Flavius Josephus, Antiquities of the Jews (XML Header) [genre: prose] [word count] [lemma count] [Joseph. AJ].

Lemma Count

Number of lemmata: 303990 Number of lemmata used once in this text: 9936.
Sorted by lemma [sort by frequencies].

Αβαριμ 1 
Αἰγαί 1 
Αἰγυπτιακός 1 
Αἰγύπτιος 158 
Αἰθίοψ 20 
Αἰθιοπία 10 
Αἰθιοπικός 2 
Αἰμίλιος 1 
Αἰνείας 2 
Αἰολεύς 1 
Αἰτάν 1 
Αἴγυπτος 166 
Αἴλιος 1 
Αἴσωπος 1 
Αὐρανῖτις 3 
Αὖζα 1 
Αὖλος 2 
Βάδακος 1 
Βάθυλλος 1 
Βάκτρα 1 
Βάλακος 7 
Βάλαμος 9 
Βάλας 2 
Βάλβος 3 
Βάλλα 3 
Βάρακος 7 
Βάρης 1 
Βάρις 1 
Βάσελος 1 
Βάσσος 2 
Βέροια 4 
Βήθηλα 6 
Βήθης 3 
Βήρυλλος 2 
Βίβλινος 1 
Βαΐαι 1 
Βαβυλών 63 
Βαβυλώνιος 100 
Βαγώας 2 
Βαγώσης 4 
Βαζαφράνης 7 
Βαθουῆλος 3 
Βακτριανός 1 
Βακχίδης 31 
Βαλάκ 4 
Βαλαίας 1 
Βαλτάσαρος 5 
Βαλῆνοι 1 
Βανά 1 
Βαναίας 12 
Βαροῦχος 5 
Βασάηλος 1 
Βασάνης 7 
Βασίμα 1 
Βασκά 1 
Βαταναία 7 
Βαταναῖοι 1 
Βεέρζελος 2 
Βεεθσαβή 6 
Βεθσάνη 1 
Βενιαμίν 26 
Βενιαμίτης 20 
Βενιαμῖτις 25 
Βεντίδιος 4 
Βερενίκη 18 
Βηθλεέμη 6 
Βηθσάν 2 
Βηθσαϊδά 1 
Βηρυτός 5 
Βηρωσσός 6 
Βηρύτιος 3 
Βηρώθη 1 
Βιθυνία 1 
Βοηθός 6 
Βοιωτός 1 
Βοκίας 1 
Βορέας 6 
Βοσόρα 1 
Βουλεύς 1 
Βούβαστις 2 
Βοώζης 2 
Βοῦρρος 1 
Βρεντέσιον 1 
Βρεττανικός 3 
Βροῦτος 4 
Βρόγχος 1 
Βυζάντιον 1 
Βόαζος 10 
Βόσπορος 1 
Βότρυς 1 
Βῆλος 6 
Γάβα 3 
Γάβαλα 1 
Γάγγης 1 
Γάδ 3 
Γάδαρα 9 
Γάδδης 1 
Γάδειρα 1 
Γάζα 20 
Γάζαρα 7 
Γάλβας 2 
Γάλγαλα 13 
Γάλλος 5 
Γάμαλα 2 
Γάϊος 225 
Γέμελλος 3 
Γέραρα 4 
Γέσσιος 4 
Γίγας 9 
Γίττα 14 
Γαβάρης 2 
Γαβίνιος 21 
Γαβαηνοί 6 
Γαδαλίας 15 
Γαδαρεύς 4 
Γαζαῖος 13 
Γαιτοῦλος 1 
Γαλάτης 2 
Γαλάτις 5 
Γαλαάδ 2 
Γαλαίστης 1 
Γαλαδηνός 16 
Γαλατία 2 
Γαλατικός 1 
Γαλιλαία 44 
Γαλιλαῖος 14 
Γαμαλίηλος 2 
Γαριζείν 15 
Γαυλάνη 1 
Γαυλανῖτις 4 
Γεβεωνίτης 6 
Γεδεών 21 
Γενήσαρος 1 
Γεννησαρῖτις 2 
Γερασηνός 1 
Γερμανικός 13 
Γερμανός 12 
Γηρᾶς 4 
Γηών 1 
Γιβρών 14 
Γιτταῖος 1 
Γλαφύρα 13 
Γνάιος 2 
Γοβολῖτις 2 
Γολίαθος 11 
Γοργίας 8 
Γράνικος 2 
Γριζαῖος 1 
Γρᾶτος 12 
Γυάλης 8 
Γόφνα 1 
Γῆλαι 1 
Γῆρσος 2 
Δάν 1 
Δάνα 6 
Δάνος 3 
Δάρδανος 1 
Δάφνη 3 
Δέκιος 1 
Δέλλιος 3 
Δέλτα 1 
Δήλιος 1 
Δίδωρος 1 
Δαήλης 1 
Δαίσιος 1 
Δαβίδης 18 
Δαγών 6 
Δαθάμης 6 
Δακοί 1 
Δαλάλη 3 
Δαμασκηνή 2 
Δαμασκηνός 20 
Δαμασκός 34 
Δανίηλος 49 
Δαρεικός 1 
Δαρεῖος 47 
Δαυίδ 276 
Δεβώρα 5 
Δειναῖος 1 
Δελφικός 1 
Δεῖνα 4 
Δημήτριος 111 
Δημαίνετος 1 
Δημοτέλης 3 
Διάθεμα 1 
Δικαιάρχεια 5 
Διογένης 1 
Διοκλῆς 1 
Διονύσιος 6 
Διόδοτος 1 
Διόδωρος 1 
Διόκληρος 1 
Διόνυσος 1 
Διόσπολις 1 
Διόφαντος 2 
Δολαβέλλας 5 
Δολοβέλλας 3 
Δομέτιος 3 
Δομιτιανός 1 
Δοσίθεος 8 
Δρούσιλλα 6 
Δρούσιον 1 
Δροῦσος 8 
Δωρίτης 2 
Δωριεύς 2 
Δωρόθεος 7 
Δωρᾶς 1 
Δωρῖται 1 
Δόητος 1 
Δύστρος 5 
Δώηγος 4 
Δᾶαι 2 
Δῆλος 1 
Δῖον 3 
Δῖος 3 
Δῶρα 1 
Δῶρις 2 
Δῶρος 6 
Εἰθώβαλος 2 
Εἰπάν 1 
Εἴρωμος 10 
Εὐάρεστος 1 
Εὐίλας 1 
Εὐιλαῖος 1 
Εὐκλῆς 1 
Εὐπάτωρ 2 
Εὐπόλεμος 2 
Εὐρυκλῆς 4 
Εὐρώπη 5 
Εὐσεβεών 1 
Εὐφράτης 42 
Εὔα 1 
Εὔας 2 
Εὔξενος 1 
Εὔοδος 3 
Εὔτυχος 9 
Εὔφημος 1 
Ζάβουλος 6 
Ζήνων 3 
Ζαβουλών 2 
Ζαμβρίας 12 
Ζαχαρίας 10 
Ζεβεδαῖος 1 
Ζεύς 13 
Ζεῦξις 2 
Ζηνόδωρος 10 
Ζιφήνη 1 
Ζιφηνός 4 
Ζοροβάβηλος 16 
Ζωΐλος 6 
Ζόαρα 1 
Θάρρας 1 
Θάρσις 1 
Θάρσος 1 
Θάψιος 1 
Θέμανος 1 
Θέρμουθις 4 
Θέρρος 6 
Θαηνός 1 
Θαμαναῖος 2 
Θαμνίτης 1 
Θαμνᾶ 4 
Θαργηλιών 1 
Θαρσικής 1 
Θαυμαστός 2 
Θαφίνη 1 
Θεκώα 1 
Θεοδέκτης 1 
Θεοδοσίτης 1 
Θεοδόσιος 3 
Θεοδότης 1 
Θεσμοῦσα 2 
Θεόβηλος 2 
Θεόδωρος 8 
Θεόπομπος 1 
Θεόφιλος 4 
Θηβαΐς 1 
Θηρίκλειος 1 
Θρᾴκη 1 
Θρᾴκιος 1 
Θρᾷξ 1 
Θυγράμης 1 
Θωμάρα 1 
Θύβρις 1 
Θῆβαι 2 
Κάιν 2 
Κάις 9 
Κάλλιστος 5 
Κάμιθος 1 
Κάνατα 1 
Κάριος 3 
Κάρμηλος 3 
Κάρραι 2 
Κάσπιος 1 
Κάσσανδρος 1 
Κάσσιος 28 
Κάτων 1 
Κέδασα 2 
Κέλαδος 1 
Κίλιξ 2 
Κίλλα 2 
Κίνναμος 3 
Κίτιον 1 
Καιάφας 2 
Καικίλιος 1 
Καινή 1 
Καινᾶς 2 
Καισάρεια 25 
Καισαρεύς 5 
Καλλέας 1 
Καλλιρρόη 1 
Καλπούρνιος 1 
Καμβύσης 10 
Καμπανία 2 
Κανά 1 
Κανίδιος 1 
Κανθηρᾶς 3 
Καπίτων 3 
Καπετώλιον 10 
Καπετώλιος 1 
Καππάδοξ 14 
Καππαδοκία 5 
Καπρέαι 7 
Καρχηδών 1 
Κατούρα 5 
Καϊνᾶς 1 
Καῖσαρ 309 
Κείς 3 
Κεδέση 2 
Κεδρών 2 
Κελένδερις 1 
Κελτικός 1 
Κενδεβαῖος 1 
Κεῖσος 1 
Κηνσωρῖνος 1 
Κικέρων 1 
Κιλίκιος 2 
Κιλικία 16 
Κινύρης 2 
Κισσαῖος 1 
Κλήμης 10 
Κλαζομένιος 1 
Κλαύδιος 77 
Κλεοπάτρα 66 
Κλεόδημος 1 
Κλούσιος 2 
Κνίδιος 1 
Κνίδος 1 
Κοδρᾶτος 1 
Κομμαγηνή 4 
Κομμαγηνός 1 
Κορέαι 2 
Κορίνθιος 2 
Κορδυαῖοι 1 
Κορνήλιος 6 
Κορνηλία 1 
Κορῆος 1 
Κορῆς 9 
Κοστόβαρος 10 
Κουμανός 17 
Κούσπιος 4 
Κράσσος 6 
Κράτιππος 1 
Κρής 1 
Κρήτη 3 
Κρητικός 1 
Κτησιφῶν 2 
Κυίντος 2 
Κυζικηνός 10 
Κυιντιλία 4 
Κυρήνη 3 
Κυρίνιος 6 
Κυρηναῖος 4 
Κόρδυβα 1 
Κόρινθος 4 
Κότυς 1 
Κόϊντος 8 
Κύδισσα 1 
Κύζικος 1 
Κύπριος 4 
Κύπρος 23 
Κᾶρος 1 
Κῦρος 29 
Κῶς 4 
Κῷος 3 
Λάβανος 23 
Λάγος 2 
Λάχεις 1 
Λέντλος 6 
Λέπιδος 3 
Λέσβος 1 
Λέων 2 
Λίβανος 23 
Λίβιος 1 
Λίβυς 4 
Λίσος 1 
Λακεδαίμων 2 
Λακεδαιμόνιος 6 
Λαοδίκεια 2 
Λαοδίκη 1 
Λαοδικεύς 1 
Λασθένης 3 
Λεία 9 
Λευίτης 52 
Λευιτικός 1 
Λεύκιος 16 
Λεύκολλος 2 
Ληναιών 1 
Ληουίτης 23 
Ληουῖτις 5 
Λητώ 1 
Λιβύη 9 
Λογγῖνος 5 
Λούγδουνον 1 
Λούδας 1 
Λούκιος 9 
Λοῦππος 12 
Λυδία 3 
Λυδός 1 
Λυσίας 14 
Λυσίμαχος 6 
Λυσανίας 6 
Λυσιάδης 1 
Λόλλιος 1 
Λύδδα 5 
Λύκος 1 
Λῶτος 11 
Λῷος 1 
Μάγος 12 
Μάδος 1 
Μάζακα 1 
Μάθαν 1 
Μάκρων 6 
Μάλιχος 23 
Μάλχος 7 
Μάνδρα 1 
Μάξιμος 1 
Μάρισα 7 
Μάρκελλος 1 
Μάρκιος 1 
Μάρκος 30 
Μάρσος 9 
Μάρυλλος 1 
Μάχειρος 2 
Μέλχισος 2 
Μέμμιος 2 
Μέμνων 1 
Μέμφις 6 
Μένανδρος 6 
Μένδη 1 
Μέρση 1 
Μέτελλος 2 
Μήδαβα 4 
Μήλας 2 
Μήλιος 1 
Μήσας 1 
Μαίανδρος 3 
Μαγιαδδώ 1 
Μαδάνης 2 
Μαδιάνης 1 
Μαδιηνή 2 
Μαδιηνίτης 23 
Μακεδονία 5 
Μακεδονικός 2 
Μακεδών 45 
Μανάημος 9 
Μανασσῆς 18 
Μανεθώς 1 
Μανιάθη 1 
Μαρίων 2 
Μαρδοχαῖος 36 
Μαριάμα 4 
Μαριάμμη 47 
Μαρσύας 6 
Μασάδα 5 
Μασσαγέται 1 
Ματθίας 14 
Ματρίς 1 
Ματταθίας 9 
Μαχαιροῦς 8 
Μαχαιρᾶς 8 
Μαχμά 3 
Μαχᾶς 1 
Μαῦροι 1 
Μεγαλοπολίτης 3 
Μεγασθένης 1 
Μελλά 1 
Μελχισεδέκ 2 
Μενέδημος 1 
Μενέλαος 10 
Μενναῖος 7 
Μερσαῖος 2 
Μερόη 1 
Μεσοποταμία 18 
Μεσοποταμίτης 3 
Μεσσάλας 2 
Μεσσαλῖνα 1 
Μηδία 12 
Μηδικός 3 
Μηνόφιλος 1 
Μηνᾶς 1 
Μησαναῖος 1 
Μιθραδάτης 36 
Μιθριδατικός 1 
Μιλήσιος 4 
Μινουκιανός 12 
Μινυάς 1 
Μισηνός 1 
Μιχαίας 13 
Μνασέας 1 
Μονόβαζος 10 
Μουκιανός 1 
Μουνιχιών 1 
Μουσεῖον 1 
Μοῦνδος 6 
Μοῦρκος 4 
Μυτιλήνη 2 
Μυῖα 1 
Μωαβῖται 23 
Μωαβῖτις 10 
Μωυσῆς 284 
Μόψος 1 
Μύρρα 1 
Μῆδος 13 
Μῆλος 1 
Νάβαλος 13 
Νάβωθος 14 
Νάθας 19 
Νέερδα 3 
Νέρων 23 
Νίνος 4 
Νίσιβις 3 
Ναΐς 1 
Ναάμις 6 
Ναβαταῖοι 9 
Ναβατηνή 1 
Ναβουχοδονόσορος 32 
Ναβρῶ 1 
Ναχώρης 12 
Νεβεδαῖος 1 
Νεβρών 10 
Νεβρώνιος 1 
Νεεμάνης 1 
Νεεμίας 11 
Νεερδάτης 1 
Νερωνιάς 1 
Νεῖλος 3 
Νικάνωρ 14 
Νικάτωρ 4 
Νικοπολίτης 1 
Νικόδημος 1 
Νικόλαος 33 
Νινύα 2 
Νινύας 3 
Νιφάτης 1 
Νομφθής 1 
Νοομά 1 
Νουμήνιος 2 
Νωρβανός 3 
Νῆρος 2 
Νῖσα 1 
Νῶχος 21 
Ξέρξης 9 
Ξανδικός 8 
Οὐάρρων 1 
Οὐαλέριος 5 
Οὐαρδάνης 3 
Οὐεντίδιος 2 
Οὐεσπασιανός 6 
Οὐινίκιος 1 
Οὐιτέλλιος 22 
Οὐρί 1 
Οὐρίας 18 
Οὐρῆ 1 
Οὔαρος 32 
Οὔρης 2 
Οὔσης 1 
Οὖρος 2 
Οὖσις 1 
Πάκορος 14 
Πάλλας 3 
Πάλμυρα 1 
Πάναμος 2 
Πάνιος 1 
Πάππος 3 
Πάρθος 82 
Πάτροκλος 1 
Πέλλα 3 
Πέρσης 44 
Πέτρα 8 
Παλάτιον 6 
Παλαεστόν 1 
Παλαιστίνη 11 
Παλαιστῖνος 115 
Παλλάς 1 
Παμφυλία 2 
Παμφύλιος 1 
Παναθήναια 1 
Πανιάς 2 
Πανικός 1 
Παπίνιος 4 
Παπυρών 1 
Παρεμβολαί 7 
Παρθυαία 1 
Παρθυαῖος 14 
Παρθυηνή 3 
Παριανός 1 
Παρμενίων 2 
Παυλῖνα 5 
Παυσανίας 4 
Παφλαγονία 1 
Παφλαγών 1 
Παῦλος 1 
Πείσων 6 
Πειθόλαος 3 
Πειραιεύς 1 
Περίτιος 1 
Περαία 9 
Περαῖος 1 
Περγαμηνός 2 
Περσίς 14 
Περσεύς 1 
Περσικός 1 
Πετίνη 1 
Πετραῖος 3 
Πετρώνιος 32 
Πηλούσιον 11 
