεια 4 
αὐτίχʼ 4 
αὐτόθεν 4 
αὑτὴν 4 
αὑτὸς 4 
βάρβαροι 4 
βάσκανον 4 
βαδίζει 4 
βαδίζων 4 
βαρβάρῳ 4 
βασάνους 4 
βασιλέας 4 
βασιλεύσαντι 4 
βασκαίνειν 4 
βελτιόνων 4 
βιαίῳ 4 
βλάβας 4 
βλάπτεσθαι 4 
βλάπτεται 4 
βοηθήσετε 4 
βοηθείᾳ 4 
βουλευτηρίῳ 4 
βουλευόμενοι 4 
βουλεύεσθε 4 
βουλομένου 4 
βούλησιν 4 
βούλοισθε 4 
βραχέος 4 
βῆμʼ 4 
γέγονα 4 
γέγονας 4 
γένοιντʼ 4 
γίγνωνται 4 
γεγραμμένους 4 
γελοῖον 4 
γενησόμενα 4 
γιγνομένην 4 
γιγνώσκεται 4 
γνήσιος 4 
γνησίους 4 
γνοίητε 4 
γνωσθεῖσιν 4 
γνώμαις 4 
γνώμας 4 
γνώσεσθʼ 4 
γνώσεσθαι 4 
γράφεις 4 
γράφοντες 4 
γράψει 4 
γραφαῖς 4 
γραῦν 4 
γόμον 4 
δέδοικʼ 4 
δέησιν 4 
δέωνται 4 
δίδωσʼ 4 
δανείζειν 4 
δανείζεται 4 
δανείσαντα 4 
δανειζόμενοι 4 
δαπάνας 4 
δεήσεις 4 
δείξει 4 
δείξῃ 4 
δεδέσθω 4 
δεδωκότες 4 
δεδώκασιν 4 
δεδώκατʼ 4 
δεηθέντι 4 
δεηθῆναι 4 
δεικνύειν 4 
δεινοτάτων 4 
δεινότερα 4 
δεινὴ 4 
δεκάκις 4 
δεκάτας 4 
δεξάμενος 4 
δεομένους 4 
δεσμωτηρίου 4 
δεσπότην 4 
δευτέρῳ 4 
δεόμεθα 4 
δεῖγμα 4 
δεῖπνον 4 
δηλώσει 4 
δημοσία 4 
δημόσια 4 
διέλυσεν 4 
διαίτῃ 4 
διαβάλλοντες 4 
διαδικάζεσθαι 4 
διαδόχους 4 
διαθῆκαι 4 
διαλέγεσθαι 4 
διαλύειν 4 
διαλύσεις 4 
διανοίᾳ 4 
διαπράττεσθαι 4 
διαπραξάμενος 4 
διαρπασθήσεται 4 
διδούς 4 
διδόντας 4 
διελέχθη 4 
διελεῖν 4 
διελθόντος 4 
διεξελήλυθʼ 4 
διεξιέναι 4 
διετέλουν 4 
διηγησάμην 4 
δικάζετε 4 
δικάζηται 4 
δικάζουσιν 4 
δικαιοτάτῃ 4 
διοίκησιν 4 
διοικήσας 4 
διοικῶν 4 
διπλάσιον 4 
διπλασίας 4 
διπλᾶ 4 
διώκω 4 
διῴκηκεν 4 
δοκεῖτʼ 4 
δοκοῦντες 4 
δούλου 4 
δυνάμενον 4 
δυνήσεσθε 4 
δυναμένοις 4 
δυναμένων 4 
δυναστείας 4 
δωδεκάτῃ 4 
δωρεάν 4 
δωρειαῖς 4 
δόντων 4 
δόξεις 4 
δόξω 4 
δύναμίν 4 
δύνασαι 4 
δώσετε 4 
δώσουσι 4 
δῆσαι 4 
δῶρʼ 4 
δῶτε 4 
εἰδυῖα 4 
εἰκῇ 4 
εἰληφότων 4 
εἰρήκει 4 
εἰσήγαγον 4 
εἰσαγαγεῖν 4 
εἰσελήλυθεν 4 
εἰσιόντα 4 
εἰσοίσειν 4 
εἰσποιεῖν 4 
εἰσπρᾶξαι 4 
εἰσφέρει 4 
εἰσφέροντας 4 
εἰσῄειν 4 
εἰσῆλθον 4 
εἰώθατε 4 
εἴληφε 4 
εἴληχα 4 
εἴποιτε 4 
εἴρηκε 4 
εἴσεσθαι 4 
εἷλον 4 
εὐδαιμονίᾳ 4 
εὐδοξίαν 4 
εὐθυνῶν 4 
εὐλαβεῖσθαι 4 
εὐσέβειαν 4 
εὐτυχίαν 4 
εὐχερῶς 4 
εὔξασθαι 4 
εὔορκα 4 
εὔχεσθαι 4 
εὔχομαι 4 
εὕρετο 4 
εὗρεν 4 
ζημία 4 
ζημίαις 4 
ζητοῦσιν 4 
ζώντων 4 
ζῶσι 4 
θήσω 4 
θαυμάζεσθαι 4 
θαυμάσιʼ 4 
θείη 4 
θεωρεῖτʼ 4 
θεωρεῖτε 4 
θρασὺς 4 
θυγατρί 4 
θυγατρὶ 4 
κάκιστος 4 
κάλλους 4 
κάτωθεν 4 
κέρδος 4 
καθέστηκεν 4 
καθεστάναι 4 
καθημένους 4 
καινότατον 4 
καιροὶ 4 
κακουργεῖν 4 
κακουργῶν 4 
κακόνους 4 
κακώσεως 4 
καλουμένην 4 
καλοὶ 4 
καλοῖς 4 
καλοῦ 4 
καλὸς 4 
καλῆς 4 
καρποὺς 4 
κατάρατε 4 
κατέπλευσα 4 
κατέπλευσεν 4 
κατήγετο 4 
κατήγορον 4 
κατήγορος 4 
κατίῃ 4 
καταβαίνειν 4 
καταθέσθαι 4 
καταθήσειν 4 
καταθεὶς 4 
καταλαβὼν 4 
καταλειφθείσης 4 
καταλιπὼν 4 
καταλύει 4 
καταλύσειν 4 
καταράτους 4 
κατασκευάζειν 4 
κατασκευάζων 4 
κατασκευάσαντες 4 
καταφεύγειν 4 
κατεδιῄτησεν 4 
κατεφρόνησεν 4 
κατεχρήσατο 4 
κατηγορημένα 4 
κατηγορούντων 4 
κατηγόρων 4 
κείμεναι 4 
κεκτημένος 4 
κελεύσαντος 4 
κελεῦσαι 4 
κενὰς 4 
κεφαλή 4 
κεῖσθαι 4 
κηδεστήν 4 
κηδεστῇ 4 
κινδυνεύων 4 
κλέπτην 4 
κλέπτοντες 4 
κληρονόμον 4 
κληρουμένων 4 
κληροῦσθαι 4 
κοινωνῷ 4 
κοινὴ 4 
κολάζητε 4 
κομισάμενον 4 
κρατήσαντες 4 
κρατοῦντες 4 
κραυγῆς 4 
κριθέντʼ 4 
κριθέντα 4 
κριθῆναι 4 
κρινόμενον 4 
κρῖναι 4 
κτεῖναι 4 
κυρίως 4 
κυριωτέραν 4 
κύριός 4 
κἀγώ 4 
κἀκείνην 4 
κἀκείνῳ 4 
κἀκεῖθεν 4 
κἀκεῖνα 4 
λάβʼ 4 
λέγοιεν 4 
λέγωσι 4 
λήσειν 4 
λαβόντι 4 
λαγχάνει 4 
λαμβάνοντας 4 
λαμπρὰ 4 
λαχών 4 
λεγέτω 4 
λεγόμενα 4 
λεκτέον 4 
λιμένος 4 
λιμένων 4 
λογιζόμενοι 4 
λογισμοὺς 4 
λογισμοῦ 4 
λυμαίνεται 4 
λωποδυτῶν 4 
λύων 4 
λῃτουργίαι 4 
λῃτουργοῦντας 4 
μάθοιτε 4 
μάρτυρι 4 
μάταιον 4 
μάχη 4 
μέγιστος 4 
μέλλοντι 4 
μέλλῃ 4 
μένει 4 
μέτοικον 4 
μέτοικος 4 
μέτρια 4 
μέτριος 4 
μία 4 
μανίαν 4 
μαρτυρήσει 4 
μαρτυρήσουσιν 4 
μείζονι 4 
μείζονος 4 
μεγάλαις 4 
μεγίστους 4 
μεδίμνους 4 
μεθύων 4 
μεμαθηκέναι 4 
μεμαρτυρηκὼς 4 
μερίδι 4 
μερῶν 4 
μετάλλου 4 
μετέχοντες 4 
μετέχουσιν 4 
μεταθέσθαι 4 
μεταλάβῃ 4 
μετοίκους 4 
μετουσία 4 
μετουσίαν 4 
μετρίου 4 
μετρίους 4 
μετῆν 4 
μηδαμοῦ 4 
μηνῶν 4 
μηχανῇ 4 
μιαρὰ 4 
μιμεῖσθε 4 
μισθωθῆναι 4 
μισθώσεις 4 
μισοῦσι 4 
μνήματος 4 
μνημονεύειν 4 
μνημονεύοντας 4 
μνησθεὶς 4 
μοιχὸς 4 
μυριάκις 4 
νίκην 4 
ναί 4 
ναυσὶν 4 
ναύαρχος 4 
ναῦται 4 
νεανίσκον 4 
νηποινεὶ 4 
νικήσας 4 
νικῆσαι 4 
νομίζεσθαι 4 
νομίζοντας 4 
νομίζουσιν 4 
νομίμοις 4 
νομίμως 4 
νομίσαντες 4 
νομίσητε 4 
νομοθέται 4 
νύκτα 4 
οἰκήματι 4 
οἰκεῖʼ 4 
οἰκούντων 4 
οἰκῶν 4 
οἰομένους 4 
οἴδαμεν 4 
οἵαν 4 
οἵας 4 
οἶκοι 4 
οἷά 4 
οἷάπερ 4 
οὐδεπώποθʼ 4 
οὐκέθʼ 4 
οὑμὸς 4 
οὕς 4 
πάππον 4 
πάτριον 4 
πίστις 4 
παθόντα 4 
παθόντες 4 
παθόντι 4 
παιδίων 4 
παράγειν 4 
παράδοξον 4 
παρέδοσαν 4 
παρέδωκε 4 
παρέχομαι 4 
παρέχων 4 
παραβέβηκεν 4 
παραβῇ 4 
παραγραφῇ 4 
παραδόντες 4 
παραδῷ 4 
παρακαλέσαι 4 
παρακαταθήκην 4 
παρακρουσθῆτε 4 
παραλιπών 4 
παρανομίαν 4 
παρανόμου 4 
παραπομπὴν 4 
παρασκευασθῆναι 4 
παραστῆσαι 4 
παρασχὼν 4 
παρεδίδουν 4 
παρεκρούσθητε 4 
παρελάμβανον 4 
παρεληλυθότος 4 
παρελθών 4 
παρεσκευασμένοι 4 
παρεσκευασμένους 4 
παρεῖδε 4 
παρεῖχεν 4 
παριδὼν 4 
παρρησίαν 4 
παρόν 4 
πατέρας 4 
πείθουσι 4 
πείσειν 4 
πειρώμενος 4 
πειρᾶται 4 
πεισόμεθα 4 
πενίαν 4 
πεντακοσίους 4 
πεντακόσια 4 
πεπεικὼς 4 
πεπεισμένοι 4 
πεποιηκότων 4 
πεποιηκώς 4 
πεπονθότι 4 
περιέρχονται 4 
περιέσται 4 
περιγενέσθαι 4 
περιειστήκει 4 
περιιών 4 
περιοικοδομῶν 4 
περιφανεῖ 4 
πιστεύει 4 
πιστεύοντες 4 
πιστεύσαντες 4 
πιστὸς 4 
πλέοντας 4 
πλέοντες 4 
πλεονεξίᾳ 4 
πλεόντων 4 
πλεῖστʼ 4 
πληγάς 4 
πλουσιώτατοι 4 
πλούσιον 4 
πλοῦ 4 
ποίων 4 
ποίᾳ 4 
ποθεν 4 
ποιήσαντʼ 4 
ποιήσαντα 4 
ποιήσεις 4 
ποιήσοντα 4 
ποιήσονται 4 
ποιεῖσθε 4 
ποιησαμένους 4 
ποιοῦν 4 
ποιοῦνται 4 
ποιοῦσα 4 
ποιῶσιν 4 
πολέμαρχον 4 
πολεμούντων 4 
πολιτείαις 4 
πολιτευμάτων 4 
πολιτευομένου 4 
πολλή 4 
πολύν 4 
πονηροὶ 4 
πορίσαι 4 
πορεύεται 4 
ποῖόν 4 
ποῖός 4 
πράξαντας 4 
πράξῃ 4 
πράους 4 
πρέπον 4 
πρίηται 4 
πραττομένοις 4 
πρεσβείᾳ 4 
πρεσβύτερος 4 
προέδρων 4 
προαιρεῖσθαι 4 
προαιροῦμαι 4 
προβουλεύματος 4 
προδιδόντες 4 
προδοσίας 4 
προδοτῶν 4 
προδότας 4 
προκαλεσάμενος 4 
προκλήσει 4 
προσέρχομαι 4 
προσέχετʼ 4 
προσέχητε 4 
προσήκονθʼ 4 
προσεκαλεσάμην 4 
προσετάξατʼ 4 
προσηκούσης 4 
προσθήσω 4 
προσθεὶς 4 
προστάξας 4 
προστιμημάτων 4 
προτέραν 4 
προτέρας 4 
προχειρότατον 4 
προὔλεγον 4 
πρυτανείαν 4 
πρωτείων 4 
πρόκλησις 4 
πρόσεστιν 4 
πρώτας 4 
πρώτη 4 
πρώτῳ 4 
πρᾶξις 4 
πρῴην 4 
πρῶτα 4 
πταῖσμα 4 
πτωχῶν 4 
πυθέσθαι 4 
πυθοίμην 4 
πωλεῖν 4 
πόρους 4 
πόσῳ 4 
πύθησθε 4 
πᾶσίν 4 
σίτῳ 4 
σκάφη 4 
σκαιός 4 
σκεψάμενοι 4 
σκεψώμεθα 4 
σκοπεῖ 4 
σκοπεῖθʼ 4 
σκοπεῖσθʼ 4 
σκοπεῖσθαι 4 
σκοποῦμεν 4 
σκοπῶμεν 4 
σκότος 4 
σκῆψιν 4 
σκῆψις 4 
σοφιστὴς 4 
σπουδή 4 
στέργειν 4 
στήλης 4 
στοαί 4 
στρατείαις 4 
στρατηγοί 4 
στρατηγούς 4 
στρατηγόν 4 
στρατηγός 4 
στρώματα 4 
στόλον 4 
στόμα 4 
συγγένειαν 4 
συκοφαντεῖς 4 
συκοφαντοῦμαι 4 
συμβούλῳ 4 
συμβῆναι 4 
συμμοριῶν 4 
συμφοραῖς 4 
συνέστησε 4 
συνέστησεν 4 
συνεδρίου 4 
συνεργὸς 4 
συνεροῦντας 4 
συνεχώρουν 4 
συνιέναι 4 
συνῄδεσαν 4 
σχοίη 4 
σχῆμα 4 
σωθῇ 4 
σωφρονεῖν 4 
σύμβολα 4 
σύμμαχος 4 
σύμπαν 4 
σύνιστε 4 
σύνοιδεν 4 
σώφρονα 4 
σῴζοντες 4 
τάδʼ 4 
τέθνηκεν 4 
τέλους 4 
τίθεμαι 4 
τίσι 4 
ταμίαν 4 
ταξιάρχους 4 
ταραχὴ 4 
ταραχῆς 4 
ταφὴν 4 
ταχέων 4 
ταχύ 4 
τείχους 4 
τεθαύμακα 4 
τειχίζειν 4 
τεκμαίρεσθαι 4 
τελευταίαν 4 
τετελευτηκόσιν 4 
τεῖχος 4 
τηθίδος 4 
τηλικαῦτʼ 4 
τηλικούτου 4 
τιθείς 4 
τιμάτω 4 
τιμήν 4 
τιμαὶ 4 
τιμῇ 4 
τιμῶντες 4 
τοιγάρτοι 4 
τοῦτόν 4 
τρίς 4 
τραπεζίτῃ 4 
τραπεζιτεύειν 4 
τραύματος 4 
τριήραρχος 4 
τριήρει 4 
τρόπαιον 4 
τρόπος 4 
τρὶς 4 
τυγχάνουσιν 4 
τυχόντα 4 
τόδε 4 
τόλμαν 4 
τόπου 4 
τύραννον 4 
τἀκείνων 4 
τἀληθές 4 
τἀναλώματα 4 
τἀνδράποδα 4 
τῆσδε 4 
τῴ 4 
τῷδʼ 4 
υἱοῦ 4 
φάσκοντος 4 
φέρων 4 
φήμʼ 4 
φής 4 
φήσαιτε 4 
φήσειέ 4 
φαίνειν 4 
φανήσομαι 4 
φανεροὶ 4 
φανεροῖς 4 
φανεροῦ 4 
φανερὸς 4 
φασί 4 
φατὲ 4 
φθονεῖν 4 
φιλάνθρωπος 4 
φιλανθρωπίᾳ 4 
φιλονικίας 4 
φιλοτιμίᾳ 4 
φοβηθέντες 4 
φοβοῦνται 4 
φονικῶν 4 
φορτία 4 
φράσαι 4 
φράσας 4 
φρονοῦσι 4 
φυγάδας 4 
φυλάξας 4 
φυλάττει 4 
φυλακῇ 4 
φυλὴν 4 
φυλῇ 4 
φόβου 4 
φύσεις 4 
χάρις 4 
χίλια 4 
χαλεποῦ 4 
χαρίσαιτο 4 
χερσὶν 4 
χεῖρας 4 
χορηγίας 4 
χορηγοῦντα 4 
χρήσεται 4 
χρήσομαι 4 
χρήστην 4 
χρεία 4 
χρησάμενος 4 
χρώμενον 4 
χωρίῳ 4 
ψευδής 4 
ψευδομένους 4 
ψηφίσηται 4 
ψηφίσμαθʼ 4 
ψηφιεῖσθαι 4 
ψῆφοι 4 
ἀβελτερίαν 4 
ἀγαθοὺς 4 
ἀγαθῇ 4 
ἀγανακτήσας 4 
ἀγανακτῆσαι 4 
ἀγανακτῶν 4 
ἀγαπᾶν 4 
ἀγαπῶσιν 4 
ἀγνοίας 4 
ἀγοράν 4 
ἀγρῶν 4 
ἀγυιὰς 4 
ἀδίκου 4 
ἀδελφοὺς 4 
ἀδικίας 4 
ἀδικεῖς 4 
ἀδικηθῆναι 4 
ἀδικηθῇ 4 
ἀδικουμένους 4 
ἀδικουμένων 4 
ἀδικουμένῳ 4 
ἀδικῶνται 4 
ἀδοξίαν 4 
ἀδυνάτων 4 
ἀθυμίαν 4 
ἀθῴους 4 
ἀθῷος 4 
ἀκηκοότες 4 
ἀκινδύνως 4 
ἀκουσίων 4 
ἀκόλουθος 4 
ἀκόντων 4 
ἀληθής 4 
ἀλλότριον 4 
ἀλυσιτελὲς 4 
ἀλόγως 4 
ἀμελήσαντες 4 
ἀμυνούμεθα 4 
ἀμφισβήτησιν 4 
ἀμφισβητεῖ 4 
ἀμφισβητῶν 4 
ἀμφοτερόπλουν 4 
ἀνάξια 4 
ἀνάξιοι 4 
ἀνάξιος 4 
ἀνέλητε 4 
ἀνέχεσθαι 4 
ἀνήλωσα 4 
ἀναγκάζομαι 4 
ἀναγκαίως 4 
ἀναιρεῖν 4 
ἀναλίσκων 4 
ἀναλώσας 4 
ἀναλώσῃ 4 
ἀνανδρίαν 4 
ἀναπλεῖν 4 
ἀναστάς 4 
ἀνδραγαθίας 4 
ἀνδριάντα 4 
ἀνδροφόνους 4 
ἀνενεγκεῖν 4 
ἀνεψιοὺς 4 
ἀντίγραφά 4 
ἀντείποι 4 
ἀντιδίκων 4 
ἀντιδόσεις 4 
ἀντιλεγομένων 4 
ἀξίας 4 
ἀξίου 4 
ἀξιοῦσιν 4 
ἀξιόχρεως 4 
ἀπέγνω 4 
ἀπέγραψα 4 
ἀπέδρα 4 
ἀπέστη 4 
ἀπέτεισεν 4 
ἀπέφηνεν 4 
ἀπέφυγεν 4 
ἀπήγγελλε 4 
ἀπήντα 4 
ἀπαγγείλας 4 
ἀπαγγεῖλαι 4 
ἀπαιτοῦντος 4 
ἀπαλλάξαι 4 
ἀπεδίδοσαν 4 
ἀπεκρίνατο 4 
ἀπεστέρηκεν 4 
ἀπεστέρησθε 4 
ἀπεστερήμην 4 
ἀπεστερημένον 4 
ἀποδίδωσι 4 
ἀποδείξεις 4 
ἀποδημίαν 4 
ἀποδημίας 4 
ἀποδιδόντα 4 
ἀποδοίη 4 
ἀποδοῦναί 4 
ἀποδόμενος 4 
ἀποδῶσιν 4 
ἀποθανόντος 4 
ἀποκρύψομαι 4 
ἀπολεῖ 4 
ἀπολογία 4 
ἀπολωλεκότες 4 
ἀπολώλεκεν 4 
ἀπονοίας 4 
ἀπορίας 4 
ἀποστερήσει 4 
ἀποστερήσῃ 4 
ἀποστερηθῆναι 4 
ἀποστεῖλαι 4 
ἀποστόλους 4 
ἀποσχέσθαι 4 
ἀποτετιμῆσθαι 4 
ἀποφαίνω 4 
ἀπωλώλει 4 
ἀπόλειψιν 4 
ἀπόρων 4 
ἀπώλετʼ 4 
ἀρίστους 4 
ἀρνεῖσθαι 4 
ἀρχόμενος 4 
ἀσελγεῖς 4 
ἀσθενής 4 
ἀσθενὴς 4 
ἀσθενῆ 4 
ἀσφαλέστατα 4 
ἀτοπώτατον 4 
ἀφήσει 4 
ἀφίκετʼ 4 
ἀφίκηται 4 
ἀφίστασθαι 4 
ἀφαιρήσεται 4 
ἀφαιρεῖν 4 
ἀφεθῆναι 4 
ἀφεῖλεν 4 
ἀφικνουμένων 4 
ἀφικομένου 4 
ἀφικομένων 4 
ἁμαρτήματα 4 
ἁμαρτεῖν 4 
ἁρπάζων 4 
ἄγαν 4 
ἄγοντʼ 4 
ἄγουσιν 4 
ἄδειʼ 4 
ἄκριτον 4 
ἄκυροι 4 
ἄκυρόν 4 
ἄλλαι 4 
ἄλλαις 4 
ἄλληλα 4 
ἄλλοθί 4 
ἄλλοσέ 4 
ἄρρενας 4 
ἄρχοντʼ 4 
ἄρχουσιν 4 
ἄτιμον 4 
ἄχθεσθαι 4 
ἅνθρωποι 4 
ἅπτεσθαι 4 
ἅσπερ 4 
ἅψασθαι 4 
Ἀθαναίων 4 
Ἀλκέτου 4 
Ἀναγυράσιος 4 
Ἀναφλύστιος 4 
Ἀντιφάνους 4 
Ἀπολλωνίδην 4 
Ἀπόκρισις 4 
Ἀργείους 4 
Ἀργεῖοι 4 
Ἀριστοκλέα 4 
Ἀριστόνικος 4 
Ἀρκαδίαν 4 
Ἀρτέμωνος 4 
Ἀρχεβιάδην 4 
Ἀρχεβιάδῃ 4 
Ἀσίας 4 
Ἀφιδναῖος 4 
Ἁλικαρνασσεὺς 4 
ἐάσας 4 
ἐάσειν 4 
ἐάσετε 4 
ἐάσωμεν 4 
ἐβοηθήσατε 4 
ἐβούλεσθʼ 4 
ἐγγέγραπται 4 
ἐγγένηται 4 
ἐγγεγραμμένοι 4 
ἐγγενέσθαι 4 
ἐγγυητής 4 
ἐγγυηταὶ 4 
ἐγγυητὴς 4 
ἐγγυητῆς 4 
ἐγκαταλειφθεὶς 4 
ἐγκαταλιπὼν 4 
ἐγκλήματι 4 
ἐγκλήματος 4 
ἐγράψαμεν 4 
ἐγχειρεῖν 4 
ἐδάνεισα 4 
ἐδέξατο 4 
ἐδέοντο 4 
ἐδεῖτό 4 
ἐδυνήθη 4 
ἐδύνατο 4 
ἐζήτει 4 
ἐζήτουν 4 
ἐθέλεις 4 
ἐθέλοι 4 
ἐθέλοντα 4 
ἐθέλουσι 4 
ἐθέλουσιν 4 
ἐθέλῃ 4 
ἐθελήσετε 4 
ἐθελησάντων 4 
ἐκάλουν 4 
ἐκβαλὼν 4 
ἐκγόνοις 4 
ἐκδῷ 4 
ἐκεῖνοί 4 
ἐκινδύνευον 4 
ἐκμαρτυρίαν 4 
ἐκπεσεῖν 4 
ἐκράτησε 4 
ἐκφέρειν 4 
ἐκώλυσεν 4 
ἐλάας 4 
ἐλάμβανεν 4 
ἐλάνθανεν 4 
ἐλέφαντα 4 
ἐλέφαντος 4 
ἐλαφηβολιῶνος 4 
ἐλευθέρα 4 
ἐλευθέρου 4 
ἐλεύθερος 4 
ἐληλύθασιν 4 
ἐλθόντας 4 
ἐλπίδα 4 
ἐλπίζειν 4 
ἐλπίζω 4 
ἐμέλλομεν 4 
ἐμίσει 4 
ἐμίσθωσαν 4 
ἐμβαίνειν 4 
ἐμβαλέσθαι 4 
ἐμπορικὴν 4 
ἐμπόρια 4 
ἐμπόροις 4 
ἐμπόρους 4 
ἐμός 4 
ἐνέχυρον 4 
ἐνίοτε 4 
ἐναντίαν 4 
ἐνδεεῖς 4 
ἐνδεικνύμενος 4 
ἐνεβάλετο 4 
ἐνθένδʼ 4 
ἐννέʼ 4 
ἐνομοθέτει 4 
ἐνοχλούντων 4 
ἐντυγχανόντων 4 
ἐξέβαλον 4 
ἐξήρκει 4 
ἐξαίρετον 4 
ἐξαμαρτάνοντας 4 
ἐξαπατήσῃ 4 
ἐξελέγχεσθαι 4 
ἐξελέγχηται 4 
ἐξερημωθήσεται 4 
ἐξετάσω 4 
ἐξευρεῖν 4 
ἐξηπάτηκεν 4 
ἐξηπάτησε 4 
ἐξηπατήθησαν 4 
ἐξηπατημένοι 4 
ἐξητάζετο 4 
ἐπέσχον 4 
ἐπίστευεν 4 
ἐπίτιμος 4 
ἐπαίνους 4 
ἐπαγγέλλεται 4 
ἐπαινοῦσι 4 
ἐπεί 4 
ἐπετριηράρχησα 4 
ἐπεχείρει 4 
ἐπεχείρησε 4 
ἐπηνέγκατο 4 
ἐπηρεάζων 4 
ἐπιβουλεύοντα 4 
ἐπιβουλεύοντας 4 
ἐπιβουλεύσας 4 
ἐπιγράμματα 4 
ἐπιδεῖν 4 
ἐπιδοὺς 4 
ἐπιθυμίαν 4 
ἐπικλήρους 4 
ἐπικληρῶσαι 4 
ἐπιμελητῶν 4 
ἐπιοῦσαν 4 
ἐπιστάτης 4 
ἐπιστέλλει 4 
ἐπιστολάς 4 
ἐπιστολῶν 4 
ἐπιτείχισμα 4 
ἐπιτετριηραρχημένου 4 
ἐπιτηδείοις 4 
ἐπιτιμίοις 4 
ἐπιτροπεῦσαι 4 
ἐπιτροπὴ 4 
ἐπιχειρήσει 4 
ἐπιχειρήσειν 4 
ἐποιήσαθʼ 4 
ἐποιεῖθʼ 4 
ἐπολιτευόμην 4 
ἐπολιτεύοντο 4 
ἐπολιόρκει 4 
ἐπράττετο 4 
ἐπρέσβευσα 4 
ἐπυθόμεθα 4 
ἐπωβελίαν 4 
ἐπὰν 4 
ἐπῄνει 4 
ἐπῄνεσεν 4 
ἐπῆν 4 
ἐρημίας 4 
ἐρρωμένως 4 
ἐρρῶσθαι 4 
ἐσκόπει 4 
ἐσκόπουν 4 
ἐστεφάνωσαν 4 
ἐστεφάνωται 4 
ἐσυκοφάντει 4 
ἐσχάταις 4 
ἐσχάτης 4 
ἐσχάτοις 4 
ἐσώθησαν 4 
ἐτέθησαν 4 
ἐφενάκιζεν 4 
ἐχειροτονήσατε 4 
ἐχειροτόνησεν 4 
ἐχθροί 4 
ἐχθρόν 4 
ἐχθρῷ 4 
ἐψηφίζεσθε 4 
ἐώνηται 4 
ἐώντων 4 
ἐῶσι 4 
ἑάλωκεν 4 
ἑαλωκότα 4 
ἑαυτῆς 4 
ἑαυτῇ 4 
ἑκάστης 4 
ἑκατέροις 4 
ἑκατομβαιῶνος 4 
ἑκόντα 4 
ἑλών 4 
ἑξακισχιλίων 4 
ἑορακότες 4 
ἑταίρα 4 
ἑτερόπλοα 4 
ἑωρᾶθʼ 4 
ἔβλαψεν 4 
ἔγραφεν 4 
ἔγραφον 4 
ἔκπλουν 4 
ἔκσπονδον 4 
ἔκτισιν 4 
ἔλαβες 4 
ἔλαττόν 4 
ἔλεγχος 4 
ἔλεος 4 
ἔνδοθεν 4 
ἔνοχοι 4 
ἔξεστί 4 
ἔπαινον 4 
ἔπασχον 4 
ἔπεισαν 4 
ἔροιτό 4 
ἔσομαι 4 
ἔσχατα 4 
ἔφερεν 4 
ἔφερον 4 
ἔφευγεν 4 
ἔχοιτε 4 
ἕλοιτʼ 4 
ἕπτʼ 4 
ἕστηκεν 4 
ἕτερόν 4 
ἕτοιμον 4 
Ἐλευσινίῳ 4 
Ἑλλάδʼ 4 
Ἑλλάδι 4 
Ἑλλησπόντῳ 4 
ἠγανάκτουν 4 
ἠγγυησάμην 4 
ἠγνόουν 4 
ἠγωνίζετο 4 
ἠδίκεις 4 
ἠδίκημαι 4 
ἠδίκησεν 4 
ἠδικηκότος 4 
ἠμφεσβήτησεν 4 
ἠξίους 4 
ἡγεμών 4 
ἡγεῖ 4 
ἡγούμεθα 4 
ἡγῆται 4 
ἡλικιωτῶν 4 
ἡμέτερος 4 
ἡμεδαπῇ 4 
ἤγαγον 4 
ἤθεσιν 4 
ἤλπισαν 4 
ἤτοι 4 
ἥδιον 4 
ἥκεις 4 
ἥκοι 4 
ἥκοντος 4 
ἥπερ 4 
Ἡγεστράτῳ 4 
Ἡρακλέους 4 
Ἡρακλεωτῶν 4 
Ἡρακλεῖ 4 
ἰατροῦ 4 
ἰδίου 4 
ἰδόντων 4 
ἰσχυρόν 4 
ἱέρʼ 4 
ἱεροῦ 4 
ἱερωσύνης 4 
ἱκανόν 4 
ἱκανὰ 4 
ἱκανῶν 4 
ἱκετεύειν 4 
ἱμάτιον 4 
ἱππεῖς 4 
ἴδητε 4 
ἴσῳ 4 
ἵππους 4 
Ἰάσονος 4 
Ἰφικράτει 4 
ὀβολοῖς 4 
ὀκνήσαιμʼ 4 
ὀλίγοις 4 
ὀμνύναι 4 
ὀμωμοκόσιν 4 
ὀμόσαντες 4 
ὀνομαστὶ 4 
ὀφείλοντες 4 
ὁμολογήσετε 4 
ὁμολογήσῃ 4 
ὁμολογοῦμεν 4 
ὁμολογοῦντα 4 
ὁμολογοῦντες 4 
ὁμολογοῦντος 4 
ὁμομήτριον 4 
ὁμομητρίαν 4 
ὁμοπάτριον 4 
ὁμοπάτριος 4 
ὁμοπατρίαν 4 
ὁποία 4 
ὁποίας 4 
ὁποίους 4 
ὁρῶντας 4 
ὁρῶσι 4 
ὄλεθρον 4 
ὄντως 4 
ὅδε 4 
ὅμορον 4 
ὅροι 4 
ὅρων 4 
ὅσονπερ 4 
ὅσῳπερ 4 
Ὀλύνθιοι 4 
Ὀλύνθῳ 4 
Ὀνήτωρ 4 
Ὀτρυνέων 4 
ὑβρίζοντας 4 
ὑπάρχῃ 4 
ὑπέλαβεν 4 
ὑπακούειν 4 
ὑπαρχούσας 4 
ὑπειλήφατε 4 
ὑπερήμερον 4 
ὑπερήμερος 4 
ὑπερβολὰς 4 
ὑπερβολῇ 4 
ὑπηρετοῦντα 4 
ὑπισχνεῖται 4 
ὑποδέχεσθαι 4 
ὑποθεῖναι 4 
ὑποκείμενα 4 
ὑποκειμένων 4 
ὑπολάβῃ 4 
ὑπολοίπους 4 
ὑπομείνας 4 
ὑπομεῖναι 4 
ὑποσχέσεων 4 
ὑποψία 4 
ὑπόλοιπόν 4 
ὑπῆρχον 4 
ὑστέρῳ 4 
ὑστερίζειν 4 
ὑφείλετο 4 
ὑφῃρημένον 4 
ὕστερος 4 
ὕστερόν 4 
Ὑβλήσιος 4 
Ὑβλησίῳ 4 
ὠνίων 4 
ὠνούμενος 4 
ὠφέλειαν 4 
ὠφληκότες 4 
ὡμολογεῖτο 4 
ὡμολόγουν 4 
ὡρισμένον 4 
ὣς 4 
ὤκνει 4 
ὤκνησεν 4 
ὤμοσε 4 
ὦφλε 4 
ὦφλον 4 
ὧνπερ 4 
Ὠρεὸν 4 
ᾐσχύνθη 4 
ᾐτιάσατο 4 
ᾐτιᾶτο 4 
ῥήμασιν 4 
ῥᾳστώνην 4 
ῥῆμα 4 
Ῥόδῳ 4 
ʼκεῖνος 3 
Αἰγίνῃ 3 
Αἰγιλιεὺς 3 
Αἰγύπτῳ 3 
Αἰνίους 3 
Αἴγιναν 3 
Αὐτοκλέους 3 
Βλάβης 3 
Βοιωτός 3 
Βοιωτῷ 3 
Βοιώτιον 3 
Βυζάντιοι 3 
Βυζαντίῳ 3 
Δήμητρα 3 
Δήμων 3 
Δίωνος 3 
Δαμόστρατος 3 
Δεινίαν 3 
Δεινίου 3 
Δερκύλος 3 
Δημάρετος 3 
Διʼ 3 
Διονυσοδώρῳ 3 
Διοπείθει 3 
Διοπείθους 3 
Διοφάντου 3 
Διότιμον 3 
Διότιμος 3 
Διόφαντος 3 
Δόγμα 3 
Εὐάνδρου 3 
Εὐβοέων 3 
Εὐβοεῦσιν 3 
Εὐθύδημος 3 
Εὐκλείδην 3 
Εὐκράτει 3 
Εὐφραῖος 3 
Θεογένει 3 
Θεοδότῳ 3 
Θεοκρίνου 3 
Θετταλίαν 3 
Θετταλίας 3 
Θετταλίᾳ 3 
Θεόδοτος 3 
Θηριππίδου 3 
Θρασυβούλου 3 
Θρασύβουλον 3 
Θρασύλοχος 3 
Θριάσιος 3 
Θρᾷκας 3 
Θρᾷτταν 3 
Κέρκυραν 3 
Καλλάρου 3 
Καλλάρῳ 3 
Καλλικλέους 3 
Καλλιστράτῳ 3 
Κεραμέων 3 
Κεφαλῆθεν 3 
Κηφισοφῶντα 3 
Κοκκαλίνην 3 
Κολωνῆθεν 3 
Κορινθίους 3 
Κριτοδήμου 3 
Κτησίας 3 
Κτησίππῳ 3 
Κυζικηνῶν 3 
Κόμωνι 3 
Κόνωνι 3 
Κόρινθον 3 
Κῷον 3 
Λαμπτρεύς 3 
Λευκονοεύς 3 
Λεωκράτην 3 
Λεώστρατον 3 
Λοκροὶ 3 
Λοκρῶν 3 
Λυκίδας 3 
Λυκοῦργος 3 
Λυσίας 3 
Λύκωνι 3 
Λύκωνος 3 
Λῆμνον 3 
Μήδων 3 
Μίκωνα 3 
Μίκωνος 3 
Μακάρτατον 3 
Μακεδόνες 3 
Μαντεῖαι 3 
Μαρώνειαν 3 
Μεγαλοπολίταις 3 
Μειδία 3 
Μελάνωπος 3 
Μεσσήνιοι 3 
Μετάνειραν 3 
Μιλτιάδην 3 
Μιλύας 3 
Μνησικλέα 3 
Μνησικλῆς 3 
Μυρρινούσιος 3 
Μυτιλήνης 3 
Μυτιληναίων 3 
Μόσχου 3 
Νικόστρατον 3 
Ξυπεταιών 3 
Οἴου 3 
Πέριλλος 3 
Παγασάς 3 
Παλλαδίῳ 3 
Πανταίνετε 3 
Πανταίνετον 3 
Πανταίνετος 3 
Παραγραφὴ 3 
Πασίωνι 3 
Παυσανίας 3 
Πειραιεύς 3 
Περικλέα 3 
Πλαγγὼν 3 
Πλαταιέων 3 
Πλουτάρχου 3 
Πολυεύκτῳ 3 
Πολυζήλου 3 
Πολυκλέους 3 
Πολυκλεῖ 3 
Προβαλίσιος 3 
Πυλαίαν 3 
Πύθων 3 
Πύλαις 3 
Σάτυρον 3 
Σάτυρος 3 
Σαλαμῖνα 3 
Σηστὸν 3 
Σηστῷ 3 
Σικελίᾳ 3 
Σουνιεύς 3 
Στρατίος 3 
Στρύμην 3 
Συνθῆκαι 3 
Σωκρατίδου 3 
Σῖμος 3 
Τίμαρχον 3 
Τιμανορίδᾳ 3 
Τιμοκράτει 3 
Τοὺς 3 
Φίλιππός 3 
Φίλωνος 3 
Φιλιάδου 3 
Φιλιστίδην 3 
Φιλόστρατον 3 
Φιλώνδου 3 
Φρυνίων 3 
Φωκεῦσιν 3 
Φωκρίτῳ 3 
Χίου 3 
Χαβρίᾳ 3 
Χαλκίδος 3 
Χερρονησιτῶν 3 
Χερρόνησος 3 
αἰσθάνεσθαι 3 
αἰσθέσθαι 3 
αἰσχρὸς 3 
αἰσχύνεσθαι 3 
αἰσχύνεται 3 
αἰτιωμένων 3 
αἰτιώμενοι 3 
αἰτιώμενος 3 
αἰτούντων 3 
αἰχμάλωτα 3 
αἱρετώτερον 3 
αἱρουμένων 3 
αἱροῦνται 3 
αἴσχιστʼ 3 
αἵρεσις 3 
αὐθημερὸν 3 
αὐλῇ 3 
αὑτὰς 3 
αὑτὸ 3 
βέλτιστε 3 
βέλτιστοι 3 
βίαιον 3 
βίος 3 
βαδιεῖσθε 3 
βαρέως 3 
βασανισθέντος 3 
βασιλεύοντι 3 
βασιλεῖς 3 
βδελυρίαν 3 
βεβίωκεν 3 
βεβιωμένα 3 
βελτίοσιν 3 
βελτίστους 3 
βελτίστων 3 
βιαίως 3 
βιαζόμενοι 3 
βιαζόμενος 3 
βιασθεὶς 3 
βιβλίον 3 
βλάβη 3 
βλάβην 3 
βλάβῃ 3 
βλάπτει 3 
βοηθήσαντι 3 
βοηθήσομεν 3 
βοηθήσῃ 3 
βοηθείαις 3 
βοηθοῦντας 3 
βοηθοῦσι 3 
βοηθοῦσιν 3 
βοσκήματα 3 
βουλήσεις 3 
βουλήσεσθʼ 3 
βουλευομένοις 3 
βουλευτέον 3 
βουλεύσεως 3 
βουληθῇ 3 
βουλόμεθα 3 
βουλώμεθα 3 
βούλοιντο 3 
βούλοιτό 3 
βούλομαί 3 
βοᾷς 3 
βοῦν 3 
βωμὸν 3 
γέγραμμαι 3 
γέλωτα 3 
γένησθε 3 
γένοιθʼ 3 
γένωμαι 3 
γέρων 3 
γήμαντος 3 
γήμας 3 
γήρᾳ 3 
γαμεῖν 3 
γείτονος 3 
γεγονότων 3 
γεγονὸς 3 
γεγραμμένʼ 3 
γεγραμμένη 3 
γεγραμμένης 3 
γεγραφέναι 3 
γεγραφώς 3 
γενήσεσθε 3 
γενεᾶς 3 
γεννήτας 3 
γεννῆται 3 
γενοίμην 3 
γεωργοῦντες 3 
γιγνόμενοι 3 
γιγνόμενος 3 
γνωρίμως 3 
γνόντων 3 
γνώριμος 3 
γνώσει 3 
γνῶσις 3 
γράμμαθʼ 3 
γράφεται 3 
γράφω 3 
γράψαντα 3 
γράψω 3 
γραμματέως 3 
γραμματείου 3 
γραφάς 3 
γραφέντα 3 
γραφεὶς 3 
γραφομένων 3 
γραφῆναι 3 
γραψάμενοι 3 
γυναικί 3 
γύναια 3 
δέδωκας 3 
δέκατον 3 
δένδρα 3 
δήμοις 3 
δήσω 3 
δίαιτα 3 
δίειμι 3 
δανείζονται 3 
δανειζόμενος 3 
δανειζόντων 3 
δανεισάμενοι 3 
δεήσεσθαι 3 
δεήσομαι 3 
δείκνυσιν 3 
δείξας 3 
δείξομεν 3 
δείπνῳ 3 
δεδανεικέναι 3 
δεδανεικὼς 3 
δεδανεισμένον 3 
δεδρακότος 3 
δεδωκότʼ 3 
δεδωκότα 3 
δεδωκότων 3 
δεθῆναι 3 
δεικνύω 3 
δεινή 3 
δεινοί 3 
δεινοτάτοις 3 
δεινός 3 
δεξιὰν 3 
δεομένοις 3 
δεομένου 3 
δεσποίνης 3 
δευρί 3 
δευρὶ 3 
δεόμενοι 3 
δεύτερος 3 
δεῖνι 3 
δημεύειν 3 
δημηγορεῖ 3 
δημηγορῶν 3 
δημιουργοῖς 3 
δημοσίους 3 
δημοτελῆ 3 
δημοτευόμενος 3 
δημοτικῶς 3 
δημότης 3 
διάκεισθε 3 
διάκονον 3 
διέβαλλεν 3 
διέθηκαν 3 
διέκειθʼ 3 
διέσυρε 3 
διήλλαξαν 3 
διαβάλλει 3 
διαβάλλων 3 
διαβαλλόντων 3 
διαβὰς 3 
διαγιγνώσκειν 3 
διαδικασίας 3 
διαδόχῳ 3 
διαθῆται 3 
διαιτητής 3 
διαιτᾶν 3 
διακοσίοις 3 
διακρούσηται 3 
διαλέγει 3 
διαλιπὼν 3 
διαλλαγὰς 3 
διαλογισάμενος 3 
διαλυσάμενος 3 
διαλύεσθαι 3 
διαμαρτήσεσθαι 3 
διαμαρτυρομένου 3 
διαμαρτύρεσθαι 3 
διαπέπρακται 3 
διαρπάζειν 3 
διασῴζειν 3 
διατελεῖν 3 
διατελῶ 3 
διατηρεῖν 3 
διατρίβειν 3 
διατριβὰς 3 
διαφέρονται 3 
διαφορᾶς 3 
διαφυλάττειν 3 
διαφόρως 3 
διαχειροτονίαν 3 
διαψηφίσασθαι 3 
διδάξει 3 
διδάξομεν 3 
διδάξοντας 3 
διδάσκαλον 3 
διδόασι 3 
διδόντων 3 
διείρηκεν 3 
διεμαρτυρόμην 3 
διενεχθῶσιν 3 
διεξέρχομαι 3 
διεξιόντος 3 
διεπράττετο 3 
διεσπούδασται 3 
διετέλεσεν 3 
διεφθάρη 3 
διεφθαρμένης 3 
διεφθαρμένον 3 
δικάσαντες 3 
δικαζόμενοι 3 
δικαζόντων 3 
δικαιότερόν 3 
διοικήσει 3 
διομνυμένων 3 
διχόθεν 3 
διώκεις 3 
διῳκηκέναι 3 
διῴκει 3 
δογμάτων 3 
δοθείη 3 
δοθείσας 3 
δοκιμάζειν 3 
δοκιμάζεται 3 
δοκιμασθέντας 3 
δοκιμασθείς 3 
δοκοῦμεν 3 
δοκοῦντας 3 
δοκοῦσʼ 3 
δοκῶσι 3 
δοτέον 3 
δούλη 3 
δούλην 3 
δούλῳ 3 
δράσῃ 3 
δυνάμενοι 3 
δυνάμεων 3 
δυναμένους 3 
δυνηθέντων 3 
δυνηθῆναι 3 
δυνώμεθα 3 
δυσκόλως 3 
δυστυχεῖς 3 
δυσχερές 3 
δυσχερῶς 3 
δόξας 3 
δόξομεν 3 
δύνασθε 3 
δύσκολον 3 
δώσουσιν 3 
δὸς 3 
δῆτʼ 3 
εἰδείην 3 
εἰκόνας 3 
εἰκόνος 3 
εἰκότα 3 
εἰλήφει 3 
εἰπάτω 3 
εἰπόντι 3 
εἰργασμένος 3 
εἰργασμένους 3 
εἰρηκότʼ 3 
εἰρημένοις 3 
εἰσάγουσιν 3 
εἰσέπραττεν 3 
εἰσέφερον 3 
εἰσήγετο 3 
εἰσήχθη 3 
εἰσίω 3 
εἰσαγαγόντες 3 
εἰσαγγέλλειν 3 
εἰσαγγελίας 3 
εἰσαγόντων 3 
εἰσαγώγιμος 3 
εἰσεληλυθότες 3 
εἰσελθόντες 3 
εἰσενήνοχεν 3 
εἰσεφέρετε 3 
εἰσιόντας 3 
εἰσπέπρακται 3 
εἰσποιητὸς 3 
εἰσποιητῷ 3 
εἰσπράξασθαι 3 
εἰσπραχθέντων 3 
εἰσφέροντες 3 
εἰσφοράν 3 
εἰσῆγον 3 
εἰωθότων 3 
εἰώθασι 3 
εἱστήκει 3 
εἱστία 3 
εἴας 3 
εἴημεν 3 
εἴης 3 
εἴθʼ 3 
εἴληπται 3 
εἴμʼ 3 
εἴποιμεν 3 
εἴσʼ 3 
εἴσεται 3 
εἴωθε 3 
εἴωθεν 3 
εἴων 3 
εἶτά 3 
εὐδοξίας 3 
εὐεργέτημʼ 3 
εὐεργέτης 3 
εὐλάβειαν 3 
εὐλαβείας 3 
εὐλαβούμενος 3 
εὐλαβῶς 3 
εὐπορῶν 3 
εὐπρέπειαν 3 
εὐπόρων 3 
εὐπόρως 3 
εὐτυχεῖν 3 
εὐτυχῶς 3 
εὑρίσκειν 3 
εὑρομένους 3 
εὑρῆσθαι 3 
εὔθυναι 3 
εὔορκʼ 3 
εὔπορος 3 
εὕρηκε 3 
εὕροιτʼ 3 
εὕρῃ 3 
ζητήσας 3 
ζητήσει 3 
ζητήσειν 3 
ζητοῦντας 3 
ζῆλος 3 
ζῇς 3 
ζῶσαν 3 
ηὐξήθη 3 
θέλῃ 3 
θέμενοι 3 
θέντες 3 
θέντος 3 
θήσειν 3 
θήσεται 3 
θανάτων 3 
θατέρῳ 3 
θαυμάζετε 3 
θαυμάζῃ 3 
θαυμάσαιμʼ 3 
θεσμοθέτην 3 
θεσμοθέτης 3 
θεσμόν 3 
θεωρίαν 3 
θεωρεῖν 3 
θεωρικὸν 3 
θεωρικῷ 3 
θεωροῦντας 3 
θεωροῦντες 3 
θεωρῆσαι 3 
θεός 3 
θηρίοις 3 
θηρίον 3 
θηρίων 3 
θνητὸν 3 
θορύβου 3 
θρασύτητι 3 
θυγατρός 3 
θύρας 3 
θῆσθε 3 
θῦσαι 3 
κάθησθʼ 3 
κάλλιστʼ 3 
κέκτηνται 3 
κέχρηνται 3 
κέχρησαι 3 
κέχρησθε 3 
κήδεσθαι 3 
κίνδυνοι 3 
κίνδυνός 3 
καθέστηκε 3 
καθήμεθʼ 3 
καθίστασθαι 3 
καθαρόν 3 
καθελεῖν 3 
καθεστηκυίας 3 
καθεστηκότα 3 
καθεστηκότος 3 
καθιστᾶσιν 3 
καθυφεῖκεν 3 
καθυφεῖναι 3 
καινοὺς 3 
κακηγορίας 3 
κακουργίας 3 
κακούργους 3 
κακόνουν 3 
καλεῖσθαι 3 
καλούμενος 3 
καλοῦσιν 3 
καρποῦνται 3 
καρποῦται 3 
κατάγεσθαι 3 
κατάλογον 3 
κατάπτυστον 3 
κατέβη 3 
κατέγνωτε 3 
κατέλειπεν 3 
κατέστημεν 3 
κατέστραπται 3 
κατέχων 3 
κατήγαγεν 3 
κατήγαγον 3 
κατήχθη 3 
καταβάλῃ 3 
καταβῆναι 3 
καταγνοὺς 3 
καταγνωσθῇ 3 
κατακόπτειν 3 
καταλαμβάνει 3 
καταλαμβάνειν 3 
καταλείπουσιν 3 
καταλειπομένων 3 
καταλελύσθαι 3 
καταλυθεισῶν 3 
καταλυθῆναι 3 
καταλύεται 3 
καταλύσας 3 
καταμαρτυρεῖ 3 
καταμεμαρτύρηκεν 3 
καταπλεύσας 3 
καταρᾶται 3 
κατασκευάσαι 3 
καταστήσειν 3 
καταστήσῃ 3 
καταστῆναι 3 
καταφανὲς 3 
καταφανῶς 3 
καταφεύγων 3 
καταφεύξεται 3 
καταφρονήσαντες 3 
καταφρονοῦντας 3 
καταχαρίσασθαι 3 
καταχρῆται 3 
καταψευδόμενοι 3 
καταψηφίσασθε 3 
καταψηφιεῖσθε 3 
κατεδέξατο 3 
κατελείφθην 3 
κατεμαρτύρησε 3 
κατεσκευάκασιν 3 
κατεσκευασμένοι 3 
κατεσκεύακεν 3 
κατεσκεύασαν 3 
κατεφρόνει 3 
κατεχειροτόνησεν 3 
κατεψεύσατό 3 
κατηγορία 3 
κατηγορίαις 3 
κατηγορηκότος 3 
κατηγορημένων 3 
κατηγοριῶν 3 
κατοικοῦντες 3 
κείμενα 3 
κειμένας 3 
κειμένου 3 
κεκράτηκε 3 
κεκράτηκεν 3 
κεκρίσθαι 3 
κεκτημένου 3 
κεκόμισται 3 
κελεύεις 3 
κελεύοντα 3 
κελεύοντας 3 
κενὴν 3 
κερδᾶναι 3 
κεχωρισμένον 3 
κινδυνεύεται 3 
κινεῖν 3 
κινεῖται 3 
κλάων 3 
κλέπτας 3 
κλαήσει 3 
κληρονόμοι 3 
κληρονόμοις 3 
κληρωτὴν 3 
κλινοποιῶν 3 
κλοπὴν 3 
κοινωνοῦσι 3 
κοινωνόν 3 
κοινωνὸν 3 
κολάζοντες 3 
κολάσητε 3 
κομίσαι 3 
κομίσας 3 
κομισάμενος 3 
κράτιστα 3 
κρήνας 3 
κρίνει 3 
κρατήσαντας 3 
κραυγὴ 3 
κραυγὴν 3 
κρινεῖν 3 
κρινομένων 3 
κτείναντα 3 
κτησάμενος 3 
κτῆμʼ 3 
κτῆσιν 3 
κτῆσις 3 
κυβερνήτην 3 
κωλύσας 3 
κόσμῳ 3 
κύριοί 3 
κἀγαθοὶ 3 
κἀκεῖνό 3 
κᾆτα 3 
λάβοιμι 3 
λάβωσιν 3 
λάθῃ 3 
λέγονθʼ 3 
λέγοντά 3 
λέλυκεν 3 
λήσει 3 
λήψεσθε 3 
λαγχάνων 3 
λαθόντες 3 
λαμβάνουσιν 3 
λαμβανόντων 3 
λαμπροί 3 
λαμπρόν 3 
λαμπρὸς 3 
λαμπρῶν 3 
λανθανέτω 3 
λαχόντες 3 
λεγομένοις 3 
λεγούσης 3 
λελεῖφθαι 3 
λελύσθαι 3 
ληφθήσεται 3 
ληφθῆναι 3 
ληφθῇ 3 
λιμένα 3 
λιμῷ 3 
λογίζεσθʼ 3 
λογίσασθε 3 
λοιδορεῖσθαι 3 
λοιδορουμένους 3 
λοιποὺς 3 
λυθήσεται 3 
λυμαινομένους 3 
λυπεῖσθαι 3 
λυσιτελήσειν 3 
λύσις 3 
λῃτουργία 3 
λῃτουργεῖ 3 
λῆμμʼ 3 
μάρτυσι 3 
μάταιος 3 
μάχης 3 
μάχῃ 3 
μέ 3 
μέλειν 3 
μέλλομεν 3 
μέλλουσιν 3 
μέμφομαι 3 
μέμψεως 3 
μένοντας 3 
μένουσιν 3 
μέσου 3 
μέταλλα 3 
μίσθωσις 3 
μίσους 3 
μαίνεται 3 
μαθόντες 3 
μαθὼν 3 
μαινοίμην 3 
μακάρων 3 
μακράν 3 
μακρὰν 3 
μαλακίαν 3 
μανθάνειν 3 
μαρτυρήσαντας 3 
μαρτυρήσομεν 3 
μαρτυρίαις 3 
μαρτυρησάτω 3 
μαρτυροῦντα 3 
μείζονα 3 
μεγάλαι 3 
μεγάλοι 3 
μεγέθει 3 
μεγίστῳ 3 
μελέτης 3 
μελλούσης 3 
μεμαρτυρήκασί 3 
μεμαρτυρηκότες 3 
μεμαρτυρηκότων 3 
μεμφόμενος 3 
μενεῖ 3 
μερίδας 3 
μερὶς 3 
μεστόν 3 
μεστὸν 3 
μεστὸς 3 
μετέχουσι 3 
μεταγειτνιῶνος 3 
μεταπεμψάμενος 3 
μετεῖχον 3 
μετοίκιον 3 
μετοικίου 3 
μετρίας 3 
μεῖναι 3 
μηδέ 3 
μηδαμῇ 3 
μηνοῖν 3 
μηχανήματʼ 3 
μικρὰς 3 
μιμεῖσθαι 3 
μισεῖσθαι 3 
μισθουμένων 3 
μισθοῖ 3 
μισθοῦται 3 
μισθώσασθαι 3 
μισῶ 3 
μισῶν 3 
μνήματι 3 
μνήμη 3 
μνησθέντες 3 
μνησθῆναι 3 
μνησθῶ 3 
μουνιχιῶνος 3 
μυρίοις 3 
μυστηρίων 3 
μόνας 3 
μόνη 3 
μύθους 3 
μῆνες 3 
μῖσος 3 
νέμειν 3 
νέων 3 
νέᾳ 3 
νήσων 3 
νίκης 3 
ναυαγίας 3 
ναυκλήροις 3 
ναυκλήρους 3 
ναυσίν 3 
ναυτικὰ 3 
ναυτικὰς 3 
ναυτικὸν 3 
νεανικὸν 3 
νομίζεις 3 
νομίμων 3 
νομοθετεῖ 3 
νομοθετῆσαι 3 
νυκτός 3 
νόσημα 3 
νόσου 3 
νύκτʼ 3 
ξένου 3 
ξένῳ 3 
οἰκέταις 3 
οἰκία 3 
οἰκειότητα 3 
οἰκειότητος 3 
οἰκεῖται 3 
οἰκιῶν 3 
οἰκοδομήματα 3 
οἰκοδομημάτων 3 
οἰκουμένης 3 
οἰκοῦσιν 3 
οἴηται 3 
οἴκημα 3 
οἴκων 3 
οἴομαί 3 
οἴχεσθαι 3 
οἵοισπερ 3 
οἵτινές 3 
οἵων 3 
οἶμαί 3 
οὐδένας 3 
οὐδέτερα 3 
οὐδέτερος 3 
οὐδαμῇ 3 
οὐδετέροις 3 
οὖσʼ 3 
οὖσαι 3 
πάνδεινον 3 
πάντως 3 
πάππῳ 3 
πάρεισι 3 
πάσχοντας 3 
πάσχοντι 3 
πέμπτην 3 
πέμψαντος 3 
πένητα 3 
πέπονθα 3 
πέπονθας 3 
πέπρακεν 3 
πέπρακταί 3 
πίστεως 3 
παθών 3 
παιδίοις 3 
παιδίον 3 
παιδεία 3 
παιδείαν 3 
παιδείας 3 
παιδοποιεῖσθαι 3 
παισὶ 3 
παλαιά 3 
παλαιὸν 3 
παλαιὸς 3 
παμπληθεῖς 3 
πανδημεὶ 3 
παντάπασι 3 
παράδειγμά 3 
παρέδωκα 3 
παρέλιπον 3 
παρέντες 3 
παρέρχεται 3 
παρέσχημαι 3 
παρέχουσιν 3 
παραβαίνοντας 3 
παραβεβηκὼς 3 
παραγίγνεσθαι 3 
παραγενόμενος 3 
παραγράψασθαι 3 
παραγραφῆς 3 
παραδείγμασι 3 
παραδεδώκασι 3 
παραδοθῆναι 3 
παραδόντας 3 
παραιρεῖται 3 
παρακολουθήσετε 3 
παρακολουθεῖν 3 
παραλήψεται 3 
παραλείπειν 3 
παραλιπὼν 3 
παραπλήσιον 3 
παραπλησίως 3 
παρασκευάζων 3 
παρασκευὰς 3 
παρασχήσομαι 3 
παραταξαμένους 3 
παρεγραψάμεθα 3 
παρεδίδου 3 
παρεισφέρομεν 3 
παρεκάλεσεν 3 
παρεκρούσατο 3 
παρελήλυθʼ 3 
παρεσημηνάμην 3 
παρεσκευάζετο 3 
παρεσκεύασεν 3 
παρεσκεύασται 3 
παρεστηκότος 3 
παριόντας 3 
παριόντος 3 
παροῦσιν 3 
παρῆλθεν 3 
πατάξῃ 3 
πατρὶς 3 
πατρῴου 3 
παύει 3 
παύονται 3 
παύσει 3 
παῖδές 3 
πειθομένους 3 
πειθόμενοι 3 
πειράσεται 3 
πεισάντων 3 
πεισθέντων 3 
πεισθῆτε 3 
πεισθῇ 3 
πενήτων 3 
πενίας 3 
πεντεκαίδεκʼ 3 
πεποίηκʼ 3 
πεποίημαι 3 
πεποιημένους 3 
πεπολιτευμένοις 3 
πεπονθότʼ 3 
πεπονθότα 3 
πεπονθότας 3 
πεπονθώς 3 
πεπορισμένον 3 
πεπραγμένον 3 
πεπόνθασι 3 
περαιτέρω 3 
περιέστη 3 
περιέστηκε 3 
περιγενόμενα 3 
περιεστηκότας 3 
περιεστηκότων 3 
περιμένειν 3 
περιορᾷ 3 
περιουσία 3 
περιφάνειαν 3 
περιόντα 3 
περιῆν 3 
περιῳκοδόμησεν 3 
πεφευγότα 3 
πεφυκότες 3 
πεῖσαί 3 
πιστευθῆναι 3 
πιστεύητε 3 
πιστεύοντα 3 
πιστεύσετε 3 
πιστόν 3 
πιστὴν 3 
πλάττων 3 
πλέουσαν 3 
πλήρη 3 
πλήρης 3 
πλείστη 3 
πλεονεκτικῶς 3 
πλεονεκτῆσαι 3 
πλεῖσθʼ 3 
πληγεὶς 3 
πλοίοις 3 
πλούτῳ 3 
πλοῖʼ 3 
πλῷ 3 
ποία 3 
ποιήσαντι 3 
ποιήσεως 3 
ποιήσομαι 3 
ποιήσωσι 3 
ποιήσωσιν 3 
ποιησαμένου 3 
ποιησαμένων 3 
ποιησαμένῃ 3 
ποιησομένους 3 
ποιητοὺς 3 
ποιουμένους 3 
ποιούμενον 3 
ποιῶνται 3 
ποιῶσι 3 
πολεμήσετε 3 
πολεμίου 3 
πολεμοῦνθʼ 3 
πολεμοῦσιν 3 
πολεμῆσαι 3 
πολιορκίᾳ 3 
πολιορκεῖσθαι 3 
πολιορκῶν 3 
πολιτευόμενον 3 
πολιτεύεται 3 
πολιτικῶν 3 
πολιτικῶς 3 
πολυτελῶς 3 
πομπείων 3 
πομπὴ 3 
πονηρόν 3 
πονηρότατοι 3 
πονηρότατον 3 
πονηρῶς 3 
πορίσαντας 3 
πορίσασθαι 3 
ποῖος 3 
πράγματός 3 
πράξαντος 3 
πράξειαν 3 
πράξεως 3 
πράξομεν 3 
πράττεις 3 
πράττοντι 3 
πράττουσι 3 
πρέσβεσιν 3 
πρατῆρα 3 
πραχθεῖσιν 3 
πρεσβείαις 3 
πρεσβευτὴν 3 
προαιρεῖται 3 
προαιρουμένους 3 
προαιρουμένων 3 
προβούλευμʼ 3 
προδοὺς 3 
προείδοντο 3 
προειρημένα 3 
προειρημένων 3 
προεῖτο 3 
προθυμίᾳ 3 
προκαλοῦνται 3 
προκλήσεις 3 
προλέγουσιν 3 
προλέγων 3 
προλαβόντα 3 
προλαβὼν 3 
προορωμένους 3 
προπεπηλάκισται 3 
προπετείᾳ 3 
προπηλακίζει 3 
προσέγραψε 3 
προσέδει 3 
προσέρχεται 3 
προσέταξα 3 
προσέταξε 3 
προσέταττεν 3 
προσήκουσα 3 
προσαγορευόμενος 3 
προσδεῖσθε 3 
προσδεῖται 3 
προσεκαλέσαντο 3 
προσεῖναι 3 
προσεῖχον 3 
προσθέσθαι 3 
προσθήκης 3 
προσιόντα 3 
προσκαλέσασθαι 3 
προσκαλεῖσθαι 3 
προσκαλεῖται 3 
προσποιουμένων 3 
προστάται 3 
προστάτην 3 
προστάττετε 3 
προστάττοντες 3 
προστεταγμένα 3 
προσφέρεσθαι 3 
προσφέρεται 3 
προσῇμεν 3 
προφασίζεται 3 
προχείρως 3 
προϊέμενοι 3 
προὐκαλέσατο 3 
προὔδοσαν 3 
προῃρημένοις 3 
προῃρημένων 3 
προῃρούμην 3 
προῄρημαι 3 
προῖκά 3 
πρυτάνεων 3 
πρυτανεῖον 3 
πρωτεύειν 3 
πρόγονος 3 
πρόδηλα 3 
πρόξενον 3 
πρόσθε 3 
πρόσκλησις 3 
πρόσωπα 3 
πρότεροι 3 
πρώτῃ 3 
πυλαίαν 3 
πυλαίας 3 
πυνθάνωνται 3 
πωλούντων 3 
πωλοῦντες 3 
πόθʼ 3 
πόλεμόν 3 
πόλεώς 3 
πόνους 3 
πόνων 3 
πόρνας 3 
πόρρωθεν 3 
πόσʼ 3 
πότερόν 3 
πύλας 3 
σέσῳσται 3 
σίδηρον 3 
σαφὴς 3 
σεμνοτέραν 3 
σεμνοτέρας 3 
σεμνῶς 3 
σεσῳσμένης 3 
σημείου 3 
σημείων 3 
σιγήσας 3 
σιγῇ 3 
σιδήρου 3 
σιτοπομπίας 3 
σιωπήσομαι 3 
σκαιὸς 3 
σκεψαμένους 3 
σκεψομένους 3 
σκηνῆς 3 
σκοποῦντας 3 
σοφίσματα 3 
σοφὸς 3 
σοῖς 3 
σπέρμα 3 
σπονδάς 3 
σπονδαί 3 
σπουδάζει 3 
σπουδαῖοι 3 
σπουδαῖον 3 
σπουδὴ 3 
σπουδὴν 3 
στέφανος 3 
στήλαις 3 
στήσεται 3 
σταδίων 3 
στατῆρας 3 
στενοτέραν 3 
στεφανηφορεῖν 3 
στεφανοῖ 3 
στοᾷ 3 
στρατεία 3 
στρατευομένοις 3 
στρατευόμενοι 3 
στρατεύεται 3 
στρατηγίας 3 
στρατηγοῦντα 3 
στρατιῶται 3 
στρατοπέδῳ 3 
στρεβλοῦν 3 
συγγραφῶν 3 
συγκείμενα 3 
συγκείμενον 3 
συγκεχωρηκέναι 3 
συκοφαντία 3 
συκοφαντοῦντα 3 
συκοφαντοῦσιν 3 
συλλαβὰς 3 
συμβάντʼ 3 
συμβαίνειν 3 
συμβεβηκόσιν 3 
συμβουλίας 3 
συμβουλεύοντα 3 
συμβουλεύοντας 3 
συμβουλεῦσαι 3 
συμβούλοις 3 
συμβούλου 3 
συμβόλων 3 
συμβὰν 3 
συμπίνειν 3 
συμπράττειν 3 
συμφέρουσιν 3 
συμφορᾶς 3 
συμφορῶν 3 
συνέδροις 3 
συνέστησαν 3 
συνέχειν 3 
συναγωνιζομένους 3 
συνεγράψαντο 3 
συνειλεγμένον 3 
συνελθεῖν 3 
συνεπίτροποι 3 
συνερεῖ 3 
συνερεῖν 3 
συνεστηκότες 3 
συνεστηκότων 3 
συνηθείας 3 
συνθέσθαι 3 
συνοικοῦντα 3 
συνοικῇ 3 
συντέλειαν 3 
συντέμω 3 
συντετάχθαι 3 
συντόμως 3 
συνῴκει 3 
σχήσειν 3 
σωθέντα 3 
σωθήσονται 3 
σωθεὶς 3 
σωτηρίᾳ 3 
σωφρονῆτε 3 
σωφροσύνην 3 
σός 3 
σύγκλητος 3 
σύμπαντα 3 
σύμπαντας 3 
σύνοιδε 3 
σύνολον 3 
σώμασι 3 
σώφροσιν 3 
σώφρων 3 
σῴζομεν 3 
σῷ 3 
τάξας 3 
τάφους 3 
τέχναις 3 
τέχνη 3 
τίθεσθαι 3 
τίθημι 3 
τίθησι 3 
τίθησιν 3 
ταμίᾳ 3 
ταπεινὸν 3 
ταραχὴν 3 
ταυτησί 3 
ταχείας 3 
ταὐτό 3 
τεθέντας 3 
τεθέντων 3 
τεθνεώτων 3 
τεθνεῶτας 3 
τεθνᾶσιν 3 
τεκμήριʼ 3 
τεκμήριόν 3 
τελευτήσαντα 3 
τελευταῖος 3 
τελευτῆς 3 
τελεῖν 3 
τελῶν 3 
τετίμηται 3 
τεταγμένον 3 
τετελευτηκέναι 3 
τετελευτηκότας 3 
τετρακισχιλίας 3 
τετυφῶσθαι 3 
τετυχηκὼς 3 
τηλικαῦθʼ 3 
τηλικοῦτος 3 
τηνικαῦθʼ 3 
τιθέντας 3 
τιμήματα 3 
τιμωρήσασθε 3 
τιμὴ 3 
τιτθή 3 
τιτθὴν 3 
τοιαύταις 3 
τοιαῦται 3 
τολμᾶν 3 
τολμᾷς 3 
τουτωνί 3 
τοὐπὶ 3 
τοὔργον 3 
τρέπεσθαι 3 
τραπεζίτου 3 
τραπεζῖται 3 
τριήρεσι 3 
τριήρεσιν 3 
τριακοσίους 3 
τριακόσιοι 3 
τριηραρχία 3 
τριηραρχοῦντες 3 
τρισχίλια 3 
τρισὶ 3 
τρυφᾶν 3 
τρόπαιʼ 3 
τρόποις 3 
τυγχάνω 3 
τυράννων 3 
τυραννίδα 3 
τυχόντας 3 
τυχών 3 
τωνδί 3 
τόκου 3 
τόποις 3 
τόπος 3 
τόπῳ 3 
τύπτων 3 
τύραννος 3 
τύχοιεν 3 
τύχω 3 
τἀδικήμαθʼ 3 
τἀκ 3 
τἀμὰ 3 
τἀνθρώπινα 3 
τἀπόρρητα 3 
τἀρχαῖʼ 3 
τἄμʼ 3 
τἄργα 3 
τὼς 3 
τῶ 3 
φάσεις 3 
φάσκῃ 3 
φέρʼ 3 
φέρεσθαι 3 
φέροντες 3 
φέρῃ 3 
φήμη 3 
φήσαντες 3 
φήσουσι 3 
φαίην 3 
φαίνοιτο 3 
φαμεν 3 
φαμὲν 3 
φανήσεσθε 3 
φανερά 3 
φανεροὺς 3 
φανερός 3 
φανούμεθα 3 
φαρμάκων 3 
φασίν 3 
φαυλότατον 3 
φαύλην 3 
φαύλους 3 
φαύλων 3 
φαῦλοι 3 
φειδόμενοι 3 
φενακίσαι 3 
φενακίσας 3 
φεύγοι 3 
φεύγοντα 3 
φεύγοντες 3 
φεύγῃ 3 
φεύξεται 3 
φθάσας 3 
φθέγξασθαι 3 
φθονούντων 3 
φιλάνθρωπα 3 
φιλανθρώπους 3 
φιλονικίᾳ 3 
φιλονικεῖν 3 
φιλοπραγμοσύνην 3 
φιλοτίμως 3 
φιλότιμον 3 
φιλότιμος 3 
φοβεροὺς 3 
φοβερόν 3 
φοβερὰ 3 
φοβερὸς 3 
φοβεῖ 3 
φοβουμένους 3 
φοβούμενοι 3 
φράτερσιν 3 
φρασάτω 3 
φρονοῦντʼ 3 
φρονοῦντας 3 
φρονοῦσιν 3 
φρουραῖς 3 
φρουρὰν 3 
φυγών 3 
φυλάττοντες 3 
φυλέτας 3 
φυλαττόμενον 3 
φυλαττόμενος 3 
φυλετῶν 3 
φωνῆς 3 
φωρῶν 3 
φόβων 3 
φόνοι 3 
φόρους 3 
φῶ 3 
χαλεπαίνειν 3 
χαλεπώτατον 3 
χαλεπὰ 3 
χαλεπῶν 3 
χαλκόν 3 
χαριζόμενος 3 
χείρων 3 
χειμῶνας 3 
χειμῶνι 3 
χειροτονεῖτε 3 
χειροτονῆσαι 3 
χεῖλος 3 
χεῖρʼ 3 
χεῖρα 3 
χθὲς 3 
χιτωνίσκον 3 
χορηγεῖν 3 
χορὸν 3 
χρήματά 3 
χρήσιμα 3 
χρήσιμός 3 
χρήστας 3 
χρησαμένοις 3 
χρηστοῖς 3 
χρησόμεθʼ 3 
χρυσοῖς 3 
χρυσοῦν 3 
χρωμένων 3 
χρώμεθʼ 3 
χρῆσαι 3 
χωρίς 3 
ψηφίσαισθʼ 3 
ψηφίσαισθε 3 
ψηφίσωνται 3 
ψηφιζόμενοι 3 
ψηφιούμεθα 3 
ψυχάς 3 
ψυχήν 3 
ψυχαῖς 3 
ἀβίωτον 3 
ἀγαθοῖν 3 
ἀγαπητῶς 3 
ἀγαπᾷ 3 
ἀγαπῶντες 3 
ἀγνοήσας 3 
ἀγνοεῖς 3 
ἀγνοεῖτʼ 3 
ἀγνοεῖτε 3 
ἀγνοῶν 3 
ἀγνῶτες 3 
ἀγραφίου 3 
ἀγχιστείας 3 
ἀγωνίσασθαι 3 
ἀγωνιεῖσθαι 3 
ἀγωνιζομένης 3 
ἀγωνιζομένοις 3 
ἀγωνιζομένους 3 
ἀγωνιζομένων 3 
ἀγόντων 3 
ἀδήλοις 3 
ἀδίκημʼ 3 
ἀδίκοις 3 
ἀδελφιδοῦ 3 
ἀδελφοῖς 3 
ἀδιάλλακτον 3 
ἀδικήσει 3 
ἀδικίαν 3 
ἀδικεῖται 3 
ἀδικοῦμαι 3 
ἀδικοῦνται 3 
ἀδυνάτου 3 
ἀδωροδοκήτως 3 
ἀηδίαν 3 
ἀθανάτων 3 
ἀκήκοα 3 
ἀκολουθῆσαι 3 
ἀκουσίου 3 
ἀκουσίῳ 3 
ἀκούσαιτε 3 
ἀκούσεται 3 
ἀκρίτους 3 
ἀκριβέστατα 3 
ἀκριβεστάτην 3 
ἀκροάσασθαι 3 
ἀκροᾶσθαι 3 
ἀκόλουθα 3 
ἀλλά 3 
ἀλλήλας 3 
ἀμείνους 3 
ἀμελῆσαι 3 
ἀμυνόμενοι 3 
ἀμφισβητούμενον 3 
ἀμφισβητούντων 3 
ἀμφισβητοῦσιν 3 
ἀμύνεται 3 
ἀνάγκας 3 
ἀνάγνωθʼ 3 
ἀνάξιʼ 3 
ἀνέθεσαν 3 
ἀνέθηκεν 3 
ἀνέστη 3 
ἀνήλισκεν 3 
ἀναίσχυντοι 3 
ἀναβήσεται 3 
ἀναβαίνειν 3 
ἀναβὰς 3 
ἀναγνοὺς 3 
ἀναγορεύσεως 3 
ἀναθεῖναι 3 
ἀναθημάτων 3 
ἀναιδεῖς 3 
ἀναισχυντία 3 
ἀναισχυντεῖν 3 
ἀνακομίσαι 3 
ἀναλίσκοντα 3 
ἀναλίσκοντες 3 
ἀναλαβεῖν 3 
ἀναλώμασιν 3 
ἀναλώματʼ 3 
ἀναμνησθέντες 3 
ἀναμνησθῆναι 3 
ἀναμφισβητήτως 3 
ἀναξίους 3 
ἀναστάντες 3 
ἀνδρείας 3 
ἀνδρείᾳ 3 
ἀνδροληψίας 3 
ἀνδροφόνων 3 
ἀνεγκλήτως 3 
ἀνελέσθαι 3 
ἀνεψιαδοῦς 3 
ἀνεψιαδῶν 3 
ἀνεψιὸς 3 
ἀνεψιῶν 3 
ἀνηκέστων 3 
ἀνηλωκότα 3 
ἀνηλωμένα 3 
ἀνθρωπίνης 3 
ἀνθρώπινον 3 
ἀντίγραφʼ 3 
ἀντίδικον 3 
ἀντεγράψατο 3 
ἀντιδίκοις 3 
ἀντιλεγόντων 3 
ἀντιφορτισθέντα 3 
ἀνόητον 3 
ἀνῄρηται 3 
ἀξία 3 
ἀξίωμʼ 3 
ἀξιοίη 3 
ἀξιοῦντας 3 
ἀξιώσας 3 
ἀξιώσειεν 3 
ἀξιώσουσι 3 
ἀξιῶσαι 3 
ἀπάτην 3 
ἀπέβη 3 
ἀπέθανεν 3 
ἀπέκτειναν 3 
ἀπέρχεται 3 
ἀπέσχετʼ 3 
ἀπέτεισε 3 
ἀπέφυγον 3 
ἀπέχεσθαι 3 
ἀπήγγειλα 3 
ἀπήγγειλαν 3 
ἀπήντησεν 3 
ἀπήντων 3 
ἀπίστως 3 
ἀπαγγέλλειν 3 
ἀπαιτοῦντες 3 
ἀπαλλάξῃ 3 
ἀπαλλαγῇ 3 
ἀπαντικρὺ 3 
ἀπαντᾷ 3 
ἀπαντῶντας 3 
ἀπαράσκευοι 3 
ἀπείρους 3 
ἀπεγράψατο 3 
ἀπεδήμει 3 
ἀπεδήμουν 3 
ἀπεδίδους 3 
ἀπεκτονὼς 3 
ἀπελείφθη 3 
ἀπελθὼν 3 
ἀπενεγκεῖν 3 
ἀπεστέρησαν 3 
ἀπεστερεῖτο 3 
ἀπεχόμενον 3 
ἀπεύχεσθαι 3 
ἀπεῖναι 3 
ἀπεῖπον 3 
ἀπηγγέλθη 3 
ἀπηγγέλλετο 3 
ἀπιστήσειν 3 
ἀπιστοῦντες 3 
ἀπιόντος 3 
ἀποβλέποντας 3 
ἀπογράφειν 3 
ἀπογραφῆς 3 
ἀποδεδωκὼς 3 
ἀποδιδούς 3 
ἀποδιδοὺς 3 
ἀποδιδόντας 3 
ἀποδοθῆναι 3 
ἀποδόντες 3 
ἀποθάνωσιν 3 
ἀποθέσθαι 3 
ἀποθανούσης 3 
ἀποινᾶν 3 
ἀποκτείναντα 3 
ἀποκτείνειν 3 
ἀπολάβωμεν 3 
ἀπολήψεσθαι 3 
ἀπολαύειν 3 
ἀπολελοιπυῖαν 3 
ἀπολιπόντων 3 
ἀπολογίᾳ 3 
ἀπολογουμένου 3 
ἀπολωλέκασιν 3 
ἀπολωλὸς 3 
ἀπολώλασι 3 
ἀπορούμενος 3 
ἀποστέλλειν 3 
ἀποστείλας 3 
ἀποστεροῦσιν 3 
ἀποστερῶν 3 
ἀποστολέας 3 
ἀποστολέων 3 
ἀποτρέψομαι 3 
ἀποφαίνοντες 3 
ἀποφαίνουσι 3 
ἀποφαίνουσιν 3 
ἀποχρῆν 3 
ἀποψηφίσησθε 3 
ἀπράγμων 3 
ἀπρασίαν 3 
ἀπροσδοκήτως 3 
ἀπόρους 3 
ἀπόστολον 3 
ἀπώλεσε 3 
ἀπῄτει 3 
ἀπῆγον 3 
ἀπῆλθον 3 
ἀργυρείων 3 
ἀργῶς 3 
ἀρετὴ 3 
ἀριθμόν 3 
ἀρξάμενοι 3 
ἀρχαίοις 3 
ἀρχαίου 3 
ἀσέβημʼ 3 
ἀσέβημα 3 
ἀσεβείᾳ 3 
ἀσεβῶν 3 
ἀσελγὲς 3 
ἀσθενέστερος 3 
ἀσθενῶς 3 
ἀστὸς 3 
ἀσύμφορον 3 
ἀτελής 3 
ἀτιμίαν 3 
ἀτιμῶσαι 3 
ἀτυχήμασιν 3 
ἀτυχίαν 3 
ἀφέλησθε 3 
ἀφέληται 3 
ἀφέλοιτο 3 
ἀφέξεσθαι 3 
ἀφίημι 3 
ἀφίκοντο 3 
ἀφίσταμαι 3 
ἀφίσταται 3 
ἀφαιρήσεσθε 3 
ἀφαιρούμενοι 3 
ἀφανίζειν 3 
ἀφεθέντα 3 
ἀφεθέντων 3 
ἀφελόμενος 3 
ἀφελὼν 3 
ἀφεῖται 3 
ἀφικέσθαι 3 
ἀφορμὴ 3 
ἀφῃρεῖτο 3 
ἀφῃρημένους 3 
ἀφῃρῆσθαι 3 
ἀφῄρηνται 3 
ἀφῆτε 3 
ἀφῖκται 3 
ἀφῖχθαι 3 
ἀφῖχθε 3 
ἀόριστον 3 
ἁθρόους 3 
ἁθρόων 3 
ἁλούσης 3 
ἁλόντος 3 
ἁμαρτίας 3 
ἁμαρτὼν 3 
ἁπάσῃ 3 
ἁπλῆν 3 
ἁρμόσει 3 
ἁρπάσαντας 3 
ἄγουσι 3 
ἄγῃ 3 
ἄδικοι 3 
ἄθλιος 3 
ἄκοντας 3 
ἄπειρον 3 
ἄπειρος 3 
ἄπροικον 3 
ἄρασθαι 3 
ἄρισθʼ 3 
ἄριστος 3 
ἄρξαντος 3 
ἄρχεσθαι 3 
ἄρχουσι 3 
ἄστεως 3 
ἄφιξιν 3 
ἄφνω 3 
ἅπαντι 3 
ἅσμενος 3 
ἅττα 3 
Ἀγορᾶς 3 
Ἀμφίσσῃ 3 
Ἀμφικτυονικῶν 3 
Ἀμφικτύοσι 3 
Ἀμφιπολιτῶν 3 
Ἀμφιπόλει 3 
Ἀμφισσεῖς 3 
Ἀμύντας 3 
Ἀμύντου 3 
Ἀνδροκλείδου 3 
Ἀνδροτίωνʼ 3 
Ἀντίμαχος 3 
Ἀντίπατρος 3 
Ἀντιμάχου 3 
Ἀπογραφή 3 
Ἀπόλλωνος 3 
Ἀπόφασις 3 
Ἀρίστρατος 3 
Ἀριοβαρζάνην 3 
Ἀριστογεῖτον 3 
Ἀριστοκράτην 3 
Ἀριστοκράτους 3 
Ἀριστοφῶντα 3 
Ἀρκαδίᾳ 3 
Ἀρχέβιον 3 
Ἀρχένεῳ 3 
Ἀρχίππῃ 3 
Ἀτρομήτου 3 
Ἀττικήν 3 
Ἀχαρνέα 3 
Ἀχαρνεύς 3 
Ἄρχιππος 3 
Ἅβρωνος 3 
ἐάσομεν 3 
ἐβάδιζον 3 
ἐβοήθει 3 
ἐβοήθησαν 3 
ἐβοήθησεν 3 
ἐβοηθεῖτε 3 
ἐβουλεύεσθε 3 
ἐγένεθʼ 3 
ἐγίγνεθʼ 3 
ἐγίγνετʼ 3 
ἐγίγνονθʼ 3 
ἐγγείων 3 
ἐγγεγραμμένος 3 
ἐγγεγραμμένου 3 
ἐγγεγραμμένων 3 
ἐγγράφει 3 
ἐγγράφωσιν 3 
ἐγγράψας 3 
ἐγγυητήν 3 
ἐγιγνόμην 3 
ἐγκαλέσας 3 
ἐγκαλοῦσιν 3 
ἐγκεκλημένων 3 
ἐγκώμιʼ 3 
ἐγνώκειν 3 
ἐγράψαντο 3 
ἐγραψάμην 3 
ἐδίωκε 3 
ἐδεήθην 3 
ἐδείκνυεν 3 
ἐδεῖθʼ 3 
ἐδικάζετο 3 
ἐδυνήθην 3 
ἐδυνήθησαν 3 
ἐδύναντο 3 
ἐζήτησεν 3 
ἐθέλουσαν 3 
ἐθέλωμεν 3 
ἐθέλων 3 
ἐθέλωσι 3 
ἐθαύμασα 3 
ἐθελήσαντα 3 
ἐθελήσηθʼ 3 
ἐκάλει 3 
ἐκβάλλει 3 
ἐκβαλόντας 3 
ἐκβαλόντες 3 
ἐκδιδόναι 3 
ἐκδοθεῖσα 3 
ἐκδόντος 3 
ἐκδότους 3 
ἐκείναις 3 
ἐκολάσατε 3 
ἐκομίσατο 3 
ἐκομισάμην 3 
ἐκπλεῦσαι 3 
ἐκτείσας 3 
ἐκτετεικότος 3 
ἐκτησάμεθα 3 
ἐκφύγῃ 3 
ἐκόλαζον 3 
ἐλάμβανε 3 
ἐλάχιστα 3 
ἐλαττόνων 3 
ἐλαύνῃ 3 
ἐλεγεῖα 3 
ἐλεεῖς 3 
ἐλευθέρῳ 3 
ἐλεῆσαι 3 
ἐλεῶν 3 
ἐλθόντʼ 3 
ἐλυμήνατο 3 
ἐλυσάμην 3 
ἐμέλλεθʼ 3 
ἐμή 3 
ἐμίσθωσε 3 
ἐμιμήσατο 3 
ἐμισθωσάμην 3 
ἐμπειρίαν 3 
ἐμπεσὼν 3 
ἐμπορίαν 3 
ἐμπορικῶν 3 
ἐμὰ 3 
ἐνέγραψε 3 
ἐνέχεσθαι 3 
ἐνίκα 3 
ἐνίκων 3 
ἐναντίοις 3 
ἐναντιουμένους 3 
ἐναντιούμενος 3 
ἐναντιοῦται 3 
ἐναντιωθῆναι 3 
ἐναυκλήρει 3 
ἐνδείας 3 
ἐνδεικνύναι 3 
ἐνδεῖ 3 
ἐνδόξων 3 
ἐνείματο 3 
ἐνεγκὼν 3 
ἐνεγράφην 3 
ἐνεκάλει 3 
ἐνεργὰ 3 
ἐνεχείρισεν 3 
ἐνθέμενος 3 
ἐνθυμούμενοι 3 
ἐνθυμούμενος 3 
ἐνόχους 3 
ἐξέστη 3 
ἐξέτασιν 3 
ἐξέφερεν 3 
ἐξήλεγξα 3 
ἐξήλεγχεν 3 
ἐξαγαγεῖν 3 
ἐξαγαγὼν 3 
ἐξαιτήσαντος 3 
ἐξαιτεῖν 3 
ἐξαλειφθῇ 3 
ἐξαλεῖψαι 3 
ἐξαμαρτεῖν 3 
ἐξαπατηθέντες 3 
ἐξαπατᾶσθε 3 
ἐξαρκέσει 3 
ἐξελέγχει 3 
ἐξελεγχθῆναι 3 
ἐξελεγχομένοις 3 
ἐξελεγχόμενοι 3 
ἐξελθὼν 3 
ἐξελόμενος 3 
ἐξεπίτηδες 3 
ἐξερημωθῇ 3 
ἐξετάζων 3 
ἐξηλέγχθη 3 
ἐξηπάτα 3 
ἐξητάσθη 3 
ἐξωμοσάμην 3 
ἐξόμνυσθαι 3 
ἐξώλειαν 3 
ἐξῄτει 3 
ἐξῄτησεν 3 
ἐπάγειν 3 
ἐπάνειμι 3 
ἐπέδωκε 3 
ἐπέπλει 3 
ἐπέπρακτο 3 
ἐπέτρεψαν 3 
ἐπέτρεψεν 3 
ἐπήγγειλα 3 
ἐπίγραμμα 3 
ἐπίλαβε 3 
ἐπίστευον 3 
ἐπίστευσαν 3 
ἐπίστευσεν 3 
ἐπίτιμα 3 
ἐπίτροποι 3 
ἐπίτροπος 3 
ἐπαγγέλλειν 3 
ἐπαγγειλάμενος 3 
ἐπαγγελλόμενος 3 
ἐπαγόντων 3 
ἐπαινεῖτε 3 
ἐπακολουθεῖν 3 
ἐπανῆλθεν 3 
ἐπεβούλευσε 3 
ἐπεδήμει 3 
ἐπεδήμησεν 3 
ἐπεδικάσατο 3 
ἐπειλημμένοι 3 
ἐπειρώμην 3 
ἐπεπείσμην 3 
ἐπεποίηντο 3 
ἐπετρέψαμεν 3 
ἐπεχείρησαν 3 
ἐπηγγέλλετο 3 
ἐπιβάταις 3 
ἐπιβουλήν 3 
ἐπιβουλῆς 3 
ἐπιγιγνομένων 3 
ἐπιγράφεται 3 
ἐπιγράψαι 3 
ἐπιδείκνυμι 3 
ἐπιδείκνυσι 3 
ἐπιδείξειεν 3 
ἐπιδείξομεν 3 
ἐπιδείξῃ 3 
ἐπιδεικνύειν 3 
ἐπιδιδόναι 3 
ἐπιδικασάμενος 3 
ἐπιδικασίαν 3 
ἐπιδόσεις 3 
ἐπιείκειαν 3 
ἐπιεικέσι 3 
ἐπιεικὴς 3 
ἐπιεικῆ 3 
ἐπιθυμίας 3 
ἐπιθυμεῖ 3 
ἐπιθυμῶν 3 
ἐπικεκηρυχέναι 3 
ἐπιμελητάς 3 
ἐπιορκίαν 3 
ἐπισκηψάμενος 3 
ἐπιστεύθη 3 
ἐπιστῆσαι 3 
ἐπισχὼν 3 
ἐπιτιμίαν 3 
ἐπιτιμίας 3 
ἐπιτιμίων 3 
ἐπιτιμῶ 3 
ἐπιτροπήν 3 
ἐπιτροπὴν 3 
ἐπιτρόποις 3 
ἐπιχειροτονίαν 3 
ἐπιχειροῦντα 3 
ἐπιχειροῦσιν 3 
ἐπιχειρῆσαι 3 
ἐπιόντα 3 
ἐποιήσαμεν 3 
ἐποιήσασθʼ 3 
ἐπρίατο 3 
ἐπυθόμην 3 
ἐπύθοντο 3 
ἐπώλει 3 
ἐράνου 3 
ἐραστῶν 3 
ἐργαζόμενον 3 
ἐργαστηρίῳ 3 
ἐρεῖς 3 
ἐροῦντʼ 3 
ἐρρωμένος 3 
ἐρωτᾶν 3 
ἐρωτᾶτʼ 3 
ἐρωτᾶτε 3 
ἐρωτᾷ 3 
ἐρωτῶντος 3 
ἐσμέν 3 
ἐστεφανωμένον 3 
ἐστεφανῶσθαι 3 
ἐσχάτην 3 
ἐσχατιὰν 3 
ἐσχατιᾶς 3 
ἐσχατιᾷ 3 
ἐτάξατε 3 
ἐτίθει 3 
ἐτίμα 3 
ἐτίμων 3 
ἐτίτθευσεν 3 
ἐτετελευτήκει 3 
ἐτιμήθη 3 
ἐτιμήσατο 3 
ἐφάνη 3 
ἐφέστηκεν 3 
ἐφαίνεσθε 3 
ἐφεστηκότας 3 
ἐφεστηκότων 3 
ἐφθέγξατο 3 
ἐφορίας 3 
ἐφόδια 3 
ἐφῆκεν 3 
ἐχέτω 3 
ἐχθρὰν 3 
ἐχθρῶς 3 
ἐχρήσανθʼ 3 
ἐψηφίσασθʼ 3 
ἐψηφίσθαι 3 
ἐωνήμεθα 3 
ἐῶντες 3 
ἑαλωκότʼ 3 
ἑαλωκότας 3 
ἑβδομήκοντʼ 3 
ἑκάστη 3 
ἑκατέρους 3 
ἑκατόν 3 
ἑκόντος 3 
ἑλὼν 3 
ἑξήκοντʼ 3 
ἑπτακοσίας 3 
ἑστιᾶσαι 3 
ἑτέρωθί 3 
ἑτέρᾳ 3 
ἑταίρους 3 
ἑταιρῶν 3 
ἑτοίμους 3 
ἑτοίμων 3 
ἔα 3 
ἔγνων 3 
ἔγνωτε 3 
ἔγραψέ 3 
ἔγραψαν 3 
ἔδειξαν 3 
ἔδοτε 3 
ἔδωκέ 3 
ἔθαψεν 3 
ἔθεσθε 3 
ἔθεσιν 3 
ἔθηκα 3 
ἔθνος 3 
ἔκρινεν 3 
ἔλαβε 3 
ἔλθωσιν 3 
ἔλιπεν 3 
ἔλυσε 3 
ἔνδοξοι 3 
ἔνιʼ 3 
ἔνια 3 
ἔννομʼ 3 
ἔννομα 3 
ἔννομον 3 
ἔντιμον 3 
ἔπαινοι 3 
ἔπασχε 3 
ἔπειθον 3 
ἔπεισε 3 
ἔπλει 3 
ἔπραττε 3 
ἔροιθʼ 3 
ἔσει 3 
ἔσεσθαί 3 
ἔστησεν 3 
ἔφευγε 3 
ἔχηθʼ 3 
ἔχθρα 3 
ἔχθρᾳ 3 
ἔχοντά 3 
ἔχουσαι 3 
ἔψευσται 3 
ἕνδεκʼ 3 
ἕνῃ 3 
ἕξ 3 
ἕτεροί 3 
ἕτοιμός 3 
Ἐλευσῖνι 3 
Ἐπαίνετος 3 
Ἐπαινέτου 3 
Ἐπικράτης 3 
Ἐὰν 3 
Ἑλληνίδων 3 
Ἑλλὰς 3 
Ἑστιαιόθεν 3 
Ἕτερον 3 
ἠγγύησεν 3 
ἠδίκηκα 3 
ἠδίκηκε 3 
ἠδίκησαν 3 
ἠδίκησθʼ 3 
ἠδικήθην 3 
ἠδικηκότι 3 
ἠδικημένοι 3 
ἠδικημένον 3 
ἠδικοῦ 3 
ἠδικῆσθαί 3 
ἠθελήσατε 3 
ἠμύνατο 3 
ἠνάγκαζε 3 
ἠνάγκασε 3 
ἠνέσχεσθε 3 
ἠναγκάζετο 3 
ἠναγκαζόμην 3 
ἠπείλει 3 
ἠργάζετο 3 
ἠρώτα 3 
ἠφανικότα 3 
ἠφανικὼς 3 
ἡγήσαιτο 3 
ἡγήσατʼ 3 
ἡγεμονίαν 3 
ἡγεμόνας 3 
ἡγεμόνων 3 
ἡγουμένων 3 
ἡγοῦ 3 
ἡδονῆς 3 
ἡλίκʼ 3 
ἡλίκην 3 
ἡλίκος 3 
ἡλίκων 3 
ἡμετέρῳ 3 
ἡττᾶσθαι 3 
ἤθελε 3 
ἤκουσα 3 
ἤλθομεν 3 
ἤλπισεν 3 
ἥδʼ 3 
ἥδεται 3 
ἥδιστʼ 3 
ἥκουσιν 3 
ἥλιον 3 
ἥττηνται 3 
ἦρχεν 3 
Ἡράκλεις 3 
Ἡρακλέα 3 
Ἡρακλεώτης 3 
Ἤλιδι 3 
ἰαμβεῖα 3 
ἰατρὸς 3 
ἰατρῶν 3 
ἰδιῶται 3 
ἰδοῦσιν 3 
ἰσχυρίζομαι 3 
ἰσχυροῖς 3 
ἰσχυρῶν 3 
ἰσχὺν 3 
ἰσχὺς 3 
ἱερομηνίαν 3 
ἱερομηνίας 3 
ἱερὰς 3 
ἱκανά 3 
ἱκανὴ 3 
ἱκετεύῃ 3 
ἱκετηρίαν 3 
ἱματίων 3 
ἱππεῦσι 3 
ἱσταμένου 3 
ἴδηθʼ 3 
ἴσας 3 
ἴσοι 3 
ἵππον 3 
ἵππων 3 
Ἱππίας 3 
Ἱπποθωντίδος 3 
Ἵππαρχον 3 
Ἵππαρχος 3 
ὀβολοῖν 3 
ὀκνήσειεν 3 
ὀκνῆσαι 3 
ὀλίγα 3 
ὀλίγας 3 
ὀλιγωρήσας 3 
ὀμωμοκέναι 3 
ὀμόσῃ 3 
ὀνείδεσιν 3 
ὀνομάζειν 3 
ὀνομάτων 3 
ὀξέως 3 
ὀργιεῖσθε 3 
ὀργιζομένους 3 
ὀργισθεὶς 3 
ὀρθὴν 3 
ὀρθῆς 3 
ὀρφανοῖς 3 
ὀρφανὸς 3 
ὀρφανῶν 3 
ὀφείλουσιν 3 
ὀφειλήσει 3 
ὀφειλόμενʼ 3 
ὁδοὺς 3 
ὁδὶ 3 
ὁμογνώμονες 3 
ὁμολογήσαντα 3 
ὁμολογίαν 3 
ὁμολογουμένων 3 
ὁμολογοῦνται 3 
ὁμολογῇ 3 
ὁμομήτριος 3 
ὁπηνίκʼ 3 
ὁποῖʼ 3 
ὁποῖον 3 
ὁποῖόν 3 
ὁπωσδήποτε 3 
ὁπωστιοῦν 3 
ὁπόσα 3 
ὁπότερον 3 
ὄρος 3 
ὄρους 3 
ὄχλον 3 
ὄψεσθʼ 3 
ὅλη 3 
ὅλος 3 
ὅμοιός 3 
ὅρκῳ 3 
ὅρου 3 
ὅση 3 
ὅσουπερ 3 
Ὀλυμπιόδωρε 3 
Ὀλυνθιακὸς 3 
Ὅρκος 3 
ὑβρίζει 3 
ὑβρίζουσαν 3 
ὑβριστικώτερον 3 
ὑγιαινόντων 3 
ὑμέτεραι 3 
ὑπάρξῃ 3 
ὑπάρχον 3 
ὑπάρχοντα 3 
ὑπέμεινα 3 
ὑπαρξάντων 3 
ὑπεδέξαντο 3 
ὑπεδέξατο 3 
ὑπειπών 3 
ὑπερβέβληκεν 3 
ὑπερηφάνως 3 
ὑπερηφανίαν 3 
ὑπερηφανίας 3 
ὑπερφυές 3 
ὑπερφυὲς 3 
ὑπηρέτην 3 
ὑπηρέτου 3 
ὑπηρετῶν 3 
ὑπισχνεῖτο 3 
ὑποδίκους 3 
ὑποδεξαμένους 3 
ὑποθέσεις 3 
ὑπολήψεσθε 3 
ὑπολαμβάνει 3 
ὑπολαμβάνοντες 3 
ὑπολείπεται 3 
ὑπολογισάμενος 3 
ὑπομείναντες 3 
ὑποσχομένου 3 
ὑπόλογον 3 
ὑπόμνημα 3 
ὑπόπτως 3 
ὑστέρου 3 
ὑφῃρημένος 3 
ὑφῄρηται 3 
ὑϊδοῦς 3 
ὕβριζεν 3 
ὕβρικεν 3 
ὕβρισεν 3 
ὕβρισμαι 3 
ὕβρισται 3 
ὕδατι 3 
ὕλην 3 
ὕστατον 3 
ὠμότητι 3 
ὠνεῖται 3 
ὠργίζεσθε 3 
ὠφελίας 3 
ὠφελείας 3 
ὠφελεῖ 3 
ὠφελεῖν 3 
ὠφλήκειν 3 
ὡμολογηκὼς 3 
ὡμολόγεις 3 
ὡμολόγηκεν 3 
ὡμολόγησε 3 
ὡσπερανεὶ 3 
ὤφειλε 3 
ὤφειλον 3 
ὤφελον 3 
ὤφληκεν 3 
ὥρας 3 
ὥρισεν 3 
ὥρισται 3 
Ὠιδεῖον 3 
Ὠρείταις 3 
Ὠρεόν 3 
Ὠρεῷ 3 
Ὠρωπόν 3 
ᾍδου 3 
ᾐσθόμην 3 
ᾐσθῆσθαι 3 
ᾐτήσατο 3 
ᾑρέθη 3 
ᾑρέθησαν 3 
ᾑρημένοις 3 
ᾠήθην 3 
ᾤεσθε 3 
ῥήτορας 3 
ῥήτορος 3 
ῥήτορσιν 3 
ῥηθησόμενα 3 
ῥημάτων 3 