Πιλᾶτος 13 
Πισίδαι 1 
Πλαύτιος 1 
Πλειάδες 1 
Πολέμων 4 
Πολλία 2 
Πολλίων 6 
Πολυδεύκης 1 
Πολύβιος 4 
Πομπήδιος 3 
Πομπήιος 40 
Πομπώνιος 1 
Ποππαία 2 
Ποτίολοι 1 
Πούπλιος 3 
Πρόκλος 1 
Πρύτανις 1 
Πτολεμαΐς 35 
Πτολεμαιεύς 6 
Πτολεμαῖος 125 
Πτόλλας 1 
Πυθαγόρας 1 
Πωλίων 1 
Πόντιος 2 
Πόντος 5 
Πόπλιος 16 
Πόρκιος 1 
Πύας 1 
Πύθιον 1 
Σάβας 1 
Σάββατον 35 
Σάββη 4 
Σάδωκος 22 
Σάκαι 2 
Σάλας 1 
Σάλης 1 
Σάμος 2 
Σάρρα 22 
Σέλευκος 14 
Σέλλημος 2 
Σέντιος 4 
Σέξστος 8 
Σέξτος 1 
Σέπφωρις 5 
Σέσωστρις 1 
Σίβυλλα 1 
Σίκελλα 10 
Σίκιμα 13 
Σίλας 8 
Σίλων 14 
Σίμων 75 
Σαβαίας 1 
Σαβατίνα 2 
Σαβαῖος 10 
Σαββατικός 2 
Σαβῖνος 21 
Σαδδουκαῖοι 9 
Σαλάβαθα 1 
Σαλαμψιώ 3 
Σαλώμη 57 
Σαμάρεια 84 
Σαμαρείτης 20 
Σαμαρεύς 35 
Σαμαῖος 5 
Σαμουῆλος 62 
Σαμψών 23 
Σαμόσατα 3 
Σαναβαλλέτης 14 
Σαοῦλος 192 
Σαρδιανός 4 
Σαρδώ 1 
Σαρουία 5 
Σατορνῖνος 14 
Σαχχίας 23 
Σεβάν 1 
Σεβαστή 10 
Σεβαστηνός 6 
Σελάμψας 1 
Σελευκεύς 4 
Σελεύκεια 9 
Σεμπρώνιος 1 
Σεναχείριμος 8 
Σερουίλιος 5 
Σημᾶς 4 
Σηρία 1 
Σιαγών 1 
Σιδών 14 
Σιδώνιος 18 
Σικελία 1 
Σικελός 1 
Σικιμίτης 11 
Σιλανός 2 
Σιλουανός 1 
Σιλώ 5 
Σινάκης 1 
Σιναῖον 19 
Σινώπη 1 
Σισίνης 2 
Σκαῦρος 7 
Σκιπίων 4 
Σκυθοπολίτης 1 
Σκυθόπολις 11 
Σκόπας 6 
Σκύθης 1 
Σοδομίτης 21 
Σολομών 110 
Σολυμᾶς 2 
Σουνιεύς 1 
Σούρης 1 
Σοῦσα 12 
Σπάρτη 1 
Σπαρτιάτης 1 
Σπασίνοος 3 
Στέφανος 1 
Στράβων 16 
Στράτων 15 
Στῆλαι 1 
Συκάμινος 1 
Συμεωνίς 1 
Συμεών 2 
Συμμόβορος 1 
Συναβάνης 1 
Συρία 183 
Συριστί 1 
Σωβά 1 
Σωσίβιος 2 
Σωφηνή 3 
Σωχώ 1 
Σόαιμος 9 
Σόδομα 1 
Σόλυμα 2 
Σόσσιος 12 
Σόφαξ 1 
Σύαινα 1 
Σύλλαιος 33 
Σύλλας 2 
Σύρα 1 
Σύριος 1 
Σύρος 98 
Σώας 1 
Σώπατρος 1 
Σώφειρα 1 
Τάναϊς 1 
Τάνις 1 
Τάος 1 
Τάρας 1 
Τίγρις 2 
Τίμιος 1 
Τίρων 8 
Τίτιος 1 
Τίτος 21 
Τααῦος 1 
Ταραντῖνος 1 
Ταριχέαι 2 
Ταρσικός 1 
Ταρσός 2 
Ταῦρος 2 
Τηδήτιος 1 
Τηρητίνας 2 
Τιβέριος 73 
Τιβεριάς 9 
Τιγράνης 10 
Τιμίδιος 2 
Τιμαγένης 1 
Τιμόθεος 6 
Τιραθανά 2 
Τιριδάτης 1 
Τομάνη 1 
Τοχόα 1 
Τράλλεις 1 
Τράχων 11 
Τρίπολις 2 
Τραλλιανός 1 
Τραχωνῖται 3 
Τραχωνῖτις 8 
Τριπολίτης 1 
Τρωγοδύται 1 
Τρωγοδύτις 2 
Τρύφων 36 
Τωβίας 3 
Τύλλιος 1 
Τύραννος 2 
Τύριος 35 
Τύρος 29 
Φάβατος 2 
Φάβιος 3 
Φάλεγος 5 
Φάννιος 5 
Φάρεσος 2 
Φάρος 1 
Φίλιππος 40 
Φίλων 2 
Φακέας 3 
Φαλαῆς 1 
Φαληρεύς 1 
Φαλλίων 1 
Φαλούς 1 
Φαραώ 1 
Φαραώθης 18 
Φαρισαῖος 31 
Φαρμουθί 1 
Φαρνάκης 1 
Φασάηλος 38 
Φασαηλίς 4 
Φαῖδρα 1 
Φαῦστος 1 
Φεβρουάριος 2 
Φειδίας 1 
Φεισών 1 
Φερώρας 64 
Φιλάδελφος 2 
Φιλίππιος 2 
Φιλαδελφεύς 1 
Φιλαδελφηνός 3 
Φιλομήτωρ 8 
Φιλοπάτωρ 3 
Φιλοστέφανος 2 
Φιλόστρατος 1 
Φινεέσης 17 
Φλάκκος 7 
Φλάυιος 2 
Φλῶρος 7 
Φοινίκη 34 
Φοινικικός 3 
Φουλβία 2 
Φούδης 1 
Φούριος 2 
Φοῖνιξ 7 
Φοῦτος 2 
Φραάτης 7 
Φρυγία 3 
Φρύγιος 1 
Φρύξ 1 
Φυλιστῖνος 1 
Φᾶδος 14 
Φῆλιξ 13 
Φῆστος 7 
Χάβαθος 1 
Χάλεβος 2 
Χάραξ 1 
Χάρις 1 
Χάρων 1 
Χέσλοιμος 1 
Χίος 1 
Χαβαλών 1 
Χαιρέας 53 
Χαλδαία 2 
Χαλδαϊκός 3 
Χαλδαῖος 21 
Χαλκίς 9 
Χαμᾶς 2 
Χαναναῖος 106 
Χαρράν 1 
Χείρωμος 3 
Χελκίας 5 
Χοδολάμορος 1 
Χουθαῖος 7 
Χουσίς 5 
Χούσης 2 
Χοῦθον 1 
Χριστιανός 1 
Χριστός 1 
Χόες 1 
Χῖος 1 
Ψονθονφάνηχος 1 
αἰγιαλός 2 
αἰδέομαι 9 
αἰδοῖον 6 
αἰδοῖος 3 
αἰδώς 21 
αἰθρία 1 
αἰκία 11 
αἰκίζω 9 
αἰνίσσομαι 2 
αἰνιγματώδης 1 
αἰσθάνομαι 42 
αἰσχροκέρδεια 1 
αἰσχρός 25 
αἰσχύνη 31 
αἰσχύνω 8 
αἰτέω 90 
αἰτία 256 
αἰτιάομαι 27 
αἰτιολογία 1 
αἰφνίδιος 21 
αἰχμάλωτος 65 
αἰχμή 1 
αἰχμαλωσία 22 
αἰχμαλωτίζω 19 
αἰωρέω 6 
αἰών 16 
αἰώνιος 11 
αἰώρα 2 
αἱμάσσω 1 
αἱμασιά 1 
αἱματόω 2 
αἱματώδης 2 
αἱρέω 110 
αἱρετός 2 
αἴγειος 3 
αἴθριον 5 
αἴθριος 3 
αἴνιγμα 3 
αἴξ 3 
αἴρω 63 
αἴσθησις 2 
αἴσιος 1 
αἴτημα 2 
αἴτησις 8 
αἴτιος 88 
αἵρεσις 18 
αἶσχος 1 
αἷμα 49 
αὐγή 10 
αὐθάδεια 5 
αὐθάδης 3 
αὐθήμερος 5 
αὐλή 28 
αὐλίζομαι 1 
αὐλός 3 
αὐλών 4 
αὐξάνω 51 
αὐτάρκης 8 
αὐτίκα 9 
αὐτεξούσιος 3 
αὐτοετής 2 
αὐτοκέλευστος 1 
αὐτοκράτωρ 67 
αὐτοκρατορία 1 
αὐτοκρατορίς 1 
αὐτοματισμός 1 
αὐτομολέω 8 
αὐτονομέομαι 1 
αὐτονομία 2 
αὐτονυκτί 1 
αὐτοτελής 2 
αὐτουργέω 1 
αὐτουργία 1 
αὐτουργός 1 
αὐτοφυής 1 
αὐτοχειρία 4 
αὐτόδικος 1 
αὐτόματος 16 
αὐτόμολος 3 
αὐτόπτης 2 
αὐτός 10640 
αὐτόφωρος 3 
αὐτόχειρ 7 
αὐχέω 4 
αὐχήν 4 
αὐχμός 6 
αὔλειος 1 
αὔξησις 5 
αὔριον 4 
αὔτανδρος 1 
αὔχημα 2 
αὖ 8 
αὖθις 65 
βάδην 2 
βάθος 23 
βάκτρον 2 
βάλανος 1 
βάλλω 77 
βάλσαμον 2 
βάμμα 4 
βάπτισις 1 
βάπτω 1 
βάρακος2 1 
βάρβαρος 23 
βάρος 5 
βάσανος 23 
βάσιμος 2 
βάσις 24 
βάσκανος 4 
βάσταγμα 2 
βάτος 3 
βάτος3 1 
βάτραχος 3 
βέβαιος 51 
βέβηλος 4 
βέλος 6 
βήρυλλος 1 
βία 48 
βίαιος 20 
βίος 175 
βαίνω 2 
βαδίζω 36 
βαθμίς 5 
βαθμός 2 
βαθύς 26 
βακτηρία 13 
βαλανεῖον 3 
βαπτίζω 4 
βαπτισμός 1 
βαπτιστής 1 
βαρέω 1 
βαρβαρικός 2 
βαρυθυμία 1 
βαρύνω 4 
βαρύς 23 
βαρύτης 3 
βασίλεια 1 
βασίλειον 25 
βασίλειος 86 
βασίλισσα 36 
βασανίζω 28 
βασιλίζω 1 
βασιλίς 6 
βασιλεία 405 
βασιλεύς 1801 
βασιλεύω 196 
βασιλικός 87 
βασκαίνω 2 
βασκανία 2 
βαστάζω 30 
βαφή 3 
βδέλλα 1 
βδελύσσομαι 1 
βεβαίωμα 2 
βεβαιωτής 1 
βεβαιότης 1 
βεβαιόω 26 
βελτίων 19 
βιάζω 62 
βιβλίον 34 
βιβλιοθήκη 5 
βιβρώσκω 1 
βιοτεύω 2 
βιόω 60 
βιώσιμος 1 
βλάβη 8 
βλάπτω 30 
βλάστησις 1 
βλέμμα 2 
βλέπω 64 
βλαβερός 2 
βλαστάνω 2 
βλαστός 1 
βλασφημέω 22 
βλασφημία 14 
βοάω 19 
βοή 22 
βοήθεια 46 
βοήθημα 2 
βοηθέω 38 
βοηθός 15 
βοηλάτης 1 
βολή 2 
βορά 3 
βοτάνη 4 
βουβών 2 
βουλή 63 
βουλευτήριον 5 
βουλευτής 6 
βουλεύω 37 
βουλητός 2 
βουνιάς 1 
βουνός 7 
βούβαλος 1 
βούλευμα 8 
βούλευσις 2 
βούλημα 5 
βούλησις 54 
βούλομαι 404 
βοῦς 48 
βρέφος 3 
βραβεύω 8 
βραδυτής 3 
βραδύνω 10 
βραδύς 6 
βραχίων 4 
βραχύς 36 
βραχύτης 2 
βροντή 5 
βροχωτήρ 2 
βρυχάομαι 1 
βρωτός 3 
βρόγχος 1 
βρύω 1 
βρῶμα 11 
βρῶσις 4 
βυθός 3 
βυκάνη 3 
βωμός 97 
βόθρος 1 
βόλος 1 
βόρβορος 3 
βόρειος 12 
βόσκημα 27 
βόσκω 3 
βότρυς 6 
βύβλος 38 
βύθιος 1 
βύσσινος 5 
βύσσος 12 
βᾶρις 10 
βᾶρις2 1 
βῆμα 11 
γάλα 2 
γάμος 120 
γάρ 2240 
γέλοιος 1 
γέλως 10 
γέμω 4 
γένειον 3 
γένεσις 22 
γένος 245 
γέρας 27 
γέρων 8 
γέφυρα 7 
γίγγλυμος 1 
γίγνομαι 1947 
γαζοφυλάκιον 3 
γαζοφύλαξ 10 
γαλαθηνός 1 
γαλουχέω 1 
γαμέω 79 
γαμβρεύω 1 
γαμβρός 15 
γαμετή 18 
γαστήρ 10 
γαυρόω 1 
γαῦρος 1 
γε 224 
γείσιον 1 
γείτων 7 
γεγωνός 1 
γειτνίασις 1 
γειτνιάω 10 
γειτνιακός 1 
γελάω 3 
γεμίζω 4 
γενάρχης 1 
γενέθλιος 2 
γενέσιος 2 
γενεά 41 
γενεαλογέω 1 
γενεαλογία 1 
γενεθλιαλογία 1 
γενετή 1 
γεννάω 51 
γενναιότης 4 
γενναῖος 37 
γεραιός 1 
γερουσία 28 
γερουσιαστής 1 
γεφυρόω 2 
γεωμετρία 2 
γεωργέω 10 
γεωργία 10 
γεωργικός 1 
γεωργός 6 
γεύω 24 
γηθέω 2 
γηράσκω 5 
γηραιός 16 
γηροκομέω 2 
γηροκομία 2 
γηροκόμος 1 
γιγνώσκω 214 
γλίσχρος 1 
γλίχομαι 6 
γλαυκόω 1 
γλαφυρότης 1 
γλεῦκος 1 
γλουτός 1 
γλυκύς 3 
γλυκύτης 1 
γλυφή 4 
γλυφεύς 1 
γλωσσόκομον 1 
γλώσσαργος 1 
γλῶσσα 39 
γνήσιος 27 
γνωρίζω 18 
γνωσιμαχέω 2 
γνώμη 187 
γνώριμος 22 
γνώρισμα 1 
γνῶσις 6 
γοητεία 2 
γονή 15 
γονεύς 32 
γοργός 1 
γοῦν 45 
γράμμα 109 
γράφω 207 
γραμμάτιον 1 
γραμμή 1 
γραμματείδιον 1 
γραμματεύς 25 
γραμματεύω 1 
γραμματεῖον 1 
γραμματικός 1 
γραμματοφυλακεῖον 1 
γραμματοφόρος 2 
γραφή 21 
γραφεύς 1 
γρηγορέω 1 
γρυπός 3 
γυμνάζω 6 
γυμνάσιον 2 
γυμνής 1 
γυμνασίαρχος 1 
γυμνικός 3 
γυμνός 22 
γυμνόω 7 
γυνή 545 
γυναικεῖος 12 
γυναικωνῖτις 3 
γωνία 10 
γόης 4 
γόνυ 8 
γύναιον 21 
γῆ 337 
γῆρας 34 
δάκρυον 45 
δάκτυλος 12 
δάμαλις 10 
δάνειον 6 
δάνεισμα 3 
δέ 9886 
δέησις 24 
δέκα 116 
δέκατος 23 
δέλτος2 11 
δέμω 5 
δένδρον 20 
δέος 60 
δέρμα 1 
δέσμιον 1 
δέσμιος 9 
δέσποινα 11 
δέχομαι 140 
δέω 58 
δέω2 196 
δή 251 
δήλωσις 6 
δήμαρχος 1 
δήμιος 1 
δήν 1 
δήποτε 6 
δήπου 1 
δίαιτα 56 
δίδραχμος 1 
δίδυμος 4 
δίδωμι 513 
δίειμι 2 
δίκαιος 286 
δίκελλα 1 
δίκη 114 
δίκτυον 4 
δίοδος 6 
δίπτυχος 1 
δίς 16 
δίχα 27 
δίψα 1 
δίψος 12 
δίωξις 12 
δαίμων 6 
δαίνυμι 2 
δαιμονίζομαι 1 
δαιμόνιον 4 
δαιμόνιος 8 
δακρυτός 1 
δακρύω 19 
δακτύλιος 5 
δαμάζω 2 
δανείζω 11 
δανειστής 4 
δαπάνη 24 
δαπάνημα 3 
δαπανάω 27 
δασμός 2 
δασύς 4 
δασύτης 1 
δαψίλεια 1 
δαψιλής 4 
δείδω 150 
δείκνυμι 37 
δείλη 8 
δειδίσσομαι 1 
δειλία 6 
δειλός 3 
δεινοπαθέω 2 
δεινός 211 
δεινότης 4 
δεινόω 1 
δειπνέω 14 
δειπνίζω 1 
δειπνοποιέω 4 
δεισιδαιμονία 11 
δεκάπηχυς 1 
δεκάτη 19 
δεκαδύο 3 
δεκαετής 2 
δεκαμοιρία 1 
δεκαοκτώ 1 
δεκαπέντε 2 
δεκατέσσαρες 5 
δεκατρεῖς 6 
δελεάζω 2 
δεξίωμα 1 
δεξαμενή 3 
δεξιά 31 
δεξιόομαι 10 
δεξιός 33 
δεξιότης 4 
δερμάτινος 1 
δεσμεύω 2 
δεσμοφύλαξ 1 
δεσμός 30 
δεσμώτης 17 
δεσποτεύω 1 
δεσπόζω 4 
δεσπότης 104 
δευτεραῖος 1 
δευτερεύω 1 
δεόντως 3 
δεύτερος 101 
δεύω 4 
δεῖ 194 
δεῖγμα 7 
δεῖμα 4 
δεῖπνον 42 
δεῦρο 17 
δηλόω 319 
δημαγωγέω 1 
δημαγωγία 1 
δημαγωγός 2 
δημαρχικός 4 
δημηγορέω 4 
δημηγορία 1 
δημιουργέω 3 
δημιουργία 1 
δημιουργός 7 
δημιούργημα 2 
δημοκρατία 3 
δημοκρατικός 1 
δημοτελής 3 
δημοτικός 8 
δημόσιος 37 
δημότης 2 
δηϊόω 8 
διΐημι 1 
διΐστημι 19 
διά 1470 
διάβασις 6 
διάβροχος 1 
διάγνοια 1 
διάγνωσις 5 
διάγραμμα 3 
διάγω 53 
διάδηλος 1 
διάδημα 22 
διάδοχος 42 
διάδρασις 4 
διάζευξις 1 
διάζωμα 2 
διάθεσις 24 
διάκειμαι 44 
διάκενος 3 
διάκλεισις 1 
διάκονος 11 
διάλειμμα 1 
διάλεκτος 11 
διάλογος 1 
διάλυσις 6 
διάμετρος 3 
διάνοια 131 
διάπειρα 7 
διάπραξις 1 
διάπυρος 1 
διάρρηξις 1 
διάρριψις 1 
διάσημος 10 
διάσκεψις 1 
διάστημα 2 
διάταγμα 18 
διάταξις 13 
διάτορος 1 
διάφευξις 1 
διάφορος 23 
διάφραγμα 1 
διάχρυσος 1 
διάχυσις 1 
διέξειμι 20 
διέξοδος 1 
διέπω 5 
διέρχομαι 55 
διέχω 1 
διήγημα 1 
διήγησις 8 
διήκω 6 
διαΐσσω 1 
διαίρεσις 1 
διαίρω 1 
διαβάλλω 31 
διαβαίνω 48 
διαβασανίζω 1 
διαβατός 1 
διαβεβαιόω 1 
διαβιάζομαι 1 
διαβιβάζω 3 
διαβιβρώσκω 1 
διαβιόω 3 
διαβοάω 3 
διαβολή 60 
διαβουλεύω 1 
διαβόητος 3 
διαγίγνομαι 8 
διαγγέλλω 5 
διαγελάω 1 
διαγιγνώσκω 49 
διαγορεύω 11 
διαγραφή 2 
διαγρυπνέω 1 
διαδέχομαι 29 
διαδίδωμι 4 
διαδείκνυμι 28 
διαδηλόω 1 
διαδιδράσκω 12 
διαδικάζω 1 
διαδοχή 24 
διαζάω 3 
διαζεύγνυμι 6 
διαζώννυμι 2 
διαθέω 1 
διαθήκη 16 
διαιρέω 27 
διαιτάω 20 
διαιτητής 1 
διακάθημαι 1 
διακάρδιος 1 
διακαίω 1 
διακαρτερέω 9 
διακατέχω 5 
διακελευσμός 2 
διακελεύομαι 1 
διακενῆς 4 
διακινέω 4 
διακινδυνεύω 5 
διακλέπτω 2 
διακλείω 3 
διακληρόω 1 
διακομίζω 6 
διακονέω 39 
διακονία 14 
διακοπή 2 
διακοσιοστός 2 
διακοσμέω 9 
διακούω 7 
διακρίνω 7 
διακρατέω 1 
διακριβόω 1 
διακρούω 1 
διακωδωνίζω 1 
διακωλύω 15 
διακόπτω 1 
διακόσιοι 44 
διακόσμησις 1 
διαλέγομαι 62 
διαλαλέω 1 
διαλαμβάνω 19 
διαλανθάνω 3 
διαλείπω 22 
διαλλάσσω 18 
διαλλαγή 10 
διαλύω 39 
διαμάχη 1 
διαμάχομαι 1 
διαμάω 2 
διαμέλλω 3 
διαμένω 46 
διαμέτρησις 1 
διαμαρτάνω 31 
διαμαρτία 5 
διαμαρτυρέω 1 
διαμαρτύρομαι 1 
διαμείβω 1 
διαμελίζω 1 
διαμερίζω 4 
διαμερισμός 1 
διαμετρέω 1 
διαμνημονεύω 2 
διαμονή 2 
διαμφισβητέω 2 
διανέμησις 1 
διανέμω 18 
διανήχομαι 1 
διανίστημι 5 
διανηστεύω 2 
διανθίζω 2 
διανοέομαι 14 
διανομή 1 
διανυκτερεύω 2 
διανύω 4 
διαπάσσω 1 
διαπέμπω 40 
διαπίπτω 5 
διαπαλαίω 1 
διαπαντός 1 
διαπείρω 2 
διαπειλέω 2 
διαπειράζω 2 
διαπεραίνω 1 
διαπετάννυμι 1 
διαπηδάω 1 
διαπλέω 2 
διαποικίλλω 2 
διαπονέω 1 
διαπορέω 2 
διαπορεύω 1 
διαπράσσω 41 
διαπρέπω 3 
διαπρεπής 4 
διαπρεσβεύομαι 3 
διαπτύω 2 
διαπυνθάνομαι 1 
διαρκέω 1 
διαρκής 4 
διαρκούντως 1 
διαρπάζω 56 
διαρπαγή 9 
διαρρέω 3 
διαρρήγνυμι 3 
διαρρίπτω 1 
διασαφέω 21 
διασκάπτω 1 
διασκεδάννυμι 3 
διασκοπέω 1 
διασκορπίζω 1 
διασπάω 3 
διασπαράσσω 2 
διασπείρω 14 
διασπουδάζω 1 
διαστέλλω 2 
διασφαλίζομαι 1 
διασχίζω 4 
διασύρω 1 
διασῴζω 31 
διατάσσω 38 
διατέμνω 2 
διατήρησις 2 
διατίθημι 55 
διαταράσσω 2 
διατείνω 6 
διατελέω 66 
διατηρέω 7 
διατιμάω 1 
διατρέπω 1 
διατρέφω 3 
διατρέχω 3 
διατρίβω 51 
διατριβή 10 
διατροφή 12 
διατύπωσις 2 
διαυγάζω 1 
διαυγής 3 
διαφέρω 78 
διαφίημι 2 
διαφαίνω 3 
διαφανής 1 
διαφερόντως 5 
διαφεύγω 95 
διαφθείρω 180 
διαφθονέω 1 
διαφθορά 6 
διαφοιτάω 1 
διαφορά 12 
διαφορέω 1 
διαφορότης 1 
διαφυγή 7 
διαφυλάσσω 15 
διαφωνέω 2 
διαχέω 4 
διαχειμάζω 1 
διαχειρίζω 2 
διαχλευάζω 1 
διαχράομαι 25 
διαχωρίζω 2 
διαχωρισμός 1 
διαψεύδω 8 
διδάσκαλος 11 
διδάσκω 49 
διδασκαλία 8 
διδαχή 2 
διείργω 2 
διεγείρω 6 
διεκβολή 1 
διεκπίπτω 3 
διεκτρέχω 1 
διελέγχω 5 
διελαύνω 1 
διενοχλέω 1 
διεξέρχομαι 15 
διεργάζομαι 2 
διεσθίω 1 
διετής 1 
διευλυτέω 1 
διευπραγέω 1 
διηγέομαι 35 
διηθέω 1 
διημερεύω 1 
διηνεκής 10 
δικάζω 9 
δικαίωμα 4 
δικαίωσις 1 
δικαιοδοτέω 1 
δικαιοδότης 1 
δικαιολογέομαι 5 
δικαιολογία 3 
δικαιοσύνη 34 
δικαιόω 10 
δικαστήριον 4 
δικαστής 13 
δικτάτωρ 5 
διμερής 1 
διοίκησις 9 
διοικέω 25 
διοικητής 3 
διομολογέω 2 
διοπτεύω 1 
διορίζω 2 
διοργίζομαι 1 
διορθόω 10 
διοχλέω 2 
διπλάσιος 2 
διπλασίων 14 
διπλοΐς 2 
διπλόος 10 
δισμύριοι 27 
διστιχία 1 
δισχίλιοι 44 
διφθέρα 5 
διφροφορέω 1 
διχοτομέω 1 
διχόθεν 1 
διχόνοια 1 
διχῆ 2 
διωθέω 1 
διϊκνέομαι 2 
διϊσχυρίζομαι 2 
διό 34 
διόλλυμι 4 
διόρθωσις 2 
διόρυγμα 1 
διότι 12 
διώκω 91 
διῶρυξ 2 
δογματίζω 2 
δοκέω 419 
δοκιμάζω 21 
δοκιμασία 1 
δοκός 8 
δολερός 3 
δολοφονέω 4 
δομέω 1 
δομή 1 
δοξάζω 4 
δορά 7 
δοράτιον 1 
δορίκτητος 1 
δορυβόλος 1 
δορυφορέω 3 
δορυφόρος 6 
δοτήρ 1 
δουλεία 46 
δουλεύω 36 
δουλοκρατία 2 
δουλόω 11 
δούλωσις 2 
δοῦλος 67 
δράγμα 4 
δράκος 1 
δράκων 4 
δράξ 4 
δράσσομαι 3 
δράω 58 
δραπέτης 1 
δρασμός 6 
δραστήριος 14 
δραχμή 19 
δρομάς 1 
δρομαῖος 1 
δρομεύς 1 
δρυμός 5 
δρυμών 3 
δρόμος 4 
δρόσος 5 
δρύφακτος 2 
δρᾶμα 3 
δρῦς 5 
δυνάστης 14 
δυναστεία 11 
δυναστεύω 10 
δυνατός 74 
δυοκαίδεκα 3 
δυσάλωτος 5 
δυσάρεστος 2 
δυσέλπιστος 1 
δυσέμβολος 1 
δυσέντευκτος 1 
δυσανασχετέω 3 
δυσαντίλεκτος 1 
δυσαποδίδακτος 1 
δυσαπολόγητος 1 
δυσαρεστέω 2 
δυσαυξής 1 
δυσγένεια 2 
δυσδιάθετος 2 
δυσεγχείρητος 1 
δυσεκπόρευτος 1 
δυσελπιστέω 1 
δυσεντερία 1 
δυσεπιχείρητος 1 
δυσκατόρθωτος 1 
δυσκολία 2 
δυσκράτητος 1 
δυσμένεια 11 
δυσμή 6 
δυσμενής 15 
δυσμεναίνω 1 
δυσμετακίνητος 1 
δυσνίκητος 2 
δυσπαράκλητος 1 
δυσπαραίτητος 1 
δυσπαρακολούθητος 1 
δυσπαραμύθητος 1 
δυσπαρηγόρητος 1 
δυσπειθής 1 
δυσπολιόρκητος 1 
δυσπρέπεια 1 
δυσπόριστος 1 
δυσσέβεια 3 
δυσσεβής 2 
δυστυχέω 5 
δυστυχής 6 
δυστυχία 14 
δυσφημία 1 
δυσφορέω 13 
δυσχέρεια 5 
δυσχερής 27 
δυσχεραίνω 26 
δυσχωρία 3 
δυσωπέω 3 
δυσόργητος 1 
δυσύποιστος 1 
δυσώδης 1 
δυτικός 1 
δυώδεκα 43 
δωδέκατος 10 
δωδεκάς 1 
δωδεκαετής 1 
δωμάτιον 15 
δωρέω 39 
δωρεά 91 
δωροδοκία 3 
δωροδόκος 1 
δόγμα 32 
δόκησις 2 
δόκιμος 4 
δόλιος 2 
δόλος 20 
δόμησις 2 
δόμος 3 
δόξα 119 
δόρυ 16 
δόσις 18 
δύναμαι 327 
δύναμις 324 
δύο 265 
δύσαρκτος 1 
δύσβατος 2 
δύσγνωστος 1 
δύσελπις 3 
δύσθυμος 1 
δύσις 8 
δύσκλεια 1 
δύσκολος 21 
δύσμαχος 2 
δύσνοια 12 
δύσνοος 5 
δύσοδος 1 
δύσορμος 1 
δύσριγος 1 
δύσυδρος 1 
δύω 6 
δώρημα 1 
δῆθεν 4 
δῆλος 26 
δῆμος 107 
δῶμα 3 
δῶρον 74 
εἰ 689 
εἰδοί 4 
εἰκάζω 25 
εἰκάς 6 
εἰκαστής 1 
εἰκοσαετία 1 
εἰκοσιέξ 1 
εἰκοσιδύο 1 
εἰκοσιεπτά 5 
εἰκοσιοκτώ 1 
εἰκοσιπέντε 3 
εἰκοσιτέσσαρες 2 
εἰκοστή 3 
εἰκοστός 13 
εἰκός 78 
εἰκών 17 
εἰκῇ 1 
εἰλικρινής 1 
εἰμί 3896 
εἰρήνη 65 
εἰρεσιώνη 1 
εἰρηναῖος 1 
εἰρηνεύω 4 
εἰρηνικός 7 
εἰρωνεία 1 
εἰς 3076 
εἰσάγω 20 
εἰσέρχομαι 51 
εἰσήγησις 2 
εἰσαγγέλλω 1 
εἰσαγωγή 2 
εἰσακοντίζω 1 
εἰσακούω 1 
εἰσαῦθις 2 
εἰσβάλλω 4 