ῥητὰ 3 
ῥοπὴν 3 
ῥᾷστʼ 3 
ῥᾷστον 3 
Ῥόδιοι 3 
1 2 
ʼγὼ 2 
ʼθέλοντες 2 
ʼθέλωσι 2 
ʼκείνου 2 
ʼκείνων 2 
ʼκεῖνοι 2 
ʼπιτρέπειν 2 
Αἰγιλιέα 2 
Αἰξωνέα 2 
Αἰξωνεύς 2 
Αἴσιος 2 
Αὐτοφραδάτου 2 
Βαθύλλου 2 
Βλεπαίου 2 
Βοιωτέ 2 
Βοιωτίοις 2 
Βοιωτίων 2 
Βοιωτίᾳ 2 
Βοιωτοῦ 2 
Βοιωτῶν 2 
Βοσπόρου 2 
Βουσελιδῶν 2 
Βούσελος 2 
Βόσπορον 2 
Γ 2 
Γεραιστῷ 2 
Γλαυκοθέας 2 
Γλαυκωνίδου 2 
Γλαύκων 2 
Δήλῳ 2 
Δεκέλειαν 2 
Δεκελεικὸν 2 
Δελφινίῳ 2 
Δελφούς 2 
Δημαρέτῳ 2 
Δημοκράτης 2 
Δημοχάρην 2 
Δημόνικος 2 
Δημόσθενες 2 
Διαθήκη 2 
Διαλλαγαί 2 
Διογείτονα 2 
Διοκλεῖ 2 
Διοκλῆς 2 
Διονυσόδωρον 2 
Διοπείθην 2 
Διοτίμου 2 
Διόδωρος 2 
Δράκοντος 2 
Δρογγίλον 2 
Δροσίδα 2 
Δωδώνης 2 
Εὐαίωνι 2 
Εὐβοεῖς 2 
Εὐβουλίδη 2 
Εὐβούλου 2 
Εὐθυκράτη 2 
Εὐκράτης 2 
Εὐκράτους 2 
Εὐξίθεος 2 
Εὐφίλητος 2 
Εὐφραίῳ 2 
Εὔβουλε 2 
Εὔβουλον 2 
Εὔφρονι 2 
Ζελείτην 2 
Θασίους 2 
Θεογένους 2 
Θεοδοσίαν 2 
Θεοδώρου 2 
Θεοκρίνη 2 
Θερσαγόρας 2 
Θεσπιαὶ 2 
Θετταλία 2 
Θετταλὸν 2 
Θεόδωρος 2 
Θεόμνηστος 2 
Θεόπομπον 2 
Θηριππίδην 2 
Θουκριτίδου 2 
Θράσωνος 2 
Θρασυβούλῳ 2 
Θρασυλόχῳ 2 
Θρασυμήδης 2 
Θρασύλλῳ 2 
Θρᾳκίοις 2 
Θρᾳξὶν 2 
Καβύλην 2 
Καλλίαν 2 
Καλλίκλεις 2 
Καλλικράτην 2 
Καλλιππίδου 2 
Καλλισθένους 2 
Καρυστίου 2 
Καρύστιον 2 
Κατάλογος 2 
Κεφαλληνίᾳ 2 
Κηφισιάδου 2 
Κηφισοδώρου 2 
Κλήρου 2 
Κλείταρχον 2 
Κλείταρχος 2 
Κλεινίαν 2 
Κλειναγόρου 2 
Κλεομέδοντι 2 
Κοθωκίδην 2 
Κολλυτέα 2 
Κορίνθιοι 2 
Κορινθίων 2 
Κρέων 2 
Κρίτων 2 
Κρίτωνι 2 
Κριωέως 2 
Κτησικλέα 2 
Κτησιφῶντα 2 
Κυδαθηναιεὺς 2 
Κυδαθηναιᾶ 2 
Κωλιάδι 2 
Κόμωνα 2 
Κότυϊ 2 
Κῶν 2 
Λάκριτον 2 
Λήμνου 2 
Λίμναις 2 
Λακεδαίμονος 2 
Λακεδαιμονίου 2 
Λαμπτρέα 2 
Λαμψάκου 2 
Λασθένη 2 
Λασθένης 2 
Λατοῖ 2 
Λευκάδα 2 
Λευκῆς 2 
Λεωδάμαντα 2 
Λεωδάμαντος 2 
Λεωδάμας 2 
Λεωκράτη 2 
Λεωκόριον 2 
Λεωντίδαι 2 
Λεωσθένους 2 
Λεωστράτῳ 2 
Λεώστρατε 2 
Λυκούργου 2 
Λυκοῦργον 2 
Λυσίμαχος 2 
Λυσίππου 2 
Λυσαρέτης 2 
Μάστειραν 2 
Μέγαρʼ 2 
Μένδης 2 
Μένωνι 2 
Μακεδονικὴ 2 
Μακεδόνα 2 
Μαντίθεος 2 
Μαύσωλον 2 
Μεγακλείδῃ 2 
Μεγαλοπολίτας 2 
Μεγαλοπολιτῶν 2 
Μεγαλοπολῖται 2 
Μεγαρέα 2 
Μεγαρέων 2 
Μεγαρεῖς 2 
Μεθώνης 2 
Μειδυλίδου 2 
Μειδυλίδῃ 2 
Μελιτέα 2 
Μελιτεύς 2 
Μενίππου 2 
Μενδαίου 2 
Μενεξένου 2 
Μεσσηνίοις 2 
Μιλτοκύθην 2 
Μνησιθείδης 2 
Μνησιφίλου 2 
Μοσχίων 2 
Νάξον 2 
Νάξῳ 2 
Νίκαιαν 2 
Ναυσίμαχε 2 
Ναυσικράτης 2 
Ναυσινίκου 2 
Νεοκλέους 2 
Νεοπτόλεμον 2 
Νικήρατος 2 
Νικαρέτην 2 
Νικοδήμου 2 
Νικοφήμου 2 
Νικόβουλος 2 
Νικόστρατος 2 
Νόμων 2 
Νῖνον 2 
Ξένωνι 2 
Ξεννίδα 2 
Ξενοκλείδην 2 
Ξενοκλείδου 2 
Ξενοπείθη 2 
Ξενοπείθην 2 
Ξενοπείθης 2 
Ξούθῳ 2 
Οἰνῇδος 2 
Πέρινθον 2 
Πέρσην 2 
Παγασὰς 2 
Παμφίλῳ 2 
Παναθηναίοις 2 
Πανδίονος 2 
Πανταινέτῳ 2 
Παρμένοντι 2 
Πασικλέα 2 
Πασικλέους 2 
Πασιφῶντος 2 
Πελοποννησίους 2 
Πεπαρήθιοι 2 
Πεπαρηθίων 2 
Περίνθῳ 2 
Περδίκκᾳ 2 
Περιάνδρου 2 
Πιθεὺς 2 
Πλαγγόνος 2 
Πλαγγών 2 
Πλαταιάς 2 
Πλαταιᾶσι 2 
Πολυαράτου 2 
Ποτειδαίᾳ 2 
Πρωτόμαχος 2 
Πρώτου 2 
Πτελεοῦ 2 
Πτοιόδωρος 2 
Πυθοδώρου 2 
Πυθώνακτος 2 
Σάμῳ 2 
Σίμωνος 2 
Σαλαμῖνος 2 
Σατύρου 2 
Σαυρίας 2 
Σηλυμβριανοῖς 2 
Σηστόν 2 
Σκίρῳ 2 
Σκύρου 2 
Σοφοκλέους 2 
Σπίνθαρος 2 
Σπουδία 2 
Σπουδίου 2 
Στήλη 2 
Στράτων 2 
Στράτωνʼ 2 
Στρατοκλέους 2 
Στρυβήλην 2 
Στύρων 2 
Σωκράτης 2 
Σόλωνι 2 
Σώστρατος 2 
Τένεδον 2 
Τήρην 2 
Τεισίαν 2 
Τελεσίππην 2 
Τενέδῳ 2 
Τιλφωσαῖον 2 
Τιμαγόρου 2 
Τιμανορίδας 2 
Τιμανορίδου 2 
Τιμομάχου 2 
Τιμοσθένης 2 
Τιμοσθένους 2 
Τιμόλαος 2 
Τιμόμαχον 2 
Τροίαν 2 
Φίλιππόν 2 
Φανώ 2 
Φαρσαλίῳ 2 
Φασήλιδι 2 
Φασηλίταις 2 
Φασηλίτην 2 
Φασηλίτου 2 
Φασηλιτῶν 2 
Φεράς 2 
Φεραίοις 2 
Φερὰς 2 
Φιλίσκου 2 
Φιλιππίδην 2 
Φιλιστίδης 2 
Φιλοστράτου 2 
Φιλτάδης 2 
Φιλωνίδου 2 
Φλειασίους 2 
Φρασίου 2 
Φρασιηρίδην 2 
Φρασιηρίδου 2 
Φρεαττοῖ 2 
Φυλὴν 2 
Φυλῆς 2 
Φωκίδα 2 
Φωκικὸν 2 
Φώκριτον 2 
Χάρητι 2 
Χάρητος 2 
Χίῳ 2 
Χαιρεστράτης 2 
Χαιρώνδου 2 
Χαρῖνος 2 
Χολαργέα 2 
Χολλῄδην 2 
Χῖοι 2 
αʹ 2 
αἰδέσηται 2 
αἰκισμός 2 
αἰσθάνει 2 
αἰσθάνονται 2 
αἰσθανομένους 2 
αἰσχίστων 2 
αἰσχίω 2 
αἰσχροκέρδειαν 2 
αἰσχροκερδὴς 2 
αἰσχρὰν 2 
αἰσχυνθῆναι 2 
αἰσχυνοίμην 2 
αἰσχύνει 2 
αἰσχύνεσθʼ 2 
αἰσχύνεσθε 2 
αἰσχύνομαι 2 
αἰτίαι 2 
αἰτίαις 2 
αἰτίων 2 
αἰτίῳ 2 
αἰτιάσαιτʼ 2 
αἰτιάσηται 2 
αἰτιώτατος 2 
αἰτιᾶταί 2 
αἰτιᾷ 2 
αἰτιῶμαι 2 
αἰτιῶνται 2 
αἰτιῷτο 2 
αἰτῶν 2 
αἰχμάλωτοι 2 
αἰῶνος 2 
αἱμασιάν 2 
αἱρήσεται 2 
αἱρεθέντες 2 
αἱρεθείς 2 
αἱρεῖ 2 
αἱρούμενοι 2 
αἴσθοιντο 2 
αἴσθοιτο 2 
αἴτιαι 2 
αἵματος 2 
αἵρεσίς 2 
αὐξηθεὶς 2 
αὐτάρκεις 2 
αὐτάρκη 2 
αὐτοχειρίᾳ 2 
αὐτόματον 2 
αὐτόνομοι 2 
αὐτόχειρʼ 2 
αὐτόχειρα 2 
αὐτόχθονες 2 
αὑτὰ 2 
αὔξειν 2 
αὔριον 2 
αὕτʼ 2 
αὗταί 2 
βάσανος 2 
βέβαιοι 2 
βέλεσι 2 
βέλτιστος 2 
βίαν 2 
βίας 2 
βίβλους 2 
βαίνων 2 
βαδίζῃ 2 
βαδίσαι 2 
βαδιεῖσθαι 2 
βαδιοῦμαι 2 
βαλανεῖον 2 
βαράθρῳ 2 
βασάνων 2 
βασανίζοντες 2 
βασανίσαι 2 
βασανιζομένην 2 
βασανιζομένης 2 
βασιλείας 2 
βασιλεῦσι 2 
βδελυρίας 2 
βδελυροὶ 2 
βδελυρός 2 
βδελυρὸν 2 
βδελυρῷ 2 
βεβαίους 2 
βεβαιοῦν 2 
βεβαιοῦσαν 2 
βεβαιοῦτε 2 
βεβαιώσαντες 2 
βεβαιῶσαι 2 
βεβιωκέναι 2 
βεβιωκόσιν 2 
βεβιωκότας 2 
βεβλαμμένων 2 
βεβοηθηκότες 2 
βεβούλευσθε 2 
βελτίοσι 2 
βιάζηται 2 
βιαίων 2 
βιαζομένοις 2 
βιαζόμενον 2 
βιωτὸν 2 
βλάβος 2 
βλάσφημον 2 
βλάψαι 2 
βλάψειν 2 
βλέπων 2 
βοηθήσαιτε 2 
βοηθήσαντας 2 
βοηθήσας 2 
βοηθήσατε 2 
βοηθήσει 2 
βοηθήσητε 2 
βοηθεῖτε 2 
βοηθησάντων 2 
βοηθητέον 2 
βοηθούντων 2 
βοηθοῦντες 2 
βοηθῶ 2 
βοηθῶν 2 
βοησόμενοι 2 
βουλήμασιν 2 
βουλήσει 2 
βουλήσεως 2 
βουλήσονται 2 
βουλευμάτων 2 
βουλευομένων 2 
βουλευσάμενος 2 
βουλευτὰς 2 
βουλευόμενος 2 
βουλεύειν 2 
βουλεύεται 2 
βουλεύσεσθε 2 
βουλεύσηται 2 
βουλεύσῃ 2 
βουληθείη 2 
βουληθεὶς 2 
βουληθεῖσα 2 
βουληθῇς 2 
βουλομένη 2 
βουλόμενόν 2 
βούληταί 2 
βούλοιο 2 
βούλῃ 2 
βοὴ 2 
βοᾶν 2 
βοῦς 2 
βραδυτῆτα 2 
βραχέʼ 2 
βραχέσι 2 
βραχέσιν 2 
βραχεῖ 2 
βραχεῖς 2 
βραχύ 2 
βραχύς 2 
βραχὺ 2 
βῆμα 2 
γάμους 2 
γέγονέ 2 
γέγραπταί 2 
γέγραφα 2 
γέγραφας 2 
γέγραφε 2 
γένεσιν 2 
γένησθʼ 2 
γέρας 2 
γήμαντα 2 
γήρως 2 
γίγνεταί 2 
γίγνοιντο 2 
γίγνοιτʼ 2 
γίγνοιτο 2 
γαμηλίαν 2 
γείτων 2 
γεγένηται 2 
γεγενημένʼ 2 
γεγενημένη 2 
γεγενημένος 2 
γεγενημένῳ 2 
γεγηθὼς 2 
γεγονυίᾳ 2 
γεγονότα 2 
γεγονότας 2 
γεγονότες 2 
γεγράφασιν 2 
γεγραμμένας 2 
γεγραμμένην 2 
γεγραμμένοι 2 
γεγραμμένος 2 
γεγραφὼς 2 
γεμίσας 2 
γενησομένην 2 
γενησομένης 2 
γενησομένοις 2 
γενναίου 2 
γενοίμεθα 2 
γενομένας 2 
γενομένη 2 
γενομένοις 2 
γεραρὰς 2 
γεωργίαν 2 
γεωργίας 2 
γεωργεῖν 2 
γεωργοῦντα 2 
γεωργῶ 2 
γεωργῶν 2 
γιγνέσθω 2 
γιγνόμενʼ 2 
γιγνώσκοιεν 2 
γιγνώσκομεν 2 
γιγνώσκοντας 2 
γιγνώσκοντες 2 
γιγνώσκωσι 2 
γιγνώσκῃ 2 
γνησίαν 2 
γνησίως 2 
γνοίησαν 2 
γνωρίμους 2 
γνωσθένθʼ 2 
γνωσθέντων 2 
γνόντας 2 
γνώριμοι 2 
γνώσεις 2 
γνώσονται 2 
γνῷ 2 
γονεῖς 2 
γονεῦσι 2 
γονεῦσιν 2 
γράμμα 2 
γράμματι 2 
γράφοντʼ 2 
γράφοντι 2 
γράφου 2 
γράφουσιν 2 
γράφῃ 2 
γράψειν 2 
γράψεις 2 
γράψεται 2 
γραμματειδίῳ 2 
γραμματεύς 2 
γραμματεύων 2 
γραμματεὺς 2 
γραμματεῦ 2 
γραφέν 2 
γραφέσθω 2 
γραφαί 2 
γραφαὶ 2 
γραφεισῶν 2 
γραφόμενον 2 
γραφόντων 2 
γραῦς 2 
γυμνασίαρχοι 2 
γυναιξὶ 2 
γυναῖκά 2 
γόης 2 
γόνατα 2 
δάκρυα 2 
δάμαρτι 2 
δάνεισμα 2 
δέδοιχʼ 2 
δέδρακεν 2 
δέει 2 
δέξασθαι 2 
δέοιτο 2 
δέονθʼ 2 
δέουσι 2 
δέχεσθε 2 
δήμαρχος 2 
δήποθʼ 2 
δίδομεν 2 
δίδοτʼ 2 
δίδως 2 
δίετες 2 
δίκαιοί 2 
δίωξις 2 
δακρύων 2 
δανείζοντας 2 
δανείσηται 2 
δανείσῃ 2 
δανεισάντων 2 
δανεισαμένους 2 
δανεισταῖς 2 
δανειστὰς 2 
δανειστῶν 2 
δαπανᾶν 2 
δαπανῶμεν 2 
δεήσεται 2 
δείγματι 2 
δείκνυμεν 2 
δείξαντος 2 
δείξων 2 
δείπνου 2 
δεδέηνται 2 
δεδήλωκεν 2 
δεδίασι 2 
δεδρακότα 2 
δεδόσθαι 2 
δεδύνηται 2 
δεηθεῖσι 2 
δεθέντʼ 2 
δεθέντα 2 
δεθήσεται 2 
δεικνύτω 2 
δεικνύων 2 
δεικνὺς 2 
δεικτέον 2 
δειναὶ 2 
δεινόταθʼ 2 
δεινότατοι 2 
δεινότατος 2 
δεινότης 2 
δεινότητʼ 2 
δεινῆς 2 
δεινῷ 2 
δειχθήσεται 2 
δεκάτῳ 2 
δεκαπλασίαν 2 
δεκατεύοντες 2 
δεξιὰς 2 
δεούσας 2 
δεσμὸς 2 
δεσποτῶν 2 
δεσπόταις 2 
δευτέρου 2 
δευτέρους 2 
δεχόμενος 2 
δεόμεθʼ 2 
δεόμενα 2 
δεόμενον 2 
δεόμενος 2 
δεύτερʼ 2 
δεῖνες 2 
δεῖξαί 2 
δημευθέντων 2 
δημευθείσης 2 
δημηγορίαν 2 
δημηγορίας 2 
δημιουργὸς 2 
δημοκρατία 2 
δημοκρατίαν 2 
δημοκρατουμένους 2 
δημοκρατουμένῃ 2 
δημοκρατῆσθε 2 
δημοσίοις 2 
δημοτικός 2 
δημοτικώτερον 2 
δημοτικῶν 2 
δησάντων 2 
διάγει 2 
διάγειν 2 
διάγραμμα 2 
διάκεινται 2 
διάκειται 2 
διάνοια 2 
διάπειραν 2 
διάφορʼ 2 
διάφορα 2 
διάφορον 2 
διάφορος 2 
διέβαλλε 2 
διέθεσαν 2 
διέθηκε 2 
διέκειντο 2 
διέλθοι 2 
διέλθῃ 2 
διέλυσε 2 
διέξειμι 2 
διέξεισιν 2 
διέφερεν 2 
διέφθειρε 2 
διέφθειρεν 2 
διήνεγκαν 2 
διήνεγκας 2 
διήρπασεν 2 
διαίτας 2 
διαβάλλοντας 2 
διαβάλλουσιν 2 
διαβάντος 2 
διαβληθεὶς 2 
διαβολαῖς 2 
διαβολῇ 2 
διαβῆναι 2 
διαγωνιεῖσθε 2 
διαδέξασθαι 2 
διαδικάσασθαι 2 
διαδοίη 2 
διαδοχῆς 2 
διαδοῦναι 2 
διαδόχων 2 
διαδύσεις 2 
διαθέμενος 2 
διαιτηταὶ 2 
διαιτητὰς 2 
διαιτῆσαι 2 
διαιτῶν 2 
διακείμενοι 2 
διακειμένοις 2 
διακοσίαις 2 
διακοσίων 2 
διακρούσασθαι 2 
διακόσια 2 
διαλέγεται 2 
διαλέξονται 2 
διαλαβεῖν 2 
διαλεγόμενοι 2 
διαλεχθεὶς 2 
διαλλάξαι 2 
διαμένειν 2 
διαμαρτυροῦντος 2 
διαμαρτυρῆσαι 2 
διαμαρτὼν 2 
διαμεμαρτυρηκέναι 2 
διαμεμαρτυρηκὼς 2 
διαμεμαρτυρημένα 2 
διαμεμετρημένην 2 
διαμεῖναι 2 
διανειμάμενοι 2 
διανεῖμαι 2 
διαπελθόντων 2 
διαπεπραγμένοι 2 
διαπεπρᾶχθαι 2 
διαπράξεται 2 
διαπράττονται 2 
διαπραξαμένων 2 
διαρκῆ 2 
διασύροντες 2 
διασῴζει 2 
διατελοῦσιν 2 
διατετέλεκε 2 
διατιθέμενοι 2 
διατρίβει 2 
διατριβαὶ 2 
διαφέρειν 2 
διαφθαρέντος 2 
διαφθαρεὶς 2 
διαφθείραντι 2 
διαφθείρας 2 
διαφθείρεσθαι 2 
διαφθείρῃ 2 
διαφόρων 2 
διδάξειν 2 
διδάξων 2 
διδάσκαλος 2 
διδασκάλους 2 
διδοῦσι 2 
διδόμενα 2 
διεδέξατο 2 
διεκείμην 2 
διεκρούσατο 2 
διεκώλυσεν 2 
διελέγοντο 2 
διελέχθην 2 
διελήλυθεν 2 
διελεγόμεθα 2 
διελεγόμην 2 
διελθὼν 2 
διελύσατο 2 
διενοήθησαν 2 
διεξίω 2 
διεξελήλυθεν 2 
διεξελθὼν 2 
διεξῄει 2 
διεπράξαντο 2 
διεπράττετʼ 2 
διεσῴζετο 2 
διετέθη 2 
διεφερόμεθα 2 
διεφθαρκέναι 2 
διεφθαρμένων 2 
διεῖλεν 2 
διηγήσωμαι 2 
διημαρτηκότας 2 
διηνέχθησαν 2 
διηρπάκασιν 2 
διηρπάκεσαν 2 
δικάζοιτο 2 
δικάζῃ 2 
δικάσασι 2 
δικάσεσθε 2 
δικάσοντας 2 
δικάσοντες 2 
δικάσωνται 2 
δικαζομένου 2 
δικαζόμενος 2 
δικαιοτάτην 2 
δικαιόταται 2 
δικασάντων 2 
διοίκησις 2 
διοικήσειν 2 
διοικοῦντος 2 
διομνύμενος 2 
διοπεύων 2 
διορίζειν 2 
διορίζεται 2 
διορίζων 2 
διπλᾶς 2 
δισχιλίαις 2 
δισχιλίους 2 
διχῇ 2 
διωμοσία 2 
διώκετε 2 
διώκοντι 2 
διώκοντος 2 
διώκουσιν 2 
διώρισε 2 
διῆρε 2 
διῳκήσατο 2 
διῳκεῖτο 2 
διῳκημένων 2 
δοθήσονται 2 
δοθεῖσαν 2 
δοθῇ 2 
δοκεῖς 2 
δοκιμάσαι 2 
δοκιμασίαν 2 
δοκιμασθέντος 2 
δοκιμασθείην 2 
δοκιμασθεὶς 2 
δοκιμαστὰς 2 
δοκοῦντʼ 2 
δοκῶσιν 2 
δορυφοροῦντες 2 
δουλεύσουσιν 2 
δοῦναί 2 
δοῦσι 2 
δοῦσιν 2 
δράσαντας 2 
δραχμαί 2 
δραχμαῖς 2 
δυνήσεσθʼ 2 
δυνήσεσθαί 2 
δυνήσομαι 2 
δυναίμεθα 2 
δυναμένη 2 
δυναστεία 2 
δυναστειῶν 2 
δυνατοῖς 2 
δυνατὸς 2 
δυνησόμενος 2 
δυσκολώτερον 2 
δυσμένειαν 2 
δυσπολέμητον 2 
δυστυχίαν 2 
δυστυχοῦντας 2 
δυσχεραίνειν 2 
δυσχεραίνουσι 2 
δυσχερείας 2 
δυσχερεῖς 2 
δωρειαί 2 
δωροδοκίαν 2 
δωροδοκοῦντʼ 2 
δωροδοκοῦντας 2 
δωροδοκοῦντες 2 
δωροδόκου 2 
δόντʼ 2 
δόντι 2 
δόξʼ 2 
δόξαντες 2 
δόξαντός 2 
δόξειεν 2 
δόξειν 2 
δόξουσιν 2 
δός 2 
δύναισθʼ 2 
δύνησθε 2 
δώρων 2 
δώσομεν 2 
δώσων 2 
δᾶμον 2 
δᾶμος 2 
δῆλα 2 
δῶμεν 2 
δῶρον 2 
δῶσιν 2 
δῷς 2 
εἰδόσι 2 
εἰδότʼ 2 
εἰδότος 2 
εἰδῶμεν 2 
εἰθισμένοις 2 
εἰθισμένος 2 
εἰκοστῷ 2 
εἰκοσόρῳ 2 
εἰλήφασι 2 
εἰλήφατʼ 2 
εἰλήφατε 2 
εἰλήφεσαν 2 
εἰληφότας 2 
εἰμί 2 
εἰπόντας 2 
εἰπὲ 2 
εἰρήκαμεν 2 
εἰργασμένοις 2 
εἰργασμένων 2 
εἰργόμενον 2 
εἰρημένον 2 
εἰρωνείαν 2 
εἰσʼ 2 
εἰσάγεσθαι 2 
εἰσάγεται 2 
εἰσάγων 2 
εἰσέπραξα 2 
εἰσέπραξε 2 
εἰσέφερεν 2 
εἰσήγαγε 2 
εἰσήγαγεν 2 
εἰσήγγειλεν 2 
εἰσήλθομεν 2 
εἰσήνεγκε 2 
εἰσαγέτω 2 
εἰσαγαγόντας 2 
εἰσαγαγὼν 2 
εἰσαγγελία 2 
εἰσαγγελθέντων 2 
εἰσαγομένων 2 
εἰσαγώγιμα 2 
εἰσδέξασθαι 2 
εἰσεδεξάμην 2 
εἰσεληλυθότα 2 
εἰσεληλυθότας 2 
εἰσεληλύθαμεν 2 
εἰσελθόντα 2 
εἰσελθὸν 2 
εἰσενήνοχε 2 
εἰσενεγκόντων 2 
εἰσενηνεγμένος 2 
εἰσενηνοχέναι 2 
εἰσεπήδησαν 2 
εἰσεποιήθη 2 
εἰσεπράξαντο 2 
εἰσιτητήριʼ 2 
εἰσιόντες 2 
εἰσιόντος 2 
εἰσπέμπει 2 
εἰσπέμψαντες 2 
εἰσπεσόντος 2 
εἰσποιηθέντι 2 
εἰσποιηθέντων 2 
εἰσποιηθεὶς 2 
εἰσποιητοῦ 2 
εἰσπράξειν 2 
εἰσπράττει 2 
εἰσπράττοντα 2 
εἰσπραττομένων 2 
εἰσπραττόντων 2 
εἰσφέρομεν 2 
εἰσῆγεν 2 
εἰωθότας 2 
εἰώθαμεν 2 
εἰᾶτε 2 
εἱρχθῆναι 2 
εἴητε 2 
εἴθισται 2 
εἴληφας 2 
εἴληχέ 2 
εἴληχε 2 
εἴποιμʼ 2 
εἴποιτʼ 2 
εἴργαστο 2 
εἴργει 2 
εἴργετʼ 2 
εἴργοντες 2 
εἴρητο 2 
εἴσονται 2 
εἵλου 2 
εἵνεχʼ 2 
εἶπέ 2 
εἶχέ 2 
εἷρξεν 2 
εὐήθη 2 
εὐγενεστάτοις 2 
εὐδαίμονας 2 
εὐδαιμονίας 2 
εὐδοκιμεῖν 2 
εὐδοκιμῆσαι 2 
εὐεργεσίαις 2 
εὐεργεσίαν 2 
εὐκαταφρόνητος 2 
εὐορκήσετε 2 
εὐπορήσαντες 2 
εὐπορήσαντος 2 
εὐπορήσειν 2 
εὐπορεῖν 2 
εὐποροῦντες 2 
εὐπραξίαι 2 
εὐπρεπῆ 2 
εὐτελέστατα 2 
εὐτρεπίσαι 2 
εὐτρεπεῖς 2 
εὐτρεπῆ 2 
εὐτυχίας 2 
εὐτυχεῖτε 2 
εὐτυχοῦντα 2 
εὐτυχοῦντας 2 
εὐτύχημα 2 
εὐφημίας 2 
εὑρήσεθʼ 2 
εὑρίσκει 2 
εὑρίσκετο 2 
εὑρίσκομεν 2 
εὑρεθῆναι 2 
εὑρημένα 2 
εὑρημένοις 2 
εὑρισκομένων 2 
εὔκλειαν 2 
εὔνοια 2 
εὔξαισθʼ 2 
εὔπορα 2 
εὔποροι 2 
εὔφωνον 2 
εὕρημα 2 
εὕρηται 2 
εὕροντο 2 
ζήλου 2 
ζεύγους 2 
ζηλοῦν 2 
ζηλωτὸν 2 
ζηλώσαντες 2 
ζηλώτʼ 2 
ζημιοῦν 2 
ζημιῶσαί 2 
ζημιῶσαι 2 
ζητήσομεν 2 
ζητεῖ 2 
ζητούντων 2 
ζητοῦσι 2 
ζώσης 2 
ηὐπόρει 2 
ηὔξηται 2 
ηὗρον 2 
θάλαττα 2 
θάτερʼ 2 
θέατρον 2 
θέλετʼ 2 
θέλετε 2 
θέλωσι 2 
θέμενον 2 
θέμις 2 
θέντα 2 
θέρος 2 
θήσομεν 2 
θαργηλιῶνος 2 
θαρρεῖ 2 
θαρροῦντες 2 
θαρρῶν 2 
θαυμάζετʼ 2 
θαυμάζητʼ 2 
θαυμάζοντες 2 
θαυμάζουσι 2 
θαυμάζων 2 
θαυμάσαι 2 
θαυμάσας 2 
θαυμάσειεν 2 
θαυμάσητε 2 
θαυμάσιος 2 
θαυμάσῃ 2 
θαυμασίως 2 
θαυμαστὴν 2 
θεάσασθαι 2 
θείημεν 2 
θείου 2 
θείων 2 
θεατὰς 2 
θεμιτὸν 2 
θεράπαιναν 2 
θεραπείας 2 
θεραπεύων 2 
θεσμοθέταις 2 
θεσμὸν 2 
θεωρήσαιτε 2 
θεωρίας 2 
θεωρεῖ 2 
θεωρικά 2 
θεωρικὰ 2 
θεωρικῶν 2 
θεωροὺς 2 
θεωρῶν 2 
θεὰς 2 
θεῖον 2 
θηρία 2 
θιάσους 2 
θορυβήσῃ 2 
θορυβούντων 2 
θορύβοις 2 
θράσος 2 
θρασύς 2 
θρασύτητα 2 
θρασύτητος 2 
θυμιατήρια 2 
θυμὸν 2 
θυσίαις 2 
θυσιῶν 2 
θύηται 2 
θύουσιν 2 
θύραις 2 
θῇ 2 
θῇς 2 
θῶ 2 
θῶμεν 2 
κάκιον 2 
κάκιστʼ 2 
κάκιστοι 2 
κέκλοφεν 2 
κέκρικεν 2 
κέκρινται 2 
κέχρημαι 2 
κήρυγμα 2 
κήρυκι 2 
κίναδος 2 
καθάρματα 2 
καθήμενος 2 
καθίστησʼ 2 
καθαίρεσιν 2 
καθαιρεθέντων 2 
καθαρὸν 2 
καθεδεῖσθε 2 
καθεδεῖται 2 
καθεζομένων 2 
καθεζόμενος 2 
καθειστήκει 2 
καθεστηκόσιν 2 
καθεστηκὼς 2 
καθεύδειν 2 
καθηκούσαις 2 
καθιστάντα 2 
καθιστάντες 2 
καθιστῶσιν 2 
καθόδου 2 
καθώμεθʼ 2 
καθὰ 2 
καθῆτο 2 
καινόν 2 
καινότερον 2 
καινὰς 2 
καινὴν 2 
καινὸς 2 
καινῷ 2 
κακία 2 
κακοήθως 2 
κακοί 2 
κακοτεχνιῶν 2 
κακουργήματα 2 
κακουργήματος 2 
κακουργούντων 2 
κακούργημα 2 
κακοῦργος 2 
κακὸς 2 
κακῆς 2 
κακῷ 2 
καλεῖ 2 
καλλίστων 2 
καλλίω 2 
καλλιερεῖν 2 
καλούμενον 2 
καλὴ 2 
καλῷ 2 
κανῶν 2 
καρπούμενοι 2 
καρπούμενος 2 
καρπωσάμενοί 2 
καρπωσάμενοι 2 
καρπώσασθαι 2 
καρπὸν 2 
κατάγων 2 
κατάλυσις 2 
κατάσκοπος 2 
κατάστασιν 2 
κατάσχοι 2 
κατέγνωσαν 2 
κατέγνωσται 2 
κατέθηκαν 2 
κατέκοπτεν 2 
κατέκοψεν 2 
κατέλαβεν 2 
κατέλαβον 2 
κατέλιπέν 2 
κατέφυγον 2 
κατέχειν 2 
καταβήσομαι 2 
καταβλάψῃ 2 
καταβολὰς 2 
καταβὰς 2 
καταγέλαστοι 2 
καταγέλαστος 2 
καταγαγὼν 2 
καταγιγνώσκειν 2 
καταγνοίη 2 
καταγνώσεως 2 
καταγνῶτʼ 2 
καταγνῶτε 2 
καταγνῷ 2 
καταγόμενον 2 
καταδιαιτῆσαι 2 
καταδικασάμενος 2 
καταδύεται 2 
καταθεμένους 2 
καταισχύνει 2 
καταισχῦναι 2 
κατακομίζειν 2 
καταλέλοιπεν 2 
καταλήψεσθαι 2 
καταλαβεῖν 2 
καταλαβόντες 2 
καταλαμβάνοντα 2 
καταλαμβάνοντες 2 
καταλαμβάνοντος 2 
καταλαμβάνω 2 
καταλαμβάνῃ 2 
καταλείπεται 2 
καταλειφθένθʼ 2 
καταλειφθέντες 2 
καταλειφθέντος 2 
καταλελειμμένος 2 
καταλιποῦσα 2 
καταλιπόντα 2 
καταλιπών 2 
καταλόγους 2 
καταλύεσθαι 2 
καταλύοντα 2 
καταλύοντας 2 
καταλύοντες 2 
καταλύσεως 2 
καταλύῃ 2 
καταμαρτυροῦσιν 2 
κατανεῖμαι 2 
καταπλεύσεται 2 
καταπτύστῳ 2 
καταράσαινθʼ 2 
καταράσεσθε 2 
καταρώμενος 2 
κατασκευάζοντα 2 
κατασκευάζοντος 2 
κατασκευάζουσιν 2 
κατασκευάσαντα 2 
κατασκευάσαντας 2 
κατασκευάσει 2 
κατασκευὴν 2 
κατασκεύασμʼ 2 
κατασκεύασμα 2 
καταστάντες 2 
καταστάντος 2 
καταστάσει 2 
καταστάσεως 2 
καταστήσαντες 2 
καταστήσαντος 2 
καταστήσει 2 
καταστήσεται 2 
καταστήσω 2 
κατασταίη 2 
κατασταθῆναι 2 
καταστρέψασθαι 2 
καταστῇ 2 
καταφρονούμενος 2 
καταχειροτονίαν 2 
καταχθῆναι 2 
καταχρήσασθαι 2 
καταχωνεύειν 2 
καταψευδομαρτυρηθείς 2 
καταψηφίσασθʼ 2 
κατείργασται 2 
κατεδιῃτήσατο 2 
κατεθέμεθα 2 
κατεκώλυσεν 2 
κατεμαρτύρουν 2 
κατεπείγει 2 
κατεσθίειν 2 
κατεσκευάσθαι 2 
κατεσκευασμένα 2 
κατεσκευασμένας 2 
κατεσκευασμένη 2 
κατεσκευασμένην 2 
κατεσκευασμένης 2 
κατεστήσατε 2 
κατεστρέφετο 2 
κατετίθει 2 
κατεφρόνησαν 2 
κατεχειροτονήσατε 2 
κατεχρῶντο 2 
κατεψευσμένου 2 
κατηγορήθη 2 
κατηγορήματα 2 
κατηγορήσειν 2 
κατηγορήσοντα 2 
κατηγορήσων 2 
κατηγορημένʼ 2 
κατηγοροῦμεν 2 
κατηγοροῦσιν 2 
κατηγορῆσαι 2 
κατηγορῇ 2 
κατηγόρηκα 2 
κατηγόρηται 2 
κατιδόντες 2 
κατιδὼν 2 
κατοικουμένας 2 
κατορθουμένων 2 
κατορθώσωσι 2 
κατορθῶσαι 2 
κατῄσχυνας 2 
καὐτὸς 2 
κείμενʼ 2 
κειμένην 2 
κειμένης 2 
κεκλειμένων 2 
κεκοινώνηκεν 2 
κεκομικέναι 2 
κεκομισμένον 2 
κεκομισμένος 2 
κεκραγώς 2 
κεκριμένα 2 
κεκριμένους 2 
κεκτημένης 2 
κεκτημένων 2 
κεκωλύκασι 2 
κελευούσης 2 
κελευόμενον 2 
κελεύητε 2 
κελεύοι 2 
κελεύωσιν 2 
κελεύῃ 2 
κεραμίοις 2 
κερδαίνειν 2 
κεφαλαίων 2 
κεχαρισμένον 2 
κεχρημένοι 2 
κεχρημένος 2 
κεχρημένῳ 2 
κηδεμὼν 2 
κηρύγματος 2 
κινδυνεύει 2 
κινδυνεύσει 2 
κινδυνεύσετε 2 
κινδυνεύσῃ 2 
κινδυνεύω 2 
κινῶν 2 
κλάειν 2 
κλάῃ 2 
κλέος 2 
κλέπται 2 
κλέπτοι 2 
κλέπτουσιν 2 
κλεῖν 2 
κληθῆναι 2 
κληρονομήσειν 2 
κληρονομία 2 
κληρονόμους 2 
κληρονόμῳ 2 
κλητεύσω 2 
κλητῆρα 2 
κλητῆρας 2 
κλινοποιοὺς 2 
κλοπῇ 2 
κλῆσις 2 
κνισᾶν 2 
κοινή 2 
κοινωνίαν 2 
κοινωνοὺς 2 
κοινωνοῦντας 2 
κοινωνοῦσιν 2 
κοινωνῶ 2 
κολάζουσιν 2 
κολάσητʼ 2 
κολακείας 2 
κολακείᾳ 2 
κολακεύειν 2 
κολακεύεσθαι 2 
κολακεύοντα 2 
κολακεύων 2 
κολαστέον 2 
κομίζεσθε 2 
κομίζεται 2 
κομίσωνται 2 
κομιεῖσθʼ 2 
κοσμήσαντες 2 
κοσμεῖν 2 
κοσμεῖται 2 
κράτιστʼ 2 
κράτιστον 2 
κρίναντες 2 
κρίνας 2 
κρίνατε 2 
κρίνοι 2 
κρίνοντες 2 
κρίσεσιν 2 
κρατήρων 2 
κρατήσειν 2 
κρατίστην 2 
κρατοῖμεν 2 
κρατῆρας 2 
κρειττόνων 2 
κρεῖττόν 2 
κριθέντας 2 
κριθήσεσθαι 2 
κριθὰς 2 
κριθῇ 2 
κριθῶμεν 2 
κριθῶν 2 
κρινομένῳ 2 
κριταὶ 2 
κριταῖς 2 
κριτὰς 2 
κρότον 2 
κρύψειεν 2 
κτήσεως 2 
κτείνειν 2 
κτᾶται 2 
κυβερνήτης 2 
κυμβία 2 
κυριωτέρους 2 
κυριώτατος 2 
κωλυόντων 2 
κωλύετε 2 
κωλύουσιν 2 
κωλύσειν 2 
κωλύσοντα 2 
κωλύων 2 
κωλύῃ 2 
κωμῳδοὶ 2 
κόλακας 2 
κόλακες 2 
κόλαξ 2 
κόλπον 2 
κόρον 2 
κόρρης 2 
κἀγαθοὺς 2 
κἀγαθοῦ 2 
κἀγαθὰ 2 
κἀγαθὸν 2 
κἀγαθὸς 2 
κἀνταῦθʼ 2 
κἀπὸ 2 
κἄνπερ 2 
κᾆθʼ 2 
κᾆτʼ 2 
κῶμος 2 
λάβετε 2 
λάβοιτε 2 
λάβωσι 2 
λάθητʼ 2 
λάθωσιν 2 
λάχῃ 2 
λέγητε 2 
λέγονται 2 
λέγωμεν 2 
λέξουσιν 2 
λήθην 2 
λήμματα 2 
λήξεως 2 
λήρους 2 
λήψει 2 
λήψονται 2 
λίθοις 2 
λακωνίζειν 2 
λαλῶν 2 
λαμβάνετε 2 
λαμπρός 2 
λαμπρότατον 2 
λαμπρῶς 2 
λαοὶ 2 
λαχόντʼ 2 
λείπεται 2 
λείπηται 2 
λελοίπασι 2 
λελοιπέναι 2 
λελύμανται 2 
λελῃτούργηκεν 2 
λεχθέντων 2 
ληψόμενον 2 
λιθίνῃ 2 
λιθοτομίας 2 
λιπεῖν 2 
λογίσαισθε 2 
λογίσαιτο 2 
λογίσησθε 2 
λογίσηται 2 
λογιζομένοις 2 
λογισάσθω 2 
λογισαμένους 2 
λογισμοῖς 2 
λογιστέον 2 
λογισταῖς 2 
λοιδορήσει 2 
λοιδορία 2 
λοιδορεῖ 2 
λοιδορουμένων 2 
λοιπὴ 2 
λουτροφόρος 2 
λυθέντων 2 
λυθείη 2 
λυθῆναι 2 
λυπήσῃ 2 
λυπῶ 2 
λυσιτελέστερον 2 
λυσιτελέστερόν 2 
λυσιτελούντως 2 
λύεσθαι 2 
λύοντα 2 
λύσασθαι 2 
λύσασι 2 
λύσειν 2 
λύσεσθαι 2 
λύσετε 2 
λύωνται 2 
λῃσταὶ 2 
λῃσταῖς 2 
λῃτουργήσουσιν 2 
λῃτουργοῦντα 2 
λῃτουργοῦντες 2 
λῃτουργῆσαι 2 
λῃτουργῶν 2 
λῃτουργῶσιν 2 
λῆξις 2 
μέγισται 2 
μέγιστοι 2 
μέθην 2 
μέλλετε 2 
μέλλουσαν 2 
μέλοι 2 
μέμνημαι 2 
μέμνησαι 2 
μέμφεσθαι 2 
μένητε 2 
μένοντες 2 
μένουσι 2 
μέσος 2 
μέσῃ 2 
μήποτʼ 2 
μαίνοιτο 2 
μαίνομαι 2 
μαιμακτηριῶνι 2 
μακρολογῶ 2 
μακροὺς 2 
μακροῖς 2 
μακρῶν 2 
μανιῶν 2 
μαντείᾳ 2 
μαρτυρήσοντας 2 
μαρτυρεῖτε 2 
μαρτυρησάντων 2 
μαρτυρουμένων 2 
μαρτυρούμενʼ 2 
μαρτυροῦντες 2 
μαστιγοῦν 2 
μαχαιροποιοὺς 2 
μαχομένους 2 
μαχόμενον 2 
μεγάλου 2 
μεγίστας 2 
μεγίστου 2 
μεγαλοψυχίαν 2 
μεθύειν 2 
μειρακύλλιον 2 
μελετᾶν 2 
μελινῶν 2 
μεμαθήκατε 2 
μεμαρτυρημένα 2 
μεμαρτυρημένην 2 
μεμισθωμένος 2 
μεμνημένους 2 
μεμφόμενοι 2 
μερίδα 2 
μεστή 2 
μεστός 2 
μεστὴ 2 
μετά 2 
μετάσχοιεν 2 
μετέδοτε 2 
μετέλαβεν 2 
μετέσχεν 2 
μετέχει 2 
μεταδιδῶσι 2 
μεταλαβὼν 2 
μεταπέμπεται 2 
μεταποιήσῃ 2 
μετασχόντα 2 
μετασχόντας 2 
μετεδίδοσαν 2 
μετελθεῖν 2 
μετεπέμπετο 2 
μετεπέμποντο 2 
μετεῖχε 2 
μετρία 2 
μετρίοις 2 
μετρεῖν 2 
μετριωτάτους 2 
μετριωτέραν 2 
μετριώτατα 2 
μετὸν 2 
μεῖζόν 2 
μηδέποτε 2 
μηδέτερον 2 
μηδεμία 2 
μηδεπώποτʼ 2 
μηνύειν 2 
μησὶν 2 
μιαροὶ 2 
μιαρώτερον 2 
μικράν 2 
μικροὶ 2 
μικρὸς 2 
μιμούμενος 2 
μιμοῦνται 2 
μισήσαιτε 2 
μισανθρωπίας 2 
μισθαρνοῦσι 2 
μισθοφορεῖν 2 
μισθοφορούντων 2 
μισθοφόροι 2 
μισθοφόρων 2 
μισθούμενος 2 
μισθωτὸς 2 
μισθόν 2 
μισθώσαντα 2 
μισθώσει 2 
μισθώσεων 2 
μισθώσουσιν 2 
μισθῶσαί 2 
μισθῶσαι 2 
μισοῦντες 2 
μισοῦσιν 2 
μνήμασιν 2 
μνασιδωρεῖν 2 
μνημεῖον 2 
μνημονεύοντες 2 
μνημονεύουσιν 2 
μνησθήσομαι 2 
μνῆμʼ 2 
μοιχόν 2 
μοχθηρίας 2 
μοῖραν 2 
μυρίοι 2 
μωρία 2 
μόναι 2 
μόναις 2 
μόνῃ 2 
μόραν 2 
μύρια 2 
μύριοι 2 
νέμονται 2 
νέμουσι 2 
νέον 2 
νήσοις 2 
νήσῳ 2 
ναυκλήρων 2 
ναυμαχοῦντες 2 
ναυτικήν 2 
ναυτικοῦ 2 
ναύκληρος 2 
ναύλῳ 2 
νείμασθαι 2 
νεανίσκους 2 
νειμάμενος 2 
νενίκηκε 2 
νενεμημένος 2 
νενικηκότας 2 
νενικηκότες 2 
νεωρίου 2 
νεωρίῳ 2 
νεωτέροις 2 
νεωτέρους 2 
νεωτερίζῃ 2 
νεώτεροι 2 
νεώτερος 2 
νησιώτας 2 
νικῶν 2 
νικῶντα 2 
νικῶσι 2 
νομίζωσι 2 
νομίμου 2 
νομίσαντας 2 
νομίσῃ 2 
νομιζέτω 2 
νομιζομένην 2 
νομιζόμενον 2 
νομιστέον 2 
νομοθετοῦντα 2 
νοσοῦντα 2 
νοσοῦσι 2 
νουθετεῖν 2 
νόμιζε 2 
νόμιμʼ 2 
νόσον 2 
νόσῳ 2 
νύ 2 
νύκτας 2 
ξένια 2 
ξένῃ 2 
ξενικὰ 2 
ξενικὸν 2 
ξύλοις 2 
ξύλον 2 
οἰήσεται 2 
οἰκήματα 2 
οἰκίδιον 2 
οἰκίζειν 2 
οἰκείᾳ 2 
οἰκειότατʼ 2 
οἰκειότερός 2 
οἰκεῖσθαι 2 
οἰκεῖτε 2 
οἰκιζομένας 2 
οἰκοδομίαν 2 
οἰκοδομῆσαι 2 
οἰκοῦμεν 2 
οἰκῶ 2 
οἰομένοις 2 
οἰομένου 2 
οἰόμεθʼ 2 
οἰόμεθα 2 
οἴεσθέ 2 
οἴεταί 2 
οἴκους 2 
οἴνῳ 2 
οἵα 2 
οἵοις 2 
οἶσθʼ 2 
οἷοι 2 
οὐδέποθʼ 2 
οὐδέτερʼ 2 
οὐδέτερόν 2 
οὐδαμοῖ 2 
οὐδαμόσε 2 
οὐδετέρους 2 
οὐρανῷ 2 
οὑγὼ 2 
οὒ 2 
οὔκ 2 
οὕσπερ 2 
οὖσάν 2 
πάθη 2 
πάθοιμεν 2 
πάθοιμι 2 
πάθοις 2 
πάθους 2 
πάθωσʼ 2 
πάμπαν 2 
πάμπολλʼ 2 
πάντεσσι 2 
πάρεργον 2 
πάρεστι 2 
πάσχει 2 
πάσχῃ 2 
πάτρας 2 
πέλαγος 2 
πέμπουσιν 2 
πέμπτη 2 
πέμπων 2 
πένησιν 2 
πένητʼ 2 
πένητες 2 
πένθους 2 
πέπεισμαι 2 
πέπλασται 2 
πέπομφε 2 
πέπρακε 2 
πέπραται 2 
πέρυσι 2 
πέφυκα 2 
πίνακι 2 
πίνειν 2 
πίνων 2 
παίει 2 
παθοῦσι 2 
παθοῦσιν 2 
παιδάριʼ 2 
παιδάριον 2 
παιδί 2 
παιδοτροφίας 2 
παλαίʼ 2 
παλαιός 2 
παλλακῇ 2 
πανήγυριν 2 
πανουργίαις 2 
πανουργίας 2 
πανοῦργος 2 
πανταχῶς 2 
παντοδαπὰ 2 
παντοδαπὰς 2 
παντός 2 
παράγων 2 
παράδειγμʼ 2 
παράλαβε 2 
παράνοιαν 2 
παράξειν 2 
παρέδυ 2 
παρέλαβεν 2 
παρέλθῃ 2 
παρέμενον 2 
παρέξειν 2 
παρέξεται 2 
παρέπλει 2 
παρέσχοντο 2 
παρέσχου 2 
παρέχοιμι 2 
παρέχονται 2 
παρίστανται 2 
παρίσταταί 2 
παραβαίνοντι 2 
παραβαίνοντος 2 
παραβαίνωσι 2 
παραβαίνῃ 2 
παραβεβηκέναι 2 
παραβεβηκότας 2 
παραβεβηκώς 2 
παραβῆναι 2 
παραγγελία 2 
παραγενόμενον 2 
παραγράφειν 2 
παραγράφεσθαι 2 
παραγραφὰς 2 
παραγραψάμενοι 2 
παραγωγὰς 2 
παραδείγμασιν 2 
παραδείγματος 2 
παραδεδομένα 2 
παραδεδώκασιν 2 
παραδιδόντος 2 
παραδιδόντων 2 
παραδοίη 2 
παραδοθέντων 2 
παραδώσει 2 
παραδώσουσιν 2 
παραινεῖν 2 
παραινούντων 2 
παρακάθηται 2 
παρακαθημένοις 2 
παρακαλέσαντες 2 
παρακαλέσουσιν 2 
παρακαλουμένοις 2 
παρακαλούντων 2 
παρακαταθηκῶν 2 
παρακολουθήσητε 2 
παρακρουσθέντας 2 
παρακρουσθέντων 2 
παρακρουσθῆναι 2 
παρακρούεσθαι 2 
παρακρούσεσθαι 2 
παραλίπω 2 
παραλαβόντα 2 
παραλαβών 2 
παραλείπομεν 2 
παραλείπων 2 
παραλογίσασθαι 2 
παραμείνασι 2 
παρανενομήκασιν 2 
παρανενομῆσθαι 2 
παρανοίας 2 
παρανομοῦσιν 2 
παρανόμως 2 
παραπέμψαι 2 
παρασημήνασθαι 2 
παρασκευάζει 2 
παρασκευάζειν 2 
παρασκευάζεσθε 2 
παρασκευάζουσιν 2 
παρασκευαζόμενοι 2 
παρασκευασάμενος 2 
παρασκευὴ 2 
παραστήσεται 2 
παραστησάμενος 2 
παραστησαμένη 2 
παρασχομένῳ 2 
παρασχόντʼ 2 
παρασχόντα 2 
παρασχόντας 2 
παρασχόντες 2 
παρατάξεως 2 
παραταξαμένων 2 
παραυτίχʼ 2 
παραφρονεῖ 2 
παραχρῆμά 2 
παρείη 2 
παρεγένοντο 2 
παρεγράψατο 2 
παρεκελεύσατο 2 
παρελέσθαι 2 
παρελήλυθε 2 
παρεληλυθέναι 2 
παρεληλυθόσιν 2 
παρεληλυθότι 2 
παρεσκεύασαν 2 
παρεσκεύασε 2 
παρεστηκὼς 2 
παρεσχήμεθα 2 
παρεσχηκὼς 2 
παρεσχόμεθʼ 2 
παρεχομένου 2 
παρεὶς 2 
παρεῖδεν 2 
παρεῶσθαι 2 
παρηκολουθηκὼς 2 
παρηκολούθουν 2 
παρθενών 2 
παριδεῖν 2 
παριδόντας 2 
παριόντʼ 2 
παρορᾶν 2 
παρουσίαν 2 
παρούσας 2 
παρρησία 2 
παρόδους 2 
παρῄει 2 
παρῆλθε 2 
παρῆλθες 2 
παρῆλθον 2 
παρῆτε 2 
πατρίων 2 
πατραλοίαις 2 
πατρικὴν 2 
πατρικῆς 2 
πατρῴαν 2 
πατρῷʼ 2 
παυσάμενος 2 
παύσησθʼ 2 
παύσομαι 2 
πείθεσθʼ 2 
πείθοντες 2 
πείθω 2 
πείρας 2 
πείσαντα 2 
πείσει 2 
πείσητε 2 
πείσομαι 2 
πεζάς 2 
πειθαρχεῖν 2 
πειθόμενον 2 
πειθὼ 2 
πειράσεσθαι 2 
πειραθῆναι 2 
πεισθέντος 2 
πεισθήσεσθε 2 
πεισθεῖσʼ 2 
πεισθεῖσιν 2 
πεισομένους 2 
πεισόμεθʼ 2 
πεισόμενοι 2 
πελάγει 2 
πεμφθεὶς 2 
πενέσταις 2 
πενίᾳ 2 
πεντήκονθʼ 2 
πεντακισχιλίας 2 
πεντακισχιλίων 2 
πεντεκαιδεκαναΐαν 2 
πεντηκοστήν 2 
πεντηκοστὴν 2 
πεντηκόνταρχον 2 
πεπεισμένον 2 
πεπεισμένος 2 
πεπεῖσθαι 2 
πεποίηκέ 2 
πεποίησθε 2 
πεποιηκόσιν 2 
πεποιηκότι 2 
πεποιημένας 2 
πεποιημένοι 2 
πεποιημένοις 2 
πεποιημένον 2 
πεποιημένων 2 
πεπομφέναι 2 
πεπράκασιν 2 
πεπρακέναι 2 
πεπρᾶσθαι 2 
πεπόνθαμεν 2 
περίβλεπτον 2 
περίεισιν 2 
περίεργον 2 
περιίδητε 2 
περιίδωμεν 2 
περιβαλεῖν 2 
περιγίγνεται 2 
περιγενήσεσθαι 2 
περιεγένετο 2 
περιιστάναι 2 
περιιόντʼ 2 
περιιόντα 2 
περιμεῖναι 2 
περιουσίαις 2 
περιουσίαν 2 
περιπεπτωκὼς 2 
περιπεσεῖν 2 
περιποιῆσαι 2 
περιστέλλειν 2 
περιστῇ 2 
περιτυχὼν 2 
περιφανέστερον 2 
περιφανῆ 2 
περιχώρους 2 
περιόντʼ 2 
περιόψομαι 2 
περιὸν 2 
περιῄρηνται 2 
πεφενακισμένοι 2 
πεφυκότα 2 
πεφυκότων 2 
πεφωνασκηκὼς 2 
πηλίκην 2 
πιθανὴν 2 
πιστεύεις 2 
πιστεύετε 2 
πιστεύοιτε 2 
πιστεύοντας 2 
πιστεύω 2 
πιστοτέρους 2 
πιστότερον 2 
πιστὰ 2 
πιστὴ 2 
πλάττοντες 2 
πλέῃ 2 
πλήθεσι 2 
πλείονα 2 
πλείονας 2 
πλείστας 2 
πλείστῃ 2 
πλεονέκτημα 2 
πλεονεκτήμαθʼ 2 
πλεονεκτήματος 2 
πλεονεκτήσειν 2 
πλευσάντων 2 
πλεύσεσθαι 2 
πλεύσεται 2 
πλεῖστος 2 
πλεῦσαι 2 
πληγαὶ 2 
πληγῆς 2 
πλουσίων 2 
πλουσιωτέρους 2 
πλουσιώτερον 2 
πλουτεῖ 2 
πλουτεῖν 2 
πλοῦς 2 
πλοῦτος 2 
πλόϊμος 2 
πνευμάτων 2 
ποίαν 2 
ποίοις 2 
ποίῳ 2 
ποδαπόν 2 
ποιήσαιτʼ 2 
ποιήσασιν 2 
ποιήσειε 2 
ποιήσεσθαι 2 
ποιήσεσθε 2 
ποιήσησθε 2 
ποιήσοντας 2 
ποιήσουσι 2 
ποιήσωνται 2 
ποιήσῃς 2 
ποιεῖσθʼ 2 
ποιητὰς 2 
ποιητὴς 2 
ποιητὸς 2 
ποικίλῃ 2 
ποιμένα 2 
ποιοίη 2 
ποιοῖμεν 2 
ποιῆσαί 2 
ποιῇς 2 
ποιῶμεν 2 
πολέμιοι 2 
πολέμιος 2 
πολέμων 2 
πολίτῃ 2 
πολεμάρχῳ 2 
πολεμήσαντας 2 
πολεμήσειν 2 
πολεμήσετʼ 2 
πολεμεῖτε 2 
πολεμοῦντας 2 
πολεμοῦσι 2 
πολεμῶν 2 
πολιορκεῖν 2 
πολιτίδων 2 
πολιτειῶν 2 
πολιτευομένοις 2 
πολιτεύεσθε 2 
πολιτεύμαθʼ 2 
πολιτεύμασι 2 
πολιτεύμασιν 2 
πολιτεύματα 2 
πολιτικὰς 2 
πολιτικὴ 2 
πολλάς 2 
πολλήν 2 
πολλαχῶς 2 
πολλοστὸν 2 
πολλοστῷ 2 
πολυτελὴς 2 
πολύς 2 
πολῖτιν 2 
πομπαῖς 2 
πομπεῖʼ 2 
πομπεῖα 2 
πομπὰς 2 
πομπῆς 2 
πομπῇ 2 
πονηροί 2 
πονηροτάτοις 2 
πονηροτέρους 2 
πονηρότατος 2 
πονηρὰ 2 
πονηρῷ 2 
πονῶν 2 
πορίσας 2 
πορίσηται 2 
πορείαν 2 
πορευομένῳ 2 
πορεύεσθαι 2 
πορεύσεται 2 
πορεύσομαι 2 
πορισθεῖσα 2 
πορνείας 2 
πορρωτέρω 2 
ποταμοῦ 2 
ποῖαι 2 
πράκτορσιν 2 
πράξαντες 2 
πράξασθαι 2 
πράξασιν 2 
πράξειεν 2 
πράξετε 2 
πράξητε 2 
πράξοντας 2 
πράξουσιν 2 
πράττετε 2 
πράττηται 2 
πράττονθʼ 2 
πράττοντʼ 2 
πράττοντά 2 
πράττῃ 2 
πρέπει 2 
πραγματείαν 2 
πραθέντες 2 
πραθέντων 2 
πραθείσης 2 
πρατήρ 2 
πραττομένων 2 
πραττόμενʼ 2 
πραττόμενος 2 
πραότερʼ 2 
πρεσβεία 2 
πρεσβευτοῦ 2 
πρεσβεύσας 2 
πρεσβεῦσαι 2 
πρεσβυτάτῳ 2 
πρεσβυτέραν 2 
πρεσβυτέρους 2 
πριάμενος 2 
προΐενθʼ 2 
προΐεντο 2 
προΐστασθαι 2 
προΐσταται 2 
προάγει 2 
προάγειν 2 
προέδροις 2 
προέχει 2 
προέχειν 2 
προήγαγον 2 
προήσονται 2 
προήχθην 2 
προαγαγόντες 2 
προαγορεύειν 2 
προαιρέσεις 2 
προαιρούμενος 2 
προαισθέσθαι 2 
προακοῦσαι 2 
προβέβληται 2 
προβαλέσθαι 2 
προβαλλομένου 2 
προβαλλόμενος 2 
προβολή 2 
προβολαὶ 2 
προβολὰς 2 
προβουλεῦσαι 2 
προγόνου 2 
προδέδομαι 2 
προδήλου 2 
προδεδωκέναι 2 
προδεδωκότα 2 
προδεδωκότι 2 
προδιδάσκειν 2 
προδιηγήσασθαι 2 
προδοσίᾳ 2 
προδοῦναι 2 
προδόσεις 2 
προδότου 2 
προδότῃ 2 
προδῷ 2 
προείλετʼ 2 
προείληφε 2 
προείληφεν 2 
προείπατε 2 
προεδρεύοντες 2 
προειδότες 2 
προειληφέναι 2 
προειμένα 2 
προειπὼν 2 
προειρημένον 2 
προειρημένους 2 
προελέσθαι 2 
προελήλυθε 2 
προεληλύθασιν 2 
προεμένοις 2 
προεξειλεγμένα 2 
προεστηκότων 2 
προεῖνται 2 
προεῖπεν 2 
προεῖπον 2 
προεῖται 2 
προησόμεθʼ 2 
προθυμούμενον 2 
προθυμότερον 2 
προθύμους 2 
προικὶ 2 
προκαλεσαμένων 2 
προκαλούμενος 2 
προκαλοῦμαι 2 
προκλήσεώς 2 
προλαβόντες 2 
προλεγόντων 2 
προμαντείαν 2 
προνοίᾳ 2 
προνοηθείη 2 
προξένου 2 
προξενῶν 2 
προορωμένων 2 
προορώμενος 2 
προορᾷ 2 
προορῶν 2 
προπέρυσιν 2 
προπετείας 2 
προπηλακίζειν 2 
προπηλακιζόμενος 2 
προπηλακισμὸν 2 
προσέθεντο 2 
προσέθηκα 2 
προσέθηκαν 2 
προσέθηκεν 2 
προσέκρουσεν 2 
προσέρχεταί 2 
προσέρχονται 2 
προσέσται 2 
προσέτʼ 2 
προσέταξαν 2 
προσέφερον 2 
προσέχοντας 2 
προσέχοντες 2 
προσήγαγεν 2 
προσήκοντες 2 
προσήκοντι 2 
προσήκουσʼ 2 
προσήκουσι 2 
προσαγαγὼν 2 
προσβάλλων 2 
προσγράψαντες 2 
προσγραψάμενος 2 
προσδέξασθαι 2 
προσδεξαμένων 2 
προσδεῖ 2 
προσδοκῶ 2 
προσδοκῶσι 2 
προσειληφότες 2 
προσειπεῖν 2 
προσειποῦσα 2 
προσεκαλέσατο 2 
προσεκλήθη 2 
προσελθόντες 2 
προσελθόντων 2 
προσετάξατε 2 
προσετίθετο 2 
προσετρίψατο 2 
προσηγορίαν 2 
προσηγορίας 2 
προσηγορίᾳ 2 
προσθήκῃ 2 
προσιόντας 2 
προσιόντων 2 
προσιὼν 2 
προσκαλείσθω 2 
προσκαλεῖ 2 
προσκληθεὶς 2 
προσκρούειν 2 
προσλαβεῖν 2 
προσλαβόντες 2 
προσλαβὼν 2 
προσλαμβάνων 2 
προσνέμοντες 2 
προσνενέμησθε 2 
προσομολογῆσαι 2 
προσοφείλοντα 2 
προσοφλεῖν 2 
προσοφλὼν 2 
προσοῦσαν 2 
προσπίπτει 2 
προσπεριείληφε 2 
προσπεσόντες 2 
προσποιεῖσθαι 2 
προσποιεῖται 2 
προσποιουμένοις 2 
προσσχεῖν 2 
προστάντες 2 
προστάξαντος 2 
προστάττοι 2 
προστάττουσι 2 
προστέτακται 2 
προσταττόμενα 2 
προσταττόμενον 2 
προστησάμενος 2 
προσφέρειν 2 
προσχήματος 2 
προσωμολόγησεν 2 
προσόδου 2 
προσόν 2 
προσώπου 2 
προσώφειλεν 2 
προσῄειν 2 
προσῆκέν 2 
προσῆλθε 2 
προσῆλθεν 2 
προσῇσαν 2 
προτέρᾳ 2 
προτρέπειν 2 
προφέρειν 2 
προϊδέσθαι 2 
προϊεμένοις 2 
προϋπηργμένων 2 
προώμεθα 2 
προὐβάλετο 2 
προὐκαλέσαντο 2 
προὐκαλέσω 2 
προὐκαλοῦντο 2 
προὐκρίθην 2 
προὐφασίζετο 2 
προὔδωκεν 2 
προὔπινεν 2 
προὔργου 2 
προὶξ 2 
προῃρημένον 2 
προῃρημένος 2 
προῆχθʼ 2 
προῖχʼ 2 
προῦπτον 2 
πρυτανείῳ 2 
πρυτανεύοντα 2 
πρυτανεῖα 2 
πρόδηλον 2 
πρόδηλος 2 
πρόεδροι 2 
πρόεσθε 2 
πρόνοιάν 2 
πρόξενοι 2 
πρόσεσθʼ 2 
πρόσταγμα 2 
πρόσφατος 2 
πρόσχωροι 2 
πρόχειρον 2 
πρόχειρος 2 
πρόϊσμεν 2 
πρώτιστον 2 
πρᾶγμά 2 
πρᾶος 2 
πρῶτʼ 2 
πταίσει 2 
πτωχοὶ 2 
πυθόμενοι 2 
πυλαγόροις 2 
πυνθάνεσθε 2 
πυνθανόμενοι 2 
πυρκαϊᾶς 2 
πυρός 2 
πωλοῦντα 2 
πωλοῦσι 2 
πωλῶν 2 
πόρνος 2 
πόρνῃ 2 
πόρον 2 
πόρος 2 
πόσην 2 
πόσους 2 
πόσων 2 
πότεροι 2 
πύργῳ 2 
πώποτέ 2 
πὺξ 2 
πᾶσαι 2 
σαπροὺς 2 
σαυτόν 2 
σαφέστατʼ 2 
σεαυτόν 2 
σεαυτῷ 2 
σεμνυνομένους 2 
σεμνότατον 2 
σεμνύνομαι 2 
σεμνὴν 2 
σεμνὸς 2 
σεσυλήκασιν 2 
σεσῶσθαι 2 
σημαίνει 2 
σημανθῆναι 2 
σημεῖʼ 2 
σημεῖόν 2 
σιροῖς 2 
σιτήσεως 2 
σιωπῆς 2 
σιωπῆσαι 2 
σκέψαισθʼ 2 
σκέψαισθε 2 
σκέψαιτʼ 2 
σκέψησθε 2 
σκήψεις 2 
σκήψεων 2 
σκήψεως 2 
σκηνὴν 2 
σκοπείσθω 2 
σκοπούμενος 2 
σκοπῇ 2 
σκοπῶ 2 
σκότους 2 
σοφοῦ 2 
σοὺς 2 
σπεύδειν 2 
σπουδάζων 2 
σπουδήν 2 
σπουδαστέον 2 
σπουδαῖος 2 
σπουδῆς 2 
σπουδῇ 2 
στάδια 2 
στάσεως 2 
στάσιν 2 
στένων 2 
στέρονται 2 
στήλη 2 
στήλην 2 
σταθέντων 2 
στασιαστικῶς 2 
στείχουσαν 2 
στερηθεὶς 2 
στερηθῆναι 2 
στεφαναφορεῖν 2 
στεφανούμενον 2 
στεφανωθῆναι 2 
στεφανώσαντες 2 
στρέμμα 2 
στρατευομένου 2 
στρατευόμενον 2 
στρατεύματος 2 
στρατηγιῶν 2 
στρατηγουμένων 2 
στρατηγοῦντος 2 
στρατιάν 2 
στρατιωτικά 2 
στρατιωτικῶν 2 
στρατιὰν 2 
στρατοπέδου 2 
στρατόπεδον 2 
στρατὸν 2 
στόλου 2 
στόλῳ 2 
συγγενέσι 2 
συγγενής 2 
συγγενείας 2 
συγγραφάς 2 
συγγραφή 2 
συγγραφαὶ 2 
συγγραφαῖς 2 
συγκαλέσας 2 
συγκεχωρήκασιν 2 
συγκεῖσθαι 2 
συγκρύψαι 2 
συγχέων 2 
συγχεῖ 2 
συγχυθῆναι 2 
συγχωνεύειν 2 
συγχωρήσωσιν 2 
συγχωρεῖ 2 
συγχωρηθέντων 2 
συγχωροῦμεν 2 
συζῆν 2 
συκοφάνταις 2 
συκοφάντας 2 
συκοφαντίᾳ 2 
συκοφαντεῖσθαι 2 
συκοφαντουμένους 2 
συκοφαντούμενος 2 
συκοφαντοῦντος 2 
συκοφαντῇ 2 
συκοφαντῶ 2 
συλλέγεσθαι 2 
συλλαβὼν 2 
συλλαβῆς 2 
συλλαμβάνειν 2 
συλλεγέντες 2 
συλλεγῶσιν 2 
συμβάλλοντας 2 
συμβήσεσθαι 2 
συμβαίνοντʼ 2 
συμβαίνοντα 2 
συμβαίνῃ 2 
συμβαλέσθαι 2 
συμβεβηκόσι 2 
συμβεβηκότα 2 
συμβεβούλευκα 2 
συμβησομένων 2 
συμβουλευσάντων 2 
συμβουλεύσαιμι 2 
συμβουλεύσας 2 
συμβουλεύω 2 
συμβούλους 2 
συμβόλαιʼ 2 
συμβᾶσαν 2 
συμβᾶσιν 2 
συμμαχεῖν 2 
συμμαχικὰ 2 
συμμορίαις 2 
συμμορίᾳ 2 
συμπάσης 2 
συμπλεόντων 2 
συμπολεμεῖν 2 
συμπονεῖν 2 
συμπρέσβεων 2 
συμφέρονθʼ 2 
συμφέροντας 2 
συμφέροντι 2 
συμφέρουσα 2 
συμφέρουσαν 2 
συμφέρουσι 2 
συμφερόντως 2 
συμφοράν 2 
συμφοράς 2 
συμφορὰ 2 
συνάγειν 2 
συνάρχοντες 2 
συνέβαινε 2 
συνέκοψαν 2 
συνέπινεν 2 
συνέπραττον 2 
συνέσει 2 
συνέστηκεν 2 
συνέφερεν 2 
συνήγαγον 2 
συνίσταται 2 
συναίτιος 2 
συναγορευόντων 2 
συναγωνίζεσθαι 2 
συναγωνίζεται 2 
συναγωνιεῖσθαι 2 
συναγωνιζόμενος 2 
συναλλαγμάτων 2 
συναμφότερʼ 2 
συναρχόντων 2 
συνδικεῖν 2 
συνεβεβήκει 2 
συνεδείπνει 2 
συνειδότος 2 
συνειδότων 2 
συνειπὼν 2 
συνεκκαίδεκα 2 
συνελθόντες 2 
συνελόντι 2 
συνενήνοχεν 2 
συνεξεταζομένους 2 
συνεξηπάτων 2 
συνεπιτρόπους 2 
συνεργοὺς 2 
συνεροῦντʼ 2 
συνεσκευάσθη 2 
συνεστηκυῖαν 2 
συνεστηκὸς 2 
συνεστῶτες 2 
συνετιμήσανθʼ 2 
συνεχεῖ 2 
συνεχωροῦμεν 2 
συνεχώρησαν 2 
συνεχώρησεν 2 
συνηγορεῖν 2 
συνηγωνίζετο 2 
συνηγόρους 2 
συνηδίκηται 2 
συνηθείᾳ 2 
συνηκολούθει 2 
συνθέμενοι 2 
συνθήκη 2 
συνθύειν 2 
συνιστάμενοι 2 
συνιὼν 2 
συνοίσει 2 
συνοικήσειν 2 
συνοικήσων 2 
συνοικοῦσʼ 2 
συνοικοῦσάν 2 
συνοικοῦσαν 2 
συνοικῆσαι 2 
συντάξεις 2 
συντάξεως 2 
συνταχθῆναι 2 
συντελεῖ 2 
συντελεῖς 2 
συντιθεὶς 2 
συντριηράρχου 2 
συντυχεῖν 2 
συνόδοις 2 
συνόδῳ 2 
συνόντας 2 
συστάσεως 2 
συστήσας 2 
συστρατεύσειν 2 
συστῆσαι 2 
συχνῷ 2 
σφέτερʼ 2 
σφίσι 2 
σφετέρας 2 
σχήματος 2 
σχετλιάζων 2 
σχετλιώτερʼ 2 
σχεῖν 2 
σχὼν 2 
σωθέντος 2 
σωθῶσιν 2 
σωφρονοῦσι 2 
σωφροσύνη 2 
σωφρόνων 2 
σόφισμα 2 
σύμβολον 2 
σύμβουλος 2 
σύμπαντες 2 
σύνδικοι 2 
σύνδικον 2 
σύνδικος 2 
σύνεσιν 2 
σύνοδον 2 
σύνοιδα 2 
σώμαθʼ 2 
σώσετε 2 
σώφρονας 2 
σώφρονος 2 
σᾶ 2 
σῴζηται 2 
σῴζουσα 2 
σῴζουσαν 2 
σῴζουσι 2 
σῴζῃ 2 
τάξαι 2 
τάξεις 2 
τάφον 2 
τάφου 2 
τάφροι 2 
τάφῳ 2 
τέθνηκε 2 
τέλειον 2 
τέταρτος 2 
τέτταρʼ 2 
τέτταρσι 2 
τέχνας 2 
τήθης 2 
τήνδε 2 
τίθεσθʼ 2 
τίθημʼ 2 
τίμιον 2 
ταινίας 2 
τακτὸν 2 
ταλάντοις 2 
ταλαίπωρον 2 
ταμίαι 2 
ταμιεύσας 2 
ταμιεύων 2 
ταξίαρχον 2 
ταπεινοί 2 
ταπεινοὺς 2 
ταπεινότερον 2 
ταπεινὴν 2 
ταπεινῶν 2 
ταφαῖς 2 
ταφῆναι 2 
τείχει 2 
τείχεσιν 2 
τεθέντα 2 
τεθέντες 2 
τεθήσεσθαι 2 
τεθηκέναι 2 
τεθηκώς 2 
τεθηκὼς 2 
τεθνεῶτα 2 
τεθνεῶτος 2 
τεθῆναι 2 
τεθῇ 2 
τειχιεῖ 2 
τειχισμὸν 2 
τειχοποιὸς 2 
τελέσασθαι 2 
τελέως 2 
τελεσθῆναι 2 
τελευτήσαντας 2 
τελευτήσειεν 2 
τελευταίας 2 
τελευταίου 2 
τελευταίῳ 2 
τελευταῖʼ 2 
τελευτησάντων 2 
τελευτᾷ 2 
τελευτῶντα 2 
τελευτῶντος 2 
τελούσῃ 2 
τεμενῶν 2 
τετάρτην 2 
τεταγμένων 2 
τεταραγμένοις 2 
τετελευτηκότα 2 
τετελευτηκώς 2 
τετολμήκασιν 2 
τετρακοσίους 2 
τετρακόσια 2 
τετυχήκασι 2 
τετυχηκέναι 2 
τετυχηκότων 2 
τετύφωμαι 2 
τεχνάζων 2 
τεχνικῶς 2 
τεύξεσθαι 2 
τεύξομαι 2 
τεύξονται 2 
τηθίς 2 
τηλικαύτης 2 
τηλικαύτῃ 2 
τηλικοῦτʼ 2 
τηλικοῦτο 2 
τηρήσας 2 
τιθέντα 2 
τιθείη 2 
τιθῆσθε 2 
τιμήματʼ 2 
τιμήματι 2 
τιμήσας 2 
τιμήσειν 2 
τιμαί 2 
τιμωρίαις 2 
τιμωρούμενοι 2 
τιμᾶται 2 
τιμᾶτε 2 
τισίν 2 
τιτθεῦσαι 2 
τοίχους 2 
τοδὶ 2 
τοιαυτί 2 
τοιαῦτά 2 
τολμήματα 2 
τολμήσετε 2 
τολμηρὸν 2 
τολμῶν 2 
τολμῶσιν 2 
τοσουτουσὶ 2 
τοσοῦθʼ 2 
τοσοῦτοι 2 
τοσοῦτος 2 
τοσοῦτόν 2 
τουδὶ 2 
τοὐλάχιστον 2 
τοὐμοῦ 2 
τοὐπιτίμιον 2 
τοὔσχατον 2 
τοῖσδʼ 2 
τράπεζα 2 
τρέψαι 2 
τρίποδα 2 
τρίτα 2 
τρίτην 2 
τρίτος 2 
τρίτῃ 2 
τρίτῳ 2 
τραγῳδίᾳ 2 
τραγῳδοί 2 
τραγῳδῶν 2 
τραπεζίτης 2 
τριήραρχον 2 
τριακοντόρους 2 
τριακοσίων 2 
τριακόσιαι 2 
τριηραρχήσειν 2 
τριηραρχικὸν 2 
τριηραρχοῦντα 2 
τριηρικά 2 
τρισχιλίοις 2 
τρισχιλίους 2 
τριταγωνιστεῖν 2 
τριττὺς 2 
τροφή 2 
τροφῆς 2 
τρυφῆς 2 
τρόποι 2 
τυγχάνοιεν 2 
τυγχάνωσι 2 
τυγχάνῃ 2 
τυπτήσειν 2 
τυράννου 2 
τυραννίδων 2 
τυχοῦσαν 2 
τυχοῦσιν 2 
τυχόνθʼ 2 
τυχόντʼ 2 
τυχόντες 2 
τόκοι 2 
τόκος 2 
τόσον 2 
τύχας 2 
τύχωσι 2 
τἀδικήματʼ 2 
τἀκριβὲς 2 
τἀλλότριʼ 2 
τἀμά 2 
τἀντίγραφα 2 
τἀπιτηδεύματα 2 
τἀπὸ 2 
τἀτύχημα 2 
τἄριστά 2 
τᾷ 2 
τῇδε 2 
υἱέσι 2 
υἱοὺς 2 
φάσις 2 
φέρεται 2 
φέρετε 2 
φέροντας 2 
φέρουσιν 2 
φήσαι 2 
φήσαιεν 2 
φήσειας 2 
φήσετʼ 2 
φήσω 2 
φίλην 2 
φαίνεταί 2 
φαίνοισθε 2 
φαίνωνται 2 
φαινόντων 2 
φαμέν 2 
φανείην 2 
φανερώτερον 2 
φανερὰς 2 
φανερᾶς 2 
φανῶμεν 2 
φατε 2 
φαυλότατʼ 2 
φαυλότατοι 2 
φαυλότατος 2 
φαύλη 2 
φαύλῳ 2 
φαῦλός 2 
φενακίζει 2 
φενακισθῆναι 2 
φενακισμοῦ 2 
φερέτω 2 
φερούσης 2 
φερόντων 2 
φευκτέον 2 
φημʼ 2 
φησάντων 2 
φθάνοι 2 
φθάσῃ 2 
φθέγγεσθαι 2 
φθέγξεται 2 
φθείρεσθαι 2 
φθονήσαντες 2 
φθόνῳ 2 
φιάλαις 2 
φιλαίτιον 2 
φιλανθρωπία 2 
φιλεργίαν 2 
φιλεῖ 2 
φιλονικίαν 2 
φιλονικῶν 2 
φιλοσοφίας 2 
φιλοσοφεῖν 2 
φιλοτιμούμεθα 2 
φιλοτιμούμενος 2 
φιλόπολις 2 
φιλῶ 2 
φιλῶν 2 
φοβεροῖς 2 
φοβερώτατον 2 
φοβηθέντα 2 
φοιτᾶν 2 
φορτίον 2 
φορτίων 2 
φορὰν 2 
φράζειν 2 
φράτεράς 2 
φρένας 2 
φρονήματος 2 
φροντίζει 2 
φροντίζων 2 
φροντίσαι 2 
φροντίσειεν 2 
φρονῆσαι 2 
φρονῶ 2 
φρουρᾷ 2 
φρούριʼ 2 
φρούριον 2 
φυγάδα 2 
φυγάδος 2 
φυγὰς 2 
φυλάξομεν 2 
φυλάρχους 2 
φυλάς 2 
φυλάττεσθε 2 
φυλέταις 2 
φυλή 2 
φυλήν 2 
φυλακήν 2 
φυλακτέον 2 
φυλακὴ 2 
φυλαξαμένους 2 
φυλαττομένους 2 
φυλαττόντων 2 
φυλῶν 2 
φυσήσας 2 
φωρᾶται 2 
φύλακες 2 
φύλλα 2 
φῶμεν 2 
φῶσιν 2 
χάριτες 2 
χάριτός 2 
χαίρει 2 
χαλεποὺς 2 
χαλεπωτέρῳ 2 
χαλεπός 2 
χαλεπώτερα 2 
χαλεπὴν 2 
χαλεπὸς 2 
χαλκῆς 2 
χαράδρα 2 
χείριστον 2 
χείρονʼ 2 
χειμάζειν 2 
χειμάρρους 2 
χειμῶνα 2 
χειροτονήσαντος 2 
χειροτονήσετε 2 
χειροτονήσῃ 2 
χειροτονίαν 2 
χειροτονηθεὶς 2 
χειροτονῶν 2 
χειρὶ 2 
χερνίβων 2 
χεῖρόν 2 
χλῆδον 2 
χοινικίσιν 2 
χορευτὰς 2 
χορηγιῶν 2 
χορηγούντων 2 
χορηγοὶ 2 
χορηγοὺς 2 
χορούς 2 
χοροῦ 2 
χορός 2 
χορὸς 2 
χρήσεσθαι 2 
χρεῖαι 2 
χρησάμενοι 2 
χρησάμενον 2 
χρησαμένων 2 
χρηστήν 2 
χρησόμεθα 2 
χρυσίδες 2 
χρυσίου 2 
χρυσίων 2 
χρυσοχόος 2 
χρυσοχόου 2 
χρυσὸν 2 
χρωμένην 2 
χρῆσθʼ 2 
χρῶμαι 2 
χωρεῖ 2 
χῶμα 2 
ψέγειν 2 
ψήφοις 2 
ψευδοκλητείας 2 
ψευδολογία 2 
ψευδολογίαν 2 
ψευδομένων 2 
ψευδὴς 2 
ψευσάμενοι 2 
ψευσάμενος 2 
ψεύδει 2 
ψηφίσασθε 2 
ψηφίσματά 2 
ψηφιζομένοις 2 
ψηφιζομένων 2 
ψηφιοῦμαι 2 
ψηφισάμενοι 2 
ψηφισάμενον 2 
ψηφισαμένους 2 
ψιλούς 2 
ψιλῷ 2 
ἀήθεις 2 
ἀβέλτερον 2 
ἀγαγόντας 2 
ἀγαθούς 2 
ἀγαθὴν 2 
ἀγαθᾶς 2 
ἀγανακτοῦσιν 2 
ἀγανακτῶ 2 
ἀγνοοῦντας 2 
ἀγνοοῦντες 2 
ἀγνοοῦσιν 2 
ἀγνοῆτε 2 
ἀγνωμοσύνην 2 
ἀγνωμοσύνῃ 2 
ἀγνώμονα 2 
ἀγορεύει 2 
ἀγορεύειν 2 
ἀγρούς 2 
ἀγροῦ 2 
ἀγυιεῖ 2 
ἀγχιστεία 2 
ἀγωνίαν 2 
ἀγωνίζομαι 2 
ἀγωνίζονται 2 
ἀγωνιζόμενος 2 
ἀγωνοθέτην 2 
ἀγόμενον 2 
ἀγῶσιν 2 
ἀδήλου 2 
ἀδίκῳ 2 
ἀδελφή 2 
ἀδελφιδῆ 2 
ἀδελφιδῆν 2 
ἀδελφοί 2 
ἀδικήμαθʼ 2 
ἀδικήσετε 2 
ἀδικήσουσιν 2 
ἀδικεῖσθε 2 
ἀδικηθεὶς 2 
ἀδικουμένου 2 
ἀδικοῦντʼ 2 
ἀδικοῦντά 2 
ἀδικώτατοι 2 
ἀδικώτατον 2 
ἀδοξίας 2 
ἀδυνάτως 2 
ἀδόκιμα 2 
ἀδόλως 2 
ἀδύνατος 2 
ἀειλογίαν 2 
ἀηδής 2 
ἀηδῶς 2 
ἀθάνατʼ 2 
ἀθλίως 2 
ἀκάθαρτος 2 
ἀκάκως 2 
ἀκήκοʼ 2 
ἀκήκοεν 2 
ἀκαιρίαν 2 
ἀκακίαν 2 
ἀκηκοότων 2 
ἀκολουθούντων 2 
ἀκολουθοῦντας 2 
ἀκολούθως 2 
ἀκονιτεὶ 2 
ἀκούηθʼ 2 
ἀκούομεν 2 
ἀκούσαι 2 
ἀκούσασιν 2 
ἀκούσειεν 2 
ἀκούσηθʼ 2 
ἀκούσητέ 2 
ἀκούσιοι 2 
ἀκούσιον 2 
ἀκρίβειαν 2 
ἀκρίτοις 2 
ἀκρίτων 2 
ἀκρασίας 2 
ἀκριβεστάτης 2 
ἀκροπόλεις 2 
ἀκροπόλεως 2 
ἀκροωμένους 2 
ἀκύρου 2 
ἀκύρων 2 
ἀλήθειʼ 2 
ἀλήθεια 2 
ἀλαζονείαν 2 
ἀλγεῖν 2 
ἀληθέστερον 2 
ἀληθινός 2 
ἀληθινὴν 2 
ἀληθινῆς 2 
ἀληθὴς 2 
ἀληθῶν 2 
ἀλλοτρίας 2 
ἀλλοτρίους 2 
ἀλλοτριωθῆναι 2 
ἀλλότριʼ 2 
ἀλογίστως 2 
ἀλόγιστος 2 
ἀμήχανον 2 
ἀμελήσαντας 2 
ἀμελείας 2 
ἀμελουμένων 2 
ἀμελούμενʼ 2 
ἀμελούντων 2 
ἀμελοῦσιν 2 
ἀμυνομένοις 2 
ἀμυνομένῳ 2 
ἀμφισβήτησις 2 
ἀμφισβητήσαντος 2 
ἀμφισβητήσεις 2 
ἀμφισβητήσιμον 2 
ἀμφισβητήσοντας 2 
ἀμφισβητουμένων 2 
ἀμφισβητοῦμεν 2 
ἀμφισβητοῦντες 2 
ἀμφισβητῇ 2 
ἀμφορίσκοι 2 
ἀμφοτέραις 2 
ἀμφοτέρας 2 
ἀμύνεσθε 2 
ἀμύνησθε 2 
ἀμύνηται 2 
ἀνάγκῃ 2 
ἀνάδικον 2 
ἀνάκρισιν 2 
ἀνάλωμʼ 2 
ἀνάστατος 2 
ἀνάσχοισθʼ 2 
ἀνέγνων 2 
ἀνέλαβεν 2 
ἀνέπαφον 2 
ἀνέστησεν 2 
ἀνέτρεψε 2 
ἀνέῳκται 2 
ἀνέῳξαν 2 
ἀνήγαγον 2 
ἀνήγετο 2 
ἀνήλωκεν 2 
ἀνήλωσεν 2 
ἀνήλωται 2 
ἀνίατον 2 
ἀνίσχοντας 2 
ἀναίδειʼ 2 
ἀναίδεια 2 
ἀναίνει 2 
ἀναίσθητοι 2 
ἀναβολή 2 
ἀναγεγραμμένους 2 
ἀναγιγνωσκομένης 2 
ἀναγιγνωσκομένοις 2 
ἀναγιγνωσκομένου 2 
ἀναγιγνωσκομένων 2 
ἀναγιγνώσκει 2 
ἀναγιγνώσκειν 2 
ἀναγκάζειν 2 
ἀναγκάζεσθαι 2 
ἀναγκάζοι 2 
ἀναγκάζονται 2 
ἀναγκάσειν 2 
ἀναγκάσετε 2 
ἀναγκαιοτάτους 2 
ἀναγκασθησόμεθα 2 
ἀναγκασθῆναι 2 
ἀναγκαῖαι 2 
ἀναγνωσθεισῶν 2 
ἀναγράψας 2 
ἀναγόμενος 2 
ἀναδέχηται 2 
ἀναδεχομένου 2 
ἀναδυόμεθα 2 
ἀναθέντας 2 
ἀναθέντων 2 
ἀναιδές 2 
ἀναιδέστατον 2 
ἀναιδεῖ 2 
ἀναισχυντεῖ 2 
ἀναισχυντότεροι 2 
ἀνακεῖσθαι 2 
ἀνακομισθῆναι 2 
ἀνακρίνετε 2 
ἀναλίσκει 2 
ἀναλίσκουσιν 2 
ἀναλισκομένων 2 
ἀναλισκόμενα 2 
ἀναλώματος 2 
ἀναμένειν 2 
ἀναμιμνῄσκεσθε 2 
ἀναμιμνῄσκοντες 2 
ἀναμνησθέντας 2 
ἀνανδρίας 2 
ἀναξίων 2 
ἀναπηδήσας 2 
ἀνασχόμενον 2 
ἀναφοράν 2 
ἀναχωροῦντας 2 
ἀναχωρῶν 2 
ἀνδράποδʼ 2 
ἀνδρί 2 
ἀνδραγαθίαν 2 
ἀνδραποδισμοῦ 2 
ἀνδρεῖος 2 
ἀνδρολήψιον 2 
ἀνδροφόνοις 2 
ἀνδροφόνος 2 
ἀνεβάλετο 2 
ἀνεγνωκέναι 2 
ἀνεγνωσμένας 2 
ἀνεγνωσμένοις 2 
ἀνεγνωσμένον 2 
ἀνεδέξατο 2 
ἀνειπεῖν 2 
ἀνεκδότους 2 
ἀνεκτὰ 2 
ἀνελόντας 2 
ἀνεξέταστον 2 
ἀνεπίδικον 2 
ἀνεπίφθονον 2 
ἀνετέθη 2 
ἀνεψιότητος 2 
ἀνεψιὰν 2 
ἀνεψιῷ 2 
ἀνηλίσκετο 2 
ἀνηλωκότες 2 
ἀνηλωκότων 2 
ἀνηλωκώς 2 
ἀνηλωμένων 2 
ἀνηλώθη 2 
ἀνηλώκασιν 2 
ἀνθεστηριῶνος 2 
ἀνισταμένους 2 
ἀνοίξας 2 
ἀνοητότατος 2 
ἀνοιχθὲν 2 
ἀνοιχθῆναι 2 
ἀνοσιωτάτους 2 
ἀνοχάς 2 
ἀνοχὰς 2 
ἀνοῖξαι 2 
ἀντέλεγον 2 
ἀντέχεσθαι 2 
ἀντίγραφον 2 
ἀντίδικος 2 
ἀνταγωνιστὰς 2 
ἀνταλλάξασθαι 2 
ἀντειπὼν 2 
ἀντεκκόψαι 2 
ἀντιβολοῦμεν 2 
ἀντιβολῶν 2 
ἀντιγράφους 2 
ἀντιδικοῦντος 2 
ἀντιδόσεως 2 
ἀντιθῇ 2 
ἀντιθῶμεν 2 
ἀντιλέγοντας 2 
ἀντιλέγοντες 2 
ἀντιλέγω 2 
ἀντιλέγων 2 
ἀντιλέγῃ 2 
ἀντιληπτέον 2 
ἀντιπάλων 2 
ἀντιφορτισαμένους 2 
ἀνυπέρβλητον 2 
ἀνυπόστατον 2 
ἀνωμολόγημαι 2 
ἀνωνύμων 2 
ἀνόητος 2 
ἀνόσιον 2 
ἀνώμοτον 2 
ἀνώμοτος 2 
ἀνῃρήκασι 2 
ἀνῃρημένον 2 
ἀνῄρηκεν 2 
ἀξίων 2 
ἀξιούμενοι 2 
ἀξιοῦσα 2 
ἀξιοῦσι 2 
ἀξιωθέντι 2 
ἀξιωθεὶς 2 
ἀξιώσαιτε 2 
ἀξιώσειν 2 
ἀξιώσεις 2 
ἀξιώσουσιν 2 
ἀξιῶμεν 2 
ἀπάτῃ 2 
ἀπέδοντο 2 
ἀπέδοτε 2 
ἀπέθανον 2 
ἀπέκτεινε 2 
ἀπέκτεινεν 2 
ἀπέλαβε 2 
ἀπέλαβον 2 
ἀπέστειλα 2 
ἀπέστειλεν 2 
ἀπέτυχεν 2 
ἀπέφηναν 2 
ἀπέχειν 2 
ἀπέχηται 2 
ἀπέχουσι 2 
ἀπέχρησε 2 
ἀπέχρησεν 2 
ἀπέχω 2 
ἀπήγαγεν 2 
ἀπήγγελκεν 2 
ἀπήλασε 2 
ἀπήλασεν 2 
ἀπήλλαγμαι 2 
ἀπήνεγκε 2 
ἀπαγαγεῖν 2 
ἀπαγγέλλων 2 
ἀπαγγειλάντων 2 
ἀπαγγελίαν 2 
ἀπαγγελεῖν 2 
ἀπαγορευόντων 2 
ἀπαγορεύει 2 
ἀπαγωγάς 2 
ἀπαγωγαί 2 
ἀπαγωγῇ 2 
ἀπαιτεῖς 2 
ἀπαιτῶν 2 
ἀπαλείφειν 2 
ἀπαλεῖψαι 2 
ἀπαλλαγεὶς 2 
ἀπαλλαγὴ 2 
ἀπαλλαγὴν 2 
ἀπαλλαγῶν 2 
ἀπαντήσαντος 2 
ἀπαντήσας 2 
ἀπαντήσεσθαι 2 
ἀπαντᾶτε 2 
ἀπαντῶν 2 
ἀπαντῶντες 2 
ἀπαράσκευον 2 
ἀπαχθέντα 2 
ἀπαχθεὶς 2 
ἀπείρηκεν 2 
ἀπείροις 2 
ἀπεδέχεσθε 2 
ἀπεδήμεις 2 
ἀπεδίδοντο 2 
ἀπεδείχθη 2 
ἀπεδιῄτησέν 2 
ἀπεδόμεθα 2 
ἀπειλήσας 2 
ἀπειλεῖ 2 
ἀπειλεῖν 2 
ἀπειπεῖν 2 
ἀπειρηκότων 2 
ἀπειρημένων 2 
ἀπειρόκαλος 2 
ἀπελάμβανεν 2 
ἀπελαύνει 2 
ἀπεληλύθεσαν 2 
ἀπεστάλη 2 
ἀπεστείλατε 2 
ἀπεστερήθην 2 
ἀπεστερήμεθα 2 
ἀπεστερηκότα 2 
ἀπεστερηκότος 2 
ἀπεστερημένος 2 
ἀπεσχόμην 2 
ἀπετύγχανεν 2 
ἀπεφήναντο 2 
ἀπεφήνατο 2 
ἀπεχειροτονήθη 2 
ἀπεχειροτονήσατε 2 
ἀπεψηφίσαντο 2 