εἰσβολή 3 
εἰσδέχομαι 9 
εἰσδίδωμι 1 
εἰσδύω 1 
εἰσελαύνω 1 
εἰσηγέομαι 10 
εἰσηγητής 1 
εἰσκαλέω 4 
εἰσκομίζω 5 
εἰσκύπτω 1 
εἰσοικίζω 1 
εἰσπέμπω 6 
εἰσπίπτω 4 
εἰσπηδάω 1 
εἰσπλέω 2 
εἰσποίησις 1 
εἰσποιέω 2 
εἰσπράσσω 31 
εἰσρέω 1 
εἰστρέχω 2 
εἰσφέρω 23 
εἰσφορά 2 
εἰσχέω 1 
εἱργμός 1 
εἱρκτή 10 
εἱρκτοφύλαξ 2 
εἴδωλον 8 
εἴθε 2 
εἴκοσι 112 
εἴκω 15 
εἴλω 1 
εἴπερ 15 
εἴποτε 2 
εἴσδοσις 3 
εἴσειμι 46 
εἴσοδος 28 
εἴσοπτρον 1 
εἴσπλοος 1 
εἴσπραξις 3 
εἴσω 7 
εἴτε 45 
εἴωθα 26 
εἶδος 17 
εἶμι 30 
εἶτα 54 
εἷς 273 
εὐάλωτος 2 
εὐέμβολος 1 
εὐήθεια 2 
εὐήθης 2 
εὐαγγελία 1 
εὐαγγελίζομαι 9 
εὐανθής 1 
εὐαρέστησις 1 
εὐαρίθμητος 1 
εὐαρμοστία 1 
εὐβοτέομαι 1 
εὐγένεια 9 
εὐγενής 4 
εὐγενίς 1 
εὐγνωμονέω 2 
εὐγνώμων 4 
εὐδαίμων 48 
εὐδαιμονέω 14 
εὐδαιμονία 61 
εὐδοκίμησις 1 
εὐδοκιμέω 11 
εὐδοξία 5 
εὐειδής 2 
εὐεπίβατος 1 
εὐεπιχείρητος 2 
εὐεργέτης 24 
εὐεργέτις 1 
εὐεργεσία 35 
εὐεργετέω 26 
εὐεργετικός 3 
εὐερκής 1 
εὐετηρία 1 
εὐημέρημα 1 
εὐημερία 1 
εὐθάνατος 1 
εὐθανατέω 1 
εὐθηνέω 3 
εὐθυμέω 3 
εὐθυμία 6 
εὐθύνω 1 
εὐθύς 167 
εὐκάρδιος 1 
εὐκαιρία 7 
εὐκατέργαστος 1 
εὐκαταφρόνητος 1 
εὐκλεής 1 
εὐκολία 1 
εὐκρασία 1 
εὐκταῖος 3 
εὐκτός 5 
εὐλάβεια 4 
εὐλαβέομαι 6 
εὐλαβής 7 
εὐλογέω 10 
εὐλογία 5 
εὐμένεια 9 
εὐμαρής 3 
εὐμεγέθης 2 
εὐμενής 50 
εὐμεταχείριστος 1 
εὐμορφία 15 
εὐνή 4 
εὐνοέω 9 
εὐνομία 5 
εὐνουχίζω 1 
εὐνοϊκός 2 
εὐνοῦχος 24 
εὐοδέω 1 
εὐπαθέω 1 
εὐπαιδία 2 
εὐπαραλόγιστος 1 
εὐπατρίδης 6 
εὐπετής 1 
εὐποιΐα 7 
εὐπορέω 23 
εὐπορία 36 
εὐπρέπεια 13 
εὐπραγέω 1 
εὐπραγία 21 
εὐπραξία 3 
εὐπρεπής 38 
εὐπροσήγορος 1 
εὐρυχωρία 3 
εὐρύνω 1 
εὐρύς 2 
εὐρύχωρος 2 
εὐσέβεια 74 
εὐσεβέω 6 
εὐσεβής 26 
εὐσθενής 1 
εὐστάθεια 1 
εὐσταθέω 1 
εὐσταλής 1 
εὐστοχέω 1 
εὐσχήμων 2 
εὐσχημονέω 1 
εὐσχολέω 4 
εὐτέλεια 1 
εὐταξία 3 
εὐτεκνία 2 
εὐτελής 2 
εὐτολμία 2 
εὐτραπελία 2 
εὐτραφής 3 
εὐτρεπής 4 
εὐτρεπίζω 6 
εὐτυχέω 11 
εὐτυχής 8 
εὐτυχία 16 
εὐτύχημα 2 
εὐφημέω 2 
εὐφημία 11 
εὐφορία 2 
εὐφραίνω 9 
εὐφροσύνη 5 
εὐφυΐα 2 
εὐφυής 4 
εὐχάριστος 3 
εὐχή 46 
εὐχαριστέω 26 
εὐχαριστήριος 1 
εὐχαριστία 8 
εὐχερής 2 
εὐχρηστία 2 
εὐψυχέω 1 
εὐψυχία 9 
εὐωχέω 17 
εὐωχία 28 
εὐώδης 1 
εὐώνυμος 5 
εὑρίσκω 200 
εὑρετής 2 
εὔδηλος 2 
εὔελπις 6 
εὔζωμον 1 
εὔζωνος 1 
εὔθυμος 3 
εὔθυνα 1 
εὔκαιρος 15 
εὔκλεια 11 
εὔληπτος 1 
εὔλογος 10 
εὔμοιρος 1 
εὔμορφος 2 
εὔνοια 179 
εὔνοος 34 
εὔπορος 6 
εὔριπος 1 
εὔροος 1 
εὔστοχος 2 
εὔσχημος 1 
εὔτακτος 1 
εὔτονος 1 
εὔφημος 2 
εὔχομαι 61 
εὔχρηστος 3 
εὔψυχος 15 
εὕρεσις 4 
εὖ 36 
εὖρος 23 
εὖχος 10 
ζέω 1 
ζήλωσις 2 
ζήτησις 14 
ζήω 200 
ζευκτήρ 1 
ζεύγλη 1 
ζεύγνυμι 4 
ζεῦγος 6 
ζεῦξις 1 
ζηλοτυπέω 5 
ζηλοτυπία 7 
ζηλωτής 2 
ζηλωτός 11 
ζηλότυπος 1 
ζηλόω 6 
ζημία 17 
ζημίωμα 2 
ζημιόω 14 
ζητέω 54 
ζοφώδης 1 
ζυγόν 2 
ζωή 17 
ζωγρέω 7 
ζωγρία 3 
ζωμός 1 
ζωός 3 
ζύμη 2 
ζώνη 6 
ζώννυμι 1 
ζῆλος 3 
ζῷον 35 
θάλασσα 85 
θάλλω 3 
θάλπω 1 
θάμνος 4 
θάνατος 136 
θάπτω 47 
θάρσος 16 
θέα 20 
θέαμα 7 
θέατρον 27 
θέμις 1 
θέρος 13 
θέσις 3 
θήκη 12 
θήρ 2 
θήρα 6 
θής 1 
θίασος 2 
θίς 1 
θαλάσσιος 2 
θαλία 1 
θαλλός 1 
θαλύσια 1 
θαμβέω 1 
θανάσιμος 5 
θανατικός 1 
θαρσέω 100 
θαρσαλέος 7 
θαρσύνω 1 
θαυμάζω 75 
θαυμάσιος 14 
θαυμαστικός 1 
θαυμαστός 26 
θαῦμα 6 
θεάομαι 107 
θεαίτητος 1 
θεατής 4 
θεατροειδής 1 
θεατός 1 
θειάζω 2 
θειότης 1 
θεμέλιος 11 
θεμιτός 3 
θεοκλυτέω 1 
θεομάχος 1 
θεοπρεπής 1 
θεοσεβής 5 
θεοφιλής 10 
θεράπαινα 3 
θεράπευμα 1 
θεράπων 23 
θερίζω 6 
θεραπαινίς 15 
θεραπεία 51 
θεραπευτικός 1 
θεραπεύω 49 
θερινός 1 
θερμός 7 
θερμότης 1 
θεσμός 1 
θεωρέω 16 
θεωρία 22 
θεωρός 6 
θεόκλυτος 1 
θεόκριτος 1 
θεόπεμπτος 1 
θεός 1605 
θεῖος 185 
θηλή 5 
θηλυτοκία 1 
θηλύνω 1 
θηλύτης 1 
θηράω 10 
θηρίον 24 
θηρευτικός 1 
θηρεύω 2 
θηριόω 1 
θηριώδης 1 
θησαυρός 23 
θητεύω 2 
θητικός 1 
θλίβω 2 
θλῖψις 1 
θνητός 5 
θολερός 1 
θορυβέω 16 
θορυβώδης 1 
θράσος 16 
θρέμμα 11 
θρέομαι 1 
θρίαμβος 1 
θρίξ 10 
θρασύνω 5 
θρασύς 15 
θρασύτης 1 
θραύω 3 
θραῦσμα 1 
θρηνέω 8 
θρηνητικός 1 
θρησκεία 68 
θρησκεύω 20 
θριγκός 2 
θροέω 2 
θρόνος 26 
θρῆνος 10 
θυΐσκη 2 
θυγάτηρ 189 
θυγάτριον 1 
θυγατριδοῦς 1 
θυγατριδῆ 1 
θυμίαμα 7 
θυμελικός 1 
θυμιάω 9 
θυμιατήριον 8 
θυμοειδής 1 
θυμός 17 
θυμόω 3 
θυρίς 1 
θυρεός 12 
θυρωρός 4 
θυσία 186 
θυσιάζω 3 
θυσιαστήριον 23 
θωπεία 1 
θόλος 1 
θόρυβος 21 
θύρα 29 
θύρσος 1 
θύρωμα 2 
θύσανος 2 
θύσιμος 1 
θύτης 1 
θύω 117 
θώραξ 9 
θῆλυς 13 
θῦμα 19 
κάδος 1 
κάθαρσις 3 
κάθεξις 2 
κάθεσις 1 
κάθημαι 6 
κάθοδος 6 
κάκωσις 8 
κάλαμος 2 
κάλλος 58 
κάλυξ 5 
κάλως 2 
κάμαξ 5 
κάματος 3 
κάμηλος 11 
κάμινος 1 
κάμνω 31 
κάμπτω 1 
κάνεον 2 
κάρος 1 
κάρπιμος 1 
κάτειμι 17 
κάτοπτος 2 
κάτω 13 
κάτωθεν 6 
κάχληξ 1 
κέδρινος 9 
κέδρον 4 
κέδρος 5 
κέλευσις 1 
κέλευσμα 2 
κέλης 1 
κέντρον 1 
κέρας 26 
κέρδος 28 
κήδευμα 1 
κήδω 8 
κήρυγμα 3 
κίβδηλος 1 
κίδαρις 2 
κίνδυνος 143 
κίνημα 1 
κίνησις 7 
κίτριον 2 
κίων 29 
καί 17801 
καίνισις 1 
καίνω 1 
καίπερ 36 
καίριος 6 
καίτοι 30 
καίω 17 
καθά 32 
καθάπαξ 5 
καθάπτω 2 
καθάρειος 1 
καθάρσιος 1 
καθέδρα 3 
καθέζομαι 35 
καθέρπω 1 
καθέψω 1 
καθήκω 11 
καθίζω 27 
καθίημι 13 
καθίστημι 256 
καθαίρεσις 6 
καθαίρω 18 
καθαγνίζω 4 
καθαιμάσσω 1 
καθαιρέω 40 
καθαρίζω 4 
καθαρεύω 4 
καθαρπάζω 1 
καθαρός 42 
καθείργνυμι 3 
καθεύδω 5 
καθημέριος 6 
καθιέρωσις 3 
καθιδρύω 8 
καθιερόω 11 
καθικετεύω 2 
καθιμάω 6 
καθομιλέω 4 
καθομολογέω 2 
καθοπλίζω 6 
καθοράω 12 
καθοσιόω 1 
καθυβρίζω 4 
καθυπέρτερος 1 
καθυπισχνέομαι 1 
καθυπνόω 2 
καθυποκρίνομαι 1 
καθυφίημι 1 
καθό 3 
καθόλου 5 
καθότι 2 
καθύπερθε 6 
καθώς 90 
καινίζω 5 
καινοποιέω 2 
καινουργέω 3 
καινουργία 2 
καινός 19 
καιροφυλακέω 1 
καιρός 218 
κακία 32 
κακίζω 5 
κακηγορέω 2 
κακοήθεια 12 
κακοήθης 14 
κακοβουλία 1 
κακοδαίμων 1 
κακοδοξία 1 
κακολογέω 1 
κακοπάθεια 3 
κακοπαθέω 19 
κακοπραγέω 1 
κακοπραγία 6 
κακοτροπία 2 
κακουργέω 29 
κακουργία 10 
κακούργημα 5 
κακοῦργος 10 
κακός 305 
κακότροπος 2 
κακόω 54 
καλάμη 1 
καλάνδαι 4 
καλέω 401 
καλαμάομαι 3 
καλλίπαις 1 
καλλιερέω 5 
καλλονή 1 
καλλωπίζω 2 
καλλωπισμός 1 
καλοκἀγαθία 3 
καλός 211 
καλύβη 2 
καλύπτω 8 
καλῴδιον 3 
κανών 1 
καπηλεία 1 
καπνός 2 
καραδοκέω 4 
καρατομέω 1 
καρδία 3 
καρηβαρέω 1 
καρπίζω 1 
καρποφόρος 1 
καρπός 70 
καρπόω 14 
καρτερέω 8 
καρτερία 2 
καρτερός 40 
καρόω 2 
κατά 1912 
κατάβασις 3 
κατάγνυμι 2 
κατάγνωσις 4 
κατάγω 33 
κατάδεσις 1 
κατάδηλος 1 
κατάδικος 2 
κατάθεσις 2 
κατάκειμαι 13 
κατάκλησις 2 
κατάκλισις 1 
κατάκοπος 1 
κατάληψις 1 
κατάλογος 1 
κατάλυσις 10 
κατάμεμψις 4 
κατάντης 1 
κατάπαυσις 1 
κατάπληξις 3 
κατάπραξις 1 
κατάρα 4 
κατάρατος 1 
κατάρδω 1 
κατάρχω 5 
κατάσκοπος 20 
κατάστασις 8 
κατάστημα 1 
κατάφυτος 1 
κατάφωρος 7 
κατέρχομαι 13 
κατέχω 162 
κατήγορος 5 
κατήκοος 4 
κατήφεια 7 
καταβάλλω 38 
καταβαίνω 23 
καταβιόω 2 
καταβλάπτω 5 
καταβοάω 15 
καταβοή 4 
καταβολή 4 
καταγέλαστος 1 
καταγγέλλω 20 
καταγγελία 1 
καταγελάω 3 
καταγιγνώσκω 22 
καταγλαΐζω 1 
καταγορεύω 10 
καταγράφω 1 
καταγωγή 11 
καταγωνίζομαι 5 
καταγόρευσις 1 
καταγώγιον 6 
καταδέχομαι 1 
καταδέω 3 
καταδίκη 1 
καταδαίνυμαι 1 
καταδεής 2 
καταδείδω 5 
καταδείκνυμι 3 
καταδικάζω 10 
καταδοκέω 1 
καταδουλόω 2 
καταδρομή 3 
καταδυναστεύω 1 
καταδύω 2 
καταζεύγνυμι 2 
καταζῶ 2 
καταθύω 8 
καταιγίζω 1 
καταιδέομαι 2 
καταισχύνω 1 
καταιτιάομαι 3 
κατακαίω 3 
κατακαλέω 2 
κατακαλύπτω 2 
κατακεντέω 1 
κατακερτομέω 1 
κατακλάω2 1 
κατακλίνω 14 
κατακλείς 2 
κατακλείω 3 
κατακληρόω 1 
κατακλυσμός 8 
κατακοιμάω 6 
κατακοιμίζω 1 
κατακολλάω 1 
κατακολουθέω 17 
κατακομίζω 3 