ἀπεψηφισμένους 2 
ἀπηγγελκότα 2 
ἀπηγόρευε 2 
ἀπηγόρευεν 2 
ἀπηγόρευσεν 2 
ἀπηλλάξεται 2 
ἀπηλλάττετο 2 
ἀπηλλαγμένοις 2 
ἀπηλλαγμένου 2 
ἀπηλλαττόμην 2 
ἀπιστίας 2 
ἀπιστουμένων 2 
ἀπιστοῦσιν 2 
ἀπιστῶν 2 
ἀπληστίαν 2 
ἀποίσειν 2 
ἀπογέγραπται 2 
ἀπογνόντας 2 
ἀπογράψας 2 
ἀποδέδωκα 2 
ἀποδέδωκε 2 
ἀποδέκτας 2 
ἀποδείξαντας 2 
ἀποδείξητε 2 
ἀποδεδιῃτημένην 2 
ἀποδεδωκότα 2 
ἀποδεδωκώς 2 
ἀποδεδώκασιν 2 
ἀποδημῶν 2 
ἀποδιδῶσιν 2 
ἀποδομένων 2 
ἀποδρὰς 2 
ἀποδόντι 2 
ἀποδώσετε 2 
ἀποδώσουσιν 2 
ἀποδῷ 2 
ἀποδῷς 2 
ἀποθανόντι 2 
ἀποκλείων 2 
ἀποκρινάμενοι 2 
ἀποκριναμένων 2 
ἀποκρύπτεσθαι 2 
ἀποκτενεῖ 2 
ἀποκτενεῖτε 2 
ἀπολέλοιπεν 2 
ἀπολαμβάνων 2 
ἀπολαύσας 2 
ἀπολαύων 2 
ἀπολείπεσθαι 2 
ἀπολελοιπυίας 2 
ἀπολεῖται 2 
ἀπολλύντες 2 
ἀπολοίμην 2 
ἀπολογήσασθαι 2 
ἀπολογησομένους 2 
ἀπολογούμενος 2 
ἀπολουμένων 2 
ἀπολωλέκασι 2 
ἀπολωλότα 2 
ἀπολώλεκα 2 
ἀπολώλεκε 2 
ἀπονενοημένος 2 
ἀποπέμψαι 2 
ἀπορήσειν 2 
ἀπορήσετε 2 
ἀπορίαις 2 
ἀπορουμένῳ 2 
ἀποροῦντα 2 
ἀπορρήτων 2 
ἀπορρεῖν 2 
ἀποστάντα 2 
ἀποστέλλει 2 
ἀποσταλέντα 2 
ἀποστασίου 2 
ἀποστατέον 2 
ἀποσταῖεν 2 
ἀποστερήσαιεν 2 
ἀποστερήσειε 2 
ἀποστερηθεὶς 2 
ἀποστεροῦντας 2 
ἀποστόλων 2 
ἀποτίμημα 2 
ἀποτιμηθέντων 2 
ἀποτρέπειν 2 
ἀποτρέψαι 2 
ἀποτυμπανίσαι 2 
ἀποτυχεῖν 2 
ἀποτυχὼν 2 
ἀποτύχῃ 2 
ἀπουσίαν 2 
ἀποφήνασθαι 2 
ἀποχειροτονηθῶσι 2 
ἀποχωρεῖν 2 
ἀποψηφισαμένων 2 
ἀπράγμονας 2 
ἀπρόσκλητον 2 
ἀπωθεῖν 2 
ἀπόδειξιν 2 
ἀπόκρισιν 2 
ἀπόλειψις 2 
ἀπόλοιτο 2 
ἀπόνοιʼ 2 
ἀπόντος 2 
ἀπόντων 2 
ἀπόροις 2 
ἀπόφασις 2 
ἀπόχρη 2 
ἀπῆλθε 2 
ἀπῆραν 2 
ἀπῇσαν 2 
ἀρέσκῃ 2 
ἀρίστοις 2 
ἀρίστων 2 
ἀραῖς 2 
ἀργίας 2 
ἀργυρᾶς 2 
ἀρετάς 2 
ἀρετήν 2 
ἀρετὰς 2 
ἀρετῇ 2 
ἀριστερὰς 2 
ἀρκεῖ 2 
ἀρκεῖν 2 
ἀρνούμενοι 2 
ἀρξαμένων 2 
ἀρρωστήσας 2 
ἀρρωστίαν 2 
ἀρρωστεῖν 2 
ἀρρωστοῦσαν 2 
ἀρχάς 2 
ἀρχή 2 
ἀρχαιρεσίαις 2 
ἀρχαῖʼ 2 
ἀρχηγὸν 2 
ἀρχομένους 2 
ἀρὰν 2 
ἀρᾶς 2 
ἀσεβήματα 2 
ἀσεβής 2 
ἀσεβοῦσαν 2 
ἀσεβὴς 2 
ἀσεβῆ 2 
ἀσελγὴς 2 
ἀσθένειαν 2 
ἀσθενέστερα 2 
ἀσθενέστερον 2 
ἀσθενείᾳ 2 
ἀσθενοῦς 2 
ἀσθενοῦσι 2 
ἀσθενῶν 2 
ἀσκοῦντες 2 
ἀσμένως 2 
ἀσπίδας 2 
ἀσπιδοπηγείου 2 
ἀστή 2 
ἀστήν 2 
ἀστρατεύτοις 2 
ἀστυγειτόνων 2 
ἀστὸν 2 
ἀστῶν 2 
ἀσφαλέστατʼ 2 
ἀσφαλέστερον 2 
ἀσφαλεῖ 2 
ἀσχολίαν 2 
ἀσχόλων 2 
ἀσύμφορόν 2 
ἀτέλεια 2 
ἀτίμοις 2 
ἀτίμων 2 
ἀτιμία 2 
ἀτιμώρητον 2 
ἀτοπώτατόν 2 
ἀτυχία 2 
ἀτυχεῖς 2 
ἀτυχούντων 2 
ἀτυχοῦντας 2 
ἀτυχοῦσιν 2 
ἀτόπους 2 
ἀτύχημʼ 2 
ἀτύχημά 2 
ἀφέλῃ 2 
ἀφήκατʼ 2 
ἀφήκατε 2 
ἀφίεται 2 
ἀφίημʼ 2 
ἀφίησιν 2 
ἀφαιρεθέντα 2 
ἀφαιρεθῇ 2 
ἀφαιρεῖ 2 
ἀφαιρουμένου 2 
ἀφαιροῦ 2 
ἀφανίζουσι 2 
ἀφανεῖς 2 
ἀφείθη 2 
ἀφείλοντο 2 
ἀφεθεὶς 2 
ἀφειδῶς 2 
ἀφειλόμην 2 
ἀφειμένης 2 
ἀφειμένον 2 
ἀφειστήκει 2 
ἀφελώμεθα 2 
ἀφεστάναι 2 
ἀφεστήκατε 2 
ἀφεστηκέναι 2 
ἀφεστηκότα 2 
ἀφιέντας 2 
ἀφιείην 2 
ἀφιείς 2 
ἀφικόμεθʼ 2 
ἀφικόμην 2 
ἀφῃρημένην 2 
ἀφῃρημένον 2 
ἀφῄρησαι 2 
ἀφῄρησθε 2 
ἀφῆκας 2 
ἀφῶ 2 
ἀχάριστος 2 
ἀχαρίστων 2 
ἀχαριστίαν 2 
ἀχθεσθῆναί 2 
ἀχθεσθῇ 2 
ἁγνεύειν 2 
ἁγών 2 
ἁθρόα 2 
ἁλίσκεσθαι 2 
ἁλισκόμενοι 2 
ἁλόντα 2 
ἁλώσεως 2 
ἁμαρτήματʼ 2 
ἁνὴρ 2 
ἁπτόμενον 2 
ἁψάμενον 2 
ἁψόμενον 2 
ἄγεσθαι 2 
ἄγετʼ 2 
ἄγηθʼ 2 
ἄγουσʼ 2 
ἄγριον 2 
ἄδηλος 2 
ἄδικα 2 
ἄδικός 2 
ἄδοξοι 2 
ἄδοξον 2 
ἄθλοις 2 
ἄκαιρον 2 
ἄκοντα 2 
ἄκοντες 2 
ἄκρον 2 
ἄκυρʼ 2 
ἄλλοθέν 2 
ἄλλοσε 2 
ἄλλοτε 2 
ἄλφιτα 2 
ἄμεικτον 2 
ἄμοιρον 2 
ἄμοιρος 2 
ἄμφω 2 
ἄνεμον 2 
ἄνοιαν 2 
ἄξει 2 
ἄξονι 2 
ἄπειμι 2 
ἄπειροι 2 
ἄπιστα 2 
ἄπιτε 2 
ἄπορα 2 
ἄπορος 2 
ἄπρακτα 2 
ἄριστά 2 
ἄρξαι 2 
ἄρξασθαι 2 
ἄρξωμαι 2 
ἄρρενες 2 
ἄρτια 2 
ἄρχει 2 
ἄρχωσι 2 
ἄρχῃ 2 
ἄσμενοι 2 
ἄτην 2 
ἄττʼ 2 
ἄττης 2 
ἄφετε 2 
ἄφθονον 2 
ἄφωνος 2 
ἄχρηστον 2 
ἅγια 2 
ἅπαντές 2 
ἅπασʼ 2 
ἅπασαι 2 
ἅρματος 2 
ἅσμενον 2 
ἆθλον 2 
Ἀβυδηνοὺς 2 
Ἀβύδου 2 
Ἀθηνίππου 2 
Ἀθηναίᾳ 2 
Ἀθηνοδώρου 2 
Ἀθηνᾶς 2 
Ἀθμονεὺς 2 
Ἀκαμαντίδος 2 
Ἀλεξάνδρῳ 2 
Ἀλωπεκόννησον 2 
Ἀμάδοκον 2 
Ἀμαδόκου 2 
Ἀμυθέων 2 
Ἀμφίαν 2 
Ἀμφίας 2 
Ἀμφικτύονες 2 
Ἀμφισσέων 2 
Ἀναγυρασίῳ 2 
Ἀναξίνῳ 2 
Ἀναφλυστίου 2 
Ἀνδροκλείδην 2 
Ἀνδροκλῆς 2 
Ἀνδρομένους 2 
Ἀνδροτίωνι 2 
Ἀνθεμίωνος 2 
Ἀντίφιλος 2 
Ἀντιγένην 2 
Ἀπατουρίου 2 
Ἀπατουρίῳ 2 
Ἀπατούριον 2 
Ἀπολήξιδος 2 
Ἀπολλοφάνης 2 
Ἀπολλοφάνους 2 
Ἀπολλωνίαν 2 
Ἀπολλωνίδου 2 
Ἀρίσταιχμος 2 
Ἀρεθούσιον 2 
Ἀριστείδην 2 
Ἀριστείδου 2 
Ἀριστογένους 2 
Ἀριστοκλέους 2 
Ἀριστόμαχον 2 
Ἀρκάσι 2 
Ἀρτάβαζον 2 
Ἀρτέμιδι 2 
Ἀρτέμωνα 2 
Ἀρτεμισίαν 2 
Ἀρτεμισίῳ 2 
Ἀρχίαν 2 
Ἀρχίμαχον 2 
Ἀρχεδήμου 2 
Ἀρχενομίδης 2 
Ἀρχεστράτῳ 2 
Ἀττικὸν 2 
Ἀχαρνεῖ 2 
Ἁλέας 2 
Ἁλίαρτον 2 
Ἁλαιεύς 2 
Ἁλοννήσου 2 
Ἁλόννησον 2 
Ἁρμοδίῳ 2 
Ἄργος 2 
Ἄρθμιον 2 
Ἄρχων 2 
Ἅλον 2 
ἐάνπερ 2 
ἐάσαντες 2 
ἐάσητε 2 
ἐάτω 2 
ἐαρινῆς 2 
ἐβάδιζεν 2 
ἐβασάνισεν 2 
ἐβλασφήμει 2 
ἐβοηθήσαμεν 2 
ἐβουλήθησαν 2 
ἐβουλήθητε 2 
ἐβουλευόμεθα 2 
ἐβουλευόμην 2 
ἐβουλόμεθʼ 2 
ἐβούλεθʼ 2 
ἐβούλοντʼ 2 
ἐβούλου 2 
ἐβόων 2 
ἐγήματο 2 
ἐγίγνετό 2 
ἐγίγνοντʼ 2 
ἐγγεγραμμένον 2 
ἐγγράφειν 2 
ἐγγυήσῃ 2 
ἐγγυησάμενος 2 
ἐγγυηταῖς 2 
ἐγγυωμένων 2 
ἐγγυώμεθα 2 
ἐγγυᾶσθαι 2 
ἐγγυῶν 2 
ἐγγύας 2 
ἐγελᾶτε 2 
ἐγκέκληκεν 2 
ἐγκαλέσαντες 2 
ἐγκαλεῖς 2 
ἐγκαλεῖτε 2 
ἐγκαλουμένων 2 
ἐγκαλῇ 2 
ἐγκαταλείπειν 2 
ἐγκαταλειφθέντος 2 
ἐγκαταλιπεῖν 2 
ἐγκλήματʼ 2 
ἐγκρατεῖς 2 
ἐγκυκλίων 2 
ἐγκωμίων 2 
ἐγκωμιάζουσι 2 
ἐγνωκέναι 2 
ἐγνωκότας 2 
ἐγνωσμένην 2 
ἐγνωσμένους 2 
ἐγνώκαμεν 2 
ἐγνώκασιν 2 
ἐγράψατʼ 2 
ἐγχωρεῖν 2 
ἐδάκρυσεν 2 
ἐδάφει 2 
ἐδέχετο 2 
ἐδίδασκες 2 
ἐδίδουν 2 
ἐδίωκεν 2 
ἐδίωκον 2 
ἐδανείζοντο 2 
ἐδανεισάμην 2 
ἐδεδώκει 2 
ἐδημηγόρησε 2 
ἐδημηγόρησεν 2 
ἐδημηγόρουν 2 
ἐδικάσθη 2 
ἐδικαζόμην 2 
ἐδόκεις 2 
ἐδύνασθε 2 
ἐθέλητε 2 
ἐθέλομεν 2 
ἐθέλοντες 2 
ἐθέλωσιν 2 
ἐθίζειν 2 
ἐθαυμάζετο 2 
ἐθελήσας 2 
ἐθελήσειεν 2 
ἐθελήσειν 2 
ἐθελήσομεν 2 
ἐθελήσουσιν 2 
ἐθελησόντων 2 
ἐθεώρουν 2 
ἐθνῶν 2 
ἐθρύλουν 2 
ἐκάλεσα 2 
ἐκέκτηντο 2 
ἐκέκτητʼ 2 
ἐκέλευέ 2 
ἐκαθέζετο 2 
ἐκαλεῖτο 2 
ἐκβάλλειν 2 
ἐκβάλλων 2 
ἐκδίδοτε 2 
ἐκδίδωσι 2 
ἐκδεδωκὼς 2 
ἐκδιδόασιν 2 
ἐκδιδόντος 2 
ἐκδόσεως 2 
ἐκδῶσι 2 
ἐκθεῖναι 2 
ἐκινδυνεύομεν 2 
ἐκκειμένην 2 
ἐκκλησιῶν 2 
ἐκκόψῃ 2 
ἐκομίζετο 2 
ἐκπέμψητε 2 
ἐκπλέων 2 
ἐκποδών 2 
ἐκπολεμῶσαι 2 
ἐκπολιορκήσας 2 
ἐκράτησαν 2 
ἐκρίνεθʼ 2 
ἐκρίνετʼ 2 
ἐκρινόμην 2 
ἐκτέτεικεν 2 
ἐκτέτεισται 2 
ἐκτήσαντʼ 2 
ἐκτήσατʼ 2 
ἐκτίνοντος 2 
ἐκτίνῃ 2 
ἐκτιθέναι 2 
ἐκτιθέτω 2 
ἐκφεύγειν 2 
ἐκφορήσας 2 
ἐκφύγοι 2 
ἐκώλυσαν 2 
ἐλάαν 2 
ἐλάγχανον 2 
ἐλάμβανες 2 
ἐλάττονα 2 
ἐλάττοσι 2 
ἐλέγξω 2 
ἐλέγχεται 2 
ἐλέγχοις 2 
ἐλέγχου 2 
ἐλέγχω 2 
ἐλέγχων 2 
ἐλήλυθε 2 
ἐλήφθησαν 2 
ἐλαττωθῆναι 2 
ἐλαύνεις 2 
ἐλεήσας 2 
ἐλεήσατε 2 
ἐλεγχθήσεσθαι 2 
ἐλεγχθῆναι 2 
ἐλεεῖσθαι 2 
ἐλευθεροῦν 2 
ἐλευθερωθέντες 2 
ἐλευθερῶσαι 2 
ἐλεύθερα 2 
ἐλθούσης 2 
ἐλθόντος 2 
ἐλλείποι 2 
ἐλλείποντας 2 
ἐλλείψει 2 
ἐλλειφθέν 2 
ἐλλελοιπότες 2 
ἐλογιζόμην 2 
ἐλπίδες 2 
ἐλπιζόντων 2 
ἐλυμαίνετο 2 
ἐμέλλετʼ 2 
ἐμέμνητο 2 
ἐμήνυσεν 2 
ἐμίσουν 2 
ἐμαρτύρησα 2 
ἐμαρτύρησε 2 
ἐμβάλλειν 2 
ἐμβάντες 2 
ἐμβαλὼν 2 
ἐμιμήσω 2 
ἐμμένει 2 
ἐμμένων 2 
ἐμμεῖναι 2 
ἐμνήσθην 2 
ἐμπεσεῖν 2 
ἐμποδών 2 
ἐμπορίας 2 
ἐμπορίᾳ 2 
ἐμπορικὰς 2 
ἐμφανεῖς 2 
ἐνάτην 2 
ἐνάτῃ 2 
ἐνέγκοι 2 
ἐνέγραφον 2 
ἐνέθετο 2 
ἐνέμεινεν 2 
ἐνέπλησε 2 
ἐνέσται 2 
ἐνήνοχεν 2 
ἐνίκησε 2 
ἐναντίοι 2 
ἐναντίως 2 
ἐναντιωθέντας 2 
ἐναντιώτερα 2 
ἐναργὲς 2 
ἐναργῆ 2 
ἐνδέδεικται 2 
ἐνδείξει 2 
ἐνδείᾳ 2 
ἐνδεδεῖχθαι 2 
ἐνδεικνύμενοι 2 
ἐνδεικνύντων 2 
ἐνδειχθέντα 2 
ἐνδοῦναι 2 
ἐνεβάλοντο 2 
ἐνεγράφη 2 
ἐνεγράφης 2 
ἐνεδέησεν 2 
ἐνεδέχετο 2 
ἐνεδείξατο 2 
ἐνεθυμήθην 2 
ἐνειμάμεθα 2 
ἐνειμάμην 2 
ἐνεκάλεσαν 2 
ἐνεκάλεσεν 2 
ἐνενήκοντα 2 
ἐνεργὸν 2 
ἐνεστηκυίας 2 
ἐνετιμᾶτο 2 
ἐνεχείρει 2 
ἐνεχείρησεν 2 
ἐνεχείρουν 2 
ἐνεχυρασίαν 2 
ἐνεχύρῳ 2 
ἐνθυμήθητε 2 
ἐνθυμεῖται 2 
ἐνθυμηθέντας 2 
ἐνθυμηθεὶς 2 
ἐνιαυτὸς 2 
ἐννοεῖσθʼ 2 
ἐνομοθέτησεν 2 
ἐνοχλοῦντας 2 
ἐνοχλῆσαι 2 
ἐνούσας 2 
ἐνοῦσαν 2 
ἐντίθεσθαι 2 
ἐντελῆ 2 
ἐντιμότερον 2 
ἐντυγχάνοντας 2 
ἐνόμιζʼ 2 
ἐνόμιζε 2 
ἐνόν 2 
ἐνῆσαν 2 
ἐξάγοντας 2 
ἐξέβαλεν 2 
ἐξέκειτο 2 
ἐξέπεμψε 2 
ἐξέπεμψεν 2 
ἐξέπεσον 2 
ἐξέπλεον 2 
ἐξέπλευσεν 2 
ἐξέρα 2 
ἐξέστησαν 2 
ἐξέτασις 2 
ἐξέτινον 2 
ἐξήγετο 2 
ἐξήκειν 2 
ἐξήκοντος 2 
ἐξήλασαν 2 
ἐξήλεγξαν 2 
ἐξήλεγξεν 2 
ἐξήλεγχον 2 
ἐξήνεγκε 2 
ἐξήρκεσεν 2 
ἐξαίρετος 2 
ἐξαγομένων 2 
ἐξαγωγῇ 2 
ἐξαιτήσας 2 
ἐξαιτήσεται 2 
ἐξαιτῶν 2 
ἐξαλήλιπται 2 
ἐξαπατήσαντες 2 
ἐξαπατήσασα 2 
ἐξαπατήσοντας 2 
ἐξαπατηθέντων 2 
ἐξαπατηθείς 2 
ἐξαπατηθεὶς 2 
ἐξαπατηθῆτε 2 
ἐξαπατᾶσθαι 2 
ἐξαπατᾷ 2 
ἐξαρκέσειεν 2 
ἐξαρκεῖ 2 
ἐξαχθῆναι 2 
ἐξεγένετο 2 
ἐξεγγυηθέντα 2 
ἐξελέγξει 2 
ἐξελέγξειεν 2 
ἐξελέγχοι 2 
ἐξελέγχουσιν 2 
ἐξελέξω 2 
ἐξελήλανται 2 
ἐξελεγχθήσονται 2 
ἐξελεγχομένους 2 
ἐξελεγχόμενος 2 
ἐξελεῖν 2 
ἐξεληλεγμένοις 2 
ἐξεληλεγμένων 2 
ἐξελθόντες 2 
ἐξελθόντι 2 
ἐξεμαρτύρησεν 2 
ἐξενεγκεῖν 2 
ἐξεπέμπετε 2 
ἐξεπέμψατε 2 
ἐξετάζοντες 2 
ἐξετάζω 2 
ἐξετασμὸν 2 
ἐξεφόρησεν 2 
ἐξηλέγχθησαν 2 
ἐξηπάτησαν 2 
ἐξηπάτησθʼ 2 
ἐξηπατήθη 2 
ἐξηπατήθην 2 
ἐξηπατηκότα 2 
ἐξηπατημένος 2 
ἐξηπατῆσθαι 2 
ἐξουσίᾳ 2 
ἐξόδου 2 
ἐξόδους 2 
ἐξώλης 2 
ἐξῄτουν 2 
ἐξῆγεν 2 
ἐξῆκεν 2 
ἐξῆλθον 2 
ἐξῇτε 2 
ἐοικέναι 2 
ἐπάθομεν 2 
ἐπάρας 2 
ἐπέβη 2 
ἐπέδειξʼ 2 
ἐπέδωκας 2 
ἐπέθηκαν 2 
ἐπέμφθη 2 
ἐπέμψαμεν 2 
ἐπέραινεν 2 
ἐπέρχεται 2 
ἐπέσταλκε 2 
ἐπέτρεπεν 2 
ἐπέτρεπον 2 
ἐπέτρεψα 2 
ἐπίγαμον 2 
ἐπίκληρον 2 
ἐπίλοιπον 2 
ἐπίορκον 2 
ἐπίστανται 2 
ἐπίστασθαι 2 
ἐπίτιμον 2 
ἐπίτροπον 2 
ἐπίῃ 2 
ἐπαίδευεν 2 
ἐπαίδευσεν 2 
ἐπαγγέλλεσθαι 2 
ἐπαγγείλαντος 2 
ἐπαγγελίαν 2 
ἐπαινέσας 2 
ἐπαινέσεσθε 2 
ἐπαινούντων 2 
ἐπαινοῦμεν 2 
ἐπαινοῦντες 2 
ἐπαινοῦσιν 2 
ἐπαινῶν 2 
ἐπαιρόμενος 2 
ἐπαισθάνεται 2 
ἐπανελθὼν 2 
ἐπανιέναι 2 
ἐπανόρθωμα 2 
ἐπανόρθωσιν 2 
ἐπανῆκεν 2 
ἐπαρασάμενος 2 
ἐπαχθεῖς 2 
ἐπαχθὲς 2 
ἐπαχθῆναι 2 
ἐπαύσαντʼ 2 
ἐπαύσαντο 2 
ἐπαύσατο 2 
ἐπείθετό 2 
ἐπείσθηθʼ 2 
ἐπείσθην 2 
ἐπείσθησαν 2 
ἐπείσθητʼ 2 
ἐπεβούλευον 2 
ἐπεγράψατο 2 
ἐπεδήμουν 2 
ἐπεδικάσαντο 2 
ἐπεδώκαμεν 2 
ἐπεθύμησεν 2 
ἐπεθύμουν 2 
ἐπεισάκτῳ 2 
ἐπελάβετο 2 
ἐπελάθετο 2 
ἐπελήλυθε 2 
ἐπεμελήθη 2 
ἐπεμελεῖτο 2 
ἐπενεγκαμένη 2 
ἐπενεγκαμένην 2 
ἐπενεγκεῖν 2 
ἐπεξέλθῃ 2 
ἐπεξίω 2 
ἐπεξελθεῖν 2 
ἐπεξιόντι 2 
ἐπεξιὼν 2 
ἐπεποίητο 2 
ἐπεπόμφει 2 
ἐπετίμων 2 
ἐπετροπεύθην 2 
ἐπεψήφισεν 2 
ἐπηγγέλλεθʼ 2 
ἐπηρείας 2 
ἐπηρμένος 2 
ἐπιβάλλεται 2 
ἐπιβάται 2 
ἐπιβαίνειν 2 
ἐπιβατῶν 2 
ἐπιβεβουλευμένος 2 
ἐπιβιόντος 2 
ἐπιβολὴν 2 
ἐπιβουλευσάντων 2 
ἐπιβουλευόντων 2 
ἐπιβουλεύουσι 2 
ἐπιβουλεύσαντες 2 
ἐπιβουλὴν 2 
ἐπιγέγραπται 2 
ἐπιγαμίαν 2 
ἐπιγεγράφθαι 2 
ἐπιγιγνομένοις 2 
ἐπιγράμμασιν 2 
ἐπιδέδεικται 2 
ἐπιδανείσονται 2 
ἐπιδείκνυμεν 2 
ἐπιδείκνυτε 2 
ἐπιδείξων 2 
ἐπιδεδεῖχθαι 2 
ἐπιδεδικασμένου 2 
ἐπιδεικνύῃ 2 
ἐπιδειχθήσεται 2 
ἐπιδεῖξαί 2 
ἐπιδημήσαντας 2 
ἐπιδημήσειεν 2 
ἐπιδημούντων 2 
ἐπιδημοῦντες 2 
ἐπιδικάσασθαι 2 
ἐπιδικασία 2 
ἐπιδοῦναι 2 
ἐπιδραμεῖν 2 
ἐπιδόντων 2 
ἐπιεικείας 2 
ἐπιθεὶς 2 
ἐπιθυμούντων 2 
ἐπιθυμοῦντες 2 
ἐπικαρπιῶν 2 
ἐπικουρίαν 2 
ἐπιλείπειν 2 
ἐπιλείψουσιν 2 
ἐπιλοίπων 2 
ἐπιλογισάμενος 2 
ἐπιμελείσθω 2 
ἐπιμεληθεὶς 2 
ἐπιμελουμένου 2 
ἐπιμελὲς 2 
ἐπιμελῶς 2 
ἐπιμνησθῆναι 2 
ἐπινίκια 2 
ἐπιορκήσειεν 2 
ἐπιορκίας 2 
ἐπιορκεῖ 2 
ἐπιορκοῦντας 2 
ἐπιορκῶ 2 
ἐπιορκῶν 2 
ἐπισκευαστής 2 
ἐπισκοτεῖ 2 
ἐπιστάμεθα 2 
ἐπιστέλλειν 2 
ἐπιστήμην 2 
ἐπιστήμης 2 
ἐπιστήσας 2 
ἐπιστήσεσθε 2 
ἐπιστεύομεν 2 
ἐπιστεύσατε 2 
ἐπιστολαὶ 2 
ἐπιστολαῖς 2 
ἐπιστρατείαν 2 
ἐπιτάττειν 2 
ἐπιτάττοντας 2 
ἐπιτήδειός 2 
ἐπιταττομένοις 2 
ἐπιτηδεύματα 2 
ἐπιτηδεύοντας 2 
ἐπιτιμῶντα 2 
ἐπιτρέψας 2 
ἐπιτρέψετε 2 
ἐπιτρέψητε 2 
ἐπιτριηράρχημα 2 
ἐπιτριηραρχῶν 2 
ἐπιτροπεύσαντες 2 
ἐπιτρόπους 2 
ἐπιφέρειν 2 
ἐπιφέρων 2 
ἐπιφανεῖς 2 
ἐπιχειροτονεῖν 2 
ἐπιχειροῦντες 2 
ἐπιψηφίζειν 2 
ἐπιωρκηκὼς 2 
ἐπιόντας 2 
ἐπιώρκησεν 2 
ἐπιὼν 2 
ἐπλάττετο 2 
ἐπλήγη 2 
ἐπληρωσάμην 2 
ἐποίησʼ 2 
ἐποιήσαντʼ 2 
ἐποιήσασθε 2 
ἐποιεῖσθʼ 2 
ἐποιησάμεθʼ 2 
ἐποιοῦμεν 2 
ἐποιοῦντο 2 
ἐπολέμουν 2 
ἐπορεύεσθε 2 
ἐπορεύοντο 2 
ἐπράθη 2 
ἐπράξαμεν 2 
ἐπράξαντο 2 
ἐπράξασθε 2 
ἐπράξατε 2 
ἐπράττετε 2 
ἐπρέσβευεν 2 
ἐπρέσβευσαν 2 
ἐπριάμεθα 2 
ἐπριάμην 2 
ἐπωβελίας 2 
ἐπωνυμίας 2 
ἐπῄει 2 
ἐπῄνουν 2 
ἐράνους 2 
ἐρέσθαι 2 
ἐρήμοις 2 
ἐρήμου 2 
ἐρήμων 2 
ἐρίζειν 2 
ἐραστάς 2 
ἐρασταὶ 2 
ἐραστὰς 2 
ἐραστὴν 2 
ἐργάζεται 2 
ἐργάσασθαι 2 
ἐργαζομένους 2 
ἐργαζομένων 2 
ἐργαζόμενος 2 
ἐργαστήρια 2 
ἐρεῖτʼ 2 
ἐρεῖτε 2 
ἐρημίαν 2 
ἐροῦντος 2 
ἐροῦσʼ 2 
ἐροῦσι 2 
ἐρράγη 2 
ἐρρήθη 2 
ἐρωτήσας 2 
ἐρωτήσειεν 2 
ἐρωτᾷς 2 
ἐρωτῶν 2 
ἐρωτῶντας 2 
ἐρώτησον 2 
ἐρῶν 2 
ἐς 2 
ἐσημήναντο 2 
ἐσκέψατο 2 
ἐσκεμμένα 2 
ἐσκεμμένος 2 
ἐσκευωρημένης 2 
ἐσκοποῦμεν 2 
ἐσομένην 2 
ἐσπουδακότες 2 
ἐσπούδαζεν 2 
ἐστεφανοῦτο 2 
ἐστρατηγηκότος 2 
ἐσχάτας 2 
ἐσχηκότων 2 
ἐσόμεθʼ 2 
ἐτίθεις 2 
ἐτείχισα 2 
ἐτελεύτα 2 
ἐτησίας 2 
ἐτιμᾶτο 2 
ἐτοῖν 2 
ἐτράφην 2 
ἐτριηράρχουν 2 
ἐτριταγωνίστεις 2 
ἐτυγχάνομεν 2 
ἐτόλμησα 2 
ἐτόλμων 2 
ἐτύγχανον 2 
ἐφάμιλλον 2 
ἐφάνην 2 
ἐφάνης 2 
ἐφάνησαν 2 
ἐφέτας 2 
ἐφαίνετʼ 2 
ἐφεδρεύειν 2 
ἐφεστηκότα 2 
ἐφηγοῦ 2 
ἐφησθῆναι 2 
ἐφοβούμην 2 
ἐφοβοῦντο 2 
ἐφοδίων 2 
ἐφορίαν 2 
ἐφρόντιζον 2 
ἐφρόντισαν 2 
ἐφρόντισεν 2 
ἐφωρῶ 2 
ἐφόδιʼ 2 
ἐφύετο 2 
ἐφῖκται 2 
ἐχειροτονήσαθʼ 2 
ἐχλεύαζον 2 
ἐχρώμεθα 2 
ἐχρώμην 2 
ἐψεύσατο 2 
ἐψηφίζοντο 2 
ἐψηφίσαντʼ 2 
ἐψηφισμένους 2 
ἐωνεῖτο 2 
ἐωνημένων 2 
ἐᾶσαί 2 
ἐῶν 2 
ἐῶντα 2 
ἐῶντας 2 
ἑκουσίου 2 
ἑκουσίων 2 
ἑκουσίως 2 
ἑλόμενοι 2 
ἑλόντι 2 
ἑλόντος 2 
ἑνός 2 
ἑορακέναι 2 
ἑορακότας 2 
ἑορτάς 2 
ἑπτά 2 
ἑσπέραν 2 
ἑστάναι 2 
ἑτέρωθεν 2 
ἑτέρωσε 2 
ἑταιρίαν 2 
ἑωρῶμεν 2 
ἔβλαπτε 2 
ἔβλαψέ 2 
ἔγγειος 2 
ἔγημε 2 
ἔγνωκε 2 
ἔγνωκεν 2 
ἔγραψʼ 2 
ἔγωγέ 2 
ἔδειξα 2 
ἔδεισε 2 
ἔδεισεν 2 
ἔδοσάν 2 
ἔδοτʼ 2 
ἔδωκά 2 
ἔζης 2 
ἔζων 2 
ἔθει 2 
ἔθετʼ 2 
ἔθνη 2 
ἔθους 2 
ἔθυε 2 
ἔθυσε 2 
ἔκπλους 2 
ἔκριναν 2 
ἔκτεισιν 2 
ἔλαβʼ 2 
ἔλαθεν 2 
ἔλαχε 2 
ἔλεγʼ 2 
ἔλθοι 2 
ἔμελʼ 2 
ἔμελλʼ 2 
ἔνθεν 2 
ἔνθοιτο 2 
ἔνοχός 2 
ἔξαρνός 2 
ἔξιμεν 2 
ἔξοδον 2 
ἔπαθον 2 
ἔπειθε 2 
ἔπεμπεν 2 
ἔπι 2 
ἔπινεν 2 
ἔπινον 2 
ἔρημα 2 
ἔρημοι 2 
ἔρηται 2 
ἔρρωσθε 2 
ἔστησε 2 
ἔσχετε 2 
ἔταξʼ 2 
ἔταξεν 2 
ἔφερε 2 
ἔφηνε 2 
ἔφθη 2 
ἔφραζεν 2 
ἔφυ 2 
ἔφυγε 2 
ἔχʼ 2 
ἔχαιρον 2 
ἔχις 2 
ἔχοιτʼ 2 
ἔχουσʼ 2 
ἔχωσι 2 
ἕκτη 2 
ἕκτον 2 
ἕκτος 2 
ἕλκεσθαι 2 
ἕξεις 2 
ἕξω 2 
ἕξων 2 
ἕστασαν 2 
ἕστηκε 2 
ἕτερά 2 
ἕτεραι 2 
ἕτερός 2 
ἕτοιμʼ 2 
ἕτοιμα 2 
ἕωθεν 2 
Ἐκ 2 
Ἐλατείᾳ 2 
Ἐλευσίνιον 2 
Ἐλευσινίοις 2 
Ἐλευσῖνάδε 2 
Ἐξήκεστος 2 
Ἐξούλης 2 
Ἐπʼ 2 
Ἐπικέρδης 2 
Ἐπικράτην 2 
Ἐπιστολῆς 2 
Ἐπιχάρης 2 
Ἐπιχάρους 2 
Ἐρέτριαν 2 
Ἐρασικλῆς 2 
Ἐρετρίας 2 
Ἐρετρίᾳ 2 
Ἐρετριέων 2 
Ἐρεχθῇδος 2 
Ἑλληνικοῖς 2 
Ἑλληνικὰς 2 
Ἑρμᾶς 2 
Ἑρμῆν 2 
Ἑρμῶναξ 2 
Ἑρχιέα 2 
Ἑρχιεὺς 2 
Ἕλληνʼ 2 
Ἕλληνος 2 
ἠγάπα 2 
ἠγανάκτησα 2 
ἠγανάκτησεν 2 
ἠγγύα 2 
ἠγνόηκεν 2 
ἠγνόησε 2 
ἠγωνίζοντο 2 
ἠγωνιζόμην 2 
ἠδίκηντο 2 
ἠδίκησαι 2 
ἠδίκησθε 2 
ἠδίκηται 2 
ἠδικήμεθʼ 2 
ἠδικεῖτο 2 
ἠδικηκόσιν 2 
ἠδικηκότʼ 2 
ἠδικηκώς 2 
ἠδικημένοις 2 
ἠδικημένου 2 
ἠδικούμην 2 
ἠδυνήθη 2 
ἠθέλετε 2 
ἠθέλησʼ 2 
ἠκολούθει 2 
ἠλέησαν 2 
ἠλίθιός 2 
ἠλευθέρωσε 2 
ἠμύναντο 2 
ἠνάγκαζον 2 
ἠνάγκασεν 2 
ἠνάγκασμαι 2 
ἠνέγκατε 2 
ἠνέγκατο 2 
ἠναγκάσθην 2 
ἠναντιούμην 2 
ἠντεδίκει 2 
ἠνωχλοῦμεν 2 
ἠνώχλησεν 2 
ἠξίωσα 2 
ἠξιοῦτο 2 
ἠξιωκέναι 2 
ἠξιωμένον 2 
ἠξιώθην 2 
ἠξιώθησαν 2 
ἠπίστει 2 
ἠπείρῳ 2 
ἠργάσατο 2 
ἠργολάβει 2 
ἠρξάμην 2 
ἠρώτησα 2 
ἠσέβηκεν 2 
ἠσεβήκασιν 2 
ἠσεβηκότα 2 
ἠσθένησε 2 
ἠσπάζετο 2 
ἠτίμαζεν 2 
ἠτίμωται 2 
ἠτυχηκότας 2 
ἠφάνικεν 2 
ἠφάνισται 2 
ἠφανίκασιν 2 
ἠφανίσθησαν 2 
ἡγήσανθʼ 2 
ἡγήσω 2 
ἡγείσθω 2 
ἡγεμονεύουσαν 2 
ἡγεμόνʼ 2 
ἡγεῖθʼ 2 
ἡγησάμενος 2 
ἡγνευκέναι 2 
ἡγουμένου 2 
ἡγῶνται 2 
ἡδίστην 2 
ἡδονήν 2 
ἡλικιώτης 2 
ἡμάρτηται 2 
ἡμέραι 2 
ἡμέτεροι 2 
ἡμαρτηκέναι 2 
ἡμαρτημένων 2 
ἡμετέρᾳ 2 
ἡσύχιον 2 
ἡταιρηκότος 2 
ἡττᾶτο 2 
ἤγετε 2 
ἤθει 2 
ἤθελες 2 
ἤθεσι 2 
ἤθους 2 
ἤκουεν 2 
ἤκουσέ 2 
ἤκουσαν 2 
ἤκουσε 2 
ἤλπιζε 2 
ἤλπιζον 2 
ἤνεγκαν 2 
ἤνεγκε 2 
ἤρεσκε 2 
ἤρετο 2 
ἥδιστα 2 
ἥκετε 2 
ἥκοντας 2 
ἥκοντες 2 
ἥκουσι 2 
ἥκῃ 2 
ἥμαρτον 2 
ἥντινʼ 2 
ἥξοντα 2 
ἥρω 2 
ἥρωσι 2 
ἥρῳ 2 
ἥττης 2 
ἥττων 2 
ἥψατο 2 
ἦγʼ 2 
ἦγε 2 
ἦρξαν 2 
ἦσάν 2 
ἦσθʼ 2 
ἦτʼ 2 
ἧττόν 2 
ἧφθαι 2 
Ἠιόνι 2 
Ἠλείους 2 
Ἡγήμονος 2 
Ἡγήσιππον 2 
Ἡγήσιππος 2 
Ἡγεστράτου 2 
Ἡγησίππου 2 
Ἡλιόδωρος 2 
Ἡράκλειʼ 2 
Ἡρακλείδην 2 
Ἡρακλείδου 2 
Ἡροπύθου 2 
ἰατρός 2 
ἰδίαις 2 
ἰδοῦσά 2 
ἰδόντας 2 
ἰδών 2 
ἰού 2 
ἰοὺ 2 
ἰσηγορίας 2 
ἰσομοιρήσειν 2 
ἰσοτελεῖ 2 
ἰσχυρά 2 
ἰσχυρίζεσθαι 2 
ἰσχυριζόμενοι 2 
ἰσχυροτέρῳ 2 
ἰσχυροὶ 2 
ἰσχυρός 2 
ἰσχυρότατʼ 2 
ἰσχυρότερος 2 
ἰσχυρῶς 2 
ἱερέως 2 
ἱερείας 2 
ἱερεῖον 2 
ἱερομνημόνων 2 
ἱεροσυλίᾳ 2 
ἱεροσύλοις 2 
ἱεροφάντην 2 
ἱερωσύνην 2 
ἱερόν 2 
ἱερᾶς 2 
ἱκάνʼ 2 
ἱκανούς 2 
ἱκετευόντων 2 
ἱκετεύομεν 2 
ἱκετεύων 2 
ἱππαγωγοὺς 2 
ἱππαρχεῖν 2 
ἱπποδρόμῳ 2 
ἱπποτρόφος 2 
ἱστάμεν 2 
ἴδητʼ 2 
ἴδιοι 2 
ἴθι 2 
ἴση 2 
ἴσθι 2 
ἴσοις 2 
ἴσῃ 2 
ἴων 2 
ἵππαρχος 2 
ἵππου 2 
ἵστασαν 2 
Ἰλλυριοὺς 2 
Ἰσοκράτει 2 
Ἰσοκράτους 2 
Ἰφιάδου 2 
Ἱππίου 2 
Ἱπποκράτης 2 
Ἱππονίκου 2 
Ἴμβρον 2 
Ἴμβρου 2 
Ἴσχανδρον 2 
ὀβολὼ 2 
ὀγδόη 2 
ὀδυρεῖσθαι 2 
ὀδυρεῖται 2 
ὀδύρασθαι 2 
ὀδύρηται 2 
ὀκνήσειέ 2 
ὀκνήσειν 2 
ὀκτακοσίας 2 
ὀκτακοσίους 2 
ὀλίγοι 2 
ὀλίγος 2 
ὀλιγάκις 2 
ὀλιγαρχίαις 2 
ὀλιγαρχίαν 2 
ὀλιγαρχίᾳ 2 
ὀλιγαρχουμένους 2 
ὀλιγωρίας 2 
ὀλιγωροῦντας 2 
ὀλιγωροῦντες 2 
ὀλυρῶν 2 
ὀμεῖσθαι 2 
ὀμνύω 2 
ὀμνύων 2 
ὀμοσάσης 2 
ὀμωμοσμένων 2 
ὀμωμόκασιν 2 
ὀμωμόκατʼ 2 
ὀμόσαντα 2 
ὀμώμοκεν 2 
ὀνειδίζεις 2 
ὀνειδίζων 2 
ὀνειδῶν 2 
ὀνομάσαι 2 
ὀνόμασι 2 
ὀργή 2 
ὀργίζησθε 2 
ὀργιεῖσθʼ 2 
ὀργισθέντων 2 
ὀργισθῆναι 2 
ὀρφανίαν 2 
ὀφείλεσθαι 2 
ὀφείλετε 2 
ὀφείλοντά 2 
ὀφείλουσι 2 
ὀφειλήσειν 2 
ὀφειλόμενα 2 
ὀφειλῆσαι 2 
ὀφθαλμοὺς 2 
ὀφθαλμοῖς 2 
ὀφλήμασιν 2 
ὀφλήματʼ 2 
ὀφλημάτων 2 
ὀφλισκάνειν 2 
ὀφλισκάνων 2 
ὀφλόντα 2 
ὀφλόντος 2 
ὀφλών 2 
ὁδῷ 2 
ὁμήρους 2 
ὁμιλεῖν 2 
ὁμιλῶν 2 
ὁμοία 2 
ὁμοίας 2 
ὁμοθυμαδὸν 2 
ὁμολογήσαιτε 2 
ὁμολογιῶν 2 
ὁμολογούμενʼ 2 
ὁμολογοῖεν 2 
ὁμολογοῦντας 2 
ὁμολογοῦσι 2 
ὁμομήτριοι 2 
ὁμομητρίων 2 
ὁμοπάτριοι 2 
ὁμωρόφιον 2 
ὁπηνίκα 2 
ὁπλίταις 2 
ὁποτέροις 2 
ὁποῖοί 2 
ὁποῖός 2 
ὁπωσοῦν 2 
ὁπόσʼ 2 
ὁπόσοι 2 
ὁπόσου 2 
ὁπότεροι 2 
ὁρίζειν 2 
ὁρίοις 2 
ὁρίου 2 
ὁρίσας 2 
ὁρκοῦν 2 
ὁρμίζονται 2 
ὁρμητήριʼ 2 
ὁρμητήριον 2 
ὁρμώμενον 2 
ὁρμῆσαι 2 
ὁρῶντα 2 
ὁρῶσί 2 
ὁρῷεν 2 
ὁσάκις 2 
ὁσίως 2 
ὁστισοῦν 2 
ὁτιδήποθʼ 2 
ὄλεθρος 2 
ὄναρ 2 
ὄνειδός 2 
ὄνησιν 2 
ὄχλος 2 
ὅλα 2 
ὅλας 2 
ὅλῃ 2 
ὅλῳ 2 
ὅμοιʼ 2 
ὅμοιοι 2 
ὅμορος 2 
ὅρκοι 2 
Ὀλυμπίοις 2 
Ὄλυνθος 2 
ὑβρίζετο 2 
ὑβρίζοντα 2 
ὑβρίζοντες 2 
ὑβρίκασι 2 
ὑβρίσθη 2 
ὑβρίσῃ 2 
ὑβριζομένην 2 
ὑβριζομένους 2 
ὑβριζόμενον 2 
ὑβριζόμην 2 
ὑβρισθέντα 2 
ὑβριστής 2 
ὑβριστικώτατον 2 
ὑβριστὴν 2 
ὑβριστὴς 2 
ὑγιαίνων 2 
ὑγιῶς 2 
ὑδάτων 2 
ὑμέτεροι 2 
ὑμετέραις 2 
ὑπάγει 2 
ὑπάγεσθαι 2 
ὑπάρξων 2 
ὑπάρχοι 2 
ὑπάρχονθʼ 2 
ὑπάρχοντʼ 2 
ὑπάρχουσα 2 
ὑπάτῳ 2 
ὑπέμεινεν 2 
ὑπέμενον 2 
ὑπέστην 2 
ὑπήκουον 2 
ὑπήκουσεν 2 
ὑπαρχέτω 2 
ὑπαρχούσῃ 2 
ὑπείληφα 2 
ὑπειληφέναι 2 
ὑπειληφὼς 2 
ὑπειπὼν 2 
ὑπελείπετο 2 
ὑπερβάλλοντα 2 
ὑπερβάλλῃ 2 
ὑπερβέβηκε 2 
ὑπερβολή 2 
ὑπερβολήν 2 
ὑπερβολαῖς 2 
ὑπερημέρων 2 
ὑπεριδὼν 2 
ὑπερμέγεθες 2 
ὑπεύθυνόν 2 
ὑπηγάγετʼ 2 
ὑπηγμένα 2 
ὑπηκούσατε 2 
ὑπηρέται 2 
ὑπηρέτας 2 
ὑπηρεσίᾳ 2 
ὑπηρετεῖν 2 
ὑπηρετοῦντες 2 
ὑπισχνούμεθα 2 
ὑποδέξασθαι 2 
ὑποθέντες 2 
ὑποθέσεως 2 
ὑποθέσθαι 2 
ὑποκειμένους 2 
ὑποκριτής 2 
ὑπολάβοι 2 
ὑπολαμβάνοι 2 
ὑπολαμβάνομεν 2 
ὑπολαμβάνουσιν 2 
ὑπολαμβανέτω 2 
ὑπομείναντας 2 
ὑπομενεῖ 2 
ὑποστελλόμενον 2 
ὑποστῆναι 2 
ὑποσχέσθαι 2 
ὑποσχόμενός 2 
ὑποχωρήσαντες 2 
ὑποψίας 2 
ὑποψίᾳ 2 
ὑπόκειται 2 
ὑπόλοιποι 2 
ὑπόμνημʼ 2 
ὑπόσχωσιν 2 
ὑπόχρεως 2 
ὑστέρα 2 
ὑστέρας 2 
ὑφέξει 2 
ὑφέξειν 2 
ὑφαιρεῖται 2 
ὑφαιρουμένους 2 
ὑφαιροῦνται 2 
ὑφελέσθαι 2 
ὑφελόμενος 2 
ὑῆς 2 
ὕποπτος 2 
ὕστατος 2 
Ὑβλησίου 2 
Ὑπερείδην 2 
Ὑπὲρ 2 
ὠδύρετο 2 
ὠμωμόκει 2 
ὠμός 2 
ὠμότητος 2 
ὠμὸν 2 
ὠνούμενοι 2 
ὠνόμαζον 2 
ὠφέλειαι 2 
ὠφέλησεν 2 
ὠφέλησθε 2 
ὠφέλιμον 2 
ὠφείλετʼ 2 
ὠφελεῖσθαι 2 
ὠφελούμενος 2 
ὠφλήκει 2 
ὠφληκότα 2 
ὠφληκότας 2 
ὠφληκότος 2 
ὠφληκώς 2 
ὡμολογήκασιν 2 
ὡμολογεῖτʼ 2 
ὡμολογημένοις 2 
ὡμολογημένων 2 
ὡμολόγηκε 2 
ὡμολόγησαν 2 
ὡρίσατʼ 2 
ὡραίαν 2 
ὡρισμένων 2 
ὢ 2 
ὤκνησε 2 
ὤμοσα 2 
ὤφθη 2 
ὥρᾳ 2 
ὦτα 2 
Ὠρείτας 2 
Ὠρειτῶν 2 
ᾐσθάνετο 2 
ᾐτεῖτο 2 
ᾑρημένοι 2 
ᾑρημένους 2 
ᾑτινιοῦν 2 
ᾕρει 2 
ᾕρηκεν 2 
ᾕρηται 2 
ᾖδε 2 
ᾠήθης 2 
ᾠήθησαν 2 
ᾤετʼ 2 
ᾤκουν 2 
ᾤοντό 2 
ᾧπερ 2 
ῥέον 2 
ῥήτορʼ 2 
ῥηθήσεσθαι 2 
ῥηθησομένους 2 
ῥηθησομένων 2 
ῥηθησόμενον 2 
ῥηθῆναι 2 
ῥηθῇ 2 
ῥοπή 2 
ῥόδων 2 
ῥώμῃ 2 
ῥᾳδία 2 
ῥᾳθυμεῖν 2 
ῥᾳθυμεῖτε 2 
ῥᾳθύμως 2 
ῥᾳστώνη 2 
ῥᾴων 2 
ῥᾷόν 2 
ῥῆγμα 2 
Ῥαμνούσιος 2 
Ῥοδίους 2 
Ῥόδου 2 
132 1 
175 1 
190 1 
2 1 
763 1 
764 1 
ant 1 
eur 1 
hec 1 
hes 1 
inscription 1 
solon 1 
soph 1 
thuc 1 
wd 1 
ʼδόκει 1 
ʼθέλητʼ 1 
ʼθέλοιτε 1 
ʼθέλοντα 1 
ʼθέλοντος 1 
ʼθέλωμεν 1 
ʼθέλων 1 
ʼθελήσειν 1 
ʼθελήσουσι 1 
ʼθελήσουσιν 1 
ʼθελήσῃ 1 
ʼθελῆσαι 1 
ʼκείνη 1 
ʼκείνην 1 
ʼκεῖναι 1 
ʼπεπόνθεσαν 1 
ʼπιτρέψαι 1 
Αἰήτην 1 
Αἰήτης 1 
Αἰακὸν 1 
Αἰακὸς 1 
Αἰαντίδας 1 
Αἰαντίδος 1 
Αἰαντίδου 1 
Αἰαντίδῃ 1 
Αἰγέως 1 
Αἰγεῖδαι 1 
Αἰγιλιεύς 1 
Αἰγιλιεῖ 1 
Αἰγινήτας 1 
Αἰγυπτίων 1 
Αἰγύπτιον 1 
Αἰγὸς 1 
Αἰκείας 1 
Αἰνιᾶσιν 1 
Αἰσίου 1 
Αἰσίωνος 1 
Αἰσίῳ 1 
Αἰσχρίωνι 1 
Αἰσχύλος 1 
Αἰτωλοῖς 1 
Αἴας 1 
Αἴθρας 1 
Αἴσιον 1 
Αὐτοκλῆς 1 
Αὐτομέδοντα 1 
Αὐτόνομον 1 
Αὐτόνομος 1 
Βάθιππον 1 
Βάθυλλον 1 
Βάκχιόν 1 
Βάκχοιο 1 
Βάτταλον 1 
Βάτταλος 1 
Βηρισάδην 1 
Βιάνορα 1 
Βιβλίον 1 
Βοηδρόμια 1 
Βοηθειῶν 1 
Βοιωτούς 1 
Βοιωτοὶ 1 
Βοιωτοῖς 1 
Βοιώτιαι 1 
Βορυσθένους 1 
Βοσπορίχω 1 
Βοσπορείῳ 1 
Βουλαγόρας 1 
Βουσέλῳ 1 
Βούχετα 1 
Βραυρωνόθεν 1 
Βραχύλλου 1 
Βρομίῳ 1 
Βρυτίδαι 1 
Βρυτίδας 1 
Βρυτιδῶν 1 
Βυζάντιος 1 
Γανυμήδην 1 
Γελάρχῳ 1 
Γεραρῶν 1 
Γλαυκέτης 1 
Γλαυκέτῃ 1 
Γλαυκοθέαν 1 
Γλαύκου 1 
Γλαύκωνα 1 
Γλαύκωνος 1 
Γλαῦκος 1 
Γλαῦκός 1 
Γνῶσις 1 
Γονέων 1 
Γοργώπαν 1 
Γράμματα 1 
Γραμματείου 1 
Γραφή 1 
Γραφαί 1 
Γύλωνος 1 
Δ 1 
Δάοχος 1 
Δήμητρʼ 1 
Δήμου 1 
Δήμωνα 1 
Δίκην 1 
Δίκης 1 
Δίωνʼ 1 
Δαμάγητος 1 
Δαμοστράτου 1 
Δαμοτίμου 1 
Δανείου 1 
Δαρείου 1 
Δείναρχος 1 
Δείνων 1 
Δείνωνα 1 
Δεινομένης 1 
Δεκελεικοῦ 1 
Δεκελεῖ 1 
Δεξίθεος 1 
Δημάδην 1 
Δημάδου 1 
Δημάρετον 1 
Δημέας 1 
Δημοκλέους 1 
Δημοκρατίδου 1 
Δημομέλει 1 
Δημομέλη 1 
Δημοτέλους 1 
Δημοφάντου 1 
Δημοφῶντα 1 
Δημοχάρει 1 
Δημοχάρη 1 
Δημόκριτον 1 
Δημόκριτος 1 
Δημόφιλος 1 
Διαμαρτυρία 1 
Διογείτων 1 
Διογνήτου 1 
Διοδώρῳ 1 
Διονυσίου 1 
Διονυσίῳ 1 
Διονυσοδώρου 1 
Διονυσόδωρε 1 
Διονυσόδωρός 1 
Διοπείθη 1 
Διοσκορείου 1 
Διοφάνης 1 
Διοφάνους 1 
Διφίλου 1 
Διόγνητος 1 
Διώνδας 1 
Διώνδου 1 
Διώνη 1 
Διώνῃ 1 
Δολόπων 1 
Δράκοντα 1 
Δράκων 1 
Δρακοντίδῃ 1 
Δρυμοῦ 1 
Δρῦν 1 
Δυσνικήτου 1 
Δωδωναῖον 1 
Δωδώνῃ 1 
Δωριέας 1 
Δωροθέου 1 
Δόγματα 1 
Δᾶτις 1 
Εἰρήνης 1 
Εἶπε 1 
Εὐάλκης 1 
Εὐήγορος 1 
Εὐαίωνα 1 
Εὐαγόρᾳ 1 
Εὐβοίου 1 
Εὐδέρκην 1 
Εὐθετίων 1 
Εὐθετίωνα 1 
Εὐθυκλέους 1 
Εὐθυκράτης 1 
Εὐθυμάχῳ 1 
Εὐθύδικος 1 
Εὐθύφημον 1 
Εὐθύφημος 1 
Εὐκαμπίδας 1 
Εὐμάριχος 1 
Εὐμενίσιν 1 
Εὐμηλίδου 1 
Εὐμολπίδας 1 
Εὐμολπιδῶν 1 
Εὐμόλπου 1 
Εὐνομίαν 1 
Εὐξίθεον 1 
Εὐξιθέου 1 
Εὐπόλεμος 1 
Εὐριπίδης 1 
Εὐριπίδου 1 
Εὐριπίδῃ 1 
Εὐρυβάτου 1 
Εὐρυδάμαντος 1 
Εὐρυλόχου 1 
Εὐρυμάχου 1 
Εὐρυσθέα 1 
Εὐρώπην 1 
Εὐφήμου 1 
Εὐφήρου 1 
Εὐφίλητον 1 
Εὐφράνωρ 1 
Εὐωνυμέα 1 
Εὔδημον 1 
Εὔδικος 1 
Εὔεργός 1 
Εὔθυνον 1 
Εὔνικον 1 
Εὔνικος 1 
Εὔνομος 1 
Ζέλειά 1 
Ζήνων 1 
Ζελείτης 1 
Ζελείτῃ 1 
Ζευξιδάμου 1 
Ζεύς 1 
Ζεὺς 1 
Ζηνοθέμιδι 1 
Ζηνόθεμιν 1 
Ζηνόθεμις 1 
Ζωβίαν 1 
Ζωβίας 1 
Θάρρηκος 1 
Θάσιος 1 
Θάσος 1 
Θάσου 1 
Θαργηλίων 1 
Θασίοις 1 
Θασίῳ 1 
Θεμίσωνος 1 
Θεμιστοκλῆς 1 
Θεογείτων 1 
Θεοδότου 1 
Θεοζοτίδης 1 
Θεοκλέα 1 
Θεομνήστου 1 
Θεοτέλους 1 
Θεοφίλου 1 
Θερμοπύλαις 1 
Θεσπιάς 1 
Θεσπιῶς 1 
Θετταλούς 1 
Θετταλόν 1 
Θετταλὸς 1 
Θευδοσίας 1 
Θεωρίδα 1 
Θεόξενον 1 
Θεότιμός 1 
Θεόφημε 1 
Θεόφημός 1 
Θησέα 1 
Θησείῳ 1 
Θησεὺς 1 
Θορίκιον 1 
Θορικίου 1 
Θορικίῳ 1 
Θουκριτίδην 1 
Θουκυδίδην 1 
Θουκυδίδης 1 
Θουκυδίδου 1 
Θουκυδίδῃ 1 
Θούκριτον 1 
Θούκριτος 1 
Θρασυλόχου 1 
Θρασυμήδους 1 
Θρασύβουλος 1 
Θρασύδαος 1 
Θρασύλοχον 1 
Θρᾳκὶ 1 
Θρᾳκὸς 1 
Θρᾷκʼ 1 
Θρᾷκα 1 
Θυέστου 1 
Θυμαιτάδης 1 
Θυσιῶν 1 
Θόας 1 
Κάδμου 1 
Κάλλαισχρος 1 
Κάλλαρον 1 
Κάλλαρος 1 
Κάλλιππε 1 
Κάστορα 1 
Κέρδωνα 1 
Κέρκυρα 1 
Κέφαλος 1 
Κέω 1 
Κίμωνα 1 
Κίμωνος 1 
Κίττῳ 1 
Κακώσεως 1 
Καλλαίσχρου 1 
Καλλαίσχρῳ 1 
Καλλικλέα 1 
Καλλικράτης 1 
Καλχηδονίους 1 
Καλχηδονίων 1 
Καλχηδόνιοι 1 
Καμμῦ 1 
Καρδίας 1 
Καρδιανοί 1 
Καρδιανούς 1 
Καρδιανῷ 1 
Καρχηδονίους 1 
Καρός 1 
Καρύστιος 1 
Κασσωπίᾳ 1 
Κεβρῆνα 1 
Κειριάδην 1 
Κειριάδης 1 
Κεκροπίδαι 1 
Κερκιδᾶς 1 
Κερκυραίους 1 
Κερκυραίῳ 1 
Κερκύρᾳ 1 
Κεφαλίωνος 1 
Κεφαλλήνων 1 
Κεφαλληνίαν 1 
Κεφαλλῆνες 1 
Κηδῶν 1 
Κηφισιέα 1 
Κηφισιέως 1 
Κηφισοδότου 1 
Κηφισόδωρος 1 
Κινέας 1 
Κιρραία 1 
Κιρραίαν 1 
Κιρραίοις 1 
Κιτιέα 1 
Κιτιεὺς 1 
Κλέαρχον 1 
Κλέωνα 1 
Κλαζομενίῳ 1 
Κλεάνακτος 1 
Κλεάνδρου 1 
Κλεάνδρῳ 1 
Κλεάρχῳ 1 
Κλειδίκου 1 
Κλεινίου 1 
Κλεινομάχου 1 
Κλεινόμαχον 1 
Κλειτάρχου 1 
Κλειτάρχῳ 1 
Κλειτομάχη 1 
Κλεομέδοντος 1 
Κλεομένους 1 
Κλεόκριτος 1 
Κλεότιμος 1 
Κλοπῆς 1 
Κοίλης 1 
Κοθωκίδου 1 
Κοινωνός 1 
Κοιρωνίδην 1 
Κολλυτεὺς 1 
Κολλυτεῖ 1 
Κολλυτῷ 1 
Κονδύλου 1 
Κορίνθιος 1 
Κορίνθου 1 
Κορινθίοις 1 
Κορινθίῳ 1 
Κορσιά 1 
Κορώνεια 1 
Κρέοντα 1 
Κρίτωνος 1 
Κρατίνῳ 1 
Κρεσφόντην 1 
Κρητὸς 1 
Κριθώτην 1 
Κριθώτης 1 
Κριτίαν 1 
Κριτίας 1 
Κρονίδης 1 
Κρονίων 1 
Κρωβύλην 1 
Κτήσων 1 
Κτήσωνα 1 
Κτησίβιος 1 
Κτησίου 1 
Κτησικλέους 1 
Κτησικλῆς 1 
Κτησιφῶντʼ 1 
Κτησιφῶντι 1 
Κυανέων 1 
Κυδαθηναιεύς 1 
Κυδαντίδης 1 
Κυδαντίδῃ 1 
Κυζικηνούς 1 
Κυζικηνοὶ 1 
Κυζικηνὸς 1 
Κυθνίοις 1 
Κυνοσάργει 1 
Κυνοσάργους 1 
Κυνόσαργες 1 
Κυπρίῳ 1 
Κυπροθέμιδος 1 
Κυρηβίωνος 1 
Κυρηναῖοι 1 
Κυρηναῖος 1 
Κυρσίλον 1 
Κόπριος 1 
Κόττυφον 1 
Κόττυφος 1 
Κύθηρόνδε 1 
Κύπρῳ 1 
Κᾶρα 1 
Κῦρον 1 
Κῶ 1 
Κῷα 1 
Λάκωνας 1 
Λάμψακον 1 
Λάμψακος 1 
Λάχης 1 
Λέσβον 1 
Λέσβου 1 
Λέων 1 
Λήμνῳ 1 
Λακεδαιμόνιοί 1 
Λακιάδης 1 
Λακρίτῳ 1 
Λαμπτρέως 1 
Λαμπτρεὺς 1 
Λαμπτρεῖ 1 
Λαμψάκῳ 1 
Λαρίσῃ 1 
Λαρισαίου 1 
Λαρισαῖος 1 
Λασθένην 1 
Λαχόντος 1 
Λεοντίδος 1 
Λεοντιάδου 1 
Λευκάδιος 1 
Λευκαδίους 1 
Λευκαδίῳ 1 
Λεωνίδου 1 
Λεωχάρη 1 
Λεωχάρην 1 
Λεύκωνʼ 1 
Λεύκωνί 1 
Λεύκωνα 1 
Λεύκωνος 1 
Λεὼ 1 
Λημνίαν 1 
Ληναίῳ 1 
Λιβύην 1 
Λουσιεὺς 1 
Λυδίας 1 
Λυκίδαν 1 
Λυκίδου 1 
Λυκίσκου 1 
Λυκείου 1 
Λυκῖνον 1 
Λυκῖνος 1 
Λυσάνδρου 1 
Λυσίαν 1 
Λυσίμαχον 1 
Λυσίνῳ 1 
Λυσίστρατος 1 
Λυσανίας 1 
Λυσιθείδην 1 
Λυσιμάχῳ 1 
Λυσιστράτου 1 
Λύκωνα 1 
Μάδυτον 1 
Μάνην 1 
Μάνης 1 
Μέγαράδʼ 1 
Μέμνων 1 
Μένδην 1 
Μένιππος 1 
Μέντωρ 1 
Μένωνα 1 
Μένωνος 1 
Μίκων 1 
Μίκωνʼ 1 
Μίνως 1 
Μίσθωσις 1 
Μίτυος 1 
Μαγνησίας 1 
Μαγνησίᾳ 1 
Μακεδονία 1 
Μακεδονικαί 1 
Μακεδόνι 1 
Μαλιεῦσι 1 
Μαντίας 1 
Μαντίθεοι 1 
Μαντεία 1 
Μαντιθέοιν 1 
Μαντιθέου 1 
Μαντιθέῳ 1 
Μαντινείᾳ 1 
Μαραθώνιος 1 
Μαραθῶνʼ 1 
Μαραθῶνάδε 1 
Μαραθῶνα 1 
Μαρδονίου 1 
Μαρδονίῳ 1 
Μαρτυροῦμεν 1 
Μαρτυροῦσι 1 
Μαρωνίτας 1 
Μαρωνείταις 1 
Μαρωνείᾳ 1 
Μασσαλίαν 1 
Μασσαλιωτῶν 1 
Μασσαλιῶται 1 
Μαύσωλος 1 
Μεγάλης 1 
Μεγάλῃ 1 
Μεγακλείδην 1 
Μεθώνη 1 
Μειδυλίδην 1 
Μελάντου 1 
Μελίτην 1 
Μελανώπῳ 1 
Μελιτεὺς 1 
Μενέλαον 1 
Μενέξενον 1 
Μενέστρατος 1 
Μενδαίοις 1 
Μενδαῖος 1 
Μενεκλέα 1 
Μενεκλεῖ 1 
Μενεκλῆς 1 
Μενεσθεὺς 1 
Μεσσήνη 1 
Μεσσήνης 1 
Μεσσήνιοί 1 
Μεσσήνῃ 1 
Μεσσηνίων 1 
Μετάνειρα 1 
Μετανείρας 1 
Μηδείου 1 
Μηδείῳ 1 
Μηθύμνῃ 1 
Μηλίους 1 
Μητρῴας 1 
Μικκαλίωνος 1 
Μιλτοκύθου 1 
Μνασέας 1 
Μνησίβουλος 1 
Μνησίθεος 1 
Μνησίλοχος 1 
Μνησίλοχός 1 
Μνησαρχίδην 1 
Μνησαρχίδου 1 
Μνησαρχίδῃ 1 
Μνησιβούλου 1 
Μνησιθέου 1 
Μνησικλεῖ 1 
Μνησιλόχῳ 1 
Μνησιμάχην 1 
Μνησωνίδου 1 
Μοιριάδης 1 
Μοιριάδῃ 1 
Μοιροκλέα 1 
Μοιροκλῆς 1 
Μοιρόκλεις 1 
Μοιχείας 1 
Μουνιχίας 1 
Μυρρινούσιον 1 
Μυρτηνὸν 1 
Μυρωνίδης 1 
Μυσῶν 1 
Μυτιλήνῃ 1 
Μυτιληναῖοι 1 
Μόλων 1 
Μόλωνος 1 
Μόσχος 1 
Μύρτις 1 
Νέαρχος 1 
Νέμεα 1 
Νέων 1 
Νέωσιν 1 
Νίκης 1 
Νίκιππος 1 
Ναΐῳ 1 
Ναυκλείδου 1 
Ναυκρατιτικά 1 
Ναυσίμακον 1 
Ναυσίμαχον 1 
Ναυσίφιλον 1 
Ναυσίφιλος 1 
Ναυσικλέα 1 
Ναυσικλέους 1 
Ναυσικλῆς 1 
Ναυσικράτην 1 
Ναυσικράτους 1 
Ναύπακτον 1 
Νεμέσεια 1 
Νεμείῳ 1 
Νεοπτόλεμος 1 
Νικήρατός 1 
Νικίαν 1 
Νικίας 1 
Νικίδου 1 
Νικίππου 1 
Νικαρέτῃ 1 
Νικηράτου 1 
Νικιάδην 1 
Νικιάδης 1 
Νικοκλῆς 1 
Νικοστράτου 1 
Νικόβουλον 1 
Νικόδημον 1 
Νικόμαχος 1 
Νικόστρατε 1 
Νοθάρχῳ 1 
Ξάνθιππος 1 
Ξέρξου 1 
Ξενίππῳ 1 
Ξενοκλείδης 1 
Ξενόφρονα 1 
Ξυπεταιόνα 1 
Οἰδίπουν 1 
Οἰνάνθην 1 
Οἰνείδας 1 
Οἰνεὺς 1 
Οἰνομάου 1 
Οἰνόμαον 1 
Οἰνόμαος 1 
Οἰνῇδα 1 
Οἰταίοις 1 
Οὐκ 1 
Πάγου 1 
Πάνακτον 1 
Πάνδια 1 
Πάνυ 1 
Πέλλης 1 
Παίονα 1 
Παίονας 1 
Παγασίτῃ 1 
Παγασαί 1 
Παιανιέως 1 
Παιανιεῖ 1 
Παιρισάδου 1 
Παιρισάδῃ 1 
Παλλήνην 1 
Παλληνέα 1 
Παλληνεῖ 1 
Παλλὰς 1 
Παμβωτάδῃ 1 
Παμμένει 1 
Παμμένης 1 
Παμμένους 1 
Πανάκτῳ 1 
Πανδίων 1 
Πανδιονίδαι 1 
Πανδιονίδι 1 
Πανδοσίαν 1 
Πανταινέτου 1 
Παράλιον 1 
Παραγραφὴν 1 
Παρανόμων 1 
Παραπρεσβείας 1 
Παρμενίσκῳ 1 
Παρμενίων 1 
Παρμενίωνα 1 
Παρμενίωνος 1 
Πασέας 1 
Πασίωνʼ 1 
Πατροκλῆς 1 
Παφλαγονίας 1 
Πειθόλαν 1 
Πεισιστράτου 1 
Πεισιστρατίδαι 1 
Πεισιστρατίδαις 1 
Πελλήνῃ 1 
Πελοπίδαν 1 
Πελοποννήσου 1 
Πελοποννησίοις 1 
Πελοπόννησος 1 
Περίανδρος 1 
Περδίκκαν 1 
Περιθοίδης 1 
Περινθίοις 1 
Πιθεύς 1 
Πιθεῖ 1 
Πιτταλάκου 1 
Πλάτωνι 1 
Πλαγγόνα 1 
Πλαγγόνι 1 
Πλαταιαὶ 1 
Πλαταιαῖς 1 
Πλαταιεὺς 1 
Πλαταιεῦσιν 1 
Πλαταιῆς 1 
Πλείστορι 1 
Πλειάδων 1 
Πλουτάρχῳ 1 
Πλούταρχος 1 
Πλωθεύς 1 
Πολυδεύκην 1 
Πολυκράτης 1 
Πολυκράτους 1 
Πολυσθένην 1 
Πολύζηλον 1 
Πολύζηλος 1 
Πολύκλεις 1 
Πολύκριτον 1 
Πολύκριτος 1 
Πολύστρατον 1 
Πολύστρατος 1 
Πορθμοῦ 1 
Πορθμῷ 1 
Ποσείδιππος 1 
Ποσειδῶ 1 
Ποσειδῶν 1 
Ποτείδαια 1 
Ποτειδαίας 1 
Πράξεις 1 
Πραξικλεῖ 1 
Προβαλίσιον 1 
Προβούλευμα 1 
Προικός 1 
Προικὸς 1 
Προκλεῖ 1 
Προκοννήσιοι 1 
Προκόννησον 1 
Προμάχου 1 
Προνοίας 1 
Προξένῳ 1 
Προσπαλτίους 1 
Προσπαλτόθεν 1 
Πρυτανείῳ 1 
Πρόκνην 1 
Πρόξενόν 1 
Πρόξενός 1 
Πρώτῳ 1 
Πρῶτον 1 
Πυδναίων 1 
Πυδναῖος 1 
Πυθοδώρῳ 1 
Πυθοκλέα 1 
Πυθοκλέους 1 
Πυθοκλεῖ 1 
Πυθόδοτος 1 
Πυθόδωρός 1 
Πυλάδου 1 
Πόρου 1 
Πύδνα 1 
Πύθιον 1 
Πύθωνι 1 
Πύλαι 1 
Πύλῳ 1 
Πύρρον 1 
Πῶς 1 
Σάμον 1 
Σέρρειον 1 
Σίγειον 1 
Σίμου 1 
Σίμωνα 1 
Σαλαμίνιοι 1 
Σαννίων 1 
Σατύρῳ 1 
Σαυρίαν 1 
Σεμέλη 1 
Σερρείου 1 
Σηλυμβρίαν 1 
Σηστίους 1 
Σηστοῦ 1 
Σικελικὸς 1 
Σικυωνίους 1 
Σικυῶνα 1 
Σικυῶνι 1 
Σικυῶνος 1 
Σιμύκᾳ 1 
Σινώπην 1 
Σινώπῃ 1 
Σιτάλκου 1 
Σιφνίοις 1 
Σκίαθον 1 
Σκίτωνι 1 
Σκελίου 1 
Σκιάθῳ 1 
Σκιρωνίδης 1 
Σκιώνην 1 
Σκιώνης 1 
Σκοπῶ 1 
Σκύθην 1 
Σκύθης 1 
Σκῆψιν 1 
Σμίκρῳ 1 
Σμικυθίωνος 1 
Σμικύθου 1 
Σοφοκλεῖ 1 
Σούνιον 1 
Σούσοις 1 
Σπαρτιάτην 1 
Σπουδίαν 1 
Στέφανόν 1 
Στέφανός 1 
Στήλης 1 
Στράβακα 1 
Στράτωνος 1 
Στραμμένῳ 1 
Στρατοκλεῖ 1 
Στρατοκλῆς 1 
Στρατωνίδου 1 
Στρατόλαν 1 
Στρυμόδωρος 1 
Στρύμης 1 
Συμμαχία 1 
Συμμοριῶν 1 
Συνηγορία 1 
Συνθηκῶν 1 
Συντάξεως 1 
Συρακοσίων 1 
Συρακοσίῳ 1 
Συρακούσαις 1 
Συρακόσιοι 1 
Σφήττιον 1 
Σφηττίου 1 
Σωκλῆς 1 
Σωκράτει 1 
Σωκράτους 1 
Σωσίαν 1 
Σωσίθεον 1 
Σωσίνομον 1 
Σωσίου 1 
Σωσίστρατος 1 
Σωσικλέους 1 
Σωσινόμου 1 
Σωστράτῳ 1 
Σωτάδου 1 
Σωφίλου 1 
Σόλωνʼ 1 
Σόλωνός 1 
Σύρος 1 
Σώστρατον 1 
Σώφιλον 1 
Σῖμον 1 
Τάναγραν 1 
Τήρης 1 
Τίμαρχος 1 
Ταμύναις 1 
Ταμύνας 1 
Ταναγραίου 1 
Ταραντίνων 1 
Ταυρέαν 1 
Τεισία 1 
Τελέδαμος 1 
Τελέδημος 1 
Τελέστου 1 
Τελεσίππης 1 
Τενεδίοις 1 
Τενεδίων 1 
Τηλεμάχου 1 
Τηλεφάνης 1 
Τηρέα 1 
Τιγράνης 1 
Τιμαγόραν 1 
Τιμοδήμῳ 1 
Τιμομάχῳ 1 
Τιμοξένου 1 
Τιμόδημον 1 
Τιμόθεόν 1 
Τιμόθεός 1 
Τιμόστρατος 1 
Τιμῶν 1 
Τιρίστασιν 1 
Τραπέζης 1 
Τριβαλλούς 1 
Τριβαλλοὺς 1 
Τριηραρχίας 1 
Τρικάρανον 1 
Τριφυλίας 1 
Τροίᾳ 1 
Τρόμης 1 
Τρόμητος 1 
Τῆνος 1 
Τῷ 1 
Φάνου 1 
Φάνῳ 1 
Φάσιδος 1 
Φάσις 1 
Φάυλλος 1 
Φέρε 1 
Φέρτατος 1 
Φίλαγρόν 1 
Φίλαν 1 
Φίλων 1 
Φαίδρου 1 
Φαιδίμου 1 
Φαινίππῳ 1 
Φαληρέα 1 
Φαληρεὺς 1 
Φανίας 1 
Φανοστράτην 1 
Φανοστράτου 1 
Φανοστράτῳ 1 
Φανοῖ 1 
Φανόστρατον 1 
Φανόστρατος 1 
Φαρσαλίοις 1 
Φαρσαλίους 1 
Φασηλίτας 1 
Φασηλίτης 1 
Φασηλίτῃ 1 
Φασηλῖται 1 
Φειδόλεῳ 1 
Φεραίων 1 
Φεραῖοι 1 
Φεραῖς 1 
Φερρεφαττίου 1 
Φιλάμμων 1 
Φιλέψιον 1 
Φιλέᾳ 1 
Φιλήμων 1 
Φιλίππω 1 
Φιλιππίδου 1 
Φιλιστίδου 1 
Φιλομήλαν 1 
Φιλομήλου 1 
Φιλοχάρης 1 
Φιλόκρατες 1 
Φιλόνικον 1 
Φιλόστρατος 1 
Φιλόχαρες 1 
Φιλώνδᾳ 1 
Φιλῖνος 1 
Φλυεῖ 1 
Φοίβῳ 1 
Φοίνικος 1 
Φοίνικός 1 
Φοινίκην 1 
Φονικῶν 1 
Φορμίωνός 1 
Φράστορι 1 
Φρασίᾳ 1 
Φρασιηρίδης 1 
Φρασιηρίδῃ 1 
Φρασικλείδου 1 
Φρεαρρίου 1 
Φρυγίαν 1 
Φρυγίας 1 
Φυλάσιος 1 
Φυλομάχῃ 1 
Φωκίδην 1 
Φωκίων 1 
Φωκαιᾶς 1 
Φωκεὺς 1 
Φωκικοῦ 1 
Φωκρίτου 1 
Φόρμου 1 
Φώκριτος 1 
Φᾶνος 1 
Χάρητα 1 
Χάριτος 1 
Χίος 1 
Χαίρωνα 1 
Χαιρέδημος 1 
Χαιρήτιον 1 
Χαιρήτιος 1 
Χαιριμένους 1 
Χαιρώνειαν 1 
Χαλκίδα 1 
Χαλκηδόνα 1 
Χαλκιδέας 1 
Χαλκιδέων 1 
Χαλκιδικῇ 1 
Χαλκὶς 1 
Χαρίνῳ 1 
Χαρίσιος 1 
Χαρικλείδου 1 
Χαρισίου 1 
Χαρισιάδην 1 
Χελιδονίων 1 
Χερρονησίταις 1 
Χερρονησίτας 1 
Χιωνίδην 1 
Χιωνίδης 1 
Χολαργέως 1 
Χολαργεύς 1 
Χολλῄδης 1 
Χοᾶς 1 
Χρέως 1 
Χρόνοι 1 
Χρύσιππε 1 
Χωρίου 1 
έσωσε 1 
αἰδέσασθαι 1 
αἰδέσεως 1 
αἰδέσηταί 1 
αἰδοῦς 1 
αἰδὼς 1 
αἰκίσασθαι 1 
αἰνίγματι 1 
αἰρόμενον 1 
αἰσθάνεσθέ 1 
αἰσθάνεσθε 1 
αἰσθάνεται 1 
αἰσθήσεσθαι 1 
αἰσθήσεσθε 1 
αἰσθανόμενος 1 
αἰσθομένη 1 
αἰσθομένοις 1 
αἰσθομένων 1 
αἰσχίους 1 
αἰσχίστην 1 
αἰσχίστοις 1 
αἰσχίστῳ 1 
αἰσχρά 1 
αἰσχροκερδίᾳ 1 
αἰσχροκερδείας 1 
αἰσχροὺς 1 
αἰσχροῦ 1 
αἰσχρός 1 
αἰσχρᾶς 1 
αἰσχυνεῖται 1 
αἰσχυνθέντες 1 
αἰσχυνθείην 1 
αἰσχυνόμεθʼ 1 
αἰσχυνόμενοι 1 
αἰσχυνόμενον 1 
αἰτήσας 1 
αἰτήσασθαι 1 
αἰτήσωσι 1 
αἰτίοις 1 
αἰτεῖ 1 
αἰτεῖσθαι 1 
αἰτεῖσθε 1 
αἰτεῖτε 1 
αἰτιάσαιντο 1 
αἰτιάσαιτό 1 
αἰτιάσεται 1 
αἰτιάσθω 1 
αἰτιάσομαι 1 
αἰτιάσονται 1 
αἰτιάσωμαι 1 
αἰτιασάμενοί 1 
αἰτιασάμενοι 1 
αἰτιασαίμην 1 
αἰτιασαμένων 1 
αἰτιατέον 1 
αἰτιωμένου 1 
αἰτιωτάτου 1 
αἰτιωτάτους 1 
αἰτιώμεθʼ 1 
αἰτιώτατός 1 
αἰτιώτεροι 1 
αἰτιώτερόν 1 
αἰτιᾶσθαί 1 
αἰτιᾶσθε 1 
αἰτιῶ 1 
αἰτιῷντʼ 1 
αἰτούσῃ 1 
αἰτοῦντας 1 
αἰτοῦντες 1 
αἰτοῦντι 1 
αἰτοῦντος 1 
αἰτῶ 1 
αἰωρῶν 1 
αἰῶνα 1 
αἰῶνι 1 
αἱρέσεις 1 
αἱρέσεως 1 
αἱρέσεώς 1 
αἱρήσεσθαι 1 
αἱρήσεσθε 1 
αἱρήσοιμι 1 
αἱρήσομαι 1 
αἱρείσθων 1 
αἱρεθέντʼ 1 
αἱρεθεὶς 1 
αἱρεθῇ 1 
αἱρεθῶσι 1 
αἱρετοὺς 1 
αἱρεῖς 1 
αἱρησόμεθα 1 
αἱρουμένη 1 
αἱρουμένους 1 
αἱρούμενος 1 
αἱροῦμαι 1 
αἴγεια 1 
αἴκειαν 1 
αἴνιγμα 1 
αἴρεσθαι 1 
αἴρω 1 
αἴσθησθʼ 1 
αἴσθησθε 1 
αἴσθησις 1 
αἴσθοινθʼ 1 
αἴσχιστον 1 
αἴσχρʼ 1 
αἴτει 1 
αἴτιʼ 1 
αἴτιόν 1 
αἵματι 1 
αἵπερ 1 
αἵρεσίν 1 
αἵτινες 1 
αἶσαν 1 
αἷμʼ 1 
αἷσπερ 1 
αὐαίνει 1 
αὐδῶ 1 
αὐθαίρετον 1 
αὐθαδῶν 1 
αὐθημερόν 1 
αὐληταῖς 1 
αὐλητρίδʼ 1 
αὐλητὰς 1 
αὐλητὴν 1 
αὐλητὴς 1 
αὐξάνεσθαι 1 
αὐξανομένου 1 
αὐξηθήσεται 1 
αὐταὶ 1 
αὐτεπαγγέλτους 1 
αὐτοκράτορές 1 
αὐτοκράτορα 1 
αὐτοκράτορος 1 
αὐτοληκύθοις 1 
αὐτοληκύθους 1 
αὐτομάτη 1 
αὐτομάτου 1 
αὐτομολήσας 1 
αὐτονομούμενα 1 
αὐτοσχεδιάζειν 1 
αὐτοτραγικὸς 1 
αὐτοχείρων 1 
αὐτόματʼ 1 
αὐτόματος 1 
αὐτόπτας 1 
αὐτόχειρ 1 
αὐτόχειρά 1 
αὐτόχθονας 1 
αὐχένι 1 
αὑτήν 1 
αὑτό 1 
αὑτῇ 1 
αὔθʼ 1 
αὔλειοι 1 
βάθρα 1 
βάλλῃ 1 
βάραθρα 1 
βάρβαρόν 1 
βάσανοι 1 
βάσιμον 1 
βέβαιʼ 1 
βέβαια 1 
βέβαιος 1 
βέβλαφθε 1 
βέλη 1 
βέλτιστά 1 
βίαια 1 
βίαιοι 1 
βίοις 1 
βίους 1 
βαδίζεις 1 
βαδίζοιμεν 1 
βαδίζον 1 
βαδίζονθʼ 1 
βαδίζοντες 1 
βαδίζουσι 1 
βαδίζουσιν 1 
βαδίζω 1 
βαδίσματος 1 
βαδιεῖται 1 
βαδιζόντων 1 
βακτηρίαν 1 
βακτηρίᾳ 1 
βαλανείου 1 
βαλανείῳ 1 
βαλόμενος 1 
βαλόντʼ 1 
βαρβαρικὴν 1 
βαρεῖς 1 
βαρυστόνοις 1 
βαρύ 1 
βαρύτερα 1 
βαρύτητος 1 
βαρὺ 1 
βαρὺς 1 
βασάνῳ 1 
βασίλιννα 1 
βασανιζομένου 1 
βασανιζομένων 1 
βασανιζόμενος 1 
βασανισθέντων 1 
βασανιστέον 1 
βασανιστήν 1 
βασανιστὴν 1 
βασιλέοιν 1 
βασιλεία 1 
βασιλείου 1 
βασιλείῳ 1 
βασιλειῶν 1 
βασιλευσάντων 1 
βασιλεύσαντα 1 
βασιλεύων 1 
βασιλικῶν 1 
βασκαίνει 1 
βασκαίνομεν 1 
βασκανία 1 
βασκανίαν 1 
βδελυρέ 1 
βδελυρεύσεταί 1 
βδελυροί 1 
βδελυροῖς 1 
βδελυροῦ 1 
βδελυρόν 1 
βδελυρώτατοι 1 
βδελυρώτατον 1 
βδελυρώτατος 1 
βδελυρῶς 1 
βεβίασμαι 1 
βεβίωκʼ 1 
βεβίωκας 1 
βεβαίοις 1 
βεβαιοτάτη 1 
βεβαιοτάτην 1 
βεβαιοτάτους 1 
βεβαιοτέρα 1 
βεβαιοτέρους 1 
βεβαιούντων 1 
βεβαιοῦντος 1 
βεβαιότητι 1 
βεβαιώσαντας 1 
βεβαιώσασθαι 1 
βεβαιῶν 1 
βεβαιῶτʼ 1 
βεβιασμένα 1 
βεβιασμένους 1 
βεβιωκότα 1 
βεβιωκότες 1 
βεβιωκὼς 1 
βεβιωμένʼ 1 
βεβιωμένον 1 
βεβιωμένος 1 
βεβιωμένων 1 
βεβλάφθαι 1 
βεβλαμμένοι 1 
βεβλαμμένους 1 
βεβλασφήμηκεν 1 
βεβλαφέναι 1 
βεβοήθηκα 1 
βεβοήθηκε 1 
βεβοήθηκεν 1 
βεβοηθήκατε 1 
βεβοηθηκέναι 1 
βεβοηθηκότας 1 
βεβοηθηκὼς 1 
βεβουλευκέναι 1 
βεβουλευκυίας 1 
βεβουλευκότες 1 
βεβουλευμένʼ 1 
βεβουλευμένοι 1 
βεβουλευμένον 1 
βεβουλευμένως 1 
βεβούλευκεν 1 
βεβούληται 1 
βελτίονος 1 
βιάζει 1 
βιάζοιτο 1 
βιάζονται 1 
βιάζου 1 
βιάσηταί 1 
βιάσονται 1 
βιαζομένων 1 
βιαζομένῳ 1 
βιαιοτάτους 1 
βιαιότεροι 1 
βιασάμενος 1 
βιασαμένων 1 
βιασθέντα 1 
βιασθῆθʼ 1 
βιασθῶσιν 1 
βιοτῇ 1 
βιοὺς 1 
βλάβαι 1 
βλάβαις 1 
βλάπτοι 1 
βλάπτομαι 1 
βλάπτοντας 1 
βλάπτοντες 1 
βλάπτουσί 1 
βλάπτουσιν 1 
βλάπτων 1 
βλάπτωνται 1 
βλάσφημʼ 1 
βλάψει 1 
βλάψετε 1 
βλάψῃ 1 
βλέμματι 1 
βλέπεις 1 
βλέπομεν 1 
βλέποντας 1 
βλέποντες 1 
βλέπουσι 1 
βλέψαντα 1 
βλέψαντες 1 
βλέψονται 1 
βλέψω 1 
βλαβείησαν 1 
βλαβεράν 1 
βλαβῆναι 1 
βλαπτοίμεθα 1 
βλαπτομένην 1 
βλαπτομένων 1 
βλαστάνουσαν 1 
βλασφημία 1 
βλασφημίαις 1 
βλασφημιῶν 1 
βλασφημοῦντες 1 
βλασφημῇ 1 
βλασφημῇς 1 
βλασφημῶν 1 
βλαφθείησαν 1 
βοήθειʼ 1 
βοήθειαί 1 
βοήθησον 1 
βοήσεται 1 
βοαθήσας 1 
βοηδρομιών 1 
βοηθήσαθʼ 1 
βοηθήσαιμεν 1 
βοηθήσαντος 1 
βοηθήσατʼ 1 
βοηθήσατέ 1 
βοηθήσεθʼ 1 
βοηθήσειέ 1 
βοηθήσειεν 1 
βοηθήσεις 1 
βοηθήσηθʼ 1 
βοηθήσοι 1 
βοηθήσοιμι 1 
βοηθήσοντʼ 1 
βοηθήσοντα 1 
βοηθήσουσα 1 
βοηθήσουσαν 1 
βοηθήσουσιν 1 
βοηθειῶν 1 
βοηθεῖτέ 1 
βοηθησόντων 1 
βοηθούς 1 
βοηθοῦντα 1 
βοηθῶσι 1 
βοιωταρχοῦντος 1 
βοσκήμασι 1 
βοσκημάτων 1 
βουλάς 1 
βουλήμασι 1 
βουλήματα 1 
βουλήσεσθαι 1 
βουλήσεων 1 
βουλαῖς 1 
βουλευθέντων 1 
βουλευσάντων 1 
βουλευσαμένων 1 
βουλευσομένους 1 
βουλευσόμεθʼ 1 
βουλευσόμεθα 1 
βουλευσώμεθα 1 
βουλευτήριʼ 1 
βουλευταὶ 1 
βουλευτηρίου 1 
βουλευτικοί 1 
βουλευτικὸν 1 
βουλευτικῶν 1 
βουλευτικῷ 1 
βουλευτῶν 1 
βουλευόμεθα 1 
βουλευόντων 1 
βουλεύεσθʼ 1 
βουλεύσασθαί 1 
βουλεύσειν 1 
βουλεύσεσθαι 1 
βουλεύσεται 1 
βουλεύσησθʼ 1 
βουλεύσησθε 1 
βουλεῦσαι 1 
βουληθέντα 1 
βουληθέντι 1 
βουληθέντος 1 
βουληθέντων 1 
βουληθείημεν 1 
βουληθείητε 1 
βουληθεῖσιν 1 
βουληθῶμεν 1 
βουλησόμενος 1 
βουλοίμεθʼ 1 
βουλοίμεθα 1 
βουλομένῃ 1 
βουλόμενοί 1 
βουλόμενός 1 
βούλημα 1 
βούλησθʼ 1 
βούλησις 1 
βούλοινθʼ 1 
βούλοιντʼ 1 
βούλονταί 1 
βούλωμαι 1 
βοώνην 1 
βοῒ 1 
βοῶ 1 
βοῶνθʼ 1 
βοῶντα 1 
βοῶντες 1 
βοῶντος 1 
βοῶντός 1 
βραβευτὰς 1 
βραβευόντων 1 
βραβεύειν 1 
βραβῆ 1 
βραδείας 1 
βραδυτῆτας 1 
βραδὺ 1 
βραχίονες 1 
βραχείας 1 
βραχεῖαν 1 
βραχυτάτοις 1 
βραχυτάτου 1 
βραχὺν 1 
βρεχθέντα 1 
βρεχθῆναι 1 
βροντὰς 1 
βρωτοῦ 1 
βρόχου 1 
βρόχῳ 1 
βυβλιδίῳ 1 
βωλὰν 1 
βωλᾶς 1 
βωμοί 1 
βωμοὶ 1 
βωμοῖσι 1 
βωμὸς 1 
βωμῷ 1 
βόρβορον 1 
βότρυς 1 
βύρσας 1 
γάμοι 1 
γάμοις 1 
γάμου 1 
γάμων 1 
γάμῳ 1 
γέγραψαι 1 
γένεσθʼ 1 
γένεσι 1 
γένοιτό 1 
γέρρʼ 1 
γέρρα 1 
γίγνεσθʼ 1 
γίγνεσθαί 1 
γίγνεσθε 1 
γίγνησθε 1 
γίγνοινθʼ 1 
γίγνομαι 1 
γαμβροὺς 1 
γαμεῖ 1 
γαμηλιῶνος 1 
γαστρὶ 1 
γαυριᾷς 1 
γαῖα 1 
γαῖαν 1 
γείτονές 1 
γείτονας 1 
γείτονες 1 
γεγένηνται 1 
γεγένησθε 1 
γεγαμηκότες 1 
γεγαμηκότων 1 
γεγαμηκώς 1 
γεγαμηκὼς 1 
γεγαμῆσθαι 1 
γεγεμισμένης 1 
γεγενήσονται 1 
γεγενημένῃ 1 
γεγεννηκότας 1 
γεγονυιῶν 1 
γεγονυῖα 1 
γεγονότοιν 1 
γεγονότος 1 
γεγράμμεθα 1 
γεγραμμένῳ 1 
γεγραμματευκέναι 1 
γεγραμματευκὼς 1 
γεγραφότα 1 
γειτνιωσῶν 1 
γειτνιῶντος 1 
γελάσαντα 1 
γελάσαντες 1 
γελασθῆναι 1 
γελοίων 1 
γελοῖʼ 1 
γελᾶτε 1 
γεμίζεσθαι 1 
γενήσεταί 1 
γενήσοιτο 1 
γενήσομαι 1 
γενησομένους 1 
γενησομένων 1 
γενησόμεθʼ 1 
γενησόμενʼ 1 
γενησόμενον 1 
γεννήταις 1 
γεννήτης 1 
γενναίους 1 
γενναίων 1 
γενναίως 1 
γενναῖα 1 
γενναῖος 1 
γενοίμεθʼ 1 
γενόμενόν 1 
γεραράς 1 
γεραρῶ 1 
γερουσίαν 1 
γευομένους 1 
γεωμετρίας 1 
γεωργία 1 
γεωργίαι 1 
γεωργεῖ 1 
γεωργεῖς 1 
γεωργικὰ 1 
γεωργοὺς 1 
γεωργοῦντας 1 
γεωργοῦσι 1 
γεωργοῦσιν 1 
γεωργός 1 
γεωργῷ 1 
γεύεται 1 
γηράσκειν 1 
γηροτροφήσονται 1 
γηροτροφεῖ 1 
γηροτρόφων 1 
γιγνοίμεθʼ 1 
γιγνωσκομένης 1 
γιγνωσκομένους 1 
γιγνωσκόμενοι 1 
γιγνόμεθα 1 
γιγνόμενόν 1 
γιγνώσκει 1 
γιγνώσκεσθαι 1 
γιγνώσκοντα 1 
γιγνώσκουσίν 1 
γλίσχρα 1 
γλίσχρως 1 
γλίχεσθαι 1 
γλίχεται 1 
γλίχονται 1 
γλιχομένοις 1 
γλῶσσαν 1 
γλῶτταν 1 
γνάθους 1 
γνήσιόν 1 
γναφεῖ 1 
γνοίης 1 
γνοίητʼ 1 
γνοῖεν 1 
γνωρίζονται 1 
γνωρίζουσα 1 
γνωρίμοις 1 
γνωρίμου 1 
γνωρίμων 1 
γνωρίμῳ 1 
γνωρίσας 1 
γνωριμωτάτοις 1 
γνωριμώτατα 1 
γνωριμώτατοι 1 
γνωριμώτατον 1 
γνωσθέντα 1 
γνωσθεῖσα 1 
γνωσθεῖσαν 1 
γνωσθῇ 1 
γνόντα 1 
γνόντες 1 
γνόντος 1 
γνώριμʼ 1 
γνώριμός 1 
γνώσεσθέ 1 
γνώσεσι 1 
γνώσεται 1 
γνῶθʼ 1 
γνῶναί 1 
γνῶσι 1 
γνῶτʼ 1 
γνῶτε 1 
γοητευθέντα 1 
γονάς 1 
γονάτων 1 
γονεύς 1 
γράμμʼ 1 
γράμμασι 1 
γράφετʼ 1 
γράφομαι 1 
γράφονται 1 
γράφουσι 1 
γράφωνται 1 
γράφωσι 1 
γράψαιντο 1 
γράψαιτο 1 
γράψαντʼ 1 
γράψαντά 1 
γράψειʼ 1 
γράψοιτο 1 
γράψονθʼ 1 
γράψοντα 1 
γράψων 1 
γραμματέα 1 
γραμματείων 1 
γραμματεύειν 1 
γραμματεῖ 1 
γραμματεῖς 1 
γραμματιστοῦ 1 
γραμματοκύφων 1 
γραφέα 1 
γραφέντας 1 
γραφέντων 1 
γραφέσθων 1 
γραφή 1 
γραφείη 1 
γραφείσαις 1 
γραφεῖσαι 1 
γραφεῖσαν 1 
γραφομένου 1 
γραφόμεθα 1 
γραφόμενοι 1 
γραφόμενος 1 
γραφὲν 1 
γραφὴ 1 
γραφῆναί 1 
γραφῶν 1 
γραψάντων 1 
γραψαμένοις 1 
γραψαμένου 1 
γραψαμένων 1 
γραψαμένῳ 1 
γρᾳδίων 1 
γρῦ 1 
γυμνάσαι 1 
γυμναζομένους 1 
γυμνασίαρχον 1 
γυμνασίαρχος 1 
γυμνασίοις 1 
γυμνασίων 1 
γυμνασίᾳ 1 
γυμνασθέντες 1 
γυμνασθῆναι 1 
γυμνασιαρχίαι 1 
γυμνικοὺς 1 
γυμνικῶν 1 
γυμνικῷ 1 
γυμνός 1 
γυμνὸν 1 
γυναίου 1 
γυναιξὶν 1 
γυναῖχʼ 1 
γόητα 1 
γᾶς 1 
γῆρας 1 
δάκνει 1 
δάκνειν 1 
δάκοι 1 
δάκρυʼ 1 
δάκρυσι 1 
δάμαρτα 1 
δάμω 1 
δάμῳ 1 
δέδεικται 1 
δέδειξαι 1 
δέδεκεν 1 
δέδεκται 1 
δέδιʼ 1 
δέδιεν 1 
δέδοικε 1 
δέδοικεν 1 
δέδοκται 1 
δέδονται 1 
δέδωκά 1 
δέδωκα 1 
δέηται 1 
δέκατος 1 
δένδρων 1 
δέξαιτʼ 1 
δέξαιτο 1 
δέξεσθαι 1 
δέξομαι 1 
δέξωνται 1 
δέοιθʼ 1 
δέοισθε 1 
δέοιτʼ 1 
δέοντι 1 
δέους 1 
δέουσιν 1 
δέρματʼ 1 
δέρματι 1 
δέσμας 1 
δέσποιναν 1 
δέχεταί 1 
δέχομαι 1 
δέχονται 1 
δήλους 1 
δήμαρχον 1 
δήξεται 1 
δήσαιμι 1 
δήσαντες 1 
δήσας 1 
δίαιτʼ 1 
δίδαξον 1 
δίδασκε 1 
δίδονται 1 
δίδοσθαι 1 
δίδυμος 1 
δίδωμʼ 1 
δίκαιά 1 
δίφρον 1 
δίωξιν 1 
δαίμονʼ 1 
δαίμονα 1 
δαίμονός 1 
δαίοντος 1 
δαιμονίας 1 
δαιμονίᾳ 1 
δαιμόνων 1 
δαιτὸς 1 
δακρυσάσης 1 
δακρῦσαι 1 
δακτυλοδεικτεῖτʼ 1 
δακτύλιον 1 
δανείζεσθαι 1 
δανείζουσιν 1 
δανείζων 1 
δανείζωνται 1 
δανείου 1 
δανείσαιμεν 1 
δανείσειν 1 
δανείσματι 1 
δανείσοι 1 
δανείσω 1 
δανειζομένου 1 
δανειζομένους 1 
δανειζομένων 1 
δανειζομένῳ 1 
δανεισαμένων 1 
δανεισθέντα 1 
δανεισμάτων 1 
δανειστὴς 1 
δαπάναις 1 
δαπανήσωμεν 1 
δαπανήσωσιν 1 
δαπανηρὸν 1 
δαπανηρὸς 1 
δαρεικούς 1 
δεήσειεν 1 
δεήσειν 1 
δεήσεως 1 
δεήσονται 1 
δεήσῃ 1 
δείγματα 1 
δείγματος 1 
δείκνυε 1 
δείκνυμʼ 1 
δείκνυσι 1 
δείκνυται 1 
δείλαιοι 1 
δείλης 1 
δείματος 1 
δείνων 1 
δείξαιμι 1 
δείξασιν 1 
δείξατε 1 
δείξειαν 1 
δείξεις 1 
δείξωσιν 1 
δείξῃς 1 
δεδήμευται 1 
δεδανεικότι 1 
δεδανεικότος 1 
δεδανεισμένος 1 
δεδανεισμένου 1 
δεδανεῖσθαι 1 
δεδαπάνησθε 1 
δεδεμένον 1 
δεδεῖχθαι 1 
δεδηλῶσθαί 1 
δεδημηγορηκέναι 1 
δεδημηγορηκώς 1 
δεδημηγορημένοις 1 
δεδιέναι 1 
δεδιακονημένων 1 
δεδικάσθαι 1 
δεδικασμένʼ 1 
δεδικασμένον 1 
δεδιξάμενος 1 
δεδιότες 1 
δεδιώς 1 
δεδιῃτηκέναι 1 
δεδογμένον 1 
δεδογμένους 1 
δεδοικότα 1 
δεδοικότας 1 
δεδοκιμάσθαι 1 
δεδοκιμασμένους 1 
δεδομένη 1 
δεδομένης 1 
δεδομένων 1 
δεδουλωμένοι 1 
δεδρακέναι 1 
δεδρακόσι 1 
δεδρακότʼ 1 
δεδρακότας 1 
δεδρακώς 1 
δεδυνήμεθʼ 1 
δεδωροδοκήκασιν 1 
δεδωροδοκηκότʼ 1 
δεδωροδοκηκότα 1 
δεδωροδοκηκότες 1 
δεδωροδόκηται 1 
δεδόσθω 1 
δεδύνημαι 1 
δεδύνηνται 1 
δεδώκασʼ 1 
δεδώκασι 1 
δεηθέντα 1 
δεηθέντες 1 
δεηθείη 1 
δεηθείην 1 
δεηθείς 1 
δεηθῆναί 1 
δεηθῶσιν 1 
δεησόμεθα 1 
δεησόμενοι 1 
δεθέντες 1 
δεθήσεσθαι 1 
δεθήσονται 1 
δεθείην 1 
δεθεῖεν 1 
δεικνυμένων 1 
δεικνυούσης 1 
δεικνύεις 1 
δεικνύντα 1 
δεικνύοι 1 
δεικνύοντα 1 
δεικνύουσι 1 
δειλίαν 1 
δειλίας 1 
δειλοὺς 1 
δειλὸν 1 
δειλὸς 1 
δεινήν 1 
δειναί 1 
δεινοπαθῶν 1 
δεινοτάτου 1 
δεινοτάτῳ 1 
δεινοτέρας 1 
δεινότατόν 1 
δεινότητα 1 
δεινότητι 1 
δεινότητος 1 
δεινὰς 1 
δειξάντων 1 
δειπνοποιήσασθαι 1 
δειπνοποιεῖσθαι 1 
δειπνοῦντες 1 
δειχθῆναι 1 
δεκάτη 1 
δεκάτης 1 
δεκάτῃ 1 
δεκαδαρχίαν 1 
δεκαπλάσια 1 
δεκαπλάσιον 1 
δεκαπλασίας 1 
δεκαπλᾶ 1 
δεκατηλόγους 1 
δεκατῶν 1 
δελεαζομένων 1 
δενδροκοπέοντος 1 
δεξάμενοι 1 
δεξαίμην 1 
δεξαμένη 1 
δεξαμένης 1 
δεξαμένῳ 1 
δεξιᾶς 1 
δεξομένους 1 
δεομένη 1 
δεομένῳ 1 
δεσμοῖσί 1 
δεσμόν 1 
δεσμῶν 1 
δεσμῶται 1 
δεσμῷ 1 
δεσποτείας 1 
δεσποτικῶς 1 
δεσπόζειν 1 
δεσπόται 1 
δεσπότας 1 
δευτέρων 1 
δευτέρᾳ 1 
δευτεραγωνιστήν 1 
δεύτεραι 1 
δεῖγμʼ 1 
δεῖπνα 1 
δεῖς 1 
δεῖσθʼ 1 
δεῖσθαί 1 
δηλοῖς 1 
δηλοῦσα 1 
δηλοῦσθαι 1 
δηλοῦσιν 1 
δηλώσοντα 1 
δημάρχου 1 
δημάρχους 1 
δημαγωγοῖς 1 
δημαγωγοῦντες 1 
δημαρχίαν 1 
δημαρχοῦντος 1 
δημαρχῶν 1 
δημευθέντος 1 
δημεύει 1 
δημεύσει 1 
δημεύσεις 1 
δημηγορίᾳ 1 
δημηγοριῶν 1 
δημηγορούντων 1 
δημηγοροῦσι 1 
δημιουργὸν 1 
δημιουργῶν 1 
δημοκρατίαι 1 
δημοκρατεῖσθαι 1 
δημοκρατησόμεθα 1 
δημοκρατιῶν 1 
δημοκρατουμένη 1 
δημοκρατουμένην 1 
δημοκρατουμένης 1 
δημοκρατουμένοις 1 
δημοκρατούμενοι 1 
δημοσίου 1 
δημοτελῶν 1 
δημοτικοί 1 
δημοτικούς 1 
δημοτικοῦ 1 
δημοτικὸν 1 
δημοτικῷ 1 
δημόσιʼ 1 
δημόσιος 1 
δημότην 1 
δημότου 1 
διάγνωσιν 1 
διάγνωσις 1 
διάγοντα 1 
διάγοντας 1 
διάδεξαι 1 
διάδοχοι 1 
διάδοχος 1 
διάκεισθʼ 1 
διάκονοι 1 
διάλυσιν 1 
διάνοιαι 1 
διάξειν 1 
διάταξις 1 
διάχρυσον 1 
διέβαινεν 1 
διέβαλλες 1 
διέβη 1 
διέβημεν 1 
διέβησαν 1 
διέγνωσαν 1 
διέγραψεν 1 
διέθεθʼ 1 
διέθηκας 1 
διέκεισθε 1 
διέκοπτε 1 
διέλυε 1 
διέλυσαν 1 
διέμεινα 1 
διέμενεν 1 
διένειμεν 1 
διέντας 1 
διέξειμʼ 1 
διέξεισι 1 
διέπεσεν 1 
διέπλευσαν 1 
διέσεισε 1 
διέστησεν 1 
διέσυρες 1 
διέσωσαν 1 
διέτριβεν 1 
διέτριβον 1 
διέφθαρκα 1 
διέφθειρέ 1 
διέφθειρα 1 
διέφθειραν 1 
διέψευσται 1 
διήγαγε 1 
διήγαγεν 1 
διήγομεν 1 
διήλλαξαι 1 
διήμαρτε 1 
διήμαρτεν 1 
διήμαρτον 1 
διήνεγκεν 1 
διήρπακεν 1 
διήρπασαν 1 
διαίταις 1 
διαβάλλεις 1 
διαβάλλεσθαι 1 
διαβάλλοντα 1 
διαβάλλουσι 1 
διαβάλλωσι 1 
διαβάντες 1 
διαβάσεως 1 
διαβέβληται 1 
διαβαλεῖν 1 
διαβαλοῦντας 1 
διαβαπτίζεσθαι 1 
διαβεβαιωσαίμην 1 
διαβεβλήκασί 1 
διαβεβλήκασι 1 
διαβεβλήμεθα 1 
διαβεβλήσεται 1 
διαβεβληκέναι 1 
διαβεβλημένον 1 
διαβεβλημένος 1 
διαβεβλῆσθαι 1 
διαβιβᾶτε 1 
διαβληθῇ 1 
διαβολάς 1 
διαβολήν 1 
διαβολὰς 1 
διαβοᾶσθαι 1 
διαγέγονεν 1 
διαγανακτεῖν 1 
διαγγέλλοντος 1 
διαγεγονότα 1 
διαγενομένων 1 
διαγιγνώσκεται 1 
διαγιγνώσκωσι 1 
διαγνωσθεῖσι 1 
διαγνωσομένους 1 
διαγράμματος 1 
διαγραφείσης 1 
διαγραφῆναι 1 
διαγωνίζεσθαι 1 
διαδέξηται 1 
διαδέχεσθαι 1 
διαδεξάμενον 1 
διαδεξόμενός 1 
διαδοχὴν 1 
διαδοὺς 1 
διαδόσει 1 
διαδόχου 1 
διαδύεσθαι 1 
διαδὺς 1 
διαδῷ 1 
διαθέμενον 1 
διαθέντα 1 
διαθέντες 1 
διαθεὶς 1 
διαθεῖεν 1 
διαθῶμεν 1 
διαιρήσεσθαι 1 
διαιρῶν 1 
διαιτήσουσιν 1 
διαιτηθέντα 1 
διαιτητάς 1 
διαιτηταί 1 
διαιτηταῖς 1 
διαιτωμένην 1 
διαιτῶνται 1 
διαιτῶντες 1 
διακέκλεπται 1 
διακαλυφθήσεται 1 
διακείμεθα 1 
διακείμενʼ 1 
διακείμενα 1 
διακείσεται 1 
διακειμένους 1 
διακειμένων 1 
διακελευομένων 1 
διακελευόμενοι 1 
διακελεύεσθαί 1 
διακελεύομαι 1 
διακελεύονται 1 
διακεχείρικʼ 1 
διακεχρημένον 1 
διακινδύνευε 1 
διακλέπτοντα 1 
διακληρωσάμενοι 1 
διακονία 1 
διακονίας 1 
διακονοῦντες 1 
διακονῶν 1 
διακοπεὶς 1 
διακρίνεσθαι 1 
διακριθῆναι 1 
διακρινεῖσθε 1 
διακρουσαμένῳ 1 
διακρουσθῆναι 1 
διακρουόμενον 1 
διακρουόμενος 1 
διακρουόμενόν 1 
διακρούσει 1 
διακρούσεως 1 
διακρυψάμενοι 1 
διακρῖναι 1 
διακυκῶν 1 
διακωλυθῆναι 1 
διακωλύει 1 
διακωλύειν 1 
διακωλύοντας 1 
διακωλύοντες 1 
διακωλύοντι 1 
διακωλύσειν 1 
διακόνους 1 
διακόνων 1 
διακόπτειν 1 
διακόπτεται 1 
διακόσιʼ 1 
διακόψαι 1 
διαλέγεσθε 1 
διαλέγομαι 1 
διαλέγονται 1 
διαλέγου 1 
διαλέκτου 1 
διαλέλυνται 1 
διαλέλυται 1 
διαλέξεται 1 
διαλέξομαι 1 
διαλέξοντας 1 
διαλήψομαι 1 
διαλείπει 1 
διαλελύσθαι 1 
διαλεξόμεθα 1 
διαλεχθέντος 1 
διαλεχθήσομαι 1 
διαλεχθείς 1 
διαλεχθῶσιν 1 
διαλιπόντας 1 
διαλλάξαντας 1 
διαλλάξαντες 1 
διαλλάξας 1 
διαλλάξῃ 1 
διαλλάττεσθαι 1 
διαλλάττεται 1 
διαλλάττουσιν 1 
διαλλαγέντες 1 
διαλλαγαί 1 
διαλλαγαὶ 1 
διαλλαγὴ 1 
διαλλαγῆς 1 
διαλλακταί 1 
διαλλακταὶ 1 
διαλλακτοῦ 1 
διαλλακτὴν 1 
διαλλαττόντων 1 
διαλογίζοιτʼ 1 
διαλογίσασθαί 1 
διαλογισάμενοι 1 
διαλογισμοῦ 1 
διαλοιδορηθεὶς 1 
διαλυθέντι 1 
διαλυθήσεται 1 
διαλυθησομένην 1 
διαλυθῆναι 1 
διαλυομένων 1 
διαλυσαμένους 1 
διαλυσώμεθα 1 
διαλύοντα 1 
διαλύσαντα 1 
διαλύσας 1 
διαλύσει 1 
διαλύσειν 1 
διαλύσεων 1 
διαλύσεως 1 
διαλύσω 1 
διαλύσῃ 1 
διαλύων 1 
διαμάρτοιεν 1 
διαμάρτῃ 1 
διαμάρτῃς 1 
διαμένω 1 
διαμαρτάνειν 1 
διαμαρτάνεσθαι 1 
διαμαρτεῖν 1 
διαμαρτυράμενος 1 
διαμαρτυρήσαντα 1 
διαμαρτυρήσαντος 1 
διαμαρτυρήσας 1 
διαμαρτυρία 1 
διαμαρτυρίαι 1 
διαμαρτυραμένου 1 
διαμαρτυρεῖς 1 
διαμαρτυριῶν 1 
διαμαρτυρομένων 1 
διαμαρτυρούμενα 1 
διαμαρτυρούντων 1 
διαμαρτόντα 1 
διαμαρτόντες 1 
διαμαρτύρασθαι 1 
διαμαρτύρεται 1 
διαμαρτών 1 
διαμεμαρτυρήκασι 1 
διαμεμαρτυρήκασιν 1 
διαμεμαρτυρηκότας 1 
διαμεμαρτυρηκότος 1 
διαμεμαρτύρηται 1 
διαμετρούμενοι 1 
διαμφισβητεῖν 1 
διαμφισβητουμένων 1 
διανέμουσι 1 
διανοίαις 1 
διανοηθεὶς 1 
διανοούμενος 1 
διανοοῦ 1 
διαπειραθῆναι 1 
διαπεπραγμένα 1 
διαπεπραγμέναι 1 
διαπεπραγμένην 1 
διαπεπραγμένον 1 
διαπεπραγμένος 1 
διαπεπραγμένῃ 1 
διαπεσταλκώς 1 
διαπεφορημένων 1 
διαπιστεῖ 1 
διαπράξαιντό 1 
διαπράξαισθʼ 1 
διαπράξαιτο 1 
διαπράξωμαι 1 
διαπράξωνται 1 
διαπράττησθε 1 
διαπράττηται 1 
διαπράττοιτʼ 1 
διαπράττονταί 1 
διαπραξάμενοι 1 
διαπραττομένους 1 
διαπραττόμενοι 1 
διαπραττόμενος 1 
διαπρεπέστατα 1 
διαπτύων 1 
διαρπάσας 1 
διαρπασθησόμενʼ 1 
διαρραγῇ 1 
διαρραγῇς 1 
διαρραγῶσί 1 
διαρρηγνυμένων 1 
διαρρυὲν 1 
διασκευασάμενοι 1 
διασκευασάμενος 1 
διασπάσασθαι 1 
διασπασθῆναι 1 
διασπᾶν 1 
διασπᾷς 1 
διαστρέφειν 1 
διαστρέφοντας 1 
διαστρέψων 1 
διασωθέντας 1 
διασύρας 1 
διασύρει 1 
διασύρουσιν 1 
διασύρων 1 
διασῴζεσθαι 1 
διασῴζονται 1 
διασῴζωνται 1 
διασῴσειαν 1 
διατέθηκέν 1 
διατέθηκεν 1 
διατίθενται 1 
διατεθήκασιν 1 
διατεθῆναι 1 
διατεινόμενος 1 
διατελέσαι 1 
διατελεῖς 1 
διατελοῦμεν 1 
διατετέλεκα 1 
διατετελέκαμεν 1 
διατετελέκασιν 1 
διατηρῆσαι 1 
διατιθεμένου 1 
διατρίβετε 1 
διατρίβοιμι 1 
διατρίβοντος 1 
διατρίβω 1 
διατρίψαντα 1 
διατρίψασα 1 
διατρίψομεν 1 
διατριβαῖς 1 
διατριβόντων 1 
διατριβῇ 1 
διατριφθῆναι 1 
διαφέρεσθαι 1 
διαφέρεσθε 1 
διαφέρετʼ 1 
διαφέρομαι 1 
διαφέρομεν 1 
διαφέρον 1 
διαφειμένην 1 
διαφερόμενον 1 
διαφερόμενος 1 
διαφερόντων 1 
διαφεύγει 1 
διαφεύγουσιν 1 
διαφεύξεται 1 
διαφεῖναι 1 
διαφθαρένθʼ 1 
διαφθαρέντων 1 
διαφθαρήσεται 1 
διαφθαρείσης 1 
διαφθείρανθʼ 1 
διαφθείραντες 1 
διαφθείραντος 1 
διαφθείρεται 1 
διαφθείροντά 1 
διαφθείροντες 1 
διαφθείρουσι 1 
διαφθείρουσιν 1 
διαφθείρων 1 
διαφθείρωσιν 1 
διαφθειρομένης 1 
διαφθειρομένων 1 
διαφθειρόντων 1 
διαφθεῖραί 1 
διαφθεῖραι 1 
διαφθορά 1 
διαφθορὰ 1 
διαφθορὰν 1 
διαφθορᾶς 1 
διαφορά 1 
διαφοράν 1 
διαφοραί 1 
διαφοραῖς 1 
διαφορηθείς 1 
διαφορουμένης 1 
διαφορὰ 1 
διαφορὰν 1 
διαφορῆσαι 1 
διαφορῶν 1 
διαφυγόντες 1 
διαφυλάττητε 1 
διαφυλάττουσιν 1 
διαχειρίζειν 1 
διαχειρίζοντες 1 
διαχειρίσαντες 1 
διαχειρίσας 1 
διαχειροτονίας 1 
διαχειροτονεῖν 1 
διαχειροτονῆσαι 1 
διαχλευάσαντος 1 
διαψήφισιν 1 
διαψήφισις 1 
διαψηφίζεσθαι 1 
διαψηφίσει 1 
διαψηφίσεις 1 
διαψηφιοῦμαι 1 
διαψηφισαμένων 1 
διδάξαιμι 1 
διδάξεις 1 
διδάξετε 1 
διδάσκει 1 
διδάσκεις 1 
διδάσκετε 1 
διδάσκοντα 1 
διδάσκοντες 1 
διδάσκοντι 1 
διδάσκοντος 1 
διδακτὰ 1 
διδαξόντων 1 
διδασκάλων 1 
διδασκάλῳ 1 
διδασκαλείῳ 1 
διδασκαλεῖα 1 
διδασκομένους 1 
διδασκόμενοι 1 
διδασκόμενος 1 
διδασκόντων 1 
διδαχθέντες 1 
διδαχθῆναι 1 
διδομένοις 1 
διδομένους 1 
διδομένων 1 
διδομένῳ 1 
διδόμενʼ 1 
διδόμενον 1 
διδόν 1 
διδόνθʼ 1 
διδόντι 1 
διδῶμεν 1 
διδῶσι 1 
διδῶσιν 1 
διείλεκτʼ 1 
διείλοντο 1 
διεγγυηθεῖσα 1 
διεγγύησιν 1 
διεγράφη 1 
διεγράψατο 1 
διεζευγμένοι 1 
διεθερμαίνοντο 1 
διειλόμεθα 1 
διειρημένον 1 
διειστήκει 1 
διεκείμεθα 1 
διεκωδώνιζεν 1 
διεκωλύθη 1 
διεκωλύθητʼ 1 
διεκωλύσατε 1 
διελέλυτο 1 
διελθόντʼ 1 
διελογίζετο 1 
διελογίσατο 1 
διελόμενον 1 
διελύθησαν 1 
διελύσαντο 1 
διελύσασθέ 1 
διελών 1 
διελὼν 1 
διεμαρτυράμην 1 
διεμαρτύρατο 1 
διεμαρτύρετʼ 1 
διεμαρτύρου 1 
διεμεμαρτυρήκει 1 
διεμετρήσαμεν 1 
διεμετροῦντο 1 
διενέγκαι 1 
διενήνοχας 1 
διενείμαντο 1 
διενειμάμεθα 1 
διενεχθέντες 1 
διενεχθεῖσιν 1 
διενεχθῆναι 1 
διενηνόχασιν 1 
διενοήθην 1 
διενοεῖτʼ 1 
διενοεῖτο 1 
διεξέλθοιτε 1 
διεξίοι 1 
διεξίῃ 1 
διεξελήλυθα 1 
διεξελήλυθε 1 
διεξεληλύθει 1 
διεξελθών 1 
διεξερχόμεθα 1 
διεξιοίην 1 
διεξιόνθʼ 1 
διεξιόντα 1 
διεξιών 1 
διεξῄεις 1 
διεξῆλθε 1 
διεξῆλθεν 1 
διεξῆλθες 1 
διεπήδησεν 1 
διεπίστευεν 1 
διεπιστεύετο 1 
διεπράξαθʼ 1 
διεπράξασθε 1 
διεπράττεσθε 1 
διερωτῶντες 1 
διεσπάσθην 1 
διεστάναι 1 
διεστηκότων 1 
διετέθην 1 
διετέλει 1 
διετέλεσαν 1 
διετήρεις 1 
διετίθεντο 1 
διετίθετο 1 
διετεινάμην 1 
διετελεῖτε 1 
διετελοῦμεν 1 
διετράπη 1 
διετράφησαν 1 
διετρίβετο 1 
διετρίβομεν 1 
διευκρινησάμενος 1 
διευλαβηθῆναι 1 
διευλαβούμενον 1 
διευτυχεῖν 1 
διεφέρετο 1 
διεφέρομεν 1 
διεφέροντο 1 
διεφθάρην 1 
διεφθάρθαι 1 
διεφθάρκει 1 
διεφθαρκότες 1 
διεφθαρμένος 1 
διεφθείροντο 1 
διεχειροτόνησεν 1 
διεψεῦσθαι 1 
διεψηφίσαντο 1 
διεψηφισμένοι 1 
διεωθοῦντο 1 
διεωσάμην 1 
διεῖλον 1 
διηγεῖσθαι 1 
διηγεῖτʼ 1 
διηγησαμένη 1 
διηγουμένου 1 
διηγούμενοι 1 
διηγούμενος 1 
διηγοῦντο 1 
διηγῶμαι 1 
διηλλαγμένην 1 
διημάρτανε 1 
διημαρτήκει 1 
διημαρτηκέναι 1 
διημαρτηκότες 1 
διημαρτηκότος 1 
διηνέχθημεν 1 
διηρπάκατʼ 1 
διηρπακότα 1 
διηρπακότων 1 
διηυτυχηκότας 1 
διιέντων 1 
δικάζεθʼ 1 
δικάζεταί 1 
δικάζηταί 1 
δικάζομεν 1 
δικάζου 1 
δικάσει 1 
δικάσεται 1 
δικάσητʼ 1 
δικαζομένους 1 
δικαζόμεθα 1 
δικαζόμενον 1 
δικαιοσύνη 1 
δικαιοσύνην 1 
δικαιοσύνῃ 1 
δικαιοτάτοις 1 
δικαιοτάτους 1 
δικαιοτέραν 1 
δικαιότατα 1 
δικαστήν 1 
δικαστηρίοιν 1 
δικαστοῦ 1 
δικαστὴς 1 
διοίσειν 1 
διοίσεσθαι 1 
διοικήσαισθε 1 
διοικήσαντα 1 
διοικήσασθαι 1 
διοικήσειαν 1 
διοικήσειε 1 
διοικήσειεν 1 
διοικήσεται 1 
διοικήσοντας 1 
διοικήσῃ 1 
διοικεῖσθαι 1 
διοικηθῇ 1 
διοικησαμένου 1 
διοικιεῖν 1 
διοικισθέντες 1 
διοικισθῶσιν 1 
διοικουμένοις 1 
διοικούμενον 1 
διοικοῦντʼ 1 
διοικοῦντα 1 
διοικοῦντες 1 
διοικῆσαι 1 
διοικῶ 1 
διομεῖ 1 
διομεῖται 1 
διομνύμενοι 1 
διομολογησάμενοι 1 
διομοσάμενον 1 
διομοσάμενος 1 
διομόσασθαι 1 
διορίζομαι 1 
διορίζουσι 1 
διορίσας 1 
διορθοῦμαι 1 
διορθοῦσθαι 1 
διορθώσασθαι 1 
διορθώσομαι 1 
διορισαμένων 1 
διορισθένθʼ 1 
διορυχὴ 1 
διορωρύγμεθα 1 
διορύξαι 1 
διορύξας 1 
διορύξει 1 
διορύττοντες 1 
διοχλῶ 1 
διπλάσιοι 1 
διπλάσιόν 1 
διπλασία 1 
διπλασίοις 1 
διπλασιάζεται 1 
διπλοῦ 1 
διπλῆν 1 
διπλῷ 1 
δισμυρίους 1 
δισμύριοι 1 
δισχίλιοι 1 
δισχιλίοις 1 
διτάλαντοι 1 
διτάλαντον 1 
διτταὶ 1 
διχοστασίης 1 
διωκόμενος 1 
διωκόντων 1 
διωμολογημένος 1 
διωμοσίας 1 
διωμόσατο 1 
διωρίζετο 1 
διωρίκασιν 1 
διωρίσασθε 1 
διωρίσατο 1 
διωρίσθαι 1 
διωρίσθη 1 
διωρίσμεθα 1 
διωρθωσάμην 1 
διωρισμένʼ 1 
διωρισμένα 1 
διωρισμένον 1 
διό 1 
διόμνυσθαι 1 
διώκοιτε 1 
διώκομεν 1 
διώκοντʼ 1 
διώκοντα 1 
διώρικεν 1 
διώρισας 1 
διώρισται 1 
διώσασθαι 1 
διᾶραι 1 
διῃρημένην 1 
διῃρημένων 1 
διῃρῆσθαι 1 
διῄρηται 1 
διῄρητο 1 
διῆγεν 1 
διῆγον 1 
διῆλθον 1 
διῳκήκασι 1 
διῳκήκασιν 1 
διῳκεῖθʼ 1 
διῳκηκόσιν 1 
διῳκηκότα 1 
διῳκηκότων 1 
διῳκημένοι 1 
διῳκημένον 1 
διῳκισμένοι 1 
διῴκησα 1 
διῴκησε 1 
διῴκησεν 1 
διῴκηται 1 
δοίημεν 1 
δοίην 1 
δοίης 1 
δοίητʼ 1 
δοίητε 1 
δοθέντος 1 
δοθήσεται 1 
δοθησομένην 1 
δοθησόμενα 1 
δοθὲν 1 
δοκιμάζεσθʼ 1 
δοκιμάζεσθε 1 
δοκιμάζητε 1 
δοκιμάζομαι 1 
δοκιμαζέτω 1 
δοκιμαζομένου 1 
δοκιμαζομένῳ 1 
δοκιμασάντων 1 
δοκιμασίας 1 
δοκιμασθέντα 1 
δοκιμασθέντι 1 
δοκιμασθησόμενος 1 
δοκιμασθῆναι 1 
δοκιμασθῇ 1 
δοκοίην 1 
δοκοῖεν 1 
δοκοῦν 1 
δοκοῦντι 1 
δοκοῦσί 1 
δοκοῦσα 1 
δοκῆτε 1 
δοκῇς 1 
δοκῶμεν 1 
δοκῶσʼ 1 
δολοφονηθεὶς 1 
δοριαλώτους 1 
δορυφορουμένων 1 
δορυφορούμενοι 1 
δουλευούσῃ 1 
δουλεύουσί 1 
δουλεύουσαν 1 
δουλεύουσιν 1 
δουλεύσασιν 1 
δουλεύσει 1 
δουλεύσων 1 
δουλεύωσιν 1 
δουλεῦον 1 
δουλικὰ 1 
δουλοσύνην 1 
δουλοσύνης 1 
δοῦσα 1 
δράκοντι 1 
δράκων 1 
δράμασι 1 
δράματα 1 
δράματι 1 
δράσαντα 1 
δράσαντι 1 
δράσας 1 
δραπέτην 1 
δραπετεύειν 1 
δραπετεύοντα 1 
δραχμαὶ 1 
δρομικὰ 1 
δρόμον 1 
δρόμων 1 
δρᾶμʼ 1 
δρᾶσαι 1 
δρῶσιν 1 
δυνάμενα 1 
δυνάμεσι 1 
δυνάστης 1 
δυνάτʼ 1 
δυναίμεθʼ 1 
δυναμένην 1 
δυναμένου 1 
δυναμένῳ 1 
δυναστείαν 1 
δυναστεῖαι 1 
δυνατοί 1 
δυνατοῦ 1 
δυνατὰς 1 
δυνατὴ 1 
δυνηθέντα 1 
δυνηθέντες 1 
δυνηθεῖεν 1 
δυνηθεῖμεν 1 
δυνηθεῖσαν 1 
δυνηθῆναί 1 
δυνηθῆτʼ 1 
δυνηθῇ 1 
δυνηθῶμεν 1 
δυνηθῶσι 1 
δυνησομένῳ 1 
δυνησόμεθα 1 
δυνησόμενον 1 
δυσκατάπαυστον 1 
δυσκλείᾳ 1 
δυσκολίαν 1 
δυσκολαίνοντα 1 
δυσκολιῶν 1 
δυσκόλου 1 
δυσκόλων 1 
δυσμαχώτατόν 1 
δυσμενέστατος 1 
δυσμενέων 1 
δυσμενής 1 
δυσμεναίνων 1 
δυσμενείας 1 
δυσμενῆ 1 
δυσνομίη 1 
δυσσεβεῖς 1 
δυστυχής 1 
δυσχείρωτʼ 1 
δυσχεράναντες 1 
δυσχερέσταθʼ 1 
δυσχερέστερον 1 
δυσχερής 1 
δυσχεραίνεσθαι 1 
δυσχεραίνεται 1 
δυσχεραίνετε 1 
δυσχεραίνοντας 1 
δυσχεραίνοντες 1 
δυσχεραίνοντος 1 
δυσχεραίνουσί 1 
δυσχερὴς 1 
δυσχερῶν 1 
δωδεκάδραχμον 1 
δωδεκάτην 1 
δωρεὰ 1 
δωρεᾷ 1 
δωρεῶν 1 
δωροδοκήματʼ 1 
δωροδοκήματι 1 
δωροδοκήσαντας 1 
δωροδοκήσετε 1 
δωροδοκίᾳ 1 
δωροδοκούντων 1 
δωροδόκημα 1 
δωροδόκος 1 
δωροδόκους 1 
δωροδόκων 1 
δωροτελεῖν 1 
δωσόντων 1 
δόγμαθʼ 1 
δόγματι 1 
δόκιμον 1 
δόμεν 1 
δόξα 1 
δόξαιμι 1 
δόξαις 1 
δόξαιτε 1 
δόξαντʼ 1 
δόξαντας 1 
δόξαντι 1 
δόξειαν 1 
δόξητέ 1 
δόξοντες 1 
δόξοντος 1 
δόξωσιν 1 
δόρυ 1 
δόσεως 1 
δόσιν 1 
δότʼ 1 
δότω 1 
δύναιθʼ 1 
δύναιντʼ 1 
δύναιο 1 
δύναταί 1 
δύνησθʼ 1 
δύντος 1 
δύνῃ 1 
δύσεις 1 
δύσκολός 1 
δύσκριτον 1 
δύστηνα 1 
δύστροπος 1 
δώδεκʼ 1 
δώροις 1 
δώσεις 1 
δώσετʼ 1 
δώσοιεν 1 
δώσονθʼ 1 
δώσοντʼ 1 
δώσοντι 1 
δώσω 1 
δῃῶσιν 1 
δῆλοι 1 
δῆμός 1 
δῆριν 1 
δῶ 1 
δῶν 1 
δῶρά 1 
δῶτʼ 1 
εἰάκατε 1 
εἰδείηθʼ 1 
εἰδείησαν 1 
εἰδείητʼ 1 
εἰδεῖεν 1 
εἰδυίας 1 
εἰδυῖαν 1 
εἰδόθʼ 1 
εἰδότι 1 
εἰδῇς 1 
εἰδῶ 1 
εἰδῶσι 1 
εἰδῶσιν 1 
εἰθισμένοι 1 
εἰθισμένων 1 
εἰκάδα 1 
εἰκάζειν 1 
εἰκάς 1 
εἰκάσαι 1 
εἰκάσειέ 1 
εἰκασμένον 1 
εἰκόνʼ 1 
εἰκόνα 1 
εἰκόσι 1 
εἰκότʼ 1 
εἰκότος 1 
εἰκών 1 
εἰλήφασιν 1 
εἰλήφεσάν 1 
εἰλήχασι 1 
εἰλήχατε 1 
εἰλήχειν 1 
εἰληγμένης 1 
εἰλημμένος 1 
εἰληφότʼ 1 
εἰληφότι 1 
εἰληχέναι 1 
εἰληχότʼ 1 
εἰληχότας 1 
εἰληχότες 1 
εἰπούσης 1 
εἰποῦσι 1 
εἰποῦσιν 1 
εἰπόντʼ 1 
εἰπόντων 1 
εἰρήκασιν 1 
εἰργάσατο 1 
εἰργασμένην 1 
εἰργασμένῳ 1 
εἰρηκόσιν 1 
εἰρηκότα 1 
εἰρηκότες 1 
εἰρηκότι 1 
εἰρηκότος 1 
εἰρηκότων 1 
εἰρηκώς 1 
εἰρημένας 1 
εἰρημένην 1 
εἰρημένους 1 
εἰρημένῳ 1 
εἰρωνευομένης 1 
εἰσάγεις 1 
εἰσάγῃ 1 
εἰσάξει 1 
εἰσάξειν 1 
εἰσάξων 1 
εἰσάπαξ 1 
εἰσέλθωμεν 1 
εἰσέλθῃ 1 
εἰσέπεσε 1 
εἰσέπραξαν 1 
εἰσέπραττες 1 
εἰσέρχομαι 1 
εἰσέφρουν 1 
εἰσήγαγέν 1 
εἰσήγαγες 1 
εἰσήγγειλα 1 
εἰσήγγελλεν 1 
εἰσήγγελλον 1 
εἰσήγεθʼ 1 
εἰσήλθετʼ 1 
εἰσήνεγκας 1 
εἰσήχθην 1 
εἰσήχθης 1 
εἰσίητε 1 
εἰσίοι 1 
εἰσίωσι 1 
εἰσίῃ 1 
εἰσαγαγοῦσαν 1 
εἰσαγαγόντα 1 
εἰσαγαγόντι 1 
εἰσαγγέλλοντα 1 
εἰσαγγείλας 1 
εἰσαγγελίᾳ 1 
εἰσαγγελεῖ 1 
εἰσαγγελθέντα 1 
εἰσαγγελτικὸν 1 
εἰσαγηοχότας 1 
εἰσαγωγέων 1 
εἰσαγωγίμους 1 
εἰσαγωγεῖς 1 
εἰσαγωγῆς 1 
εἰσαφικνούμενοι 1 
εἰσαχθῆναι 1 
εἰσαχθῇ 1 
εἰσβάλωσι 1 
εἰσβιαζομένων 1 
εἰσδέχεσθαι 1 
εἰσδεδυκώς 1 
εἰσδεξάμενον 1 
εἰσδεχθέντες 1 
εἰσελήλυθα 1 
εἰσελήλυθε 1 
εἰσεληλυθέναι 1 
εἰσεληλύθασιν 1 
εἰσεληλύθει 1 
εἰσεληλύθεσαν 1 
εἰσελθούσης 1 
εἰσελθόντʼ 1 
εἰσελθόντας 1 
εἰσελθόντος 1 
εἰσελθόντων 1 
εἰσενέγκαι 1 
εἰσενέγκαιεν 1 
εἰσενέγκησθε 1 
εἰσενήνοχʼ 1 
εἰσενήνοχας 1 
εἰσενεγκαίμεθα 1 
εἰσενεγκούσης 1 
εἰσενεχθῆναι 1 
εἰσενηνεγμένην 1 
εἰσενηνοχότα 1 
εἰσενηνοχὼς 1 
εἰσενηνόχασιν 1 
εἰσενηνόχατε 1 
εἰσενηνόχει 1 
εἰσεπέμφθησαν 1 
εἰσεπέπρακτο 1 
εἰσεποίεις 1 
εἰσεποίησεν 1 
εἰσεποιήθης 1 
εἰσεποιήθησαν 1 
εἰσεποιήσατο 1 
εἰσεπράξαμεν 1 
εἰσεπράξατο 1 
εἰσεπράχθην 1 
εἰσεπραξάμην 1 
εἰσερχόμεθα 1 
εἰσηγήσασθαι 1 
εἰσηγγελλόμην 1 
εἰσηγησαίμην 1 
εἰσηγησαμένοις 1 
εἰσηγμένοι 1 
εἰσηγμένος 1 
εἰσηγμένου 1 
εἰσηγοῖτό 1 
εἰσηνέχθη 1 
εἰσιόντʼ 1 
εἰσιόντι 1 
εἰσκαλέσαντας 1 
εἰσκομιζομένων 1 
εἰσοίσετε 1 
εἰσοίσοιμι 1 
εἰσοιστέος 1 
εἰσπέμπειν 1 
εἰσπεπηδηκόσιν 1 
εἰσπεποίηκα 1 
εἰσπεποίηκεν 1 
εἰσπεποίηται 1 
εἰσπεποιηκότι 1 
εἰσπεποιημένος 1 
εἰσπεσὸν 1 
εἰσπηδήσας 1 
εἰσπλέων 1 
εἰσπλεύσαντα 1 
εἰσπλεῖν 1 
εἰσπλεῦσαι 1 
εἰσποιήσειν 1 
εἰσποιεῖς 1 
εἰσποιηθέντες 1 
εἰσποιηθέντος 1 
εἰσποιηθείς 1 
εἰσποιηθῆναι 1 
εἰσποιηθῇ 1 
εἰσποιησαμένου 1 
εἰσποιητοὶ 1 
εἰσποιητοὺς 1 
εἰσποιητοῖς 1 
εἰσποιητὸν 1 
εἰσποιουμένων 1 
εἰσποιούμενον 1 
εἰσποιοῦντα 1 
εἰσποιοῦντες 1 
εἰσπράξαντας 1 
εἰσπράξας 1 
εἰσπράξειεν 1 
εἰσπράξεις 1 
εἰσπράξεται 1 
εἰσπράξομεν 1 
εἰσπράττεσθαι 1 
εἰσπράττοιμι 1 
εἰσπραττόμενʼ 1 
εἰσπραττόμενοι 1 
εἰσπραττόμενος 1 
εἰσπραχθέντες 1 
εἰσπραχθῆναι 1 
εἰσπραχθῇ 1 
εἰσπρᾶξαί 1 
εἰσπῖπτον 1 
εἰσφέρεις 1 
εἰσφέροντʼ 1 
εἰσφέροντι 1 
εἰσφέρῃ 1 
εἰσφερόντων 1 
εἰσφορά 1 
εἰσφρήσεσθαι 1 
εἰσόδου 1 
εἰσῆκται 1 
εἰχόμην 1 
εἰωθότα 1 
εἰωθὸς 1 
εἰώθαθʼ 1 
εἰώθατʼ 1 
εἰώθειμεν 1 
εἰώθειν 1 
εἰᾶσθαι 1 
εἱλκόμην 1 
εἱμαρμένην 1 
εἱμαρμένης 1 
εἱργμὸν 1 
εἱστίακα 1 
εἱστιᾶτʼ 1 
εἴακεν 1 
εἴασα 1 
εἴασαν 1 
εἴασας 1 
εἴγʼ 1 
εἴγε 1 
εἴδη 1 
εἴημέν 1 
εἴητʼ 1 
εἴθισʼ 1 
εἴθισθε 1 
εἴθιστο 1 
εἴκειν 1 
εἴκοντες 1 
εἴκοσίν 1 
εἴκων 1 
εἴληφʼ 1 
εἴληφέ 1 
εἴληφα 1 
εἴληψαι 1 
εἴπητέ 1 
εἴπητε 1 
εἴπομέν 1 
εἴπομεν 1 
εἴπωσʼ 1 
εἴπωσιν 1 
εἴπῃς 1 
εἴργασταί 1 
εἴργειν 1 
εἴργεσθαί 1 
εἴργωνται 1 
εἴρηνται 1 
εἴρηταί 1 
εἴρηχʼ 1 
εἴσει 1 
εἴσεισιν 1 
εἴσοιτο 1 
εἴσπλους 1 
εἴχετʼ 1 
εἴχετο 1 
εἴχομέν 1 
εἴχοντο 1 
εἵλετʼ 1 
εἵλκυκε 1 
εἵλοντʼ 1 
εἵλοντό 1 
εἵμαρτο 1 
εἵνεκά 1 
εἵρξαντα 1 
εἵρξατε 1 
εἵρξῃ 1 
εἶδʼ 1 
εἶδόν 1 
εἶμι 1 
εἶπʼ 1 
εἶπες 1 
εἶπόν 1 
εἶργον 1 
εἶχʼ 1 
εἶχέν 1 
εἶχόν 1 
εἷλκεν 1 
εὐήθεις 1 
εὐήθως 1 
εὐαγγελιζόμενος 1 
εὐαγὲς 1 
εὐαρμοστίᾳ 1 
εὐβουλίας 1 
εὐγένεια 1 
εὐγενείας 1 
εὐγενῆ 1 
εὐδαίμονα 1 
εὐδαίμονες 1 
εὐδαίμοσιν 1 
εὐδαιμονέστερον 1 
εὐδαιμονίσας 1 
εὐδαιμονίσειε 1 
εὐδαιμονίσειεν 1 
εὐδαιμονιεῖ 1 
εὐδαιμονῆσαι 1 
εὐδιαβόλως 1 
εὐδοκιμήσειν 1 
εὐδοκιμεῖ 1 
εὐδοκιμοῦντα 1 
εὐδοκιμοῦντας 1 
εὐδοκιμοῦσιν 1 
εὐδοκιμῶν 1 
εὐδοξεῖ 1 
εὐδοξεῖν 1 
εὐδοξῶμεν 1 
εὐεργέτηκεν 1 
εὐεργέτημά 1 
εὐεργέτημα 1 
εὐεργέτηντο 1 
εὐεργέτητο 1 
εὐεργέτῃ 1 
εὐεργεσίαι 1 
εὐεργεσίᾳ 1 
εὐεργετήματα 1 
εὐεργετήσασαν 1 
εὐεργετήσει 1 
εὐεργετήσειν 1 
εὐεργετήσων 1 
εὐεργετοῦσι 1 
εὐεργετοῦσιν 1 
εὐετηρίαν 1 
εὐετηρίᾳ 1 
εὐηθέστατοι 1 
εὐηθείᾳ 1 
εὐθενεῖν 1 
εὐθενεῖσθαι 1 
εὐθενούντων 1 
εὐθυδικίαν 1 
εὐθυδικίᾳ 1 
εὐθύνει 1 
εὐθύνων 1 
εὐκαίρως 1 
εὐκαταφρονήτους 1 
εὐκαταφρόνητον 1 
εὐκαταφρόνητόν 1 
εὐκοσμίας 1 
εὐκτόν 1 
εὐκτὸν 1 
εὐλάβεια 1 
εὐλαβηθέντα 1 
εὐλαβηθεὶς 1 
εὐλαβηθῆναι 1 
εὐλαβουμένους 1 
εὐλαβῆ 1 
εὐλογώτερον 1 
εὐλόγους 1 
εὐλόγως 1 
εὐμαθέστεροι 1 
εὐμεγέθης 1 
εὐμενὲς 1 
εὐμενῶς 1 
εὐμνημόνευτα 1 
εὐνοέων 1 
εὐνοεῖν 1 
εὐνομίας 1 
εὐνομίη 1 
εὐνομουμένη 1 
εὐνουστάτους 1 
εὐνουστάτων 1 
εὐνοϊκωτέρους 1 
εὐνοϊκωτέρως 1 
εὐνούστατον 1 
εὐξαίμεθα 1 
εὐξαίμην 1 
εὐξαμένους 1 
εὐοδῇ 1 
εὐορκήσει 1 
εὐορκίας 1 
εὐορκεῖτε 1 
εὐορκοίητε 1 
εὐορκοτέραν 1 
εὐορκοῦντι 1 
εὐορκοῦσιν 1 
εὐορκῆτε 1 
εὐορκῶ 1 
εὐοῖ 1 
εὐπορήσανθʼ 1 
εὐπορήσαντας 1 
εὐπορήσει 1 
εὐπορήσουσιν 1 
εὐπορία 1 
εὐπορίαι 1 
εὐπορεῖτε 1 
εὐποροῦντα 1 
εὐποροῦντας 1 
εὐπορωτέρου 1 
εὐπορώτατον 1 
εὐπορώτατος 1 
εὐπορώτερα 1 
εὐπορώτεροι 1 
εὐπορώτερον 1 
εὐπορῆσαι 1 
εὐπορῆτε 1 
εὐπορῇ 1 
εὐπορῶσι 1 
εὐπραξίαις 1 
εὐπρεπείᾳ 1 
εὐπρεπὴς 1 
εὐπροσώπους 1 
εὐπόροις 1 
εὐπόρου 1 
εὐρυχωρίαν 1 
εὐρυχόρους 1 
εὐρώστους 1 
εὐρώστως 1 
εὐσεβές 1 
εὐσεβέστερα 1 
εὐσεβεῖ 1 
εὐσεβοῦσιν 1 
εὐσεβὴς 1 
εὐσεβῶν 1 
εὐσχήμονας 1 
εὐσχημονέστατʼ 1 
εὐσχημονέστερον 1 
εὐτάκτοις 1 
εὐτακτότερον 1 
εὐταξία 1 
εὐτρεπίσας 1 
εὐτρεπίσηται 1 
εὐτρεπῶς 1 
εὐτυχήμασι 1 
εὐτυχήματʼ 1 
εὐτυχήματα 1 
εὐτυχίᾳ 1 
εὐτυχιῶν 1 
εὐτυχούντων 1 
εὐτυχούσης 1 
εὐτυχοῦνθʼ 1 
εὐτυχοῦσιν 1 
εὐτύχει 1 
εὐφημεῖν 1 
εὐφημότατʼ 1 
εὐφραίνει 1 
εὐφραίνειν 1 
εὐφροσύνας 1 
εὐφρᾶναι 1 
εὐφυέστερον 1 
εὐφωνίαν 1 
εὐχέσθω 1 
εὐχαριστίαν 1 
εὐχαριστῶν 1 
εὐχερῆ 1 
εὐχομένοις 1 
εὐχόμενοι 1 
εὐχόμενος 1 
εὐχὰς 1 
εὐχὴν 1 
εὐχῆς 1 
εὐχῶν 1 
εὐψυχίαν 1 
εὐωνοτέροις 1 
εὐωνότερος 1 
εὑρέθη 1 
εὑρέθης 1 
εὑρέσθαι 1 
εὑρήμασι 1 
εὑρήσουσι 1 
εὑρίσκεσθαι 1 
εὑρίσκετʼ 1 
εὑρίσκουσι 1 
εὑρίσκουσιν 1 
εὑρίσκων 1 
εὑρεθῇ 1 
εὑρηκέναι 1 
εὑρηκώς 1 
εὑρημένοι 1 
εὑρημένον 1 
εὑρημένου 1 
εὑρισκόμενος 1 
εὑρομένη 1 
εὑρομένῳ 1 
εὑρὼν 1 
εὔγνωστον 1 
εὔδαιμόν 1 
εὔδηλοι 1 
εὔθυνα 1 
εὔκοσμα 1 
εὔλογʼ 1 
εὔνοιά 1 
εὔνοις 1 
εὔξαιντο 1 
εὔξεσθε 1 
εὔξηται 1 
εὔπορόν 1 
εὔτακτον 1 
εὔφωνος 1 
εὔχεσθʼ 1 
εὔχεσθε 1 
εὔχεται 1 
εὔωνον 1 
εὕδοντʼ 1 
εὕρετʼ 1 
εὕρηνται 1 
εὕρηταί 1 
εὕρητε 1 
εὕροιμʼ 1 
εὕροιμεν 1 
εὕρω 1 
εὕρῃς 1 
εὖνοι 1 
εὗρέ 1 
εὗρε 1 
εὗρον 1 
ζήλῳ 1 
ζήσεται 1 
ζήτει 1 
ζευγίτης 1 
ζευγῶν 1 
ζηλούντων 1 
ζηλοῖ 1 
ζηλοῦσθαι 1 
ζηλοῦσι 1 
ζηλωτόν 1 
ζηλωτὰ 1 
ζηλώματα 1 
ζημίαι 1 
ζημιουμένου 1 
ζημιούμενος 1 
ζημιούσης 1 
ζημιοῦσι 1 
ζημιοῦται 1 
ζημιοῦτε 1 
ζημιωθέντας 1 
ζημιωθέντων 1 
ζημιωθήσεται 1 
ζημιωθείη 1 
ζημιωθεὶς 1 
ζημιωθῆναι 1 
ζημιωθῇς 1 
ζημιώσαντες 1 
ζημιώσειε 1 
ζημιώσεσθαι 1 
ζημιώσομαι 1 
ζημιώσων 1 
ζημιῶν 1 
ζητήσειε 1 
ζητήσουσιν 1 
ζητεῖθʼ 1 
ζητεῖς 1 
ζητεῖτʼ 1 
ζητητάς 1 
ζητοίη 1 
ζητούμενον 1 
ζητοῦμεν 1 
ζητοῦντα 1 
ζητοῦντι 1 
ζητοῦντος 1 
ζητῆσαί 1 
ζητῆσαι 1 
ζητῇ 1 
ζητῶ 1 
ζητῶμεν 1 
ζητῶσιν 1 
ζυγομαχεῖν 1 
ζυγὰ 1 
ζυγὸν 1 
ζωγράφοι 1 
ζῆλόν 1 
ζῶμεν 1 
ζῶντʼ 1 
ζῶσα 1 
ηὐδαιμόνιζον 1 
ηὐδοκίμησαν 1 
ηὐδοκίμησεν 1 
ηὐλαβήθη 1 
ηὐλαβούμην 1 
ηὐξάνετο 1 
ηὐξήθησαν 1 
ηὐξήσαμεν 1 
ηὐξημένον 1 
ηὐξῆσθαι 1 
ηὐπόρησε 1 
ηὐπόρουν 1 
ηὐτομόλησε 1 
ηὐτομόλησεν 1 
ηὐτρέπισται 1 
ηὐτυχήκεσαν 1 
ηὐτύχει 1 
ηὐτύχηκεν 1 
ηὐτύχησʼ 1 
ηὑρέθησαν 1 
ηὑρίσκομεν 1 
ηὑρημένη 1 
ηὔχετʼ 1 
ηὔχετο 1 
ηὕρεθʼ 1 
ηὕρηκα 1 
ηὕρηνται 1 
ηὕρισκον 1 
ηὗρες 1 
θάνατοι 1 
θάπτει 1 
θάρρει 1 
θάτερα 1 
θάψαι 1 
θάψασι 1 
θέαμα 1 
θέλοντά 1 
θέλωσιν 1 
θέμεθλα 1 
θέντας 1 
θέντων 1 
θέσει 1 
θέσεις 1 
θέσθε 1 
θέσις 1 
θέτω 1 
θήσει 1 
θήσεσθαι 1 
θήσεσθε 1 
θαλάμου 1 
θαμὰ 1 
θαργηλιῶνα 1 
θαργηλιῶνι 1 
θαρρεῖν 1 
θαρρῶ 1 
θατέρου 1 
θαυμάζει 1 
θαυμάζεις 1 
θαυμάζωμεν 1 
θαυμάσιόν 1 
θαυμάστʼ 1 
θαυμαζόμενον 1 
θαυμαστοὶ 1 
θαυμαστοὺς 1 
θαυμαστός 1 
θαυμαστότερος 1 
θαυμαστὴ 1 
θαυμαστῶς 1 
θαυματοποιῶν 1 
θεάς 1 
θεάσεσθʼ 1 
θεάσεσθε 1 
θεάσησθε 1 
θεάσονταί 1 
θεάτρου 1 
θεάτρων 1 
θείην 1 
θείης 1 
θείμην 1 
θείς 1 
θείᾳ 1 
θείῳ 1 
θεαρίας 1 
θεασομένην 1 
θεαῖς 1 
θελήσαντες 1 
θεμένης 1 
θεμένους 1 
θεμένων 1 
θεοίνια 1 
θεοισεχθρίαν 1 
θεράπαινά 1 
θεράπαινα 1 
θεράπαιναι 1 
θεράποντες 1 
θεράποντος 1 
θεραπαίνης 1 
θεραπαινίδων 1 
θεραπαινῶν 1 
θεραπείᾳ 1 
θεραπεύει 1 
θεραπεύοντος 1 
θεραπεύσειν 1 
θεραπεύσοντος 1 
θεριστὰς 1 
θεσμοθέτου 1 
θεσμοθετήσαντα 1 
θεσμῷ 1 
θεωμένοις 1 
θεωρήμασι 1 
θεωρήσειεν 1 
θεωρήσουσι 1 
θεωρία 1 
θεωρεῖθʼ 1 
θεωρησάτω 1 
θεωρικοῦ 1 
θεωρικόν 1 
θεωροῖς 1 
θεωροῦσιν 1 
θεωρῆτε 1 
θεωρῇ 1 
θεωρῶμαι 1 
θεόν 1 
θεώμενοι 1 
θεώρησον 1 
θεῖα 1 
θεῖοι 1 
θεῖσιν 1 
θεῖόν 1 
θηλείας 1 
θηρίῳ 1 
θηρωμένων 1 
θησαυρῶν 1 
θησόμεθα 1 
θητικὸν 1 
θιάσοις 1 
θλίβων 1 
θνήτʼ 1 
θνητήν 1 
θνητοῖς 1 
θνητοῦ 1 
θνητός 1 
θνητὸς 1 
θνητῷ 1 
θορυβήσει 1 
θορυβήσητʼ 1 
θορυβεῖθʼ 1 
θορυβεῖν 1 
θορυβεῖσθαι 1 
θορυβεῖσθε 1 
θορυβουμένους 1 
θορυβούμεθα 1 
θορυβοῦντα 1 
θορυβοῦνται 1 
θορυβοῦντας 1 
θορυβοῦντες 1 
θορυβῆσαι 1 
θορύβων 1 
θράσους 1 
θρέψαι 1 
θρέψαντα 1 
θρέψουσαν 1 
θρέψων 1 
θρασέσιν 1 
θρασέως 1 
θρασυνομένοις 1 
θρασυνομένῳ 1 
θρασυτέρων 1 
θρηνῶν 1 
θρυλήσει 1 
θρυλουμένην 1 
θρυλούμενόν 1 
θρυλούντων 1 
θρυλοῦντος 1 
θρόνον 1 
θυγάτριόν 1 
θυγατριδῆν 1 
θυγατριδῆς 1 
θυγατριδῶν 1 
θυμὸς 1 
θυμῷ 1 
θυρώμαθʼ 1 
θυρώματʼ 1 
θυρῶν 1 
θυσίαι 1 
θυσίαν 1 
θυσίᾳ 1 
θόλον 1 
θόλῳ 1 
θόρυβος 1 
θύεσθαι 1 
θύοντα 1 
θύοντας 1 
θύρα 1 
θύραι 1 
θύρᾳ 1 
θύσαντας 1 
θύσειεν 1 
θύων 1 
θώρακα 1 
κάδους 1 
κάθαρμα 1 
κάθαρσις 1 
κάθηνται 1 
κάθηται 1 
κάθοδον 1 
κάλλει 1 
κάλλη 1 
κάλλιστοι 1 
κάλλιστος 1 
κάλλιόν 1 
κάμνοντι 1 
κάμνουσιν 1 
κάπηλός 1 
κάπρου 1 
κάρη 1 
κέκληκεν 1 
κέκρικάς 1 
κέκρικε 1 
κέκρισθε 1 
κέκριται 1 
κέκτησθε 1 
κέντρον 1 
κέρδεσιν 1 
κέρματα 1 
κήπῳ 1 
κήρυξι 1 
κήρυχʼ 1 
κίβδηλον 1 
κίχρημι 1 
καδίσκον 1 
καδίσκους 1 
καδίσκων 1 
καδίσκῳ 1 
καθάρματος 1 
καθέλξετε 1 
καθέξειν 1 
καθέσταμεν 1 
καθέστατε 1 
καθέστηκα 1 
καθήκει 1 
καθήκοντʼ 1 
καθήκοντος 1 
καθήκουσι 1 
καθήκῃ 1 
καθήμεθα 1 
καθήμενον 1 
καθίεσαν 1 
καθίζουσιν 1 
καθίσαι 1 
καθίσατε 1 
καθίσταμεν 1 
καθίστανται 1 
καθίστασαν 1 
καθίστη 1 
καθίστην 1 
καθίσῃ 1 
καθαίρειν 1 
καθαίρεσθαι 1 
καθαίρουσα 1 
καθαίρουσιν 1 
καθαίρων 1 
καθαιρεθῆναι 1 
καθαιρεῖ 1 
καθαιρεῖν 1 
καθαραὶ 1 
καθαρευόντων 1 
καθαρθῆναι 1 
καθαρμοῦ 1 
καθαροὺς 1 
καθαροῖς 1 
καθαρώτερον 1 
καθαρὰ 1 
καθαρὰν 1 
καθαρὰς 1 
καθείλκυκε 1 
καθείλκυσαν 1 
καθείρξαντες 1 
καθείρξας 1 
καθεδοῦνται 1 
καθεζομένη 1 
καθεζόμενοι 1 
καθειστήκειν 1 
καθεκτὸν 1 
καθελὼν 1 
καθεστηκότʼ 1 
καθεστηκότας 1 
καθεστώσῃ 1 
καθεστώτων 1 
καθεστῶσαν 1 
καθεστῶσιν 1 
καθεστῶτες 1 
καθεύδοντος 1 
καθεύδων 1 
καθεὶς 1 
καθεῖκεν 1 
καθεῖλε 1 
καθεῖλον 1 
καθημένην 1 
καθημένης 1 
καθημένου 1 
καθημένων 1 
καθιδρύσαντο 1 
καθιερώθη 1 
καθιερώσαντα 1 
καθιεῖ 1 
καθιεῖτε 1 
καθιστάνθʼ 1 
καθιστάντας 1 
καθιστάντι 1 
καθιστάντος 1 
καθιστάς 1 
καθισταμένην 1 
καθισταμένοις 1 
καθισταμένων 1 
καθισταμένῃ 1 
καθιστὰς 1 
καθιστᾶσι 1 
καθομολογεῖν 1 
καθορᾶτε 1 
καθυποκρινούμενον 1 
καθυφέντων 1 
καθυφείμεθά 1 
καθυφεὶς 1 
καθυφεῖκας 1 
καθυφεῖκε 1 
καθυφιῇ 1 
καθυφῇ 1 
καθόλου 1 
καθότι 1 
καθώπλισαν 1 
καθῃρηκυῖαν 1 
καθῆντʼ 1 
καθῆραι 1 
καθῆσθʼ 1 
καθῆτʼ 1 
καθῆται 1 
καθῶνται 1 
καινά 1 
καινήν 1 
καινοτομῆται 1 
καινοῦ 1 
καινῇ 1 
καινῶν 1 
καιροφυλακεῖ 1 
κακίζειν 1 
κακίους 1 
κακίσαντος 1 
κακίᾳ 1 
κακαγγελεῖν 1 
κακηγορίου 1 
κακηγορίᾳ 1 
κακιεῖν 1 
κακιζόντων 1 
κακοήθειαν 1 
κακοήθη 1 
κακοήθης 1 
κακοδαίμων 1 
κακοδαιμονίας 1 
κακοδαιμονῶσι 1 
κακολογεῖν 1 
κακολογῇ 1 
κακονούστατον 1 
κακοπαθίας 1 
κακοπαθεῖν 1 
κακοπαθοῦντες 1 
κακοποιούντων 1 
κακοπραγμοσύνη 1 
κακοτεχνεῖν 1 
κακοτεχνοῦντας 1 
κακοτεχνοῦντες 1 
κακοτεχνῶν 1 
κακουργήμασιν 1 
κακουργήσουσι 1 
κακουργούμενα 1 
κακουργοῖτο 1 
κακουργοῦντας 1 
κακουργοῦντες 1 
κακουργοῦσιν 1 
κακουργότατον 1 
κακουργότερον 1 
κακουργῆσαι 1 
κακούργοις 1 
κακούργου 1 
κακούργων 1 
κακοὶ 1 
κακοὺς 1 
κακοῦν 1 
κακοῦντες 1 
κακοῦργοι 1 
κακοῦργός 1 
κακόηθες 1 
κακόνοι 1 
κακόνοιαν 1 
κακώσαντας 1 
κακὴ 1 
κακὴν 1 
καλέσαις 1 
καλέσας 1 
καλέσειεν 1 
καλέσωσιν 1 
καλέσῃ 1 
καλαμίτῃ 1 
καλαὶ 1 
καλαῖς 1 
καλείσθω 1 
καλείτω 1 
καλεῖται 1 
καλεῖτε 1 
καλινδούμενον 1 
καλλίονα 1 
καλλίονι 1 
καλλίστη 1 
καλλίστοιν 1 
καλοκαγαθία 1 
καλοκαγαθίαν 1 
καλοκαγαθίας 1 
καλοκἀγαθία 1 
καλουμένας 1 
καλουμένης 1 
καλουμένων 1 
καλούμενοι 1 
καλούντων 1 
καλούσας 1 
καλούσης 1 
καλοῖτʼ 1 
καλοῖτο 1 
καλοῦμεν 1 
καλοῦνται 1 
καλοῦσι 1 
καλῆται 1 
καλῇ 1 
καμήλους 1 
καμόντων 1 
κανοῖς 1 
κανόνες 1 
καομένων 1 
καπνίζειν 1 
καρκίνον 1 
καρπουμένη 1 
καρπούς 1 
καρποὶ 1 
καρποῖντο 1 
καρπῶνται 1 
καρτερίας 1 
κατάγει 1 
κατάγνωσις 1 
κατάγοντας 1 
κατάγουσι 1 
κατάθες 1 
κατάθου 1 
κατάληψιν 1 
κατάλιπε 1 
κατάλοιποι 1 
κατάλυσιν 1 
κατάξαιμι 1 
κατάξω 1 
κατάπλους 1 
κατάπτυστοι 1 
κατάρατʼ 1 
κατάρατος 1 
κατάρατός 1 
κατάρξασθαι 1 
κατάστασις 1 
κατάστρωμα 1 
κατάσχωσι 1 
κατάσχῃς 1 
κατέβην 1 
κατέγνωκεν 1 
κατέδειξαν 1 
κατέδυ 1 
κατέδυσε 1 
κατέθεντʼ 1 
κατέθεντο 1 
κατέθεσαν 1 
κατέθεσθε 1 
κατέθετο 1 
κατέθηκεν 1 
κατέκλασεν 1 
κατέκλεισʼ 1 
κατέλαβες 1 
κατέλειπε 1 
κατέλειπον 1 
κατέλιπες 1 
κατέλυον 1 
κατέλυσεν 1 
κατέμενεν 1 
κατέμενον 1 
κατέπεμψεν 1 
κατέπλευσαν 1 
κατέπλευσε 1 
κατέπραξε 1 
κατέπτηχε 1 
κατέπτυσεν 1 
κατέσκαπτε 1 
κατέστην 1 
κατέστησά 1 
κατέστησέ 1 
κατέστησα 1 
κατέσχε 1 
κατέσχεν 1 
κατέσχισαν 1 
κατέσχον 1 
κατέτριψε 1 
κατέτριψεν 1 
κατέφαγεν 1 
κατέφυγεν 1 
κατέχεε 1 
κατέχει 1 
κατέχηται 1 
κατέχονται 1 
κατέχουσι 1 
κατήγαγε 1 
κατήγοντο 1 
κατήγοροι 1 
κατήπειγον 1 
κατήραξε 1 
κατίδῃ 1 
καταβάλλεσθαι 1 
καταβάλλεται 1 
καταβάλλοντʼ 1 
καταβάλλοντας 1 
καταβάλοιεν 1 
καταβέβηκεν 1 
καταβαίνω 1 
καταβαίνων 1 
καταβαλεῖ 1 
καταβεβλαμμένος 1 
καταβολαὶ 1 
καταβολὴ 1 
καταβολὴν 1 
καταβραβευθέντα 1 
καταγέλαστον 1 
καταγέλωτι 1 
καταγήοχεν 1 
καταγίγνομαι 1 
καταγαγεῖν 1 
καταγαγόντι 1 
καταγαγόντος 1 
καταγαγόντων 1 
καταγελάσῃ 1 
καταγελαστότερον 1 
καταγελῶντας 1 
καταγελῶσι 1 
καταγελῶσιν 1 
καταγιγνώσκετε 1 
καταγιγνώσκοι 1 
καταγιγνώσκοιτε 1 
καταγιγνώσκω 1 
καταγνοίην 1 
καταγνοίητε 1 
καταγνοῦσιν 1 
καταγνωσθείη 1 
καταγνόντας 1 
καταγνόντες 1 
καταγνόντος 1 
καταγνόντων 1 
καταγνώσεσθαι 1 
καταγνώσεται 1 
καταγνώσονται 1 
καταγνῶθʼ 1 
καταγομένων 1 
καταγοράσαι 1 
καταγόντων 1 
καταδίκης 1 
καταδεέστερος 1 
καταδείξας 1 
καταδείσαντες 1 
καταδεδιῄτηται 1 
καταδεεστέρως 1 
καταδειχθῇ 1 
καταδιαιτήσασθαι 1 
καταδιαιτήσοντας 1 
καταδιαιτησάντων 1 
καταδικάζειν 1 
καταδικασάμενον 1 
καταδουλουμένους 1 
καταδουλούμενον 1 
καταδουλοῦσθαι 1 
καταδουλωσομένην 1 
καταδυσομένης 1 
καταδύντος 1 
καταδῦσαι 1 
καταθάψαι 1 
καταθέμενοι 1 
καταθέντʼ 1 
καταθέντες 1 
καταθέντι 1 
καταθέων 1 
καταθήσεσθαι 1 
καταθήσουσι 1 
καταθήσουσιν 1 
καταθείς 1 
καταθεῖεν 1 
καταθεῖτε 1 
καταθεῖτο 1 
καταθησόμενος 1 
καταθῶσιν 1 
καταισχύναντας 1 
καταισχύνας 1 
καταισχύνειν 1 
καταισχύνῃς 1 
καταιτιάσηται 1 
καταιτιώμενος 1 
καταιτιᾶται 1 
κατακέχρηται 1 
κατακαύσας 1 
κατακεκλειμένης 1 
κατακεκομίκασιν 1 
κατακεκόμικας 1 
κατακεκόμικεν 1 
κατακεκόμισται 1 
κατακλίνεσθαι 1 
κατακλείσητʼ 1 
κατακλεισθέντες 1 
κατακλυσμὸν 1 
κατακοινωνήσας 1 
κατακομίζοντες 1 
κατακομίσαι 1 
κατακοπτόμενος 1 
κατακούειν 1 
κατακούομεν 1 
κατακρημνίζεται 1 
κατακωλυθεὶς 1 
κατακωλύοιμι 1 
κατακόρως 1 
καταλάβοιεν 1 
καταλέλοιπε 1 
καταλέλυκα 1 
καταλέλυκε 1 
καταλέλυται 1 
καταλίπῃ 1 
καταλαβοῦσι 1 
καταλαβόντος 1 
καταλαβών 1 
καταλαζονεύσεται 1 
καταλαμβάνομεν 1 
καταλαμβάνουσιν 1 
καταλαμβάνων 1 
καταλείπει 1 
καταλείπεσθαι 1 
καταλείποντες 1 
καταλείψετε 1 
καταλείψουσιν 1 
καταλεγέντες 1 
καταλειπόμενον 1 
καταλειφθεὶς 1 
καταλειφθεῖσʼ 1 
καταλειφθεῖσαν 1 
καταλειφθῆναί 1 
καταλελοίπασιν 1 
καταλελοιπώς 1 
καταλελοιπὼς 1 
καταλελῃτουργηκώς 1 
καταλεύσαντας 1 
καταληφθέντα 1 
καταληφθέντας 1 
καταληφθείς 1 
καταληφθεῖσα 1 
καταλιθώσαντες 1 
καταλιπόντες 1 
καταλιπόντος 1 
καταλλάττεσθαι 1 
καταλλαγάς 1 
καταλλαγὴ 1 
καταλλαττόμενος 1 
καταλογίσηται 1 
καταλυθέντος 1 
καταλυθήσεται 1 
καταλυθείσης 1 
καταλυομένης 1 
καταλυομένοις 1 
καταλυομένων 1 
καταλυσάντων 1 
καταλυόμενον 1 
καταλόγου 1 
καταλύειν 1 
καταλύηται 1 
καταλύοντι 1 
καταλύσαντα 1 
καταλύσετʼ 1 
καταλύσωσι 1 
καταλύων 1 
καταλύωσι 1 
καταλῦσαί 1 
καταμάθητε 1 
καταμάθοι 1 
καταμέμφει 1 
καταμέμφεται 1 
καταμαθεῖν 1 
καταμανθάνετʼ 1 
καταμανθάνετε 1 
καταμαντευόμενοι 1 
καταμαρτυρήσαντες 1 
καταμαρτυρήσει 1 
καταμαρτυρήσουσιν 1 
καταμαρτυρήσωσιν 1 
καταμαρτυρησάντων 1 
καταμαρτυροίη 1 
καταμαρτυρουσῶν 1 
καταμαρτυροῦντα 1 
καταμαρτυρῆσαι 1 
καταμείνας 1 
καταμείξετε 1 
καταμεμαρτυρηκέναι 1 
καταμεμαρτυρηκότʼ 1 
καταμεμαρτυρηκότας 1 
καταμεμαρτυρημένα 1 
καταμεμφόμενος 1 
καταμεμφόμενόν 1 
καταμεμψαμένους 1 
καταμεῖναι 1 
καταμεῖξαι 1 
καταμηνύεις 1 
κατανέμουσιν 1 
κατανειμάμενοι 1 
καταπέμπειν 1 
καταπέπλευκας 1 
καταπέφευγα 1 
καταπατούμενοι 1 
καταπαύεται 1 
καταπεπατημένον 1 
καταπεπλάσθαι 1 
καταπεπλευκότες 1 
καταπεπολεμηκέναι 1 
καταπεφευγότος 1 
καταπεφευγώς 1 
καταπεφεύγαμεν 1 
καταπεφρονήκατέ 1 
καταπεφρονήμεθʼ 1 
καταπεφρονηκέναι 1 
καταπεφρονηκότως 1 
καταπεφρονημένος 1 
καταπεφρόνηκεν 1 
καταπεφρόνηνται 1 
καταπλέοντες 1 
καταπλέουσιν 1 
καταπλήξειν 1 
καταπλαγέντας 1 
καταπλαγῆτε 1 
καταπλεύσαιμι 1 
καταπλεύσαντες 1 
καταπλεύσεσθαι 1 
καταπλεύσωμεν 1 
καταπλεύσωσιν 1 
καταπλεύσῃ 1 
καταπλῆξαι 1 
καταπολεμήσει 1 
καταπολεμηθῶσιν 1 
καταπολεμῶν 1 
καταπολιτεύονται 1 
καταποντίσαι 1 
καταποντισταῖς 1 
καταποντιστῶν 1 
καταπραξαμένῳ 1 
καταπραχθῆναι 1 
καταπτύστου 1 
καταράτου 1 
καταράτων 1 
καταρατότερος 1 
καταρξάμενον 1 
καταρρέον 1 
καταρρεῖ 1 
καταρρᾳθυμήσετε 1 
κατασεσημασμένας 1 
κατασημανθέντα 1 
κατασημηνάμενοι 1 
κατασημηναμένους 1 
κατασιωπᾶν 1 
κατασκάπτει 1 
κατασκάπτοντες 1 
κατασκάπτων 1 
κατασκάψας 1 
κατασκαφῆναι 1 
κατασκεδάσας 1 
κατασκευάζει 1 
κατασκευάζεις 1 
κατασκευάζεσθε 1 
κατασκευάζον 1 
κατασκευάζοντας 1 
κατασκευάζοντι 1 
κατασκευάζουσα 1 
κατασκευάζουσι 1 
κατασκευάσεσθε 1 
κατασκευάσματα 1 
κατασκευάσῃς 1 
κατασκευήν 1 
κατασκευαζομένης 1 
κατασκευαζόμενοι 1 
κατασκευαζόμενον 1 
κατασκευαζόμενος 1 
κατασκευασθένθʼ 1 
κατασκευασθέντος 1 
κατασκευασθησόμενʼ 1 
κατασκευασθῆναι 1 
κατασκευασθῇ 1 
κατασκευασμὸς 1 
κατασκευαῖς 1 
κατασκευὴ 1 
κατασκευῆς 1 
κατασκεύασαι 1 
κατασκόπῳ 1 
καταστάντα 1 
καταστάς 1 
καταστήσανθʼ 1 
καταστήσαντά 1 
καταστήσαντα 1 
καταστήσαντας 1 
καταστήσασʼ 1 
καταστήσασθαι 1 
καταστήσειεν 1 
καταστήσεις 1 
καταστήσεσθαι 1 
καταστήσετε 1 
καταστήσητε 1 
καταστήσομεν 1 
καταστήσοντας 1 
καταστήσουσιν 1 
κατασταθεὶς 1 
κατασταθῶσιν 1 
καταστασιάζεται 1 
καταστασιασθέντας 1 
καταστασιασθείς 1 
καταστησάμενον 1 
καταστρέψαιτο 1 
καταστρέψεται 1 
καταστρέψονται 1 
καταστρεψάμενος 1 
καταστρεψαμένῳ 1 
καταστρεψομένην 1 
κατασχήσειν 1 
κατασχόνθʼ 1 
κατασχόντος 1 
κατατάττοντάς 1 
κατατίθησιν 1 
κατατεθῶσι 1 
κατατεινόμενος 1 
κατατετρῶσθαι 1 
κατατιθέασιν 1 
κατατιθέναι 1 
κατατιθεὶς 1 
κατατρίψαντα 1 
κατατρῖψαι 1 
κατατυχεῖν 1 
καταφαίην 1 
καταφανές 1 
καταφανῆ 1 
καταφεύγει 1 
καταφεύγοντας 1 
καταφρονήσαντα 1 
καταφρονήσας 1 
καταφρονεῖ 1 
καταφρονητικῶς 1 
καταφρονουμένους 1 
καταφρονοῦσα 1 
καταφρονοῦσαν 1 
καταφρονῶν 1 
καταφυγάς 1 
καταφυγήν 1 
καταφυγαὶ 1 
καταφυγεῖν 1 
καταφυγὴν 1 
καταφυγὼν 1 
καταχειροτονήσαντες 1 
καταχειροτονήσαντος 1 
καταχειροτονήσας 1 
καταχειροτονίας 1 
καταχειροτονηθὲν 1 
καταχθέντα 1 
καταχρήσεσθαι 1 
καταχρήσεται 1 
καταχρωμένους 1 
καταχρώμενος 1 
καταχρῆσθαι 1 
καταχύσματʼ 1 
καταψευδομένην 1 
καταψευδομαρτυρησάμενος 1 
καταψευδομαρτυροῦμαι 1 
καταψευδόμενοί 1 
καταψευδόμενος 1 
καταψεύδεσθαί 1 
καταψεύδεσθαι 1 
καταψεύδεσθε 1 
καταψεύδεται 1 
καταψεύδονταί 1 
καταψεύδονται 1 
καταψεύσασθαι 1 
καταψηφίζεσθαι 1 
καταψηφίσαινθʼ 1 
καταψηφίσαιντο 1 
καταψηφίσαιτʼ 1 
καταψηφίσησθέ 1 
καταψηφιεῖσθʼ 1 
καταψηφιούμεθα 1 
καταψηφισαμένοις 1 
καταψηφιστέον 1 
κατείληπται 1 
κατείληπτο 1 
κατείληφε 1 
κατείληφεν 1 
κατείποι 1 
κατεαγέναι 1 
κατεαγότα 1 
κατεβάλλετο 1 
κατεγέλα 1 
κατεγίγνωσκον 1 
κατεγγυηθῆναι 1 
κατεγγυῶ 1 
κατεγγύην 1 
κατεγνωκέναι 1 
κατεγνωκυίας 1 
κατεγνωκόθʼ 1 
κατεγνωκόσιν 1 
κατεγνωκότας 1 
κατεγνωσμένης 1 
κατεγνώκαθʼ 1 
κατεγνώκασι 1 
κατεγνώκασιν 1 
κατεγνώκατε 1 
κατεγνώκει 1 
κατεδεδιῃτήκει 1 
κατεδειλίασας 1 
κατεδικάσαντο 1 
κατεδικάσασθε 1 
κατεδικάσατο 1 
κατεδικάσω 1 
κατεδιῃτήσασθε 1 
κατεδιῄτα 1 
κατεδουλοῦντʼ 1 
κατειλεγμένος 1 
κατειλημμένην 1 
κατειληφότα 1 
κατειληφότων 1 
κατειπεῖν 1 
κατεκείμην 1 
κατεκομίζεσθε 1 
κατεκωλύθη 1 
κατεκόμισαν 1 
κατεκόμισε 1 
κατεκώλυεν 1 
κατελάβομεν 1 
κατελάμβανε 1 
κατελάμβανεν 1 
κατελάμβανον 1 
κατελέλειπτο 1 
κατελίπετε 1 
κατελαμβάνομεν 1 
κατελείφθης 1 
κατελελοίπει 1 
κατελεύεθʼ 1 
κατελθεῖν 1 
κατεμέμφου 1 
κατεμαρτύρει 1 
κατεμαρτύρησαν 1 
κατεναυμάχησεν 1 
κατεπέπληκτο 1 
κατεπήγγελται 1 
κατεπείγειν 1 
κατεπείγονθʼ 1 
κατεπείγουσιν 1 
κατεπεῖγον 1 
κατεπιορκησόμενος 1 
κατεπολιτεύσατο 1 
κατεπόντισαν 1 
κατεργάζεσθαι 1 
κατεργασάμενος 1 
κατερρήγνυεν 1 
κατερρᾳθυμημένα 1 
κατεσθίοντας 1 
κατεσκάπτετο 1 
κατεσκάψαμεν 1 
κατεσκαμμένας 1 
κατεσκεδάννυον 1 
κατεσκευάζετο 1 
κατεσκευάζοντο 1 
κατεσκευάσαντο 1 
κατεσκευάσασθʼ 1 
κατεσκευάσθη 1 
κατεσκευακέναι 1 
κατεσκευακότα 1 
κατεσκευακότες 1 
κατεσκευακὼς 1 
κατεσκευασμένʼ 1 
κατεσκευασμένον 1 
κατεσκευασμένῃ 1 
κατεσκεύαζε 1 
κατεσκεύαζεν 1 
κατεσκεύαζες 1 
κατεσκεύαζόν 1 
κατεσκεύασα 1 
κατεσκεύασθʼ 1 
κατεστήσαμεν 1 
κατεστασίασμαι 1 
κατεστασιάσθαι 1 
κατεστασιασμένοι 1 
κατεστρέψατο 1 
κατεστραμμένον 1 
κατετάξατο 1 
κατεφαίνετο 1 
κατεφεύγομεν 1 
κατεφρονήθην 1 
κατεφρόνησε 1 
κατεχήρευσε 1 
κατεχαρίζετο 1 
κατεχειροτονήσατʼ 1 
κατεχειροτόνησʼ 1 
κατεχειροτόνησαν 1 
κατεχειροτόνησε 1 
κατεχρησάμην 1 
κατεχρῶ 1 
κατεχόμενοι 1 
κατεχόντων 1 
κατεψήφισται 1 
κατεψευσμένοι 1 
κατεψεύδετο 1 
κατεψεύδοντο 1 
κατεψεύδου 1 
κατεψηφίσαντο 1 
κατεψηφίσασθʼ 1 
κατεψηφίσασθε 1 
κατεψηφίσατο 1 
κατεψηφισμένοι 1 
κατεῖδεν 1 
κατεῖπε 1 
κατεῖχεν 1 
κατηγγυήθη 1 
κατηγγύας 1 
κατηγγύησα 1 
κατηγγύησας 1 
κατηγγύησεν 1 
κατηγμένα 1 
κατηγορήκασιν 1 
κατηγορήσαμεν 1 
κατηγορήσαντος 1 
κατηγορήσοντας 1 
κατηγορήσουσι 1 
κατηγορήσω 1 
κατηγορίαι 1 
κατηγορίᾳ 1 
κατηγορείτω 1 
κατηγορεῖται 1 
κατηγορεῖτε 1 
κατηγορηθήσεσθαι 1 
κατηγορηκέναι 1 
κατηγοροῦν 1 
κατηγοροῦντας 1 
κατηγοροῦντι 1 
κατηγορῆσαί 1 
κατηγορῶσιν 1 
κατηγόρασεν 1 
κατηγόρηκʼ 1 
κατηγόρηκε 1 
κατηγόρημα 1 
κατηγόρησα 1 
κατηγόρησας 1 
κατηγόροις 1 
κατηγόρουν 1 
κατηγόρους 1 
κατηγόρῳ 1 
κατηκόντισαν 1 
κατηνέχθη 1 
κατηξιοῦτε 1 
κατηργάζοντο 1 
κατηρᾶτο 1 
κατηρῶ 1 
κατιδεῖν 1 
κατιόνθʼ 1 
κατιόντας 1 
κατοίκισιν 1 
κατοικίζει 1 
κατοικίζεσθαι 1 
κατοικεῖν 1 
κατοικεῖσθαι 1 
κατοικισθέντας 1 
κατοικισθῶσι 1 
κατοικοῦντα 1 
κατοικοῦντας 1 
κατοικοῦσιν 1 
κατοιχομένοις 1 
κατοιχομένων 1 
κατοκνήσας 1 
κατοκνεῖν 1 
κατοκνεῖς 1 
κατοκνῆσαι 1 
κατοκνῶ 1 
κατορθοῖ 1 
κατορθοῖμεν 1 
κατορθώσαντας 1 
κατορθώσας 1 
κατορθώσῃ 1 
κατορθῶσιν 1 
κατορωρυγμένα 1 
κατωμόσατʼ 1 
κατωρθωκέναι 1 
κατωρύττετο 1 
κατώκνουν 1 
κατῄσχυνεν 1 
κατῄσχυνες 1 
κατῴκουν 1 
κείμενοι 1 
κεγχρεῶνα 1 
κειμέναις 1 
κειμένη 1 
κειμένῳ 1 
κεκήλησθʼ 1 
κεκίνησθε 1 
κεκακουργημένα 1 
κεκαρπωμένον 1 
κεκαρπωμένος 1 
κεκηλημένοι 1 
κεκηρῦχθαι 1 
κεκινδύνευκεν 1 
κεκινηκέναι 1 
κεκινῆσθαι 1 
κεκλήκασι 1 
κεκλειμένης 1 
κεκληρονομηκότα 1 
κεκληρονόμηκεν 1 
κεκληρωμένοι 1 
κεκλητευκέναι 1 
κεκλητευκότα 1 
κεκλοφότες 1 
κεκοινωνήκαμεν 1 
κεκοινωνήκασιν 1 
κεκοινωνηκέναι 1 
κεκοινωνηκότες 1 
κεκοινωνηκότι 1 
κεκοινώνηκα 1 
κεκολασμένος 1 
κεκολασμένους 1 
κεκομισμένοι 1 
κεκομισμένῳ 1 
κεκράτηκα 1 
κεκραγὼς 1 
κεκραμένῳ 1 
κεκρατήκασι 1 
κεκρατήκασιν 1 
κεκρατηκέναι 1 
κεκρατηκότας 1 
κεκρατημένος 1 
κεκριμένοις 1 
κεκριμένων 1 
κεκρυμμένʼ 1 
κεκρυμμένον 1 
κεκρυμμένου 1 
κεκτημένην 1 
κεκωλυκότʼ 1 
κεκωλυκὼς 1 
κεκόμισθε 1 
κεκόμισμαι 1 
κεκώλυται 1 
κελευσθεὶς 1 
κελευόμενʼ 1 
κελεύετʼ 1 
κελεύητʼ 1 
κελεύομεν 1 
κελεύοντες 1 
κελεύοντι 1 
κελεύουσί 1 
κελεύσαιτε 1 
κελεύσαντα 1 
κελεύσατε 1 
κελεύσειν 1 
κελεύσητε 1 
κελεύσουσιν 1 
κελεύσω 1 
κελεύσῃ 1 
κελεύῃς 1 
κενόν 1 
κενότατον 1 
κενὴ 1 
κενὸν 1 
κενῇ 1 
κεράμιον 1 
κεράσαι 1 
κεραμίων 1 
κερδάνας 1 
κερδαίνει 1 
κερδαίνων 1 
κερδανεῖν 1 
κερδανῶ 1 
κευθμῶνα 1 
κεφάλαιόν 1 
κεφαλήν 1 
κεφαλαίοις 1 
κεφαλὴ 1 
κεφαλῆς 1 
κεχαρισμένα 1 
κεχειροτονήκατε 1 
κεχειροτονημένον 1 
κεχειροτονημένου 1 
κεχειροτόνηται 1 
κεχορήγηκέ 1 
κεχορήγηκα 1 
κεχρημένου 1 
κεχρημένους 1 
κεχρημένων 1 
κεχώρισται 1 
κηδείᾳ 1 
κηδεσταὶ 1 
κηδεσταῖν 1 
κηδεσταῖς 1 
κηδεύσειεν 1 
κηδόμενοι 1 
κηκῖδα 1 
κηκῖδος 1 
κηρυκείου 1 
κηρύγμασιν 1 
κηρύττειν 1 
κηρύττεσθαι 1 
κηρύττοντος 1 
κηρύττων 1 
κιβωτίῳ 1 
κιγκλίδος 1 
κιγκλίσιν 1 
κινήσεσθε 1 
κινήσεται 1 
κινδυνευθήσεσθαι 1 
κινδυνευτέον 1 
κινδυνεύεθʼ 1 
κινδυνεύεις 1 
κινδυνεύοι 1 
κινδυνεύοντα 1 
κινδυνεύοντας 1 
κινδυνεύουσα 1 
κινδυνεύουσι 1 
κινδυνεύουσιν 1 
κινδυνεύσαιτʼ 1 
κινδυνεύσαντα 1 
κινδυνεύσεις 1 
κινδυνεύσωμεν 1 
κινδυνεύσων 1 
κινδυνεύῃ 1 
κινεῖ 1 
κινηθήσονται 1 
κινοίη 1 
κινούμενον 1 
κινῇ 1 
κιττοφόρος 1 
κλάονθʼ 1 
κλέμμα 1 
κλέπταις 1 
κλέπτοντα 1 
κλέπτουσι 1 
κλέπτων 1 
κλέπτῃ 1 
κλέψαντας 1 
κλέψαντες 1 
κλέψας 1 
κλήρων 1 
κλήτορες 1 
κλίνας 1 
κλίνειʼ 1 
κλίνην 1 
κλαήσειν 1 
κλαύσαντʼ 1 
κλαύσοιτο 1 
κλείουσι 1 
κλείσαιτε 1 
κλείσειν 1 
κλεισίῳ 1 
κλεισθείη 1 
κλεμμάτων 1 
κλεπτῶν 1 
κληθέντες 1 
κληθέντι 1 
κληθέντων 1 
κληρονομήσαντας 1 
κληρονομήσας 1 
κληρονομίαι 1 
κληρονομησάντων 1 
κληρονομοῖεν 1 
κληρονομοῦσι 1 
κληρονομῶ 1 
κληρονόμων 1 
κληρουμένους 1 
κληρουχικῶν 1 
κληρούμενος 1 
κληρούχους 1 
κληρούχων 1 
κληροῖ 1 
κληροῦν 1 
κληρωτὰς 1 
κληρωτὸν 1 
κληρῶται 1 
κλητήρων 1 
κλητεύσαντας 1 
κλητεύσεις 1 
κλητῆρʼ 1 
κλητῆρές 1 
κλητῆρες 1 
κλινοποιούς 1 
κλοπή 1 
κλύδωνα 1 
κνήμαις 1 
κνισῆν 1 
κοίλην 1 
κοίλῃ 1 
κοιναί 1 
κοινολογούμενον 1 
κοινωνήσοντας 1 
κοινωνήσουσιν 1 
κοινωνία 1 
κοινωνίας 1 
κοινωνίᾳ 1 
κοινωνικῶν 1 
κοινωνουσῶν 1 
κοινωνούς 1 
κοινωνούσαις 1 
κοινωνούσας 1 
κοινωνοὶ 1 
κοινωνοῦ 1 
κοινωνοῦντες 1 
κοινωνός 1 
κοινωνῶν 1 
κοινωσάμενοι 1 
κοινός 1 
κοινῶς 1 
κοιταῖον 1 
κολάζει 1 
κολάζεσθαι 1 
κολάζετε 1 
κολάζοιντʼ 1 
κολάζοντας 1 
κολάσαιτε 1 
κολάσετε 1 
κολάσηθʼ 1 
κολαζομένους 1 
κολακείαις 1 
κολακεύει 1 
κολασθέντα 1 
κολασθείη 1 
κολασθεὶς 1 
κολασθῆναι 1 
κομίζειν 1 
κομίζηται 1 
κομίζοιτο 1 
κομίσαντα 1 
κομίσαντας 1 
κομίσαντός 1 
κομίσωσιν 1 
κομίσῃ 1 
κομιδήν 1 
κομιδὴν 1 
κομιεῖν 1 
κομιεῖσθε 1 
κομιεῖται 1 
κομιζομένους 1 
κομιζομένῳ 1 
κομιζόμενος 1 
κομιούμεθα 1 
κομιούμενον 1 
κομιοῦνται 1 
κομισαίμεθα 1 
κομισαμένη 1 
κομισαμένοις 1 
κομισαμένου 1 
κομισαμένους 1 
κομισθέντα 1 
κομισθήσεται 1 
κομισθείσης 1 
κονδύλοις 1 
κονιάματα 1 
κονιορτός 1 
κονιορτὸν 1 
κονιᾶτε 1 
κονιῶμεν 1 
κοπρώνων 1 
κοπτόμενοι 1 
κορδακισμοὺς 1 
κορυφαῖος 1 
κορῶν 1 
κοσμήσοντα 1 
κοσμίαν 1 
κοσμίους 1 
κοσμεῖτε 1 
κοσμιότητος 1 
κοσμῆσαι 1 
κουρείων 1 
κουφίσαι 1 
κοὐκ 1 
κοὐχὶ 1 
κράτισθʼ 1 
κρίναντας 1 
κρίνασαν 1 
κρίνεθʼ 1 
κρίνεις 1 
κρίνητε 1 
κρίνοιτο 1 
κρίνομαι 1 
κρίνοντα 1 
κρίνοντας 1 
κρίνουσα 1 
κρίνουσι 1 
κρίνωμαι 1 
κρίσεσι 1 
κρίσεώς 1 
κρατήσασι 1 
κρατήσασιν 1 
κρατήσητε 1 
κρατήσωσιν 1 
κρατίστων 1 
κρατηθέντες 1 
κρατηθεῖεν 1 
κρατηρίζων 1 
κρατησάντων 1 
κρατουμένοις 1 
κρατουμένους 1 
κρατουσῶν 1 
κρατούσῃ 1 
κρατοῦμεν 1 
κρατοῦνθʼ 1 
κρατοῦντας 1 
κρατοῦντι 1 
κρατοῦντος 1 
κρατοῦσαν 1 
κρατοῦσι 1 
κρατοῦσιν 1 
κρατῆρα 1 
κρατῶμεν 1 
κρατῶν 1 
κραυγάσας 1 
κρείττονος 1 
κρείττοσι 1 
κρεῶν 1 
κριθέντων 1 
κριθήσεται 1 
κριθήτω 1 
κριθείς 1 
κρινεῖ 1 
κρινομένοις 1 
κρινοῦμεν 1 
κρινοῦντά 1 
κρινοῦντα 1 
κρινοῦντες 1 
κρινόντων 1 
κριοῦ 1 
κριτὴν 1 
κριτὴς 1 
κριτῶν 1 
κροτάφοις 1 
κροτεῖν 1 
κρύπτει 1 
κτήμαθʼ 1 
κτήσαισθʼ 1 
κτήσαιτο 1 
κτήσεις 1 
κτήσηται 1 
κτήσωμαι 1 
κτήσωνται 1 
κτεάνων 1 
κτείναντʼ 1 
κτείναντες 1 
κτείναντι 1 
κτείνας 1 
κτείνασιν 1 
κτησίῳ 1 
κτησαμένην 1 
κτησαμένους 1 
κτησαμένων 1 
κτησαμένῳ 1 
κτησόμεθα 1 
κτώμενος 1 
κτῶνται 1 
κυαμεύονται 1 
κυβερνήτῃ 1 
κυβερνᾶν 1 
κυβερνῶν 1 
κυεῖν 1 
κυμβίου 1 
κυνὶ 1 
κυνᾶς 1 
κυοῦσα 1 
κυοῦσαν 1 
κυριεῦσαι 1 
κυριωτέρας 1 
κυριώτατον 1 
κυριώτερʼ 1 
κυριώτερος 1 
κυριώτερόν 1 
κυροῦν 1 
κυροῦσθαι 1 
κυροῦται 1 
κυρωθέντος 1 
κυρωθῇ 1 
κυρωσάντων 1 
κυρώσειεν 1 
κυρῶσαι 1 
κωλυθέντα 1 
κωλυθεὶς 1 
κωλυθεῖσʼ 1 
κωλυθῶσιν 1 
κωλυσόντων 1 
κωλυτὴν 1 
κωλυόμενοι 1 
κωλυόμενος 1 
κωλύηθʼ 1 
κωλύοιθʼ 1 
κωλύομεν 1 
κωλύοντα 1 
κωλύονται 1 
κωλύοντες 1 
κωλύουσι 1 
κωλύσαιτʼ 1 
κωλύσαντα 1 
κωλύσετʼ 1 
κωλύσητε 1 
κωλύσομεν 1 
κωλύσοντας 1 
κωλύσουσι 1 
κωλῦον 1 
κωμάζει 1 
κωμάζειν 1 
κωμικὸν 1 
κωμῳδοί 1 
κωφότητα 1 
κόλαξιν 1 
κόλποις 1 
κόλπου 1 
κόλπῳ 1 
κόπτειν 1 
κόρας 1 
κόρης 1 
κόρου 1 
κόσμος 1 
κόσμου 1 
κόψας 1 
κύκλον 1 
κύνα 1 
κύνας 1 
κύπτων 1 
κύων 1 
κώδωνας 1 
κώμας 1 
κώπας 1 
κἀγάθʼ 1 
κἀγαθαί 1 
κἀγαθοί 1 
κἀγαθοῖς 1 
κἀγαθός 1 
κἀγαθῷ 1 
κἀγανακτοῦμεν 1 
κἀκ 1 
κἀκεῖσε 1 
κἀλεύθερʼ 1 
κἀναβιβᾶται 1 
κἀνταῦθα 1 
κἀντεῦθεν 1 
κἀπιδεδωκέναι 1 
κἀπιορκοῦντα 1 
κἀπιορκῆσαι 1 
κἀποτυμπανίσαι 1 
κἄμʼ 1 
κἄπειτα 1 
κἄπιστον 1 
κἄτι 1 
κῆπον 1 
κῆρας 1 
κῦμʼ 1 
κῶμον 1 
λάβηθʼ 1 
λάβητέ 1 
λάβοις 1 
λάβοιτʼ 1 
λάβωσί 1 
λάθοι 1 
λάθω 1 
λάκκον 1 
λάμβανε 1 
λάχανον 1 
λάχωσι 1 
λάχωσιν 1 
λέγεθʼ 1 
λέγετʼ 1 
λέγεταί 1 
λέγετε 1 
λέγηθʼ 1 
λέγοις 1 
λέγον 1 
λέγοντός 1 
λέγῃς 1 
λέληθέ 1 
λέλοιπα 1 
λέλοιπας 1 
λέλοιπε 1 
λέλυσαι 1 
λέλυται 1 
λέμβον 1 
λέμβου 1 
λέμβῳ 1 
λέξει 1 
λέξειν 1 
λέξομεν 1 
λήγοντα 1 
λήμμαθʼ 1 
λήμμασιν 1 
λήμματι 1 
λήξει 1 
λήξεις 1 
λήξεσιν 1 
λήξεων 1 
λήξονται 1 
λήσεθʼ 1 
λήσομεν 1 
λήσοντες 1 
λήψομαι 1 
λίθον 1 
λίθος 1 
λίθους 1 
λίθῳ 1 
λίπῃ 1 
λαβούσης 1 
λαβούσῃ 1 
λαβοῦσʼ 1 
λαβοῦσα 1 
λαβοῦσι 1 
λαβόμενον 1 
λαβόντʼ 1 
λαβὰς 1 
λαγχάνεται 1 
λαγχάνουσί 1 
λαγχάνουσι 1 
λαγὼ 1 
λαθών 1 
λαλεῖν 1 
λαλούντων 1 
λαλοῦντʼ 1 
λαμβάνεις 1 
λαμβάνηται 1 
λαμβάνοι 1 
λαμβάνομεν 1 
λαμβάνονθʼ 1 
λαμβάνοντι 1 
λαμβάνοντος 1 
λαμβάνουσα 1 
λαμβάνουσι 1 
λαμπρά 1 
λαμπροφωνότατος 1 
λαμπρούς 1 
λαμπρότατα 1 
λαμπρότης 1 
λαμπρὰς 1 
λαμπρὸν 1 
λαμπρᾶς 1 
λαμπρᾷ 1 
λανθάνει 1 
λανθάνουσιν 1 
λαρυγγίζων 1 
λαχοῦσιν 1 
λαχόντα 1 
λαχόντας 1 
λαχόντι 1 
λείαν 1 
λείπων 1 
λεγουσῶν 1 
λεγόμενοι 1 