κατακοντίζω 3 
κατακοσμέω 2 
κατακούω 1 
κατακρίνω 21 
κατακρεμάννυμι 1 
κατακρημνίζω 3 
κατακρύπτω 2 
κατακτάομαι 2 
κατακυρόω 1 
κατακόπτω 4 
καταλέγω 11 
καταλαμβάνω 142 
καταλείβω 1 
καταλείπω 277 
καταλεύω 10 
καταλιθόω 1 
καταλλάκτης 1 
καταλλάσσω 6 
καταλλαγή 1 
καταλογίζομαι 4 
καταλοχίζω 1 
καταλύω 33 
καταμέμφομαι 8 
καταμένω 8 
καταμανθάνω 12 
καταμαρτυρέω 3 
καταμείγνυμι 1 
καταμειλίσσομαι 1 
καταμελέω 5 
καταμερίζω 1 
καταμηνύω 11 
καταμφιέννυμι 1 
καταμόνας 8 
κατανέμω 6 
καταναγκάζω 8 
κατανεύω 10 
κατανικάω 1 
κατανοέω 41 
καταντάω 1 
καταντικρύ 1 
καταντλέω 1 
καταξιόω 3 
καταπάσσω 1 
καταπέμπω 9 
καταπέτασμα 4 
καταπέτομαι 1 
καταπήγνυμι 1 
καταπίμπρημι 12 
καταπίνω 3 
καταπίπτω 17 
καταπατέω 1 
καταπαύω 10 
καταπειθής 3 
καταπετάννυμι 4 
καταπηδάω 3 
καταπλέω 5 
καταπλήσσω 64 
καταποικίλλω 1 
καταπολεμέω 1 
καταπονέω 4 
καταποντίζω 2 
καταποντόω 1 
καταπράσσω 2 
καταπραΰνω 7 
καταπρηνής 1 
καταπροδίδωμι 1 
καταπτήσσω 1 
καταράομαι 3 
καταράσσω 3 
καταριθμέω 4 
καταρράκτης 1 
καταρρήγνυμι 7 
κατασείω 4 
κατασημαίνομαι 3 
κατασκάπτω 25 
κατασκαφή 2 
κατασκεδάννυμι 1 
κατασκεπάζω 1 
κατασκευάζω 160 
κατασκευή 55 
κατασκεύασμα 10 
κατασκηνόω 3 
κατασκοπέω 5 
κατασκυθρωπάζω 1 
κατασοφίζομαι 3 
κατασπάζομαι 9 
κατασπάω 7 
κατασπεύδω 2 
καταστέλλω 5 
καταστασιάζω 2 
καταστορέννυμι 4 
καταστρέφω 67 
καταστρατηγέω 1 
καταστρατοπεδεύω 9 
καταστροφή 8 
κατασφάζω 12 
κατασφίγγω 1 
κατασχίζω 1 
κατασύρω 1 
κατατάσσω 6 
κατατίθημι 45 
καταταχέω 1 
κατατιτρώσκω 1 
κατατολμάω 2 
κατατρέχω 8 
καταυγάζω 1 
καταυλέω 1 
καταφέρω 28 
καταφαίνω 4 
καταφανής 4 
καταφεύγω 17 
καταφθείρω 2 
καταφιλέω 3 
καταφλέγω 3 
καταφορά 2 
καταφορτίζω 1 
καταφρονέω 77 
καταφρονητής 1 
καταφρόνημα 5 
καταφρόνησις 10 
καταφυγή 6 
καταφυτεύω 4 
καταφωράω 2 
καταχέω 5 
καταχαρίζομαι 3 
καταχθέω 1 
καταχράομαι 5 
καταχωρίζω 2 
καταψεύδομαι 11 
καταψηφίζομαι 11 
καταψοφέω 1 
κατείργω 3 
κατεγγυάω 4 
κατειλέω 1 
κατειρωνεύομαι 1 
κατελπίζω 1 
κατεξανίσταμαι 2 
κατεπαγγέλλομαι 4 
κατεπείγω 4 
κατεργάζομαι 7 
κατερείπω 2 
κατεσθίω 7 
κατευφημέω 1 
κατευχή 2 
κατευωχέομαι 12 
κατεύχομαι 4 
κατηγορέω 66 
κατηγορία 27 
κατηγορητής 1 
κατηλογέω 1 
κατηφέω 5 
κατηφής 4 
κατισχναίνω 1 
κατισχνόομαι 2 
κατισχύω 3 
κατοίκησις 5 
κατοίχομαι 4 
κατοικέω 79 
κατοικία 3 
κατοικίζω 15 
κατοικητήριον 1 
κατοικισμός 2 
κατοικτείρω 4 
κατοκνέω 1 
κατολιγωρέω 1 
κατολοφύρομαι 1 
κατοπτεύω 5 
κατορθόω 30 
κατορύσσω 3 
κατοχή 1 
κατωμαδόν 1 
κατόπιν 13 
κατόπτης 1 
κατόρθωμα 3 
καυχάομαι 1 
καῦμα 7 
κείρω 2 
κειμήλιον 4 
κελεύω 552 
κενοδοξέω 1 
κενοσπουδέω 1 
κενός 10 
κενόω 5 
κεράμιον 2 
κεράννυμι 1 
κεράστης 1 
κεραυνός 4 
κερδαίνω 16 
κεφάλαιος 10 
κεφαλή 96 
κεφαλίς 1 
κεφαλαιώδης 1 
κεῖμαι 111 
κηδεία 6 
κηδεμονία 3 
κηδεμονικός 1 
κηδεμών 6 
κηδεστής 1 
κηδεύω 18 
κηλίς 1 
κηρίον 4 
κηρός 1 
κηρύσσω 15 
κιβωτός 63 
κιθάρα 1 
κινέω 56 
κινδυνεύω 66 
κινδυνώδης 2 
κινδύνευμα 1 
κιννάμωμον 1 
κινύρα 6 
κιονίσκος 2 
κιονόκρανον 3 
κισσός 2 
κλάδος 6 
κλάσμα 1 
κλάω 3 
κλέος 9 
κλέπτης 1 
κλέπτω 8 
κλίμα 5 
κλίνη 15 
κλίνω 9 
κλαίω 22 
κλαυθμός 1 
κλαυθμών 1 
κλείς 1 
κλείω 7 
κλειστός 1 
κληρονομέω 5 
κληρονομία 1 
κληρονόμος 2 
κληρουχέω 1 
κληρουχία 16 
κληρόω 7 
κλινήρης 1 
κλινίδιον 2 
κλισία 3 
κλονέω 2 
κλοπή 11 
κλοπός 2 
κλυδωνίζω 1 
κλωστός 2 
κλόνος 1 
κλύδων 3 
κλών 1 
κλῆμα 6 
κλῆρος 19 
κλῆσις 2 
κλῖμαξ 3 
κνήμη 2 
κνημίς 1 
κοίτη 10 
κοιλάς 8 
κοιλία 2 
κοιλαίνω 2 
κοιμάω 17 
κοινολογέομαι 3 
κοινοφαγία 1 
κοινωνέω 30 
κοινωνία 19 
κοινωνός 17 
κοινός 90 
κοινόω 3 
κοινώνημα 1 
κοιτίς 3 
κολάζω 77 
κολακεία 4 
κολακεύω 6 
κολαστήριον 1 
κολαστής 3 
κολλυρίς 2 
κολπόω 1 
κολυμβάω 1 
κολυμβήθρα 2 
κολυμβητής 1 
κολωνία 1 
κολωνός 2 
κομάω 1 
κομίζω 221 
κομίτιον 1 
κομιδή 5 
κομιδῇ 4 
κομιστός 1 
κονίαμα 1 
κονιορτός 1 
κοπίς 1 
κοπόω 4 
κορέννυμι 3 
κορίαννον 1 
κορβᾶν 1 
κορεία2 1 
κορυφή 8 
κορυφαῖος 2 
κοσμέω 26 
κοσμιότης 2 
κοτύλη 2 
κουρά 3 
κουρεύς 3 
κουφίζω 1 
κουφισμός 1 
κουφολογία 3 
κουφότης 2 
κοχλίας 1 
κούφισις 5 
κοῖλος 42 
κοῦφος 16 
κράδη 1 
κράζω 3 
κράτιστος 10 
κράτος 44 
κρέας 17 
κρήνη 3 
κρίζω 3 
κρίθινος 2 
κρίκος 12 
κρίμα 2 
κρίμνον 1 
κρίνον 4 
κρίνω 151 
κρίσις 51 
κραδαίνω 1 
κρανίον 2 
κρατέω 178 
κρατήρ 12 
κραταιός 1 
κρατερός 1 
κρατύνω 5 
κρείσσων 101 
κρεανομία 1 
κρεμάννυμι 4 
κρεμαστός 1 
κρεουργέω 2 
κρημνός 6 
κρηνίς 1 
κρηπίς 2 
κριθή 11 
κριτής 16 
κριός 33 
κροκύς 1 
κροτέω 1 
κροταλίζω 1 
κρούω 1 
κροῦμα 1 
κρυπτός 9 
κρυφαῖος 1 
κρόταφος 1 
κρότος 2 
κρύος 3 
κρύπτω 30 
κρύσταλλος 2 
κρύφα 16 
κρύφιος 1 
κτάομαι 59 
κτίζω 34 
κτίσις 1 
κτίστης 2 
κτείνω 131 
κτητός 1 
κτύπος 3 
κτῆμα 20 
κτῆνος 21 
κτῆσις 52 
κυάνεος 1 
κυέω 4 
κυβερνάω 1 
κυβερνήτης 3 
κυκλεύω 1 
κυκλοτερής 1 
κυκλόω 10 
κυλίκιον 2 
κυλίνδω 2 
κυλίω 1 
κυμάτιον 1 
κυματωγή 1 
κυνήγιον 1 
κυνηγέσιον 7 
κυνικός 1 
κυπάρισσος 3 
κυρέω 2 
κυρία 4 
κυριεύω 3 
κυριοκτόνος 1 
κυρόω 13 
κωδώνιον 1 
κωλυσιεργέω 1 
κωλυτής 2 
κωλύω 109 
κωμήτης 1 
κωμασμός 1 
κωμογραμματεύς 1 
κωφός 1 
κόκκος 2 
κόλαξ 1 
κόλασις 30 
κόλον 1 
κόλπος 4 
κόμη 14 
κόπος 7 
κόπρος 1 
κόπτω 18 
κόραξ 2 
κόρη 32 
κόρος 2 
κόρος2 1 
κόρος4 10 
κόρυς 1 
κόσμος 76 
κύαμος 1 
κύβος 1 
κύκηθρον 1 
κύκλος 38 
κύμβαλον 4 
κύριος 30 
κύριος2 6 
κύρωσις 1 
κύτος 2 
κύω 2 
κύων 14 
κώδων 4 
κώλυμα 5 
κώμη 70 
κώπη 1 
κᾶλον 1 
κῆδος 3 
κῆπος 8 
κῆρυξ 4 
κῆτος 1 
κῦμα 2 
κῶμος 2 
λάβρος 2 
λάγανον 1 
λάθρῃ 13 
λάκκος 17 
λάμπω 3 
λάρναξ 15 
λάφυρα 6 
λέβης 2 
λέγω 1356 
λέξις 1 
λέπρα 6 
λέων 24 
λήγω 5 
λήθη 21 
λίαν 24 
λίβανος 2 
λίγυρος 1 
λίθινος 8 
λίθος 97 
λίμνη 14 
λίνεος 8 
λίνον 3 
λίνος 2 
λίτρα 1 
λίψ 2 
λαβή 1 
λαγαρός 1 
λαγχάνω 13 
λαγών 3 
λαγώς 1 
λαιμός 1 
λαιός2 3 
λακίζω 1 
λακτίζω 1 
λαλέω 11 
λαμβάνω 720 
λαμπάς 3 
λαμπηδών 1 
λαμπρός 87 
λαμπρότης 7 
λανθάνω 103 
λαξεύω 1 
λαοπλάνος 1 
λαπάρα 1 
λατομέω 1 
λατόμος 5 
λαφυραγωγέω 1 
λαός 237 
λαύρα 1 
λεία2 45 
λείπω 35 
λείψανον 10 
λεβηρίς 1 
λεηλατέω 4 
λειτουργέω 2 
λειτουργία 7 
λειότης 1 
λεληθότως 5 
λεπίς 3 
λεπρός 2 
λεπτομερής 1 
λεπτουργία 1 
λεπτόν 1 
λεπτός 2 
λεπτότης 2 
λευκός 18 
λεύω 2 
λεῖος 4 
ληΐζομαι 2 
ληνός 4 
ληπτός 1 
λιβανωτός 3 
λιθεία 1 
λιθοδόμητος 1 
λιθόω 2 
λικμάω 1 
λιμήν 17 
λιμαίνω 1 
λιμνάζω 2 
λιμός 47 
λιμώσσω 2 
λιπαρέω 5 
λιπαρής 8 
λιπαρός 2 
λιτή 1 
λιτός 1 
λιτότης 1 
λιφαιμέω 1 
λιφερνέω 1 
λοβός 3 
λογάδην 1 
λογάς 1 
λογίζομαι 60 
λογισμός 45 
λογιστής 1 
λογοποιέω 1 
λοιδορέω 4 
λοιδορία 11 
λοιμικός 6 
λοιμός 7 
λοιμώδης 2 
λοιπός 182 
λοξός 1 
λουτήρ 9 
λουτρόν 8 
λοχάω 11 
λοχαγός 1 
λούω 6 
λυμαίνομαι2 3 
λυπέω 56 
λυπηρός 10 
λυσιτέλεια 1 
λυσιτελέω 7 
λυσιτελής 8 
λυτρόω 1 
λυχνία 12 
λωβάομαι 7 
λωφάω 7 
λόγιον 3 
λόγιος 3 
λόγος 456 
λόγχη 3 
λόφος 5 
λόχος 6 
λύγος 1 
λύμη 2 
λύπη 56 
λύσις 1 
λύσσα 3 
λύτρον 6 
λύχνος 5 
λύω 43 
λώβη 2 
λῃστήριον 11 
λῃστής 31 
λῃστεία 9 
λῃστεύω 5 
λῃστρικός 2 
λῆμμα 3 
λῆψις 2 
λῦμα 1 
μάγειρος 2 
μάθημα 2 
μάθησις 4 
μάλα 6 
μάλιστα 165 
μάμμη 1 
μάνης 1 
μάννα 3 
μάντευμα 1 
μάντις 8 
μάρ 2 
μάρτυς 24 
μάσσω 2 
μάστιξ 1 
μάταιος 5 
μάτην 7 
μάχαιρα 13 
μάχη 223 
μάχιμος 12 
μάχομαι 64 
μέγας 655 
μέγεθος 135 
μέδιμνος 4 
μέθη 10 
μέλας 7 
μέλι 7 
μέλισσα 3 
μέλλησις 4 
μέλλω 271 
μέλος 7 
μέλω 13 
μέμφομαι 17 
μέμψις 7 
μέν 3159 
μέντοι 222 
μένω 132 
μέρος 144 
μέσος 98 
μέταλλον 1 
μέτειμι 2 
μέτειμι2 14 
μέτοικος 2 
μέτρησις 1 
μέτριος 48 
μέτρον 28 
μέτωπον 11 
μέχρι 162 
μή 1252 
μήκιστος 8 
μήκων 1 
μήν 152 
μήνιμα 1 
μήνυμα 1 
μήνυσις 3 