λεγόμενον 1 
λεηλατοῦσι 1 
λειαίνει 1 
λειπόμενʼ 1 
λειπόμενος 1 
λειτουργία 1 
λειτουργιᾶν 1 
λειφθῶ 1 
λεκτέα 1 
λεκτικοῖς 1 
λελήθαθʼ 1 
λελήθαμεν 1 
λελήθασιν 1 
λελευκωμένον 1 
λεληθέναι 1 
λελοίπασιν 1 
λελογίσθαι 1 
λελογχότα 1 
λελοιδόρηκεν 1 
λελοιπότες 1 
λελοιπώς 1 
λελυκὸς 1 
λελυμάνθαι 1 
λελυμένας 1 
λελυμένος 1 
λελυμασμένοι 1 
λελυμασμένος 1 
λελυμασμένου 1 
λελυπηκότʼ 1 
λελυπημένος 1 
λελυτρῶσθαι 1 
λελόγισται 1 
λελύσεται 1 
λελῃτουργηκέναι 1 
λελῃτουργηκότα 1 
λελῃτουργηκότων 1 
λελῃτουργηκὼς 1 
λελῃτουργημένα 1 
λελῃτούργηκα 1 
λελῃτούργηκε 1 
λεπτὰ 1 
λευκοῦ 1 
λευκόν 1 
λεύκωμα 1 
λεύκῃ 1 
ληκύθιον 1 
ληξιαρχικὸν 1 
ληξιαρχικῷ 1 
ληρεῖτʼ 1 
ληροῦμεν 1 
ληφθένθʼ 1 
ληφθέντα 1 
ληφθέντες 1 
ληφθείην 1 
ληφθείησαν 1 
ληφθείς 1 
ληφθῶσι 1 
ληχθεισῶν 1 
ληχθῆναι 1 
ληψομένης 1 
ληψομένου 1 
ληψομένους 1 
ληψόμενος 1 
λιθοκόπος 1 
λικνοφόρος 1 
λιμένες 1 
λιμέσι 1 
λιπαρήσειν 1 
λιπαροῦντος 1 
λιπομαρτυρίου 1 
λιποτάξιον 1 
λιποῦσι 1 
λιπόνεως 1 
λιπόντα 1 
λιπόντας 1 
λιπών 1 
λιπὼν 1 
λογάρια 1 
λογίζει 1 
λογίζεταί 1 
λογίζησθε 1 
λογίζονται 1 
λογίζου 1 
λογίσαιθʼ 1 
λογίσαισθʼ 1 
λογίσασθʼ 1 
λογιεῖσθε 1 
λογιζέσθω 1 
λογιουμένους 1 
λογιοῦμαι 1 
λογισάμενον 1 
λογισθῆναι 1 
λογισμοί 1 
λογισμούς 1 
λογισμός 1 
λογισμῶν 1 
λογισταί 1 
λογιστὴς 1 
λογογράφον 1 
λογογράφος 1 
λογογράφους 1 
λογοποιοὺς 1 
λογοποιοῦντες 1 
λογοποιοῦσιν 1 
λοιδορήσεται 1 
λοιδορίαις 1 
λοιδορεῖται 1 
λοιδορηθέντος 1 
λοιδορηθῶσιν 1 
λοιδοριῶν 1 
λοιδορούμενοι 1 
λοιδορούμενον 1 
λοιδορῆται 1 
λοιδορῇ 1 
λοιμός 1 
λοιπά 1 
λοιπή 1 
λοιποί 1 
λοιπούς 1 
λοιπός 1 
λοιπὴν 1 
λοιπὸς 1 
λοιπῆς 1 
λοιπῷ 1 
λοῦσθαι 1 
λυθέντα 1 
λυθέντι 1 
λυθέντος 1 
λυθῇ 1 
λυκιουργεῖς 1 
λυμαίνει 1 
λυμαινομένη 1 
λυμαινόμενον 1 
λυμανεῖται 1 
λυμηνάμενʼ 1 
λυπήσας 1 
λυπήσει 1 
λυπήσειν 1 
λυπήσεις 1 
λυπεῖν 1 
λυπηθεὶς 1 
λυπηροῦ 1 
λυπηρόν 1 
λυπηρὰ 1 
λυπηρὸν 1 
λυπουμένων 1 
λυπούμενοι 1 
λυπούμενος 1 
λυποῦνται 1 
λυπῆσαί 1 
λυπῆσθε 1 
λυπῇ 1 
λυπῶν 1 
λυσάμενος 1 
λυσαμένου 1 
λυσιτελέστατον 1 
λυσιτελεστέραν 1 
λυσιτελεῖν 1 
λυσιτελούντων 1 
λυσιτελοῦντος 1 
λυσιτελοῦσιν 1 
λυσιτελῆ 1 
λυσιτελῇ 1 
λυτέος 1 
λωποδυτεῖν 1 
λόχοις 1 
λύει 1 
λύετε 1 
λύκους 1 
λύουσιν 1 
λύπης 1 
λύσατε 1 
λύσει 1 
λύσεις 1 
λύσητε 1 
λύσιν 1 
λύσοντα 1 
λύσων 1 
λύσωνταί 1 
λύσῃ 1 
λύχνου 1 
λύῃ 1 
λῃζόμενος 1 
λῃσταί 1 
λῃστεύειν 1 
λῃστικόν 1 
λῃστοῦ 1 
λῃστρίδων 1 
λῃστὴν 1 
λῃτουργήσας 1 
λῃτουργήσεις 1 
λῃτουργήσωσιν 1 
λῃτουργίαις 1 
λῃτουργούντων 1 
λῃτουργούσας 1 
λῃτουργοῦμεν 1 
λῃτουργοῦντος 1 
λῃτουργοῦσιν 1 
λῃτουργῇ 1 
λῃτουργῶσι 1 
λῆμμά 1 
λῦσαί 1 
λῴου 1 
μάγειρον 1 
μάθετε 1 
μάθωσιν 1 
μάλης 1 
μάλθῃ 1 
μάντεις 1 
μάντις 1 
μάρτυρʼ 1 
μάρτυρά 1 
μάρτυράς 1 
μάταιʼ 1 
μάταιαι 1 
μάταιόν 1 
μάχεσθαι 1 
μέγισθʼ 1 
μέγιστά 1 
μέδιμνον 1 
μέζω 1 
μέλαν 1 
μέλας 1 
μέλη 1 
μέλλεις 1 
μέλλετʼ 1 
μέλλεται 1 
μέλλοιεν 1 
μέλλοιμι 1 
μέλλονθʼ 1 
μέλλωμεν 1 
μέλλωσιν 1 
μέμνηνται 1 
μέμφεταί 1 
μέμψασθαι 1 
μέμψις 1 
μένοντʼ 1 
μένοντα 1 
μέντἄν 1 
μέσας 1 
μέσσον 1 
μέσων 1 
μέταλλʼ 1 
μέταλλον 1 
μέτεστί 1 
μέτριόν 1 
μέτροις 1 
μέτρων 1 
μέτρῳ 1 
μήκει 1 
μίʼ 1 
μίμους 1 
μίση 1 
μίσθωμʼ 1 
μαίνει 1 
μαίνεσθαί 1 
μαίνεσθαι 1 
μαίνονται 1 
μαγγανεύει 1 
μαγείρου 1 
μαγείρῳ 1 
μαθήσεσθʼ 1 
μαθήσεσθαι 1 
μαθησόμενοι 1 
μαθητήν 1 
μαθητής 1 
μαθητὰς 1 
μαθητὴν 1 
μαιμακτηριών 1 
μαιμακτηριῶνος 1 
μαινομένοις 1 
μαινόμενον 1 
μακρολογεῖν 1 
μακρολογοίην 1 
μακροτέρων 1 
μακρὰ 1 
μακρᾶς 1 
μακρῷ 1 
μαλακισθέντας 1 
μαλακοὺς 1 
μαλακός 1 
μαλακὰ 1 
μαλκίομεν 1 
μανέντες 1 
μανίᾳ 1 
μανδραγόραν 1 
μανθάνοντας 1 
μαντεία 1 
μαντείαις 1 
μαντείαν 1 
μαντευόμενον 1 
μαντεῖαι 1 
μαράθῳ 1 
μαρνάμενοι 1 
μαρτυρήσαντα 1 
μαρτυρήσαντες 1 
μαρτυρήσειεν 1 
μαρτυρήσειν 1 
μαρτυρήσεται 1 
μαρτυρήσω 1 
μαρτυρήσωσιν 1 
μαρτυρίαι 1 
μαρτυρεῖς 1 
μαρτυρεῖται 1 
μαρτυρηθήσεται 1 
μαρτυρηθείσας 1 
μαρτυροῖεν 1 
μαρτυροῦντι 1 
μαρτυροῦσαν 1 
μαρτυρῶ 1 
μαρτυρῶσιν 1 
μαρτύριόν 1 
μαστιγίαι 1 
μαστιγούμενοι 1 
ματαία 1 
ματαίων 1 
μαχαίρας 1 
μαχαιροποιεῖον 1 
μαχαιρῶν 1 
μαχεσάμενοι 1 
μαχομένοις 1 
μαχόμεθα 1 
μείζονας 1 
μείζοσιν 1 
μείναντες 1 
μείνας 1 
μεγάθυμος 1 
μεγίστῃ 1 
μεγαλοπρεπέστερον 1 
μεγαλοπρεπείᾳ 1 
μεγαλοπρεπῆ 1 
μεγαλοπρεπῶς 1 
μεγαλοφροσύνῃ 1 
μεγαλοψυχίας 1 
μεγαλοψυχότερος 1 
μεγαλοψύχως 1 
μεγαλόφωνοι 1 
μεθέξει 1 
μεθέξειν 1 
μεθέξοντες 1 
μεθεστάναι 1 
μεθεστηκότων 1 
μεθημερινοῖς 1 
μεθιστάντας 1 
μεθυούσῃ 1 
μεθυσθέντας 1 
μεθύοντος 1 
μεθύουσιν 1 
μειράκιʼ 1 
μειράκια 1 
μειράκιον 1 
μειρακίου 1 
μελαγχολᾶν 1 
μελετήσας 1 
μελετῆσαι 1 
μελλήσας 1 
μελλήσει 1 
μελλουσῶν 1 
μελλούσαις 1 
μελλούσας 1 
μελλῆσαι 1 
μελῆσαι 1 
μεμάθηκας 1 
μεμέληκεν 1 
μεμίσθωμαι 1 
μεμίσθωνται 1 
μεμαθηκυῖα 1 
μεμαθηκότας 1 
μεμαθηκότες 1 
μεμαρτυρηκόσι 1 
μεμαρτυρηκόσιν 1 
μεμαρτυρηκότος 1 
μεμαρτυρηκώς 1 
μεμαρτυρημένʼ 1 
μεμαρτυρημένοις 1 
μεμαρτυρημένον 1 
μεμαρτύρηκα 1 
μεμαρτύρηκας 1 
μεμειγμένης 1 
μεμελετηκέναι 1 
μεμενηκυῖαν 1 
μεμερίσθαι 1 
μεμερισμένους 1 
μεμηχανημένοι 1 
μεμηχανημένοις 1 
μεμηχανημένους 1 
μεμηχανημένων 1 
μεμισθάρνηκεν 1 
μεμισθωκέναι 1 
μεμισθωκόσι 1 
μεμισθωκότας 1 
μεμισθωκότες 1 
μεμισθωμένοι 1 
μεμισθωμένον 1 
μεμισθώκασι 1 
μεμνημένοις 1 
μεμνημένων 1 
μεμνημένῳ 1 
μεμοιχευμένην 1 
μεμυθολόγηται 1 
μεμφομένην 1 
μεμψάμενοι 1 
μεμψιμοιρεῖ 1 
μενέτωσαν 1 
μενεῖν 1 
μενούσης 1 
μερίδʼ 1 
μερίδος 1 
μερίδων 1 
μερίζειν 1 
μερίς 1 
μερίτας 1 
μεριμνήσας 1 
μερισάμενος 1 
μεσεγγυησαμένης 1 
μεσογείας 1 
μεσογείᾳ 1 
μεστοί 1 
μεστούς 1 
μεστοὶ 1 
μετάθησθʼ 1 
μετάλαβε 1 
μετάλλων 1 
μετάστασιν 1 
μετάστητʼ 1 
μετάσχητε 1 
μετάσχοιμεν 1 
μετέγνωσαν 1 
μετέδωκα 1 
μετέδωκεν 1 
μετέλθῃ 1 
μετέπιπτε 1 
μετέσχε 1 
μετέσχηκα 1 
μετέσχηκας 1 
μετέσχον 1 
μετέχεις 1 
μετέχομεν 1 
μετέχων 1 
μετήλλαξας 1 
μετήνεγκα 1 
μετήνεγκεν 1 
μεταίρειν 1 
μεταβάλλειν 1 
μεταβάλλεσθαι 1 
μεταβέβλημαι 1 
μεταβαλλόμενα 1 
μεταβαλλόμενοι 1 
μεταβαλόμενος 1 
μεταβεβλημένον 1 
μεταβιβάζοντας 1 
μεταβολήν 1 
μεταβολεύς 1 
μεταγειτνιών 1 
μεταγιγνώσκειν 1 
μεταγράφειν 1 
μεταδεδώκατε 1 
μεταδιδόντας 1 
μεταδιδόντες 1 
μεταδοῖεν 1 
μεταδοῦναί 1 
μεταδόντες 1 
μεταδόξαν 1 
μεταδόξῃ 1 
μεταδώσει 1 
μεταθέντα 1 
μεταθέσει 1 
μεταθήσεται 1 
μεταθεῖναι 1 
μεταιτεῖν 1 
μεταλάβωσι 1 
μεταλαβεῖν 1 
μεταλαβόντα 1 
μεταλαμβάνειν 1 
μεταλλικάς 1 
μεταλλικαί 1 
μεταλλικαῖς 1 
μεταλλικὰς 1 
μεταλλικὴν 1 
μεταλλικὸν 1 
μεταλλικῇ 1 
μεταμέλειν 1 
μετανοῆσαι 1 
μεταξύ 1 
μεταπέμπεταί 1 
μεταπίπτειν 1 
μεταπείθειν 1 
μεταπεμφθῆναι 1 
μεταπεμψάμενον 1 
μεταπεμψόμεθʼ 1 
μεταποιεῖ 1 
μεταποιεῖν 1 
μεταποιηθήσεται 1 
μεταποιῶν 1 
μεταρρίπτει 1 
μεταστάντα 1 
μετασταθέντʼ 1 
μεταστρέψαντα 1 
μεταστρεφόμενος 1 
μεταστὰν 1 
μεταστῆναι 1 
μετασχοῦσι 1 
μετασχόντες 1 
μετασχόντων 1 
μετασχὼν 1 
μετατιθέμενος 1 
μεταφέροντες 1 
μεταφέρῃ 1 
μεταφερέτωσαν 1 
μεταχειρίζεσθαι 1 
μεταχειριζομένων 1 
μεταχειριζόμενοι 1 
μετεβέβλητο 1 
μετεδίδοτε 1 
μετεδώκαμεν 1 
μετειλήφαθʼ 1 
μετειληφέναι 1 
μετειληφυίας 1 
μετειληφόθʼ 1 
μετειληφότα 1 
μετειληφώς 1 
μετεκίνησε 1 
μετελθούσης 1 
μετελθοῦσαν 1 
μετεμέλησεν 1 
μετενέθεσθε 1 
μετενεγκόντα 1 
μετενεγκόντες 1 
μετεξειλόμην 1 
μετεπέμπεσθʼ 1 
μετεπέμπετό 1 
μετεπέμψασθε 1 
μετεπεμψάμην 1 
μετεσχηκέναι 1 
μετεσχηκότας 1 
μετεσχηκότες 1 
μετεσχηκότων 1 
μετεχουσῶν 1 
μετεχούσας 1 
μετεχόντων 1 
μετεωρίσας 1 
μετεωροτέρας 1 
μετεώρους 1 
μετεώρων 1 
μετεῖναί 1 
μετεῖχεν 1 
μετοικεῖν 1 
μετοικούντων 1 
μετοικοῦντα 1 
μετουσίας 1 
μετρήτας 1 
μετρίαν 1 
μετριάζειν 1 
μετριότητα 1 
μετριώτατοι 1 
μετριώτεροι 1 
μετριώτερον 1 
μετρούμενοι 1 
μετροῦντες 1 
μετόχους 1 
μηδένας 1 
μηδέτεροι 1 
μηδαμόθεν 1 
μηδαμόσε 1 
μηδεμιᾷ 1 
μηδεπώποθʼ 1 
μηδετέροις 1 
μηδετέρου 1 
μηδετέρωθεν 1 
μηδετέρῳ 1 
μηδισάντων 1 
μηδισμὸν 1 
μηκέθʼ 1 
μηνυτὴς 1 
μητέρας 1 
μητρῴων 1 
μητρῴῳ 1 
μητρῷα 1 
μητρῷον 1 
μηχάνημʼ 1 
μηχανᾶσθαι 1 
μηχανᾶσθε 1 
μηχανᾶται 1 
μηχανῆς 1 
μιάσματα 1 
μιαιφονία 1 
μιαιφονεῖν 1 
μιαρίας 1 
μιαρούς 1 
μιαροῦ 1 
μιαρός 1 
μιαρώτατε 1 
μιαρώτατοι 1 
μιαρώτατον 1 
μιαρώτεροι 1 
μιαρὰν 1 
μιαρῶν 1 
μιαρῶς 1 
μικρολόγοι 1 
μικροτάτου 1 
μικροψυχίαν 1 
μικροψυχίας 1 
μικροψύχου 1 
μικρούς 1 
μικρός 1 
μικρᾷ 1 
μιμήσασθαι 1 
μιμουμένους 1 
μιμώμεθα 1 
μιμῆσθε 1 
μισήσαιτʼ 1 
μισήσας 1 
μισήσειεν 1 
μισήσετε 1 
μισαθηναιοτάτους 1 
μισεῖτε 1 
μισηθείης 1 
μισθαρνίαν 1 
μισθαρνίᾳ 1 
μισθαρνουσῶν 1 
μισθαρνοῦσα 1 
μισθαρνοῦσιν 1 
μισθοδοτήσει 1 
μισθοδοτούντων 1 
μισθοδοτῆσαι 1 
μισθουμένου 1 
μισθουμένους 1 
μισθοφορήσας 1 
μισθοφορία 1 
μισθοφορὰν 1 
μισθοφορῇ 1 
μισθοφόρου 1 
μισθοφόρους 1 
μισθούμενοι 1 
μισθούς 1 
μισθοῖντο 1 
μισθοῦσθαι 1 
μισθοῦσι 1 
μισθοῦσιν 1 
μισθωθέντας 1 
μισθωθεὶς 1 
μισθωθεῖσα 1 
μισθωσάμενοι 1 
μισθωσάντων 1 
μισθωσαμένου 1 
μισθωσαμένων 1 
μισθωταὶ 1 
μισθωτοί 1 
μισθωτούς 1 
μισθωτοὶ 1 
μισθωτός 1 
μισθωτὸν 1 
μισθώσαιτο 1 
μισθώσαντες 1 
μισθώσαντι 1 
μισθώσεώς 1 
μισθώσιμα 1 
μισθώσουσι 1 
μισθῶν 1 
μισοπόνηροι 1 
μισοῖντο 1 
μισοῖσθε 1 
μισοῖτε 1 
μισοῦντας 1 
μισῆσαι 1 
μνήματʼ 1 
μνημονευθήσεται 1 
μνημονεύεθʼ 1 
μνημονεύει 1 
μνημονεύετʼ 1 
μνημονεύεται 1 
μνημονεύητε 1 
μνημονεύουσι 1 
μνημονεύσαντες 1 
μνημονεύσετʼ 1 
μνημονεῦσαι 1 
μνημονικώτατος 1 
μνημονικῶς 1 
μνησθέντας 1 
μνησθῇ 1 
μνησθῶμεν 1 
μνησικακήσετʼ 1 
μνησικακεῖ 1 
μνησικακοῦντες 1 
μνησικακῆσαι 1 
μνησικακῶν 1 
μνᾶ 1 
μοίρᾳ 1 
μοιχός 1 
μοιχῷ 1 
μοσχεύητε 1 
μουνυχιῶνος 1 
μουσικῆς 1 
μοχθηρίαν 1 
μοχθηροὺς 1 
μοχθηρὰ 1 
μοχθηρὰς 1 
μοχθηρῶν 1 
μοχθηρῶς 1 
μυήσειν 1 
μυηθῇ 1 
μυθολογουμένας 1 
μυθώδη 1 
μυλωθροῦ 1 
μυλῶνι 1 
μυρίας 1 
μυριάδας 1 
μυριάδες 1 
μυροπωλίοις 1 
μυροπωλίων 1 
μυστήριʼ 1 
μυστηρίοις 1 
μυχῷ 1 
μυῆσαι 1 
μωρίας 1 
μόλυβδον 1 
μόνα 1 
μόνης 1 
μῦς 1 
νέα 1 
νέαις 1 
νέας 1 
νέκυς 1 
νέμεσθαι 1 
νέμεσθε 1 
νέοις 1 
νέφος 1 
νήφοντος 1 
ναίετε 1 
ναυαγήσαντος 1 
ναυαγοῦντα 1 
ναυαγῆσαι 1 
ναυαγῆσαν 1 
ναυκλήρια 1 
ναυκληρεῖ 1 
ναυμαχήσαντας 1 
ναυμαχήσαντες 1 
ναυμαχήσειν 1 
ναυμαχεῖν 1 
ναυπηγήσασθαι 1 
ναυπηγήσεσθαι 1 
ναυπηγησίμων 1 
ναυτικά 1 
ναυτικαί 1 
ναυτικοὺς 1 
ναυτικοῖς 1 
ναυτικόν 1 
ναυτικῇ 1 
ναυτικῶν 1 
ναύαρχόν 1 
ναύλου 1 
ναύτην 1 
νεήλατα 1 
νείκους 1 
νεαλὴς 1 
νεανίας 1 
νεανίου 1 
νεανίσκου 1 
νεανιευσαμένου 1 
νεανιεύσεται 1 
νεανικά 1 
νεανικόν 1 
νεβρίζων 1 
νειμάμενοι 1 
νεκρῶν 1 
νεμεσήσαι 1 
νεμεσῆσαι 1 
νεμεῖσθαι 1 
νεμηθείσης 1 
νεμηθῶσι 1 
νενεανιευμένοις 1 
νενικήκατε 1 
νενικηκυῖαν 1 
νενομοθετημένα 1 
νενόμισται 1 
νενόσηκεν 1 
νεωρίοις 1 
νεωσοίκους 1 
νεωτάτων 1 
νεωτάτῳ 1 
νεωτέρα 1 
νεωτέραν 1 
νεωτέρων 1 
νεωτερίσαντος 1 
νεωτερισμῷ 1 
νεόπλουτοι 1 
νεότης 1 
νεότητι 1 
νεώριʼ 1 
νεώτατοι 1 
νεῖμαι 1 
νεῦρʼ 1 
νεῲ 1 
νικήσαντα 1 
νικήσαντες 1 
νικηθέντες 1 
νικησάντων 1 
νικητηρίων 1 
νικᾷ 1 
νικῆσαν 1 
νικῴη 1 
νικῶντας 1 
νικῶσιν 1 
νομίζεται 1 
νομίζοιντʼ 1 
νομίζοιο 1 
νομίζομεν 1 
νομίζονται 1 
νομίζουσα 1 
νομίζουσι 1 
νομίζωσιν 1 
νομίζῃ 1 
νομίμους 1 
νομίσαιμι 1 
νομίσαιτε 1 
νομίσαντα 1 
νομίσατε 1 
νομίσειε 1 
νομίσητʼ 1 
νομιεῖ 1 
νομιζόμενʼ 1 
νομιζόμενοι 1 
νομιμώτερον 1 
νομιοῦντας 1 
νομισάντων 1 
νομισθήσεται 1 
νομοθέτην 1 
νομοθετήσαντι 1 
νομοθετεῖσθαι 1 
νομοθετεῖτε 1 
νομοθετησάντων 1 
νομοθετοῦντες 1 
νομοθετοῦσι 1 
νομοθετῇ 1 
νομὴν 1 
νομῇ 1 
νοσούσης 1 
νοσοῦντας 1 
νουθετήσοντας 1 
νουθετεῖ 1 
νουμηνίαις 1 
νοῦ 1 
νυκτῶν 1 
νόθοι 1 
νόθος 1 
νόθους 1 
νόθῃ 1 
νόθῳ 1 
νόμιμά 1 
νόμιμόν 1 
νόμισμʼ 1 
νόμοισιν 1 
νόμως 1 
νόος 1 
νόσοις 1 
νόσος 1 
νόσων 1 
νώτου 1 
νῆες 1 
νῆσος 1 
νῖκαι 1 
ξαίνει 1 
ξενίζειν 1 
ξενίζοντʼ 1 
ξενίων 1 
ξεναγοῦντες 1 
ξεναγῶν 1 
ξενικῶν 1 
ξενολογήσας 1 
ξενοτροφεῖν 1 
ξηραινομένους 1 
ξυληγῶν 1 
ξυνών 1 
ξύλʼ 1 
ξύλου 1 
ξύλῳ 1 
οἰήσονται 1 
οἰδημάτων 1 
οἰηθέντα 1 
οἰηθέντων 1 
οἰηθεὶς 1 
οἰκήσας 1 
οἰκήσεται 1 
οἰκήσεως 1 
οἰκήτωρ 1 
οἰκίαις 1 
οἰκίσκην 1 
οἰκίσκῳ 1 
οἰκείου 1 
οἰκειοτάτους 1 
οἰκειοτάτων 1 
οἰκειοτάτῳ 1 
οἰκειοτέρους 1 
οἰκειοῦσθαι 1 
οἰκειότατον 1 
οἰκειότατος 1 
οἰκειότατός 1 
οἰκειότεροί 1 
οἰκειότερον 1 
οἰκειότητας 1 
οἰκειώσασθαι 1 
οἰκεῖοί 1 
οἰκισθήσεσθαι 1 
οἰκισθεισῶν 1 
οἰκιᾶν 1 
οἰκοίη 1 
οἰκοδομήσαντες 1 
οἰκοδομεῖ 1 
οἰκοδομεῖται 1 
οἰκοδομεῖτε 1 
οἰκοδομοῦσαν 1 
οἰκοδομῶν 1 
οἰκοδόμημα 1 
οἰκοτρίβων 1 
οἰκουμένας 1 
οἰκουμένη 1 
οἰκουμένῃ 1 
οἰκουρεῖν 1 
οἰκουρὸν 1 
οἰκουσῶν 1 
οἰκοῦντί 1 
οἰκοῦντι 1 
οἰκοῦντος 1 
οἰκοῦσαι 1 
οἰκοῦσι 1 
οἰκτρά 1 
οἰκτρούς 1 
οἰκτρότατʼ 1 
οἰκτρότατον 1 
οἰκότριβας 1 
οἰκῇ 1 
οἰκῶσι 1 
οἰμωξομένου 1 
οἰνάριον 1 
οἰομένας 1 
οἰσθήσεται 1 
οἰσόντων 1 
οἰωνίσαιτʼ 1 
οἱδὶ 1 
οἴησθʼ 1 
οἴησθέ 1 
οἴηταί 1 
οἴκαδέ 1 
οἴκημʼ 1 
οἴκοις 1 
οἴμοι 1 
οἴοιτο 1 
οἴου 1 
οἴσει 1 
οἴσετʼ 1 
οἴσοντας 1 
οἴσουσι 1 
οἴσουσιν 1 
οἴωμαι 1 
οἵαις 1 
οἵαισπερ 1 
οἵδʼ 1 
οἵου 1 
οἵουσπερ 1 
οἶδέ 1 
οἶδέν 1 
οἶκός 1 
οἶνος 1 
οἶς 1 
οἶσθά 1 
οἷαί 1 
οἷαι 1 
οἷοίπερ 1 
οἷσιν 1 
οὐδένων 1 
οὐδέσι 1 
οὐδέτεροι 1 
οὐδαμόσʼ 1 
οὐδεπώποτέ 1 
οὐδετέραν 1 
οὐδετέρου 1 
οὐδετέρων 1 
οὐδετέρᾳ 1 
οὐλὰς 1 
οὐπώποτʼ 1 
οὐρανοῦ 1 
οὐσίαις 1 
οὐχί 1 
οὑμός 1 
οὑναντίος 1 
οὔποτʼ 1 
οὔσαις 1 
οὔσῃ 1 
οὔτοι 1 
οὕνεκεν 1 
οὕστινας 1 
οὖσά 1 
οὖσί 1 
οὗπέρ 1 
πάθεσιν 1 
πάθηθʼ 1 
πάθοιεν 1 
πάθοιτʼ 1 
πάθω 1 
πάθωμεν 1 
πάθωσι 1 
πάμπληθες 1 
πάμπολυ 1 
πάμπολυν 1 
πάνδεινος 1 
πάραλος 1 
πάρεδρον 1 
πάρεδρος 1 
πάρειμι 1 
πάρεισιν 1 
πάρεργα 1 
πάρεσθʼ 1 
πάροδον 1 
πάσχοιμεν 1 
πάσχοντʼ 1 
πάσχοντες 1 
πάσχω 1 
πάσχωσιν 1 
πάτριʼ 1 
πάτριόν 1 
πέδαις 1 
πέδας 1 
πέμπεθʼ 1 
πέμπομεν 1 
πέμποντος 1 
πέμπτος 1 
πέμψαντες 1 
πέμψαντι 1 
πέμψασα 1 
πέμψασαν 1 
πέμψωσιν 1 
πέμψῃ 1 
πένεσθαι 1 
πένθει 1 
πέπαυνται 1 
πέπαυσαι 1 
πέπαυσο 1 
πέπεισται 1 
πέπομφεν 1 
πέπονθε 1 
πέπρακας 1 
πέρ 1 
πέρυσί 1 
πέρᾳ 1 
πέφανται 1 
πέφευγας 1 
πέφευγεν 1 
πέφηνέ 1 
πέφηνεν 1 
πίθηκος 1 
πίθησθε 1 
πίνακα 1 
πίνοι 1 
πίνω 1 
πίστʼ 1 
πίστεων 1 
πίττης 1 
παίζεις 1 
παίζοντες 1 
παίομεν 1 
παίοντες 1 
παγκάλως 1 
παγκρατιαστήν 1 
παθούσας 1 
παθόντʼ 1 
παθόντας 1 
παθόντων 1 
παιδάρια 1 
παιδίου 1 
παιδίσκας 1 
παιδαγωγεῖον 1 
παιδαγωγόν 1 
παιδαρίου 1 
παιδείᾳ 1 
παιδευομένων 1 
παιδεύειν 1 
παιδεύεσθαι 1 
παιδεύμασιν 1 
παιδεύοντος 1 
παιδεῦσαί 1 
παιδεῦσαι 1 
παιδιὰν 1 
παιδοποιούμενοι 1 
παιδοποιῆται 1 
παιδοτρίβην 1 
παιδοτριβεῖν 1 
παισίν 1 
παιωνίζειν 1 
παιᾶνας 1 
παλαίσαντά 1 
παλαιοί 1 
παλαιούς 1 
παλαιοὺς 1 
παλαιοῦ 1 
παλαιστὴν 1 
παλαιόν 1 
παλαιὰν 1 
παλαιᾶς 1 
παλιγκάπηλος 1 
παλιγκαπηλεύων 1 
παλλακὰς 1 
παλλακὴν 1 
παμμέγεθες 1 
παμμεγέθη 1 
παμπληθεῖ 1 
παμπληθῆ 1 
παμπόλλων 1 
παμπόνηρος 1 
πανήμου 1 
παναγύριας 1 
πανδοκείῳ 1 
πανηγύρει 1 
πανουργίαι 1 
πανουργοῦντα 1 
πανουργοῦσι 1 
πανοῦργός 1 
παντάπασί 1 
παντί 1 
πανταχόσε 1 
παντοδαπά 1 
παντοδαποὶ 1 
παντοδαπός 1 
παντοδαπῶν 1 
παππῴα 1 
παράγγελμα 1 
παράγεσθαι 1 
παράγεσθε 1 
παράγουσιν 1 
παράγραμμα 1 
παράδοξόν 1 
παράδοσιν 1 
παράδυσις 1 
παράκρουσιν 1 
παράνομʼ 1 
παράνομόν 1 
παράξει 1 
παράσημον 1 
παράσημος 1 
παράσχεσθε 1 
παράσχητʼ 1 
παράσχω 1 
παράσχωσι 1 
παράσχῃ 1 
παράσχῃς 1 
παρέβαινον 1 
παρέβην 1 
παρέβησαν 1 
παρέβητέ 1 
παρέγραψʼ 1 
παρέγραψαν 1 
παρέδοτέ 1 
παρέδρους 1 
παρέδρῳ 1 
παρέθηκε 1 
παρέλαβέ 1 
παρέλαβες 1 
παρέλαθεν 1 
παρέλειπον 1 
παρέλιπεν 1 
παρέξουσι 1 
παρέπεμπε 1 
παρέπεμπεν 1 
παρέπεμψα 1 
παρέργως 1 
παρέσονται 1 
παρέσται 1 
παρέστη 1 
παρέστηκε 1 
παρέστησαν 1 
παρέστησε 1 
παρέσχε 1 
παρέσχεθʼ 1 
παρέσχες 1 
παρέσχηκας 1 
παρέσχηκεν 1 
παρέχετε 1 
παρέχητε 1 
παρέχοιντο 1 
παρέχοιτο 1 
παρέχοντα 1 
παρέχοντας 1 
παρέχοντε 1 
παρέχοντες 1 
παρέχοντι 1 
παρέχοντος 1 
παρέχουσι 1 
παρέχωσιν 1 
παρήγαγον 1 
παρήγγειλεν 1 
παρήγγελκεν 1 
παρήγγελλεν 1 
παρήγετο 1 
παρήνεγκα 1 
παρήσω 1 
παρίασι 1 
παρίδητε 1 
παρίσταται 1 
παρίστη 1 
παραίνει 1 
παραίτησις 1 
παραίτιος 1 
παραβάλλειν 1 
παραβάλλοντος 1 
παραβάντα 1 
παραβάντας 1 
παραβάς 1 
παραβαίνοι 1 
παραβαίνοντάς 1 
παραβαίνοντα 1 
παραβαίνουσιν 1 
παραβαίνωσιν 1 
παραβαινόντων 1 
παραβαλεῖν 1 
παραβαλεῖτε 1 
παραβεβήκασι 1 
παραβεβήκασιν 1 
παραβεβασμένοις 1 
παραβεβηκόσιν 1 
παραβεβηκότα 1 
παραβεβηκότες 1 
παραβοώντων 1 
παραβύστῳ 1 
παραβᾶσα 1 
παραβῶσιν 1 
παραγέγραμμαι 1 
παραγένηται 1 
παραγένοιντό 1 
παραγένωνται 1 
παραγίγνεται 1 
παραγαγὼν 1 
παραγεγενημένοι 1 
παραγεγενημένων 1 
παραγεγράμμεθʼ 1 
παραγεγράμμεθα 1 
παραγεγράφθαι 1 
παραγεγραμμένος 1 
παραγεγραμμένου 1 
παραγεγραμμένων 1 
παραγενομένην 1 
παραγενομένοις 1 
παραγενομένου 1 
παραγράφεται 1 
παραγράφονται 1 
παραγραφάς 1 
παραγραφήν 1 
παραγραφαί 1 
παραγραφομένου 1 
παραγραφὴ 1 
παραγραψάμενον 1 
παραγωγάς 1 
παραγωγὴ 1 
παραγόντων 1 
παραδέδοται 1 
παραδέδωκεν 1 
παραδέξασθαι 1 
παραδίδοσθαι 1 
παραδίδωμι 1 
παραδίδωσι 1 
παραδίδωσιν 1 
παραδείγμαθʼ 1 
παραδείγματʼ 1 
παραδείγματι 1 
παραδείξασθαι 1 
παραδεδομένην 1 
παραδειγμάτων 1 
παραδεξάμενον 1 
παραδιδούσης 1 
παραδιδοὺς 1 
παραδιδόασιν 1 
παραδιδόμενον 1 
παραδιδότωσαν 1 
παραδιδῶσι 1 
παραδιδῷ 1 
παραδοθένθʼ 1 
παραδοθείσῃ 1 
παραδοθῇ 1 
παραδοξότερον 1 
παραδοῦσαν 1 
παραδόντι 1 
παραδόντων 1 
παραδόξου 1 
παραδόξῳ 1 
παραδώσεις 1 
παραδώσετε 1 
παραδώσοντος 1 
παραδώσουσι 1 
παραδώσω 1 
παραδῶτε 1 
παραθέμενοι 1 
παραθείη 1 
παραθεωρήσας 1 
παραθεὶς 1 
παραινέσανθʼ 1 
παραινέσειν 1 
παραινέσομεν 1 
παραινοῦντες 1 
παραινῶν 1 
παραιρήσεσθαι 1 
παραιρούμενον 1 
παραιρούμενος 1 
παραιτήσομαι 1 
παραιτεῖσθαι 1 
παραιτεῖται 1 
παραιτησάμενος 1 
παραιτοῦμαι 1 
παρακέκρουσται 1 
παρακαθήμενον 1 
παρακαλέσας 1 
παρακαλούμενος 1 
παρακαλοῦμεν 1 
παρακαλοῦντα 1 
παρακαλοῦντας 1 
παρακαλοῦντος 1 
παρακαλοῦσι 1 
παρακαλῶμεν 1 
παρακατέβαλε 1 
παρακατέβαλλε 1 
παρακαταβάλλει 1 
παρακαταβάλλειν 1 
παρακαταβάλλων 1 
παρακαταβαλεῖν 1 
παρακαταβεβληκέναι 1 
παρακαταβεβληκότα 1 
παρακαταβολάς 1 
παρακαταβολὰς 1 
παρακαταβολῆς 1 
παρακαταστήσαντά 1 
παρακαταστήσαντας 1 
παρακατατίθεσθαι 1 
παρακατατιθέμενος 1 
παρακείμενον 1 
παρακεκρουμένον 1 
παρακελεύεται 1 
παρακεχωρήκαμεν 1 
παρακινδυνευτικοῦ 1 
παρακινεῖν 1 
παρακλήσεις 1 
παρακλήσεως 1 
παρακλήτων 1 
παρακληθέντες 1 
παρακολουθούσης 1 
παρακολουθῆσαι 1 
παρακομίζειν 1 
παρακρουομένοις 1 
παρακρουσάμενος 1 
παρακρουσάμενός 1 
παρακρουσαμένους 1 
παρακρουσαμένων 1 
παρακρουσθέντες 1 
παρακρουσθεὶς 1 
παρακρουόμενοι 1 
παρακρουόμενος 1 
παρακρούεταί 1 
παρακρούεται 1 
παρακρούομαι 1 
παρακρούονται 1 
παρακρούσεως 1 
παρακρούσηται 1 
παρακρούσομαι 1 
παρακύψαντʼ 1 
παραλάβωσιν 1 
παραλέλοιφʼ 1 
παραλήψεσθαι 1 
παραλήψομαι 1 
παραλίποιμι 1 
παραλαβοῦσα 1 
παραλαμβάνει 1 
παραλαμβάνοντες 1 
παραλαμβάνουσιν 1 
παραλαμβάνων 1 
παραλείπει 1 
παραλείπεται 1 
παραλείψει 1 
παραλελειμμένα 1 
παραλελοίπασιν 1 
παραληπτέον 1 
παραληψόμενος 1 
παραλιπόντα 1 
παραλλάξῃ 1 
παραλογώτατον 1 
παραλογώτερον 1 
παραλόγου 1 
παραλόγως 1 
παραμένοντες 1 
παραμένουσιν 1 
παραμένωσιν 1 
παραμείνωσιν 1 
παραμελῆσαί 1 
παραμενεῖ 1 
παραμενεῖν 1 
παραμυθήσασθαι 1 
παραμυθεῖσθαι 1 
παρανάγνωθι 1 
παραναγνούς 1 
παραναλίσκετʼ 1 
παρανενομηκώς 1 
παρανενόμηκεν 1 
παρανοίξειεν 1 
παρανομεῖ 1 
παρανομεῖσθαι 1 
παρανομούμενον 1 
παρανομοῦντʼ 1 
παρανομοῦντας 1 
παρανομοῦντες 1 
παρανομώτατʼ 1 
παρανομώτατον 1 
παρανομώτεροι 1 
παρανομώτερον 1 
παρανομῶσι 1 
παρανοῶν 1 
παρανόμῳ 1 
παραπέμπειν 1 
παραπέμπεσθαι 1 
παραπέμψαντες 1 
παραπέμψοντα 1 
παραπεμπόντων 1 
παραπεπτωκότα 1 
παραπεπτωκὼς 1 
παραπετάσματι 1 
παραπλέον 1 
παραπλέουσα 1 
παραπλέουσαν 1 
παραπλήσιʼ 1 
παραπλήσιά 1 
παραπλήσιοι 1 
παραπλῆγας 1 
παραπρεσβείας 1 
παραπρεσβεύοντες 1 
παραπόλωλεν 1 
παρασεσημασμένα 1 
παρασκήνια 1 
παρασκευάζηται 1 
παρασκευάζοισθε 1 
παρασκευάζομεν 1 
παρασκευάσαι 1 
παρασκευάσαντα 1 
παρασκευάσαντες 1 
παρασκευάσαντι 1 
παρασκευάσηται 1 
παρασκευάσουσι 1 
παρασκευήν 1 
παρασκευαζομένων 1 
παρασκευαζόμεθα 1 
παρασκευαζόμενʼ 1 
παρασκευασάμενοι 1 
παρασκευασάμενός 1 
παρασκευασθέντων 1 
παρασκευασώμεθα 1 
παρασκευῶν 1 
παρασκεύαζε 1 
παρασπάσηταί 1 
παρασπονδῶν 1 
παραστάντας 1 
παραστάντες 1 
παραστήσαντʼ 1 
παραστήσας 1 
παραστησάμενοι 1 
παραστησάμενον 1 
παραστὰς 1 
παραστῆναι 1 
παραστῇ 1 
παρασυγγεγράφηκας 1 
παρασυγγεγραφηκότες 1 
παρασχέσθω 1 
παρασχήσειν 1 
παρασχοίμην 1 
παρασχόμενοι 1 
παρασχόμενον 1 
παρασχόντι 1 
παρασχόντων 1 
παρασχών 1 
παραταξάμενοι 1 
παραταξαμένοις 1 
παραταξομένην 1 
παραταξόμεθα 1 
παραταττόμενοι 1 
παρατηρῶν 1 
παρατρεφόμενον 1 
παρατυχόντων 1 
παραυτά 1 
παραυτίκα 1 
παραφρονῶν 1 
παραφυλάξετε 1 
παραχειμάζειν 1 
παραχειμάζοντι 1 
παραχωρήσαντας 1 
παραχωρήσειε 1 
παραχωρήσονται 1 
παραχωρῆσαι 1 
παραχωρῶ 1 
παραψυχήν 1 
παραψυχὴν 1 
παρείας 1 
παρείδετε 1 
παρείκατε 1 
παρείλοντο 1 
παρείχοντʼ 1 
παρείχοντο 1 
παρεγένετο 1 
παρεγένετό 1 
παρεγένου 1 
παρεγράφετο 1 
παρεγράψω 1 
παρεγραψάμεθʼ 1 
παρεδέδοτο 1 
παρεδήλου 1 
παρεδίδους 1 
παρεδεξάμην 1 
παρεδρίας 1 
παρεδρεύειν 1 
παρεδρεύοντος 1 
παρεδρεύων 1 
παρεδόθη 1 
παρεδύετο 1 
παρεδώκατʼ 1 
παρεδώκατε 1 
παρεθέντʼ 1 
παρεθῆναι 1 
παρειλήφαμεν 1 
παρειλήφασιν 1 
παρειλήφεσαν 1 
παρειληφόσι 1 
παρειληφώς 1 
παρεισενεχθέντα 1 
παρεισενηνεγμένον 1 
παρειστήκει 1 
παρεισφέρειν 1 
παρεισφέροντος 1 
παρειχόμεθʼ 1 
παρειχόμην 1 
παρεκάλει 1 
παρεκάλεσαν 1 
παρεκάλουν 1 
παρεκαθίσατο 1 
παρεκαλέσαμεν 1 
παρεκαλεῖτε 1 
παρεκελευσάμην 1 
παρεκελεύετο 1 
παρεκελεύοντʼ 1 
παρεκλέγοντα 1 
παρεκλήθη 1 
παρεκομίζετο 1 
παρεκρούσαντο 1 
παρελάμβανεν 1 
παρελείφθη 1 
παρεληλυθόσι 1 
παρεληλυθότα 1 
παρεληλυθότας 1 
παρεληλυθὸς 1 
παρεληλυθὼς 1 
παρεληλύθασιν 1 
παρελθούσαις 1 
παρελθοῦσιν 1 
παρελθόντα 1 
παρελθόντες 1 
παρελθόντος 1 
παρεμβάλλῃ 1 
παρενόμουν 1 
παρεξετάσαι 1 
παρεξόμεθα 1 
παρεπρεσβεύσατʼ 1 
παρερρυήκασι 1 
παρεσκευάζετʼ 1 
παρεσκευάζοντο 1 
παρεσκευάκασιν 1 
παρεσκευάκει 1 
παρεσκευάκεσαν 1 
παρεσκευάσαντο 1 
παρεσκευάσατʼ 1 
παρεσκευάσθη 1 
παρεσκευάσμεθα 1 
παρεσκευάσμην 1 
παρεσκευαζόμην 1 
παρεσκευασμένα 1 
παρεσκευασμένας 1 
παρεσκευασμένη 1 
παρεσκευασμένην 1 
παρεσκευασμένης 1 
παρεσκευασμένοις 1 
παρεσκευασμένων 1 
παρεσκεύαζον 1 
παρεσκεύακεν 1 
παρεσκεύασθε 1 
παρεσκεύασμαι 1 
παρεσπόνδει 1 
παρεσπόνδησε 1 
παρεστάναι 1 
παρεστήσατε 1 
παρεστακότι 1 
παρεστηκότα 1 
παρεστηκότι 1 
παρεστηκότοιν 1 
παρεστώσας 1 
παρεστᾶσι 1 
παρεσχήκασιν 1 
παρεσχηκότα 1 
παρεσχηκότος 1 
παρετάξασθε 1 
παρετάξατʼ 1 
παρεταττόμεθʼ 1 
παρευρέσει 1 
παρεφρόνησεν 1 
παρεχομένῳ 1 
παρεχόμεθα 1 
παρεχόμενον 1 
παρεχώρεις 1 
παρεῖνται 1 
παρεῖχέν 1 
παρεῖχε 1 
παρεῖχον 1 
παρηγοροῦντα 1 
παρηκολουθηκόσιν 1 
παρηκολουθηκότα 1 
παρηκολούθει 1 
παρηκολούθεις 1 
παρηκολούθηκε 1 
παρηκολούθησέ 1 
παρηκολούθησε 1 
παρηκολούθησεν 1 
παρηνέγκατε 1 
παρηνώχλησθε 1 
παρθένον 1 
παρθενῶνʼ 1 
παριέναι 1 
παριδόντες 1 
παριεὶς 1 
παριοῦσι 1 
παριστάν 1 
παριστάντες 1 
παριστᾶσιν 1 
παριὼν 1 
παροίνους 1 
παροικοδομεῖν 1 
παροιμίας 1 
παροινία 1 
παροινουμένη 1 
παροινουμένους 1 
παροινοῦντας 1 
παροινοῦντες 1 
παροξυνεῖ 1 
παροξυνθέντας 1 
παροξυνθῆναι 1 
παροξυνοῦσιν 1 
παροξυντικοὶ 1 
παροξυνόμενον 1 
παροξυνόντων 1 
παροξυσμὸς 1 
παροξύνειεν 1 
παροξύνειν 1 
παροξύνοντας 1 
παροξύνουσι 1 
παροξῦναι 1 
παροπτέον 1 
παρορᾶτε 1 
παρορῶντας 1 
παρουσίᾳ 1 
παροφθέντʼ 1 
παρούσαις 1 
παρούσῃ 1 
παροῦσʼ 1 
παροῦσα 1 
παρρησιάζεσθαι 1 
παρρησιάζεται 1 
παρρησιάσομαι 1 
παρωξυμμένων 1 
παρωξύνθαι 1 
παρωξύνθη 1 
παρόδου 1 
παρόδων 1 
παρόμοιόν 1 
παρόνθʼ 1 
παρόψονται 1 
παρών 1 
παρώξυνται 1 
παρώξυντο 1 
παρώσας 1 
παρῃρημένοι 1 
παρῄνει 1 
παρῄνεσʼ 1 
παρῄνεσα 1 
παρῄρηται 1 
παρῆκε 1 
παρῆλθέ 1 
παρῆμεν 1 
πασχέτω 1 
πασχόντων 1 
πασᾶν 1 
πατάξαι 1 
πατάξαντα 1 
πατάξαντι 1 
πατάξας 1 
πατάξειε 1 
πατέρων 1 
πατρίοισι 1 
πατρίου 1 
πατρίς 1 
πατρίσιν 1 
πατρικοῖς 1 
πατρικὸν 1 
πατρόθεν 1 
πατρῴα 1 
πατρῷός 1 
παυστέον 1 
παχείας 1 
παύεσθε 1 
παύηται 1 
παύητε 1 
παύομαι 1 
παύσαιντο 1 
παύσασθε 1 
παύσειν 1 
παύσεσθʼ 1 
παύσεσθαι 1 
παύσωμαι 1 
παύσωσιν 1 
πείθεις 1 
πείθησθε 1 
πείθοιεν 1 
πείθομαι 1 
πείθοντα 1 
πείθοντας 1 
πείθοντος 1 
πείθου 1 
πείθωσι 1 
πείθωσιν 1 
πείσαντες 1 
πείσασιν 1 
πείσεσθέ 1 
πείσεσθαί 1 
πείσεταί 1 
πείσοντας 1 
πείσων 1 
πεδίῳ 1 
πεδὰ 1 
πεζέταιροι 1 
πεζούς 1 
πεζὰς 1 
πεζῆς 1 
πειθομένης 1 
πειθόμεθα 1 
πειθόντων 1 
πειράσεταί 1 
πειράσομαί 1 
πειράσονται 1 
πειραθέντες 1 
πειρασόμεθα 1 
πειρωμένοις 1 
πειρωμένους 1 
πειρώμενον 1 
πειρᾶσθε 1 
πειρῶ 1 
πειρῶμαι 1 
πειρῷντο 1 
πεισάτω 1 
πεισθέντʼ 1 
πεισθέντα 1 
πεισθέντι 1 
πεισθείητʼ 1 
πεισθείητε 1 
πεισθεῖσι 1 
πεισθῆτʼ 1 
πεισθῆτέ 1 
πεισθῶμεν 1 
πεισθῶσʼ 1 
πεισθῶσιν 1 
πεισόμενον 1 
πελάγιον 1 
πελάγους 1 
πελιὸν 1 
πελταστάς 1 
πεμπομένων 1 
πεμπταῖα 1 
πεμπόμεναι 1 
πεμφθέντα 1 
πεμφθέντες 1 
πεμφθέντι 1 
πεμφθείην 1 
πεμφθῆναί 1 
πεμψάντων 1 
πενέστατοι 1 
πενία 1 
πενθεροὺς 1 
πενθερὰν 1 
πενιχρῶν 1 
πεντακισχίλιαι 1 
πεντακισχίλιοι 1 
πεντακοσίαις 1 
πεντακοσίοις 1 
πεντακοσιομέδιμνος 1 
πεντακόσιαι 1 
πεντεκαίδεκά 1 
πεντεκαιδεκαταλάντους 1 
πεντεταλάντου 1 
πεντετηρίδας 1 
πεντηκονταρχοῦντος 1 
πεντηκοστεύονται 1 
πεντηκοστολόγοι 1 
πεντηκοστολόγων 1 
πεντηκοστὰς 1 
πεντηκόνταρχος 1 
πεπίστευκε 1 
πεπίστευται 1 
πεπαιδεῦσθαι 1 
πεπαιδοποίηται 1 
πεπαρρησίασμαι 1 
πεπαυκέναι 1 
πεπαυμένων 1 
πεπαῦσθαι 1 
πεπείρασθε 1 
πεπείραται 1 
πεπεικέναι 1 
πεπεικότος 1 
πεπεισμένʼ 1 
πεπεισμένοις 1 
πεπεισμένων 1 
πεπεμμένης 1 
πεπεντηκοστευμένον 1 
πεπεῖσθαί 1 
πεπηγέναι 1 
πεπηγότα 1 
πεπηρωμένον 1 
πεπιστευκότʼ 1 
πεπιστευκότα 1 
πεπιστευκότες 1 
πεπιστευκότων 1 
πεπιστευκὼς 1 
πεπιστευμένον 1 
πεπιστευμένων 1 
πεπιστεύκασι 1 
πεπιστεύκατε 1 
πεπλάσθαι 1 
πεπλασμένα 1 
πεπλασμένοις 1 
πεπλεονέκτηκεν 1 
πεπλευκέναι 1 
πεπλευκυίας 1 
πεπλευκότων 1 
πεπλευσμένου 1 
πεπλεύκασιν 1 
πεπληγμένοι 1 
πεπλημμελημένοι 1 
πεπληρωμένον 1 
πεπλησιακότων 1 
πεπλουτηκότας 1 
πεπλουτηκότων 1 
πεποίησαι 1 
πεποίηχʼ 1 
πεποιήκατʼ 1 
πεποιηκυίας 1 
πεποιηκός 1 
πεποιηκὸς 1 
πεποιημένʼ 1 
πεποιημένην 1 
πεποιημένης 1 
πεποιημένος 1 
πεποιημένου 1 
πεπολίτευνται 1 
πεπολίτευσαι 1 
πεπολίτευσθε 1 
πεπολίτευται 1 
πεπολεμήκατε 1 
πεπολιτευμένον 1 
πεπολιτευμένος 1 
πεπολιτευμένου 1 
πεπονημένων 1 
πεπονηρευμένους 1 
πεπονθυῖαν 1 
πεπονθόθʼ 1 
πεπονθόσι 1 
πεπορίσθαι 1 
πεπορευμένος 1 
πεπορισμένου 1 
πεπορισμένων 1 
πεπορνευμένην 1 
πεπορνευμένον 1 
πεπορνεῦσθαι 1 
πεπράκασι 1 
πεπράξεσθαι 1 
πεπράσθω 1 
πεπραγμάτευσαι 1 
πεπρακόθʼ 1 
πεπρακόσι 1 
πεπραμένος 1 
πεπραχότων 1 
πεπρεσβευκέναι 1 
πεπρεσβευκότος 1 
πεπρεσβευκότων 1 
πεπρεσβευκώς 1 
πεπρεσβευκὼς 1 
πεπρεσβευμένʼ 1 
πεπρεσβεῦσθαί 1 
πεπρωμένη 1 
πεπρᾶχθαί 1 
πεπυσμένος 1 
πεπωκόσιν 1 
πεπωκότων 1 
πεπόνθαθʼ 1 
πεπόνθασʼ 1 
πεπόρικεν 1 
περάνειε 1 
περίβλεπτά 1 
περίβλεπτοι 1 
περίδειπνον 1 
περίεισι 1 
περίεργος 1 
περίεσθʼ 1 
περίεσμεν 1 
περίοδον 1 
περίοδος 1 
περίτριμμʼ 1 
περίφοβος 1 
περαίνειν 1 
περαίνετε 1 
περαίνοιεν 1 
περαίνοντες 1 
περαίνω 1 
περιάγει 1 
περιάπτει 1 
περιάπτοντα 1 
περιέκοπτεν 1 
περιέμεινα 1 
περιέμενεν 1 
περιέπλει 1 
περιέρχομαι 1 
περιέχοντος 1 
περιήλθομεν 1 
περιίασιν 1 
περιίδητέ 1 
περιίδῃ 1 
περιίστατο 1 
περιαγαγὼν 1 
περιαιρήσεσθε 1 
περιαιρεθεὶς 1 
περιαιρεθῆναι 1 
περιαιρεθῇ 1 
περιαιρεῖται 1 
περιβάλλειν 1 
περιβάλλοντʼ 1 
περιβαλλόμενος 1 
περιβεβλημένος 1 
περιβλέπτοις 1 
περιβοήτου 1 
περιβοήτως 1 
περιβόητον 1 
περιβόητος 1 
περιγέγονε 1 
περιγένοιντʼ 1 
περιγένοιντο 1 
περιγένοιτο 1 
περιγίγνεσθαι 1 
περιγεγενῆσθαι 1 
περιγεγονέναι 1 
περιγενομένου 1 
περιγενόμενος 1 
περιγενώμεθα 1 
περιδεῶς 1 
περιείδετʼ 1 
περιείδετε 1 
περιείλετο 1 
περιείργασμαι 1 
περιείργασται 1 
περιεγένοντο 1 
περιεγίγνετο 1 
περιελαθέντα 1 
περιελθεῖν 1 
περιεορακυίας 1 
περιεπάτουν 1 
περιεποιήσατο 1 
περιεργάζει 1 
περιεργάζεσθαι 1 
περιεργάσει 1 
περιεργαζομένων 1 
περιεργαζόμεθα 1 
περιερχόμεθʼ 1 
περιερχόμεθα 1 
περιεστηκότες 1 
περιεστηκότος 1 
περιεστηκὸς 1 
περιεστᾶσιν 1 
περιεῖδε 1 
περιεῖλε 1 
περιιέναι 1 
περιιόντων 1 
περικαθεζόμενοι 1 
περικαθημένων 1 
περικαλλέα 1 
περικόπτειν 1 
περικόπτοντες 1 
περικόψαντες 1 
περιλαβεῖν 1 
περιλαμβάνειν 1 
περιμένει 1 
περιμένετε 1 
περιμένητε 1 
περιμένων 1 
περιμείναντάς 1 
περιμείνας 1 
περιμείνητε 1 
περιμενοῦμεν 1 
περινοστῇς 1 
περιοικοδομήσειεν 1 
περιοικοδομεῖν 1 
περιοικοδομοῦντες 1 
περιοικοδομῆσαι 1 
περιορμίσαι 1 
περιορμίσῃ 1 
περιορῶμεν 1 
περιορῶντας 1 
περιουσίᾳ 1 
περιοφθήσονται 1 
περιοψόμεθα 1 
περιοῦσαν 1 
περιπέπτωκε 1 
περιπέπτωκεν 1 
περιπέσωσιν 1 
περιπέσῃ 1 
περιπίπτοντι 1 
περιπίπτουσαν 1 
περιπατοῦντος 1 
περιπατοῦσιν 1 
περιπεποίηται 1 
περιπλέοντι 1 
περιπλεύσαντες 1 
περιπλεῦσαι 1 
περιπλύναντες 1 
περιποιήσασθαι 1 
περιποιεῖ 1 
περιποιεῖν 1 
περιποιεῖσθαι 1 
περιρρήξας 1 
περιστάντα 1 
περιστάντος 1 
περιστάσης 1 
περιστήσας 1 
περιστήσεται 1 
περιστοίχων 1 
περιστοιχίζεσθε 1 
περιστοιχίζεται 1 
περισχοινίσηται 1 
περιτείχισμα 1 
περιτειχίσαντες 1 
περιτιθέναι 1 
περιττὸν 1 
περιττῶς 1 
περιτυγχάνομεν 1 
περιτυχεῖν 1 
περιφάνειʼ 1 
περιφάνεια 1 
περιφανές 1 
περιφανέστατα 1 
περιφανεῖς 1 
περιφανὴς 1 
περιφανῶν 1 
περιφεύξεσθαί 1 
περιφεύξομαι 1 
περιωδύνῳ 1 
περιωθῶν 1 
περιόν 1 
περιόψεσθέ 1 
περιώρμισα 1 
περιῃρημένα 1 
περιῃρημένοι 1 
περιῄει 1 
περιῄρηται 1 
περιῆμεν 1 
περιῆσαν 1 
περιῇ 1 
περιῳκοδομήθη 1 
περιῶφθαι 1 
πεφήνασι 1 
πεφενάκικʼ 1 
πεφενάκικε 1 
πεφενάκικεν 1 
πεφενάκισθʼ 1 
πεφενακίκασι 1 
πεφευγότʼ 1 
πεφευγότας 1 
πεφευγώς 1 
πεφηνέναι 1 
πεφιλοσόφηκεν 1 
πεφιλοτίμηται 1 
πεφιλοτιμημένον 1 
πεφοβημένων 1 
πεφρικὼς 1 
πεφυκέναι 1 
πεφυκότας 1 
πεφυκώς 1 
πεφυλαγμένως 1 
πεφυτευμένα 1 
πεφυτευμένης 1 
πεφύκασι 1 
πεφύλακται 1 
πεφύτευται 1 
πεῖράν 1 
πηλίκα 1 
πηλίκον 1 
πηλίνους 1 
πηλῷ 1 
πηνίκʼ 1 
πηνίκα 1 
πιθακνῶν 1 
πιθανήν 1 
πιθανούς 1 
πιθανοὺς 1 
πιθανωτάτῳ 1 
πιθανὸς 1 
πικρία 1 
πικρίαν 1 
πικρούς 1 
πικρότατον 1 
πικρὰ 1 
πικρὸς 1 
πικρῶν 1 
πιλίδιον 1 
πινάκιον 1 
πινακίοιν 1 
πινυτά 1 
πιπρασκομένων 1 
πιπρασκόμενος 1 
πιστά 1 
πιστάς 1 
πιστή 1 
πιστευθέντες 1 
πιστευθεὶς 1 
πιστευθησόμενος 1 
πιστευομένων 1 
πιστεύονται 1 
πιστεύσαι 1 
πιστεύσαιτʼ 1 
πιστεύσαντος 1 
πιστεύσας 1 
πιστεύσοντας 1 
πιστεύσουσιν 1 
πιστεύσωσιν 1 
πιστοτάτους 1 
πιστοτέρας 1 
πιστοὶ 1 
πιστοὺς 1 
πιστοῖς 1 
πιστός 1 
πιστότατʼ 1 
πιστότατα 1 
πιστότερα 1 
πιτύροις 1 
πλάνοι 1 
πλάσας 1 
πλάσμʼ 1 
πλάσμα 1 
πλάττεις 1 
πλάττεσθαι 1 
πλάττεται 1 
πλάττομαι 1 
πλάττονται 1 
πλάττουσιν 1 
πλέθρα 1 
πλέθρου 1 
πλέοντα 1 
πλέουσα 1 
πλέουσιν 1 
πλήθεσιν 1 
πλήρους 1 
πλήρωμα 1 
πλήρωσιν 1 
πλίνθοις 1 
πλανᾶσθαι 1 
πλανᾷ 1 
πλασάμενος 1 
πλασταί 1 
πλείονι 1 
πλείοσι 1 
πλείοσιν 1 
πλείστοις 1 
πλεονάζειν 1 
πλεονάζωσιν 1 
πλεονέκτημʼ 1 
πλεονέκτης 1 
πλεονέκτου 1 
πλεονεκτήμασιν 1 
πλεονεκτήματα 1 
πλεονεκτήσαντι 1 
πλεονεκτεῖσθαι 1 
πλεονεκτημάτων 1 
πλεονεκτικόν 1 
πλεονεκτικώτατον 1 
πλεονεκτοῖεν 1 
πλεονεκτῆσαί 1 
πλεονεκτῶσιν 1 
πλεονεξιῶν 1 
πλεούσης 1 
πλεούσῃ 1 
πλευράς 1 
πλευρῶν 1 
πλευστέον 1 
πλευσόμεθα 1 
πλεύσαντα 1 
πλεύσασι 1 
πλεύσοιτο 1 
πλεύσομαι 1 
πλεῖον 1 
πλεῖς 1 
πλεῖστά 1 
πληγέντα 1 
πληγήσεσθαι 1 
πληγὴ 1 
πληγὴν 1 
πληγῆναι 1 
πλημμελεῖν 1 
πλημμελεῖσθαι 1 
πλημμελούμενον 1 
πλημμελοῦνθʼ 1 
πλημμελοῦντα 1 
πλημμελοῦντας 1 
πλημμελοῦσιν 1 
πλημμελῇς 1 
πλημμελῶν 1 
πληροῦν 1 
πληροῦσθαι 1 
πληροῦται 1 
πληροῦτε 1 
πληρωταί 1 
πληρωταὶ 1 
πληρωτὴν 1 
πληρωτὴς 1 
πληρώμαθʼ 1 
πληρώματος 1 
πληρώσαντας 1 
πληρώσας 1 
πληρώσεσθαι 1 
πλησιάζουσαν 1 
πλησιάσαι 1 
πλησιάσαντʼ 1 
πλησιάσαντα 1 
πλησιαζούσης 1 
πλησιαζόντων 1 
πλουσίου 1 
πλουσιωτάτοις 1 
πλουσιωτάτους 1 
πλουσιωτάτων 1 
πλουτήσει 1 
πλουτήσειν 1 
πλουτήσουσʼ 1 
πλουτεῖς 1 
πλουτοῦντα 1 
πλουτοῦσιν 1 
πλούσιαι 1 
πλούσιοί 1 
πλούσιός 1 
πλυνοῦμεν 1 
πλόϊμον 1 
πλύνοντας 1 
πλῆθός 1 
πνεύμασιν 1 
πνεύματʼ 1 
πνεῦμʼ 1 
ποίμνην 1 
ποίμνῃ 1 
ποίους 1 
ποδαπός 1 
ποδαπὴ 1 
ποδοκάκκῃ 1 
ποθίκοντας 1 
ποθεῖ 1 
ποθεῖν 1 
ποθεῖτʼ 1 
ποθεῖτε 1 
ποθοῦντα 1 
ποθοῦσι 1 
ποθὲν 1 
ποιήσαθʼ 1 
ποιήσαι 1 
ποιήσαιθʼ 1 
ποιήσαιμεν 1 
ποιήσαντί 1 
ποιήσασα 1 
ποιήσασαν 1 
ποιήσασθαί 1 
ποιήσασθε 1 
ποιήσασι 1 
ποιήσεθʼ 1 
ποιήσεων 1 
ποιήσητʼ 1 
ποιήσοντʼ 1 
ποιήσουσαν 1 
ποιήσωμέν 1 
ποιήσωμαι 1 
ποιήσωμεν 1 
ποιήσωσίν 1 
ποιεῖθʼ 1 
ποιεῖτʼ 1 
ποιηθεῖσιν 1 
ποιηθῇ 1 
ποιησάσθω 1 
ποιησαμένοις 1 
ποιησόμεθʼ 1 
ποιησόντων 1 
ποιητάς 1 
ποιητικῶς 1 
ποιητοῖς 1 
ποιητοῦ 1 
ποιητός 1 
ποιητὴν 1 
ποιητῇ 1 
ποιητῷ 1 
ποικίλον 1 
ποικιλίας 1 
ποιμαινόμενα 1 
ποιοίην 1 
ποιουμένης 1 
ποιουμένου 1 
ποιουμένων 1 
ποιούσας 1 
ποιοῖσθε 1 
ποιοῖτο 1 
ποιοῦντʼ 1 
ποιοῦντά 1 
ποιοῦνταί 1 
ποιοῦντι 1 
ποιοῦντός 1 
ποιοῦσαι 1 
ποιώμεθα 1 
ποιῆθʼ 1 
ποιῆται 1 
ποιῶμαι 1 
πολέμαρχος 1 
πολίτευμʼ 1 
πολίτευμα 1 
πολεμάρχου 1 
πολεμάρχων 1 
πολεμήσαιεν 1 
πολεμήσαιμεν 1 
πολεμήσει 1 
πολεμήσειεν 1 
πολεμήσεται 1 
πολεμήσοντας 1 
πολεμίας 1 
πολεμίῳ 1 
πολεμαρχοῦντος 1 
πολεμεῖσθαι 1 
πολεμιστήριον 1 
πολεμουμένης 1 
πολεμούμενοι 1 
πολεμούσης 1 
πολεμοῦμεν 1 
πολεμῆτε 1 
πολεμῇ 1 
πολεμῶ 1 
πολεμῶμεν 1 
πολεμῶσιν 1 
πολιορκία 1 
πολιορκεῖ 1 
πολιορκουμένας 1 
πολιορκουμένοις 1 
πολιορκουμένου 1 
πολιορκουμένων 1 
πολιορκούμενʼ 1 
πολιορκούμενοι 1 
πολιορκούμενόν 1 
πολιορκούντων 1 
πολιορκοῦντʼ 1 
πολιορκοῦντες 1 
πολιορκῇ 1 
πολισμάτων 1 
πολιτευομένῳ 1 
πολιτευσαμένου 1 
πολιτευόμενος 1 
πολιτεύματος 1 
πολιτεύομαι 1 
πολιτεύονται 1 
πολιτεῖαι 1 
πολιτικαί 1 
πολιτικοὺς 1 
πολιτικοῖς 1 
πολιτικὰ 1 
πολιτικὸν 1 
πολιτικὸς 1 
πολιτικῆς 1 
πολλαπλάσια 1 
πολλαχοῦ 1 
πολλαχόσʼ 1 
πολλαχόσε 1 
πολλαχῇ 1 
πολλοστὸς 1 
πολυάνθρωπος 1 
πολυήρατον 1 
πολυτέλειαν 1 
πολυτελεστέραν 1 
πολυτελῆ 1 
πολῖτις 1 
πομπήν 1 
πομπαὶ 1 
πομπείας 1 
πομπείῳ 1 
πομπεύειν 1 
πομπεύσαι 1 
πομπεύων 1 
πονήρʼ 1 
πονήσασιν 1 
πονεῖν 1 
πονηρά 1 
πονηρίαι 1 
πονηραῖς 1 
πονηρευμάτων 1 
πονηρεύματʼ 1 
πονηροτάτων 1 
πονηροτάτῳ 1 
πονηροτέροις 1 
πονηρότατʼ 1 
πονηρότατόν 1 
πονηρότεροι 1 
πονηρότερον 1 
πονηρὰν 1 
πονηρᾶς 1 
πονησάντων 1 
πονητέον 1 
πονοῦσι 1 
πορίζειν 1 
πορίζοντα 1 
πορίσαιτʼ 1 
πορίσαιτό 1 
πορίσαντα 1 
πορίσαντες 1 
πορίσητε 1 
πορευθέντας 1 
πορευθεὶς 1 
πορευομένους 1 
πορευομένων 1 
πορεύεσθε 1 
πορεύηται 1 
πορεύοιτο 1 
πορεύομαι 1 
πορεύονται 1 
πορεύσεσθʼ 1 
πορθεῖ 1 
πορθουμένην 1 
ποριεῖσθαι 1 
ποριεῖται 1 
ποριζομένους 1 
ποριοῦντα 1 
ποριοῦνται 1 
πορισαμένῳ 1 
πορισθῆναι 1 
πορισταὶ 1 
πορνείᾳ 1 
πορνοβοσκῶν 1 
πορνοβοσκῷ 1 
πορνῶν 1 
πορρωτάτω 1 
πορρώτερόν 1 
ποσιδεῶνος 1 
ποτέραν 1 
ποτέροις 1 
ποτέρου 1 
ποτέρῳ 1 
ποταμοῖς 1 
ποταμὸς 1 
ποταμῶν 1 
ποτοῦ 1 
ποτὶ 1 
πού 1 
ποῖα 1 
ποῖοί 1 
ποῖοι 1 
πράγματά 1 
πράκτορσι 1 
πράξαιμεν 1 
πράξαντα 1 
πράξαντι 1 
πράξασι 1 
πράξειε 1 
πράξεσιν 1 
πράξετʼ 1 
πράξεώς 1 
πράξομαι 1 
πράξοντα 1 
πράξωμεν 1 
πράξωσιν 1 
πράσεως 1 
πράτοις 1 
πράττεταί 1 
πράττητε 1 
πράττοι 1 
πράττοιτο 1 
πράττονται 1 
πράττουσί 1 
πράττουσαν 1 
πράττωμεν 1 
πράττωσιν 1 
πράττῃς 1 
πράων 1 
πρέπειν 1 
πρέποντα 1 
πρίαιντο 1 
πρίν 1 
πραΰνει 1 
πραγματευομένου 1 
πραγματεύεσθαι 1 
πραγματεῖαι 1 
πραγματωδέστερον 1 
πραθεὶς 1 
πραθεῖσʼ 1 
πρακτέων 1 
πρακτόρων 1 
πραξάντων 1 
πραξάσθω 1 
πραοτάτους 1 
πραοτέρους 1 
πραττομένῃ 1 
πραττόμενα 1 
πραττόμενοι 1 
πρατῆρʼ 1 
πρατῆρά 1 
πρατῆρας 1 
πρατῆρες 1 
πραχθέν 1 
πραχθένθʼ 1 
πραχθείη 1 
πραχθῇ 1 
πραότερον 1 
πραότης 1 
πραότητʼ 1 
πραότητα 1 
πραότητος 1 
πρεμνιζομένας 1 
πρεσβειῶν 1 
πρεσβευομένους 1 
πρεσβευσάντων 1 
πρεσβευσαμένου 1 
πρεσβευτήν 1 
πρεσβευταί 1 
πρεσβευταῖς 1 
πρεσβευτὰς 1 
πρεσβευτῶν 1 
πρεσβευόντων 1 
πρεσβεύεις 1 
πρεσβεύετε 1 
πρεσβεύοι 1 
πρεσβεύοντα 1 
πρεσβεύοντες 1 
πρεσβεύοντι 1 
πρεσβεύουσι 1 
πρεσβεύσαντα 1 
πρεσβεῖά 1 
πρεσβεῖα 1 
πρεσβεῖαι 1 
πρεσβεῖον 1 
πρεσβυτέρα 1 
πρεσβυτέρας 1 
πρεσβύτας 1 
πρεσβύτατοι 1 
πρεσβύτερά 1 
πρεσβύτερα 1 
πρεσβύτερον 1 
πρεσβύτερόν 1 
πρεσβύτερός 1 
πριάμενοι 1 
πριάμενον 1 
πριαμένου 1 
πριαμένων 1 
προΐεσθε 1 
προάγεσθαι 1 
προάγονται 1 
προάγωνας 1 
προάγωνται 1 
προέγραψεν 1 
προέληται 1 
προέλοιντο 1 
προέλοισθε 1 
προέλωνται 1 
προέμενοι 1 
προέμενος 1 
προέστασαν 1 
προέστης 1 
προέχοντʼ 1 
προήγαγεν 1 
προήγετο 1 
προήκασθʼ 1 
προήκασθε 1 
προήκοντα 1 
προήκουσιν 1 
προήκω 1 
προήλω 1 
προήσεσθαι 1 
προήσεσθε 1 
προήχασι 1 
προίξ 1 
προαίρεσίν 1 
προαίσθοιντο 1 
προαγαγὼν 1 
προαγορεύουσιν 1 
προαδικηθεὶς 1 
προαιρέσεων 1 
προαιρετέον 1 
προαιρεῖ 1 
προαιρησόμεθʼ 1 
προαιρουμένοις 1 
προαιρουμένῃ 1 
προαιροῦνται 1 
προαισθάνεσθαι 1 
προαισθομένου 1 
προακηκοέναι 1 
προακηκοότες 1 
προακούσαντες 1 
προαναλωσάσης 1 
προαναρπάζειν 1 
προανεῖλε 1 
προαξόμεθʼ 1 
προαπελθεῖν 1 
προαπεστείλαθʼ 1 
προαπεχθησόμεθʼ 1 
προαπόλωλεν 1 
προαχθήσομαι 1 
προαχθείην 1 
προαχθῆθʼ 1 
προβάλλει 1 
προβάλλεσθαί 1 
προβάλλεσθαι 1 
προβάτων 1 
προβέβηκεν 1 
προβαίνοντος 1 
προβαλλομένους 1 
προβαλόμενον 1 
προβαλόμενος 1 
προβαῖνον 1 
προβεβήκαμεν 1 
προβεβλημένη 1 
προβεβουλευμένων 1 
προβληθέντα 1 
προβληθεὶς 1 
προβολάς 1 
προβολήν 1 
προβολαί 1 
προβολὴν 1 
προβολῆς 1 
προβουλεύειν 1 
προβουλεύματʼ 1 
προβόλοις 1 
προβόλων 1 
προγεγραμμένον 1 
προγενομένοις 1 
προγράμματος 1 
προγράφειν 1 
προγραφείσης 1 
προδέδοσθε 1 
προδέδωκα 1 
προδέδωκας 1 
προδέδωκε 1 
προδέδωκεν 1 
προδήλους 1 
προδίδωσιν 1 
προδεδιδαγμένος 1 
προδεδωκόσι 1 
προδιαφθείρας 1 
προδιδοῦσι 1 
προδιδοῦσιν 1 
προδιδόντα 1 
προδιδόντος 1 
προδιδόντων 1 
προδιῴκητο 1 
προδοθένθʼ 1 
προδοθέντας 1 
προδοθέντες 1 
προδοθέντων 1 
προδόντες 1 
προδόντων 1 
προδόταις 1 
προδῶ 1 
προδῶτε 1 
προείδετο 1 
προείλεθʼ 1 
προείλεσθε 1 
προείλου 1 
προείμεθα 1 
προείποι 1 
προείρηται 1 
προεβούλευσεν 1 
προεγνωσμένος 1 
προεδρίαν 1 
προεδρεύουσα 1 
προεθένθʼ 1 
προεθῇ 1 
προειδέναι 1 
προειδότα 1 
προειδότος 1 
προειδώς 1 
προειδὼς 1 
προειλήφει 1 
προειληφότος 1 
προειλόμεθʼ 1 
προειμένʼ 1 
προειμένοι 1 
προειμένον 1 
προειμένος 1 
προειρηκέναι 1 
προειρηκώς 1 
προειρημένοις 1 
προειρημένῳ 1 
προεισήνεγκα 1 
προεισεληλυθὼς 1 
προεισηγμένου 1 
προεισοίσοντας 1 
προειστήκει 1 
προεισφέροντας 1 
προεισφέροντες 1 
προεισφορὰν 1 
προεισφορὰς 1 
προελήλυθʼ 1 
προελήλυθεν 1 
προεληλυθέναι 1 
προεληλυθότος 1 
προεληλυθὼς 1 
προελθόντʼ 1 
προελθόντος 1 
προελομένην 1 
προελομένους 1 
προελόμενοι 1 
προελόμενον 1 
προελόμενος 1 
προεμένῳ 1 
προεξήγγειλεν 1 
προεξανέστημεν 1 
προεστηκόσι 1 
προεστηκόσιν 1 
προεστηκότʼ 1 
προεστηκότας 1 
προεστηκότος 1 
προευλαβηθέντας 1 
προεωρώμην 1 
προεωρᾶσθε 1 
προεώραται 1 
προεώρων 1 
προεῖντο 1 
προεῖντό 1 
προεῖπε 1 
προεῖσθαι 1 
προεῖσθε 1 
προεῖτʼ 1 
προηγάγετο 1 
προηγγελκέναι 1 
προηγεμὼν 1 
προηγμένα 1 
προηγμένον 1 
προηγόρευκε 1 
προησόμεθα 1 
προθέσει 1 
προθέσεως 1 
προθεσμία 1 
προθεσμίαν 1 
προθεσμίας 1 
προθεσμίᾳ 1 
προθεῖναι 1 
προθυμία 1 
προθυμίας 1 
προθυμηθεῖεν 1 
προθυμούμενος 1 
προθυμότερόν 1 
προθῆσθε 1 
προθῶνται 1 
προικί 1 
προικῶν 1 
προκαθεῖναι 1 
προκαθῆκεν 1 
προκαλεσαμένῳ 1 
προκαλεῖσθʼ 1 
προκαλεῖσθαί 1 
προκαλουμένων 1 
προκαλούμενοι 1 
προκαλοῖτο 1 
προκαλοῦμαί 1 
προκαλῆται 1 
προκατέγνωκεν 1 
προκατέλυσαν 1 
προκατακεχρῆσθαι 1 
προκατεγνωκέναι 1 
προκατηγορούντων 1 
προκεχειρισμένων 1 
προκεῖσθαι 1 
προκινδυνεύσαντας 1 
προκλήσεων 1 
προκρίναντες 1 
προκρίνας 1 
προκρίτων 1 
προκριθέντʼ 1 
προκριθέντων 1 
προλάβοι 1 
προλέγει 1 
προλέγειν 1 
προλέγοντα 1 
προλέγοντος 1 
προλαβόντος 1 
προλαβών 1 
προλαμβάνειν 1 
προλαμβάνετε 1 
προλαμβάνων 1 
προλιπεῖν 1 
προνοηθείς 1 
προνοηθεὶς 1 
προνοούμεθα 1 
προνοούμενοι 1 
προνοούμενος 1 
προξένους 1 
προξένῳ 1 
προξενίαν 1 
προξενεῖ 1 
προξενῶ 1 
προομνύντος 1 
προομόσαντος 1 
προορμησάντων 1 
προορώμενοι 1 
προορώμενον 1 
προορώσης 1 
προορᾶσθαι 1 
προορᾶσθε 1 
προορᾶτʼ 1 
προορᾶταί 1 
προοῖνθʼ 1 
προοῖντʼ 1 
προοῖσθε 1 
προπέποται 1 
προπεπηλακισμένοι 1 
προπεπηλακισμένους 1 
προπεπωκότες 1 
προπετεῖς 1 
προπηλακίζεις 1 
προπηλακίζεσθαι 1 
προπηλακίζονται 1 
προπηλακίζουσι 1 
προπηλακίζουσιν 1 
προπηλακίζων 1 
προπηλακίσαι 1 
προπηλακίσας 1 
προπηλακιεῖ 1 
προπηλακιζομένην 1 
προπηλακισθέντος 1 
προπηλακισθεὶς 1 
προπηλακιστικῶς 1 
προπιστεύσαντα 1 
προρρήσεως 1 
προσάγοντες 1 
προσάγων 1 
προσάπτειν 1 
προσέβαλλε 1 
προσέβαλλεν 1 
προσέγραψʼ 1 
προσέγραψέ 1 
προσέγραψαν 1 
προσέθηκας 1 
προσέκρουον 1 
προσέκρουσʼ 1 
προσέκρουσέ 1 
προσέλαβον 1 
προσέλθοι 1 
προσέλθῃ 1 
προσέξει 1 
προσέξειν 1 
προσέξεις 1 
προσέοιχʼ 1 
προσέπεμψε 1 
προσέρχει 1 
προσέσθαι 1 
προσέστη 1 
προσέσχετε 1 
προσέταξʼ 1 
προσέταττέ 1 
προσέταττε 1 
προσέτι 1 
προσέχει 1 
προσέχοιτέ 1 
προσέχοιτε 1 
προσέχοντά 1 
προσέχοντι 1 
προσέχουσιν 1 
προσέχωμεν 1 
προσέχων 1 
προσήγγειλαν 1 
προσήδρευον 1 
προσήκουσί 1 
προσίεντο 1 
προσίεσθαι 1 
προσίετο 1 
προσίστανται 1 
προσαγάγωσιν 1 
προσαγαγόμενον 1 
προσαγγελθῇ 1 
προσαγομένων 1 
προσαγορευθῇ 1 
προσαγορευομένους 1 
προσαγορεύειν 1 
προσαγορεύεσθαι 1 
προσαγορεύσας 1 
προσαγορεῦσαι 1 
προσαγούσῃ 1 
προσαγωγεῖ 1 
προσαγωγῆς 1 
προσαιροῦνται 1 
προσαιτεῖ 1 
προσανέλαβεν 1 
προσαναγκάσει 1 
προσαναιροῦσιν 1 
προσαναλίσκοντες 1 
προσαναλώσας 1 
προσανηλωκόσι 1 
προσαπέτεισεν 1 
προσαπεδίδοντο 1 
προσαπειλήσαντα 1 
προσαπεστερήθην 1 
προσαπηνέχθη 1 
προσαπολλύοιντο 1 
προσαφαιρεῖταί 1 
προσαφείλετο 1 
προσβαλλόντων 1 
προσβοηθῆσαι 1 
προσβοηθῶν 1 
προσβολῆς 1 
προσγέγονεν 1 
προσγέγραφεν 1 
προσγένηται 1 
προσγένοιτʼ 1 
προσγεγενημένην 1 
προσγεγραμμένου 1 
προσγενήσεται 1 
προσγενήσονται 1 
προσγενομένης 1 
προσγράφειν 1 
προσγράψαντα 1 
προσγραφέτω 1 
προσγραφῆναί 1 
προσδέξαιτο 1 
προσδέξεσθε 1 
προσδέξεται 1 
προσδέξησθε 1 
προσδέοισθε 1 
προσδέομαι 1 
προσδέχεσθαι 1 
προσδέχεται 1 
προσδέχοιτο 1 
προσδεηθεὶς 1 
προσδεξόμενος 1 
προσδεχόμενοι 1 
προσδεῖν 1 
προσδιενείμαντο 1 
προσδικάζεται 1 
προσδιώρισας 1 
προσδοκήσαιμʼ 1 
προσδοκήσαντας 1 
προσδοκίαν 1 
προσδοκηθέντων 1 
προσδοκιῶν 1 
προσδοκωμένων 1 
προσδοκᾷς 1 
προσδοκῆσαι 1 
προσδραμοῦνται 1 
προσδόκα 1 
προσδόκιμος 1 
προσείλεσθε 1 
προσείλετο 1 
προσείληχεν 1 
προσείποι 1 
προσείχετε 1 
προσεβοήθουν 1 
προσεγέγραπτʼ 1 
προσεγέγραπτο 1 
προσεγγυήσασθαι 1 
προσεδέξαντο 1 
προσεδέξατο 1 
προσεδεῖθʼ 1 
προσεδρεύσει 1 
προσεδρεύων 1 
προσεδόκων 1 
προσειπών 1 
προσειπὼν 1 
προσεκαλεσάμεθα 1 
προσεκαλοῦ 1 
προσεκβαλεῖν 1 
προσεκείμεθα 1 
προσεκκεχλευακὼς 1 
προσεκλήθησαν 1 
προσεκρούομεν 1 
προσελήλυθε 1 
προσεληλυθέναι 1 
προσεληλύθασι 1 
προσελθόνθʼ 1 
προσελθόντʼ 1 
προσελθών 1 
προσεμαρτύρουν 1 
προσενέγκῃς 1 
προσενέτεινέ 1 
προσενήνεγμαι 1 
προσενήνεκται 1 
προσενεχθῆναι 1 
προσενηνεγμένους 1 
προσεξήτασται 1 
προσεξείργασται 1 
προσεξεργάζοιτο 1 
προσεξεταζέτω 1 
προσεξημαρτήκασιν 1 
προσεξηνδραπόδισται 1 
προσεούρουν 1 
προσεπίκειται 1 
προσεποιεῖτο 1 
προσεποιοῦ 1 
προσεποιοῦντο 1 
προσετάξαθʼ 1 
προσετιμήσατε 1 
προσευπορεῖσθαι 1 
προσεφέροντο 1 
προσεχόντων 1 
προσεχῆ 1 
προσεῖπʼ 1 
προσεῖσθε 1 
προσηγγελμένʼ 1 
προσηλῶν 1 
προσηλῶσθαι 1 
προσηνεχύραζεν 1 
προσηρτημένον 1 
προσηυπορηκώς 1 
προσθέμενοι 1 
προσθέντʼ 1 
προσθέντα 1 
προσθέντας 1 
προσθέντος 1 
προσθήσειν 1 
προσθήσεσθε 1 
προσθήσετε 1 
προσθήσων 1 
προσθείς 1 
προσθεμένην 1 
προσθεῖτο 1 
προσθῆκαι 1 
προσθῆσθε 1 
προσθῆτʼ 1 
προσθῇ 1 
προσιοῦσʼ 1 
προσιστάμενα 1 
προσιόνθʼ 1 
προσιόντʼ 1 
προσιόντι 1 
προσιόντος 1 
προσκέκρουκεν 1 
προσκαθήμενος 1 
προσκαθεδεῖται 1 
προσκαθεζόμενος 1 
προσκαλέσαντι 1 
προσκαλέσας 1 
προσκαλεσαίμην 1 
προσκαλουμένῳ 1 
προσκαλούμενον 1 
προσκαλοῦμαι 1 
προσκαρτερούσας 1 
προσκαταβλήματʼ 1 
προσκαταβλήματα 1 
προσκαταγνώσεται 1 
προσκατασκευάζεται 1 
προσκατασκευάσας 1 
προσκατασκευαζόμενόν 1 
προσκατασκευασθῆναι 1 
προσκεκερδήκασιν 1 
προσκεκρουκότα 1 
προσκεκρουκώς 1 
προσκεχωρήκασι 1 
προσκληθείη 1 
προσκληθείς 1 
προσκοινωνήσας 1 
προσκομίσας 1 
προσκρούει 1 
προσκρούματʼ 1 
προσκρούσασιν 1 
προσκρούων 1 
προσκροῦσαι 1 
προσκτήσησθε 1 
προσκυνεῖν 1 
προσκυνῶ 1 
προσκυνῶν 1 
προσλαβοῦσα 1 
προσλαβόντας 1 
προσλαβών 1 
προσλαμβάνοντος 1 
προσμαρτυρούντων 1 
προσμαρτυρῆσαι 1 
προσμεμαρτύρηκεν 1 
προσμεμισθωκὼς 1 
προσμισθωσάμενος 1 
προσνείμαντας 1 
προσνεῖμαι 1 
προσοίκων 1 
προσοισόμεθα 1 
προσομνύειν 1 
προσομοιοῦν 1 
προσομολογίαν 1 
προσομολογοῦσι 1 
προσορμίζου 1 
προσορμιούμεθʼ 1 
προσοφείλετε 1 
προσοφείλοντʼ 1 
προσοφείλων 1 
προσοφειλομένων 1 
προσοφειλόντων 1 
προσοφλήσει 1 
προσοφλισκάνειν 1 
προσοφλόντα 1 
προσοφλόντας 1 
προσούσας 1 
προσούσης 1 
προσπέμπων 1 
προσπέσῃ 1 
προσπαραγράφειν 1 
προσπαραγράφοιτʼ 1 
προσπαραγράψουσι 1 
προσπαρασκευάζειν 1 
προσπεμπόντων 1 
προσπεπτωκέναι 1 
προσπεριβάλλεται 1 
προσπεριγενέσθαι 1 
προσπεριειλήφει 1 
προσπεριποιεῖν 1 
προσπλεύσας 1 
προσποιήσει 1 
προσποιήσομαι 1 
προσποιήτους 1 
προσποιεῖ 1 
προσποιούμενοι 1 
προσποιοῦμαι 1 
προσποιοῦνται 1 
προσποιῇ 1 
προσπολεμῆσαι 1 
προσποριεῖ 1 
προσπταίσαντας 1 
προσρήματι 1 
προσστάντας 1 
προσσυνέστησεν 1 
προσσχόντες 1 
προστάγμασι 1 
προστάγματα 1 
προστάγματος 1 
προστάξει 1 
προστάξειν 1 
προστάξητε 1 
προστάταις 1 
προστάττεθʼ 1 
προστάττειν 1 
προστάττεις 1 
προστάττοιεν 1 
προστάττοντος 1 
προστάττοντός 1 
προστάττῃ 1 
προστίθετε 1 
προστίθημʼ 1 
προστίθημι 1 
προστασία 1 
προστασίαι 1 
προστασίας 1 
προστατηρίῳ 1 
προσταττούσης 1 
προσταττόμενʼ 1 
προσταχθέν 1 
προσταχθὲν 1 
προσταχθῆναι 1 
προστεθέν 1 
προστεθείκαμεν 1 
προστεταγμένʼ 1 
προστεταγμένον 1 
προστετιμημένον 1 
προστησάμενοι 1 
προστιθέασιν 1 
προστιθέντες 1 
προστιθέντι 1 
προστιθεμένων 1 
προστιθεὶς 1 
προστιμήματα 1 
προστιμήσητε 1 
προστιμήσῃ 1 
προστιμηθῆναι 1 
προστιμησάντων 1 
προστιμᾶσθαι 1 
προστιμᾶται 1 
προστιμῆσαι 1 
προστριψάμενος 1 
προστυχόντʼ 1 
προστυχόντος 1 
προστυχὼν 1 
προστὰς 1 
προστῆναι 1 
προσυβρίζει 1 
προσυβρισθεὶς 1 
προσυβρισθῆναι 1 
προσυπῆρχεν 1 
προσφέρει 1 
προσφέρονται 1 
προσφοιτᾷ 1 
προσχήματι 1 
προσχώρους 1 
προσχώρων 1 
προσωμολογεῖτε 1 
προσωμολόγησε 1 
προσωμολόγουν 1 
προσωρίσατο 1 
προσωρίσω 1 
προσόδοις 1 
προσόμοιος 1 
προσόνθʼ 1 
προσόντʼ 1 
προσόντος 1 
προσόντων 1 
προσώποις 1 
προσώπῳ 1 
προσῆγον 1 
προσῆκέ 1 
προσῆκόν 1 
προσῆλθόν 1 
προσῇ 1 
προσῇσάν 1 
προσῶφλεν 1 
προτέρα 1 
προτέρου 1 
προτίθεσθαι 1 
προτίθετε 1 
προτίθησιν 1 
προτείνας 1 
προτείνεσθαι 1 
προτείνων 1 
προτεθέντος 1 
προτεθεῖσαν 1 
προτεθηκότων 1 
προτεθῇ 1 
προτεινομένους 1 
προτεινόντων 1 
προτενεῖται 1 
προτερήσετε 1 
προτιμᾷ 1 
προτρέπονται 1 
προτρέψαι 1 
προτρέψειʼ 1 
προτρέψειεν 1 
προτρέψετε 1 
προτρέψονται 1 
προτρέψω 1 
προυκινδυνεύετε 1 
προυπηλακίζεθʼ 1 
προυργιαίτερα 1 
προυτίθετʼ 1 
προφάσεως 1 
προφέρει 1 
προφαινομένοις 1 
προφανήσεται 1 
προφανοῦς 1 
προφανῆ 1 
προφασιζόμενον 1 
προφασιζόμενος 1 
προχειρίσασθαι 1 
προχειριζομένους 1 
προχειρότατα 1 
προωμολόγητο 1 
προωφείλετο 1 
προϊέμεθα 1 
προϊέμενον 1 
προϊδόμενος 1 
προϊδών 1 
προϊούσης 1 
προϊστάμενον 1 
προϊόντες 1 
προϋπάρχοντες 1 
προϋπάρχουσι 1 
προϋπαρχόντων 1 
προόψεσθαι 1 
προώλεις 1 
προώλης 1 
προὐβεβουλεύκει 1 
προὐδίδοσαν 1 
προὐδώκατε 1 
προὐκαλεσάμεθʼ 1 
προὐκαλεῖθʼ 1 
προὐκαλεῖσθʼ 1 
προὐκαλεῖσθέ 1 
προὐκαλεῖτό 1 
προὐκαλινδεῖτο 1 
προὐκαλοῦνθʼ 1 
προὐνοήθη 1 
προὐξένεις 1 
προὐξένησέ 1 
προὐξένησεν 1 
προὐπηλάκισε 1 
προὐπηλάκισεν 1 
προὐπηλακίζετο 1 
προὐτίθεθʼ 1 
προὐτίθει 1 
προὐχειροτόνησεν 1 
προὔδωκʼ 1 
προὔδωκα 1 
προὔδωκαν 1 
προὔδωκε 1 
προὔκρινον 1 
προὔλαβε 1 
προὔλεγες 1 
προῃρημένης 1 
προῃρημένου 1 
προῃροῦ 1 
προῃρῆσθαι 1 
προῃσθάνεθʼ 1 
προῃσθημένων 1 
προῄδει 1 
προῄδεις 1 
προῄδεσαν 1 
προῄει 1 
προῄρηνται 1 
προῄρησαι 1 
προῄρησθε 1 
προῆγε 1 
προῆκται 1 
προῆκτο 1 
προῆλθεν 1 
προῆσθέ 1 
προῆχε 1 
πρυτανεία 1 
πρυτανευόμενοι 1 
πρυτανεύουσαν 1 
πρυτανεύσας 1 
πρυτανεῖόν 1 
πρωπέρυσιν 1 
πρωτείου 1 
πρωτεῖον 1 
πρό 1 
πρόβατʼ 1 
πρόβλημα 1 
πρόεδρον 1 
πρόεδρος 1 
πρόεδρός 1 
πρόηται 1 
πρόθυμον 1 
πρόθυμος 1 
πρόθυμός 1 
πρόκλησίν 1 
πρόκλησίς 1 
πρόνοιʼ 1 
πρόξενος 1 
πρόξενόν 1 
πρόοιδεν 1 
πρόοιντʼ 1 
πρόπεμπτα 1 
πρόσαγε 1 
πρόσεισιν 1 
πρόσεχʼ 1 
πρόσθησθε 1 
πρόσθοισθʼ 1 
πρόσθοιτο 1 
πρόσκλησίς 1 
πρόσσχοιεν 1 
πρόσταγμʼ 1 
πρόσφορα 1 
πρότερός 1 
πρόφασίς 1 
πρόχειρα 1 
πρύτανις 1 
πρώτοις 1 
πρᾶξίς 1 
πρᾶον 1 
πρῳρέα 1 
πρῶται 1 
πρῶτόν 1 
πρῶτός 1 
πτέρναις 1 
πταίσωσιν 1 
πτερύγων 1 
πτωχούς 1 
πτωχοὺς 1 
πτωχοῦ 1 
πυανεψιῶνος 1 
πυγμὴν 1 
πυθομένου 1 
πυθώμεθά 1 
πυκάσαντας 1 
πυκνότερον 1 
πυκνὶ 1 
πυκτεύουσιν 1 
πυλάγορος 1 
πυλίδι 1 
πυλαγόρους 1 
πυλῶν 1 
πυνθάνησθε 1 
πυνθάνηται 1 
πυνθανομένου 1 
πυνθανομένων 1 
πυρετοὶ 1 
πυρετοῦ 1 
πυροπωλῶν 1 
πυρούς 1 
πυρῶν 1 
πωλητάς 1 
πωλητήριον 1 
πωλουμένων 1 
πωλοῦσιν 1 
πωλῇ 1 
πωλῶνται 1 
πόδα 1 
πόθοδον 1 
πόθον 1 
πόθῳ 1 
πόλεμοι 1 
πόλεμός 1 
πόνον 1 
πόνος 1 
πόρθησιν 1 
πόριζε 1 
πόρισον 1 
πόρναις 1 
πόρνης 1 
πόρρωθέν 1 
πόρων 1 
πόσοι 1 
πόσῃ 1 
πότον 1 
πότος 1 
πύθηται 1 
πύθοινθʼ 1 
πύθοιντο 1 
πύργον 1 
πώμαλα 1 
πᾶσάν 1 
πῃ 1 
πῇ 1 
ς 1 
σά 1 
σέμνʼ 1 
σήματα 1 
σίδηρος 1 
σαβοῖ 1 
σαθρά 1 
σαθρόν 1 
σαθρὸν 1 
σαθρῶν 1 
σακχυφάνται 1 
σακχυφάντας 1 
σαλπικτὴν 1 
σανὶς 1 
σατράπαι 1 
σαφές 1 
σαφέστατα 1 
σαφέστατον 1 
σαφής 1 
σαφεστέρων 1 
σαφεῖς 1 
σαφῆ 1 
σεισμοῦ 1 
σεισμὸς 1 
σεμναῖς 1 
σεμνολογεῖ 1 
σεμνολόγου 1 
σεμνοτάτας 1 
σεμνοὺς 1 
σεμνυνόμενος 1 
σεμνότατα 1 
σεμνότερον 1 
σεμνότητι 1 
σεμνότητος 1 
σεμνύνειν 1 
σεμνύνεται 1 
σεμνύνηταί 1 
σεμνύνηται 1 
σεμνὴ 1 
σεμνῶν 1 
σεσημασμένʼ 1 
σεσημασμένων 1 
σεσιτηγηκέναι 1 
σεσιτηγηκότες 1 
σεσιωπηκότων 1 
σεσοφισμένου 1 
σεσυκοφάντηκας 1 
σεσυκοφάντηται 1 
σεσυκοφαντημένοι 1 
σεσυκοφαντῆσθαι 1 
σεσυλήμεθα 1 
σεσυληκότες 1 
σεσωκότας 1 
σεσωμένων 1 
σεσωσμένοι 1 
σεσώκατε 1 
σεσῳκὼς 1 
σεσῳσμένος 1 
σεσῴκασιν 1 
σεσῴκατε 1 
σεσῷσθαι 1 
σημήνασθαι 1 
σημήϊον 1 
σημηνάμενοι 1 
σημηναμένου 1 
σθένει 1 
σιγᾶν 1 
σιγῆσαι 1 
σιγῶντα 1 
σιγῶσα 1 
σιδήρῳ 1 
σιδηρᾷ 1 
σιτήσεις 1 
σιτία 1 
σιτίοις 1 
σιτίων 1 
σιτηγά 1 
σιτηγήσειεν 1 
σιτηγήσῃ 1 
σιτηγίαν 1 
σιτηγίας 1 
σιτηγεῖν 1 
σιτηγοῦντας 1 
σιτηγοῦντες 1 
σιτηρεσίῳ 1 
σιτοδείας 1 
σιτοπομπία 1 
σιτοπομπίαν 1 
σιτοφύλαξιν 1 
σιτωνίαν 1 
σιτώνην 1 
σιωπήσαιμι 1 
σιωπᾶσθαι 1 
σιωπᾷ 1 
σιωπῶν 1 
σιωπῶντος 1 
σκάφος 1 
σκέλος 1 
σκέψαιτο 1 
σκέψεσθʼ 1 
σκέψηται 1 
σκέψις 1 
σκήπτει 1 
σκήπτεται 1 
σκήψαιτο 1 
σκαιότητα 1 
σκευαγωγεῖν 1 
σκευωρίας 1 
σκευωρουμένους 1 
σκευωρούμενοι 1 
σκευωρούμενον 1 
σκευώρημʼ 1 
σκευώρημα 1 
σκευὴν 1 
σκεψάμενος 1 
σκεψάσθων 1 
σκεψόμεθα 1 
σκεύεσι 1 
σκεύεσιν 1 
σκηνῶν 1 
σκηπτὸς 1 
σκιροφοριὼν 1 
σκιὰν 1 
σκιᾶς 1 
σκολιάς 1 
σκοπείτω 1 
σκοπεῖς 1 
σκοπουμένης 1 
σκοπουμένοις 1 
σκοπουμένους 1 
σκοπουμένῳ 1 
σκοποῖτο 1 
σκοποῦν 1 
σκοποῦνθʼ 1 
σκοποῦντος 1 
σκοποῦσι 1 
σκοποῦσιν 1 
σκοπῆται 1 
σκορακίζονται 1 
σκορπίος 1 
σκυθρωποῖς 1 
σκυλευθέντων 1 
σκυλόδεψον 1 
σκότει 1 
σκότου 1 
σκώμματʼ 1 
σκώμματα 1 
σκώμματος 1 
σκώπτεις 1 
σκώπτων 1 
σκῆπτρʼ 1 
σκῦτος 1 
σοβαρὸν 1 
σοβεῖ 1 
σολοικίζει 1 
σοφίας 1 
σοφίζεται 1 
σοφίζονται 1 
σοφιζομένους 1 
σοφιζόμενος 1 
σοφιστής 1 
σοφισταὶ 1 
σοφιστεύειν 1 
σοφιστοῦ 1 
σοφιστὰς 1 
σοφιστὴν 1 
σοφιστῶν 1 
σοφόν 1 
σοφώτατον 1 
σοφὸν 1 
σοφῷ 1 
σπάνει 1 
σπάνις 1 
σπάσματα 1 
σπανίζοντα 1 
σπανίζων 1 
σπαράττων 1 
σπείρουσι 1 
σπείσασθαι 1 
σπείσεται 1 
σπερμολόγος 1 
σπογγίζων 1 
σπονδαῖς 1 
σπονδὰς 1 
σπουδάζεθʼ 1 
σπουδάζεις 1 
σπουδάζετʼ 1 
σπουδάζετε 1 
σπουδάζομεν 1 
σπουδάζοντες 1 
σπουδάζοντος 1 
σπουδάζουσιν 1 
σπουδάζω 1 
σπουδάσαι 1 
σπουδάσαντα 1 
σπουδάσαντας 1 
σπουδάσατε 1 
σπουδάσεται 1 
σπουδαίους 1 
σπουδαίων 1 
σπουδαιοτάτοις 1 
σπουδαιοτάτων 1 
σπουδαιοτέρους 1 
σπουδαιότατʼ 1 
σπουδαιότερος 1 
σπουδαὶ 1 
σπουδαῖα 1 
στάδιʼ 1 
στάδιον 1 
στάθμʼ 1 
στάμνοι 1 
στένειν 1 
στέργουσιν 1 
στέργω 1 
στέρησις 1 
στέρξαι 1 
στέρξας 1 
στέρξω 1 
στήσαιτʼ 1 
στήσαντες 1 
στήσεσθαι 1 
σταδιοδρομοῦντα 1 
σταδιοδρομῶν 1 
σταθμοῦ 1 
στασιάζειν 1 
στασιάζοι 1 
στασιάζοντας 1 
στασιάζουσιν 1 
στασιώδεις 1 
στατήρων 1 
στατῆρες 1 
στελέχη 1 
στενάξαι 1 
στενάξειαν 1 
στενοτέρας 1 
στενὸν 1 
στερήσεται 1 
στερηθείη 1 
στερηθεῖσαν 1 
στερηθῶ 1 
στερομένους 1 
στεφάνως 1 
στεφανίτας 1 
στεφανηφορίαν 1 
στεφανουμένου 1 
στεφανουμένῳ 1 
στεφανούντων 1 
στεφανοῦσί 1 
στεφανοῦσθαι 1 
στεφανοῦσι 1 
στεφανοῦσιν 1 
στεφανοῦται 1 
στεφανωσάντων 1 
στεφανώσαιτʼ 1 
στεφανώσετε 1 
στεφανῶ 1 
στεφανῶμαι 1 
στεφανῶν 1 
στεῖλαι 1 
στηλίτας 1 
στιγμὴν 1 
στοχάζεσθε 1 
στοᾶς 1 
στρέφει 1 
στρέφεται 1 
στρέφων 1 
στρατήγιον 1 
στρατευμάτων 1 
στρατευομένων 1 
στρατευσόμενοι 1 
στρατεύειν 1 
στρατεύεσθαί 1 
στρατεύμασιν 1 
στρατεύοντα 1 
στρατεύουσιν 1 
στρατεύσεσθε 1 
στρατεύσησθε 1 
στρατεύῃ 1 
στρατηγήσαντος 1 
στρατηγήσων 1 
στρατηγίαν 1 
στρατηγεῖν 1 
στρατηγεῖσθʼ 1 
στρατηγιῶντες 1 
στρατηγούντων 1 
στρατηγοῦντʼ 1 
στρατηγοῦντες 1 
στρατηγοῦντι 1 
στρατηγὶς 1 
στρατιά 1 
στρατιωτικούς 1 
στρατιωτικοῖς 1 
στρατιωτικόν 1 
στρατιώτην 1 
στρατιᾶς 1 
στρατιᾷ 1 
στρατοπέδοις 1 
στρατοπέδων 1 
στρεβλοῦντʼ 1 
στρεβλοῦσθαι 1 
στρεβλώσαντες 1 
στρεπτοὺς 1 
στρογγύλῳ 1 
στρώμαθʼ 1 
στυγερὰν 1 
στυππεῖον 1 
στόμʼ 1 
στόμασιν 1 
στόματος 1 
στὰς 1 
στᾶσαι 1 
στῆθος 1 
στῆναι 1 
συγγένειαι 1 
συγγεγενημένῃ 1 
συγγεγραμμένα 1 
συγγενείᾳ 1 
συγγενικῶς 1 
συγγράψας 1 
συγγράψωνται 1 
συγγραφέων 1 
συγγραφαί 1 
συγγραψάμενοι 1 
συγγραψάμενος 1 
συγκέχυται 1 
συγκαθήμενοι 1 
συγκαλέσαι 1 
συγκαλεῖν 1 
συγκαλοῦντες 1 
συγκατέπραξαν 1 
συγκατέστησε 1 
συγκαταίνους 1 
συγκατακτᾶσθαι 1 
συγκατασκευάζουσιν 1 
συγκατασκευάσαντες 1 
συγκατασκευάσας 1 
συγκαταστήσειν 1 
συγκατατίθεμαι 1 
συγκατεσκευακότων 1 
συγκατεσκεύαζεν 1 
συγκατηγορούντων 1 
συγκατηγόρει 1 
συγκατηγόρησεν 1 
συγκειμένην 1 
συγκειμένῳ 1 
συγκεκοινωνήκαμεν 1 
συγκεκραμένην 1 
συγκεκροτημένοι 1 
συγκεχωρήκαμεν 1 
συγκεχωρηκότας 1 
συγκεχωρηκὸς 1 
συγκεχωρημένʼ 1 
συγκεχωρημένα 1 
συγκηδεστῇ 1 
συγκινδυνεύειν 1 
συγκλεῖσαι 1 
συγκληρῶσαι 1 
συγκροτεῖν 1 
συγκόψαι 1 
συγκόψας 1 
συγχαίρειν 1 
συγχαίρω 1 
συγχαιρόντων 1 
συγχεῖν 1 
συγχεῖς 1 
συγχορηγὸν 1 
συγχυθήσεται 1 
συγχωρήσαιμεν 1 
συγχωρήσαιτʼ 1 
συγχωρήσαιτε 1 
συγχωρήσαντες 1 
συγχωρήσας 1 
συγχωρήσατε 1 
συγχωρήσειεν 1 
συγχωρήσεται 1 
συγχωρήσετε 1 
συγχωρήσομεν 1 
συγχωρήσουσιν 1 
συγχωρήσω 1 
συγχωρήσωσι 1 
συγχωρήσῃ 1 
συγχωρεῖτε 1 
συγχωρηθέντα 1 
συγχωρηθείσης 1 
συγχωρηθεῖσʼ 1 
συγχωρηθεῖσα 1 
συγχωρηθὲν 1 
συγχωρησάντων 1 
συγχωρητέον 1 
συγχωροῦντα 1 
συγχωροῦντας 1 
συγχωροῦντες 1 
συγχωροῦντος 1 
συγχωρῶν 1 
συζῇ 1 
συκαῖ 1 
συκοφάντα 1 
συκοφάνται 1 
συκοφάντει 1 
συκοφάντου 1 
συκοφάντῃ 1 
συκοφαντήματʼ 1 
συκοφαντήσας 1 
συκοφαντήσοντα 1 
συκοφαντηθείς 1 
συκοφαντικωτέραν 1 
συκοφαντούμεθα 1 
συκοφαντούμενοι 1 
συκοφαντοῦμεν 1 
συκοφαντοῦντʼ 1 
συκοφαντοῦντι 1 
συκοφαντοῦντός 1 
συκοφαντῆται 1 
συλήσας 1 
συλλάβωμεν 1 
συλλέγει 1 
συλλέγειν 1 
συλλέγεσθʼ 1 
συλλέγοντας 1 
συλλέγουσί 1 
συλλέγουσα 1 
συλλέγων 1 
συλλέξαντες 1 
συλλέξασθαι 1 
συλλήβδην 1 
συλλήψεσθε 1 
συλλαβοῦσʼ 1 
συλλαβοῦσα 1 
συλλεγέντας 1 
συλλελογισμένον 1 
συλλογίσασθαι 1 
συλλογίσηταί 1 
συλλογὴ 1 
συλᾶσθαι 1 
συλῶν 1 
συλῶσιν 1 
συμβάλλεται 1 
συμβάλλοντες 1 
συμβάντος 1 
συμβέβηκέ 1 
συμβέβλησαί 1 
συμβαίνοι 1 
συμβαίνουσιν 1 
συμβαινόντων 1 
συμβαλεῖν 1 
συμβαλλομένου 1 
συμβαλουμένους 1 
συμβαλοῦσιν 1 
συμβαλόντα 1 
συμβεβίωκα 1 
συμβεβηκέναι 1 
συμβεβηκυῖαν 1 
συμβεβηκός 1 
συμβεβηκότʼ 1 
συμβεβηκότος 1 
συμβεβηκὸς 1 
συμβεβιασμένα 1 
συμβεβιωκὼς 1 
συμβεβληκὼς 1 
συμβεβλημένον 1 
συμβεβουλευκότα 1 
συμβεβουλευκώς 1 
συμβεβουλευμένοις 1 
συμβησόμενʼ 1 
συμβησόμενα 1 
συμβησόμενον 1 
συμβουλήν 1 
συμβουλευέτω 1 
συμβουλεύει 1 
συμβουλεύεις 1 
συμβουλεύομέν 1 
συμβουλεύοντες 1 
συμβουλεύοντος 1 
συμβουλεύουσιν 1 
συμβουλεύσαντʼ 1 
συμβουλεύσαντα 1 
συμβουλεύσαντας 1 
συμβουλεύσει 1 
συμβουλεύσειν 1 
συμβουλεύσωσιν 1 
συμβουλεύων 1 
συμβουλομένους 1 
συμβουλῆς 1 
συμβούλων 1 
συμβόλαιόν 1 
συμβόλοις 1 
συμβόλῳ 1 
συμβὰς 1 
συμβᾶσʼ 1 
συμμέμνησθέ 1 
συμμαχίαι 1 
συμμαχίδας 1 
συμμαχίδος 1 
συμμαχίᾳ 1 
συμμαχεσάμενοι 1 
συμμαχούντων 1 
συμμαχῆσαι 1 
συμμείξαιμεν 1 
συμμείξαντες 1 
συμμενεῖ 1 
συμμετρώτερον 1 
συμμεῖξαι 1 
συμμορίαι 1 
συμπάντων 1 
συμπέμπω 1 
συμπέμπων 1 
συμπέσῃ 1 
συμπίπτειν 1 
συμπίπτουσιν 1 
συμπαρέσεσθαι 1 
συμπαραγενόμενος 1 
συμπαραθεῖτʼ 1 
συμπαρακαθισάμενος 1 
συμπαραπόλωμαι 1 
συμπαρασκευάσαι 1 
συμπαρασκευάσας 1 
συμπαραταξάμενοι 1 
συμπαραταξαμένους 1 
συμπαρατηρεῖν 1 
συμπαρεσκεύασαν 1 
συμπαρεσκεύασεν 1 
συμπασῶν 1 
συμπείθοι 1 
συμπεπένθηκεν 1 
συμπεπρέσβευκε 1 
συμπεπρεσβευκέναι 1 
συμπεπρεσβευκὼς 1 
συμπεραναμένων 1 
συμπεριειλημμένοις 1 
συμπεριειλημμένων 1 
συμπεριλαμβάνοντας 1 
συμπεσούσης 1 
συμπινόντων 1 
συμπλάσας 1 
συμπλέξας 1 
συμπλέοντας 1 
συμπλέοντος 1 
συμπλέων 1 
συμπλακέντας 1 
συμπλακῇ 1 
συμπλευσομένους 1 
συμπλεύσονται 1 
συμπνευσάντων 1 
συμπολεμήσουσιν 1 
συμπολιορκεῖν 1 
συμποσίῳ 1 
συμπράττοντες 1 
συμπράττουσιν 1 
συμπράττωμεν 1 
συμπραττόντων 1 
συμπρεσβεύοντες 1 
συμπρᾶξαι 1 
συμπόσιον 1 
συμπόται 1 
συμφέροι 1 
συμφέροντά 1 
συμφέροντί 1 
συμφέροντες 1 
συμφέρων 1 
συμφήσαιτʼ 1 
συμφερούσης 1 
συμφερούσῃ 1 
συμφοιτῶντας 1 
συμφορά 1 
συμφορήσας 1 
συμφόρως 1 
συμψήφους 1 
συνάλλαγμα 1 
συνάξειν 1 
συνάξοντας 1 
συνάρασθαι 1 
συνάχθεσθαί 1 
συνάχθεσθαι 1 
συνάψαι 1 
συνάψειεν 1 
συνέβαινον 1 
συνέβαλεν 1 
συνέβαλον 1 
συνέβησαν 1 
συνέγραψε 1 
συνέδριον 1 
συνέδρου 1 
συνέδρους 1 
συνέδρων 1 
συνέθεντο 1 
συνέθετο 1 
συνέθυε 1 
συνέκοψεν 1 
συνέκρουε 1 
συνέκρουον 1 
συνέκρυψε 1 
συνέλθοιεν 1 
συνέπεμψε 1 
συνέπεμψεν 1 
συνέπεσεν 1 
συνέπλευσάν 1 
συνέπραξε 1 
συνέσεως 1 
συνέστησας 1 
συνέφερε 1 
συνέχει 1 
συνέχεια 1 
συνέχηται 1 
συνήγαγεν 1 
συνήγοροι 1 
συνήγορος 1 
συνήγορόν 1 
συνήθεια 1 
συνήθειαν 1 
συνήθεις 1 
συνήθους 1 
συνήθως 1 
συνήλθομεν 1 
συνήνεγκεν 1 
συνήρεσκε 1 
συνήρπασαν 1 
συνήσετε 1 
συνήχθεσθε 1 
συνήχθησαν 1 
συνίεθʼ 1 
συνίετʼ 1 
συνίσασι 1 
συνίστη 1 
συναίτιοι 1 
συναγαγόντʼ 1 
συναγαγών 1 
συναγομένοις 1 
συναγορεύοντες 1 
συναγορεύοντι 1 
συναγούσης 1 
συναγωνίσησθέ 1 
συναγωνιεῖται 1 
συναγωνιζομένης 1 
συναγωνιζομένων 1 
συναγωνιζόμεθα 1 
συναγωνιστάς 1 
συναγωνισταὶ 1 
συναγωνιστὰς 1 
συναγωνιστὴς 1 
συναδικηθείημεν 1 
συναδικοῦντι 1 
συναδικοῦντος 1 
συναιτίας 1 
συναλγεῖν 1 
συναλλάττομεν 1 
συναλλάττων 1 
συναμφότερον 1 
συνανήλισκον 1 
συνανήλωσε 1 
συνανήχθη 1 
συναναγκάζητε 1 
συναναγκαζομένους 1 
συναντήσασι 1 
συναντᾶτε 1 
συναπολέσαντα 1 
συναπολογήσεται 1 
συναπολογήσονται 1 
συναπολογησομένους 1 
συναπολογησόμενος 1 
συναποσταλῇ 1 
συναποστερεῖ 1 
συναποστερῆσαι 1 
συναπώλοντο 1 
συνασκεῖν 1 
συναυξάνεσθαι 1 
συναχθεσθείην 1 
συναχθεσθεὶς 1 
συναχθῇ 1 
συναψάμενος 1 
συνδίκων 1 
συνδεδειπνηκώς 1 
συνδεδράμηκεν 1 
συνδειπνεῖν 1 
συνδειπνοῦσιν 1 
συνδειπνῆσαι 1 
συνδεκάζῃ 1 
συνδεκαδίζοντας 1 
συνδεόμεθʼ 1 
συνδιέβαλον 1 
συνδιαβάλλομαι 1 
συνδιαλλάττωσι 1 
συνδιαλλάττωσιν 1 
συνδιαμνημονεύειν 1 
συνδιασῷσαί 1 
συνδιατελοῦσαν 1 
συνδιατρίψαντες 1 
συνδιατρίψας 1 
συνδικοῦσιν 1 
συνδικῆσαι 1 
συνδικῇ 1 
συνδιοικῇ 1 
συνδιώκειν 1 
συνδοκοῦντʼ 1 
συνδόξειν 1 
συνείητε 1 
συνείλοχʼ 1 
συνείποιεν 1 
συνείρει 1 
συνείς 1 
συνείσονται 1 
συνεβάλομεν 1 
συνεβουλήθησάν 1 
συνεβουλευόμην 1 
συνεβούλευεν 1 
συνεβούλευσαν 1 
συνεγίγνοντο 1 
συνεγράψω 1 
συνεδρίοις 1 
συνεδρεύοντας 1 
συνεδρεύσαντες 1 
συνεδρεύσουσι 1 
συνεθέμεθα 1 
συνεθέμην 1 
συνεθίζοντες 1 
συνεθίζω 1 
συνειδυίας 1 
συνειδότʼ 1 
συνειδότες 1 
συνειδότι 1 
συνειδώς 1 
συνειδὸς 1 
συνειλεγμένη 1 
συνειλεγμένην 1 
συνειλεγμένοι 1 
συνειλεγμένων 1 
συνειλοχὼς 1 
συνειπόντα 1 
συνειπόντες 1 
συνειρηκότες 1 
συνειρηκότος 1 
συνειρηκότων 1 
συνεισβαλοῦσιν 1 
συνεισενεγκεῖν 1 
συνεισομένους 1 
συνεισπρᾶξαί 1 
συνειστιάθη 1 
συνειχόμην 1 
συνεκδώσει 1 
συνεκπλεύσασιν 1 
συνεκτείσειν 1 
συνεκόπην 1 
συνελάμβανον 1 
συνελέγησαν 1 
συνελεξάμην 1 
συνελευθερούντων 1 
συνεληλυθότας 1 
συνεμβαλεῖν 1 
συνεμβαλόντας 1 
συνεμείξαμεν 1 
συνενέγκοι 1 
συνενήνοχε 1 
συνεναυμάχουν 1 
συνενεγκόντʼ 1 
συνενηνοχότων 1 
συνενηνόχασιν 1 
συνεξέδωκα 1 
συνεξαιρήσειν 1 
συνεξαμαρτάνειν 1 
συνεξηπατημένων 1 
συνεξῆλθεν 1 
συνεορακέναι 1 
συνεπίτροπος 1 
συνεπαινεσάντων 1 
συνεπαιώνιζεν 1 
συνεπανορθοῦντας 1 
συνεπηνώρθωσε 1 
συνεπιμελεῖσθαι 1 
συνεπιμελῆται 1 
συνεπιπλέων 1 
συνεπισπάσησθʼ 1 
συνεπιστρατεύσειν 1 
συνεπιτρόποις 1 
συνεπιτρόπου 1 
συνεπρέσβευσα 1 
συνεπρέσβευσας 1 
συνεργεῖν 1 
συνεργιῶν 1 
συνεργοὶ 1 
συνεργόν 1 
συνεργῶν 1 
συνεροῦσί 1 
συνερχόμεθʼ 1 
συνερχόμενον 1 
συνερῶν 1 
συνεσημαίνετο 1 
συνεσκευάσατο 1 
συνεσκευασμένοι 1 
συνεσκευασμένον 1 
συνεσκευωροῦ 1 
συνεσκεύασαν 1 
συνεσκότασεν 1 
συνεστάθη 1 
συνεστεφανοῦτο 1 
συνεστώσης 1 
συνεστώτων 1 
συνεστᾶσιν 1 
συνεστῶσʼ 1 
συνεστῶσιν 1 
συνεσυκοφάντει 1 
συνετάξαντο 1 
συνετάξασθε 1 
συνετάξατʼ 1 
συνετάραξαν 1 
συνετάττετο 1 
συνετάττοντο 1 
συνετάχθη 1 
συνετάχθησαν 1 
συνετιμήθη 1 
συνευπορήσαντας 1 
συνευπορήσας 1 
συνευποροῦντας 1 
συνευπορῆσαι 1 
συνευφραίνετο 1 
συνεχεῖς 1 
συνεχωρήθη 1 
συνεχωρεῖθʼ 1 
συνεχώρει 1 
συνεχώρησε 1 
συνεχῆ 1 
συνεωνημένοι 1 
συνεύχομαι 1 
συνεώνηνται 1 
συνεῖεν 1 
συνεῖπεν 1 
συνηγορήσαντα 1 
συνηγορίας 1 
συνηγορούντων 1 
συνηγοροῦντες 1 
συνηγοροῦντος 1 
συνηγωνίζοντο 1 
συνηγωνίσαντο 1 
συνηγωνίσατʼ 1 
συνηγωνιζόμην 1 
συνηγωνισμένοι 1 
συνηγόρει 1 
συνηδικημένους 1 
συνηδομένων 1 
συνηκολούθεις 1 
συνηκολούθουν 1 
συνηρμοσμένα 1 
συνησθέντες 1 
συνηύχεθʼ 1 
συνθέμενος 1 
συνθείς 1 
συνθεωρήσαιτε 1 
συνθεὶς 1 
συνθῆκαί 1 
συνθῆτε 1 
συνθῶνται 1 
συνιέντες 1 
συνιδεῖν 1 
συνιδόντας 1 
συνιδόντες 1 
συνιππεῖς 1 
συνιστάμενος 1 
συνισταμένου 1 
συνιστὰς 1 
συνιστᾶσα 1 
συνιστῆται 1 
συνιστῇ 1 
συνιόντʼ 1 
συνιόντας 1 
συννομοθετεῖν 1 
συνοίσοντʼ 1 
συνοίσουσι 1 
συνοικήσας 1 
συνοικήσουσαν 1 
συνοικία 1 
συνοικίαις 1 
συνοικίας 1 
συνοικησάσῃ 1 
συνοικούσης 1 
συνοικοῦντʼ 1 
συνοικοῦσα 1 
συνοικῆσαί 1 
συνοικῶν 1 
συνομολογοῦντας 1 
συνομόσαντες 1 
συνοργισθήσεσθε 1 
συνοργισθεὶς 1 
συνουσίας 1 
συνουσίᾳ 1 
συνοῖσον 1 
συντάξεων 1 
συντάττων 1 
συντέλειαι 1 
συνταγμάτων 1 
συνταξάμενοι 1 
συνταράξαι 1 
συνταράξας 1 
συνταράττεται 1 
συνταράττοντα 1 
συνταχθείητε 1 
συντείνοντʼ 1 
συντεθέντα 1 
συντεθηκότος 1 
συντεθὲν 1 
συντελέσαντος 1 
συντελής 1 
συντελείας 1 
συντελειῶν 1 
συντελοῦντα 1 
συντελοῦσιν 1 
συντελῆ 1 
συντελῇ 1 
συντεταγμένα 1 
συντεταγμένοι 1 
συντετελέσθαι 1 
συντεύξεταί 1 
συντιθεμένων 1 
συντιθῇ 1 
συντομώτατʼ 1 
συντρήσασιν 1 
συντρίβεται 1 
συντρίψας 1 
συντριήραρχον 1 
συντριήραρχός 1 
συντριβέντων 1 
συνωμολόγηται 1 
συνωμοσίᾳ 1 
συνόδου 1 
συνόδων 1 
συνώμνυον 1 
συνώμοσαν 1 
συνὼν 1 
συνῄδεις 1 
συνῄει 1 
συνῆγεν 1 
συνῆγον 1 
συνῆκτο 1 
συνῆν 1 
συνῇσαν 1 
συνῳκισμένων 1 
συνῴκησε 1 
συνῴκισεν 1 
συσκευάζεσθαι 1 
συσκευάζεται 1 
συσκευάσας 1 
συσκευαζόμενος 1 
συσκευασαμένη 1 
συσκιάσαι 1 
συσπένδουσιν 1 
συσσεσιτηκώς 1 
συσσημηναμένου 1 
συστάντες 1 
συστάντος 1 
συστάντων 1 
συστάσεις 1 
συστήσαντος 1 
συστήσειν 1 
συστήσεται 1 
συστήσηται 1 
συσταθέντα 1 
συσταθῆναι 1 
συστεῖλαι 1 
συστρατευσαμένων 1 
συστρατεύεσθαι 1 
συστρατεύσαντας 1 
συστρατεύωνται 1 
συστρατηγήσας 1 
συστραφέντες 1 
συστραφέντων 1 
συστῆναι 1 
συστῇ 1 
συχνή 1 
συχναὶ 1 
συχνοὺς 1 
συχνός 1 
συχνὰς 1 
συχνὸν 1 
συχνῆς 1 
σφάγιον 1 
σφαγάς 1 
σφαγεῦσι 1 
σφαγὰς 1 
σφαλέντος 1 
σφαλεροὶ 1 
σφαλερωτέραν 1 
σφαλερὰ 1 
σφαλερὰν 1 
σφαλερὸν 1 
σφαλερῶς 1 
σφαττόμενοι 1 
σφενδονήτου 1 
σφετέρα 1 
σφετέρων 1 
σφετερίζεται 1 
σφετερίσασθαι 1 
σφετεριζομένων 1 
σφετεριζόμενος 1 
σφεῖς 1 
σφισι 1 
σφοδρὰ 1 
σφοδρὰν 1 
σφοδρὸν 1 
σφοδρῶς 1 
σφυρῶν 1 
σχέσει 1 
σχέτλιʼ 1 
σχέτλιος 1 
σχήματα 1 
σχήματι 1 
σχήσει 1 
σχήσετε 1 
σχήσουσι 1 
σχήσουσιν 1 
σχετλιάζοντος 1 
σχετλιάζῃ 1 
σχετλιωτάτῳ 1 
σχετλιώτατον 1 
σχετλιώτερος 1 
σχοινία 1 
σχολάζειν 1 
σχολήν 1 
σχολαίτερον 1 
σχολὴ 1 
σχολῇ 1 
σχόντων 1 
σχῇ 1 
σωθέντων 1 
σωθείη 1 
σωθείς 1 
σωθεῖσα 1 
σωθῶσι 1 
σωτήριον 1 
σωτῆρα 1 
σωτῆρες 1 
σωτῆρι 1 
σωφρονέσταται 1 
σωφρονέστεροι 1 
σωφρονήσειν 1 
σωφρονίζειν 1 
σωφρονίσαι 1 
σωφρονεῖ 1 
σωφρονεῖτε 1 
σωφρονιστῶν 1 
σωφρονοῦσί 1 
σωφρονῇς 1 
σωφρονῶν 1 
σωφρονῶσι 1 
σωφροσύνῃ 1 
σύλας 1 
σύλληψιν 1 
σύλλογοι 1 
σύμμαχʼ 1 
σύμμαχα 1 
σύμμαχοί 1 
σύμπλοι 1 
σύμπτωμα 1 
σύμφορα 1 
σύνδυʼ 1 
σύνειπε 1 
σύνεσις 1 
σύνηθές 1 
σύνιμεν 1 
σύνισθʼ 1 
σύνισμεν 1 
σύνοιδά 1 
σύνταξις 1 
σύσσιτοι 1 
σώσαντές 1 
σώσας 1 
σώσασί 1 
σώσει 1 
σώσειε 1 
σώσομεν 1 
σώσοντα 1 
σώσουσαν 1 
σώσουσιν 1 
σώσωμεν 1 
σώσων 1 
σῦκα 1 
σῦλαι 1 
σῳζέσθω 1 
σῴας 1 
σῴζεις 1 
σῴζητε 1 
σῴζοισθε 1 
σῴζοιτο 1 
σῴζονται 1 
σῴζοντας 1 
σῴζου 1 
σῴζουσιν 1 
σῴζωνται 1 
σῴζῃς 1 
σῴσαντα 1 
σῴσατε 1 
σῴσῃ 1 
τάλαντά 1 
τάν 1 
τάξις 1 
τάξῃς 1 
τάριχος 1 
τάριχός 1 
τάττει 1 
τάττοι 1 
τάφως 1 
τάχει 1 
τάχισθʼ 1 
τάχος 1 
τέγος 1 
τέθαπται 1 
τέθεικεν 1 
τέθεινται 1 
τέθειται 1 
τέθηκας 1 
τέθραπται 1 
τέκνα 1 
τέλειόν 1 
τέλεσιν 1 
τέμνει 1 
τέτταρά 1 
τέτταρσιν 1 
τέχναιν 1 
τέωσπερ 1 
τήθῃ 1 
τήνδʼ 1 
τίθεμεν 1 
τίθεται 1 
τίθης 1 
τίκτονθʼ 1 
τίμησιν 1 
τίμιος 1 
ταινιόπωλιν 1 
τακτὴν 1 
ταλαίπωρε 1 
ταλαίπωρος 1 
ταλαιπωρίαι 1 
ταλαιπωρεῖ 1 
ταλαιπωρουμένοις 1 
ταλαιπωρουμένων 1 
ταλαιπωρούμενοι 1 
ταλαιπωροῦσιν 1 
ταλαιπωρότατος 1 
ταλαιπώροις 1 
ταλαιπώρῳ 1 
ταλαντιαῖοι 1 
ταμίαις 1 
ταξάντων 1 
ταξιαρχῶν 1 
ταπεινοτάταις 1 
ταπεινοτέρῳ 1 
ταπεινοὶ 1 
ταπεινοῦ 1 
ταπεινόν 1 
ταπεινότητι 1 
ταπεινὰ 1 
ταπεινὰς 1 
ταπεινὸς 1 
ταπεινῶς 1 
ταράξασʼ 1 
ταράττει 1 
ταράττειν 1 
ταράττοντες 1 
ταράττῃ 1 
ταρίχους 1 
ταραττομένων 1 
ταραττόμεθʼ 1 
ταραχή 1 
ταραχήν 1 
ταραχαῖς 1 
ταραχώδεις 1 
ταραχῇ 1 
τασδί 1 
ταττόντων 1 
ταυταισὶ 1 
ταφρείαν 1 
ταφὰς 1 
ταφὴ 1 
ταφῆς 1 
ταφῇ 1 
ταχείαις 1 
ταχειῶν 1 
ταχθέντας 1 
ταχθέντες 1 
ταχθείς 1 
ταχθεῖσαν 1 
ταχθεῖσιν 1 
ταύρου 1 
ταύτῃσι 1 
ταύτῃσιν 1 
ταὐτοῦ 1 
ταὐτόν 1 
ταὐτῷ 1 
τείνει 1 
τείχεσι 1 
τεγῶν 1 
τεθέντι 1 
τεθήκαμεν 1 
τεθήκασιν 1 
τεθήκατε 1 
τεθήσεται 1 
τεθείη 1 
τεθείς 1 
τεθεικέναι 1 
τεθεωρηκὼς 1 
τεθησομένοις 1 
τεθνάτω 1 
τεθνεώς 1 
τεθνεώσης 1 
τεθνεῶσιν 1 
τεθνεῶτι 1 
τεθνεῶτός 1 
τεθνηκότα 1 
τεθνηκότων 1 
τεθνᾶσι 1 
τεθρίππῳ 1 
τεθραμμένη 1 
τεθραμμένος 1 
τειχίζουσιν 1 
τειχίον 1 
τειχιεῖν 1 
τεκμήρασθαι 1 
τεκμαιρόμενος 1 
τεκοῦσʼ 1 
τεκταινομένοις 1 
τελέσαισθʼ 1 
τελείων 1 
τελετή 1 
τελετὰς 1 
τελετῶν 1 
τελευτήν 1 
τελευτήσαντʼ 1 
τελευτήσαντες 1 
τελευτήσας 1 
τελευτήσασι 1 
τελευτήσει 1 
τελευτήσειέ 1 
τελευτήσωσιν 1 
τελευταίους 1 
τελευταίων 1 
τελευτησάσης 1 
τελευτᾶν 1 
τελευτῶντας 1 
τελευτῶσʼ 1 
τελευτῶσα 1 
τελουμένους 1 
τελοῦντας 1 
τελοῦντες 1 
τελοῦσα 1 
τελοῦσιν 1 
τελωνήσαντας 1 
τελωνίαν 1 
τελωνικούς 1 
τελωνικοῖς 1 
τελῶναι 1 
τερθρευώμεθα 1 
τετήρηται 1 
τετίμηκεν 1 
τετίμηνται 1 
τεταγμένα 1 
τεταγμένης 1 
τεταγμένος 1 
τεταγμένους 1 
τεταλαιπωρηκότων 1 
τεταραγμένων 1 
τεταριχευμένου 1 
τετείχικε 1 
τετειχισμένην 1 
τετελευτήκασιν 1 
τετελευτηκυῖαν 1 
τετελευτηκόσι 1 
τετελεύτηκε 1 
τετηρημένον 1 
τετιμηκότες 1 
τετιμημένα 1 
τετιμωρῆσθαι 1 
τετιμώρησθε 1 
τετμημένην 1 
τετολμηκότι 1 
τετολμηκώς 1 
τετράδι 1 
τετράκις 1 
τετράς 1 
τετράφθαι 1 
τετρακισχιλίοις 1 
τετρακισχιλίων 1 
τετρακοσίας 1 
τετρακόσιʼ 1 
τετραπλάσιον 1 
τετραρχίας 1 
τετραυματίκασι 1 
τετριηραρχηκὼς 1 
τετρωμένος 1 
τετυφωμένως 1 
τετυχήκασιν 1 
τετυχηκόθʼ 1 
τετυχηκότας 1 
τετόλμηκε 1 
τετύφωσθε 1 
τετύχηκεν 1 
τευξόμενον 1 
τευξόμενος 1 
τεχνάζει 1 
τεχνάζοντα 1 
τεχνάζῃ 1 
τεχνίτας 1 
τεχνίτης 1 
τεχνικώτερον 1 
τεύξεταί 1 
τεῖχός 1 
τηθίδα 1 
τηθὶς 1 
τηλικαυτησί 1 
τηλικουτονὶ 1 
τηλικοῦτό 1 
τηλικοῦτόν 1 
τηλικοῦτός 1 
τηρήσαντες 1 
τηρήσατε 1 
τηρητέον 1 
τηροῦντες 1 
τηροῦσιν 1 
τηρῇ 1 
τιθέασι 1 
τιθέασιν 1 
τιθέμεθα 1 
τιθέμενον 1 
τιθέντες 1 
τιθέντι 1 
τιθέντος 1 
τιθέντων 1 
τιθέτω 1 
τιθασεύουσι 1 
τιθεμένη 1 
τιθεμένοις 1 
τιθεμένου 1 
τιθεμένους 1 
τιθεμένων 1 
τιθεῖσιν 1 
τιθῆται 1 
τιμή 1 
τιμήμασιν 1 
τιμήσαντας 1 
τιμήσαντες 1 
τιμήσασθαι 1 
τιμήσει 1 
τιμήσεται 1 
τιμήσετε 1 
τιμήσεως 1 
τιμήσητέ 1 
τιμήσῃ 1 
τιμίαν 1 
τιμίου 1 
τιμαῖς 1 
τιμηθέν 1 
τιμηθήσεσθαι 1 
τιμημάτων 1 
τιμησάμενοι 1 
τιμησαίμην 1 
τιμητόν 1 
τιμιώτατα 1 
τιμωμένας 1 
τιμωμένοις 1 
τιμωμένων 1 
τιμωρήσεταί 1 
τιμωρήσησθε 1 
τιμωρήσομεν 1 
τιμωρίᾳ 1 
τιμωρεῖν 1 
τιμωρεῖσθε 1 
τιμωρησάμενοι 1 
τιμωρησάμενος 1 
τιμωρησάσθω 1 
τιμωρησαμένους 1 
τιμωρησαμένων 1 
τιμωρησόμεθα 1 
τιμωρησόμενον 1 
τιμωρητέος 1 
τιμωρούμεθα 1 
τιμωρούμενος 1 
τιμωροῦ 1 
τιμωρῶν 1 
τιμώμενον 1 
τιμώμενος 1 
τιμᾶσθε 1 
τιμᾶτʼ 1 
τιμῆσαί 1 
τιμῶμαι 1 
τιμῶντές 1 
τιμῶντας 1 
τισί 1 
τιτθαὶ 1 
τιτθείας 1 
τιτθευούσας 1 
τιτθὴ 1 
τιτθῆς 1 
τιτρωσκομένων 1 
τοίη 1 
τοδί 1 
τοιαίδε 1 
τοιαδί 1 
τοιαυτησὶ 1 
τοιαυτὶ 1 
τοιουτονί 1 
τοιουτονὶ 1 
τοιουτουσὶ 1 
τοιχωρύχους 1 
τοιόνδε 1 
τοκέων 1 
τοκίζων 1 
τοκοφορεῖν 1 
τολμήσαι 1 
τολμήσαντʼ 1 
τολμήσων 1 
τολμήσωσι 1 
τολμηρόν 1 
τολμηρός 1 
τολμηρὸς 1 
τολμᾶτε 1 
τολμῶμεν 1 
τολμῶντες 1 
τομίων 1 
τονδὶ 1 
τοξευθέντα 1 
τοξεύῃ 1 
τοξότας 1 
τοσαύταις 1 
τοσαῦθʼ 1 
τοσαῦται 1 
τού 1 
τούτοιν 1 
τοὐπίγραμμα 1 
τοὐπιτήδευμα 1 
τοὐχόμενον 1 
τοὔσχατόν 1 
τράπεζαι 1 
τράπησθε 1 
τράχηλον 1 
τρέμων 1 
τρέπειν 1 
τρέφει 1 
τρέφεσθαι 1 
τρέφουσα 1 
τρέψειαν 1 
τρέψεσθαι 1 
τρέψεται 1 
τρέψηται 1 
τρέψομεν 1 
τρίβων 1 
τρίβωνας 1 
τρίπους 1 
τρίται 1 
τρίτου 1 
τρίτους 1 
τρίτων 1 
τρίχα 1 
τραγικοὺς 1 
τραγικοῖς 1 
τραγικὸς 1 
τραγῳδεῖ 1 
τραγῳδοὶ 1 
τραγῳδοὺς 1 
τραπέζαις 1 
τραπέσθαι 1 
τραπεζίτας 1 
τραπεζιτεύοντα 1 
τραπεζιτεύουσι 1 
τραπεζιτεύσας 1 
τραπεζιτεύων 1 
τραπεζιτεῦσαι 1 
τραπεζιτικοῖς 1 
τραπεζιτῶν 1 
τραποίμεθα 1 
τραυμάτων 1 
τραφέντι 1 
τραφήσονται 1 
τραφείσας 1 
τραφεὶς 1 
τραχέα 1 
τραχέως 1 
τραχήλῳ 1 
τραχεῖς 1 
τραύματʼ 1 
τραύματα 1 
τριήραρχός 1 
τριακοσίαις 1 
τριακοστήν 1 
τριακοστῆς 1 
τριακόσιʼ 1 
τριβὴν 1 
τριγονίας 1 
τριηράρχησον 1 
τριηραρχήματι 1 
τριηραρχήσαντας 1 
τριηραρχεῖ 1 
τριηραρχοῦντος 1 
τριηραρχῇ 1 
τριηραρχῶ 1 
τριηραύλης 1 
τριηροποιικῶν 1 
τριπλάσιά 1 
τριπλάσια 1 
τριπλάσιοι 1 
τριπλασίας 1 
τρισκατάρατος 1 
τρισχίλιαι 1 
τριταγωνιστά 1 
τριταγωνιστήν 1 
τριταγωνισταῖς 1 
τριταγωνιστὴν 1 
τριττοῖς 1 
τριττύν 1 
τριττῦς 1 
τροπαίων 1 
τροφὰς 1 
τροφὴ 1 
τροχοῦ 1 
τρυγήτριαι 1 
τρυτάνη 1 
τρυτάνην 1 
τρυφῶντας 1 
τρύχεται 1 
τρώγειν 1 
τρῶσαι 1 
τυγχάνοι 1 
τυγχάνοντʼ 1 
τυγχάνοντα 1 
τυγχάνωσιν 1 
τυμπανιστρίας 1 
τυπτητέοι 1 
τυπτόμενον 1 
τυπτόμενόν 1 
τυράννοις 1 
τυραννήσαντας 1 
τυραννήσεσθαι 1 
τυραννίδʼ 1 
τυραννίδος 1 
τυραννίζοντες 1 
τυραννίς 1 
τυραννικὴν 1 
τυραννικῶν 1 
τυραννικῷ 1 
τυραννουμένους 1 
τυραννοῦνται 1 
τυραννοῦντι 1 
τυραννοῦσι 1 
τυχόν 1 
τυχόντι 1 
τυχόντος 1 
τυχόντων 1 
τόδʼ 1 
τόκοις 1 
τόλμα 1 
τόνος 1 
τόσʼ 1 
τόσα 1 
τύμπανα 1 
τύπτεσθαι 1 
τύπτοντα 1 
τύπτοντες 1 
τύπτοντι 1 
τύπτῃ 1 
τύραννοι 1 
τύφῃ 1 
τύχηθʼ 1 
τύχητʼ 1 
τύχητε 1 
τύχοιμʼ 1 
τύχοιτε 1 
τύχωσιν 1 
τἀγάθʼ 1 
τἀγοράσματα 1 
τἀδίκημʼ 1 
τἀδελφοῦ 1 
τἀδικήματος 1 
τἀδύνατα 1 
τἀκείνης 1 
τἀκριβές 1 
τἀκόλουθʼ 1 
τἀκόλουθον 1 
τἀνάλωμʼ 1 
τἀνάλωμα 1 
τἀναγκαιότατʼ 1 
τἀναγκαιότατα 1 
τἀναλώμαθʼ 1 
τἀναλώματʼ 1 
τἀναντιώταθʼ 1 
τἀνηλωμένʼ 1 
τἀνθρώπιόν 1 
τἀνταῦθα 1 
τἀπίλοιπα 1 
τἀπινίκια 1 
τἀπιτίμια 1 
τἀπολωλότα 1 
τἀπόρρητʼ 1 
τἀριστεῖʼ 1 
τἀριστεῖα 1 
τἀρχαῖον 1 
τἀσεβήματα 1 
τἄγραφα 1 
τἄν 1 
τἄνω 1 
τἆθλʼ 1 
τᾶς 1 
τῳδί 1 
υἱέσιν 1 
υἱοί 1 
υἱῷ 1 
φάλαγγʼ 1 
φάραγγας 1 
φάρμακα 1 
φάρμακον 1 
φάσʼ 1 
φάσει 1 
φάσκοι 1 
φάσκονθʼ 1 
φάσκουσαι 1 
φάσκουσι 1 
φάσκουσιν 1 
φέροι 1 
φέροιτο 1 
φέρομεν 1 
φέρον 1 
φέρουσα 1 
φέρουσαι 1 
φέρουσαν 1 
φέρουσι 1 
φέρωσι 1 
φέρωσιν 1 
φήναντα 1 
φήναντος 1 
φήσαιμʼ 1 
φήσαιμεν 1 
φήσαιμι 1 
φήσειαν 1 
φήσειε 1 
φήσιν 1 
φήσουσʼ 1 
φήσων 1 
φήσωσιν 1 
φίλα 1 
φίλαις 1 
φίλιʼ 1 
φίλου 1 
φίλῳ 1 
φαίης 1 
φαίνησθʼ 1 
φαίνοισθʼ 1 
φαίνοιτʼ 1 
φαίνονταί 1 
φαίνου 1 
φαγέδαιναν 1 
φαιδροῖς 1 
φαιδρὸς 1 
φαινοίμεθʼ 1 
φαινοίμην 1 
φαινομένοις 1 
φαινομένους 1 
φαινομένων 1 
φαινόμενʼ 1 
φαλάγγιον 1 
φανέντʼ 1 
φανέρʼ 1 
φανήσει 1 
φανήσεσθʼ 1 
φανήσεσθαι 1 
φανείημεν 1 
φανείητε 1 
φανεράν 1 
φανεραί 1 
φανεροί 1 
φανερώτατα 1 
φανερώτατος 1 
φανερώτερα 1 
φανερᾷ 1 
φανερῶν 1 
φανερῷ 1 
φανεῖσθαι 1 
φανεῖσθε 1 
φανθέντων 1 
φανούμεθʼ 1 
φανῆναί 1 
φανῆτε 1 
φανῇς 1 
φαρμακίδα 1 
φαρμακείας 1 
φαρμακοτρίβαι 1 
φαρμακοτρίβας 1 
φαρμακοτριβῶν 1 
φαρμακός 1 
φαρμακῶντα 1 
φαυλότερα 1 
φαυλότεροι 1 
φαυλότης 1 
φαυλότητος 1 
φαύλας 1 
φαύλης 1 
φαύλου 1 
φαῖεν 1 
φαῖμεν 1 
φαῦλʼ 1 
φείδεσθαι 1 
φείσασθαί 1 
φείσεται 1 
φενακίζεσθε 1 
φενακίζετε 1 
φενακίζοντες 1 
φενακίζοντι 1 
φενακίζοντος 1 
φενακίζουσιν 1 
φενακίσανθʼ 1 
φενακίσαντες 1 
φενακιεῖν 1 
φενακιζομένην 1 
φενακιζομένους 1 
φενακισθέντα 1 
φενακισθεὶς 1 
φενακισθεῖσιν 1 
φενακισμούς 1 
φενακισμοῖς 1 
φεροίμην 1 
φερομένου 1 
φερομένῳ 1 
φερόμενον 1 
φεύγετε 1 
φεύγοιμʼ 1 
φεύγομεν 1 
φεύγοντʼ 1 
φεύγουσι 1 
φεύξεσθαι 1 
φεύξονται 1 
φεῦγον 1 
φημίξωσι 1 
φημίξωσιν 1 
φησόντων 1 
φθάνουσιν 1 
φθέγγει 1 
φθέγγεται 1 
φθέγξαιντο 1 
φθείρειν 1 
φθεγγομένου 1 
φθεγγομένῳ 1 
φθεγγόμενοι 1 
φθεγγόμενος 1 
φθονήσει 1 
φθονήσειε 1 
φθονερά 1 
φθονεροὺς 1 
φθονερὰ 1 
φθονερῶς 1 
φθονεῖ 1 
φθονηθῶσιν 1 
φθονοῦμεν 1 
φθονοῦσι 1 
φθονῇς 1 
φθονῶ 1 
φθορὰ 1 
φθόρους 1 
φιάλην 1 
φιλάνθρωπʼ 1 
φιλάνθρωπός 1 
φιλία 1 
φιλίους 1 
φιλίων 1 
φιλαθηναιότατον 1 
φιλανθρωπίαι 1 
φιλανθρωπευόμενος 1 
φιλανθρωποτέραν 1 
φιλανθρωπότατʼ 1 
φιλανθρωπότερον 1 
φιλανθρώπου 1 
φιλανθρώπων 1 
φιλαπεχθήμονι 1 
φιλαπεχθημοσύνης 1 
φιλεργὸν 1 
φιλιππισάντων 1 
φιλιππισμόν 1 
φιλοκίνδυνον 1 
φιλοκινδυνότατος 1 
φιλολοίδορον 1 
φιλονίκει 1 
φιλονικία 1 
φιλονικεῖς 1 
φιλονικησάντων 1 
φιλονικοῦντες 1 
φιλοπονίαν 1 
φιλοπονίας 1 
φιλοπονίᾳ 1 
φιλοπονεῖν 1 
φιλοπραγμοσύνῃ 1 
φιλοπόλιδος 1 
φιλοπόνως 1 
φιλοσοφία 1 
φιλοτίμου 1 
φιλοτησίας 1 
φιλοτιμία 1 
φιλοτιμεῖσθʼ 1 
φιλοτιμηθείη 1 
φιλοτιμησομένων 1 
φιλοτιμιῶν 1 
φιλοτιμουμένων 1 
φιλοτιμούμενον 1 
φιλοφρονεῖσθαι 1 
φιλοψυχήσαντες 1 
φιλοῦσιν 1 
φιλόδικοι 1 
φιλόδικος 1 
φιλόδωρον 1 
φλυαρίαν 1 
φλυαρίας 1 
φλυαρεῖν 1 
φοβέρʼ 1 
φοβήσεσθε 1 
φοβερά 1 
φοβερούς 1 
φοβεροὶ 1 
φοβερωτέρας 1 
φοβερώτερον 1 
φοβερώτερός 1 
φοβερῶν 1 
φοβερῷ 1 
φοβεῖν 1 
φοβεῖσθαί 1 
φοβουμένη 1 
φοβουμένοις 1 
φοβοῖεν 1 
φοβοῖσθʼ 1 
φοβοῖτʼ 1 
φοβώμεθα 1 
φοβῶνται 1 
φονέα 1 
φονεύς 1 
φονικαῖς 1 
φονικοὶ 1 
φονικοῖς 1 
φονικὰς 1 
φοράδην 1 
φοράν 1 
φοράς 1 
φορεῖ 1 
φορεῖς 1 
φορεῖτε 1 
φορητὸς 1 
φορτικώτερον 1 
φορτικὸν 1 
φορὰς 1 
φράζει 1 
φράζετε 1 
φράζοι 1 
φράζουσι 1 
φράζουσιν 1 
φράξας 1 
φράσοντα 1 
φράσῃ 1 
φράτερσι 1 
φράτηρ 1 
φράττοντα 1 
φράττων 1 
φρέατʼ 1 
φρίττουσιν 1 
φρατερικὸν 1 
φρατρίαρχον 1 
φρατρίου 1 
φρεάτων 1 
φρενῶν 1 
φρικωδέστατα 1 
φρονήσας 1 
φρονήσεως 1 
φρονίμου 1 
φρονίμους 1 
φρονίμων 1 
φρονεῖτʼ 1 
φρονεῖτε 1 
φρονιμωτέρους 1 
φρονιμώτερα 1 
φρονιμώτερον 1 
φρονούσης 1 
φρονοῦντες 1 
φρονοῦντος 1 
φροντίδος 1 
φροντίζετε 1 
φροντίζοιμι 1 
φροντίζοντας 1 
φροντίζοντος 1 
φροντίζουσι 1 
φροντίζῃ 1 
φροντίσαντα 1 
φροντίσαντας 1 
φροντίσαντες 1 
φροντίσειέ 1 
φροντίσητε 1 
φρονῆτε 1 
φρονῇ 1 
φρονῶσι 1 
φρουρίοις 1 
φρουρεῖν 1 
φρουρουμένην 1 
φρουροὺς 1 
φρουροῦσιν 1 
φρουρὰ 1 
φρουρὰς 1 
φρουρᾶς 1 
φυγάδʼ 1 
φυγάδες 1 
φυγάδων 1 
φυγήν 1 
φυγαδεύσων 1 
φυγαδεῦσαι 1 
φυγαὶ 1 
φυγόντας 1 
φυγόντων 1 
φυγὴν 1 
φυγῆς 1 
φυλάκων 1 
φυλάξαι 1 
φυλάξαισθʼ 1 
φυλάξαισθε 1 
φυλάξασθε 1 
φυλάξατε 1 
φυλάξεθʼ 1 
φυλάξεσθʼ 1 
φυλάξεσθαι 1 
φυλάξεσθε 1 
φυλάξετε 1 
φυλάξονται 1 
φυλάξουσαν 1 
φυλάσσονται 1 
φυλάττεσθαί 1 
φυλάττησθε 1 
φυλάττητʼ 1 
φυλάττοισθʼ 1 
φυλάττοντος 1 
φυλέται 1 
φυλέτης 1 
φυλακαὶ 1 
φυλακτέα 1 
φυλακτήριον 1 
φυλακὰς 1 
φυλαξάμενος 1 
φυλαξόντων 1 
φυλαττομένοις 1 
φυλαττόμενοι 1 
φυλαχθῆναι 1 
φυλαῖν 1 
φυλὰς 1 
φυομένου 1 
φυσηθεὶς 1 
φυσιογνωμονήσουσι 1 
φυσῶν 1 
φυτευτήρια 1 
φυτεύειν 1 
φυτὰ 1 
φυόμενα 1 
φωνάς 1 
φωνήν 1 
φωνασκήσας 1 
φωνασκίας 1 
φωνὰς 1 
φωραθεῖεν 1 
φόνοις 1 
φόνος 1 
φόνους 1 
φόνων 1 
φόρων 1 
φύγοιμʼ 1 
φύλακα 1 
φύλαξ 1 
φύντας 1 
φύντι 1 
φύντων 1 
φύσεσιν 1 
φῂς 1 
φῇς 1 
φῶς 1 
χάλαζαν 1 
χάρακα 1 
χάρακας 1 
χέρνιβος 1 
χίλιαι 1 
χαίρετʼ 1 
χαίροντα 1 
χαίρουσιν 1 
χαίρω 1 
χαίρων 1 
χαίρωσιν 1 
χαιρήσει 1 
χαλεπαίνοντα 1 
χαλεπαὶ 1 
χαλεπούς 1 
χαλεποῖς 1 
χαλεπώτατε 1 
χαλεπὰς 1 
χαλεπῆς 1 
χαλεπῇ 1 
χαλκίῳ 1 
χαλκοτύπον 1 
χαλκοῖν 1 
χαλκοῦ 1 
χαλκὸς 1 
χαράδραι 1 
χαράδρᾳ 1 
χαράκων 1 
χαρίζει 1 
χαρίζησθε 1 
χαρίζοιντο 1 
χαρίζονται 1 
χαρίζωνται 1 
χαρίσαιντο 1 
χαρίσωμαι 1 
χαρακώματα 1 
χαριέστατον 1 
χαριεῖσθαι 1 
χαριεῖσθε 1 
χαριεῖται 1 
χαριζόμενά 1 
χαριζόμενοι 1 
χαριοῦνται 1 
χαρᾶς 1 
χείρονα 1 
χείροσιν 1 
χειμαδίῳ 1 
χειμερινήν 1 
χειμὼν 1 
χειμῶνʼ 1 
χειμῶνος 1 
χειρί 1 
χειροήθεις 1 
χειροποίητα 1 
χειροτονήσαντες 1 
χειροτονήσητε 1 
χειροτονήσωσιν 1 
χειροτονία 1 
χειροτονίαις 1 
χειροτονίᾳ 1 
χειροτονεῖθʼ 1 
χειροτονεῖσθαι 1 
χειροτονεῖταί 1 
χειροτονηθέντα 1 
χειροτονηθέντας 1 
χειροτονηθέντες 1 
χειροτονηθέντι 1 
χειροτονηθείη 1 
χειροτονηθῆναι 1 
χειροτονῆθʼ 1 
χειροτονῆτʼ 1 
χειρωθήσεται 1 
χειρωσαμένῳ 1 
χερσὶ 1 
χεῖρες 1 
χηρεύουσʼ 1 
χηρεύουσαν 1 
χηρεύσειεν 1 
χθονὸς 1 
χιτωνίσκῳ 1 
χλανίδα 1 
χλανίδας 1 
χλευάζει 1 
χλευασίας 1 
χλευασμὸν 1 
χοίνικας 1 
χοίρων 1 
χολὴν 1 
χορευτής 1 
χορευταὶ 1 
χορευτὴν 1 
χορευτῶν 1 
χορεύειν 1 
χορεύοι 1 
χορεύσων 1 
χορηγήσειν 1 
χορηγίαι 1 
χορηγίαν 1 
χορηγίοις 1 
χορηγίᾳ 1 
χορηγεῖ 1 
χορηγοῖεν 1 
χορηγοῦ 1 
χορηγοῦντʼ 1 
χορηγοῦντες 1 
χορηγοῦντι 1 
χορηγόν 1 
χορηγός 1 
χορηγῇ 1 
χορηγῷ 1 
χοροὶ 1 
χοροῖς 1 
χορόν 1 
χορῷ 1 
χοᾶς 1 
χρέος 1 
χρήσαιντο 1 
χρήσαισθε 1 
χρήσαιτο 1 
χρήσαιτό 1 
χρήσασθʼ 1 
χρήσεσθʼ 1 
χρήσεσθε 1 
χρήσιμʼ 1 
χρήσοιτο 1 
χρήστης 1 
χρήστων 1 
χρήσωμαι 1 
χρήσωνται 1 
χρήσῃς 1 
χρηματίζοντες 1 
χρηματίσαι 1 
χρηματίσασθαι 1 
χρηματίσωσι 1 
χρηματίσωσιν 1 
χρηματιζομένου 1 
χρηματισμόν 1 
χρηματισμός 1 
χρηματισμὸν 1 
χρηματιστὴς 1 
χρησίμην 1 
χρησίμοιν 1 
χρησίμων 1 
χρησαίμην 1 
χρησαμένους 1 
χρησθῇ 1 
χρησιμωτάτους 1 
χρησιμωτέρους 1 
χρησιμώτατοί 1 
χρησιμώτατοι 1 
χρησιμώτατον 1 
χρησιμώτερʼ 1 
χρησμῳδοῖεν 1 
χρηστέ 1 
χρησταὶ 1 
χρηστοί 1 
χρηστόν 1 
χρηστὴν 1 
χρηστῇ 1 
χρηστῷ 1 
χρησώμεθʼ 1 
χρησώμεθα 1 
χρυσιδίων 1 
χρυσοχοεῖον 1 
χρυσοχοϊκὴν 1 
χρυσοχόων 1 
χρυσοῦς 1 
χρυσόπαστον 1 
χρυσᾶ 1 
χρυσῶν 1 
χρωμένη 1 
χρωμένης 1 
χρώμεναι 1 
χρῆναί 1 
χρῆσιν 1 
χρῆσται 1 
χρῇ 1 
χρῶμα 1 
χρῷτο 1 
χωρίζεσθαι 1 
χωροῦσιν 1 
χόλον 1 
χώρης 1 
χὠ 1 
ψέγων 1 
ψήφισμά 1 
ψευδέσι 1 
ψευδεῖ 1 
ψευδολογίαις 1 
ψευδομαρτυρίοις 1 
ψευδομαρτυριῶν 1 
ψευδόμεθα 1 
ψευδόμενοι 1 
ψευδῶν 1 
ψευσαμένου 1 
ψευσαμένους 1 
ψευσαμένῳ 1 
ψευσθέντες 1 
ψευσθῆναι 1 
ψεύδηται 1 
ψεύσοιντο 1 
ψεύσομαι 1 
ψεύσονται 1 
ψεύστης 1 
ψεύσωμαι 1 
ψεῦδός 1 
ψηφίζεσθʼ 1 
ψηφίζησθε 1 
ψηφίζηται 1 
ψηφίζοισθε 1 
ψηφίζονται 1 
ψηφίσαισθέ 1 
ψηφίσασθαί 1 
ψηφίσησθʼ 1 
ψηφιεῖσθʼ 1 
ψηφιεῖταί 1 
ψηφιεῖται 1 
ψηφιζομένους 1 
ψηφισάσθω 1 
ψηφισαμένου 1 
ψηφισθέν 1 
ψηφισθέντα 1 
ψηφισθέντων 1 
ψηφισθὲν 1 
ψηφισθῇ 1 
ψιθυριστὴν 1 
ψιλοῦ 1 
ψιλῆς 1 
ψυχαγωγούμενοι 1 
ψυχαγωγούμενος 1 
ψυχρότητα 1 
ψυχρὸν 1 
ψυχὴ 1 
ψόφου 1 
ψύχρʼ 1 
ἀήττητον 1 
ἀήττητος 1 
ἀβέβαιός 1 
ἀβελτέρων 1 
ἀβελτερίας 1 
ἀβελτερώτατος 1 
ἀγάγω 1 
ἀγάγωσι 1 
ἀγάμῳ 1 
ἀγάπα 1 
ἀγάσαιτο 1 
ἀγέσθω 1 
ἀγήρω 1 
ἀγήρως 1 
ἀγαγόντα 1 
ἀγαθοί 1 
ἀγαθός 1 
ἀγαθὰς 1 
ἀγαθὸς 1 
ἀγανακτήσαιμʼ 1 
ἀγανακτήσαιτʼ 1 
ἀγανακτήσασα 1 
ἀγανακτήσει 1 
ἀγανακτήσειαν 1 
ἀγανακτήσετε 1 
ἀγανακτεῖ 1 
ἀγανακτεῖς 1 
ἀγανακτοῦντα 1 
ἀγανακτοῦντες 1 
ἀγανακτοῦντος 1 
ἀγανακτοῦσʼ 1 
ἀγανακτῇ 1 
ἀγαπήσαιμʼ 1 
ἀγαπήσας 1 
ἀγαπήσειν 1 
ἀγαπήσοντας 1 
ἀγαπηθέντας 1 
ἀγαπητόν 1 
ἀγαπητός 1 
ἀγαπώντων 1 
ἀγαπᾶθʼ 1 
ἀγαπᾶτε 1 
ἀγαπῶ 1 
ἀγαπῶσαν 1 
ἀγαπῶσι 1 
ἀγασθέντʼ 1 
ἀγγέλλων 1 
ἀγγεῖον 1 
ἀγείρει 1 
ἀγεννὲς 1 
ἀγεννῆ 1 
ἀγεννῶς 1 
ἀγκύραιν 1 
ἀγκύρας 1 
ἀγκῶσιν 1 
ἀγνοήσαιτε 1 
ἀγνοήσειας 1 
ἀγνοήσειν 1 
ἀγνοήσεσθαι 1 
ἀγνοήσετʼ 1 
ἀγνοήσοντας 1 
ἀγνοίᾳ 1 
ἀγνοεῖθʼ 1 
ἀγνοεῖται 1 
ἀγνοηθέντʼ 1 
ἀγνοούντων 1 
ἀγνοοῦμεν 1 
ἀγνοῆσαι 1 
ἀγνοῇ 1 
ἀγνωμονοῦσιν 1 
ἀγνωμονῆσαί 1 
ἀγνωμοσύνης 1 
ἀγνωμόνως 1 
ἀγνωσίας 1 
ἀγνώμονʼ 1 
ἀγνώμονας 1 
ἀγνώς 1 
ἀγνῶτές 1 
ἀγνῶτα 1 
ἀγοράσματα 1 
ἀγοράσωνται 1 
ἀγοραί 1 
ἀγορανόμος 1 
ἀγορεύῃ 1 
ἀγορὰς 1 
ἀγράφοις 1 
ἀγριότητας 1 
ἀγροῖς 1 
ἀγρόν 1 
ἀγρύπνους 1 
ἀγρὸς 1 
ἀγχομένη 1 
ἀγωγίμων 1 
ἀγωνίζει 1 
ἀγωνίζοιντο 1 
ἀγωνίζωνται 1 
ἀγωνίσηται 1 
ἀγωνίσωμαί 1 
ἀγωνίσωνται 1 
ἀγωνίᾳ 1 
ἀγωνιεῖται 1 
ἀγωνιζομένη 1 
ἀγωνιζομένου 1 
ἀγωνιζομένῳ 1 
ἀγωνιζόμεθα 1 
ἀγωνιζόμενοι 1 
ἀγωνιζόμενον 1 
ἀγωνιοῦμαι 1 
ἀγωνιοῦνται 1 
ἀγωνισαμένων 1 
ἀγωνισμάτων 1 
ἀγωνιστάς 1 
ἀγωνιστέον 1 
ἀγωνιστὴν 1 
ἀγωνιστὴς 1 
ἀγωνιῶντας 1 
ἀγωνοθέτας 1 
ἀγωνοθετήσοντας 1 
ἀγώγιμα 1 
ἀγῶνά 1 
ἀγῶνός 1 
ἀδίδακτος 1 
ἀδελφιδοῖν 1 
ἀδελφιδοῦν 1 
ἀδελφιδῆς 1 
ἀδελφιδῶν 1 
ἀδελφιδῷ 1 
ἀδελφὰς 1 
ἀδεὲς 1 
ἀδημονούσης 1 
ἀδιήγητόν 1 
ἀδιαφθόρου 1 
ἀδικήματʼ 1 
ἀδικήσανθʼ 1 
ἀδικήσαντα 1 
ἀδικήσειέ 1 
ἀδικήσειν 1 
ἀδικήσεται 1 
ἀδικήσομέν 1 
ἀδικήσονται 1 
ἀδικήσουσαν 1 
ἀδικήσω 1 
ἀδικίᾳ 1 
ἀδικεῖσθαί 1 
ἀδικεῖτε 1 
ἀδικηθέντα 1 
ἀδικηθέντες 1 
ἀδικηθεῖσιν 1 
ἀδικηθῶσιν 1 
ἀδικησομένοις 1 
ἀδικησόμενον 1 
ἀδικησόντων 1 
ἀδικοίην 1 
ἀδικουμένην 1 
ἀδικούμεναι 1 
ἀδικούμενον 1 
ἀδικοῖεν 1 
ἀδικοῦμεν 1 
ἀδικοῦν 1 
ἀδικοῦνθʼ 1 
ἀδικοῦντάς 1 
ἀδικοῦσί 1 
ἀδικοῦσαν 1 
ἀδικώτατε 1 
ἀδικώτατος 1 
ἀδικῆται 1 
ἀδικῶμεν 1 
ἀδικῶσι 1 
ἀδιοίκητον 1 
ἀδιόρθωτα 1 
ἀδολεσχεῖν 1 
ἀδολεσχῶ 1 
ἀδοξίᾳ 1 
ἀδοξεῖ 1 
ἀδοξεῖν 1 
ἀδοξῇ 1 
ἀδυνάτοις 1 
ἀδυνάτους 1 
ἀδυναμίᾳ 1 
ἀδυνατωτέροις 1 
ἀδωροδοκήτῳ 1 
ἀδωροδόκητον 1 
ἀδωροδόκητος 1 
ἀδόξῳ 1 
ἀδύνατοι 1 
ἀδύνατόν 1 
ἀεικελίοισι 1 
ἀειφυγίᾳ 1 
ἀζήμιος 1 
ἀηδές 1 
ἀηδίᾳ 1 
ἀθάνατα 1 
ἀθλίων 1 
ἀθλίῳ 1 
ἀθλημάτων 1 
ἀθληταὶ 1 
ἀθλητῶν 1 
ἀθλιώτατον 1 
ἀθλιώτερʼ 1 
ἀθλοθέται 1 
ἀθυμήσαντές 1 
ἀθυμία 1 
ἀθυμεῖν 1 
ἀθυμητέον 1 
ἀθυμοτέρους 1 
ἀθῴῳ 1 
ἀκάκους 1 
ἀκέραιον 1 
ἀκήρυκτος 1 
ἀκίνδυνʼ 1 
ἀκίνδυνον 1 
ἀκίνδυνόν 1 
ἀκίνητον 1 
ἀκαίρου 1 
ἀκαθάρτῳ 1 
ἀκαθαρσίας 1 
ἀκαρῆ 1 
ἀκατάστατον 1 
ἀκαταλλάκτως 1 
ἀκεραίου 1 
ἀκηκοώς 1 
ἀκηκοὼς 1 
ἀκηκόαμέν 1 
ἀκηκόασι 1 
ἀκηκόασιν 1 
ἀκινάκην 1 
ἀκινδύνου 1 
ἀκμήν 1 
ἀκοήν 1 
ἀκολασίαν 1 
ἀκολουθήσας 1 
ἀκολουθήσει 1 
ἀκολουθεῖ 1 
ἀκολουθοῖεν 1 
ἀκολουθοῦντα 1 
ἀκολουθοῦσα 1 
ἀκολουθοῦσαν 1 
ἀκολουθῶν 1 
ἀκολούθου 1 
ἀκολούθων 1 
ἀκολούθῳ 1 
ἀκονιτεί 1 
ἀκονᾷς 1 
ἀκοσμούντων 1 
ἀκοσμοῦσιν 1 
ἀκουσάντων 1 
ἀκουσάτω 1 
ἀκουσίως 1 
ἀκουσομένοις 1 
ἀκουσομένων 1 
ἀκουστέον 1 
ἀκουσόμενος 1 
ἀκούεθʼ 1 
ἀκούει 1 
ἀκούετέ 1 
ἀκούητε 1 
ἀκούοι 1 
ἀκούοιτʼ 1 
ἀκούοιτε 1 
ἀκούοντά 1 
ἀκούουσι 1 
ἀκούσαθʼ 1 
ἀκούσαιθʼ 1 
ἀκούσαιτέ 1 
ἀκούσανθʼ 1 
ἀκούσαντʼ 1 
ἀκούσαντα 1 
ἀκούσασα 1 
ἀκούσασαι 1 
ἀκούσει 1 
ἀκούσειαν 1 
ἀκούσεσθʼ 1 
ἀκούσεσθαι 1 
ἀκούσονται 1 
ἀκούσωσι 1 
ἀκοῇ 1 
ἀκρασίαν 1 
ἀκριβές 1 
ἀκριβέστατʼ 1 
ἀκριβέστατός 1 
ἀκριβεστάτους 1 
ἀκριβεῖς 1 
ἀκριβολογήσησθε 1 
ἀκριβολογεῖσθαι 1 
ἀκριβολογουμένου 1 
ἀκριβολογοῦμαι 1 
ἀκροάσεως 1 
ἀκροάσησθέ 1 
ἀκροάσομαι 1 
ἀκροαταί 1 
ἀκροαταῖς 1 
ἀκροατὴν 1 
ἀκροατῶν 1 
ἀκροδρύων 1 
ἀκροπόλεων 1 
ἀκροωμένοις 1 
ἀκροώμενοι 1 
ἀκροᾶσθε 1 
ἀκροῶνται 1 
ἀκρωτήρια 1 
ἀκρωτήριον 1 
ἀκρόασιν 1 
ἀκτέον 1 
ἀκτῆς 1 
ἀκόλουθόν 1 
ἀλάστορα 1 
ἀλάστορες 1 
ἀλαβαστοθήκας 1 
ἀλαζονείᾳ 1 
ἀλαζονεύσεται 1 
ἀλγήματα 1 
ἀλγεῖς 1 
ἀλειτήριον 1 
ἀλειτηρίοις 1 
ἀλειτηρίων 1 
ἀλειτουργήτοις 1 
ἀλεκτρυόνας 1 
ἀλεξιφάρμακόν 1 
ἀλεύρων 1 
ἀληθέστατον 1 
ἀληθέστερα 1 
ἀληθείαις 1 
ἀληθεστάτους 1 
ἀληθεστέραν 1 
ἀληθινὰ 1 
ἀληθινὸς 1 
ἀληθινῶν 1 
ἀλιμένου 1 
ἀλκὴν 1 
ἀλλαξάμενος 1 
ἀλλοδαπήν 1 
ἀλλοτρίαις 1 
ἀλλοτρίου 1 
ἀλλοτρίᾳ 1 
ἀλλοτριωτάτας 1 
ἀλλοτριότητα 1 
ἀλλοτριώτερον 1 
ἀλλοφύλου 1 
ἀλλότριαι 1 
ἀλογίαν 1 
ἀλογώτατόν 1 
ἀλυσιτελές 1 
ἀλυσιτελῆ 1 
ἀλυσιτελῶς 1 
ἀλόγου 1 
ἀλῶνται 1 
ἀμάρτυρα 1 
ἀμάρτυρον 1 
ἀμέλει 1 
ἀμέλεια 1 
ἀμέλειαν 1 
ἀμέμπτους 1 
ἀμέμπτως 1 
ἀμίδας 1 
ἀμίσθωτον 1 
ἀμαθίας 1 
ἀμαθεῖς 1 
ἀμαρτύρους 1 
ἀμαρτύρως 1 
ἀμαυροῖ 1 
ἀμείνοσιν 1 
ἀμείνω 1 
ἀμείνων 1 
ἀμειβόμενοι 1 
ἀμελήσας 1 
ἀμελήσασιν 1 
ἀμελήσετε 1 
ἀμελήσωμεν 1 
ἀμελίας 1 
ἀμελεῖν 1 
ἀμεληθὲν 1 
ἀμελοῦντα 1 
ἀμελῆ 1 
ἀμηχανώτατος 1 
ἀμισθεὶ 1 
ἀμμορίης 1 
ἀμνημονεῖ 1 
ἀμνημονῆσαι 1 
ἀμυδροῖς 1 
ἀμυνάμενον 1 
ἀμυνεῖσθαί 1 
ἀμυνεῖται 1 
ἀμυνοίμην 1 
ἀμυνομένους 1 
ἀμυνομένων 1 
ἀμυνουμένοις 1 
ἀμυνοῦμαι 1 
ἀμυνόμεθα 1 
ἀμυνώμεθα 1 
ἀμυχὰς 1 
ἀμφικτυονίαν 1 
ἀμφικτυονίας 1 
ἀμφισβητήσαντα 1 
ἀμφισβητήσαντας 1 
ἀμφισβητήσας 1 
ἀμφισβητήσειέ 1 
ἀμφισβητήσειν 1 
ἀμφισβητήσιμά 1 
ἀμφισβητήσων 1 
ἀμφισβητεῖς 1 
ἀμφισβητεῖται 1 
ἀμφισβητηθείς 1 
ἀμφισβητηθῆναι 1 
ἀμφισβητησάντων 1 
ἀμφισβητησίμου 1 
ἀμφισβητησίμῳ 1 
ἀμφισβητησόντων 1 
ἀμφισβητουμένης 1 
ἀμφισβητουμένου 1 
ἀμφισβητοῦντι 1 
ἀμφισβητοῦσι 1 
ἀμφισβητῆταί 1 
ἀμφισβητῶ 1 
ἀμφισβητῶμεν 1 
ἀμφισβητῶσι 1 
ἀμφιτίθησι 1 
ἀμφορέα 1 
ἀμφοτέρωθεν 1 
ἀμφοτερόπλοα 1 
ἀμφότεροί 1 
ἀμφὶς 1 
ἀμύθητά 1 
ἀμύθητα 1 
ἀμύναιντο 1 
ἀμύνησθʼ 1 
ἀμύνοισθε 1 
ἀμύνων 1 
ἀν 1 
ἀνʼ 1 
ἀνάβηθι 1 
ἀνάγειν 1 
ἀνάγετʼ 1 
ἀνάγωνται 1 
ἀνάδικα 1 
ἀνάθημα 1 
ἀνάκειται 1 
ἀνάκρισις 1 
ἀνάλωμα 1 
ἀνάλωτον 1 
ἀνάμεστος 1 
ἀνάνδρων 1 
ἀνάξεσθαι 1 
ἀνάξιοί 1 
ἀνάξιόν 1 
ἀνάπαυσιν 1 
ἀνάπλει 1 
ἀνάπλουν 1 
ἀνάσπαστος 1 
ἀνάστασιν 1 
ἀνάστασις 1 
ἀνάσχησθʼ 1 
ἀνάσχησθε 1 
ἀνάσχοισθε 1 
ἀνέβαινʼ 1 
ἀνέβην 1 
ἀνέβησαν 1 
ἀνέγνωκεν 1 
ἀνέγνωτʼ 1 
ἀνέγραψαν 1 
ἀνέδην 1 
ἀνέθηκα 1 
ἀνέθηκαν 1 
ἀνέθηκε 1 
ἀνέκδοτος 1 
ἀνέκρινε 1 
ἀνέλοιεν 1 
ἀνέλοιμεν 1 
ἀνέμειναν 1 
ἀνέμεινεν 1 
ἀνέμενεν 1 
ἀνέμητον 1 
ἀνέμνησεν 1 
ἀνέξεσθαί 1 
ἀνέξεσθε 1 
ἀνέπλευσεν 1 
ἀνέσπακε 1 
ἀνέσπακεν 1 
ἀνέστηκα 1 
ἀνέστηκεν 1 
ἀνέστησε 1 
ἀνέτρεψεν 1 
ἀνέφερεν 1 
ἀνέχεσθαί 1 
ἀνέχεσθε 1 
ἀνέχησθε 1 
ἀνέχον 1 
ἀνέχονται 1 
ἀνέῳξε 1 
ἀνέῳξεν 1 
ἀνήγαγες 1 
ἀνήγγειλεν 1 
ἀνήγου 1 
ἀνήκεστόν 1 
ἀνήκοντα 1 
ἀνήκοος 1 
ἀνήλισκον 1 
ἀνήλωκα 1 
ἀνήλωκας 1 
ἀνήλωκε 1 
ἀνήλωσαν 1 
ἀνήλωσας 1 
ἀνήλωσε 1 
ἀνήνεγκαν 1 
ἀνήνυτα 1 
ἀνήρπασμαι 1 
ἀνήχθη 1 
ἀνίδρυτος 1 
ἀνίστατʼ 1 
ἀνίσως 1 
ἀναίρεσιν 1 
ἀναίρεσις 1 
ἀναίσθητος 1 
ἀναίσχυντα 1 
ἀναίσχυντοί 1 
ἀναίσχυντον 1 
ἀναίσχυντος 1 
ἀναίτιον 1 
ἀναίτιος 1 
ἀναβάλλειν 1 
ἀναβάλλεσθαι 1 
ἀναβάλλεται 1 
ἀναβάλλονται 1 
ἀναβάλλουσι 1 
ἀναβάλλουσιν 1 
ἀναβάντα 1 
ἀναβέβηκα 1 
ἀναβήσει 1 
ἀναβήσονται 1 
ἀναβαίνει 1 
ἀναβαίνεις 1 
ἀναβαίνοντα 1 
ἀναβαίνοντες 1 
ἀναβαίνουσιν 1 
ἀναβαλλέσθω 1 
ἀναβαλλομένους 1 
ἀναβαλλόμενον 1 
ἀναβαλομένου 1 
ἀναβαλομένῳ 1 
ἀναβαλόμενοι 1 
ἀναβεβλημένον 1 
ἀναβολὰς 1 
ἀναγαγόντες 1 
ἀναγεγραμμένοι 1 
ἀναγιγνωσκομέναις 1 
ἀναγιγνώσκεσθαι 1 
ἀναγιγνώσκοντά 1 
ἀναγιγνώσκοντες 1 
ἀναγιγνώσκοντος 1 
ἀναγιγνώσκων 1 
ἀναγκάζει 1 
ἀναγκάζετʼ 1 
ἀναγκάζετε 1 
ἀναγκάζηται 1 
ἀναγκάζοιντʼ 1 
ἀναγκάζοντας 1 
ἀναγκάζοντος 1 
ἀναγκάζουσα 1 
ἀναγκάζουσιν 1 
ἀναγκάζωμαι 1 
ἀναγκάζωνται 1 
ἀναγκάζῃ 1 
ἀναγκάσαντα 1 
ἀναγκάσαντας 1 
ἀναγκάσατʼ 1 
ἀναγκάσατε 1 
ἀναγκάσει 1 
ἀναγκάσεις 1 
ἀναγκαία 1 
ἀναγκαίαν 1 
ἀναγκαίας 1 
ἀναγκαίους 1 
ἀναγκαιοτάτην 1 
ἀναγκαιοτάτων 1 
ἀναγκαιότατον 1 
ἀναγκασθέντʼ 1 
ἀναγκασθέντος 1 
ἀναγκασθέντων 1 
ἀναγκασθήσεσθαι 1 
ἀναγκασθήσεσθε 1 
ἀναγκασθήσεται 1 
ἀναγκασθήσομαι 1 
ἀναγκασθεῖεν 1 
ἀναγκασθησόμενοι 1 
ἀναγκασθῇ 1 
ἀναγκασθῶμεν 1 
ἀναγκαῖʼ 1 
ἀναγκαῖος 1 
ἀναγνοίη 1 
ἀναγνούς 1 
ἀναγνοῖεν 1 
ἀναγνωσθέντα 1 
ἀναγνωσθέντος 1 
ἀναγνωσθείσης 1 
ἀναγνωσθεὶς 1 
ἀναγνωσθῆναι 1 
ἀναγνόντα 1 
ἀναγνόντων 1 
ἀναγνώσει 1 
ἀναγνώτω 1 
ἀναγνῶ 1 
ἀναγνῷ 1 
ἀναγορευέτω 1 
ἀναγορεύειν 1 
ἀναγορεύσεις 1 
ἀναγραφῆναι 1 
ἀναγωγὴ 1 
ἀναδέξασθαι 1 
ἀναδέξεσθʼ 1 
ἀναδέξωνται 1 
ἀναδίκους 1 
ἀναδασμοί 1 
ἀναδασμὸν 1 
ἀναδενδράδας 1 
ἀναδεχόμενος 1 
ἀναδησαμένοις 1 
ἀναδυόμενοι 1 
ἀναθήματος 1 
ἀναθεῖεν 1 
ἀναιδέστερον 1 
ἀναιδείᾳ 1 
ἀναιδεστάτους 1 
ἀναιδεστάτων 1 
ἀναιδεστέραν 1 
ἀναιδὲς 1 
ἀναινόμενος 1 
ἀναιρήσεσθαι 1 
ἀναιρήσετε 1 
ἀναιρήσουσι 1 
ἀναιρεθέντων 1 
ἀναιρεθείη 1 
ἀναιρεθείην 1 
ἀναιρεθείσας 1 
ἀναιρεθῆναι 1 
ἀναιρεθῶσι 1 
ἀναιρεθῶσιν 1 
ἀναιρεῖσθαι 1 
ἀναιρεῖσθε 1 
ἀναιρουμένοις 1 
ἀναιροῖντο 1 
ἀναιροῦσιν 1 
ἀναιρώμεθα 1 
ἀναιρῆται 1 
ἀναιρῇ 1 
ἀναιρῶνται 1 
ἀναισθήτους 1 
ἀναισθησίᾳ 1 
ἀναισθητῶν 1 
ἀναισχυντίᾳ 1 
ἀναισχυντοῦντες 1 
ἀναισχυντοῦσιν 1 
ἀναισχυντότατʼ 1 
ἀναισχυντότατον 1 
ἀναισχυντότατός 1 
ἀναισχυντῇ 1 
ἀναισχυντῶν 1 
ἀναισχυντῶσιν 1 
ἀναισχύντους 1 
ἀναισχύντως 1 
ἀνακαλῶ 1 
ἀνακαρῦξαι 1 
ἀνακεκριμένου 1 
ἀνακεχωκότες 1 
ἀνακομίσασθαι 1 
ἀνακομιδῆς 1 
ἀνακράγοιτε 1 
ἀνακράγῃ 1 
ἀνακρίνας 1 
ἀνακρίνοι 1 
ἀνακρίνω 1 
ἀνακρίσει 1 
ἀνακρινοίμην 1 
ἀνακρινῶ 1 
ἀνακτήσεσθαί 1 
ἀναλάβω 1 
ἀναλήψεσθαι 1 
ἀναλήψεσθε 1 
ἀναλίσκεσθαι 1 
ἀναλίσκεται 1 
ἀναλίσκετε 1 
ἀναλίσκομεν 1 
ἀναλίσκονθʼ 1 
ἀναλίσκοντας 1 
ἀναλίσκουσι 1 
ἀναλαμβάνειν 1 
ἀναλγησίας 1 
ἀναλισκόντων 1 
ἀναλογίαν 1 
ἀναλογίσασθε 1 
ἀναλογισμὸν 1 
ἀναλωθήσεται 1 
ἀναλύσονται 1 
ἀναλώσαντες 1 
ἀναλώσαντος 1 
ἀναλώσει 1 
ἀναλῦσαι 1 
ἀναμένῃ 1 
ἀναμαρτήτων 1 
ἀναμαρτήτως 1 
ἀναμείναντα 1 
ἀναμείνατʼ 1 
ἀναμενεῖν 1 
ἀναμενεῖτε 1 
ἀναμενοῦμεν 1 
ἀναμιμνῃσκομένοις 1 
ἀναμιμνῃσκομένους 1 
ἀναμιμνῄσκεται 1 
ἀναμιμνῄσκων 1 
ἀναμνήσθητʼ 1 
ἀναμνησθήσεσθʼ 1 
ἀναμνησθεὶς 1 
ἀναμνῆσαι 1 
ἀνανδρότατον 1 
ἀνανεοῦσθαι 1 
ἀνανεοῦσθε 1 
ἀνανεώσασθαι 1 
ἀναξία 1 