μήνυτρον 2 
μήποτε 1 
μήπω 14 
μήτε 264 
μήτηρ 172 
μήτις 3 
μήτρως 1 
μίασμα 7 
μίμημα 1 
μίμησις 5 
μίξις 3 
μίσθωσις 1 
μαίνομαι 10 
μαγεία 2 
μαθητής 12 
μαιόομαι 1 
μακάριος 13 
μακαρία 3 
μακαρίζω 3 
μακαριστής 1 
μακαριστός 5 
μακράν 19 
μακρός 19 
μαλάσσω 1 
μαλακία 6 
μαλακίζομαι 6 
μαλακός 10 
μανία 22 
μανδραγόρας 1 
μανθάνω 185 
μανικός 1 
μανιώδης 3 
μαντεία 8 
μαντεύομαι 1 
μαρά 1 
μαραίνω 3 
μαρμάρινος 1 
μαρμαίρω 1 
μαρτυρέω 43 
μαρτυρία 13 
μαρτύριον 4 
μαρτύρομαι 6 
μαρὰν 1 
μαστιγόω 1 
μαστοειδής 1 
μασχάλη 1 
μαχαίριον 1 
μαχαιροφορέω 1 
μαῖα 1 
μείγνυμι 4 
μείρομαι 7 
μείς 121 
μείων 1 
μεγαλαυχία 2 
μεγαλειότης 2 
μεγαλεῖος 2 
μεγαλοδωρέομαι 1 
μεγαλοεργία 6 
μεγαλοπρέπεια 1 
μεγαλοπρεπής 16 
μεγαλοπόλεμος 1 
μεγαλοφρονέω 3 
μεγαλοφροσύνη 8 
μεγαλοψυχία 12 
μεγαλόνοια 1 
μεγαλότολμος 2 
μεγαλόφρων 16 
μεγαλόψυχος 12 
μεγιστᾶνες 6 
μεθίημι 6 
μεθίστημι 53 
μεθερμηνεύω 5 
μεθιδρύω 1 
μεθό 1 
μεθόριος 2 
μεθύσκω 1 
μεθύω 4 
μειδάω 6 
μειονεκτέω 1 
μειράκιον 30 
μειόω 9 
μελέτη 3 
μελαίνω 2 
μελανείμων 1 
μελετάω 4 
μελεϊστί 1 
μελλητής 1 
μεμηνότως 1 
μεμπτός 1 
μερίζω 11 
μερίς 6 
μεριδάρχης 2 
μεριδαρχία 1 
μερισμός 2 
μεσίτης 2 
μεσηγύ 1 
μεσημβρία 11 
μεσημβρίζω 1 
μεσιτεία 1 
μεσιτεύω 2 
μεστός 13 
μεσόγαια 2 
μεσόγαιος 5 
μεσόω 4 
μετά 1074 
μετάγω 14 
μετάδοσις 1 
μετάθεσις 1 
μετάκλησις 1 
μετάλλευσις 1 
μετάμελος 4 
μετάνοια 17 
μετάπεμπτος 4 
μετάπτωσις 2 
μετάρσιος 3 
μετάστασις 6 
μετάφρενον 2 
μετέπειτα 1 
μετέρχομαι 24 
μετέχω 16 
μετέωρος 6 
μεταίρω 1 
μεταβάλλω 50 
μεταβαίνω 18 
μεταβιβάζω 1 
μεταβολή 42 
μεταβουλεύω 1 
μεταγεννάω 1 
μεταγιγνώσκω 4 
μεταγράφω 5 
μεταγραφή 1 
μεταγωγή 2 
μεταδίδωμι 15 
μεταδιώκω 2 
μεταδοκέω 2 
μεταθέω 4 
μεταιτέω 1 
μετακαθίζω 2 
μετακαλέω 9 
μετακινέω 5 
μετακομίζω 7 
μετακοσμέω 2 
μεταλαμβάνω 35 
μεταλλάσσω 3 
μεταλλεύω 1 
μεταμέλομαι 3 
μεταμφιάζω 1 
μεταμφιέννυμι 2 
μετανάστασις 3 
μετανίστημι 7 
μετανοέω 28 
μεταξύ 49 
μεταπέμπω 60 
μεταπίπτω 10 
μεταπείθω 3 
μεταποίησις 3 
μεταποιέω 8 
μεταπορεύομαι 1 
μεταπύργιον 1 
μεταρρυθμίζω 1 
μετασκηνόω 2 
μετασπεύδω 1 
μεταστέλλω 2 
μεταστρατοπεδεύω 1 
μετασχηματίζω 2 
μετατάσσω 3 
μετατίθημι 12 
μεταφέρω 14 
μεταφράζω 3 
μεταχέω 1 
μεταχειρίζω 11 
μετεκδύομαι 2 
μετενδύω 1 
μετοικέω 6 
μετοικίζω 10 
μετονομάζω 9 
μετουσία 1 
μετρέω 6 
μετρητός 1 
μετριάζω 1 
μετριοπαθέω 1 
μετριότης 8 
μηδέ 297 
μηδέποτε 10 
μηδέπω 4 
μηδέτερος 2 
μηδαμοῦ 3 
μηδαμόθεν 1 
μηδαμόθι 1 
μηδαμός 1 
μηδαμῶς 7 
μηδείς 584 
μηκέτι 39 
μηκύνω 2 
μηλόβοτος 1 
μηνίω 2 
μηνυτής 3 
μηνύω 59 
μηρός 2 
μητροπάτωρ 1 
μητρόπολις 12 
μητρῷος 3 
μηχάνημα 17 
μηχανάομαι 25 
μηχανή 18 
μηχανητός 1 
μηχανικός 1 
μηχανοποιός 1 
μιαίνω 17 
μιαιφονέω 1 
μιαιφόνος 1 
μιαρός 7 
μιγάς 1 
μικρολογέομαι 1 
μικρολόγος 1 
μικροψυχέω 1 
μικρός 110 
μιμέομαι 33 
μιμητής 12 
μιμνήσκω 44 
μισέω 46 
μισθοδοτέω 1 
μισθοφορά 1 
μισθοφορέω 2 
μισθοφορία 1 
μισθοφορικός 2 
μισθοφόρος 11 
μισθός 28 
μισθόω 9 
μισοπονηρέω 1 
μισοπονηρία 3 
μισόξενος 1 
μνήμη 75 
μνήμων 1 
μνημεῖον 14 
μνημονεύω 26 
μνημονικός 1 
μνησικακέω 13 
μνησικακία 1 
μνηστήρ 2 
μνηστεία 4 
μνηστεύω 9 
μνᾶ 7 
μνῆμα 7 
μοιράω 2 
μοιχεία 2 
μοιχεύω 4 
μολύνω 2 
μονάρχης 1 
μονή 2 
μοναρχέω 1 
μοναρχία 2 
μονογενής 4 
μονομάχος 6 
μονομαχέω 3 
μονομαχία 1 
μονονουχί 1 
μονόλιθος 1 
μονότροπος 1 
μονόω 10 
μορφή 18 
μορφόω 1 
μουνικίπιον 1 
μουσική 4 
μουσικός 3 
μουσουργός 1 
μοχθηρία 1 
μοχθηρός 4 
μοχλεύω 1 
μοχλός 3 
μοῖρα 41 
μυθολογία 1 
μυκτήρ 1 
μυρίζω 1 
μυρίος 18 
μυρεψός 2 
μυριάς 142 
μυρσίνη 1 
μυστήριον 3 
μυχός 2 
μυωπίζω 1 
μυῖα 2 
μωρία 2 
μόγις 2 
μόδιος 3 
μόλις 19 
μόλυβδος 1 
μόναρχος 3 
μόνιμος 1 
μόνος 414 
μόνωσις 4 
μόριον 2 
μόσχος 1 
μόσχος2 11 
μύλη 2 
μύριοι 52 
μύρον 3 
μύρω 1 
μύσος 5 
μύχιος 2 
μύω 1 
μώριος 1 
μᾶζα 3 
μᾶλλον 243 
μῆκος 48 
μῆλον 2 
μῆλον2 1 
μῆνις 7 
μῖμος 1 
μῖσος 97 
μῦθος 3 
μῦς 4 
μῶχος 1 
νάβλα 3 
νάσσω 1 
νέκυς 2 
νέμεσις 1 
νέμησις 1 
νέμω 61 
νέος 110 
νέφος 6 
νέω 1 
νήπιος 23 
νήφω 2 
νήχω 1 
νίζω 1 
νίκη 95 
νίφω 2 
ναΐσκος 2 
ναάμις 1 
ναί 1 
ναοπόλος 1 
ναρκάω 2 
ναυμαχέω 1 
ναυπηγέω 2 
ναυπηγία 1 
ναυτίλος 1 
ναυτικός 2 
ναός 288 
ναύκληρος 1 
ναύτης 2 
ναῦς 15 
νείφω 1 
νεανίας 20 
νεανίσκος 74 
νεανιεύομαι 1 
νεανικός 2 
νεαρός 3 
νεκρός 58 
νεκρόω 1 
νεμέτωρ 1 
νεμεσάω 2 
νεογνός 1 
νεοδόμητος 1 
νεοσσεύω 1 
νεοσύλλεκτος 1 
νεφέλη 5 
νεφρός 3 
νεωστί 7 
νεωτερίζω 18 
νεωτερικός 1 
νεωτερισμός 14 
νεωτεριστής 4 
νεωτεροποιέω 1 
νεωτεροποιία 3 
νεόγαμος 1 
νεόκτιστος 1 
νεότης 13 
νεύω 6 
νεῖκος 1 
νεῦμα 1 
νεῦρον 2 
νηδύς 3 
νηκτός 3 
νηπιότης 2 
νηστεία 7 
νηστεύω 7 
νηφάλιος 1 
νικάω 120 
νικητήριος 3 
νικηφόρος 3 
νιφετώδης 1 
νοέω 35 
νοθεύω 1 
νομάς 2 
νομή 12 
νομίζω 199 
νομοθέτης 22 
νομοθεσία 6 
νομοθετέω 6 
νομός 6 
νοσέω 17 
νοσηλεία 1 
νοσηλεύω 1 
νοστέω 2 
νοσφίζω 2 
νοτερός 2 
νουθεσία 4 
νουθετέω 9 
νουμηνία 13 
νυκτοφυλακέω 1 
νυμφίος 2 
νυμφεύω 1 
νυμφοστόλος 1 
νυνί 4 
νωθής 2 
νωτιαῖος 1 
νόθος 2 
νόμιμος 80 
νόμισμα 5 
νόμος 326 
νόος 31 
νόσημα 1 
νόσος 71 
νότιος 5 
νότος 6 
νύκτωρ 12 
νύμφη 2 
νύξ 115 
νᾶμα 4 
νῆμα 1 
νῆσος 15 
νῦν 287 
νῶτον 6 
ξʹ 1 
ξένιος 18 
ξένος 53 
ξέστης 3 
ξέω 1 
ξίφος 19 
ξαίνω 1 
ξανθός 3 
ξανθότης 1 
ξενία 20 
ξενίζω 8 
ξενικός 22 
ξενιτεύω 1 
ξενολογέω 2 
ξενοτροφέω 1 
ξενόω 1 
ξεστός 4 
ξηρός 2 
ξιφήρης 1 
ξιφίδιον 6 
ξυλίζομαι 1 
ξυρέω 4 
ξυστόν 2 
ξύλινος 8 
ξύλον 40 
ξύλωσις 3 
οἰκέτης 64 
οἰκέω 41 
οἰκήτωρ 18 
οἰκία 83 
οἰκίζω 8 
οἰκείωσις 1 
οἰκειότης 12 
οἰκειόω 6 
οἰκετεία 2 
οἰκετικός 1 
οἰκεῖος 220 
οἰκητήριον 9 
οἰκισμός 1 
οἰκοδομέω 109 
οἰκοδομή 5 
οἰκοδομία 38 
οἰκοδόμημα 5 
οἰκοδόμος 5 
οἰκονομέω 5 
οἰκονομία 4 
οἰκονόμος 8 
οἰκουμένη 19 
οἰκτίζω 1 
οἰκτίρω 7 
οἰκτρός 8 
οἰμωγή 11 
οἰνοχοέω 1 
οἰνοχόη 3 
οἰνοχόος 11 
οἰστός 1 
οἰωνίζομαι 1 
οἰωνοσκοπέω 1 
οἰωνός 4 
οἰώνισις 1 
οἰώνισμα 1 
οἱονεί 1 
οἴησις 1 
οἴκαδε 10 
οἴκημα 7 
οἴκησις 17 
οἴομαι 96 
οἴχομαι 27 
οἶδα 175 
οἶκος 138 
οἶκτος 25 
οἶνος 31 
οἷ2 1 
οἷος 113 
οὐ 2039 
οὐδέ 392 
οὐδέποτε 3 
οὐδέπω 6 
οὐδέτερος 3 
οὐδαμόθεν 8 
οὐδαμός 3 
οὐδαμῇ 2 
οὐδαμῶς 13 
οὐδείς 508 
οὐδός 1 
οὐκέτι 75 
οὐκοῦν 1 
οὐρά 2 
οὐράνιος 2 
οὐρανός 31 
οὐρός 1 
οὐσία 26 
οὔκουν 2 
οὔπω 10 
οὔριος 2 
οὔτε 308 
οὔτις 8 
οὕτως 530 
οὖν 682 
οὖς 2 
οὗ 68 
οὗτος 4360 
πάγη 1 
πάθημα 6 
πάθος 108 
πάλαι 35 
πάλιν 221 
πάμβορος 1 
πάμπαν 1 
πάμπολυς 2 
πάμφορος 2 
πάνδημος 4 
πάνυ 53 
πάππος 17 
πάρδαλις 1 
πάρειμι 345 
πάρειμι2 9 
πάρεργον 1 
πάρεργος 3 
πάρεσις 2 
πάρετος 1 
πάροδος2 7 
πάροικος 3 
πάσσω 1 
πάσχα 16 
πάσχω 216 
πάταγος 1 
πάτριος 174 
πάτρως 2 
πάχος 5 
πέδη 3 
πέζα 19 
πέλαγος 8 
πέλας 1 
πέλεκυς 5 
πέμμα 2 
πέμπτος 44 
πέμπω 455 
πένης 9 
πένθιμος 4 
πένθος 40 
πένομαι 1 
πέντε 88 
πέρα 21 
πέραν 31 
πέρας 26 
πέριξ 23 
πέρνημι 1 
πέσσω 1 
πέταλον 3 
πέτρα 34 
πέτρος 1 
πήγνυμι 18 
πήδημα 1 
πήρα 2 
πήρωσις 1 
πίθηκος 1 
πίλημα 1 
πίμπλημι 9 
πίμπρημι 3 
πίναξ 2 
πίνω 29 
πίπτω 101 
πίσσα 1 
πίστις 116 
πίστωμα 1 
πίσυνος 1 
πίτυς 1 
παίδευμα 3 
παίδευσις 2 
παίδωσις 1 
παίζω 4 
παίω 5 
παιδάριον 1 
παιδίον 36 
παιδίσκη 2 
παιδαγωγός 6 
παιδεία 21 
παιδεύω 9 
παιδιά 14 
παιδικά 1 
παιδικός 1 
παιδοποιέω 3 
παιδοποιία 2 
παιδοποιός 1 
παιδοτροφία 1 
παλαιστής 1 
παλαιός 15 
παλαιότης 1 
παλαστιαῖος 3 
παλιγγενεσία 1 
παλιλλογέω 1 
παλλακή 12 
παλλακίς 7 
παλτόν 3 
παμμήκης 1 
παμμεγέθης 8 
παμπληθής 2 
πανήγυρις 8 
πανδημεί 3 
πανδοκεύω 1 
πανευδαίμων 2 
παννύχιος 1 
πανοικί 9 
πανοικεσίᾳ 1 
πανοπλία 11 
πανουργία 1 
πανστρατιᾷ 2 