ἀναξίως 1 
ἀναπίμπλησι 1 
ἀναπαυομένους 1 
ἀναπαύειν 1 
ἀναπαύσαντες 1 
ἀναπαύσασθαι 1 
ἀναπειρωμένην 1 
ἀναπεπτωκότες 1 
ἀναπηδήσαντες 1 
ἀναπηδήσασα 1 
ἀναπηδῶντες 1 
ἀναπιμπλάναι 1 
ἀναπλήσει 1 
ἀναπλεύσειεν 1 
ἀναπλεῦσαι 1 
ἀναπληρῶσαί 1 
ἀναπνεῖν 1 
ἀναπνεῦσαι 1 
ἀναρπασθέντα 1 
ἀναρρήσεως 1 
ἀναρρηθέντος 1 
ἀναρρηθῇ 1 
ἀναρτωμένους 1 
ἀνασείσας 1 
ἀνασκευάζονται 1 
ἀνασκευασθείσης 1 
ἀναστάντα 1 
ἀναστάντος 1 
ἀναστάσει 1 
ἀναστάσεως 1 
ἀναστάτους 1 
ἀνασταθεῖσαν 1 
ἀναστρέφουσιν 1 
ἀναστρέψας 1 
ἀναστῆναι 1 
ἀναστῇ 1 
ἀνασχομένους 1 
ἀνασῴζειν 1 
ἀνατείνασθαι 1 
ἀνατετροφότες 1 
ἀνατιθεὶς 1 
ἀνατρέπει 1 
ἀνατρέψαι 1 
ἀνατρέψει 1 
ἀνατρέψειεν 1 
ἀνατρέψειν 1 
ἀναφέρει 1 
ἀναφέρετε 1 
ἀναφέρουσιν 1 
ἀναφανήσεται 1 
ἀναφερομένην 1 
ἀναχθείς 1 
ἀναχθεὶς 1 
ἀναχθῆναι 1 
ἀναχωρεῖν 1 
ἀναχώρησιν 1 
ἀνδράποδον 1 
ἀνδραγαθίᾳ 1 
ἀνδραποδίζεσθαι 1 
ἀνδραποδιστῶν 1 
ἀνδραπόδου 1 
ἀνδρεία 1 
ἀνδρειότατον 1 
ἀνδρειότερον 1 
ἀνδρεῖον 1 
ἀνδριάντʼ 1 
ἀνδρολήψιόν 1 
ἀνδροληψίαν 1 
ἀνείλοντο 1 
ἀνείργητε 1 
ἀνεβάλετό 1 
ἀνεβάλλεσθʼ 1 
ἀνεγίγνωσκες 1 
ἀνεγερθῆναι 1 
ἀνεγιγνώσκεθʼ 1 
ἀνεγνωσμένος 1 
ἀνεγνωσμένων 1 
ἀνεγνώσθη 1 
ἀνεγράψατε 1 
ἀνεδέξατʼ 1 
ἀνεδέχετο 1 
ἀνεδεξάμην 1 
ἀνεδύετο 1 
ἀνεικέναι 1 
ἀνειλόμεθα 1 
ἀνειλόμην 1 
ἀνεκάλει 1 
ἀνεκοινώσατο 1 
ἀνεκομίσθη 1 
ἀνεκράγετε 1 
ἀνεκρίθησαν 1 
ἀνεκρίνατο 1 
ἀνεκτόν 1 
ἀνεκτὸν 1 
ἀνεκτὸς 1 
ἀνελεύθεροι 1 
ἀνελθεῖν 1 
ἀνελοίμεθα 1 
ἀνελομένου 1 
ἀνελοῦσα 1 
ἀνελπίστου 1 
ἀνελπίστως 1 
ἀνελόμενοι 1 
ἀνελόμενος 1 
ἀνελόντες 1 
ἀνελόντων 1 
ἀνελών 1 
ἀνεμείχθημεν 1 
ἀνεμιμνῃσκόμεθʼ 1 
ἀνεμνήσθην 1 
ἀνεμνήσθητε 1 
ἀνενέγκατε 1 
ἀνενέγκωσιν 1 
ἀνενήνοχεν 1 
ἀνενεγκόντες 1 
ἀνενεχθῆναι 1 
ἀνενηνεγμένων 1 
ἀνενηνόχασιν 1 
ἀνεξέλεγκτον 1 
ἀνεπαύσατʼ 1 
ἀνεπειρῶντʼ 1 
ἀνεπεπτώκει 1 
ἀνεπιείκειαν 1 
ἀνεπιτήδειον 1 
ἀνεπιτίμητον 1 
ἀνεπιφθονώτατον 1 
ἀνεπληρώσατο 1 
ἀνερρήθη 1 
ἀνερωτῶντός 1 
ἀνεσκευασμένοις 1 
ἀνεστηκὼς 1 
ἀνεχαίτισε 1 
ἀνεχόμενος 1 
ἀνεχώρησαν 1 
ἀνεψιαδοῖ 1 
ἀνεψιοί 1 
ἀνεψιός 1 
ἀνεψιὰ 1 
ἀνεψιὰς 1 
ἀνεῖλε 1 
ἀνεῖλον 1 
ἀνεῖναι 1 
ἀνεῖσαν 1 
ἀνεῳγμένη 1 
ἀνεῳχότα 1 
ἀνηγορεύετο 1 
ἀνηγόμην 1 
ἀνηκόντων 1 
ἀνηκόοις 1 
ἀνηλίσκετʼ 1 
ἀνηλωκυῖαν 1 
ἀνηλωκότας 1 
ἀνηλωμένοις 1 
ἀνηλωμένον 1 
ἀνηλωμένου 1 
ἀνηλώκαμεν 1 
ἀνηλώκει 1 
ἀνηλώσαμεν 1 
ἀνηλώσατε 1 
ἀνηλῶσθαι 1 
ἀνηριθμησάμην 1 
ἀνηρπάκασιν 1 
ἀνηρπάσθαι 1 
ἀνηρπάσθη 1 
ἀνηρπασμένος 1 
ἀνθειστήκει 1 
ἀνθεστηκότας 1 
ἀνθεστηκότων 1 
ἀνθηρόν 1 
ἀνθισταμένους 1 
ἀνθομολογησάμενος 1 
ἀνθρωπίνη 1 
ἀνθρωπίνοις 1 
ἀνθρωπίνου 1 
ἀνθρωπίνῳ 1 
ἀνθρωπείων 1 
ἀνθρωπινώτερον 1 
ἀνθρώπινʼ 1 
ἀνθυποστῆναι 1 
ἀνθυπωμόσαντο 1 
ἀνθυπωμόσατο 1 
ἀνιάτων 1 
ἀνιάτως 1 
ἀνιαροῖς 1 
ἀνιαρότατον 1 
ἀνιστὰς 1 
ἀνιόντα 1 
ἀνιόντων 1 
ἀνιᾶσιν 1 
ἀνιῶμαι 1 
ἀνοήτοις 1 
ἀνοήτων 1 
ἀνοίας 1 
ἀνοίγεται 1 
ἀνοίγνυσι 1 
ἀνοίξαντες 1 
ἀνοίᾳ 1 
ἀνοητοτάτη 1 
ἀνοητοτάτους 1 
ἀνοητότατοι 1 
ἀνοιξάντων 1 
ἀνοιχθῇ 1 
ἀνομίαν 1 
ἀνομοίως 1 
ἀνοσιώτατον 1 
ἀνοσιώτατος 1 
ἀντέδωκα 1 
ἀντέκρουσέ 1 
ἀντέλεγεν 1 
ἀντέλεγες 1 
ἀντέστη 1 
ἀντέχει 1 
ἀντέχεσθε 1 
ἀντέχοιεν 1 
ἀντέχῃ 1 
ἀντήρατε 1 
ἀντίδικοί 1 
ἀντίθετε 1 
ἀντίληξιν 1 
ἀντίρροπον 1 
ἀνταγοράζειν 1 
ἀνταγορασθεῖσι 1 
ἀνταγωνίζεσθαι 1 
ἀνταγωνιστῶν 1 
ἀνταλλακτέον 1 
ἀνταλλαττόμενοι 1 
ἀνταναπληροῦντας 1 
ἀντανελεῖν 1 
ἀνταποκτείνωσί 1 
ἀνταπολαμβάνειν 1 
ἀντείποιμʼ 1 
ἀντείπῃ 1 
ἀντείχετο 1 
ἀντεγγραφήσεται 1 
ἀντεγραψάμεθα 1 
ἀντειλήχασίν 1 
ἀντειπόντʼ 1 
ἀντειπόντας 1 
ἀντειπόντες 1 
ἀντειπόντος 1 
ἀντεισφέρει 1 
ἀντεισῆκται 1 
ἀντελέγετʼ 1 
ἀντελαμβάνοντο 1 
ἀντεμβιβάζειν 1 
ἀντενεκάλουν 1 
ἀντεπέγραψεν 1 
ἀντεπιγέγραφεν 1 
ἀντεποιοῦντο 1 
ἀντερεῖ 1 
ἀντεφορτίσαντο 1 
ἀντεχειροτόνησεν 1 
ἀντηγόρασαν 1 
ἀντιβαίνειν 1 
ἀντιβλέψεσθε 1 
ἀντιβολοῦνθʼ 1 
ἀντιβολοῦντος 1 
ἀντιγέγραψαι 1 
ἀντιγράφων 1 
ἀντιγραφή 1 
ἀντιγραφήν 1 
ἀντιγραφὴν 1 
ἀντιδίκοιν 1 
ἀντιδίκους 1 
ἀντιδεδωκότας 1 
ἀντιδιδοὺς 1 
ἀντιδιδόντας 1 
ἀντιδιδόντες 1 
ἀντιδικήσομεν 1 
ἀντιδικήσοντα 1 
ἀντιδικεῖ 1 
ἀντιδικεῖν 1 
ἀντιδικοίην 1 
ἀντιδικοῦντα 1 
ἀντιδικοῦντες 1 
ἀντιδικῶν 1 
ἀντιδικῶσιν 1 
ἀντιδοίην 1 
ἀντιδοῦναι 1 
ἀντιδόντος 1 
ἀντιδόσεων 1 
ἀντιδώσει 1 
ἀντιθῆτε 1 
ἀντιλάβεσθε 1 
ἀντιλάχῃ 1 
ἀντιλέγεσθαι 1 
ἀντιλέγεται 1 
ἀντιλέγοι 1 
ἀντιλέγοιεν 1 
ἀντιλέγομεν 1 
ἀντιλέγοντος 1 
ἀντιλέγουσιν 1 
ἀντιλέγωσιν 1 
ἀντιλαβέσθαι 1 
ἀντιλαγχάνει 1 
ἀντιλαγχάνειν 1 
ἀντιλαγχάνοντα 1 
ἀντιλαμβάνεσθαι 1 
ἀντιλαμβανομένους 1 
ἀντιλαχεῖν 1 
ἀντιλαχὼν 1 
ἀντιλογίας 1 
ἀντιμοιρεὶ 1 
ἀντιπαρέξοντας 1 
ἀντιπαρασκευάζεσθαι 1 
ἀντιπαρεξάγοντες 1 
ἀντιποιήσεσθαι 1 
ἀντιποιήσεται 1 
ἀντιποιεῖσθαι 1 
ἀντιποιεῖσθε 1 
ἀντιποιεῖται 1 
ἀντιποιουμένων 1 
ἀντιποιοῦνται 1 
ἀντιποιῆται 1 
ἀντιπράξειν 1 
ἀντιπράττοντος 1 
ἀντιπροκαλεῖσθαι 1 
ἀντιπροσκαλεσαμένου 1 
ἀντιστῇ 1 
ἀντιτάξασθαι 1 
ἀντιτάττεται 1 
ἀντιταττόμενοι 1 
ἀντιταχθέντας 1 
ἀντιταχθῆναι 1 
ἀντιτεταγμένος 1 
ἀντιτιμωμένου 1 
ἀντιφορτίζεσθαι 1 
ἀντιχορηγοὶ 1 
ἀντιχορηγῆσαι 1 
ἀντομόσαι 1 
ἀντωνούμενος 1 
ἀντᾶραι 1 
ἀνυπευθύνῳ 1 
ἀνυπονόητον 1 
ἀνυπόπτου 1 
ἀνυπόστατα 1 
ἀνωμολόγηται 1 
ἀνωμότοις 1 
ἀνόητοι 1 
ἀνόνητα 1 
ἀνόνητον 1 
ἀνόνητόν 1 
ἀνόσιόν 1 
ἀνώνυμα 1 
ἀνώνυμος 1 
ἀνὰ 1 
ἀνῃρήμην 1 
ἀνῃρηκέναι 1 
ἀνῃρηκόσι 1 
ἀνῃρηκότες 1 
ἀνῃρηκὼς 1 
ἀνῃρημένα 1 
ἀνῃρημένας 1 
ἀνῃρημένου 1 
ἀνῃρούμεθα 1 
ἀνῃρῆσθαι 1 
ἀνῄρηκας 1 
ἀνῄρηκε 1 
ἀνῄρηνθʼ 1 
ἀνῄρητο 1 
ἀνῆγμαι 1 
ἀνῆκτο 1 
ἀνῆλθον 1 
ἀξίᾳ 1 
ἀξιέπαινον 1 
ἀξιοπιστότερον 1 
ἀξιοπιστότερος 1 
ἀξιουμένους 1 
ἀξιούτω 1 
ἀξιοῦθʼ 1 
ἀξιοῦντά 1 
ἀξιοῦντι 1 
ἀξιοῦσʼ 1 
ἀξιοῦσαν 1 
ἀξιοῦσθαι 1 
ἀξιοῦται 1 
ἀξιωθέντα 1 
ἀξιωθέντες 1 
ἀξιωθείς 1 
ἀξιωθεῖσα 1 
ἀξιωθεῖσιν 1 
ἀξιωθῆναι 1 
ἀξιόπιστον 1 
ἀξιόπιστος 1 
ἀξιόχρεω 1 
ἀξιόχρεων 1 
ἀξιώματʼ 1 
ἀξιώματος 1 
ἀξιώσαι 1 
ἀξιώσαιμεν 1 
ἀξιώσαντα 1 
ἀξιώσαντες 1 
ἀξιώσαντος 1 
ἀξιώσασα 1 
ἀξιώσειέ 1 
ἀξιώσειε 1 
ἀξιώσητε 1 
ἀοίκητον 1 
ἀπάγει 1 
ἀπάγοιντο 1 
ἀπάγοντα 1 
ἀπάγουσι 1 
ἀπάξουσι 1 
ἀπάραντος 1 
ἀπάταις 1 
ἀπάτη 1 
ἀπάτης 1 
ἀπέβλεπον 1 
ἀπέβλεψεν 1 
ἀπέγραφεν 1 
ἀπέγραψε 1 
ἀπέγραψεν 1 
ἀπέδειξα 1 
ἀπέδειξαν 1 
ἀπέδειξεν 1 
ἀπέδονθʼ 1 
ἀπέδοντʼ 1 
ἀπέδοσθε 1 
ἀπέδοτʼ 1 
ἀπέδου 1 
ἀπέδωκα 1 
ἀπέδωκας 1 
ἀπέθανε 1 
ἀπέκαυσαν 1 
ἀπέκειτο 1 
ἀπέκλεισα 1 
ἀπέκλεισε 1 
ἀπέκλινεν 1 
ἀπέκοψαν 1 
ἀπέκτεινέν 1 
ἀπέκτονʼ 1 
ἀπέκτονα 1 
ἀπέλαβεν 1 
ἀπέλαυσα 1 
ἀπέλειπον 1 
ἀπέλυον 1 
ἀπέπεμψα 1 
ἀπέπεμψεν 1 
ἀπέπλεον 1 
ἀπέραντοι 1 
ἀπέσταλκας 1 
ἀπέσταλτο 1 
ἀπέστειλε 1 
ἀπέστελλες 1 
ἀπέστησαν 1 
ἀπέσφαξαν 1 
ἀπέσφαξεν 1 
ἀπέσχεν 1 
ἀπέσχετο 1 
ἀπέσχηται 1 
ἀπέτεισα 1 
ἀπέτεισαν 1 
ἀπέτινες 1 
ἀπέτρεψεν 1 
ἀπέτυχον 1 
ἀπέφαινεν 1 
ἀπέφαινες 1 
ἀπέφαινον 1 
ἀπέφερες 1 
ἀπέφευγον 1 
ἀπέφηνʼ 1 
ἀπέφηνας 1 
ἀπέφηνε 1 
ἀπέχθειά 1 
ἀπέχθειαι 1 
ἀπέχθωμαί 1 
ἀπέχοντας 1 
ἀπέχοντος 1 
ἀπέχουσα 1 
ἀπέχων 1 
ἀπήγγειλʼ 1 
ἀπήγγειλας 1 
ἀπήγγελλέ 1 
ἀπήγγελλον 1 
ἀπήλασαν 1 
ἀπήλαυνον 1 
ἀπήλαυνόν 1 
ἀπήλλακτο 1 
ἀπήλλαξο 1 
ἀπήνεγκα 1 
ἀπήντηκας 1 
ἀπήρκεσαν 1 
ἀπαγάγῃ 1 
ἀπαγαγών 1 
ἀπαγαγὼν 1 
ἀπαγγέλλεσθαι 1 
ἀπαγγέλλοντες 1 
ἀπαγγείλαι 1 
ἀπαγγείλαντος 1 
ἀπαγγελίας 1 
ἀπαγγελθήσεται 1 
ἀπαγγελθῆναι 1 
ἀπαγγελθῇ 1 
ἀπαγγελιῶν 1 
ἀπαγγελοῦντα 1 
ἀπαγγελοῦσι 1 
ἀπαγγελοῦσιν 1 
ἀπαγορευούσης 1 
ἀπαγορεύειν 1 
ἀπαγορεύοντος 1 
ἀπαγορεύουσι 1 
ἀπαγωγήν 1 
ἀπαγωγὴ 1 
ἀπαγωγὴν 1 
ἀπαθεῖς 1 
ἀπαιδίαν 1 
ἀπαιδίας 1 
ἀπαιδεύτους 1 
ἀπαιτήσειαν 1 
ἀπαιτήσεις 1 
ἀπαιτήσῃ 1 
ἀπαιτεῖ 1 
ἀπαιτεῖτʼ 1 
ἀπαιτεῖτε 1 
ἀπαιτοίην 1 
ἀπαιτοῖεν 1 
ἀπαιτῆσαι 1 
ἀπαλείφοντος 1 
ἀπαλείψουσιν 1 
ἀπαληλιφέναι 1 
ἀπαλλάξει 1 
ἀπαλλάξω 1 
ἀπαλλάττεται 1 
ἀπαλλάττομαι 1 
ἀπαλλάττωνται 1 
ἀπαλλαγέντα 1 
ἀπαλλαγέντες 1 
ἀπαλλαγέντος 1 
ἀπαλλαγή 1 
ἀπαλλαγήσεσθε 1 
ἀπαλλαγείητε 1 
ἀπαλλαγείς 1 
ἀπαλλαγῆς 1 
ἀπαλλαγῶσιν 1 
ἀπαλλαττόμενοι 1 
ἀπαλλαττόμενος 1 
ἀπαναισχυντήσωσίν 1 
ἀπαντήσαντα 1 
ἀπαντήσειεν 1 
ἀπαράσκευος 1 
ἀπαραίτητον 1 
ἀπαρνοῦμαι 1 
ἀπαρτᾶν 1 
ἀπαρχὴν 1 
ἀπατηθείς 1 
ἀπαχθῇ 1 
ἀπείη 1 
ἀπείληφε 1 
ἀπείποι 1 
ἀπείπωσιν 1 
ἀπείρατον 1 
ἀπείργειν 1 
ἀπείρξετε 1 
ἀπείρου 1 
ἀπεβλέψατʼ 1 
ἀπεγίγνωσκε 1 
ἀπεγνώκατε 1 
ἀπεγράψαντο 1 
ἀπεγραψάμην 1 
ἀπεδέδεικτο 1 
ἀπεδέξασθε 1 
ἀπεδέξατʼ 1 
ἀπεδήμησεν 1 
ἀπεδίδοσάν 1 
ἀπεδίδουν 1 
ἀπεδείκνυσαν 1 
ἀπεδεδώκει 1 
ἀπεδεικνύμην 1 
ἀπεδημήσαμεν 1 
ἀπεδιῄτησέ 1 
ἀπεδοκιμάσατε 1 
ἀπεδόθη 1 
ἀπεδόθησαν 1 
ἀπεδόμην 1 
ἀπεδώκαμεν 1 
ἀπεδώκατʼ 1 
ἀπειθήσῃ 1 
ἀπειθοῦντα 1 
ἀπειθοῦσι 1 
ἀπεικάσαι 1 
ἀπειλήσαντος 1 
ἀπειλήφαμεν 1 
ἀπειλήφασιν 1 
ἀπειλήφεσαν 1 
ἀπειλεῖς 1 
ἀπειληφότα 1 
ἀπειληφότες 1 
ἀπειληφότι 1 
ἀπειλούντων 1 
ἀπειλοῦντες 1 
ἀπειλὰς 1 
ἀπειλῆς 1 
ἀπειλῆσαί 1 
ἀπειπόνθʼ 1 
ἀπειπών 1 
ἀπειπὼν 1 
ἀπειρήκεσαν 1 
ἀπειργάσατο 1 
ἀπειρηκέναι 1 
ἀπειρηκόσι 1 
ἀπειρηκότι 1 
ἀπεκεκλείμην 1 
ἀπεκλείσθην 1 
ἀπεκληρώθητε 1 
ἀπεκομίσθην 1 
ἀπεκρίνατʼ 1 
ἀπεκρίνεσθε 1 
ἀπεκρύπτετο 1 
ἀπεκτονέναι 1 
ἀπεκτονότα 1 
ἀπεκτονώς 1 
ἀπεκτόνεσαν 1 
ἀπελάμβανον 1 
ἀπελάσαι 1 
ἀπελάσας 1 
ἀπελέλυντο 1 
ἀπελήρησέ 1 
ἀπελαυνομένους 1 
ἀπελαύνουσίν 1 
ἀπελευθέρα 1 
ἀπελευθερώσεις 1 
ἀπελεύθερος 1 
ἀπεληλαμένος 1 
ἀπεληλυθότων 1 
ἀπεληλυθώς 1 
ἀπελθόντʼ 1 
ἀπελθόντα 1 
ἀπελθόντων 1 
ἀπελογήσατο 1 
ἀπελογίζετʼ 1 
ἀπελογεῖτο 1 
ἀπελογούμην 1 
ἀπελυσάμην 1 
ἀπελύσασθε 1 
ἀπελύτρωσε 1 
ἀπενέγκας 1 
ἀπενέγκωμεν 1 
ἀπενέγκῃ 1 
ἀπενήνοχεν 1 
ἀπενεγκάμενος 1 
ἀπενεγκόντα 1 
ἀπενεγκόντας 1 
ἀπενηνεγμένον 1 
ἀπενηνόχασιν 1 
ἀπενηνόχατε 1 
ἀπενηνόχει 1 
ἀπεπέμψατε 1 
ἀπεπήδησεν 1 
ἀπεπεμψάμεθα 1 
ἀπεπλέομεν 1 
ἀπεπλεῖτʼ 1 
ἀπεπνίγη 1 
ἀπερριμμένοι 1 
ἀπερρᾳθυμήσατε 1 
ἀπεσθίει 1 
ἀπεσκέδασαν 1 
ἀπεστάλκατε 1 
ἀπεστέλλετʼ 1 
ἀπεστέρει 1 
ἀπεστέρηκα 1 
ἀπεστέρηκε 1 
ἀπεστέρημαι 1 
ἀπεστέρησε 1 
ἀπεστέρηται 1 
ἀπεσταλμένη 1 
ἀπεσταλμένος 1 
ἀπεσταλμένων 1 
ἀπεστείλατʼ 1 
ἀπεστερήθησαν 1 
ἀπεστερήκασι 1 
ἀπεστερήκασιν 1 
ἀπεστερεῖτʼ 1 
ἀπεστερηκόσι 1 
ἀπεστερηκὼς 1 
ἀπεστερημένους 1 
ἀπεστερημένῳ 1 
ἀπεστεροῦντο 1 
ἀπεστερῆσθαί 1 
ἀπεστερῆσθαι 1 
ἀπεστράφητε 1 
ἀπεσφάγησαν 1 
ἀπεσχημένον 1 
ἀπεσχοινισμένος 1 
ἀπεσχῆσθαι 1 
ἀπεσώθη 1 
ἀπετίμησέ 1 
ἀπετίμησεν 1 
ἀπετείσθη 1 
ἀπετετείκει 1 
ἀπετιμήθη 1 
ἀπετιμήσατο 1 
ἀπετιμᾶτο 1 
ἀπετύγχανʼ 1 
ἀπευξαίμεθα 1 
ἀπεχέσθω 1 
ἀπεχειροτονήσαθʼ 1 
ἀπεχειροτονεῖτε 1 
ἀπεχειροτόνησε 1 
ἀπεχθάνεσθαί 1 
ἀπεχθάνεται 1 
ἀπεχθέσθαι 1 
ἀπεχθανοίμην 1 
ἀπεχθείας 1 
ἀπεχθῶς 1 
ἀπεχώρησαν 1 
ἀπεψηφίζεσθέ 1 
ἀπεψηφίζεσθε 1 
ἀπεψηφίζοντο 1 
ἀπεψηφίσαντό 1 
ἀπεψηφίσασθε 1 
ἀπεψηφίσμεθα 1 
ἀπεψηφισμένοι 1 
ἀπεύξαισθε 1 
ἀπεύξαιτʼ 1 
ἀπεύχεσθε 1 
ἀπηγγέλκει 1 
ἀπηγγέλλετό 1 
ἀπηγγελκόθʼ 1 
ἀπηγγελκότες 1 
ἀπηγμένος 1 
ἀπηλάθησαν 1 
ἀπηλείφου 1 
ἀπηλλάγημεν 1 
ἀπηλλάγης 1 
ἀπηλλάξαμεν 1 
ἀπηλλάττοντο 1 
ἀπηλλάχασιν 1 
ἀπηλλαγμένης 1 
ἀπηλλαγμένον 1 
ἀπηλλαγμένος 1 
ἀπηλοημένος 1 
ἀπηνέχθη 1 
ἀπηναισχύντει 1 
ἀπηντηκὼς 1 
ἀπηριθμηκέναι 1 
ἀπηρτημένοι 1 
ἀπηχθόμην 1 
ἀπιστήσειεν 1 
ἀπιστία 1 
ἀπιστεῖ 1 
ἀπιστεῖς 1 
ἀπιστούμενος 1 
ἀπιστούντων 1 
ἀπιστοῦντές 1 
ἀπιστοῦσι 1 
ἀπιστότερον 1 
ἀπιστῆσαι 1 
ἀπιόντʼ 1 
ἀπιόντα 1 
ἀπιόντας 1 
ἀπιόντες 1 
ἀπιόντων 1 
ἀπληστίας 1 
ἀπληστοτάτοις 1 
ἀπνευστεί 1 
ἀποίκους 1 
ἀποβάλωμεν 1 
ἀποβάντος 1 
ἀποβέβηκεν 1 
ἀποβαίνειν 1 
ἀποβαλεῖτε 1 
ἀποβλέψατε 1 
ἀποβλέψητε 1 
ἀποβλέψω 1 
ἀποβᾶσαν 1 
ἀπογέγραφέν 1 
ἀπογέγραφεν 1 
ἀπογένηται 1 
ἀπογενομένου 1 
ἀπογιγνομένους 1 
ἀπογιγνώσκειν 1 
ἀπογνοίητε 1 
ἀπογνωσθῆναι 1 
ἀπογνόντες 1 
ἀπογνώσεσθε 1 
ἀπογνῶναι 1 
ἀπογνῶτε 1 
ἀπογράφω 1 
ἀπογράψαι 1 
ἀπογράψαντα 1 
ἀπογράψαντι 1 
ἀπογράψοντα 1 
ἀπογραφέτω 1 
ἀπογραφή 1 
ἀπογραφήν 1 
ἀπογραφήσεσθαι 1 
ἀπογραφείσης 1 
ἀπογραφὴ 1 
ἀπογραφῇ 1 
ἀπογόνοις 1 
ἀπογόνων 1 
ἀποδέδεικται 1 
ἀποδέδοται 1 
ἀποδέδωκας 1 
ἀποδέξαιτο 1 
ἀποδέξασθαί 1 
ἀποδέξεσθαι 1 
ἀποδέξεσθε 1 
ἀποδέξησθʼ 1 
ἀποδέξησθε 1 
ἀποδέχεσθαι 1 
ἀποδέχεσθε 1 
ἀποδέχηται 1 
ἀποδέχοισθε 1 
ἀποδίδοται 1 
ἀποδίδως 1 
ἀποδίδωσί 1 
ἀποδίδωσίν 1 
ἀποδείκνυσθαι 1 
ἀποδείκνυσιν 1 
ἀποδείξαντες 1 
ἀποδείξας 1 
ἀποδείξωσι 1 
ἀποδεδεγμένον 1 
ἀποδεδειγμένων 1 
ἀποδεδεῖχθαι 1 
ἀποδεδοκιμασμένοις 1 
ἀποδεδομένα 1 
ἀποδεδόσθαι 1 
ἀποδεικνύναι 1 
ἀποδεικνύντες 1 
ἀποδειχθεῖσιν 1 
ἀποδεχομένους 1 
ἀποδεχόμενοι 1 
ἀποδημήσαντες 1 
ἀποδημήσαντος 1 
ἀποδημοίην 1 
ἀποδημοῦσιν 1 
ἀποδιαιτήσας 1 
ἀποδιαιτήσομεν 1 
ἀποδιαιτηθέντα 1 
ἀποδιαιτηθείσης 1 
ἀποδιαιτῆσαί 1 
ἀποδιδράσκει 1 
ἀποδιδράσκειν 1 
ἀποδιδράσκουσιν 1 
ἀποδιδόασι 1 
ἀποδιδόασιν 1 
ἀποδιδόντες 1 
ἀποδιδόντι 1 
ἀποδιδόντος 1 
ἀποδιδόντων 1 
ἀποδιδότωσαν 1 
ἀποδοθέντος 1 
ἀποδοθήσεσθαι 1 
ἀποδοθήσοιτο 1 
ἀποδοθείη 1 
ἀποδοθεισῶν 1 
ἀποδοκιμάζειν 1 
ἀποδράντα 1 
ἀποδράσεσθαι 1 
ἀποδυράμενοι 1 
ἀποδυράμενος 1 
ἀποδυραμένης 1 
ἀποδωσομένων 1 
ἀποδωσόμενος 1 
ἀποδόμενοι 1 
ἀποδόμενον 1 
ἀποδόντʼ 1 
ἀποδόντος 1 
ἀποδόντων 1 
ἀποδώσοντα 1 
ἀποδώσοντας 1 
ἀποδώσω 1 
ἀποδῶ 1 
ἀποδῶνται 1 
ἀποδῶσι 1 
ἀποδῶτε 1 
ἀποθάνοι 1 
ἀποθάνοις 1 
ἀποθανόνθʼ 1 
ἀποθανόντʼ 1 
ἀποθανόντων 1 
ἀποθεῖναι 1 
ἀποθνῄσκοντα 1 
ἀποθνῄσκουσʼ 1 
ἀποθνῄσκων 1 
ἀποθρασύνεσθαι 1 
ἀποικίας 1 
ἀποικοδομήσαντα 1 
ἀποικοδομεῖ 1 
ἀποικοδομεῖς 1 
ἀποικοδομηθέντος 1 
ἀποικοδομουμένην 1 
ἀποκέκρυπται 1 
ἀποκαλεῖ 1 
ἀποκαλοῦντας 1 
ἀποκαλῶν 1 
ἀποκατέστασε 1 
ἀποκείμενος 1 
ἀποκεῖσθαι 1 
ἀποκηρύττοντες 1 
ἀποκηρῦξαι 1 
ἀποκλίνει 1 
ἀποκλίνειν 1 
ἀποκλείει 1 
ἀποκλείειν 1 
ἀποκλιθῆναι 1 
ἀποκναίει 1 
ἀποκνῶ 1 
ἀποκοιτοῦντας 1 
ἀποκοπαί 1 
ἀποκοπὰς 1 
ἀποκρίναισθʼ 1 
ἀποκρίναιτʼ 1 
ἀποκρίνεταί 1 
ἀποκρίσει 1 
ἀποκρίσεις 1 
ἀποκρίσεσιν 1 
ἀποκρίσεων 1 
ἀποκρίσεως 1 
ἀποκρινεῖσθαι 1 
ἀποκρινοῦμαι 1 
ἀποκρυπτομένοις 1 
ἀποκρυψάμενος 1 
ἀποκρύψασθαι 1 
ἀποκρύψεσθαι 1 
ἀποκτίννυσιν 1 
ἀποκτείναι 1 
ἀποκτείναιμʼ 1 
ἀποκτείναιτʼ 1 
ἀποκτείναντʼ 1 
ἀποκτείναντες 1 
ἀποκτείναντι 1 
ἀποκτείνας 1 
ἀποκτείνατʼ 1 
ἀποκτείνατε 1 
ἀποκτείνειε 1 
ἀποκτείνειεν 1 
ἀποκτείνετε 1 
ἀποκτεινάντων 1 
ἀποκτενεῖν 1 
ἀποκτενεῖτʼ 1 
ἀποκτενοῦσʼ 1 
ἀποκτεῖναί 1 
ἀποκτιννύασι 1 
ἀποκτιννύντας 1 
ἀποκτιννύωμεν 1 
ἀπολάβητε 1 
ἀπολέσαι 1 
ἀπολέσαιτε 1 
ἀπολέσαντας 1 
ἀπολέσαντες 1 
ἀπολέσειαν 1 
ἀπολέσητε 1 
ἀπολέσῃ 1 
ἀπολαβόντα 1 
ἀπολαβόντος 1 
ἀπολαβὼν 1 
ἀπολαμβάνοι 1 
ἀπολαμβάνοντες 1 
ἀπολαύετε 1 
ἀπολαύσεις 1 
ἀπολαύσῃς 1 
ἀπολείπει 1 
ἀπολείπετε 1 
ἀπολειπομένους 1 
ἀπολειφθήσεσθαι 1 
ἀπολειφθεὶς 1 
ἀπολειφθεῖσι 1 
ἀπολειφθῆναι 1 
ἀπολελείμμεθα 1 
ἀπολελοιπέναι 1 
ἀπολελυμένῳ 1 
ἀπολεῖν 1 
ἀπολεῖσθαι 1 
ἀποληφθέντος 1 
ἀπολιπεῖν 1 
ἀπολιποῦσα 1 
ἀπολιπόντες 1 
ἀπολλυμένους 1 
ἀπολλύειν 1 
ἀπολλύναι 1 
ἀπολλύντι 1 
ἀπολλύοντας 1 
ἀπολλύσθω 1 
ἀπολογήσασθαί 1 
ἀπολογήσομαι 1 
ἀπολογίσασθαι 1 
ἀπολογεῖ 1 
ἀπολογεῖται 1 
ἀπολογούμενον 1 
ἀπολογοῦ 1 
ἀπολομένης 1 
ἀπολομένου 1 
ἀπολομένους 1 
ἀπολουμένους 1 
ἀπολοῦνται 1 
ἀπολυθήσομαι 1 
ἀπολυθῆναι 1 
ἀπολωλεκόσιν 1 
ἀπολωλεκότας 1 
ἀπολωλεκότος 1 
ἀπολωλεκότων 1 
ἀπολωλόσι 1 
ἀπολωλόσιν 1 
ἀπολωλότας 1 
ἀπολωλότος 1 
ἀπολόμενον 1 
ἀπολύει 1 
ἀπολύοντος 1 
ἀπομάττων 1 
ἀπομίσθων 1 
ἀπομισθωσάτω 1 
ἀπομισθώσῃ 1 
ἀπομνημονεύσειν 1 
ἀπομνύναι 1 
ἀπομόσῃς 1 
ἀπονενοημένοι 1 
ἀπονοίᾳ 1 
ἀποπέμπειν 1 
ἀποπέμπῃ 1 
ἀποπέμψειν 1 
ἀποπέμψω 1 
ἀποπεφασμένως 1 
ἀποπεφευγέναι 1 
ἀποπεφευγός 1 
ἀποπεφευγότα 1 
ἀποπλέων 1 
ἀποπλεύσομαι 1 
ἀποπληροῖ 1 
ἀποπνίγομαι 1 
ἀπορήσαιμʼ 1 
ἀπορεῖν 1 
ἀπορεῖς 1 
ἀπορηθέντι 1 
ἀπορηθεὶς 1 
ἀπορηθῇ 1 
ἀποριῶν 1 
ἀπορούμενοι 1 
ἀπορούμενον 1 
ἀπορούντων 1 
ἀποροῦντος 1 
ἀποροῦσιν 1 
ἀπορρήτου 1 
ἀπορρήτους 1 
ἀπορρήτῳ 1 
ἀπορρίπτηται 1 
ἀπορρηθὲν 1 
ἀπορωτάτους 1 
ἀπορῆσαι 1 
ἀπορῇ 1 
ἀποσαλεύειν 1 
ἀποσπάσας 1 
ἀποστάντας 1 
ἀποστάντες 1 
ἀποστάς 1 
ἀποστέλλω 1 
ἀποστέλλωνται 1 
ἀποστήσεται 1 
ἀποσταλήσεται 1 
ἀποσταλεὶς 1 
ἀποσταλεῖσα 1 
ἀποστατεῖς 1 
ἀποστείλαντες 1 
ἀποστείλαντος 1 
ἀποστείλειε 1 
ἀποστείλητε 1 
ἀποστείλω 1 
ἀποστείλῃς 1 
ἀποστελλομένη 1 
ἀποστελλόμενα 1 
ἀποστερήσαντα 1 
ἀποστερήσας 1 
ἀποστερήσεσθαι 1 
ἀποστερήσεσθε 1 
ἀποστερήσεται 1 
ἀποστερήσητε 1 
ἀποστερεῖται 1 
ἀποστερηθείην 1 
ἀποστερησόμεθα 1 
ἀποστερουμένους 1 
ἀποστερουμένων 1 
ἀποστερούμενοι 1 
ἀποστερούμενος 1 
ἀποστερούντων 1 
ἀποστεροῦμαι 1 
ἀποστεροῦντα 1 
ἀποστεροῦντος 1 
ἀποστεροῦσι 1 
ἀποστερῆσαί 1 
ἀποστερῶ 1 
ἀποστερῶσιν 1 
ἀποστησάμενον 1 
ἀποστράτηγον 1 
ἀποστρέφει 1 
ἀποστρεφομένης 1 
ἀποστροφὴν 1 
ἀποστροφῆς 1 
ἀποστὰς 1 
ἀποστᾶσα 1 
ἀποστῶ 1 
ἀποσφάξαντες 1 
ἀποσφαλῇ 1 
ἀποσφαττόμενον 1 
ἀποσχήσεσθαί 1 
ἀποσχήσομεν 1 
ἀποσχήσονται 1 
ἀποτίμησιν 1 
ἀποτίνωσιν 1 
ἀποτείσειν 1 
ἀποτείσουσιν 1 
ἀποτείσω 1 
ἀποτείσωσιν 1 
ἀποτεισάτω 1 
ἀποτεισομένη 1 
ἀποτεμνομένους 1 
ἀποτεταγμένοι 1 
ἀποτετιμηκότα 1 
ἀποτετιμηκώς 1 
ἀποτετιμημένη 1 
ἀποτετιμῆσθαί 1 
ἀποτετυμπανισμένους 1 
ἀποτιμήσασθαί 1 
ἀποτιμήσασθαι 1 
ἀποτιμῶμαι 1 
ἀποτρέπωνται 1 
ἀποτριβῆς 1 
ἀποτριψώμεθα 1 
ἀποτροπαίῳ 1 
ἀποτυγχάνων 1 
ἀποτυγχάνῃ 1 
ἀποτυχοῦσι 1 
ἀποτυχών 1 
ἀποτόμως 1 
ἀπουσίας 1 
ἀποφάσει 1 
ἀποφάσεως 1 
ἀποφέρει 1 
ἀποφέρειν 1 
ἀποφέροντα 1 
ἀποφέρουσιν 1 
ἀποφήνῃ 1 
ἀποφαίνεται 1 
ἀποφαίνοντα 1 
ἀποφαίνων 1 
ἀποφαίνωσι 1 
ἀποφαινομένης 1 
ἀποφαινομένου 1 
ἀποφαινομένους 1 
ἀποφαινόντων 1 
ἀποφανεῖν 1 
ἀποφανεῖσθαι 1 
ἀποφανθένθʼ 1 
ἀποφανθῆναι 1 
ἀποφευγέτω 1 
ἀποφευξόμενος 1 
ἀποφεύγοις 1 
ἀποφεύγωσιν 1 
ἀποφεύξονται 1 
ἀποφηνάμενον 1 
ἀποφηνάσθω 1 
ἀποφηναμένων 1 
ἀποφθιμένοις 1 
ἀποφράττειν 1 
ἀποφυγγάνει 1 
ἀποφυγεῖν 1 
ἀποφυγούσης 1 
ἀποφῆναι 1 
ἀποχειροτονήσηθʼ 1 
ἀποχειροτονήσητʼ 1 
ἀποχειροτονίας 1 
ἀποχειροτονηθέντας 1 
ἀποχειροτονηθέντος 1 
ἀποχειροτονηθέντων 1 
ἀποχειροτονηθεὶς 1 
ἀποχρώμενοι 1 
ἀποχρῆσθαι 1 
ἀποχωρήσεται 1 
ἀποχωρῆσαν 1 
ἀποψήφισιν 1 
ἀποψηφίζεσθαι 1 
ἀποψηφίζονται 1 
ἀποψηφίσασθʼ 1 
ἀποψηφίσασθαί 1 
ἀποψηφίσεις 1 
ἀποψηφίσεσιν 1 
ἀποψηφιεῖσθʼ 1 
ἀποψηφιεῖσθαί 1 
ἀποψηφιεῖσθε 1 
ἀποψηφισάμενος 1 
ἀποψηφισαμένοις 1 
ἀποψηφισθέντʼ 1 
ἀποψηφιστέον 1 
ἀπράγμονα 1 
ἀπράγμονες 1 
ἀπράγμονος 1 
ἀπραγμοσύνη 1 
ἀπραγμοσύνην 1 
ἀπροβουλεύτου 1 
ἀπροσδοκήτου 1 
ἀπροσδοκήτῳ 1 
ἀπροσδόκητον 1 
ἀπροσκέπτους 1 
ἀπροστασίου 1 
ἀπροφάσιστον 1 
ἀπροφασίστως 1 
ἀπρόσκλητόν 1 
ἀπωλωλέκει 1 
ἀπωλωλέκεσαν 1 
ἀπωλώλεις 1 
ἀπωλώλειτε 1 
ἀπωλώλεσαν 1 
ἀπωτάτω 1 
ἀπό 1 
ἀπόδειξίς 1 
ἀπόδοσιν 1 
ἀπόδοτέ 1 
ἀπόδοτε 1 
ἀπόδρασιν 1 
ἀπόθετον 1 
ἀπόκειται 1 
ἀπόκρημνα 1 
ἀπόκριναι 1 
ἀπόλειψίς 1 
ἀπόληται 1 
ἀπόλλυσθαι 1 
ἀπόλλυτε 1 
ἀπόλοιντο 1 
ἀπόλωμαι 1 
ἀπόμισθος 1 
ἀπόνοια 1 
ἀπόνοιαν 1 
ἀπόπειρα 1 
ἀπόπεμψιν 1 
ἀπόπληκτον 1 
ἀπόπληκτος 1 
ἀπόρρησιν 1 
ἀπόρρητα 1 
ἀπόρρητον 1 
ἀπόρως 1 
ἀπόστασιν 1 
ἀπόφασίν 1 
ἀπώκνησʼ 1 
ἀπώκνησαν 1 
ἀπώλεσας 1 
ἀπώλλυε 1 
ἀπώλλυτε 1 
ἀπώλλυτο 1 
ἀπώλοντʼ 1 
ἀπώσασθε 1 
ἀπῃτεῖτʼ 1 
ἀπῄει 1 
ἀπῄειν 1 
ἀπῄρομεν 1 
ἀπῄτησα 1 
ἀπῆρκεν 1 
ἀπῇ 1 
ἀπῇτε 1 
ἀράμενοι 1 
ἀράμενον 1 
ἀράς 1 
ἀρέσεις 1 
ἀρέσκει 1 
ἀρέσκοντες 1 
ἀρίστην 1 
ἀραὶ 1 
ἀργαλέης 1 
ἀργεῖν 1 
ἀργοῦντʼ 1 
ἀργυρίτιδος 1 
ἀργυρείοις 1 
ἀργυρωνήτων 1 
ἀργυρόποδα 1 
ἀργυρᾶ 1 
ἀργυρῖτιν 1 
ἀργόν 1 
ἀργότατʼ 1 
ἀργύρειʼ 1 
ἀργύριόν 1 
ἀργὰ 1 
ἀργὸν 1 
ἀργῆσαι 1 
ἀρεταῖς 1 
ἀρετὰν 1 
ἀριθμήσει 1 
ἀριθμὸς 1 
ἀριθμῷ 1 
ἀριστήσαιεν 1 
ἀριστίνδην 1 
ἀριστείων 1 
ἀριστερὰ 1 
ἀριστεῖς 1 
ἀριστοποιουμένους 1 
ἀριστώντων 1 
ἀριστῶσα 1 
ἀρκέσει 1 
ἀρκούντως 1 
ἀρκτέον 1 
ἀρκτοῦρον 1 
ἀρνηθείην 1 
ἀρνηθεῖεν 1 
ἀρνηθῆναι 1 
ἀρνούμεθα 1 
ἀρνούμενον 1 
ἀρνούμενος 1 
ἀρνοῦνται 1 
ἀρνῆται 1 
ἀρνῶνται 1 
ἀρξάμενον 1 
ἀρξάμενος 1 
ἀρξαμένους 1 
ἀρουραῖος 1 
ἀρρήτους 1 
ἀρρυθμίαν 1 
ἀρρωστήματα 1 
ἀρρωστήσῃ 1 
ἀρρωστίας 1 
ἀρρωστῶν 1 
ἀρρώστημά 1 
ἀρχαίας 1 
ἀρχαίως 1 
ἀρχαγέτᾳ 1 
ἀρχαιοτάτου 1 
ἀρχαιοτάτῳ 1 
ἀρχαιρεσίας 1 
ἀρχαὶ 1 
ἀρχαῖοι 1 
ἀρχαῖος 1 
ἀρχεθεωροῦντʼ 1 
ἀρχεῖα 1 
ἀρχηγός 1 
ἀρχηγὸς 1 
ἀρχιδίοις 1 
ἀρχιτέκτονʼ 1 
ἀρχιτέκτονι 1 
ἀρχιτέκτονος 1 
ἀρχόμενα 1 
ἀρχῶν 1 
ἀρᾷ 1 
ἀσέβειαν 1 
ἀσέλγειʼ 1 
ἀσέλγεια 1 
ἀσίτους 1 
ἀσεβές 1 
ἀσεβέσιν 1 
ἀσεβέστατον 1 
ἀσεβὲς 1 
ἀσελγέστερα 1 
ἀσελγέστερος 1 
ἀσελγής 1 
ἀσελγαίνει 1 
ἀσελγαίνοντα 1 
ἀσελγαίνοντας 1 
ἀσελγαίνουσιν 1 
ἀσελγαίνῃ 1 
ἀσελγανοῦσιν 1 
ἀσελγεστάτους 1 
ἀσελγεστέρους 1 
ἀσελγῶν 1 
ἀσθενέσιν 1 
ἀσθενέστατοι 1 
ἀσθενέστεροί 1 
ἀσθενήσας 1 
ἀσθενείας 1 
ἀσθενεστάτους 1 
ἀσθενεστέραν 1 
ἀσθενεῖ 1 
ἀσθενὲς 1 
ἀσθενῆσαι 1 
ἀσκήσαντας 1 
ἀσκήσεως 1 
ἀσπίσιν 1 
ἀσπόρῳ 1 
ἀσταθμητότατον 1 
ἀσταὶ 1 
ἀστεφάνωτος 1 
ἀστεῖʼ 1 
ἀστικοῦ 1 
ἀστοὶ 1 
ἀστοῖς 1 
ἀστράβης 1 
ἀστρατεύτους 1 
ἀστυγείτονας 1 
ἀστυνόμος 1 
ἀστός 1 
ἀστὰς 1 
ἀστὴ 1 
ἀστῇ 1 
ἀσυγγνωμόνων 1 
ἀσυμφορώτατον 1 
ἀσυμφορώτερος 1 
ἀσυμφόρους 1 
ἀσυνθετώτατον 1 
ἀσφάλειʼ 1 
ἀσφάλεια 1 
ἀσφαλέστατον 1 
ἀσφαλέστατος 1 
ἀσφαλέστερος 1 
ἀσφαλεῖς 1 
ἀσχάλλειν 1 
ἀσχημονήσῃ 1 
ἀσχημονοίη 1 
ἀσχολία 1 
ἀσχολίας 1 
ἀσχόλως 1 
ἀσύμφερον 1 
ἀσύμφορʼ 1 
ἀσύμφορος 1 
ἀσύντακτοι 1 
ἀσώτως 1 
ἀτάκτως 1 
ἀτέλειαι 1 
ἀτίμῳ 1 
ἀτακτοῦντας 1 
ἀταξίαν 1 
ἀτιμάζειν 1 
ἀτιμάζετε 1 
ἀτιμήτους 1 
ἀτιμαζόμενος 1 
ἀτιμασθεὶς 1 
ἀτιμοῖ 1 
ἀτιμωθέντα 1 
ἀτιμωρήτους 1 
ἀτιμώσαντες 1 
ἀτιμώσατε 1 
ἀτιμώσειεν 1 
ἀτιμώσετε 1 
ἀτιμῶν 1 
ἀτολμίαν 1 
ἀτολμοτάτου 1 
ἀτοπωτάτων 1 
ἀτοπώτερον 1 
ἀτρέμας 1 
ἀτυχήμασι 1 
ἀτυχήματʼ 1 
ἀτυχήματι 1 
ἀτυχής 1 
ἀτυχήσαντες 1 
ἀτυχήσαντος 1 
ἀτυχήσασι 1 
ἀτυχίαις 1 
ἀτυχίᾳ 1 
ἀτυχηθέντων 1 
ἀτυχησάντων 1 
ἀτυχοῦντα 1 
ἀτυχοῦσαν 1 
ἀτυχῶ 1 
ἀτυχῶν 1 
ἀτυχῶσι 1 
ἀτυχῶσιν 1 
ἀτόκῳ 1 
ἀτόπου 1 
ἀτόπως 1 
ἀτύχημα 1 
ἀφάνισιν 1 
ἀφέληταί 1 
ἀφέλητε 1 
ἀφέλοι 1 
ἀφέλοιντο 1 
ἀφέλωνται 1 
ἀφέντα 1 
ἀφέντος 1 
ἀφέξεσθε 1 
ἀφέσθαι 1 
ἀφέσταμεν 1 
ἀφέστατε 1 
ἀφέστηκα 1 
ἀφέστηκε 1 
ἀφέστηκεν 1 
ἀφήσειν 1 
ἀφήσετʼ 1 
ἀφήσομεν 1 
ἀφίεσαν 1 
ἀφίετο 1 
ἀφίημί 1 
ἀφίης 1 
ἀφίησι 1 
ἀφίκεθʼ 1 
ἀφίκοιτο 1 
ἀφίκωνται 1 
ἀφίξεσθαι 1 
ἀφίστασο 1 
ἀφαιρήσεσθαι 1 
ἀφαιρήσεταί 1 
ἀφαιρεθέντων 1 
ἀφαιρεθήσεται 1 
ἀφαιρεθήσομαι 1 
ἀφαιρεθήσονται 1 
ἀφαιρεθείη 1 
ἀφαιρεθείς 1 
ἀφαιρεθείσης 1 
ἀφαιρεθεῖεν 1 
ἀφαιρετέον 1 
ἀφαιρεῖς 1 
ἀφαιρεῖταί 1 
ἀφαιρησόμεθα 1 
ἀφαιρουμένων 1 
ἀφαιρούμενόν 1 
ἀφαιροῦνται 1 
ἀφαιροῦντας 1 
ἀφαιρῆσθε 1 
ἀφαιρῆται 1 
ἀφαμαρτεῖν 1 
ἀφανίζουσιν 1 
ἀφανίσαι 1 
ἀφανίσαντες 1 
ἀφανίσας 1 
ἀφανιζόντων 1 
ἀφανισθεισῶν 1 
ἀφανοῦς 1 
ἀφαρπάζοντα 1 
ἀφείη 1 
ἀφείην 1 
ἀφείησαν 1 
ἀφείητʼ 1 
ἀφείκαμέν 1 
ἀφείκασίν 1 
ἀφείκασι 1 
ἀφείλεσθε 1 
ἀφείλοντʼ 1 
ἀφείλοντό 1 
ἀφείμεθα 1 
ἀφεθήσεσθαι 1 
ἀφεθήσεται 1 
ἀφεθῶσιν 1 
ἀφειδέστερον 1 
ἀφεικότα 1 
ἀφειμένη 1 
ἀφειμένος 1 
ἀφειμένων 1 
ἀφελομένων 1 
ἀφελόμενοι 1 
ἀφελόντας 1 
ἀφεμένοις 1 
ἀφεστηκυίας 1 
ἀφεστᾶσι 1 
ἀφεστᾶσιν 1 
ἀφεστῶτα 1 
ἀφεῖλε 1 
ἀφεῖμεν 1 
ἀφεῖτʼ 1 
ἀφεῖτο 1 
ἀφημερεύοντας 1 
ἀφθονία 1 
ἀφθονίαν 1 
ἀφθονίας 1 
ἀφθονίᾳ 1 
ἀφθονωτέροις 1 
ἀφθονώτερʼ 1 
ἀφθόνοις 1 
ἀφθόνους 1 
ἀφθόνων 1 
ἀφιέμην 1 
ἀφιέντʼ 1 
ἀφιέντες 1 
ἀφιέντων 1 
ἀφιγμένοι 1 
ἀφιγμένους 1 
ἀφιγμένων 1 
ἀφιεὶς 1 
ἀφιεῖσα 1 
ἀφικνουμέναις 1 
ἀφικνουμένους 1 
ἀφικνούμενʼ 1 
ἀφικνούμεναι 1 
ἀφικνούμενοι 1 
ἀφικνούμενον 1 
ἀφικνῆταί 1 
ἀφικομένας 1 
ἀφικόμεθα 1 
ἀφικόμενον 1 
ἀφιστάμεθα 1 
ἀφιστάμενος 1 
ἀφιστάναι 1 
ἀφιστῆται 1 
ἀφιῆτε 1 
ἀφορίζεις 1 
ἀφορίσας 1 
ἀφορητότερον 1 
ἀφορμαῖς 1 
ἀφοσιωσάμενος 1 
ἀφραδίῃσιν 1 
ἀφυλάκτων 1 
ἀφύλακτος 1 
ἀφώνου 1 
ἀφῃρέθηθʼ 1 
ἀφῃρέθην 1 
ἀφῃρέθησαν 1 
ἀφῃρήμεθα 1 
ἀφῃρηκὼς 1 
ἀφῃρημένος 1 
ἀφῃρημένων 1 
ἀφῆκʼ 1 
ἀφῆκέ 1 
ἀφῆκέν 1 
ἀφῆκαν 1 
ἀφῶμεν 1 
ἀφῶσί 1 
ἀχάριστοί 1 
ἀχάριστοι 1 
ἀχάριστον 1 
ἀχαρίστου 1 
ἀχαρίστους 1 
ἀχαριστίας 1 
ἀχθένθʼ 1 
ἀχθέντα 1 
ἀχθοίμην 1 
ἀχθόμενοι 1 
ἀχθόμενος 1 
ἀχθῇ 1 
ἀχρήστως 1 
ἀχρεῖα 1 
ἀχρεῖον 1 
ἀχρηστοτέροις 1 
ἀχρηστοτέρους 1 
ἀψευδεῖν 1 
ἀψευδὲς 1 
ἀψευδὴς 1 
ἀψοφητεὶ 1 
ἀψύχων 1 
ἀόρισθʼ 1 
ἁγίων 1 
ἁγημένα 1 
ἁγιστεύω 1 
ἁγιωτάτας 1 
ἁγιωτάτῳ 1 
ἁγιώτατα 1 
ἁγιώτατοι 1 
ἁγνὴ 1 
ἁγὼν 1 
ἁθροίσαντʼ 1 
ἁθρόʼ 1 
ἁθρόαν 1 
ἁθρόοι 1 
ἁθρόοις 1 
ἁθρόος 1 
ἁκεῖνοι 1 
ἁκεῖνος 1 
ἁλίσκεται 1 
ἁλίσκοιο 1 
ἁλίσκοιτο 1 
ἁλίσκωνται 1 
ἁλίᾳ 1 
ἁλισκέσθω 1 
ἁλισκομένοις 1 
ἁλισκόμενον 1 
ἁλισκόμενόν 1 
ἁλοίη 1 
ἁλούσῃ 1 
ἁλοῦσι 1 
ἁλόντʼ 1 
ἁλόντας 1 
ἁλόντι 1 
ἁλόντων 1 
ἁλύσει 1 
ἁλώσεσθαι 1 
ἁλώσεταί 1 
ἁλώσονται 1 
ἁλῶσιν 1 
ἁλῷς 1 
ἁμάξης 1 
ἁμάρτημʼ 1 
ἁμάρτητʼ 1 
ἁμέρᾳ 1 
ἁμέων 1 
ἁμαξιαίους 1 
ἁμαρτάνοντας 1 
ἁμαρτία 1 
ἁμαρτίαν 1 
ἁμαρτανόντων 1 
ἁμαρτηθεῖσιν 1 
ἁμαρτοῦσι 1 
ἁμαρτόντα 1 
ἁμαρτόντες 1 
ἁμὲ 1 
ἁνήρ 1 
ἁπλούστατον 1 
ἁπλούστερον 1 
ἁπλοῖ 1 
ἁπλοῦς 1 
ἁπλᾶς 1 
ἁπλῆ 1 
ἁπτόμενος 1 
ἁρμοσταῖς 1 
ἁρμοστὰς 1 
ἁρμοστῇ 1 
ἁρμόττειν 1 
ἁρμόττον 1 
ἁρμόττοντʼ 1 
ἁρμόττοντα 1 
ἁρμόττουσα 1 
ἁρμόττουσαν 1 
ἁρπάζει 1 
ἁρπάζειν 1 
ἁρπάζοντος 1 
ἁρπάσαντες 1 
ἁρπάσας 1 
ἁρπαγῇ 1 
ἁρπασθέντος 1 
ἁψαμένῳ 1 
ἄγαμον 1 
ἄγαμος 1 
ἄγγελον 1 
ἄγγελος 1 
ἄγεθʼ 1 
ἄγεις 1 
ἄγεται 1 
ἄγετε 1 
ἄγηται 1 
ἄγνοια 1 
ἄγνωμον 1 
ἄγοι 1 
ἄγομεν 1 
ἄγον 1 
ἄγοντας 1 
ἄγοντος 1 
ἄγουσα 1 
ἄγουσαν 1 
ἄγχει 1 
ἄγχομεν 1 
ἄγχοντες 1 
ἄγωσι 1 
ἄδετοι 1 
ἄδηλʼ 1 
ἄδηλα 1 
ἄδοξος 1 
ἄθλιός 1 
ἄκακος 1 
ἄκοντʼ 1 
ἄκοντές 1 
ἄκοντι 1 
ἄκουσιν 1 
ἄκριτος 1 
ἄκυρά 1 
ἄκυρος 1 
ἄλγεα 1 
ἄλογόν 1 
ἄλυπον 1 
ἄμαχόν 1 
ἄμεικτος 1 
ἄμεινόν 1 
ἄμισθον 1 
ἄμισθος 1 
ἄμμιγα 1 
ἄμπελοι 1 
ἄνακτα 1 
ἄνανδροι 1 
ἄναξ 1 
ἄνελʼ 1 
ἄνθεα 1 
ἄνθρωπόν 1 
ἄνισον 1 
ἄνοιʼ 1 
ἄξειν 1 
ἄξω 1 
ἄοπλοι 1 
ἄπαγε 1 
ἄπαιδά 1 
ἄπαιδες 1 
ἄπεισιν 1 
ἄπιμεν 1 
ἄπισθʼ 1 
ἄπληστος 1 
ἄπλους 1 
ἄπο 1 
ἄποινʼ 1 
ἄπολιν 1 
ἄπρακτόν 1 
ἄπρατον 1 
ἄπωθεν 1 
ἄρισται 1 
ἄριστοι 1 
ἄρνησίς 1 
ἄρξας 1 
ἄρξασι 1 
ἄρξει 1 
ἄρξειε 1 
ἄρξῃ 1 
ἄρρην 1 
ἄρρητʼ 1 
ἄρτους 1 
ἄρχεται 1 
ἄρχομαι 1 
ἄρχοντά 1 
ἄρχωσιν 1 
ἄσιτοι 1 
ἄσμενος 1 
ἄσπειστος 1 
ἄσπονδος 1 
ἄστρα 1 
ἄσωτον 1 
ἄτακτα 1 
ἄτακτον 1 
ἄτης 1 
ἄτολμον 1 
ἄτολμος 1 
ἄτοπος 1 
ἄτοπόν 1 
ἄφετʼ 1 
ἄφθονα 1 
ἄφθονόν 1 
ἄφιλος 1 
ἄφυκτον 1 
ἄχθεσθαί 1 
ἄχθεσθε 1 
ἄχρηστα 1 
ἄχρηστος 1 
ἅθρουν 1 
ἅλας 1 
ἅλες 1 
ἅλως 1 
ἅμιλλα 1 
ἅνθρωπός 1 
ἅπαντά 1 
ἅπαντάς 1 
ἅπαντος 1 
ἅπασίν 1 
ἅπτεται 1 
ἅτε 1 
ἅτερος 1 
ἅψοιτο 1 
ἆθλα 1 
Ἀΐδην 1 
Ἀβδηρίταις 1 
Ἀβυδηνούς 1 
Ἀβύδῳ 1 
Ἀγάθαρχον 1 
Ἀγάθωνα 1 
Ἀγαθοκλέους 1 
Ἀγαπαῖος 1 
Ἀγαυόν 1 
Ἀγλαύρου 1 
Ἀγορά 1 
Ἀγύρριον 1 
Ἀδειμάντου 1 
Ἀδικημάτων 1 
Ἀδράστειαν 1 
Ἀθαναίοις 1 
Ἀθηναίη 1 
Ἀθηναῖοί 1 
Ἀθηνοδώρῳ 1 
Ἀθηνῶν 1 
Ἀκάμαντʼ 1 
Ἀκαδημείας 1 
Ἀκαμαντίδʼ 1 
Ἀκαμαντίδαι 1 
Ἀκαμαντίδι 1 
Ἀκαρνανίαν 1 
Ἀλκέτας 1 
Ἀλκέτην 1 
Ἀλκίμαχος 1 
Ἀλκιβιάδην 1 
Ἀλκιβιάδης 1 
Ἀλκιβιάδου 1 
Ἀλκιβιάδῃ 1 
Ἀλκιμάχῳ 1 
Ἀλκμεωνιδῶν 1 
Ἀλωπεκοννήσῳ 1 
Ἀλόπης 1 
Ἀμάδοκος 1 
Ἀμαδόκῳ 1 
Ἀμαζόνων 1 
Ἀμβρακίας 1 
Ἀμεινίου 1 
Ἀμυθέωνι 1 
Ἀμυθέωνος 1 
Ἀμφίλοχον 1 
Ἀμφίπολίς 1 
Ἀμφίσσης 1 
Ἀμφικτυονικόν 1 
Ἀμφικτυονικὰς 1 
Ἀμφικτύονʼ 1 
Ἀμφιπολίταις 1 
Ἀμφισσεῦσι 1 
Ἀμφιόνεσσι 1 
Ἀνάγνωσις 1 
Ἀναγιγνώσκει 1 
Ἀναγυράσιον 1 
Ἀναγυρασίου 1 
Ἀνακείου 1 
Ἀναξαγόρᾳ 1 
Ἀναξιμένην 1 
Ἀναφλύστιον 1 
Ἀνδρίου 1 
Ἀνδραπόδων 1 
Ἀνδροκλέα 1 
Ἀνδροκλέους 1 
Ἀνδροκλείδης 1 
Ἀνδρομένει 1 
Ἀνδροτίωνί 1 
Ἀνδροτίωνός 1 
Ἀνεμοίτας 1 
Ἀνθεμοῦντα 1 
Ἀνθεμόκριτον 1 
Ἀντίγραφα 1 
Ἀντίληξις 1 
Ἀντίμαχον 1 
Ἀντίοχον 1 
Ἀντίπατρον 1 
Ἀντίσσης 1 
Ἀνταλκίδου 1 
Ἀντιγένης 1 
Ἀντιγραφή 1 
Ἀντιγόνην 1 
Ἀντιγόνης 1 
Ἀντιδωρίδην 1 
Ἀντιδωρίδης 1 
Ἀντιδόσεως 1 
Ἀντιδώρῳ 1 
Ἀντιμέδων 1 
Ἀντιοχίδαι 1 
Ἀντισθένει 1 
Ἀντιφάνει 1 
Ἀντιφάνην 1 
Ἀντιφάνης 1 
Ἀντιφίλου 1 
Ἀντιφῶντα 1 
Ἀντρῶνας 1 
Ἀπατουρίοις 1 
Ἀπημάντου 1 
Ἀπογραφῆς 1 
Ἀπολλωνίδης 1 
Ἀπολλωνίδῃ 1 
Ἀπόδειξις 1 
Ἀπόληξις 1 
Ἀρά 1 
Ἀρίστων 1 
Ἀρίστωνι 1 
Ἀραφῆνάδε 1 
Ἀργαῖον 1 
Ἀργείοις 1 
Ἀργείου 1 
Ἀργείῳ 1 
Ἀργολικὸν 1 
Ἀργούρας 1 
Ἀρεθουσίῳ 1 
Ἀρεοπαγῖται 1 
Ἀρετῆς 1 
Ἀριθμὸς 1 
Ἀριοβαρζάνου 1 
Ἀριοβαρζάνῃ 1 
Ἀριστάρχῳ 1 
Ἀρισταίχμου 1 
Ἀριστείδης 1 
Ἀριστείδῃ 1 
Ἀριστογένει 1 
Ἀριστογένη 1 
Ἀριστογένης 1 
Ἀριστογείτονα 1 
Ἀριστοδήμου 1 
Ἀριστολόχῳ 1 
Ἀριστομένει 1 
Ἀριστονίκου 1 
Ἀριστονόη 1 
Ἀριστοτέλει 1 
Ἀριστόδημον 1 
Ἀριστόδημός 1 
Ἀριστόκλειαν 1 
Ἀριστόλεως 1 
Ἀριστόλοχον 1 
Ἀριστόμαχόν 1 
Ἀριστόμηδες 1 
Ἀριστόνουν 1 
Ἀριστόνῳ 1 
Ἀρκάδα 1 
Ἀρκάδες 1 
Ἀρκέσαντι 1 
Ἀρκαδία 1 
Ἀρκαδίας 1 
Ἀρκτοῦρον 1 
Ἀρτάβαζος 1 
Ἀρταβάζῳ 1 
Ἀρτεμισία 1 
Ἀρχέπολις 1 
Ἀρχίδαμος 1 
Ἀρχίνου 1 
Ἀρχίου 1 
Ἀρχίππην 1 
Ἀρχεβίῳ 1 
Ἀρχεδάμαντος 1 
Ἀρχελάου 1 
Ἀρχενομίδῃ 1 
Ἀρχεπόλιδι 1 
Ἀρχεστράτου 1 
Ἀρχετίων 1 
Ἀρχιδίκη 1 
Ἀρχιδίκην 1 
Ἀρχιμάχου 1 
Ἀρχύταν 1 
Ἀρύββαν 1 
Ἀσίᾳ 1 
Ἀστεῖος 1 
Ἀστρατείας 1 
Ἀσωπὸς 1 
Ἀτελείας 1 
Ἀτρεστίδαν 1 
Ἀτρεστίδας 1 
Ἀτρεστίδᾳ 1 
Ἀτρόμητον 1 
Ἀττικάς 1 
Ἀττικιστί 1 
Ἀττικοῖς 1 
Ἀττικῇ 1 
Ἀφίδναζέ 1 
Ἀφαρέα 1 
Ἀφαρέως 1 
Ἀφαρεὺς 1 
Ἀφιδναίῳ 1 
Ἀφοβήτου 1 
Ἀφόβητε 1 
Ἀφόβητον 1 
Ἀφόβητος 1 
Ἀχαιούς 1 
Ἀχαιοὶ 1 
Ἀχαιῶν 1 
Ἀχερδούσιος 1 
Ἀψεφίωνος 1 
Ἁβρώνιχος 1 
Ἁγνουσίῳ 1 
Ἁγνούσιος 1 
Ἁγνόφιλον 1 
Ἁγνόφιλος 1 
Ἁζηνιεὺς 1 
Ἁλέων 1 
Ἁλαιεῖ 1 
Ἁλεῖς 1 
Ἁλιμουσίοις 1 
Ἁλιμουσίους 1 
Ἁλιμουσίων 1 
Ἁλιρροθίου 1 
Ἁλῴοις 1 
Ἁρματέως 1 
Ἁρπάλου 1 
Ἄβυδον 1 
Ἄδωνιν 1 
Ἄκανθον 1 
Ἄκην 1 
Ἄνδριον 1 
Ἄντειαν 1 
Ἄντισσαν 1 
Ἄνυτος 1 
Ἄρατος 1 
Ἄργουραν 1 
Ἄρεως 1 
Ἄρθμιος 1 
Ἄρχιππον 1 
Ἄφιδναν 1 
Ἄφοβόν 1 
Ἅβρων 1 
Ἅλου 1 
ἐ 1 
ἐάσαι 1 
ἐάσαιτʼ 1 
ἐάσαντα 1 
ἐάσαντας 1 
ἐάσατε 1 
ἐάσειεν 1 
ἐάσεις 1 
ἐάσηθʼ 1 
ἐάσητέ 1 
ἐάσουσιν 1 
ἐαθέντα 1 
ἐατέον 1 
ἐατέος 1 
ἐβάδιζʼ 1 
ἐβάδιζε 1 
ἐβάδιζες 1 
ἐβίω 1 
ἐβαδίζετε 1 
ἐβασάνιζον 1 
ἐβασίλευεν 1 
ἐβιάζετο 1 
ἐβιάσθη 1 
ἐβλασφήμησαν 1 
ἐβοήθουν 1 
ἐβοηθοῦμεν 1 
ἐβουλήθημεν 1 
ἐβουλευσάμεθα 1 
ἐβουλευσάμην 1 
ἐβουλεύεθʼ 1 
ἐβουλεύεσθʼ 1 
ἐβουλεύονθʼ 1 
ἐβουλεύσαντʼ 1 
ἐβουλεύσαντο 1 
ἐβουλεύσασθʼ 1 
ἐβουλεύσασθε 1 
ἐβουλεύσατο 1 
ἐβουλόμεθα 1 
ἐβούλετό 1 
ἐβούλευεν 1 
ἐβούλευον 1 
ἐβούλονθʼ 1 
ἐβοᾶτε 1 
ἐγάμει 1 
ἐγέγραπτʼ 1 
ἐγένεσθε 1 
ἐγένετʼ 1 
ἐγένετό 1 
ἐγένονθʼ 1 
ἐγένοντʼ 1 
ἐγένοντό 1 
ἐγένου 1 
ἐγίγνωσκεν 1 
ἐγίγνωσκον 1 
ἐγγέγραμμαι 1 
ἐγγέγραφεν 1 
ἐγγείου 1 
ἐγγεγενημένου 1 
ἐγγεγενημένων 1 
ἐγγεγραμμένοις 1 
ἐγγεγραφώς 1 
ἐγγενήσεται 1 
ἐγγενομένου 1 
ἐγγράφεσθαι 1 
ἐγγράφονται 1 
ἐγγράψουσιν 1 
ἐγγραφέντα 1 
ἐγγραφέντες 1 
ἐγγραφέντων 1 
ἐγγραφήσεσθαι 1 
ἐγγραφείς 1 
ἐγγραφεὶς 1 
ἐγγραφόντων 1 
ἐγγραφὰς 1 
ἐγγραφὴν 1 
ἐγγραφῆς 1 
ἐγγραφῇ 1 
ἐγγυήσαντα 1 
ἐγγυήσασθαι 1 
ἐγγυησάμενον 1 
ἐγγυησάμενός 1 
ἐγγυησομένους 1 
ἐγγυητὴ 1 
ἐγγυητὴν 1 
ἐγγυωμένῳ 1 
ἐγγυώμεθʼ 1 
ἐγγυώμενος 1 
ἐγγυᾶται 1 
ἐγγυᾷ 1 
ἐγγυῆσαι 1 
ἐγγυῶντα 1 
ἐγγυῶνται 1 
ἐγγόνους 1 
ἐγγόνων 1 
ἐγγύαι 1 
ἐγγύθεν 1 
ἐγγύταθʼ 1 
ἐγγύτατʼ 1 
ἐγγύῃ 1 
ἐγείρεται 1 
ἐγενόμεθα 1 
ἐγεώργει 1 
ἐγιγνόμεθʼ 1 
ἐγκέκληκε 1 
ἐγκέφαλον 1 
ἐγκαλέσειε 1 
ἐγκαλέσειεν 1 
ἐγκαλεῖθʼ 1 
ἐγκαλούμενοι 1 
ἐγκαλούντων 1 
ἐγκαλοῦντʼ 1 
ἐγκαλοῦντας 1 
ἐγκαλοῦντι 1 
ἐγκαλοῦντος 1 
ἐγκαλοῦσίν 1 
ἐγκαλῶσιν 1 
ἐγκατέλιπεν 1 
ἐγκατέστησεν 1 
ἐγκαταλίπητε 1 
ἐγκαταλείπων 1 
ἐγκαταλειπόμενοί 1 
ἐγκαταλειφθέντων 1 
ἐγκαταλελοίπασι 1 
ἐγκαταλελοίπασιν 1 
ἐγκαταλιπόντα 1 
ἐγκαταλιπόντας 1 
ἐγκατελήφθησαν 1 
ἐγκεκλημένοις 1 
ἐγκεκτημένων 1 
ἐγκεχείρικε 1 
ἐγκεχειρίκασι 1 
ἐγκλήμασι 1 
ἐγκλήμασιν 1 
ἐγκλείσας 1 
ἐγκρατῆ 1 
ἐγκρατῶς 1 
ἐγκριθῇ 1 
ἐγκτήματα 1 
ἐγκυκλίους 1 
ἐγκωμιάζειν 1 
ἐγκωμιάζοντες 1 
ἐγκωμιάσαντά 1 
ἐγκωμιάσειεν 1 
ἐγκώμια 1 
ἐγκώμιον 1 
ἐγλίχετο 1 
ἐγνωκότος 1 
ἐγνωκότων 1 
ἐγνωκώς 1 
ἐγνωρισμένοι 1 
ἐγνωσμένʼ 1 
ἐγνωσμένοις 1 
ἐγνωσμένου 1 
ἐγνώκατʼ 1 
ἐγνώριζον 1 
ἐγνῶσθαι 1 
ἐγράφετο 1 
ἐγράφης 1 
ἐγράφησαν 1 
ἐγράψατό 1 
ἐγρήγορεν 1 
ἐγραμμάτευε 1 
ἐγραμμάτευες 1 
ἐγχέαι 1 
ἐγχειρήματʼ 1 
ἐγχειρήσαιμʼ 1 
ἐγχειρίζει 1 
ἐγχειρίζετε 1 
ἐγχειρίζομεν 1 
ἐγχειρίζουσιν 1 
ἐγχειρίσαι 1 
ἐγχειρίσαιεν 1 
ἐγχειρίσαντες 1 
ἐγχειρεῖ 1 
ἐγχειριδίου 1 
ἐγχειριεῖ 1 
ἐγχειριῶν 1 
ἐγχειροῦνθʼ 1 
ἐγχειροῦντα 1 
ἐγχειροῦντας 1 
ἐγχειροῦντες 1 
ἐγχειροῦσί 1 
ἐγχειρῶ 1 
ἐγχειρῶν 1 
ἐγχειρῶσι 1 
ἐγχεῖ 1 
ἐγχωρεῖ 1 
ἐγχωρῇ 1 
ἐγᾦμαι 1 
ἐδάνεισάς 1 
ἐδάνεισαν 1 
ἐδάνεισε 1 
ἐδέδοκτο 1 
ἐδέησαν 1 
ἐδέθη 1 
ἐδέθησαν 1 
ἐδέξαντʼ 1 
ἐδέξασθε 1 
ἐδέοντό 1 
ἐδέου 1 
ἐδέχεσθʼ 1 
ἐδέχοντο 1 
ἐδήλωσε 1 
ἐδήμευσεν 1 
ἐδίδαξʼ 1 
ἐδίδαξα 1 
ἐδίδαξας 1 
ἐδίδαξεν 1 
ἐδίδοτο 1 
ἐδίκασα 1 
ἐδίκασεν 1 
ἐδίωκες 1 
ἐδίωξε 1 
ἐδίωξεν 1 
ἐδανείζεθʼ 1 
ἐδανείζετο 1 
ἐδανείσαντο 1 
ἐδανείσθη 1 
ἐδασμολόγησεν 1 
ἐδαφῶν 1 
ἐδείκνυον 1 
ἐδείκνυσαν 1 
ἐδείκνυτο 1 
ἐδείξατʼ 1 
ἐδείξατε 1 
ἐδεδίει 1 
ἐδεδίεις 1 
ἐδεδίκαστο 1 
ἐδεδανείκειν 1 
ἐδεδώκεμεν 1 
ἐδεχόμην 1 
ἐδεόμην 1 
ἐδεῖτʼ 1 
ἐδεῖτε 1 
ἐδημεύσατε 1 
ἐδημηγορεῖτο 1 
ἐδημηγόρεις 1 
ἐδημοκρατοῦντο 1 
ἐδιακονήθησαν 1 
ἐδιδάχθη 1 
ἐδιδάχθηθʼ 1 
ἐδικάζεθʼ 1 
ἐδικάζετε 1 
ἐδικάζετό 1 
ἐδικάζομεν 1 
ἐδικάζοντʼ 1 
ἐδικάζοντο 1 
ἐδικάσατε 1 
ἐδικάσατό 1 
ἐδοκεῖτʼ 1 
ἐδορυφόρει 1 
ἐδούλευε 1 
ἐδούλευσεν 1 
ἐδυνήθης 1 
ἐδυνήθητʼ 1 
ἐδυσχέραινον 1 
ἐδωροδόκουν 1 
ἐδόξαμεν 1 
ἐδύναθʼ 1 
ἐδύνατʼ 1 
ἐδώκαθʼ 1 
ἐδώκαμεν 1 
ἐδώκατέ 1 
ἐζήλουν 1 
ἐζήλωκε 1 
ἐζήτησʼ 1 
ἐζηλωκότα 1 
ἐζημίου 1 
ἐζημίωσθε 1 
ἐζημίωτο 1 
ἐζημιώκασιν 1 
ἐζημιώσατε 1 
ἐζητηκότας 1 
ἐθάρρει 1 
ἐθάρρησε 1 
ἐθέλετε 1 
ἐθέλοιμι 1 
ἐθέλοιτʼ 1 
ἐθέλοντʼ 1 
ἐθέλοντά 1 
ἐθέλω 1 
ἐθέμεθα 1 
ἐθαυμάσθησαν 1 
ἐθαύμαζον 1 
ἐθελέχθρως 1 
ἐθελήσανθʼ 1 
ἐθελήσαντʼ 1 
ἐθελήσαντας 1 
ἐθελήσαντος 1 
ἐθελήσεθʼ 1 
ἐθελήσετʼ 1 
ἐθελήσω 1 
ἐθελοντάς 1 
ἐθελοντής 1 
ἐθελοντὰς 1 
ἐθελοντῶν 1 
ἐθελούσης 1 
ἐθεράπευεν 1 
ἐθεᾶσθε 1 
ἐθισμὸς 1 
ἐθορυβεῖσθε 1 
ἐκάλεσεν 1 
ἐκέκτηθʼ 1 
ἐκέκτητο 1 
ἐκέλευε 1 
ἐκέλευσά 1 
ἐκέλευσαν 1 
ἐκέχρηντʼ 1 
ἐκέχρηντο 1 
ἐκήρυττον 1 
ἐκίνουν 1 
ἐκαθήμην 1 
ἐκακοτέχνει 1 
ἐκακοτέχνουν 1 
ἐκακούργει 1 
ἐκαλίστρουν 1 
ἐκαλεῖτε 1 
ἐκαρπώσατο 1 
ἐκβάλλετε 1 
ἐκβάλλουσιν 1 
ἐκβάλωνται 1 
ἐκβάλῃ 1 
ἐκβάντες 1 
ἐκβέβηκεν 1 
ἐκβέβηχʼ 1 
ἐκβέβληκα 1 
ἐκβαίνειν 1 
ἐκβαλλόντων 1 
ἐκβαλοῦντας 1 
ἐκβαλόντα 1 
ἐκβαλόντων 1 
ἐκβαλών 1 
ἐκβεβλήκασιν 1 
ἐκβεβλημένη 1 
ἐκβολῆς 1 
ἐκβὰν 1 
ἐκβὰς 1 
ἐκβῆναι 1 
ἐκβῇ 1 
ἐκγένοιτʼ 1 
ἐκγράφεσθαι 1 
ἐκγραψαμένους 1 
ἐκγόνους 1 
ἐκγόνων 1 
ἐκδέδωκας 1 
ἐκδέδωκεν 1 
ἐκδέχεσθαί 1 
ἐκδέχεται 1 
ἐκδίδοσθαι 1 
ἐκδίδωσιν 1 
ἐκδεδυκέναι 1 
ἐκδεδύσθαι 1 
ἐκδεξάμενος 1 
ἐκδεχόμενοι 1 
ἐκδιδοὺς 1 
ἐκδιδότω 1 
ἐκδιδῷ 1 
ἐκδοθείσας 1 
ἐκδοθείσης 1 
ἐκδοθῆναι 1 
ἐκδοτέον 1 
ἐκδούς 1 
ἐκδοὺς 1 
ἐκδυόμενον 1 
ἐκδόντας 1 
ἐκδόντων 1 
ἐκδόσεις 1 
ἐκδύειν 1 
ἐκδώσειν 1 
ἐκδώσω 1 
ἐκδῶ 1 
ἐκδῶσιν 1 
ἐκεινοσὶ 1 
ἐκεκληρονομήκεις 1 
ἐκελεύομεν 1 
ἐκεχειροτόνητο 1 
ἐκεχρήμην 1 
ἐκεῖθέν 1 
ἐκεῖνά 1 
ἐκθερίσαι 1 
ἐκινδυνεύσατε 1 
ἐκινδύνευες 1 
ἐκινδύνευσα 1 
ἐκινοῦμεν 1 
ἐκκέοιτο 1 
ἐκκαλέσαιθʼ 1 
ἐκκεκαρπωμένων 1 
ἐκκεκομμένον 1 
ἐκκλέπτων 1 
ἐκκλέψας 1 
ἐκκλείεται 1 
ἐκκλησιάζοντας 1 
ἐκκλησιάζουσιν 1 
ἐκκλησιάζῃ 1 
ἐκκλησιαστικὸν 1 
ἐκκολάψαντας 1 
ἐκκολάψαντες 1 
ἐκκρουομένης 1 
ἐκκρούει 1 
ἐκκρούειν 1 
ἐκκρούοντες 1 
ἐκκρούσας 1 
ἐκκρούσω 1 
ἐκκρούων 1 
ἐκκρούῃ 1 
ἐκκόψαιεν 1 
ἐκκόψει 1 
ἐκλάετʼ 1 
ἐκλέγεσθαι 1 
ἐκλέγων 1 
ἐκλέξαντα 1 
ἐκλέξας 1 
ἐκλήθη 1 
ἐκλήθην 1 
ἐκλήτευσεν 1 
ἐκλαλήσας 1 
ἐκλαλεῖ 1 
ἐκλείπει 1 
ἐκλεγόμενοι 1 
ἐκλεγόντων 1 
ἐκλελαληκέναι 1 
ἐκλελύσθαι 1 
ἐκλεξάμενος 1 
ἐκληρονόμει 1 
ἐκληροῦ 1 
ἐκληροῦσθʼ 1 
ἐκλιπόντες 1 
ἐκλογιζομένοις 1 
ἐκλογιζόμενοι 1 
ἐκλογιζόμενον 1 
ἐκλύει 1 
ἐκλύσας 1 
ἐκλώζετε 1 
ἐκμαθεῖν 1 
ἐκμαρτυρήσας 1 
ἐκνίψει 1 
ἐκνενευρισμένοι 1 
ἐκοινολογεῖτο 1 
ἐκοινώνησεν 1 
ἐκομίζοντο 1 
ἐκομίσαντο 1 
ἐκομίσασθε 1 
ἐκπέμποντα 1 
ἐκπέμπωμεν 1 
ἐκπέμψαι 1 
ἐκπέμψητʼ 1 
ἐκπέπραται 1 
ἐκπέφευγα 1 
ἐκπίπτειν 1 
ἐκπεμψάσῃ 1 
ἐκπεπλευκυίας 1 
ἐκπεπλευκότων 1 
ἐκπεπλεύκασι 1 
ἐκπεπληγμένοι 1 
ἐκπεπληγμένος 1 
ἐκπεπληγμένους 1 
ἐκπεπτωκότων 1 
ἐκπεσοῦνται 1 
ἐκπεσοῦσι 1 
ἐκπεσόντας 1 
ἐκπεσόντες 1 
ἐκπεσόντων 1 
ἐκπεφευγέναι 1 
ἐκπεφορηκότα 1 
ἐκπεφορημένα 1 
ἐκπιεῖν 1 
ἐκπλέοντα 1 
ἐκπλέοντας 1 
ἐκπλέουσιν 1 
ἐκπλέωμεν 1 
ἐκπλαγῆναι 1 
ἐκπλευσάσαις 1 
ἐκπλεύσεσθαι 1 
ἐκπλεύσω 1 
ἐκπλεύσωσιν 1 
ἐκπλεύσῃ 1 
ἐκπλεῖ 1 
ἐκπολιορκηθῆναι 1 
ἐκπρεμνίσαντες 1 
ἐκπώματʼ 1 
ἐκράτει 1 
ἐκράτουν 1 
ἐκρίθη 1 
ἐκρίναμεν 1 
ἐκρίνετο 1 
ἐκρατεῖτʼ 1 
ἐκρατοῦντο 1 
ἐκρινόμεθα 1 
ἐκροτεῖθʼ 1 
ἐκστάντα 1 
ἐκστὰς 1 
ἐκσῴζειν 1 
ἐκτέτεικα 1 
ἐκτέτεικε 1 
ἐκτήσαθʼ 1 
ἐκτήσαντο 1 
ἐκτήσασθε 1 
ἐκτίλλειν 1 
ἐκτίνοντας 1 
ἐκτίνουσιν 1 
ἐκτίνωμεν 1 
ἐκτίνων 1 
ἐκτείσαντας 1 
ἐκτείσαντες 1 
ἐκτείσωσι 1 
ἐκτείσωσιν 1 
ἐκτεθέντων 1 
ἐκτεισθέντος 1 
ἐκτεισθῇ 1 
ἐκτετεικέναι 1 
ἐκτετεικὼς 1 
ἐκτετισμέναι 1 
ἐκτεῖναι 1 
ἐκτιθέντων 1 
ἐκτιθεὶς 1 
ἐκτρέπεταί 1 
ἐκτραχηλισθῆναι 1 
ἐκτός 1 
ἐκτὸς 1 
ἐκτᾶσθε 1 
ἐκυβέρνων 1 
ἐκφέρει 1 
ἐκφέρεσθε 1 
ἐκφέρονται 1 
ἐκφέρωνται 1 
ἐκφερόμενα 1 
ἐκφορήσαιτό 1 
ἐκφορήσασθαι 1 
ἐκφορᾷ 1 
ἐκφορῆσαι 1 
ἐκφυγεῖν 1 
ἐκφύοι 1 
ἐκωλύθη 1 
ἐκωλύθητε 1 
ἐκωλύσαμεν 1 
ἐκόμιζεν 1 
ἐκόμισεν 1 
ἐκύρωσαν 1 
ἐκώλυε 1 
ἐκώλυον 1 
ἐκώλυσʼ 1 
ἐκώμαζέ 1 
ἐλάαιν 1 
ἐλάβετε 1 
ἐλάβομεν 1 
ἐλάγχανε 1 
ἐλάγχανεν 1 
ἐλάγχανες 1 
ἐλάνθανε 1 
ἐλάνθανον 1 
ἐλάττονʼ 1 
ἐλάττονι 1 
ἐλάχετε 1 
ἐλάχιστος 1 
ἐλάχιστόν 1 
ἐλέγετο 1 
ἐλέγχει 1 
ἐλέγχεις 1 
ἐλέγχονται 1 
ἐλέγχοντας 1 
ἐλέγχοντος 1 
ἐλέλυτο 1 
ἐλέφαντός 1 
ἐλέων 1 
ἐλαίου 1 
ἐλαγχάνετε 1 
ἐλαιοπώλην 1 
ἐλαττουμένου 1 
ἐλαττούμενος 1 
ἐλαττοῖ 1 
ἐλαττοῦμαι 1 
ἐλαττοῦνται 1 
ἐλαττοῦσθαί 1 
ἐλαττοῦσθαι 1 
ἐλαττωθήσομαι 1 
ἐλαττωθεὶς 1 
ἐλαττωμάτων 1 
ἐλαυνομένων 1 
ἐλαυνόμενος 1 
ἐλαχίστην 1 
ἐλαχίστου 1 
ἐλαχίστους 1 
ἐλαύνοντά 1 
ἐλαύνοντες 1 
ἐλαύνων 1 
ἐλαῶν 1 
ἐλεήμων 1 
ἐλεήσαντες 1 
ἐλεήσασα 1 
ἐλεήσειε 1 
ἐλεήσειεν 1 
ἐλεήσετʼ 1 
ἐλεήσετε 1 
ἐλεήσητε 1 
ἐλεήσοντας 1 
ἐλεγχθήσεται 1 
ἐλεγχθείη 1 
ἐλεγχομένοις 1 
ἐλεγχόμενοι 1 
ἐλεηθένθʼ 1 
ἐλεηθήσει 1 
ἐλεηθῶ 1 
ἐλεινοί 1 
ἐλεινοὺς 1 
ἐλεινόν 1 
ἐλεινότατον 1 
ἐλεινότερον 1 
ἐλεινότερος 1 
ἐλεινὸν 1 
ἐλεινῶς 1 
ἐλεοίμην 1 
ἐλεούντων 1 
ἐλεοῖντʼ 1 
ἐλευθέραις 1 
ἐλευθέρας 1 
ἐλευθερία 1 
ἐλευθερίως 1 
ἐλευθερωτάτης 1 
ἐλευθερώσασα 1 
ἐλεῆσαί 1 
ἐληλυθότων 1 
ἐληλύθατε 1 
ἐληλύθει 1 
ἐλθοῦσιν 1 
ἐλινύειν 1 
ἐλλείμματα 1 
ἐλλείπειν 1 
ἐλλείπηται 1 
ἐλλείποντάς 1 
ἐλλείποντα 1 
ἐλλείπουσι 1 
ἐλλείπωσιν 1 
ἐλλείπῃ 1 
ἐλλεβορίζεις 1 
ἐλλειφθὲν 1 
ἐλλελοιπότα 1 
ἐλλεῖπον 1 
ἐλλιμενισταῖς 1 
ἐλλιπὼν 1 
ἐλογίζεθʼ 1 
ἐλογίζετʼ 1 
ἐλογίζετο 1 
ἐλογισάμην 1 
ἐλογοποίει 1 
ἐλοιδορήθη 1 
ἐλοιδορεῖτο 1 
ἐλοιδοροῦντο 1 
ἐλπίδι 1 
ἐλπίζει 1 
ἐλπίζετε 1 
ἐλπίζουσιν 1 
ἐλπίζων 1 
ἐλπίσαντα 1 
ἐλπίσαντες 1 
ἐλυμήνω 1 
ἐλυμαίνου 1 
ἐλυπήθην 1 
ἐλυπεῖθʼ 1 
ἐλωποδύτει 1 
ἐλύπησέ 1 
ἐλύπησεν 1 
ἐλύπουν 1 
ἐλύσατο 1 
ἐλᾶαι 1 
ἐλᾷ 1 
ἐλῃτούργεις 1 
ἐλῃτούργησα 1 
ἐλῃτούργησε 1 
ἐλῃτούργουν 1 
ἐλῄζετο 1 
ἐμά 1 
ἐμάχετο 1 
ἐμέλησε 1 
ἐμέλησεν 1 
ἐμέλλετε 1 
ἐμέλλησαν 1 
ἐμέμνηνθʼ 1 
ἐμέμνηντʼ 1 
ἐμέμφετο 1 
ἐμέμφετό 1 
ἐμέμψατο 1 
ἐμένομεν 1 
ἐμαί 1 
ἐμαρτυρήθη 1 
ἐμαρτυρήσατε 1 
ἐμαρτυρεῖθʼ 1 
ἐμαρτύρετο 1 
ἐμαρτύρησας 1 
ἐμαρτύρουν 1 
ἐμβάλλεται 1 
ἐμβάλλῃ 1 
ἐμβάλοι 1 
ἐμβέβληται 1 
ἐμβήσεσθαι 1 
ἐμβαλομένου 1 
ἐμβαλόντας 1 
ἐμβαλόντες 1 
ἐμβαλών 1 
ἐμβαλὸν 1 
ἐμβεβατευκέναι 1 
ἐμβεβηκώς 1 
ἐμβεβληκότα 1 
ἐμβεβλημένα 1 
ἐμβεβλημένης 1 
ἐμβεβλημένος 1 
ἐμβεβροντῆσθαι 1 
ἐμβησόμεθα 1 
ἐμβιβάζετε 1 
ἐμβιβάσας 1 
ἐμβλέπειν 1 
ἐμβλέποντα 1 
ἐμβρόντητε 1 
ἐμβᾶσιν 1 
ἐμεμίσθωθʼ 1 
ἐμεμίσθωτο 1 
ἐμεμφόμην 1 
ἐμερίσατο 1 
ἐμηχανῶντο 1 
ἐμισήσατε 1 
ἐμισεῖτʼ 1 
ἐμισθάρνει 1 
ἐμισθοδότει 1 
ἐμισθούμην 1 
ἐμισθώθη 1 
ἐμισθώθης 1 
ἐμισθώσαθʼ 1 
ἐμισθώσαμεν 1 
ἐμισθώσαντο 1 
ἐμισθώσατό 1 
ἐμμένετε 1 
ἐμμένητε 1 
ἐμμένοντα 1 
ἐμμένοντας 1 
ἐμμένουσιν 1 
ἐμμένῃ 1 
ἐμμήνων 1 
ἐμμείναντες 1 
ἐμμείνωμεν 1 
ἐμμενετέον 1 
ἐμμενούσης 1 
ἐμμενοῦμεν 1 
ἐμμενόντων 1 
ἐμνήσθησαν 1 
ἐμνημόνευεν 1 
ἐμνησικάκησαν 1 
ἐμούς 1 
ἐμπέπτωκʼ 1 
ἐμπέπτωκεν 1 
ἐμπέσω 1 
ἐμπίπτειν 1 
ἐμπαιδοτροφούμενοι 1 
ἐμπείρως 1 
ἐμπειρία 1 
ἐμπειρίᾳ 1 
ἐμπειροτέρως 1 
ἐμπειρότεροι 1 
ἐμπεποιήκῃ 1 
ἐμπεπτωκότες 1 
ἐμπεπτωκότος 1 
ἐμπεσεῖται 1 
ἐμπεσόντος 1 
ἐμπεσὸν 1 
ἐμπλέουσι 1 
ἐμπλήσετε 1 
ἐμποδίζοντας 1 
ἐμποιήσαντες 1 
ἐμποιῆτε 1 
ἐμποιῶμεν 1 
ἐμποιῶν 1 
ἐμπορίαις 1 
ἐμπορίοις 1 
ἐμπορεύεσθαι 1 
ἐμπορικαὶ 1 
ἐμπορικαῖς 1 
ἐμπορικοὺς 1 
ἐμπορικὰ 1 
ἐμπρήσας 1 
ἐμπρήσειν 1 
ἐμπόδισμά 1 
ἐμφανές 1 
ἐμφανίζει 1 
ἐμφανιοῦσι 1 
ἐμφανὲς 1 
ἐμφανῶν 1 
ἐμφανῶς 1 
ἐμφράττει 1 
ἐμφρούρους 1 
ἐμὰς 1 
ἐνάμιλλα 1 
ἐνάτη 1 
ἐνέβαλλον 1 
ἐνέβησαν 1 
ἐνέγκαντες 1 
ἐνέγκητε 1 
ἐνέγκω 1 
ἐνέγραψʼ 1 
ἐνέγραψα 1 
ἐνέγραψαν 1 
ἐνέγραψας 1 
ἐνέδειξεν 1 
ἐνέδρα 1 
ἐνέδραν 1 
ἐνέδωκαν 1 
ἐνέδωκεν 1 
ἐνέθεντο 1 
ἐνέθετʼ 1 
ἐνέθηκεν 1 
ἐνέλειπε 1 
ἐνέλειπεν 1 
ἐνέμεινέ 1 
ἐνέμειναν 1 
ἐνέμοντο 1 
ἐνέξεται 1 
ἐνέπλησας 1 
ἐνέπλησεν 1 
ἐνέτειναν 1 
ἐνέχυρά 1 
ἐνέχυρόν 1 
ἐνήνοχα 1 
ἐνίαις 1 
ἐνίας 1 
ἐνίοτʼ 1 
ἐνακοσίας 1 
ἐναλλόμενοι 1 
ἐναντίου 1 
ἐναντίωμα 1 
ἐναντιουμένοις 1 
ἐναντιούμενοι 1 
ἐναντιοῦνται 1 
ἐναντιωθέντος 1 
ἐναντιωθέντων 1 
ἐναντιωθείη 1 
ἐναντιωθῆναί 1 
ἐναντιωσομένων 1 
ἐναντιωτάτην 1 
ἐναντιώματα 1 
ἐναντιώσεσθε 1 
ἐναντιώτατα 1 
ἐναντιώτατόν 1 
ἐναντιώτερά 1 
ἐναντιῶται 1 
ἐναπετίμησεν 1 
ἐναποχρῶνται 1 
ἐναργές 1 
ἐναργέστατα 1 
ἐναργέστατόν 1 
ἐναργεῖς 1 
ἐναργὴς 1 
ἐναργῶς 1 
ἐναυάγησεν 1 
ἐναυάρχει 1 
ἐνδέδειχθʼ 1 
ἐνδέχεσθαί 1 
ἐνδέχεσθαι 1 
ἐνδέῃ 1 
ἐνδεής 1 
ἐνδείαις 1 
ἐνδείκνυνται 1 
ἐνδείκνυσθαι 1 
ἐνδείξαιτο 1 
ἐνδείξεσιν 1 
ἐνδείξεων 1 
ἐνδείξηται 1 
ἐνδεδειγμένοις 1 
ἐνδεδειγμένον 1 
ἐνδεδειγμένος 1 
ἐνδεεστέρως 1 
ἐνδεικνύειν 1 
ἐνδεικνύμεθʼ 1 
ἐνδεικνύμενον 1 
ἐνδειξαίμην 1 
ἐνδειχθέντας 1 
ἐνδειχθεὶς 1 
ἐνδεχομένως 1 
ἐνδεῖξαι 1 
ἐνδεῶς 1 
ἐνδιέτριβεν 1 
ἐνδιατρῖψαι 1 
ἐνδοξοτάτοις 1 
ἐνδοξόταθʼ 1 
ἐνδοξότατος 1 
ἐνδούς 1 
ἐνδούσης 1 
ἐνδοὺς 1 
ἐνδόξους 1 
ἐνδόξως 1 
ἐνδύς 1 
ἐνδῷ 1 
ἐνείησαν 1 
ἐνείμαθʼ 1 
ἐνείματε 1 
ἐνείμω 1 
ἐνεανιεύσατο 1 
ἐνεβάτευον 1 
ἐνεβάτευσεν 1 
ἐνεγέγραπτο 1 
ἐνεγεγράμμην 1 
ἐνεγκαμένης 1 
ἐνεγκόντας 1 
ἐνεγκόντες 1 
ἐνεγκόντων 1 
ἐνεδείξασθε 1 
ἐνεδείξω 1 
ἐνεδρεύσασα 1 
ἐνεδρεύων 1 
ἐνειστήκει 1 
ἐνεκάλεις 1 
ἐνεκάλεσας 1 
ἐνεκαλεῖτέ 1 
ἐνεκαλοῦμεν 1 
ἐνεκεκλήκει 1 
ἐνεκωμίασαν 1 
ἐνεμείναμεν 1 
ἐνεμόμεθα 1 
ἐνεορακώς 1 
ἐνεπίμπρασαν 1 
ἐνεπισκήψασθαι 1 
ἐνεπισκηψάμενος 1 
ἐνεπισκηψάμενός 1 
ἐνεπλήσθησαν 1 
ἐνεποίησαν 1 
ἐνεπρήσθη 1 
ἐνεργάζεσθαι 1 
ἐνεργάζεται 1 
ἐνεργάζονται 1 
ἐνεργαζόμενοι 1 
ἐνεργοὶ 1 
ἐνεστήσασθʼ 1 
ἐνεστηκυιῶν 1 
ἐνεστηκυῖαν 1 
ἐνεστηκὼς 1 
ἐνεστησάμην 1 
ἐνεστώσης 1 
ἐνεστῶτος 1 
ἐνευδοκιμεῖν 1 
ἐνεφάνισεν 1 
ἐνεχέσθω 1 
ἐνεχέσθων 1 
ἐνεχείρησε 1 
ἐνεχείρισαν 1 
ἐνεχειρήσαμεν 1 
ἐνεχειρίζετε 1 
ἐνεχθεὶς 1 
ἐνεχυράζειν 1 
ἐνεχυράσαι 1 
ἐνεχυράσων 1 
ἐνεχύρων 1 
ἐνεχώρει 1 
ἐνηδρεύθημεν 1 
ἐνηνεγμένην 1 
ἐνηνοχώς 1 
ἐνηνοχὼς 1 
ἐνθέμενον 1 
ἐνθαδὶ 1 
ἐνθείητε 1 
ἐνθεμένης 1 
ἐνθυμείσθω 1 
ἐνθυμηθέντες 1 
ἐνθυμηθείητε 1 
ἐνθυμηθῆναί 1 
ἐνθυμηθῆτε 1 
ἐνθυμητέον 1 
ἐνθυμουμένοις 1 
ἐνθυμούμενον 1 
ἐνθυμοῦμαι 1 
ἐνιαυτόν 1 
ἐνιαύσιος 1 
ἐνικήθητε 1 
ἐνισχυριζόμεθα 1 
ἐνισχυριοῦνται 1 
ἐνναέται 1 
ἐννόμοις 1 
ἐννόμως 1 
ἐνοικίου 1 
ἐνομίζετε 1 
ἐνομοθέτουν 1 
ἐνουθετήθη 1 
ἐνοφείλειν 1 
ἐνοφειλομένου 1 
ἐνοφειλόμενον 1 
ἐνοχλήσομεν 1 
ἐνοχλεῖ 1 
ἐνοχλεῖτε 1 
ἐνοχλοίην 1 
ἐνοχλουμένους 1 
ἐνοχλῆσθε 1 
ἐνοχλῇ 1 
ἐνοχλῶ 1 
ἐνούσης 1 
ἐνστησάμενος 1 
ἐνστὰς 1 
ἐνστῇ 1 
ἐντίθησιν 1 
ἐντεθειμένος 1 
ἐντεθεῖσθαι 1 
ἐντελές 1 
ἐντελομίσθους 1 
ἐντελοῦς 1 
ἐντελὲς 1 
ἐντευθενί 1 
ἐντεύξεσθαι 1 
ἐντιμοτέρα 1 
ἐντολὰς 1 
ἐντριβὴς 1 
ἐντυγχάνειν 1 
ἐντυγχάνοντι 1 
ἐντυγχάνουσι 1 
ἐντυγχάνουσιν 1 
ἐντυγχάνων 1 
ἐντυχόνθʼ 1 
ἐντυχόντʼ 1 
ἐντυχόντι 1 
ἐντός 1 
ἐνόμιζόν 1 
ἐνόμισαν 1 
ἐνόμισεν 1 
ἐνόντα 1 
ἐνόρκους 1 
ἐνόσουν 1 
ἐνόχων 1 
ἐνὸν 1 
ἐξάγεσθαι 1 
ἐξάγομαι 1 
ἐξάξω 1 
ἐξάρνῳ 1 
ἐξέβαλες 1 
ἐξέβαλλε 1 
ἐξέβαλλεν 1 
ἐξέβη 1 
ἐξέβην 1 
ἐξέδοσαν 1 
ἐξέδοτʼ 1 
ἐξέδοτο 1 
ἐξέδυσαν 1 
ἐξέδωκε 1 
ἐξέδωκεν 1 
ἐξέθηκε 1 
ἐξέθρεψέ 1 
ἐξέθρεψε 1 
ἐξέκλειον 1 
ἐξέκοψε 1 
ἐξέκρουόν 1 
ἐξέλειπες 1 
ἐξέλεξας 1 
ἐξέλεξε 1 
ἐξέλεξεν 1 
ἐξέλθηθʼ 1 
ἐξέλθητε 1 
ἐξέλθοιθʼ 1 
ἐξέλιπεν 1 
ἐξέλοι 1 
ἐξέλῃς 1 
ἐξένιζεν 1 
ἐξένισα 1 
ἐξέπεσέν 1 
ἐξέπιπτες 1 
ἐξέπλεις 1 
ἐξέπλευσα 1 
ἐξέπλευσε 1 
ἐξέπραξαν 1 
ἐξέρχεσθε 1 
ἐξέσεσθαι 1 
ἐξέστηκα 1 
ἐξέστητʼ 1 
ἐξέταζε 1 
ἐξέτασον 1 
ἐξέτεισα 1 
ἐξέφερον 1 
ἐξέφυγεν 1 
ἐξέχειν 1 
ἐξήγαγέ 1 
ἐξήγαγε 1 
ἐξήγαγον 1 
ἐξήκει 1 
ἐξήκοντά 1 
ἐξήκοντα 1 
ἐξήκῃ 1 
ἐξήλασεν 1 
ἐξήλειψαν 1 
ἐξήλειψεν 1 
ἐξήλθετʼ 1 
ἐξήμαρτέ 1 
ἐξήρπαστʼ 1 
ἐξήταζες 1 
ἐξήτασαι 1 
ἐξήτασται 1 
ἐξίητε 1 
ἐξίλλω 1 
ἐξίλλῃ 1 
ἐξίσταμαι 1 
ἐξίστησιν 1 
ἐξίῃ 1 
ἐξαίρετόν 1 
ἐξαίτησις 1 
ἐξαγίστους 1 
ἐξαγγέλλοντες 1 
ἐξαγωγὴν 1 
ἐξαγωγῆς 1 
ἐξαιρέτους 1 
ἐξαιρήσεται 1 
ἐξαιρεθῇ 1 
ἐξαιρεῖ 1 
ἐξαιρεῖσθαι 1 
ἐξαιρεῖται 1 
ἐξαιροῦνταί 1 
ἐξαιτήσεσθαι 1 
ἐξαιτήσεως 1 
ἐξαιτήσηται 1 
ἐξαιτήσομεν 1 
ἐξαιτήσοντάς 1 
ἐξαιτήσονται 1 
ἐξαιτουμένων 1 
ἐξαιτούμενος 1 
ἐξαλειφθήσεται 1 
ἐξαλειφθείς 1 
ἐξαλειφθῶσι 1 
ἐξαμάρτοι 1 
ἐξαμάρτῃ 1 
ἐξαμαρτάνει 1 
ἐξαμαρτάνοιεν 1 
ἐξαμαρτάνοντες 1 
ἐξαμαρτάνων 1 
ἐξαμαρτάνωσιν 1 
ἐξαμαρτανόντων 1 
ἐξαμαρτόντος 1 
ἐξαμαρτόντων 1 
ἐξαμαρτὼν 1 
ἐξανήλωνται 1 
ἐξαναπληροῦν 1 
ἐξαναστάντες 1 
ἐξαναστήσας 1 
ἐξανδραποδιζόμενος 1 
ἐξανδραποδισάμενοι 1 
ἐξανεστώσας 1 
ἐξανηλωμένα 1 
ἐξαπάτης 1 
ἐξαπάτῃ 1 
ἐξαπίνης 1 
ἐξαπατήσαντα 1 
ἐξαπατήσαντι 1 
ἐξαπατήσασʼ 1 
ἐξαπατήσειαν 1 
ἐξαπατήσω 1 
ἐξαπατήσωσιν 1 
ἐξαπατηθέντας 1 
ἐξαπατηθέντι 1 
ἐξαπατηθέντος 1 
ἐξαπατηθείη 1 
ἐξαπατηθεῖσιν 1 
ἐξαπατηθὲν 1 
ἐξαπατηθῇ 1 
ἐξαπατηθῶμεν 1 
ἐξαπατηθῶσιν 1 
ἐξαπατωμένους 1 
ἐξαπατώμενοι 1 
ἐξαπατώντων 1 
ἐξαπατᾷς 1 
ἐξαπατῶντα 1 
ἐξαπατῶνται 1 
ἐξαπατῶντες 1 
ἐξαπεστάλη 1 
ἐξαρέσασθαι 1 
ἐξαρέσηται 1 
ἐξαργυρίσας 1 
ἐξαριθμήσας 1 
ἐξαριθμήσωμαι 1 
ἐξαρκέσειε 1 
ἐξαρκεῖν 1 
ἐξαρκῶν 1 
ἐξαρνούμενος 1 
ἐξαρνοῦνται 1 
ἐξαχθέντα 1 
ἐξαχθῇ 1 
ἐξαψάμενος 1 
ἐξείη 1 
ἐξείλεκται 1 
ἐξείλετο 1 
ἐξείλοντο 1 
ἐξείργειν 1 
ἐξείργοντα 1 
ἐξείργων 1 
ἐξεβάλλετʼ 1 
ἐξεβλήθην 1 
ἐξεγγυᾶν 1 
ἐξεγγύησιν 1 
ἐξεδίδοντʼ 1 
ἐξεδίδοσαν 1 
ἐξεδίδου 1 
ἐξεδίδουν 1 
ἐξεδυόμην 1 
ἐξεδόθη 1 
ἐξεδόθησαν 1 
ἐξεθρέψατο 1 
ἐξειλεγμένοι 1 
ἐξειλόμεθα 1 
ἐξειστήκει 1 
ἐξεκήρυξεν 1 
ἐξεκεχωρήκει 1 
ἐξεκλησίασαν 1 
ἐξελάσαι 1 
ἐξελάσας 1 
ἐξελέγξεις 1 
ἐξελέγξηθʼ 1 
ἐξελέγχεις 1 
ἐξελέγχετε 1 
ἐξελέγχοιμι 1 
ἐξελέγχοιτʼ 1 
ἐξελέγχοιτο 1 
ἐξελέγχοντʼ 1 
ἐξελέγχοντι 1 
ἐξελέγχοντος 1 
ἐξελέγχω 1 
ἐξελέγχωμεν 1 
ἐξελέγχων 1 
ἐξελέγχωνται 1 
ἐξελέγχῃ 1 
ἐξελήλακεν 1 
ἐξελήλαμαι 1 
ἐξελήλεγκτʼ 1 
ἐξελήλυθεν 1 
ἐξελαθῆναι 1 
ἐξελαύνοιεν 1 
ἐξελαύνων 1 
ἐξελεγξάτω 1 
ἐξελεγχθέντα 1 
ἐξελεγχθέντας 1 
ἐξελεγχθήσεσθαι 1 
ἐξελεγχθεῖεν 1 
ἐξελεγχθησόμενοι 1 
ἐξελεγχθῶσιν 1 
ἐξελεγχομένων 1 
ἐξελεγχομένῳ 1 
ἐξεληλάκατε 1 
ἐξεληλακότων 1 
ἐξεληλαμένων 1 
ἐξεληλεγμένοι 1 
ἐξεληλεγμένον 1 
ἐξεληλεγμένους 1 
ἐξεληλυθότας 1 
ἐξεληλυθὼς 1 
ἐξεληλύθει 1 
ἐξεληλύθεσαν 1 
ἐξελθόντας 1 
ἐξελθόντος 1 
ἐξελθών 1 
ἐξελόμενοι 1 
ἐξελόντας 1 
ἐξελύσατε 1 
ἐξελῶ 1 
ἐξενέγκας 1 
ἐξενέγκητʼ 1 
ἐξενήνοχε 1 
ἐξενεχθείη 1 
ἐξενεχθῇ 1 
ἐξενηνοχότος 1 
ἐξενηνοχὼς 1 
ἐξεπέμφθη 1 
ἐξεπέπεμπτʼ 1 
ἐξεπέπληχθε 1 
ἐξεπεπηδήκει 1 
ἐξεπιστάμενος 1 
ἐξεπλάγην 1 
ἐξεπλάγης 1 
ἐξεπρέμνιζον 1 
ἐξεπρέμνισαν 1 
ἐξεργάζεται 1 
ἐξεργάσαιτο 1 
ἐξερημουμένου 1 
ἐξερημουμένων 1 
ἐξερημωθέν 1 
ἐξερημωθέντα 1 
ἐξερημωθῆναι 1 
ἐξερημώσαιεν 1 
ἐξερχόμεθα 1 
ἐξεσκευάσθη 1 
ἐξεστηκότος 1 
ἐξεσυρίττετʼ 1 
ἐξετάζει 1 
ἐξετάζητʼ 1 
ἐξετάζομαι 1 
ἐξετάζοντα 1 
ἐξετάζῃ 1 
ἐξετάζῃς 1 
ἐξετάσαιτε 1 
ἐξετάσαντας 1 
ἐξετάσαντες 1 
ἐξετάσας 1 
ἐξετάσειε 1 
ἐξετάσειεν 1 
ἐξετέτειστο 1 
ἐξεταζομένην 1 
ἐξεταζομένους 1 
ἐξεταζομένων 1 
ἐξεταζόμενα 1 
ἐξεταζόμενον 1 
ἐξετασθήσεται 1 
ἐξετασθείη 1 
ἐξετασθείς 1 
ἐξετασθῆναι 1 
ἐξεταστέον 1 
ἐξεταστικὸν 1 
ἐξεταστικῶς 1 
ἐξετασόντων 1 
ἐξετείσθη 1 
ἐξευροῦσαν 1 
ἐξευρὼν 1 
ἐξεφορήσαντο 1 
ἐξεῖλεν 1 
ἐξεῖλες 1 
ἐξεῖναί 1 
ἐξεῖπον 1 
ἐξεῖργον 1 
ἐξηγήσαντό 1 
ἐξηγήσωνταί 1 
ἐξηγγέλλετο 1 
ἐξηγγυημένοι 1 
ἐξηγεῖτο 1 
ἐξηγησόμεθα 1 
ἐξηγητάς 1 
ἐξηγητής 1 
ἐξηγηταί 1 
ἐξηγηταὶ 1 
ἐξηγητῶν 1 
ἐξηγούμενος 1 
ἐξηλάθη 1 
ἐξηλέγξατε 1 
ἐξηλέγχετε 1 
ἐξημάρτανον 1 
ἐξημάρτηκεν 1 
ἐξημάρτηται 1 
ἐξημαρτηκόσιν 1 
ἐξημαρτηκότα 1 
ἐξηνδραποδίσατο 1 
ἐξηνδραποδίσθη 1 
ἐξηνδραποδίσθησαν 1 
ἐξηπάτηκέν 1 
ἐξηπάτηκας 1 
ἐξηπάτηντο 1 
ἐξηπάτησας 1 
ἐξηπάτων 1 
ἐξηπίστασο 1 
ἐξηπατήθηθʼ 1 
ἐξηπατήκασι 1 
ἐξηπατήμεθα 1 
ἐξηπατηκέναι 1 
ἐξηπατημένων 1 
ἐξηρήμωται 1 
ἐξηρίθμησεν 1 
ἐξηρημωμένου 1 
ἐξηρτῆσθαι 1 
ἐξητάζετε 1 
ἐξητάσθης 1 
ἐξηταζόμην 1 
ἐξητακέναι 1 
ἐξητακὼς 1 
ἐξητασμένʼ 1 
ἐξητασμένη 1 
ἐξητασμένος 1 
ἐξιοῦσαν 1 
ἐξισταμένους 1 
ἐξιόντʼ 1 
ἐξιόντων 1 
ἐξοίσειν 1 
ἐξολέσειαν 1 
ἐξομεῖσθαι 1 
ἐξομνυμένους 1 
ἐξομνύειν 1 
ἐξομνύναι 1 
ἐξομνύωσιν 1 
ἐξομοσάμενον 1 
ἐξομόσαιτʼ 1 
ἐξομόσας 1 
ἐξομόσασθαι 1 
ἐξομόσασθε 1 
ἐξορίζουσι 1 
ἐξορίσαι 1 
ἐξορκοῖ 1 
ἐξορκοῦντα 1 
ἐξορκοῦντες 1 
ἐξορκωσάντων 1 
ἐξορκώσαιμι 1 
ἐξορκῶσαι 1 
ἐξορμίζειν 1 
ἐξορμίσαι 1 
ἐξορχησάμενος 1 
ἐξορύττῃ 1 
ἐξουσίαις 1 
ἐξούλην 1 
ἐξωλέστερον 1 
ἐξωμοσίας 1 
ἐξωμόσαθʼ 1 
ἐξωμόσατο 1 
ἐξωμόσω 1 
ἐξωσθήσομαι 1 
ἐξόριστον 1 
ἐξώλεις 1 
ἐξώλεσαν 1 
ἐξώλη 1 
ἐξώμοσεν 1 
ἐξώρκου 1 
ἐξώρκωσέν 1 
ἐξώρμιζε 1 
ἐξώρυττον 1 
ἐξῃρημένον 1 
ἐξῃτήσατο 1 
ἐξῃτούμην 1 
ἐξῄτεις 1 
ἐξῄτησʼ 1 
ἐξῄτησας 1 
ἐξῆκε 1 
ἐξῆλθέ 1 
ἐξῆχεν 1 
ἐξῴκηκεν 1 
ἐοίκαμεν 1 
ἐοικυῖα 1 
ἐοικότα 1 
ἐοικότες 1 
ἐπάγει 1 
ἐπάγεσθαι 1 
ἐπάγοντʼ 1 
ἐπάγονται 1 
ἐπάγουσʼ 1 
ἐπάγουσι 1 
ἐπάγω 1 
ἐπάγων 1 
ἐπάθετε 1 
ἐπάλξεις 1 
ἐπάνω 1 
ἐπάσχεθʼ 1 
ἐπάταξέ 1 
ἐπάταξε 1 
ἐπέγραψεν 1 
ἐπέδειξαν 1 
ἐπέδειξεν 1 
ἐπέθεντο 1 
ἐπέθηκε 1 
ἐπέθηκεν 1 
ἐπέλειπον 1 
ἐπέλθῃ 1 
ἐπέλιπεν 1 
ἐπέμεινʼ 1 
ἐπέμπετε 1 
ἐπέμφθην 1 
ἐπέμφθησαν 1 
ἐπέμψατε 1 
ἐπέξει 1 
ἐπέξιμεν 1 
ἐπέπλεον 1 
ἐπέπληττον 1 
ἐπέπρακτʼ 1 
ἐπέπρατʼ 1 
ἐπέρχεταί 1 
ἐπέσταλκεν 1 
ἐπέστελλε 1 
ἐπέστην 1 
ἐπέστης 1 
ἐπέσχεν 1 
ἐπέσχετε 1 
ἐπέταξαν 1 
ἐπέταξε 1 
ἐπέταξεν 1 
ἐπέταττεν 1 
ἐπέτεια 1 
ἐπέτεινεν 1 
ἐπέτριψας 1 
ἐπέχαιρεν 1 
ἐπέχαιρον 1 
ἐπέχει 1 
ἐπήγαγέ 1 
ἐπήγαγεν 1 
ἐπήγγελκεν 1 
ἐπήλυδας 1 
ἐπήνεγκε 1 
ἐπήραμαι 1 
ἐπήρειάν 1 
ἐπήρειαν 1 
ἐπήρετο 1 
ἐπήρθην 1 
ἐπήρθης 1 
ἐπήρτηται 1 
ἐπίβουλος 1 
ἐπίβουλός 1 
ἐπίδειξίν 1 
ἐπίδειξιν 1 
ἐπίδειξον 1 
ἐπίδικον 1 
ἐπίκληρός 1 
ἐπίληπτος 1 
ἐπίσκοπος 1 
ἐπίσταμαι 1 
ἐπίστασθαί 1 
ἐπίστευσʼ 1 
ἐπίταγμʼ 1 
ἐπίτηδες 1 
ἐπίτοκον 1 
ἐπίτροπόν 1 
ἐπίφθονός 1 
ἐπίχαρτον 1 
ἐπαίεσθε 1 
ἐπαίνοις 1 
ἐπαίρει 1 
ἐπαίρειν 1 
ἐπαίρουσιν 1 
ἐπαγαγών 1 
ἐπαγγέλλεταί 1 
ἐπαγγέλμασι 1 
ἐπαγγείλαιθʼ 1 
ἐπαγγείλαιντο 1 
ἐπαγγείλαντες 1 
ἐπαγγείλαντός 1 
ἐπαγγείλας 1 
ἐπαγγείλασθαι 1 
ἐπαγγείλειεν 1 
ἐπαγγειλάμενοι 1 
ἐπαγγειλάμενον 1 
ἐπαγγειλαμένου 1 
ἐπαγγελία 1 
ἐπαγγελιῶν 1 
ἐπαγγελλέτω 1 
ἐπαγγελλομένου 1 
ἐπαγγελλομένων 1 
ἐπαγγελλόμενός 1 
ἐπαγωγαῖς 1 
ἐπαγωγοὺς 1 
ἐπαιδεύθην 1 
ἐπαινέσαντες 1 
ἐπαινέσεσθαι 1 
ἐπαινέσω 1 
ἐπαινέτην 1 
ἐπαινεθήσονται 1 
ἐπαινεσομένους 1 
ἐπαινεῖ 1 
ἐπαινεῖς 1 
ἐπαινεῖσθαι 1 
ἐπαινουμένους 1 
ἐπαινουμένων 1 
ἐπαινοῖντο 1 
ἐπαινοῦμαι 1 
ἐπαινοῦντές 1 
ἐπαινῇ 1 
ἐπαινῶ 1 
ἐπαιρομένους 1 
ἐπαιτίοις 1 
ἐπαιτιάσηται 1 
ἐπαιτιασάμενός 1 
ἐπαιτιασαμένοις 1 
ἐπακολουθήσαιτε 1 
ἐπακολουθητέον 1 
ἐπακούοντες 1 
ἐπαμῦναι 1 
ἐπανέλθω 1 
ἐπανέλθῃ 1 
ἐπανέντας 1 
ἐπανέρχεται 1 
ἐπανέρχομαι 1 
ἐπανέφερεν 1 
ἐπανήγαγεν 1 
ἐπανήλθομεν 1 
ἐπανήλωσα 1 
ἐπανήλωσεν 1 
ἐπαναγιγνωσκομένου 1 
ἐπαναγκάσῃ 1 
ἐπαναγκαζέτω 1 
ἐπαναμνῆσαι 1 
ἐπαναπλεῖν 1 
ἐπαναστὰς 1 
ἐπαναφέρει 1 
ἐπανελήλυθεν 1 
ἐπανεληλυθέναι 1 
ἐπανεληλυθότες 1 
ἐπανεληλυθότων 1 
ἐπανεληλυθὼς 1 
ἐπανεληλύθει 1 
ἐπανελθοῦσιν 1 
ἐπανενεχθῇ 1 
ἐπανεῖναι 1 
ἐπανιοῦσιν 1 
ἐπανιόντες 1 
ἐπανοίσω 1 
ἐπανορθούμενοι 1 
ἐπανορθοῖ 1 
ἐπανορθοῦν 1 
ἐπανορθοῦνται 1 
ἐπανορθοῦντας 1 
ἐπανορθοῦσθαι 1 
ἐπανορθοῦσθε 1 
ἐπανορθωθέντα 1 
ἐπανορθωθήσεται 1 
ἐπανορθωθῆναι 1 
ἐπανορθωσάμενοι 1 
ἐπανορθωσώμεθα 1 
ἐπανορθώματος 1 
ἐπανορθώσειν 1 
ἐπανορθώσεταί 1 
ἐπανορθώσεως 1 
ἐπανορθῶσαι 1 
ἐπανῄει 1 
ἐπανῆκται 1 
ἐπανῆλθον 1 
ἐπαράσεσθαι 1 
ἐπαρασάμενον 1 
ἐπαρεῖ 1 
ἐπαρθέντες 1 
ἐπαρθεὶς 1 
ἐπαρκέσαι 1 
ἐπαρκῶν 1 
ἐπαρᾶσθαι 1 
ἐπαρῳνήθη 1 
ἐπαρῴνει 1 
ἐπαρῴνησεν 1 
ἐπαρῴνουν 1 
ἐπαυξάνει 1 
ἐπαυξάνοντα 1 
ἐπαυσάμην 1 
ἐπαχθής 1 
ἐπαύεθʼ 1 
ἐπαύετο 1 
ἐπαύοντο 1 
ἐπαύσανθʼ 1 
ἐπαύσασθε 1 
ἐπαύσατε 1 
ἐπείγεσθαι 1 
ἐπείσαμεν 1 
ἐπείσθημεν 1 
ἐπείσθητέ 1 
ἐπεβίω 1 
ἐπεβουλεύθη 1 
ἐπεβούλευέ 1 
ἐπεγέγραπτό 1 
ἐπεγείρει 1 
ἐπεγράψω 1 
ἐπεδήμησαν 1 
ἐπεδίδοσαν 1 
ἐπεδίδου 1 
ἐπεδίκασεν 1 
ἐπεδανείσαντο 1 
ἐπεδείκνυε 1 
ἐπεδείξαντο 1 
ἐπεδείξατο 1 
ἐπεδείχθη 1 
ἐπεδημεῖτε 1 
ἐπεδικάζοντο 1 
ἐπεδικαζόμην 1 
ἐπεδικασάμην 1 
ἐπεζήτησε 1 
ἐπεθήκαμεν 1 
ἐπεθύμησαν 1 
ἐπειγόμενοι 1 
ἐπειθόμην 1 
ἐπειρᾶτο 1 
ἐπειρῶ 1 
ἐπεισελθόντες 1 
ἐπεισιέναι 1 
ἐπεισπηδῶσιν 1 
ἐπειχθέντες 1 
ἐπεκλήρωσεν 1 
ἐπεκούφισαν 1 
ἐπελάθοντο 1 
ἐπελήλυθεν 1 
ἐπελαμβάνετο 1 
ἐπελαμβάνονθʼ 1 
ἐπελθὸν 1 
ἐπελθὼν 1 
ἐπεμαρτυρόμεθα 1 
ἐπεμαρτύρασθε 1 
ἐπεμαρτύρατʼ 1 
ἐπεμβαίνων 1 
ἐπεμβᾶσιν 1 
ἐπεμελήθησαν 1 
ἐπεμελοῦντο 1 
ἐπεμνήσθην 1 
ἐπενέγκας 1 
ἐπενέγκοι 1 
ἐπενεγκαμένης 1 
ἐπενεγκόντι 1 
ἐπεξέρχεται 1 
ἐπεξέρχομαι 1 
ἐπεξίῃ 1 
ἐπεξαμαρτητέον 1 
ἐπεξειργάσατʼ 1 
ἐπεξελθών 1 
ἐπεξενῶσθαι 1 
ἐπεξιοῦσι 1 
ἐπεξιόντων 1 
ἐπεξιών 1 
ἐπεξῆλθε 1 
ἐπεξῆλθεν 1 
ἐπεξῆλθον 1 
ἐπεξῇμεν 1 
ἐπεπλήρωτό 1 
ἐπεποιήκει 1 
ἐπεπράγμην 1 
ἐπεπράκει 1 
ἐπεπράκειν 1 
ἐπεπρεσβεύκει 1 
ἐπεπόνθει 1 
ἐπεπόνθεσαν 1 
ἐπεπύσμην 1 
ἐπεραίνομεν 1 
ἐπερωτήσας 1 
ἐπερωτήσω 1 
ἐπερωτᾶν 1 
ἐπερωτᾷ 1 
ἐπερωτῶντες 1 
ἐπεσημαίνεσθε 1 
ἐπεσιτίσαντο 1 
ἐπεσκέψασθε 1 
ἐπεσκήψω 1 
ἐπεσκευάκασι 1 
ἐπεσκευάσθη 1 
ἐπεσκεψάμεθα 1 
ἐπεσκεύασαν 1 
ἐπεσκεύασεν 1 
ἐπεσκημμένον 1 
ἐπεσκηψάμην 1 
ἐπεσκοποῦμεν 1 
ἐπεσταλμένα 1 
ἐπεστράφη 1 
ἐπεστράφητʼ 1 
ἐπετέταντο 1 
ἐπετήδευσεν 1 
ἐπετήρουν 1 
ἐπετίμα 1 
ἐπετίμησα 1 
ἐπετείους 1 
ἐπετείχισεν 1 
ἐπετετριηράρχηντό 1 
ἐπετιμήθη 1 
ἐπετιμήσατε 1 
ἐπετράπη 1 
ἐπετρόπευεν 1 
ἐπευωνίζοντες 1 
ἐπεχείρησʼ 1 
ἐπεχείρησα 1 
ἐπεχειροτονήσατε 1 
ἐπεχειροτόνησεν 1 
ἐπεύχομαι 1 
ἐπηγγέλθαι 1 
ἐπηγγέλκειν 1 
ἐπηγγέλλοντο 1 
ἐπηγγείλατο 1 
ἐπηνωρθωσάμεθα 1 
ἐπηνωρθώσαντο 1 
ἐπηνώρθωται 1 
ἐπηρέαζε 1 
ἐπηρέαζεν 1 
ἐπηρεάζειν 1 
ἐπηρεάζεσθε 1 
ἐπηρεάζου 1 
ἐπηρεάζῃ 1 
ἐπηρεάσαι 1 
ἐπηρεάσῃ 1 
ἐπηρείᾳ 1 
ἐπηρεαζομένῳ 1 
ἐπηρεαζόντων 1 
ἐπηρμένον 1 
ἐπηρτημένων 1 
ἐπηύξηται 1 
ἐπιβάλλει 1 
ἐπιβάλλειν 1 
ἐπιβάλλον 1 
ἐπιβάτην 1 
ἐπιβάτης 1 
ἐπιβαίνει 1 
ἐπιβαίνουσιν 1 
ἐπιβαλεῖν 1 
ἐπιβεβουλευκώς 1 
ἐπιβεβουλευκὼς 1 
ἐπιβεβουλεῦσθαι 1 
ἐπιβιόντα 1 
ἐπιβουλευομένης 1 
ἐπιβουλευόμενος 1 
ἐπιβουλεύεσθε 1 
ἐπιβουλεύεται 1 
ἐπιβουλεύοντες 1 
ἐπιβουλεύοντι 1 
ἐπιβουλεύσαντα 1 
ἐπιβουλεύσασιν 1 
ἐπιβουλεύσοντος 1 
ἐπιβουλεύῃς 1 
ἐπιβουλεῦσαί 1 
ἐπιβουλεῦσαι 1 
ἐπιβῆναι 1 
ἐπιγένηται 1 
ἐπιγένοιτο 1 
ἐπιγεγραμμένον 1 
ἐπιγεγραμμένων 1 
ἐπιγενομένης 1 
ἐπιγιγνομένας 1 
ἐπιγνοὺς 1 
ἐπιγνώμονʼ 1 
ἐπιγράμματος 1 
ἐπιγραφομένων 1 
ἐπιδέδειχεν 1 
ἐπιδέκατον 1 
ἐπιδέχεται 1 
ἐπιδίδωμι 1 
ἐπιδίκου 1 
ἐπιδανείζεται 1 
ἐπιδανείσαντος 1 
ἐπιδανεισάμενος 1 
ἐπιδείγματα 1 
ἐπιδείκνυνται 1 
ἐπιδείκνυται 1 
ἐπιδείξαι 1 
ἐπιδείξαιμι 1 
ἐπιδείξανθʼ 1 
ἐπιδείξαντʼ 1 
ἐπιδείξαντος 1 
ἐπιδείξασθαι 1 
ἐπιδείξει 1 
ἐπιδείξεως 1 
ἐπιδείξητʼ 1 
ἐπιδεδανεισμένον 1 
ἐπιδεδειχότας 1 
ἐπιδεδημηκὼς 1 
ἐπιδεδικασμένον 1 
ἐπιδεδικασμένους 1 
ἐπιδεεῖς 1 
ἐπιδεικνύει 1 
ἐπιδεικνύμενος 1 
ἐπιδεικνύντας 1 
ἐπιδεικνύουσιν 1 
ἐπιδεικνύς 1 
ἐπιδεικνὺς 1 
ἐπιδεικτικοὺς 1 
ἐπιδειξάμενος 1 
ἐπιδειξάντων 1 
ἐπιδειχθήσονται 1 
ἐπιδειχθῆναι 1 
ἐπιδημήσαντα 1 
ἐπιδημήσαντος 1 
ἐπιδημήσειν 1 
ἐπιδημία 1 
ἐπιδημησάντων 1 
ἐπιδημοῦντα 1 
ἐπιδημοῦντας 1 
ἐπιδημοῦσαν 1 
ἐπιδημοῦσι 1 
ἐπιδημῆσαι 1 
ἐπιδημῇ 1 
ἐπιδιαθέμενος 1 
ἐπιδικάζεσθαι 1 
ἐπιδικάσηται 1 
ἐπιδικασάμενοι 1 
ἐπιδικασαμένων 1 
ἐπιδοῦσα 1 
ἐπιδραμοῦμαι 1 
ἐπιδρομῆς 1 
ἐπιδόντα 1 
ἐπιδόντες 1 
ἐπιδόντος 1 
ἐπιδόσεων 1 
ἐπιδὼν 1 
ἐπιδῶ 1 
ἐπιεικές 1 
ἐπιεικέσιν 1 
ἐπιεικής 1 
ἐπιεικείᾳ 1 
ἐπιεικεστάτους 1 
ἐπιεικεῖ 1 
ἐπιζημίοις 1 
ἐπιζητῶσιν 1 
ἐπιθάνατος 1 
ἐπιθέντες 1 
ἐπιθέσθαι 1 
ἐπιθείς 1 
ἐπιθεμένου 1 
ἐπιθυμήσας 1 
ἐπιθυμία 1 
ἐπιθυμίαις 1 
ἐπιθυμεῖς 1 
ἐπιθυμηταὶ 1 
ἐπιθυμοῦντα 1 
ἐπιθυμοῦντας 1 
ἐπιθυμοῦσα 1 
ἐπιθυμοῦσι 1 
ἐπιθυμῆσαι 1 
ἐπιθυμῇ 1 
ἐπιθῆται 1 
ἐπιθῶνται 1 
ἐπικίνδυνος 1 
ἐπικαίρους 1 
ἐπικαθήμενον 1 
ἐπικαθημένου 1 
ἐπικαθημένων 1 
ἐπικαλουμένοις 1 
ἐπικαλούμενον 1 
ἐπικαλῶν 1 
ἐπικαρπίας 1 
ἐπικατατέμνῃ 1 
ἐπικειμένων 1 
ἐπικεκήρυκται 1 
ἐπικεκληρωμένων 1 
ἐπικεχείρηκεν 1 
ἐπικηρυκείαν 1 
ἐπικηρυκεύεσθαι 1 
ἐπικηρυκεύονται 1 
ἐπικινδυνότερον 1 
ἐπικινδύνους 1 
ἐπικλήρῳ 1 
ἐπικληροῦν 1 
ἐπικλῖναι 1 
ἐπικοινωνήσαντες 1 
ἐπικουρίας 1 
ἐπικουρεῖν 1 
ἐπικουροῦντα 1 
ἐπικρινέτω 1 
ἐπικρυψάμενον 1 
ἐπικρύπτεσθαι 1 
ἐπικρύπτεται 1 
ἐπικυρώσειεν 1 
ἐπικυρῶσαι 1 
ἐπιλάβοιντο 1 
ἐπιλέλησται 1 
ἐπιλήπτους 1 
ἐπιλίπῃ 1 
ἐπιλαβοίμεθα 1 
ἐπιλαβόμενον 1 
ἐπιλαβόμενος 1 
ἐπιλαθομένους 1 
ἐπιλαμβάνεται 1 
ἐπιλαχών 1 
ἐπιλείψει 1 
ἐπιλελησμένος 1 
ἐπιλελοιπότων 1 
ἐπιλελῆσθαι 1 
ἐπιλοίπου 1 
ἐπιμαρτυράμενος 1 
ἐπιμαρτυρόμενοι 1 
ἐπιμαχίας 1 
ἐπιμειξίαι 1 
ἐπιμελές 1 
ἐπιμελειῶν 1 
ἐπιμελεῖσθαί 1 
ἐπιμελεῖσθε 1 
ἐπιμελεῖται 1 
ἐπιμεληθῶμεν 1 
ἐπιμελησόμενον 1 
ἐπιμελητέον 1 
ἐπιμελητήν 1 
ἐπιμεληταὶ 1 
ἐπιμεληταῖς 1 
ἐπιμελητὴν 1 
ἐπιμελομένων 1 
ἐπιμελούμεθα 1 
ἐπιμελούμενοι 1 
ἐπιμελούμενον 1 
ἐπιμεμειγμένην 1 
ἐπιμνησθήσομαι 1 
ἐπινεμόντων 1 
ἐπινευόντων 1 
ἐπινεύσειεν 1 
ἐπινικίων 1 
ἐπιορκήσαντι 1 
ἐπιορκήσασα 1 
ἐπιορκήσειν 1 
ἐπιορκῆσαι 1 
ἐπιούσης 1 
ἐπιπέμπειν 1 
ἐπιπεμφθεῖσαν 1 
ἐπιπεπτωκέναι 1 
ἐπιπλέων 1 
ἐπιπλήξει 1 
ἐπιπλήξεις 1 
ἐπιπλήττομεν 1 
ἐπιπλήττων 1 
ἐπιπλῆξαι 1 
ἐπιπολάζει 1 
ἐπιπολαίους 1 
ἐπιπολῆς 1 
ἐπιπόλιον 1 
ἐπιρρώσειε 1 
ἐπισιτισμὸν 1 
ἐπισιτισμὸς 1 
ἐπισιτισμῷ 1 
ἐπισκήπτεσθαί 1 
ἐπισκήπτων 1 
ἐπισκήψαντος 1 
ἐπισκήψασθαι 1 
ἐπισκήψει 1 
ἐπισκήψεις 1 
ἐπισκήψεως 1 
ἐπισκήψωμαι 1 
ἐπισκευάζειν 1 
ἐπισκευάζομεν 1 
ἐπισκευάς 1 
ἐπισκευὴ 1 
ἐπισκευῆς 1 
ἐπισκεψάμενοι 1 
ἐπισκεψάμενος 1 
ἐπισκεψομένους 1 
ἐπισκοπούμεναι 1 
ἐπισκοπούντων 1 
ἐπισκοτεῖν 1 
ἐπισπασθέντος 1 
ἐπισπασθῶσιν 1 
ἐπιστάμενον 1 
ἐπιστάντα 1 
ἐπιστάντες 1 
ἐπιστάτας 1 
ἐπιστέλλοντες 1 
ἐπιστέλλω 1 
ἐπιστέωνται 1 
ἐπιστήμῃ 1 
ἐπιστήσειε 1 
ἐπιστήσεται 1 
ἐπισταμένη 1 
ἐπισταμένης 1 
ἐπισταμένους 1 
ἐπιστατοῦσαν 1 
ἐπιστείλας 1 
ἐπιστεύθητε 1 
ἐπιστεύοντʼ 1 
ἐπιστολιμαίους 1 
ἐπιστολὴ 1 
ἐπιστομιεῖν 1 
ἐπιστρατεύσαντος 1 
ἐπιστροφήν 1 
ἐπιστροφὴν 1 
ἐπιστὰς 1 
ἐπισφαλεστέραν 1 
ἐπισχήσετε 1 
ἐπισχοῦσιν 1 
ἐπισύροντες 1 
ἐπιτάγμασιν 1 
ἐπιτάγματος 1 
ἐπιτάξαντες 1 
ἐπιτάξαντος 1 
ἐπιτάξασαν 1 
ἐπιτάξει 1 
ἐπιτάττει 1 
ἐπιτάττοντος 1 
ἐπιτάττουσι 1 
ἐπιτάττουσιν 1 
ἐπιτήδειʼ 1 
ἐπιτήδειαι 1 
ἐπιτήδειοί 1 
ἐπιτίθενται 1 
ἐπιτίθεταί 1 
ἐπιτίμιον 1 
ἐπιτίμοις 1 
ἐπιταφίους 1 
ἐπιτείχισμʼ 1 
ἐπιτειχίσας 1 
ἐπιτειχίσματα 1 
ἐπιτειχισθῆναι 1 
ἐπιτειχισμὸν 1 
ἐπιτελεσθείη 1 
ἐπιτελεσθῇ 1 
ἐπιτελεῖν 1 
ἐπιτελοῦσʼ 1 
ἐπιτεμεῖν 1 
ἐπιτεμὼν 1 
ἐπιτετριηράρχηκα 1 
ἐπιτετριηραρχημένων 1 
ἐπιτηδείου 1 
ἐπιτηδείους 1 
ἐπιτηδείῳ 1 
ἐπιτηδειοτέρους 1 
ἐπιτηδεύοντα 1 
ἐπιτιθεμένων 1 
ἐπιτιμήσαντα 1 
ἐπιτιμήσειέ 1 
ἐπιτιμήσετʼ 1 
ἐπιτιμήσουσι 1 
ἐπιτιμήσῃ 1 
ἐπιτιμίῳ 1 
ἐπιτιμώμενον 1 
ἐπιτιμᾶτε 1 
ἐπιτιμᾷ 1 
ἐπιτιμᾷς 1 
ἐπιτιμῆσαι 1 
ἐπιτιμῶντας 1 
ἐπιτρέπει 1 
ἐπιτρέπετʼ 1 
ἐπιτρέπητε 1 
ἐπιτρέπουσιν 1 
ἐπιτρέπωσι 1 
ἐπιτρέψαντος 1 
ἐπιτρέψαντός 1 
ἐπιτρέψειν 1 
ἐπιτρέψητʼ 1 
ἐπιτρέψῃ 1 
ἐπιτρίβουσιν 1 
ἐπιτριηραρχήματος 1 
ἐπιτριηραρχήσας 1 
ἐπιτριηραρχοῦντά 1 
ἐπιτριηραρχοῦντος 1 
ἐπιτροπευθεὶς 1 
ἐπιτροπευομένοις 1 
ἐπιτροπευσάντων 1 
ἐπιτροπευόμενος 1 
ἐπιτροπευόντων 1 
ἐπιτροπεύσας 1 
ἐπιτροπεύσωσι 1 
ἐπιτυγχάνητε 1 
ἐπιτυχούσῃ 1 
ἐπιτύχῃ 1 
ἐπιφάνειαν 1 
ἐπιφέρει 1 
ἐπιφέρῃ 1 
ἐπιφανέντα 1 
ἐπιφανεστάτου 1 
ἐπιφανεστέραν 1 
ἐπιφανῶς 1 
ἐπιφημίζων 1 
ἐπιχειρήμασιν 1 
ἐπιχειρήματι 1 
ἐπιχειρήσαιμι 1 
ἐπιχειρήσαιτʼ 1 
ἐπιχειρήσαντες 1 
ἐπιχειρήσας 1 
ἐπιχειρήσειε 1 
ἐπιχειρήσειεν 1 
ἐπιχειρεῖν 1 
ἐπιχειροίη 1 
ἐπιχειροτονία 1 
ἐπιχειροτονηθεῖσα 1 
ἐπιχειροτονιῶν 1 
ἐπιχειροτονῆτε 1 
ἐπιχειρούντων 1 
ἐπιχειροῦντας 1 
ἐπιχειροῦσίν 1 
ἐπιχειροῦσι 1 
ἐπιχειρῶμεν 1 
ἐπιχειρῶσι 1 
ἐπιχειρῶσιν 1 
ἐπιψηφίζων 1 
ἐπιψηφίζῃ 1 
ἐπιψηφιεῖ 1 
ἐπιωρκηκέναι 1 
ἐπιωρκηκότα 1 
ἐπιωρκηκότες 1 
ἐπιωρκηκότι 1 
ἐπιωρκηκώς 1 
ἐπιόντι 1 
ἐπιόντων 1 
ἐπιώρκηκεν 1 
ἐπλήγην 1 
ἐπλήγης 1 
ἐπλεονέκτουν 1 
ἐπληρούμεθʼ 1 
ἐπληρώθη 1 
ἐπλησίαζε 1 
ἐπλησίαζεν 1 
ἐπλησίασεν 1 
ἐποίησέ 1 
ἐποίησέν 1 
ἐποιήθησαν 1 
ἐποιήσατό 1 
ἐποιήσω 1 
ἐποιεῖτʼ 1 
ἐποιεῖτό 1 
ἐποιοῦ 1 
ἐπολέμει 1 
ἐπολεμεῖθʼ 1 
ἐπολεμοῦμεν 1 
ἐπολεμοῦντο 1 
ἐπολιορκοῦντο 1 
ἐπολιόρκουν 1 
ἐπομβρίας 1 
ἐπομνύναι 1 
ἐπονείδιστον 1 
ἐπονείδιστος 1 
ἐπονομάζων 1 
ἐπορίσθη 1 
ἐπορευόμεθʼ 1 
ἐπορευόμην 1 
ἐπορεύεθʼ 1 
ἐπορεύετʼ 1 
ἐπορεύθημεν 1 
ἐπορεύθην 1 
ἐπορεύου 1 
ἐπορθεῖτο 1 
ἐπορχούμενος 1 
ἐπράξατʼ 1 
ἐπράττεσθε 1 
ἐπράττετʼ 1 
ἐπράττομεν 1 
ἐπρέσβευσάν 1 
ἐπρέσβευσεν 1 
ἐπρίανθʼ 1 
ἐπραγματεύετο 1 
ἐπρεσβεύομεν 1 
ἐπρεσβεύσαμεν 1 
ἐπρώτευεν 1 
ἐπυλαγόρησεν 1 
ἐπυνθανόμην 1 
ἐπωβελίᾳ 1 
ἐπωλεῖτε 1 
ἐπωλοῦμεν 1 
ἐπωμόσαντο 1 
ἐπωνυμίαν 1 
ἐπωνύμῳ 1 
ἐπόγδοον 1 
ἐπόθησεν 1 
ἐπόμπευε 1 
ἐπόντος 1 
ἐπόπτας 1 
ἐπόρθει 1 
ἐπόρθησε 1 
ἐπύθετʼ 1 
ἐπύθετο 1 
ἐπύθοντʼ 1 
ἐπώνυμοί 1 
ἐπώνυμον 1 
ἐπώνυμός 1 
ἐπᾶραι 1 
ἐπῃνέσατʼ 1 
ἐπῃνεῖτʼ 1 
ἐπῃνεῖτε 1 
ἐπῃνούμην 1 
ἐπῄνεσέν 1 
ἐπῄνεσα 1 
ἐπῄνεσε 1 
ἐπῆλθέ 1 
ἐπῆλθε 1 
ἐπῆρεν 1 
ἐπῳδὰς 1 
ἐπῳκοδόμησεν 1 
ἐπῶν 1 
ἐρήμους 1 
ἐρήσεσθαι 1 
ἐρήσεται 1 
ἐρήσονται 1 
ἐρίων 1 
ἐρανίζει 1 
ἐραστής 1 
ἐραστοῦ 1 
ἐραστὴς 1 
ἐρατὴν 1 
ἐργάζει 1 
ἐργάζομαι 1 
ἐργάσαιτο 1 
ἐργάσασθαί 1 
ἐργάσεται 1 
ἐργάσονταί 1 
ἐργάταις 1 
ἐργάτην 1 
ἐργαζομένη 1 
ἐργαζομένην 1 
ἐργαζομένης 1 
ἐργαζόμενοι 1 
ἐργασίαι 1 
ἐργασομένην 1 
ἐργαστηρίοις 1 
ἐργαστηρίων 1 
ἐργολαβῇ 1 
ἐργολαβῶν 1 
ἐρεθίσαι 1 
ἐρετῶν 1 
ἐρευνᾶν 1 
ἐρημοτάτων 1 
ἐρημότερʼ 1 
ἐρησομένους 1 
ἐροῦνθʼ 1 
ἐροῦντα 1 
ἐροῦντας 1 
ἐροῦντες 1 
ἐρράφθαι 1 
ἐρραψῳδηκότας 1 
ἐρρύη 1 
ἐρρύησαν 1 
ἐρρᾳθυμηκότες 1 
ἐρυθριάσειε 1 
ἐρυθρὰν 1 
ἐρχόμενοι 1 
ἐρωμένων 1 
ἐρωτήσαιμι 1 
ἐρωτήσατʼ 1 
ἐρωτήσειν 1 
ἐρωτήσωσι 1 
ἐρωτηθεὶς 1 
ἐρωτικὸν 1 
ἐρωτικῶν 1 
ἐρωτώμενον 1 
ἐρωτῆσαι 1 
ἐρωτῶσι 1 
ἐρώτημα 1 
ἐρῶντες 1 
ἐρῶσι 1 
ἐσάωσαν 1 
ἐσέσθων 1 
ἐσίγα 1 
ἐσεμνύνομεν 1 
ἐσεσύλητο 1 
ἐσημάνθησαν 1 
ἐσθίων 1 
ἐσθὴς 1 
ἐσθῆτα 1 
ἐσιωπῶμεν 1 
ἐσκήνωσαν 1 
ἐσκήψατο 1 
ἐσκεμμένως 1 
ἐσκευωρήσατο 1 
ἐσκευωρημένον 1 
ἐσκευώρηται 1 
ἐσκεψάμην 1 
ἐσκοπεῖτʼ 1 
ἐσκοπούμην 1 
ἐσκυθρωπάκασιν 1 
ἐσκυθρωπακώς 1 
ἐσομένου 1 
ἐσομένων 1 
ἐσπαθᾶτο 1 
ἐσπείσατο 1 
ἐσπουδάσατʼ 1 
ἐσπούδαζον 1 
ἐσπούδασαν 1 
ἐστήσαθʼ 1 
ἐστασίαζε 1 
ἐστασίασαν 1 
ἐστερημένοι 1 
ἐστεφάνουν 1 
ἐστεφάνωσε 1 
ἐστεφανούμην 1 
ἐστεφανοῦντο 1 
ἐστεφανοῦτε 1 
ἐστεφανωκότων 1 
ἐστεφανωμένους 1 
ἐστεφανώκατʼ 1 
ἐστεφανώμεθα 1 
ἐστεφανώσατε 1 
ἐστράτευσε 1 
ἐστράτευται 1 
ἐστρατήγουν 1 
ἐστρατευμένος 1 
ἐστρατηγηκότες 1 
ἐστὸν 1 
ἐσυκοφαντεῖθʼ 1 
ἐσυκοφαντούμεθʼ 1 
ἐσυρίττετε 1 
ἐσφαγμένων 1 
ἐσχάρας 1 
ἐσχήκατε 1 
ἐσχετλίαζε 1 
ἐσχόλακεν 1 
ἐσύριττον 1 
ἐσώθην 1 
ἐσώσατε 1 
ἐσῳζόμην 1 
ἐσῴζετʼ 1 
ἐσῴζετε 1 
ἐσῴζομεν 1 
ἐσῴζονθʼ 1 
ἐτάραττεν 1 
ἐτάχθη 1 
ἐτάχθην 1 
ἐτέλει 1 
ἐτέλεις 1 
ἐτήρει 1 
ἐτίθεντο 1 
ἐτίθεσαν 1 
ἐτίμησεν 1 
ἐταράχθη 1 
ἐτεθέαντο 1 
ἐτελεύτησε 1 
ἐτελούμην 1 
ἐτιμήθησαν 1 
ἐτιμήσασθε 1 
ἐτιμήσατʼ 1 
ἐτιμωρήσαντο 1 
ἐτιμωρησάμην 1 
ἐτιμωροῦνθʼ 1 
ἐτιμᾶσθʼ 1 
ἐτιμᾶτʼ 1 
ἐτιμᾶτε 1 
ἐτιμῶντο 1 
ἐτοιχωρύχησαν 1 
ἐτράφης 1 
ἐτραγῴδει 1 
ἐτριηράρχει 1 
ἐτριηράρχησε 1 
ἐτυγχάνετʼ 1 
ἐτυράννουν 1 
ἐτύγχανε 1 
ἐτύγχανες 1 
ἐτύρευε 1 
ἐτύχεθʼ 1 
ἐτύχομεν 1 
ἐφάνηθʼ 1 
ἐφέσιμον 1 
ἐφέται 1 
ἐφήβων 1 
ἐφήπτετό 1 
ἐφίενται 1 
ἐφίεσθαι 1 
ἐφίλουν 1 
ἐφαίνεθʼ 1 
ἐφαίνετό 1 
ἐφαίνονθʼ 1 
ἐφαινόμεθʼ 1 
ἐφαινόμεθα 1 
ἐφαινόμην 1 
ἐφαμίλλου 1 
ἐφείσαντο 1 
ἐφείσατο 1 
ἐφεδρεύων 1 
ἐφεθῇ 1 
ἐφειστήκει 1 
ἐφενακίσθητε 1 
ἐφεστῶτας 1 
ἐφεῖναι 1 
ἐφηγεῖσθαι 1 
ἐφθέγγοντʼ 1 
ἐφθέγξαντʼ 1 
ἐφθέγξατʼ 1 
ἐφθέγξω 1 
ἐφθακέναι 1 
ἐφθαρμένων 1 
ἐφθονήσατε 1 
ἐφθόνησα 1 
ἐφθόνησεν 1 
ἐφιεμένοις 1 
ἐφιεμένους 1 
ἐφικνούμενοι 1 
ἐφιλίππιζον 1 
ἐφιστάναι 1 
ἐφιστάντας 1 
ἐφιᾶσιν 1 
ἐφοίτα 1 
ἐφοίτων 1 
ἐφοβήθη 1 
ἐφοβήθησαν 1 
ἐφοβοῦ 1 
ἐφορεύσουσαν 1 
ἐφορμεῖν 1 
ἐφορᾶν 1 
ἐφορῶν 1 
ἐφράτριζε 1 
ἐφροντίζετε 1 
ἐφροντίσατʼ 1 
ἐφρούρει 1 
ἐφρόνησεν 1 
ἐφρόντιζʼ 1 
ἐφρόντιζεν 1 
ἐφρόντισας 1 
ἐφρόντισε 1 
ἐφυγοδίκουν 1 
ἐφυλάξαντʼ 1 
ἐφυλάξατο 1 
ἐφυλάττεσθʼ 1 
ἐφύγομεν 1 
ἐφύλαττεν 1 
ἐφώρμουν 1 
ἐχήρευεν 1 
ἐχήρευσεν 1 
ἐχίνους 1 
ἐχίνων 1 
ἐχίνῳ 1 
ἐχαρίζονθʼ 1 
ἐχαρίζοντο 1 
ἐχαρίσασθʼ 1 
ἐχειροτονήθη 1 
ἐχειροτονεῖτε 1 
ἐχειροτόνει 1 
ἐχειροτόνησαν 1 
ἐχειροτόνησε 1 
ἐχθρά 1 
ἐχθροτέρως 1 
ἐχθρόταθʼ 1 
ἐχθρότατον 1 
ἐχθρὰ 1 
ἐχθρᾶς 1 
ἐχθὲς 1 
ἐχλεύαζέ 1 
ἐχορηγεῖθʼ 1 
ἐχουσῶν 1 
ἐχούσας 1 
ἐχούσῃ 1 
ἐχρήσαθʼ 1 
ἐχρήσαντο 1 
ἐχρήσασθε 1 
ἐχρημάτισαν 1 
ἐχρησάμην 1 
ἐχρῆσθε 1 
ἐχυροὺς 1 
ἐχόμενα 1 
ἐχόρευεν 1 
ἐχώρουν 1 
ἐχῖνοι 1 
ἐψήφισται 1 
ἐψήφιστο 1 
ἐψευσμένοι 1 
ἐψευσμένον 1 
ἐψευσμένος 1 
ἐψευσμένου 1 
ἐψεύδετο 1 
ἐψεύσαθʼ 1 
ἐψεύσω 1 
ἐψηφίζεσθʼ 1 
ἐψηφίσαθʼ 1 
ἐψηφίσανθʼ 1 
ἐψηφίσατο 1 
ἐψηφισάμεθα 1 
ἐψηφισμένα 1 
ἐψηφισμένων 1 
ἐψηφισμένῃ 1 
ἐωνήθη 1 
ἐωνήθης 1 
ἐωνήμεθʼ 1 
ἐωνημένα 1 
ἐωνημένῳ 1 
ἐωνοῦνθʼ 1 
ἐόντα 1 
ἐώθει 1 
ἐώθουν 1 
ἐώμενοι 1 
ἐώνητʼ 1 
ἐώνητο 1 
ἐᾶσθαι 1 
ἐᾶτʼ 1 
ἐῴη 1 
ἐῶνθʼ 1 
ἐῶντος 1 
ἑάλωσαν 1 
ἑαλωκότος 1 
ἑαλωκὼς 1 
ἑαυτὰς 1 
ἑαυτὴν 1 
ἑβδόμη 1 
ἑβδόμῃ 1 
ἑκάστοθʼ 1 
ἑκάτερʼ 1 
ἑκάτερα 1 
ἑκασταχοῖ 1 
ἑκασταχοῦ 1 
ἑκατέρα 1 
ἑκατομβαιών 1 
ἑκατοστήν 1 
ἑκκαίδεκʼ 1 
ἑκκαιδεκαπάχεις 1 
ἑκουσίοις 1 
ἑκούσας 1 
ἑκτέον 1 
ἑκταῖος 1 
ἑκόνθʼ 1 
ἑκόντι 1 
ἑλεῖν 1 
ἑλκομένης 1 
ἑλκόντων 1 
ἑλκύσας 1 
ἑλκῶν 1 
ἑλοίμην 1 
ἑλομένους 1 
ἑλομένων 1 
ἑλόμενον 1 
ἑλόμενος 1 
ἑλόντʼ 1 
ἑλόντες 1 
ἑλόντων 1 
ἑνδέκατον 1 
ἑνδεκάτῳ 1 
ἑξακισχίλια 1 
ἑξηκονταταλαντίαν 1 
ἑξηκονταταλαντίας 1 
ἑξηκοστόν 1 
ἑοράκαθʼ 1 
ἑοράκαμεν 1 
ἑοράκατʼ 1 
ἑορακόσιν 1 
ἑορακὼς 1 
ἑορτὴ 1 
ἑπτακαίδεκα 1 
ἑπτακόσια 1 
ἑρκείου 1 
ἑσπέρα 1 
ἑσπέρᾳ 1 
ἑστήκῃ 1 
ἑστήξουσιν 1 
ἑστηκυῖαν 1 
ἑστηκότες 1 
ἑστιάσεως 1 
ἑστιάτορʼ 1 
ἑστιάτορες 1 
ἑστιᾶσθαι 1 
ἑστιῶν 1 
ἑστώσας 1 
ἑστῶσι 1 
ἑτέρωθι 1 
ἑτέρωσʼ 1 
ἑταίρων 1 
ἑταίρᾳ 1 
ἑταίρῳ 1 
ἑταιρήσεως 1 
ἑταιρίᾳ 1 
ἑταιρεία 1 
ἑταιρείαν 1 
ἑταιρείας 1 
ἑταιρεῖν 1 
ἑτερόπλουν 1 
ἑτερόπλῳ 1 
ἑτερόφθαλμος 1 
ἑτοίμου 1 
ἑτοιμότατʼ 1 
ἑτοιμότερον 1 
ἑτοιμότης 1 
ἑτοῖμον 1 
ἑωλοκρασίαν 1 
ἑωράμεθα 1 
ἑωρᾶτο 1 
ἑόρακα 1 
ἑόρακε 1 
ἑώραται 1 
ἔβλαψε 1 
ἔγγειοι 1 
ἔγγιστα 1 
ἔγημα 1 
ἔγκειται 1 
ἔγκτασιν 1 
ἔγνωκα 1 
ἔγνωσται 1 
ἔγνωτʼ 1 
ἔγραφʼ 1 
ἔγραφες 1 
ἔδακεν 1 
ἔδαφος 1 
ἔδεις 1 
ἔδεόν 1 
ἔδησεν 1 
ἔδομεν 1 
ἔδοξέ 1 
ἔδοξα 1 
ἔδοξαν 1 
ἔδωκάς 1 
ἔδωκας 1 
ἔδωχʼ 1 
ἔθαψε 1 
ἔθενθʼ 1 
ἔθεσαν 1 
ἔθεσθʼ 1 
ἔθηκαν 1 
ἔθηκας 1 
ἔθυον 1 
ἔκαμνε 1 
ἔκγονοι 1 
ἔκγονον 1 
ἔκδειαν 1 
ἔκδηλα 1 
ἔκειτό 1 
ἔκλεπτεν 1 
ἔκλυσιν 1 
ἔκρινα 1 
ἔκρινε 1 
ἔκσπονδοι 1 
ἔκσπονδος 1 
ἔκτεινεν 1 
ἔκφρονας 1 
ἔκφρων 1 
ἔλαθον 1 
ἔλαιον 1 
ἔλαχέν 1 
ἔλαχες 1 
ἔλεγχός 1 
ἔλεξεν 1 
ἔλθητε 1 
ἔλθοιεν 1 
ἔλθοιμεν 1 
ἔλθοιμι 1 
ἔλθωμεν 1 
ἔλθῃς 1 
ἔλιπε 1 
ἔλιπον 1 
ἔλλειμμα 1 
ἔλυε 1 
ἔλυσαν 1 
ἔμελε 1 
ἔμελλες 1 
ἔμμηνοί 1 
ἔμμισθοι 1 
ἔμπειροι 1 
ἔμπειρος 1 
ἔμποροι 1 
ἔμπορος 1 
ἔμπροσθε 1 
ἔμπυος 1 
ἔμφυλον 1 
ἔμφυτα 1 
ἔμφυτον 1 
ἔνδεια 1 
ἔνδειγμα 1 
ἔνδειξίς 1 
ἔνδειξις 1 
ἔνδηλοί 1 
ἔνδοξα 1 
ἔνειμε 1 
ἔνειμεν 1 
ἔνεμον 1 
ἔνθρυπτα 1 
ἔνιοί 1 
ἔννοιαν 1 
ἔννομά 1 
ἔννους 1 
ἔνορκον 1 
ἔντιμοι 1 
ἔξαρνοί 1 
ἔξαρνοι 1 
ἔξαρνον 1 
ἔξαρχος 1 
ἔξεσθʼ 1 
ἔξεστʼ 1 
ἔξιθʼ 1 
ἔξιτʼ 1 
ἔξιτε 1 
ἔοικʼ 1 
ἔπαινος 1 
ἔπαισεν 1 
ἔπαυσʼ 1 
ἔπαυσαν 1 
ἔπαυσε 1 
ἔπειθόν 1 
ἔπεμπε 1 
ἔπεμπον 1 
ἔπεμψʼ 1 
ἔπεμψέ 1 
ἔπεμψαν 1 
ἔπεσεν 1 
ἔπεστι 1 
ἔπεστιν 1 
ἔπη 1 
ἔπιπλα 1 
ἔπλεον 1 
ἔπλευσα 1 
ἔπνει 1 
ἔπορεν 1 
ἔπραξʼ 1 
ἔπραξα 1 
ἔπραξας 1 
ἔπραττʼ 1 
ἔπταισεν 1 
ἔρανος 1 
ἔργμασι 1 
ἔρημόν 1 
ἔρηταί 1 
ἔριδος 1 
ἔριθοι 1 
ἔριν 1 
ἔρις 1 
ἔροινθʼ 1 
ἔρρωσαι 1 
ἔρχομαι 1 
ἔρως 1 
ἔρωτα 1 
ἔρωτος 1 
ἔσκωψεν 1 
ἔσοιʼ 1 
ἔσοιτο 1 
ἔσπενδεν 1 
ἔστη 1 
ἔστωσαν 1 
ἔσχατον 1 
ἔσχηκεν 1 
ἔσχομεν 1 
ἔσωσα 1 
ἔσωσαν 1 
ἔσωσεν 1 
ἔσῳζεν 1 
ἔσῳζον 1 
ἔσῳσε 1 
ἔσῳσεν 1 
ἔταξα 1 
ἔταττον 1 
ἔτεκεν 1 
ἔτεσι 1 
ἔτρεφεν 1 
ἔτρεφον 1 
ἔτρεψεν 1 
ἔτυπτεν 1 
ἔτυπτον 1 
ἔφαμεν 1 
ἔφασκεν 1 
ἔφασκες 1 
ἔφασκον 1 
ἔφατε 1 
ἔφεκτοι 1 
ἔφεκτος 1 
ἔφεσιν 1 
ἔφευγον 1 
ἔφησαν 1 
ἔφησθά 1 
ἔφησθα 1 
ἔφραζε 1 
ἔφραζον 1 
ἔφριξε 1 
ἔφυγεν 1 
ἔφυγες 1 
ἔφυγον 1 
ἔφυσαν 1 
ἔχε 1 
ἔχεται 1 
ἔχητʼ 1 
ἔχθιστοί 1 
ἔχθιστοι 1 
ἔχιν 1 
ἔχοιθʼ 1 
ἔχοιμεν 1 
ἔχοντές 1 
ἔχοντός 1 
ἔχουσί 1 
ἔχρησα 1 
ἔχρησεν 1 
ἔχωμεν 1 
ἔχωσας 1 
ἔχῃς 1 
ἕκασθʼ 1 
ἕκασται 1 
ἕκαστόν 1 
ἕκαστός 1 
ἕκτης 1 
ἕλεσθʼ 1 
ἕλησθε 1 
ἕλκει 1 
ἕλκειν 1 
ἕλκη 1 
ἕλκοντά 1 
ἕλκος 1 
ἕλξειν 1 
ἕλοιθʼ 1 
ἕλοισθʼ 1 
ἕλωνται 1 
ἕλωσιν 1 
ἕλῃς 1 
ἕνας 1 
ἕνης 1 
ἕξεθʼ 1 
ἕξετʼ 1 
ἕξοιμι 1 
ἕξονται 1 
ἕξοντας 1 
ἕξουσι 1 
ἕρκος 1 
ἕρμαιον 1 
ἕωλα 1 
Ἐάν 1 
Ἐγβατάνοις 1 
Ἐκφάντου 1 
Ἐκφάντῳ 1 
Ἐλάτεια 1 
Ἐλαιοῦντʼ 1 
Ἐλαιοῦντα 1 
Ἐλεγεῖα 1 
Ἐλευθερίας 1 
Ἐλευσίνιος 1 
Ἐλευσινίου 1 
Ἐλευσῖνα 1 
Ἐλπίᾳ 1 
Ἐξ 1 
Ἐξήκεστον 1 
Ἐξωμοσία 1 
Ἐπίγραμμα 1 
Ἐπίφρονος 1 
Ἐπαινέτῳ 1 
Ἐπειδὴ 1 
Ἐπηράτου 1 
Ἐπιγένους 1 
Ἐπιστολὴ 1 
Ἐπιστολὴν 1 
Ἐπιτάφιος 1 
Ἐπιτρέφους 1 
Ἐπιτριηραρχήματος 1 
Ἐπιτροπῆς 1 
Ἐπιχειροτονία 1 
Ἐρέσου 1 
Ἐρασικλέους 1 
Ἐργίσκη 1 
Ἐργίσκην 1 
Ἐργοκλῆς 1 
Ἐργοφίλου 1 
Ἐργόφιλος 1 
Ἐρετριέας 1 
Ἐρετριεὺς 1 
Ἐρετριεῖς 1 
Ἐρεχθέα 1 
Ἐρεχθείδῃσιν 1 
Ἐρεχθεῖδαι 1 
Ἐρεχθῇδα 1 
Ἐροιάδην 1 
Ἐροιάδης 1 
Ἐρυθραίων 1 
Ἐρυξίας 1 
Ἐρυξιμάχῳ 1 
Ἐρωτικός 1 
Ἐτεοβουτάδην 1 
Ἐτεονίκου 1 
Ἐφιάλτου 1 
Ἐχῖνον 1 
Ἑκάληθεν 1 
Ἑκαταῖα 1 
Ἑλλάς 1 
Ἑλληνικά 1 
Ἑλληνικοί 1 
Ἑλληνικώτατον 1 
Ἑλληνικὰ 1 
Ἑλληνὶς 1 
Ἑρμαίῳ 1 
Ἑρμαῖς 1 
Ἑρμογένης 1 
Ἑρχιεύς 1 
Ἔμπουσαν 1 
Ἔνδειξις 1 
Ἔνδιος 1 
Ἔρωτι 1 
Ἔφεσις 1 
Ἕλιξος 1 
Ἕλλανες 1 
Ἕλλην 1 
Ἕλληνές 1 
Ἕλληνα 1 
Ἕρμωνα 1 
ἠβουλήθην 1 
ἠβουλήθησαν 1 
ἠγάπησα 1 
ἠγανάκτεις 1 
ἠγανάκτηκα 1 
ἠγανάκτησας 1 
ἠγανακτήσατε 1 
ἠγανακτεῖτʼ 1 
ἠγανακτεῖτε 1 
ἠγανακτοῦμεν 1 
ἠγαπηκότας 1 
ἠγαπημένη 1 
ἠγαπημένον 1 
ἠγαπᾶτο 1 
ἠγγέλθη 1 
ἠγγυήμην 1 
ἠγγυήσαντο 1 
ἠγγυήσατο 1 
ἠγγυηκέναι 1 
ἠγγυημένος 1 
ἠγγυᾶτο 1 
ἠγμένοι 1 
ἠγμένος 1 
ἠγνωμονήκεσαν 1 
ἠγνόει 1 
ἠγνόησέ 1 
ἠγνόησέν 1 
ἠγοράζετο 1 
ἠγοράσθαι 1 
ἠγοράσθη 1 
ἠγορακὼς 1 
ἠγωνίζεσθε 1 
ἠγωνίζετʼ 1 
ἠγωνίσατο 1 
ἠγωνίσω 1 
ἠγωνισάμεθʼ 1 
ἠγωνισμένοις 1 
ἠγωνισμένων 1 
ἠγόραζε 1 
ἠγόρασεν 1 
ἠδίκηκέ 1 
ἠδίκηνται 1 
ἠδίκησʼ 1 
ἠδίκησέ 1 
ἠδίκησα 1 
ἠδίκησε 1 
ἠδίκησο 1 
ἠδίκητό 1 
ἠδικήθης 1 
ἠδικήκαμεν 1 
ἠδικήκασιν 1 
ἠδικήμεθα 1 
ἠδικημένῳ 1 
ἠδικούμεθʼ 1 
ἠδικοῦμεν 1 
ἠδικοῦντο 1 
ἠδυνάμεθα 1 
ἠδυνήθημεν 1 
ἠδύνατο 1 
ἠθάδων 1 
ἠθέλετʼ 1 
ἠθέληκεν 1 
ἠθέλησέ 1 
ἠθελήκασιν 1 
ἠθῶν 1 
ἠκηκόει 1 
ἠκηκόεσαν 1 
ἠκκλησίαζον 1 
ἠκκλησιάζετε 1 
ἠκολουθηκότας 1 
ἠκούετʼ 1 
ἠκούετε 1 
ἠκούομεν 1 
ἠκούσαθʼ 1 
ἠκρωτηριασμένοι 1 
ἠλέγχεθʼ 1 
ἠλέγχθη 1 
ἠλέγχθησάν 1 
ἠλέγχοντʼ 1 
ἠλέγχου 1 
ἠλέει 1 
ἠλέεις 1 
ἠλέησεν 1 
ἠλίθιος 1 
ἠλίθιόν 1 
ἠλαττοῦτο 1 
ἠλαττώθητε 1 
ἠλεήσατε 1 
ἠλευθέρωκε 1 
ἠλευθερώθησαν 1 
ἠλευθερώσατε 1 
ἠλιθίως 1 
ἠλλοτριωκότας 1 
ἠλπίσαμέν 1 
ἠλπίσατε 1 
ἠμέλησεν 1 
ἠμέληται 1 
ἠμέλουν 1 
ἠμεληκόσι 1 
ἠμνημόνησεν 1 
ἠμνημόνουν 1 
ἠμυνάμην 1 
ἠμφεσβήτεις 1 
ἠμφεσβήτηκεν 1 
ἠμφεσβητήθη 1 
ἠμύνοντο 1 
ἠνάγκαζεν 1 
ἠνάγκασέ 1 
ἠνάγκασα 1 
ἠνάγκασαν 1 
ἠνάγκασται 1 
ἠνέγκαμεν 1 
ἠνέσχετο 1 
ἠνέχθη 1 
ἠναγκάζετʼ 1 
ἠναγκάζοντʼ 1 
ἠναγκάκειν 1 
ἠναγκάσατʼ 1 
ἠναγκάσθαι 1 
ἠναγκαζόμεθʼ 1 
ἠναντίωμαι 1 
ἠναντιοῦτο 1 
ἠναντιῶσθαι 1 
ἠνδραποδισμένας 1 
ἠνείχετʼ 1 
ἠνείχετο 1 
ἠνείχοντο 1 
ἠνειχόμην 1 
ἠντεβόλει 1 
ἠντεδίκησεν 1 
ἠνώχλει 1 
ἠνώχληκε 1 
ἠνώχλησα 1 
ἠνώχλουν 1 
ἠξίωσʼ 1 
ἠξίωσας 1 
ἠξίωτο 1 
ἠξιοῦμεν 1 
ἠξιοῦντο 1 
ἠξιοῦσθε 1 
ἠξιωμένος 1 
ἠξιωμένους 1 
ἠξιώθη 1 
ἠξιώκασιν 1 
ἠξιώσαμεν 1 
ἠξιώσατε 1 
ἠπάτα 1 
ἠπίστατο 1 
ἠπίως 1 
ἠπείρου 1 
ἠπείχθησαν 1 
ἠπιστήθη 1 
ἠπιωτέρως 1 
ἠπορεῖτο 1 
ἠποροῦ 1 
ἠποροῦντο 1 
ἠπόρησαν 1 
ἠπόρησεν 1 
ἠπόρουν 1 
ἠρία 1 
ἠρίθμησε 1 
ἠργάζοντο 1 
ἠργάσαντο 1 
ἠργολάβηκεν 1 
ἠριθμήθησαν 1 
ἠριστοποιούμεθα 1 
ἠρκὼς 1 
ἠρνήθη 1 
ἠρνεῖσθε 1 
ἠρνεῖτο 1 
ἠρνούμην 1 
ἠρνοῦντο 1 
ἠρξάμεθα 1 
ἠρρώστησεν 1 
ἠρτημένην 1 
ἠρωτῶμεν 1 
ἠσέλγαινε 1 
ἠσέλγαινον 1 
ἠσεβηκυῖαν 1 
ἠσεβηκότας 1 
ἠσεβημένων 1 
ἠσελγημένα 1 
ἠσθένει 1 
ἠσκήκαμεν 1 
ἠτίμωκεν 1 
ἠτίμωσʼ 1 
ἠτίμωσεν 1 
ἠτιμωμένοι 1 
ἠτιμωμένον 1 
ἠτιμωμένος 1 
ἠτιμώθη 1 
ἠτιμώσεται 1 
ἠτιμῶσθαι 1 
ἠττίκιζον 1 
ἠτυχήκασιν 1 
ἠτυχήσαμεν 1 
ἠτυχηκέναι 1 
ἠτυχηκυῖαν 1 
ἠτυχηκόσι 1 
ἠτυχηκόσιν 1 
ἠτυχηκώς 1 
ἠτυχημένοις 1 
ἠτύχει 1 
ἠτύχησαν 1 
ἠτύχησεν 1 
ἠφάνιζεν 1 
ἠφάνικα 1 
ἠφάνικε 1 
ἠφάνισαν 1 
ἠφάνισεν 1 
ἠφάνιστο 1 
ἠφανίκασι 1 
ἠφανίκατε 1 
ἠφανισμένων 1 
ἠχθέσθη 1 
ἠχθόμην 1 
ἡβήσαντας 1 
ἡβήσῃ 1 
ἡβᾶν 1 
ἡβῆσαι 1 
ἡβῶντες 1 
ἡγήσαθʼ 1 
ἡγήσαιτʼ 1 
ἡγήσαντʼ 1 
ἡγήσαντο 1 
ἡγήσασθε 1 
ἡγήσεσθʼ 1 
ἡγήσεσθαι 1 
ἡγήσεσθε 1 
ἡγήσεται 1 
ἡγήσησθε 1 
ἡγήσονται 1 
ἡγεμόνα 1 
ἡγεμόνες 1 
ἡγεῖσθαί 1 
ἡγησάμενοι 1 
ἡγησαμένη 1 
ἡγησόμεθʼ 1 
ἡγουμένη 1 
ἡγουμένοις 1 
ἡγουμένῳ 1 
ἡγούμεθʼ 1 
ἡγοῖσθε 1 
ἡγοῦμαί 1 
ἡγοῦνθʼ 1 
ἡγοῦνταί 1 
ἡγῆσθε 1 
ἡγῶμαι 1 
ἡδέʼ 1 
ἡδέα 1 
ἡδέων 1 
ἡδίους 1 
ἡδίστων 1 
ἡδονάς 1 
ἡδονὰς 1 
ἡδονὴ 1 
ἡδονῇ 1 
ἡδονῶν 1 
ἡδύ 1 
ἡδὺ 1 
ἡκόντων 1 
ἡλίκας 1 
ἡλίκης 1 
ἡλίου 1 
ἡλίσκεθʼ 1 
ἡλίχʼ 1 
ἡλιάζηται 1 
ἡλιάσεως 1 
ἡλιαίᾳ 1 
ἡλιαστικὸν 1 
ἡλιαστῶν 1 
ἡλικίην 1 
ἡλικιῶται 1 
ἡμάρτανον 1 
ἡμάρτετʼ 1 
ἡμάρτηκεν 1 
ἡμίεκτον 1 
ἡμίμναια 1 
ἡμίσειαν 1 
ἡμίσεις 1 
ἡμίσεος 1 
ἡμίσεσιν 1 
ἡμίσεων 1 
ἡμαρτηκότʼ 1 
ἡμαρτηκότα 1 
ἡμαρτηκότων 1 
ἡμαρτημένʼ 1 
ἡμαρτημένα 1 
ἡμαρτημένον 1 
ἡμερεύειν 1 
ἡμετέρη 1 
ἡμιμέδιμνον 1 
ἡμιμναίων 1 
ἡμισείᾳ 1 
ἡμιτάλαντα 1 
ἡμιταλάντων 1 
ἡρπάκει 1 
ἡρωϊκὴν 1 
ἡσθῆναι 1 
ἡστινοσοῦν 1 
ἡσυχία 1 
ἡσυχίᾳ 1 
ἡσυχίῃ 1 
ἡσυχῇ 1 
ἡταιρηκέναι 1 
ἡταιρηκόσιν 1 
ἡταιρηκώς 1 
ἡτισοῦν 1 
ἡτοίμαστο 1 
ἡτοιμασμένοι 1 
ἡττήθη 1 
ἡττήθημεν 1 
ἡττήθην 1 
ἡττήθησαν 1 
ἡττηθέντα 1 
ἡττηθῆναι 1 
ἡττηθῇ 1 
ἡττημένος 1 
ἡττωμένοις 1 
ἡττώμενος 1 
ἡττᾶσθε 1 
ἡττᾶται 1 
ἡττῆσθαι 1 
ἡττῶνται 1 
ἡψάμην 1 
ἤγαγες 1 
ἤθελέ 1 
ἤκουες 1 
ἤκουσʼ 1 
ἤλαυνες 1 
ἤλθετε 1 
ἤλπιζες 1 
ἤλυθε 1 
ἤμελλον 1 
ἤνεγκας 1 
ἤνθησʼ 1 
ἤνυε 1 
ἤπειρον 1 
ἤρεσκέ 1 
ἤρεσκεν 1 
ἤρετό 1 
ἤρεψε 1 
ἤρθη 1 
ἤριζον 1 
ἤρνηται 1 
ἤρξαντο 1 
ἤρξαντό 1 
ἤρξατʼ 1 
ἤρξατό 1 
ἤροντό 1 
ἤρτηται 1 
ἤρχετο 1 
ἤσκηται 1 
ἤτρου 1 
ἤχθη 1 
ἥδε 1 
ἥδεσθαι 1 
ἥδιόν 1 
ἥκετʼ 1 
ἥκοντι 1 
ἥκουσα 1 
ἥλιε 1 
ἥμαρτεν 1 
ἥμεροι 1 
ἥμισύν 1 
ἥξετε 1 
ἥξοντάς 1 
ἥξουσα 1 
ἥπτετο 1 
ἥρμοττεν 1 
ἥρπαζον 1 
ἥρπασε 1 
ἥρωες 1 
ἥσθη 1 
ἥσθην 1 
ἥττηντʼ 1 
ἥττηντο 1 
ἥττησθʼ 1 
ἥττησθε 1 
ἥττηται 1 
ἥττητο 1 
ἥττονος 1 
ἥττοσι 1 
ἥττους 1 
ἥψατʼ 1 
ἦγέ 1 
ἦθʼ 1 
ἦλθʼ 1 
ἦλθέ 1 
ἦλθες 1 
ἦμέν 1 
ἦρξα 1 
ἦρξε 1 
ἦρχε 1 
ἧκες 1 
ἧπται 1 
ἧστινος 1 
ἧτταν 1 
Ἠετιώνειαν 1 
Ἠλείου 1 
Ἠλείων 1 
Ἡγήμονα 1 
Ἡγησίλεῳ 1 
Ἡδυλείῳ 1 
Ἡδύλος 1 
Ἡλιαστῶν 1 
Ἡρακλείδῃ 1 
Ἡρακλεώτην 1 
Ἡρακλεώτου 1 
Ἡραῖον 1 
Ἡφαιστεῖον 1 
Ἥρᾳ 1 
Ἦλιν 1 
ἰάσασθαι 1 
ἰαμβειοφάγος 1 
ἰαμβεῖʼ 1 
ἰατροί 1 
ἰατροὺς 1 
ἰατροῖς 1 
ἰδέαν 1 
ἰδία 1 
ἰδιωτικῶν 1 
ἰδιώτατον 1 
ἰδιώτου 1 
ἰδοῦσα 1 
ἰδόνθʼ 1 
ἰδόντα 1 
ἰθυφάλλοις 1 
ἰθυφάλλους 1 
ἰθυφάλλῳ 1 
ἰθύνεθʼ 1 
ἰθύφαλλοί 1 
ἰοβάκχεια 1 
ἰούσης 1 
ἰσηγορίαν 1 
ἰσηγορίᾳ 1 
ἰσομοιρεῖν 1 
ἰσοτελής 1 
ἰσοτελῶν 1 
ἰσχυράς 1 
ἰσχυρίζεται 1 
ἰσχυρίζοιτο 1 
ἰσχυρίζονται 1 
ἰσχυριζόμενος 1 
ἰσχυρισαίμην 1 
ἰσχυροί 1 
ἰσχυροτάτας 1 
ἰσχυροτάτης 1 
ἰσχυροτάτων 1 
ἰσχυροτέραν 1 
ἰσχυροτέρας 1 
ἰσχυρούς 1 
ἰσχυρότερα 1 
ἰσχυρότερον 1 
ἰσχυρὰ 1 
ἰσχυρὰς 1 
ἰσχυρᾶς 1 
ἰσχύοντα 1 
ἰσχύοντας 1 
ἰσχύουσι 1 
ἰσχύουσιν 1 
ἰσχύσει 1 
ἰσχύσουσιν 1 
ἰσχύσῃ 1 
ἰταμώτερον 1 
ἰταμὸν 1 
ἰταμῶς 1 
ἰχθῦς 1 
ἰόντος 1 
ἰᾶσθαι 1 
ἱέρεια 1 
ἱδρυμένοι 1 
ἱδρύονται 1 
ἱεράν 1 
ἱερείου 1 
ἱερείων 1 
ἱερεύς 1 
ἱερεῖα 1 
ἱεροκήρυκα 1 
ἱερομηνίᾳ 1 
ἱερομνάμονος 1 
ἱερομνήμονας 1 
ἱερομνήμονος 1 
ἱεροποιόν 1 
ἱεροποιὸν 1 
ἱεροποιὸς 1 
ἱεροποιῆσαι 1 
ἱεροποιῶν 1 
ἱεροσυλήσαντες 1 
ἱεροσυλήσῃ 1 
ἱεροσυλία 1 
ἱεροσυλοῦσι 1 
ἱερωσύνη 1 
ἱερόσυλοί 1 
ἱκέται 1 
ἱκέτευεν 1 
ἱκέτευον 1 
ἱκέτην 1 
ἱκανάς 1 
ἱκαναὶ 1 
ἱκανοί 1 
ἱκανοὺς 1 
ἱκανὰς 1 
ἱκανὸς 1 
ἱκετεύει 1 
ἱκετεύοντος 1 
ἱκετεύσαντος 1 
ἱκετεύσουσαν 1 
ἱκετηρίας 1 
ἱκνουμένᾳ 1 
ἱκνοῦνται 1 
ἱμάτιʼ 1 
ἱμᾶντά 1 
ἱππάρχηκα 1 
ἱππάρχους 1 
ἱππέα 1 
ἱππαγωγούς 1 
ἱππαρχῶν 1 
ἱππεὺς 1 
ἱππεῦσιν 1 
ἱππικήν 1 
ἱππικοῖς 1 
ἱππικόν 1 
ἱππικὰς 1 
ἱππικὸν 1 
ἱππικῶν 1 
ἱπποκράτουν 1 
ἱστάντα 1 
ἱστάντες 1 
ἱσταμένων 1 
ἱστορίαν 1 
ἱστᾶσι 1 
ἴασʼ 1 
ἴδιά 1 
ἴδιαι 1 
ἴδιόν 1 
ἴδιός 1 
ἴδοιμεν 1 
ἴδοιτε 1 
ἴδω 1 
ἴδωσι 1 
ἴμεν 1 
ἴσος 1 
ἴστω 1 
ἴσχυε 1 
ἴσχυον 1 
ἴσχυσαν 1 
ἴχνη 1 
ἴωσʼ 1 
ἵλεων 1 
ἵππος 1 
Ἰάσονα 1 
Ἰάσων 1 
Ἰαμβεῖα 1 
Ἰατροκλεῖ 1 
Ἰατροκλῆς 1 
Ἰκαριεύς 1 
Ἰλιὰς 1 
Ἰλλυριοῖς 1 
Ἰλλυριὸν 1 
Ἰλλυριῶν 1 
Ἰσθμιάδα 1 
Ἰσχομάχου 1 
Ἰωνίᾳ 1 
Ἱέραξ 1 
Ἱεροῦ 1 
Ἱερόν 1 
Ἱερώνυμον 1 
Ἱερώνυμος 1 
Ἱερῷ 1 
Ἱπποδαμείᾳ 1 
Ἱπποθωντίδʼ 1 
Ἱπποθωντίδαι 1 
Ἱπποθωντίδι 1 
Ἱπποθῶν 1 
Ἱπποκράτους 1 
Ἱππόνικον 1 
Ἴλιον 1 
Ἴμβρῳ 1 
Ἴσθμια 1 
ὀβολὸν 1 
ὀβριμοπάτρη 1 
ὀγδόῃ 1 
ὀδυρόμενοι 1 
ὀδυρόμενος 1 
ὀδύρωνται 1 
ὀθόνια 1 
ὀκνήσαιμι 1 
ὀκνήσας 1 
ὀκνήσετʼ 1 
ὀκνεῖ 1 
ὀκνεῖς 1 
ὀκνεῖτʼ 1 
ὀκνηρὸν 1 
ὀκνηρῶς 1 
ὀκνοῦντας 1 
ὀκνοῦντες 1 
ὀκνῶν 1 
ὀκτακοσίαις 1 
ὀκτακόσιαι 1 
ὀκτωκαίδεκʼ 1 
ὀκτωκαιδεκέτη 1 
ὀκτωκαιδεκαδράχμους 1 
ὀκτώ 1 
ὀλέθρους 1 
ὀλέθρῳ 1 
ὀλίγʼ 1 
ὀλίγαις 1 
ὀλίγης 1 
ὀλίγωρον 1 
ὀλίγωρος 1 
ὀλεῖται 1 
ὀλιγίστου 1 
ὀλιγαρχία 1 
ὀλιγαρχικὸν 1 
ὀλιγαρχικῶς 1 
ὀλιγαρχιῶν 1 
ὀλιγαρχουμένων 1 
ὀλιγωρήσασι 1 
ὀλιγωρήσετε 1 
ὀλιγωρήσῃ 1 
ὀλιγωρήσῃς 1 
ὀλιγωρίαν 1 
ὀλιγωρουμένης 1 
ὀλιγωροῦνθʼ 1 
ὀλιγωροῦσιν 1 
ὀλιγωρῆτε 1 
ὀλιγωρῇ 1 
ὀλολύζειν 1 
ὀλολύξαι 1 
ὀμμάτων 1 
ὀμνύειν 1 
ὀμνύντας 1 
ὀμνύοντα 1 
ὀμνύοντας 1 
ὀμνύοντος 1 
ὀμνύουσι 1 
ὀμνύωσιν 1 
ὀμουμένη 1 
ὀμωμοκώς 1 
ὀμωμοσμένοις 1 
ὀμωμόκαθʼ 1 
ὀμωμόκαμεν 1 
ὀμόσαντας 1 
ὀμόσαντι 1 
ὀμόσασιν 1 
ὀμώμοται 1 
ὀνήσεις 1 
ὀνείδει 1 
ὀνείδιζε 1 
ὀνείδους 1 
ὀνειδίζομεν 1 
ὀνειδίζοντά 1 
ὀνειδίσαι 1 
ὀνειδιζόντων 1 
ὀνειροπολεῖν 1 
ὀνηλάτας 1 
ὀνομάζει 1 
ὀνομάζομεν 1 
ὀνομαζομένους 1 
ὀνομαζόμενα 1 
ὀνομασθῆναι 1 
ὀνομαστοὶ 1 
ὀνόματʼ 1 
ὀξύτατοι 1 
ὀξύτησι 1 
ὀπίσω 1 
ὀπισθόδομον 1 
ὀπωρώνης 1 
ὀπώραν 1 
ὀργάδα 1 
ὀργίζεσθʼ 1 
ὀργίζεται 1 
ὀργίζοισθε 1 
ὀργίλους 1 
ὀργιζοίμην 1 
ὀργιζομένη 1 
ὀργιζομένων 1 
ὀργιζόμενος 1 
ὀργιουμένους 1 
ὀργισθέντας 1 
ὀργισθέντες 1 
ὀργισθέντος 1 
ὀργισθήσεσθαι 1 
ὀργισθήσονται 1 
ὀργισθείητʼ 1 
ὀργισθείς 1 
ὀργισθῆτε 1 
ὀργισθῇς 1 
ὀργιστέον 1 
ὀργὰς 1 
ὀρεγομένοις 1 
ὀρεγόμενοι 1 
ὀρεγόμενον 1 
ὀρεγόμενος 1 
ὀρθότατʼ 1 
ὀρθὴ 1 
ὀρθὸν 1 
ὀρρωδεῖν 1 
ὀρφανίᾳ 1 
ὀρφανοὶ 1 
ὀρφανοὺς 1 
ὀρφανόν 1 
ὀρχεῖσθαι 1 
ὀρόβους 1 
ὀφείλεις 1 
ὀφείλετʼ 1 
ὀφείλοιτο 1 
ὀφείλομεν 1 
ὀφείλονθʼ 1 
ὀφείλοντι 1 
ὀφείλουσʼ 1 
ὀφείλω 1 
ὀφείλῃ 1 
ὀφειλήματα 1 
ὀφειλομένας 1 
ὀφειλομένη 1 
ὀφειλούσας 1 
ὀφειλόμενον 1 
ὀφθήσεσθʼ 1 
ὀφθαλμῶν 1 
ὀφλήμαθʼ 1 
ὀφλήματα 1 
ὀφλήσειν 1 
ὀφλήσω 1 
ὀφλισκάνοντες 1 
ὀφλοῦσαν 1 
ὀφλοῦσιν 1 
ὀφλόντας 1 
ὀφρῦς 1 
ὀχεῖσθαι 1 
ὀχληρότερον 1 
ὀχληρὸς 1 
ὀχούμενος 1 
ὀψέ 1 
ὀψίας 1 
ὀψιαίταθʼ 1 
ὀψοποιουμένους 1 
ὁδοιπόρων 1 
ὁδός 1 
ὁδῶν 1 
ὁμήρων 1 
ὁμιλία 1 
ὁμιλίαι 1 
ὁμιλίαν 1 
ὁμιλεῖς 1 
ὁμιλοῦντα 1 
ὁμιλοῦσιν 1 
ὁμοίαις 1 
ὁμοίοις 1 
ὁμοίῳ 1 
ὁμογνωμονοῦντας 1 
ὁμογνώμονας 1 
ὁμογνώμων 1 
ὁμοιότατοι 1 
ὁμοιότερος 1 
ὁμολογήσαιεν 1 
ὁμολογήσας 1 
ὁμολογήσειαν 1 
ὁμολογήσειν 1 
ὁμολογήσετʼ 1 
ὁμολογήσητέ 1 
ὁμολογήσομεν 1 
ὁμολογήσουσιν 1 
ὁμολογία 1 
ὁμολογεῖς 1 
ὁμολογεῖτʼ 1 
ὁμολογεῖτε 1 
ὁμολογηθέντα 1 
ὁμολογηθέντας 1 
ὁμολογηθέντων 1 
ὁμολογηθεισῶν 1 
ὁμολογηθεῖσαν 1 
ὁμολογουμέναις 1 
ὁμολογουμένας 1 
ὁμολογουμένη 1 
ὁμολογουμένην 1 
ὁμολογουμένου 1 
ὁμολογουμένους 1 
ὁμολογούμενα 1 
ὁμολογούμεναι 1 
ὁμολογοῦντά 1 
ὁμολογοῦντάς 1 
ὁμολογοῦντι 1 
ὁμολογῆσαί 1 
ὁμομητρίας 1 
ὁμομητρίῳ 1 
ὁμονοίας 1 
ὁμονοεῖν 1 
ὁμονοοῦντες 1 
ὁμοπάτορες 1 
ὁμοπάτωρ 1 
ὁμοπατρίας 1 
ὁμοπατρίων 1 
ὁμοπατρίῳ 1 
ὁμοτέχνους 1 
ὁμοφύλῳ 1 
ὁμωρόφιος 1 
ὁμόνοια 1 
ὁμόρους 1 
ὁμόσε 1 
ὁμόσπονδον 1 
ὁμώνυμα 1 
ὁμώνυμον 1 
ὁπλίτην 1 
ὁπλῖται 1 
ὁποίοις 1 
ὁποίων 1 
ὁποιαντινοῦν 1 
ὁποιουσδήποθʼ 1 
ὁποιουστινασοῦν 1 
ὁποσονοῦν 1 
ὁποσουσοῦν 1 
ὁποστοσοῦν 1 
ὁποτέραν 1 
ὁποτέρου 1 
ὁποτέρως 1 
ὁποτέρῳ 1 
ὁποῖοι 1 
ὁποῖος 1 
ὁπόθʼ 1 
ὁπόσαι 1 
ὁπόσην 1 
ὁπόσης 1 
ὁπόσοις 1 
ὁπόσους 1 
ὁπόσων 1 
ὁπόσῳ 1 
ὁπόταν 1 
ὁπότερʼ 1 
ὁπότερός 1 
ὁράτω 1 
ὁρίζομαι 1 
ὁρίζονται 1 
ὁρίσαντες 1 
ὁρίων 1 
ὁρατοῖς 1 
ὁρισταὶ 1 
ὁρκίσαι 1 
ὁρμήσαιτε 1 
ὁρμήσαντας 1 
ὁρμήσωσιν 1 
ὁρμίσαιτο 1 
ὁρμίσασθαι 1 
ὁρμεῖ 1 
ὁρμεῖν 1 
ὁρμιζομένῳ 1 
ὁρμισαμένων 1 
ὁρμωμένων 1 
ὁρμώμενος 1 
ὁρμὴν 1 
ὁρμῆς 1 
ὁρωμένοις 1 
ὁρωμένων 1 
ὁρώμενον 1 
ὁρώντων 1 
ὁρώσαις 1 
ὁρᾶσθαι 1 
ὁρᾶται 1 
ὁρῶντά 1 
ὁρῶσαν 1 
ὁρῷτο 1 
ὁσίας 1 
ὁσίοις 1 
ὁσαχοῦ 1 
ὁσημέραι 1 
ὁσιοῦν 1 
ὁτιδήποτʼ 1 
ὁτιδήποτε 1 
ὁτουδήποτε 1 
ὁτῳδήποτε 1 
ὄγκον 1 
ὄκνους 1 
ὄμνυμι 1 
ὄμνυσʼ 1 
ὄμνυσιν 1 
ὄναισθε 1 
ὄνοι 1 
ὄνομά 1 
ὄπισθεν 1 
ὄρνεις 1 
ὄρχεις 1 
ὄφεις 1 
ὄφελός 1 
ὄφλημʼ 1 
ὄφλωμεν 1 
ὄχημʼ 1 
ὄχλους 1 
ὅθενπερ 1 
ὅλαι 1 
ὅμηρον 1 
ὅμοια 1 
ὅντινά 1 
ὅρκος 1 
ὅσαις 1 
ὅσιʼ 1 
ὅσοιπέρ 1 
ὅσοιπερ 1 
ὅσοισπερ 1 
ὅσωνπερ 1 
ὅτεπερ 1 
Ὀζόλαι 1 
Ὀλυμπίαις 1 
Ὀλυμπίας 1 
Ὀλυμπίασι 1 
Ὀλυμπίασιν 1 
Ὀλυμπίχου 1 
Ὀλυνθίαν 1 
Ὀλύμπιʼ 1 
Ὀλύμπια 1 
Ὀλύμπιον 1 
Ὀλύμπιχος 1 
Ὀλύνθιον 1 
Ὀνήτορʼ 1 
Ὀνήτορί 1 
Ὀνήτορι 1 
Ὀνόμαρχον 1 
Ὀνόματος 1 
Ὀπισθόδομος 1 
Ὀρέστης 1 
Ὀρέστῃ 1 
Ὀρφεὺς 1 
Ὀρχομενοῦ 1 
Ὀρχομενόν 1 
Ὀρχομενός 1 
Ὀρόνταν 1 
Ὀτρυνέας 1 
Ὀτρυνέως 1 
Ὀτρυνεὺς 1 
Ὀτρυνεῖ 1 
Ὀφρυνείῳ 1 
Ὀῆθεν 1 
Ὁμήρου 1 
Ὁμολογία 1 
Ὄλυνθόν 1 
Ὅμηρος 1 
Ὅσους 1 
ὑβρίζεις 1 
ὑβρίζεσθαί 1 
ὑβρίζεται 1 
ὑβρίζετε 1 
ὑβρίζοι 1 
ὑβρίζομεν 1 
ὑβρίζοντʼ 1 
ὑβρίζονται 1 
ὑβρίζοντι 1 
ὑβρίζωσι 1 
ὑβρίκει 1 
ὑβρίσαι 1 
ὑβρίσας 1 
ὑβρίσματα 1 
ὑβρίσμην 1 
ὑβριεῖν 1 
ὑβριζομένας 1 
ὑβριζομένοις 1 
ὑβριζομένων 1 
ὑβριζομένῳ 1 
ὑβριζόμενα 1 
ὑβριζόμενος 1 
ὑβρικότα 1 
ὑβρισθήσει 1 
ὑβρισθείς 1 
ὑβρισθεῖσαν 1 
ὑβρισθῆναι 1 
ὑβρισμένοι 1 
ὑβρισμένος 1 
ὑβρισμένου 1 
ὑβρισμένῳ 1 
ὑβριστέοι 1 
ὑβριστήν 1 
ὑβρισταί 1 
ὑβρισταῖς 1 
ὑβριστικόν 1 
ὑβριστικὰ 1 
ὑβριστικὸν 1 
ὑβριστὰς 1 
ὑγιάνας 1 
ὑγιαίνειν 1 
ὑγιαίνοντί 1 
ὑγιαίνωσιν 1 
ὑγιαίνῃ 1 
ὑγιείας 1 
ὑγιεινόν 1 
ὑγιὴς 1 
ὑγιῆ 1 
ὑδρίαν 1 
ὑλαγωγοῦσιν 1 
ὑμῶς 1 
ὑπάρξαντα 1 
ὑπάρξειε 1 
ὑπάρξειεν 1 
ὑπάρξουσι 1 
ὑπάρχεθʼ 1 
ὑπάρχοντά 1 
ὑπάρχοντες 1 
ὑπάρχοντι 1 
ὑπάρχοντος 1 
ὑπάρχουσαι 1 
ὑπάτῃ 1 
ὑπέδυ 1 
ὑπέκειτο 1 
ὑπέλειπε 1 
ὑπέλιπεν 1 
ὑπέμεινʼ 1 
ὑπέμεινε 1 
ὑπέμνησα 1 
ὑπέπεσε 1 
ὑπέρδεινον 1 
ὑπέρδεινόν 1 
ὑπέρευ 1 
ὑπέρθορεν 1 
ὑπέρλαμπρον 1 
ὑπέρογκον 1 
ὑπέρπολυ 1 
ὑπέρρει 1 
ὑπέρσχῃ 1 
ὑπέρχεσθαι 1 
ὑπέρχρεως 1 
ὑπέσται 1 
ὑπέστησαν 1 
ὑπέσχητο 1 
ὑπέσχητό 1 
ὑπέσχονθʼ 1 
ὑπέτεινʼ 1 
ὑπέχει 1 
ὑπέχοιεν 1 
ὑπέχοντας 1 
ὑπέχοντες 1 
ὑπήκοα 1 
ὑπήκουε 1 
ὑπήκουσαν 1 
ὑπήχθησαν 1 
ὑπήχθητε 1 
ὑπίδοισθέ 1 
ὑπαγομένων 1 
ὑπαγορεύοντας 1 
ὑπακούομεν 1 
ὑπακούοντα 1 
ὑπακούσαντά 1 
ὑπακούσασαν 1 
ὑπακούσεσθαι 1 
ὑπακούω 1 
ὑπακοῦσαι 1 
ὑπανέῳγεν 1 
ὑπαρξάσης 1 
ὑπαρχούσαις 1 
ὑπαρχῆς 1 
ὑπαχθέντʼ 1 
ὑπαχθέντα 1 
ὑπαχθέντες 1 
ὑπαχθῆναι 1 
ὑπείλημμαι 1 
ὑπείληφʼ 1 
ὑπείληφά 1 
ὑπείληφε 1 
ὑπείξομεν 1 
ὑπεδεξάμεθα 1 
ὑπεθέμην 1 
ὑπειλήφαμεν 1 
ὑπειλήφασιν 1 
ὑπειλήφωσι 1 
ὑπειλημμένης 1 
ὑπειλημμένον 1 
ὑπειληφότες 1 
ὑπεκρίναντο 1 
ὑπεκρίνω 1 
ὑπελάμβανε 1 
ὑπελίπετε 1 
ὑπελίπετο 1 
ὑπελαμβάνομεν 1 
ὑπελθὼν 1 
ὑπεμένομεν 1 
ὑπεμείναθʼ 1 
ὑπεμείναμεν 1 
ὑπεμείνατʼ 1 
ὑπεναντίʼ 1 
ὑπεναντίαν 1 
ὑπεναντίον 1 
ὑπεναντίων 1 
ὑπεναντίως 1 
ὑπεναντιώσεις 1 
ὑπενοοῦμεν 1 
ὑπενόουν 1 
ὑπεξέθεντο 1 
ὑπεξαιρούμενοι 1 
ὑπεξελθεῖν 1 
ὑπεξιέναι 1 
ὑπεξῆλθον 1 
ὑπεράτοπον 1 
ὑπερέβης 1 
ὑπερέχοντος 1 
ὑπερήφανά 1 
ὑπερήφανον 1 
ὑπερίδητέ 1 
ὑπεραίρειν 1 
ὑπεραίρουσαν 1 
ὑπεραβέλτεροί 1 
ὑπερακρατῶς 1 
ὑπεραναίσχυντον 1 
ὑπερβάλλεσθαι 1 
ὑπερβάλλον 1 
ὑπερβάλλοντας 1 
ὑπερβάλλουσαν 1 
ὑπερβάλλουσιν 1 
ὑπερβάλλων 1 
ὑπερβάλοι 1 
ὑπερβάλῃ 1 
ὑπερβάντες 1 
ὑπερβήσεται 1 
ὑπερβαίνοι 1 
ὑπερβαίνουσιν 1 
ὑπερβαίνω 1 
ὑπερβαλεῖσθαι 1 
ὑπερβαλλόντως 1 
ὑπερβαλὼν 1 
ὑπερβεβηκότων 1 
ὑπερβῇ 1 
ὑπεργέλοιον 1 
ὑπερδιατεινόμενον 1 
ὑπερεκπεπληγμένους 1 
ὑπερεξακισχίλιοι 1 
ὑπερεχόντων 1 
ὑπερεωραμένας 1 
ὑπερεῖδεν 1 
ὑπερεῖδον 1 
ὑπερεῖχε 1 
ὑπερηγάπων 1 
ὑπερηγωνιακότας 1 
ὑπερημέρου 1 
ὑπερημέρους 1 
ὑπερημέρῳ 1 
ὑπερημερίας 1 
ὑπερημερίᾳ 1 
ὑπερηφάνους 1 
ὑπερηφανωτέρας 1 
ὑπερκολακεύοντες 1 
ὑπερμεγέθεις 1 
ὑπεροπτικώτατον 1 
ὑπερορίαν 1 
ὑπερορίου 1 
ὑπερορίων 1 
ὑπερορᾷ 1 
ὑπεροψίας 1 
ὑπερπέπαικας 1 
ὑπερπεπήδηκεν 1 
ὑπερπληθῆ 1 
ὑπερτεῖναι 1 
ὑπερῆρας 1 
ὑπερῆρε 1 
ὑπερῆρκεν 1 
ὑπεστειλάμην 1 
ὑπεσχηκέναι 1 
ὑπεσχημένον 1 
ὑπεσχημένων 1 
ὑπεσχῆσθαι 1 
ὑπετέθη 1 
ὑπετίθει 1 
ὑπεφήνατʼ 1 
ὑπεχέτω 1 
ὑπεχώρησα 1 
ὑπεχώρησαν 1 
ὑπεύθυνοι 1 
ὑπεύθυνός 1 
ὑπεῖξε 1 
ὑπηγμένων 1 
ὑπηρέταις 1 
ὑπηρέτει 1 
ὑπηρέτηκε 1 
ὑπηρέτηκεν 1 
ὑπηρέτησα 1 
ὑπηρέτησε 1 
ὑπηρέτῃ 1 
ὑπηργμένων 1 
ὑπηρεσία 1 
ὑπηρεσίαις 1 
ὑπηρεσίας 1 
ὑπηρετεῖ 1 
ὑπηρετηκότας 1 
ὑπηρετικοῦ 1 
ὑπηρετικὸν 1 
ὑπηρετούντων 1 
ὑπηρετούσας 1 
ὑπηρετοῦντας 1 
ὑπηρετοῦσιν 1 
ὑπηρετῆσαι 1 
ὑπισχνεῖτʼ 1 
ὑπισχνουμένων 1 
ὑπισχνούμενον 1 
ὑπισχνοῦμαι 1 
ὑπισχνοῦνθʼ 1 
ὑπισχνοῦνται 1 
ὑποβάλλειν 1 
ὑποβάλλετε 1 
ὑποβαλομένη 1 
ὑποβολιμαῖος 1 
ὑπογράψας 1 
ὑπογραμματέας 1 
ὑπογραμματεύοντα 1 
ὑπογραμματεύοντες 1 
ὑπογραμματεύων 1 
ὑπογυιότατα 1 
ὑπογυωτέροις 1 
ὑπογυώτερʼ 1 
ὑπογύων 1 
ὑποδέδενται 1 
ὑποδέξεσθαι 1 
ὑποδίκοις 1 
ὑποδεξάμενοι 1 
ὑποδεξάμενον 1 
ὑποδεξαμένης 1 
ὑποδεχομένη 1 
ὑποδεχομένων 1 
ὑποδεχόμενον 1 
ὑποδεῖξαι 1 
ὑποδοχὴν 1 
ὑποδύει 1 
ὑποδύοιθʼ 1 
ὑποδύσεσθαι 1 
ὑποθέμενον 1 
ὑποθήκας 1 
ὑποθήκης 1 
ὑποθήκῃ 1 
ὑποθεμένων 1 
ὑποθεῖναί 1 
ὑποκέκριται 1 
ὑποκατακλινόμενοι 1 
ὑποκειμένην 1 
ὑποκεῖσθαι 1 
ὑποκινδύνους 1 
ὑποκοριζόμενοι 1 
ὑποκρίνει 1 
ὑποκρίνεται 1 
ὑποκρινόμενον 1 
ὑποκριτήν 1 
ὑποκριταῖς 1 
ὑποκριτὴν 1 
ὑποκριτὴς 1 
ὑποκριτῇ 1 
ὑποκριτῶν 1 
ὑπολάβητʼ 1 
ὑπολάβοιτε 1 
ὑπολάβῃς 1 
ὑπολήψεως 1 
ὑπολαβὼν 1 
ὑπολαμβάνεθʼ 1 
ὑπολαμβάνοιτʼ 1 
ὑπολαμβάνοντας 1 
ὑπολαμβανομένων 1 
ὑπολειπομένη 1 
ὑπολειπόμεθʼ 1 
ὑπολειφθεισῶν 1 
ὑπολειφθεὶς 1 
ὑποληπτέον 1 
ὑποληφθεῖεν 1 
ὑποληφθῆτε 1 
ὑποληφθῇ 1 
ὑπολιπεῖν 1 
ὑπολοίπου 1 
ὑπολογιεῖσθε 1 
ὑπολογισάμενοι 1 
ὑπολογισαμένους 1 
ὑπομένει 1 
ὑπομένετε 1 
ὑπομένοντα 1 
ὑπομείναι 1 
ὑπομείναιμʼ 1 
ὑπομείναιτʼ 1 
ὑπομείνητε 1 
ὑπομενεῖτε 1 
ὑπομενοῦμεν 1 
ὑπομιμνῄσκειν 1 
ὑπομιμνῄσκουσαν 1 
ὑπομιμνῄσκω 1 
ὑπομιμνῄσκων 1 
ὑπομνήμαθʼ 1 
ὑπομνήματʼ 1 
ὑπομνήσας 1 
ὑπομνυμένου 1 
ὑπομοθέντος 1 
ὑπονοίας 1 
ὑποπίπτει 1 
ὑποπεπτωκὼς 1 
ὑποποιήσωνται 1 
ὑποπτεύεται 1 
ὑποπτεύοντάς 1 
ὑπορρέουσα 1 
ὑποσκελίζειν 1 
ὑποσκελίσαντες 1 
ὑποσπόνδους 1 
ὑποσπᾶν 1 
ὑποστάντα 1 
ὑποστείλασθαι 1 
ὑποστειλάμενος 1 
ὑποστειλαμένῳ 1 
ὑποστελλομένου 1 
ὑποστροφῆς 1 
ὑποστὰς 1 
ὑποσχέσει 1 
ὑποσχέσεως 1 
ὑποσχήσονται 1 
ὑποσχόμενοι 1 
ὑποσχόντα 1 
ὑποσχὼν 1 
ὑποτίθησιν 1 
ὑποτείνων 1 
ὑποτεθένθʼ 1 
ὑποτεθέντʼ 1 
ὑποτελεῖν 1 
ὑποτιθέασι 1 
ὑποτιθέασιν 1 
ὑποτιθέμενος 1 
ὑποτιθεὶς 1 
ὑποφέρειν 1 
ὑποχείριον 1 
ὑπούσας 1 
ὑποῦσαν 1 
ὑπωμοσάμεθα 1 
ὑπωμοσίαι 1 
ὑπωμοσίᾳ 1 
ὑπωμόσατο 1 
ὑπόθεσιν 1 
ὑπόθεσις 1 
ὑπόλοιπά 1 
ὑπόλοιπος 1 
ὑπόνοια 1 
ὑπόνοιαι 1 
ὑπόνοιαν 1 
ὑπόσπονδον 1 
ὑπόσχεσις 1 
ὑπόσχοι 1 
ὑπόσχωσι 1 
ὑπόχους 1 
ὑπόψεσθαι 1 
ὑπώμνυθʼ 1 
ὑπώμνυτο 1 
ὑπῃνίττετο 1 
ὑπῆκται 1 
ὑπῆρξέ 1 
ὑπῆρξαν 1 
ὑπῆρξε 1 
ὑπῆρχʼ 1 
ὑπῆρχέ 1 
ὑστάτης 1 
ὑστάτους 1 
ὑστέραν 1 
ὑστέρους 1 
ὑστέρων 1 
ὑστερήσωμεν 1 
ὑστερίζετε 1 
ὑστερίζοντας 1 
ὑστερίζοντι 1 
ὑστερίζουσαν 1 
ὑστερίσασι 1 
ὑστερίσητε 1 
ὑστερεῖν 1 
ὑστεριοῦμεν 1 
ὑστερῶν 1 
ὑφέλοιτο 1 
ὑφέξω 1 
ὑφήγησιν 1 
ὑφίστατο 1 
ὑφαιρέσεως 1 
ὑφαιρεῖσθαι 1 
ὑφαιρουμένοις 1 
ὑφαιρούμενον 1 
ὑφαιρούμενος 1 
ὑφείλετʼ 1 
ὑφείλοντο 1 
ὑφηνιοχουμένων 1 
ὑφορώμενοι 1 
ὑφορᾶσθαι 1 
ὑφῄρητο 1 
ὑψηλοτέραν 1 
ὑψηλὸν 1 
ὕβρεώς 1 
ὕβριζέν 1 
ὕβριζε 1 
ὕβριζες 1 
ὕβριζον 1 
ὕβρικε 1 
ὕβριος 1 
ὕβρισε 1 
ὕβρισθε 1 
ὕδατα 1 
ὕθλον 1 
ὕλης 1 
ὕμνους 1 
ὕπαρχος 1 
ὕπερθεν 1 
ὕπεστί 1 
ὕπεχʼ 1 
ὕπνον 1 
ὕπουλον 1 
ὕστατοι 1 
ὕστεροι 1 
ὕφαιμοι 1 
Ὑακινθίδας 1 
Ὑπερείδου 1 
Ὑπερείδῃ 1 
Ὑπομνήματα 1 
ὠλιγωρήθη 1 
ὠλιγωρημένοις 1 
ὠλιγώρησεν 1 
ὠμόν 1 
ὠμόσαθʼ 1 
ὠμότατʼ 1 
ὠμότερος 1 
ὠμότης 1 
ὠμότητα 1 
ὠμὸς 1 
ὠνήν 1 
ὠνίους 1 
ὠνομάζετο 1 
ὠνομάζοντο 1 
ὠνομάσθη 1 
ὠνομάσθησαν 1 
ὠνουμένοις 1 
ὠνουμένους 1 
ὠνουμένων 1 
ὠνούμενον 1 
ὠνοῦνται 1 
ὠνόμακεν 1 
ὠνόμασεν 1 
ὠνὴν 1 
ὠνῇ 1 
ὠρέγοντο 1 
ὠργίζεσθέ 1 
ὠργίζετο 1 
ὠργίζοντο 1 
ὠργίζοντό 1 
ὠργίσθη 1 
ὠργίσθην 1 
ὠργίσθητε 1 
ὠργισμένους 1 
ὠσθῆναι 1 
ὠτακουστοῦντες 1 
ὠφέλει 1 
ὠφέλεια 1 
ὠφέλησε 1 
ὠφείλετο 1 
ὠφειλήκει 1 
ὠφελήσειεν 1 
ὠφελήσειν 1 
ὠφελήσεσθε 1 
ὠφελήσετε 1 
ὠφελήσῃ 1 
ὠφελίμους 1 
ὠφελείᾳ 1 
ὠφελειῶν 1 
ὠφεληθῆναι 1 
ὠφεληκέναι 1 
ὠφελουμένους 1 
ὠφελουμένων 1 
ὠφελοῦμαι 1 
ὠφελῆσαι 1 
ὠφλήκασιν 1 
ὠφλήκατε 1 
ὠφλίσκανέ 1 
ὠφληκόσιν 1 
ὠφληκότʼ 1 
ὠφληκότι 1 
ὠφληκότων 1 
ὠφλημένην 1 
ὡδοποίει 1 
ὡμοιωμένον 1 
ὡμολογήκει 1 
ὡμολογήκειν 1 
ὡμολογήσατε 1 
ὡμολογηκότʼ 1 
ὡμολογημένα 1 
ὡμολογημέναις 1 
ὡμολογημένος 1 
ὡμολογοῦμεν 1 
ὡμολόγηθʼ 1 
ὡμολόγημαι 1 
ὡμολόγησʼ 1 
ὡμολόγησα 1 
ὡμολόγησας 1 
ὡμονόουν 1 
ὡρίσθαι 1 
ὡρίσω 1 
ὡραίων 1 
ὡραῖος 1 
ὡρικέναι 1 
ὡρισμένη 1 
ὡρισμένοις 1 
ὡρισμένος 1 
ὡρισμένου 1 
ὡρκίζομεν 1 
ὡρμίσαντο 1 
ὡρμηκότα 1 
ὡρμηκότας 1 
ὡρμηκότος 1 
ὡρμηκότων 1 
ὤκνησαν 1 
ὤλεσε 1 
ὤλεσεν 1 
ὤμνυε 1 
ὤμνυες 1 
ὤμνυσαν 1 
ὤμοσʼ 1 
ὤνιος 1 
ὤφειλέ 1 
ὤφελε 1 
ὤφελεν 1 
ὤφθης 1 
ὥρα 1 
ὥραις 1 
ὥρισας 1 
ὥρκισαν 1 
ὥρμει 1 
ὥρμηκε 1 
ὥρμηκεν 1 
ὥρμησας 1 
ὥρμησεν 1 
ὦμεν 1 
ὦπται 1 
ὦσʼ 1 
ὦφλʼ 1 
ὦφλες 1 
ὦψαι 1 
ὧς 1 
Ὠρεῖται 1 
Ὠρωποῦ 1 
ᾀδομένων 1 
ᾀσμάτων 1 
ᾄδειν 1 
ᾄδετε 1 
ᾄττων 1 
ᾐδεσμένων 1 
ᾐκίσαντο 1 
ᾐσθάνοντο 1 
ᾐσχυνόμην 1 
ᾐσχύνθησαν 1 
ᾐσχύνονθʼ 1 
ᾐτίαται 1 
ᾐτημένην 1 
ᾐτιάσαθʼ 1 
ᾐτιάσαντο 1 
ᾐτιάσατʼ 1 
ᾐτιώμην 1 
ᾐτιᾶτʼ 1 
ᾐτιῶντʼ 1 
ᾑρήκει 1 
ᾑρεῖτʼ 1 
ᾑρεῖτο 1 
ᾑρηκὼς 1 
ᾑρημένης 1 
ᾑρημένον 1 
ᾑρημένος 1 
ᾑρούμην 1 
ᾑροῦνθʼ 1 
ᾑρῆσθαι 1 
ᾑτινιδήποτʼ 1 
ᾔδεις 1 
ᾔδειτʼ 1 
ᾔδη 1 
ᾔει 1 
ᾔθεον 1 
ᾔτει 1 
ᾔτησεν 1 
ᾕρηνται 1 
ᾕρητʼ 1 
ᾖα 1 
ᾖδεν 1 
ᾖξαν 1 
ᾖς 1 
ᾖσαν 1 
ᾠδείῳ 1 
ᾠκήθησαν 1 
ᾠκεῖθʼ 1 
ᾠκοδομήθη 1 
ᾠκοδομοῦμεν 1 
ᾠκοδόμηκεν 1 
ᾠκοδόμησεν 1 
ᾠόμεθʼ 1 
ᾠόμην 1 
ᾤετό 1 
ᾤκησαν 1 
ᾤονθʼ 1 
ᾤου 1 
ᾤχετό 1 
ᾧτε 1 
ῥάξαντες 1 
ῥέοντι 1 
ῥέπων 1 
ῥήγματα 1 
ῥήματʼ 1 
ῥήματι 1 
ῥήσεις 1 
ῥήτραν 1 
ῥίζαν 1 
ῥίπτει 1 
ῥίπτῃ 1 
ῥαπίσας 1 
ῥαφῆναι 1 
ῥαψῳδήσουσιν 1 
ῥεόντων 1 
ῥηθέντες 1 
ῥηθέντι 1 
ῥηθείσαις 1 
ῥηθεὶς 1 
ῥηθεῖσι 1 
ῥηθεῖσιν 1 
ῥητέαι 1 
ῥητέον 1 
ῥητῶν 1 
ῥητῷ 1 
ῥοδωνιὰν 1 
ῥοπήν 1 
ῥυτὰ 1 
ῥυτῆρα 1 
ῥύμῃ 1 
ῥώμας 1 
ῥᾳδίαν 1 
ῥᾳθυμία 1 
ῥᾳθυμίᾳ 1 
ῥᾳθυμούντων 1 
ῥᾳθύμους 1 
ῥᾳστώνῃ 1 
ῥᾴδιʼ 1 
ῥᾴδιαι 1 
ῥᾴονι 1 
ῥᾴσας 1 
ῥᾴστων 1 
ῥᾷσθʼ 1 
ῥῆμʼ 1 
ῥῆξαι 1 
ῥῖνʼ 1 
ῥῖνα 1 
ῥῖψαι 1 
ῥῶπον 1 
Ῥαδάμανθυν 1 
Ῥαδάμανθυς 1 
Ῥαμνουσίοις 1 
Ῥαμνοῦντα 1 
Ῥοδίοις 1 
Ῥόδος 1 

Powered by PhiloLogic