πανσυδί 2 
παντάπασι 22 
πανταχοῦ 14 
πανταχόθεν 20 
παντελής 26 
παντευχία 1 
παντοδαπός 8 
παντοῖος 36 
πανωλεθρί 1 
πανωλεθρία 1 
παρά 1141 
παράβασις 13 
παράβολος 5 
παράγγελμα 2 
παράγω 32 
παράδειγμα 20 
παράδεισος 7 
παράδοξος 38 
παράδοσις 6 
παράθεσις 2 
παράκειμαι 15 
παράκλησις 8 
παράκοσμος 1 
παράληψις 2 
παράλιος 8 
παράλληλος 3 
παράλογος 11 
παράνομος 11 
παράπαν 1 
παράπλοος 2 
παράσημον 1 
παράσπονδος 1 
παράστασις 2 
παράταξις 8 
παρέλκω 1 
παρέξ 12 
παρέπομαι 1 
παρέρχομαι 97 
παρέχω 426 
παρήκω 4 
παρίημι 27 
παρίστημι 59 
παραίνεσις 6 
παραίτησις 10 
παραίτιος 3 
παραβάλλω 10 
παραβαίνω 72 
παραβιβάζω 1 
παραβοηθέω 3 
παραβολή 2 
παραγίγνομαι 239 
παραγγέλλω 28 
παραγγελία 1 
παραγεύω 1 
παραγραφή 1 
παραγυμνόω 1 
παραδέχομαι 3 
παραδίδωμι 167 
παραδείκνυμι 2 
παραδηλόω 4 
παραζεύγνυμι 1 
παραθέω 2 
παραθαλάσσιος 1 
παραθαρσύνω 15 
παραινέω 78 
παραιρέω 8 
παραιτέομαι 38 
παρακάλυμμα 2 
παρακέλευσις 3 
παρακαθίζω 5 
παρακαθίστημι 2 
παρακαλέω 266 
παρακατάκειμαι 2 
παρακατέχω 1 
παρακαταβολή 1 
παρακαταθήκη 4 
παρακατακλίνω 5 
παρακατατίθημι 2 
παρακελευσμός 1 
παρακελεύομαι 28 
παρακινέω 5 
παρακινδυνεύω 2 
παρακμάζω 1 
παρακοιμάομαι 1 
παρακολουθέω 2 
παρακομίζω 4 
παρακούω 30 
παρακροάομαι 2 
παρακροτέω 1 
παρακρούω 4 
παρακρόασις 1 
παραλαμβάνω 202 
παραλείπω 21 
παραλλάσσω 6 
παραλλαγή 1 
παραλογίζομαι 2 
παραλοχίζω 1 
παραλυπέω 2 
παραλύω 6 
παραμένω 27 
παραμείβω 2 
παραμελέω 2 
παραμονή 2 
παραμυθέομαι 6 
παραμυθία 7 
παραμύθιον 1 
παραναγιγνώσκω 1 
παρανομέω 33 
παρανομία 38 
παρανόμημα 3 
παραπέμπω 11 
παραπήγνυμι 1 
παραπίπτω 3 
παραπεριπατέω 1 
παραπλέω 1 
παραπλήσιος 30 
παραποδίζω 1 
παραπομπή 2 
παραπόλλυμι 1 
παραρρήγνυμι 1 
παραρρίπτω 1 
παρασιωπάω 1 
παρασκευάζω 89 
παρασκευή 42 
παρασκηνάω 1 
παρασπάω 2 
παρασπονδέω 2 
παραστάς 1 
παραστάτης 3 
παρασύρω 1 
παρατάσσω 17 
παρατήρησις 1 
παρατίθημι 27 
παρατείνω 5 
παρατηρέω 8 
παρατρέπω 1 
παρατρέφω 2 
παρατρέχω 2 
παρατρίβω 1 
παρατροπή 2 
παρατυγχάνω 34 
παραυτίκα 9 
παραφέρω 3 
παραφαίνω 4 
παραφροσύνη 5 
παραφυλάσσω 11 
παραχαράσσω 3 
παραχειμασία 2 
παραχρῆμα 60 
παραχωρέω 38 
παρείκω 1 
παρεγγυάω 1 
παρεγχειρέω 1 
παρεκτείνω 1 
παρεμβολή 24 
παρευδοκιμέω 3 
παρηγορέω 11 
παρηγορία 3 
παρθένιος 1 
παρθένος 52 
παρθενία 2 
παροίχομαι 2 
παροδεύω 1 
παροικέω 2 
παροινέω 3 
παροινία 5 
παροκωχή 2 
παρολκή 1 
παροξύνω 54 
παροράω 1 
παρορμάω 11 
παρορμέω 12 
παροτρύνω 1 
παρουσία 26 
παρρησία 43 
παρρησιάζομαι 1 
παρυφίστημι 1 
παρωθέω 5 
παρό 1 
παρόρμημα 1 
παστάς 1 
παστοφόριον 1 
πατέω 3 
πατήρ 554 
πατρίς 60 
πατριά 13 
πατρικός 2 
πατροκτονία 5 
πατροκτόνος 1 
πατρῷος 36 
παχύς 5 
παχύτης 1 
παύω 118 
παῖς 775 
παῦλα 4 
πείθω 304 
πεδίον 59 
πεδιάς 1 
πεδινός 2 
πεζεύω 1 
πεζικός 3 
πεζός 20 
πειθήνιος 1 
πειθαρχέω 6 
πειθαρχία 1 
πειθώ 4 
πεινάω 1 
πειράζω 1 
πειράω 88 
πειρατήριον 1 
πελεκίζω 5 
πεμπτός 3 
πενία 11 
πενθέω 13 
πενθερά 4 
πενθερός 15 
πενθικός 1 
πενιχρός 1 
πεντάμετρος 1 
πεντάπηχυς 1 
πεντήκοντα 66 
πενταετία 1 
πενταετηρίς 2 
πενταετηρικός 1 
πεντακισμύριοι 6 
πεντακισχίλιοι 19 
πεντακόσιοι 48 
πενταπλασίων 1 
πεντεκαίδεκα 12 
πεντεκαιδέκατος 3 
πεντηκοστή 8 
πεντηκοστός 9 
πεπαίνω 1 
πεποίθησις 6 
περ 3 
περάω 1 
περί 1520 
περίβλεπτος 7 
περίβολος 19 
περίειμι 50 
περίειμι2 7 
περίεργος 1 
περίθεσις 1 
περίκειμαι 12 
περίλοιπος 1 
περίμετρος 1 
περίνοια 1 
περίοδος2 5 
περίοικος 7 
περίοπτος 5 
περίπατος 2 
περίπλεως 1 
περίρροος 1 
περίσημος 2 
περίστασις 3 
περίτμημα 2 
περίφοβος 2 
περαίνω 4 
περαιόω 16 
περατόω 1 
περαῖος 1 
περιάγω 13 
περιάλειμμα 1 
περιάπτω 1 
περιέπω 4 
περιέρχομαι 15 
περιέχω 35 
περιήκω 1 
περιίστημι 54 
περιαίρω 1 
περιαγγέλλω 2 
περιαγωγή 1 
περιαιρέω 8 
περιαλγέω 7 
περιαλγής 4 
περιαυχένιος 5 
περιβάλλω 39 
περιβαίνω 1 
περιβολή 1 
περιβόητος 3 
περιγίγνομαι 16 
περιγράφω 9 
περιγραφή 1 
περιδέω 1 
περιδεής 4 
περιδομέω 1 
περιδρομή 1 
περιδύω 8 
περιείλω 1 
περιεγείρω 5 
περιελαύνω 4 
περιεργάζομαι 1 
περιζώννυμι 3 
περιηχέω 1 
περιθέω 3 
περικάθημαι 2 
περικαθίζω 9 
περικαλλής 3 
περικαταλαμβάνω 2 
περικεφαλαία 2 
περικλάω 2 
περικλείω 4 
περικρατέω 1 
περικτάομαι 1 
περικυκλόω 3 
περιλάμπω 2 
περιλέπω 1 
περιλαμβάνω 21 
περιλείπομαι 11 
περιμάχητος 5 
περιμένω 28 
περινοέω 1 
περιοδεύω 7 
περιοικέω 1 
περιοικίς 1 
περιοικοδομέω 3 
περιολκή 1 
περιοράω 48 
περιορίζω 1 
περιοργής 1 
περιουσία 14 
περιπέμπω 6 
περιπέτεια 2 
περιπήγνυμι 2 
περιπίπτω 32 
περιπαθέω 1 
περιπαθής 1 
περιπατέω 3 
περιπλέκω 3 
περιπνιγής 1 
περιποιέω 9 
περιπορεύομαι 1 
περιπταίω 1 
περιπτύσσω 1 
περιπόθητος 1 
περιρρέω 5 
περιρρήγνυμι 9 
περιρραίνω 2 
περιρραντήριον 1 
περισκοπέω 3 
περισκόπησις 1 
περισπάω 2 
περισπούδαστος 3 
περισσεύω 5 
περισσολογία 1 
περισσός 33 
περιστέλλω 4 
περιστέφω 1 
περισταδόν 1 
περιστερά 4 
περιστεφανόω 2 
περιστοιχίζω 2 
περισφίγγω 1 
περισῴζω 10 
περιτέμνω 17 
περιτίθημι 22 
περιτειχίζω 1 
περιτομή 7 
περιτρέπω 3 
περιτροπή 1 
περιτυγχάνω 9 
περιυβρίζω 9 
περιφέρεια 1 
περιφέρω 7 
περιφανής 5 
περιφερής 1 
περιφορά 2 
περιφράσσω 1 
περιφρονέω 5 
περιφρόνησις 1 
περιχέω 2 
περιχαρής 11 
περιχαρακόω 1 
περιχρίω 1 
περιψοφέω 2 
περιωθέω 4 
περονίς 2 
περσέα 1 
περόνη 2 
πετεινός 4 
πετροβόλος 2 
πετρώδης 2 
πεύκη 2 
πεύκινος 1 
πεῖνα 1 
πεῖρα 44 
πεῖσις 1 
πηγή 25 
πηγαῖος 2 
πηγός 2 
πηκτός 2 
πηλίκος 5 
πηλός 3 
πηλόω 1 
πηρόω 4 
πηχυαῖος 5 
πιέζω 3 
πιαίνω 1 
πιθανός 39 
πικρία 3 
πικρός 27 
πιμελή 3 
πιμελής 2 
πιπράσκω 18 
πιστεύω 148 
πιστός2 50 
πιστόω 8 
πλάγιον 1 
πλάγιος 2 
πλάνη 2 
πλάξ 6 
πλάσμα 2 
πλάσσω 8 
πλάτος 22 
πλέγμα 7 
πλέθρον 1 
πλέκω 1 
πλέω 30 
πλέως 3 
πλήμνη 1 
πλήν 33 
πλήρης 15 
πλήσσω 24 
πλίνθινος 2 
πλίνθος 3 
πλανάω 12 
πλανήτης 4 
πλαταγώνιον 1 
πλατεῖα 2 
πλατεῖον 2 
πλατύνω 1 
πλατύς 2 
πλεκτός 1 
πλεονάζω 4 
πλεονάκις 1 
πλεονέκτημα 1 
πλεονέκτης 1 
πλεονεκτέω 6 
πλεονεξία 16 
πλευρά 16 
πλευρόν 4 
πλεύμων 1 
πληγή 41 
πληθύς 44 
πληθύω 3 
πληθώρα 2 
πλημμελέω 6 
πληρόω 38 
πλησίος 57 
πλησιάζω 11 
πλησιόχωρος 6 
πλησμονή 1 
πλινθίον 1 
πλινθεία 1 
πλοκαμίς 1 
πλουτέω 1 
πλουτίζω 1 
πλούσιος 13 
πλοῖον 7 
πλοῦτος 56 
πλωτός 1 
πλόος 10 
πλῆθος 493 
πλῆκτρον 1 
πνέω 2 
πνίγω 2 
πνεῦμα 29 
πνιγμός 1 
ποίησις 11 
ποίμνη 1 
ποίμνιον 12 
ποίμνιος 6 
ποδάνιπτρον 1 
ποδήρης 4 
ποδαπός 7 
ποδιστήρ 1 
ποθέω 18 
ποθεινός 4 
ποθεν 2 
ποιέω 1182 
ποιητής 5 
ποιητικός 1 
ποιητός 2 
ποικίλλω 5 
ποικίλος 23 
ποικιλία 4 
ποιμήν 17 
ποιμαίνω 3 
ποιμενικός 2 
ποινή 11 
πολέμιος 408 
πολίζω 1 
πολίτευμα 4 
πολίτης 64 
πολεμέω 150 
πολεμικός 10 
πολεμιστήριος 1 
πολεμιστής 1 
πολεμόω 2 
πολιορκέω 87 
πολιορκία 77 
πολισμάτιον 1 
πολιτεία 60 
πολιτεύω 26 
πολιτικός 7 
πολιόω 1 
πολλάκις 65 
πολλαχοῦ 1 
πολλαχόθεν 1 
πολλαχόσε 1 
πολυΐστωρ 1 
πολυάνθρωπος 3 
πολυανδρέω 1 
πολυανθρωπία 2 
πολυαρχία 2 
πολυθρέμματος 1 
πολυμερής 1 
πολυπάθεια 1 
πολυπράγμων 1 
πολυπραγμονέω 16 
πολυπρόσωπος 1 
πολυτέλεια 22 
πολυτελής 54 
πολυφωνία 1 
πολυχειρία 4 
πολυχρόνιος 4 
πολυωρέω 1 
πολύδριον 1 
πολύς 1488 
πολύτιμος 1 
πολύτροπος 6 
πολῖτις 3 
πομπή 11 
πομπεύω 3 
πονέω 48 
πονηρία 32 
πονηρεύομαι 1 
πονηρός 101 
πονικός 1 
πορίζω 19 
πορεία 17 
πορευτός 2 
πορεύω 49 
πορεῖν 2 
πορθέω 15 
πορθμεῖον 1 
ποριστής 7 
ποριστικός 1 
πορνεῖον 1 
πορπάω 2 
πορφυρίς 5 
πορφύρα 21 
πορφύρεος 2 
ποτήριον 1 
ποταμός 104 
ποτε 99 
ποτνιάομαι 5 
ποτόν 26 
που 22 
πούς 43 
ποῖ 7 
ποῖος 8 
ποῦ 9 
πράσινος 1 
πράσσω 385 
πρέπω 18 
πρέσβυς 162 
πρίασθαι 7 
πρίν 84 
πραΰνω 2 
πραγματεία 15 
πραγματεύομαι 28 
πραγματικός 2 
πρακτικός 1 
πρανής 2 
πραότης 1 
πρεπόντως 3 
πρεπώδης 1 
πρεσβεία 21 
πρεσβευτής 47 
πρεσβεύω 35 
πρεσβεῖον 5 
πρεσβύτης2 14 
πρεσβῦτις 2 
πρηστήρ 1 
πριστός 1 
προΐημι 10 
προΐστημι 50 
προάγω 64 
προάρχω 1 
προάστιον 8 
προέλκω 2 
προέξειμι2 3 
προέρχομαι 65 
προέχω 22 
προήκω 2 
προίξ 5 
προαίρεσις 68 
προαγγέλλω 1 
προαγορεύω 225 
προαγωγή 1 
προαγωγός 1 
προαγόρευσις 4 
προαιρέω 22 
προαισθάνομαι 2 
προακούω 1 
προανάκειμαι 1 
προανέχω 1 
προαναγράφω 1 
προαναιρέω 4 
προαναλαμβάνω 1 
προανασκοπέομαι 2 
προαναψηφίζω 1 
προαπαγγέλλω 2 
προαπαγορεύω 1 
προαπαντάω 3 
προαποδείκνυμι 1 
προαποθνῄσκω 1 
προαποκτείνω 1 
προαποσημαίνω 1 
προαποστέλλω 3 
προαποφαίνω 1 
προαποφθέγγομαι 1 
προαπόλλυμι 1 
προαρπάζω 2 
προασκέω 1 
προασφαλίζομαι 1 
προαφίσταμαι 1 
προαφικνέομαι 1 
προβάλλω 11 
προβάτειος 1 
προβαίνω 15 
προβασανίζω 1 
προβατεία 1 
προβιόω 1 
προβουλεύω 6 
προγίγνομαι 2 
προγιγνώσκω 12 
προγονικός 3 
προγράφω 3 
προδίδωμι 8 
προδείκνυμι 3 
προδηλόω 8 
προδιέρχομαι 2 
προδιαγιγνώσκω 2 
προδιακινέω 1 
προδιακονέομαι 1 
προδιαλέγομαι 1 
προδιαστέλλω 1 
προδιατίθημι 1 
προδιδάσκω 1 
προδιηγέομαι 3 
προδοσία 4 
προδωρέομαι 1 
προδότης 3 
προεδρία 1 
προεισηγέομαι 1 
προεισπέμπω 1 
προεκκαθαίρω 1 
προεκκενόω 1 
προεκλείπω 1 
προεκπέμπω 3 
προεκπλήσσω 1 
προεκτίθημι 1 
προενδημέω 1 
προεξέρχομαι 3 
προεξανίσταμαι 1 
προεξαναλίσκω 1 
προεξορμάω 2 
προετοιμάζω 1 
προευλογέω 1 
προευτρεπίζω 3 
προηβάω 1 
προηγέομαι 2 
προηγορέω 1 
προησσάω 1 
προθεραπεύω 1 
προθεσμία 10 
προθεσπίζω 1 
προθνῄσκω 1 
προθυμέομαι 11 
προθυμία 58 
προκάθισις 1 
προκήδομαι 1 
προκαθίζω 1 
προκαθίστημι 3 
προκαθιδρύομαι 1 
προκαθοσιόομαι 1 
προκαλέω 17 
προκατάκλισις 1 
προκατάληψις 1 
προκατάρχω 4 
προκαταγγέλλω 6 
προκατακλάω 1 
προκατακλίνω 2 
προκαταλαμβάνω 8 
προκατανοέω 1 
προκατατίθημι 1 
προκατεργάζομαι 1 
προκατοικέω 1 
προκηρύσσω 1 
προκινδυνεύω 1 
προκομίζω 10 
προκοπή 2 
προκρίνω 9 
προκρύπτω 1 
προκυμία 1 
προκόπτω 11 
προλέγω 36 
προλαλέω 1 
προλαμβάνω 18 
προλοχίζω 4 
προμάχομαι 1 
προμήθεια 6 
προμανθάνω 1 
προμαχέω 1 
προμετωπίδιος 1 
προμηθέομαι 6 
προμηθής 4 
προμηθεύς 1 
προμηνύω 4 
προνάϊον 1 
προνοέω 68 
προνοητικός 1 
προνομή 2 
προνομεύω 1 
προξενέω 1 
προοίμιον 1 
προοδοιπορέω 1 
προοικονομέω 2 
προοράω 15 
προπάτωρ 5 
προπέμπω 27 
προπέτεια 10 
προπίνω 1 
προπίπτω 17 
προπαρασκευάζω 1 
προπαρασκευή 1 
προπειράομαι 1 
προπετάννυμι 1 
προπετής 15 
προπηδάω 1 
προπηλακισμός 1 
προποιέω 1 
προπολεμέω 1 
προπομπός 1 
προπονέω 1 
προπυνθάνομαι 5 
προπύλαιος 2 
προσάγω 34 
προσάντης 3 
προσάπτω 3 
προσάρδω 1 
προσέοικα 2 
προσέρχομαι 62 
προσέτι 15 
προσέχω 25 
προσήκω 54 
προσίημι 23 
προσίστημι 1 
προσαγανακτέω 2 
προσαγγέλλω 7 
προσαγορευτικός 1 
προσαγορεύω 90 
προσαδικέω 1 
προσανέρομαι 1 
προσανέχω 8 
προσαναγκάζω 2 
προσαναπαύω 3 
προσαπειλέω 1 
προσαποθλίβω 1 
προσαποτίνω 1 
προσαπόλλυμι 1 
προσαράσσω 1 
προσαριθμέω 2 
προσαρκέω 3 
προσασκέω 1 
προσαυγάζω 1 
προσαφαιρέω 1 
προσβάλλω 36 
προσβατός 2 
προσβλέπω 1 
προσβλασφημέω 1 
προσβοηθέω 3 
προσβολή 6 
προσγίγνομαι 15 
προσγράφω 2 
προσδέχομαι 42 
προσδέω 1 
προσδέω2 1 
προσδίδωμι 1 
προσδανείζω 1 
προσδιαβάλλω 1 
προσδιατάσσω 2 
προσδιαφθείρω 1 
προσδοκάω 81 
προσδοκία 14 
προσδυσχεραίνω 1 
προσεγκαλέω 1 
προσεδρεύω 5 
προσεισφορά 1 
προσεκδιδάσκω 1 
προσεκλοιδορέω 1 
προσεκλύω 1 
προσελαύνω 3 
προσεμφανίζω 1 
προσενόω 2 
προσεξάπτω 2 
προσεξαίρω 1 
προσεξαγριαίνω 1 
προσεξαιρέω 1 
προσεξεργάζομαι 5 
προσεπάρχω 1 
προσεπαινέω 1 
προσεπεγείρω 1 
προσεπιβάλλω 1 
προσεπιβοηθέω 1 
προσεπιδίδωμι 1 
προσεπικτάομαι 1 
προσεπισκευάζω 1 
προσεπιταλαιπωρέω 1 
προσεπιφέρω 1 
προσερείδω 1 
προσευσχολέω 1 
προσευχή 1 
προσεχής 3 
προσεύχομαι 2 
προσηγορία 38 
προσηλόω 1 
προσηνής 3 
προσθήκη 9 
προσκάθημαι 2 
προσκαθέζομαι 1 
προσκαθίζω 3 
προσκαινουργέω 1 
προσκαλέω 12 
προσκαρτερέω 1 
προσκαταλέγω 1 
προσκαταλείπω 1 
προσκατασκευάζω 4 
προσκατατρέχω 1 
προσκινέω 1 
προσκλίνω 2 
προσκοινόομαι 1 
προσκολλάω 2 
προσκομίζω 2 
προσκοπέω 1 
προσκοσμέω 1 
προσκρίνω 2 
προσκρούω 8 
προσκτάομαι 3 
προσκυνέω 82 
προσκυρέω 1 
προσκόλλησις 1 
προσκύνησις 1 
προσλαμβάνω 28 
προσλιπαρέω 4 
προσλοιδορέω 2 
προσλυσσάω 1 
προσμάχομαι 1 
προσμέμφομαι 1 
προσμένω 4 
προσμαρτυρέω 1 
προσμείγνυμι 7 
προσμηχανάομαι 1 
προσμισθόω 1 
προσνέμω 9 
προσοδεύω 3 
προσοικοδομέω 3 
προσομιλέω 3 
προσονειδίζω 2 
προσοράω 1 
προσορίζω 1 
προσοργίζομαι 2 
προσπέμπω 1 
προσπίπτω 35 
προσπαρίσταμαι 1 
προσπαρακελεύομαι 2 
προσπαραλαμβάνω 1 
προσπαρορμάω 1 
προσπλέω 2 
προσποίησις 8 
προσποιέω 19 
προσποιητός 1 
προσπολεμέω 2 
προσπυνθάνομαι 2 
προσράπτω 3 
προσρέπω 1 
προσρέω 3 
προσρήγνυμι 2 
προσσκώπτω 1 
προστάσσω 205 
προστάτης 13 
προστίθημι 99 
προσταγή 3 
προστασία 14 
προστατέω 1 
προστρέπω 3 
προστρέχω 5 
προστυγχάνω 6 
προστυπής 1 
προσυβρίζω 2 
προσυναθροίζομαι 1 
προσυπουργέω 1 
προσφέρω 78 
προσφερής 1 
προσφεύγω 4 
προσφιλής 7 
προσφιλονεικέω 1 
προσφορά 2 
προσφυής 2 
προσφωνέω 1 
προσφύω 3 
προσχάσκω 1 
προσχράομαι 1 
προσχωρέω 14 
προσχώννυμι 1 
προσχώριος 2 
προσωπεῖον 1 
προσωτέρω 9 
προσόμνυμι 1 
προσύγκειμαι 2 
προτάσσω 3 
προτέλεια 1 
προτίθημι 54 
προτείνω 10 
προτερέω 1 
προτεραῖος 1 
προτιμάω 21 
προτομή 2 
προτρέπω 21 
προτροπή 2 
προφέρω 6 
προφήτης 274 
προφαίνω 2 
προφανής 2 
προφασίζομαι 4 
προφητεία 34 
προφητεύω 55 
προφορά 1 
προφυλακή 1 
προφῆτις 3 
προχέω 1 
προχωρέω 12 
προϋπάρχω 6 
προϋπαντάω 1 
προϋπισχνέομαι 2 
προὔργου 2 
πρυτανεία 1 
πρυτανεύω 3 
πρωΐ 10 
πρωτεύω 10 
πρωτεῖον 1 
πρωτοτόκος 2 
πρωτότοκος 1 
πρό 161 
πρόβατον 9 
πρόβλημα 4 
πρόβολος 1 
πρόβουλος 1 
πρόγνωσις 5 
πρόγονος 58 
πρόγραμμα 2 
πρόδηλος 4 
πρόδρομος 3 
πρόεδρος 1 
πρόειμι 54 
πρόεχμα 1 
πρόθεσις 2 
πρόθυμος 80 
πρόκειμαι 34 
πρόκλησις 2 
πρόναος 1 
πρόνοια 120 
πρόοδος2 6 
πρόοιδα 7 
πρόοπτος 5 
πρόπαππος 1 
πρόποσις 3 
πρόρρησις 16 
πρόρριζος 5 
πρός 2742 
πρόσβασις 3 
πρόσγειος 1 
πρόσειμι 17 
πρόσειμι2 41 
πρόσθεν 9 
πρόσκαιρος 1 
πρόσκειμαι 12 
πρόσκρουμα 1 
πρόσληψις 1 
πρόσοδος 30 
πρόσοικος 2 
πρόσορος 1 
πρόσταγμα 31 
πρόσταξις 3 
πρόστιμον 2 
πρόστυπος 1 
πρόσφατος 2 
πρόσφορος 4 
πρόσχημα 3 
πρόσχωσις 1 
πρόσω 36 
πρόσωθεν 8 
πρόσωπον 33 
πρότερος 309 
πρότιμος 1 
πρόφαντος 1 
πρόφασις 30 
πρόχειρος 1 
πρύτανις 4 
πρώην 2 
πρώϊος 1 
πρᾶγμα 273 
πρᾶξις 80 
πρᾶος 14 
πρᾶσις 3 
πρῶτος 432 
πτέρνα 1 
πτέρυξ 4 
πτίσσω 1 
πταίω 11 
πταῖσμα 9 
πτοία 2 
πτωχεία 2 
πτύσσω 2 
πτύω 2 
πτῆσις 1 
πτῶμα 1 
πτῶσις 1 
πυγμή 1 
πυθμήν 1 
πυκνός 5 
πυκνότης 2 
πυκνόω 1 
πυλίς 2 
πυλοῦχος 1 
πυλωρός 3 
πυλών 8 
πυνθάνομαι 149 
πυξίς 2 
πυρά 2 
πυραμίς 3 
πυρετός 1 
πυρεῖον 1 
πυρπολέω 5 
πυρριχισμός 1 
πυρρός 2 
πυρός 5 
πυρόω 1 
πω 2 
πωλέω 5 
πως 4 
πόα 2 
πόθεν 14 
πόθος 10 
πόκος 1 
πόλεμος 225 
πόλις 932 
πόλος 1 
πόνος 58 
πόντος 4 
πόρθησις 8 
πόριμος 1 
πόρος 11 
πόρπη 2 
πόρτις 1 
πόσος 15 
πότε 5 
πότερον 6 
πότερος 3 
πότιμος 8 
πότος 14 
πύελος 1 
πύλη 58 
πύργος 57 
πύρινον 1 
πύρωσις 1 
πύστις 9 
πώποτε 5 
πᾶς 1663 
πῃ 4 
πῆ 1 
πῆγμα 1 
πῆξις 1 
πῆχυς 67 
πῇ 2 
πῖδαξ 1 
πῖλος 2 
πῦρ 53 
πῶς 60 
σάκκος 13 
σάλος 3 
σάλπιγξ 16 
σάνδαλον 1 
σάπφειρος 1 
σάρξ 6 
σάτον 5 
σέβασμα 1 
σέβομαι 30 
σήμερον 19 
σήπω 1 
σίγλος 24 
σίδηρος 21 
σίκη 1 
σαβάκτης 2 
σαγή 1 
σακκίον 6 
σαλεύω 8 
σαλπίζω 4 
σαλπιγκτής 4 
σανίς 3 
σαρδόνυξ 6 
σαρκοφάγος 1 
σατράπης 29 
σατραπεία 11 
σαυρωτήρ 1 
σαφής 30 
σαφηνίζω 1 
σβέννυμι 3 
σείω 4 
σεαυτοῦ 45 
σεβάσμιος 3 
σεβασμός 2 
σεβαστός 20 
σειρά 1 
σειρίς 1 
σεισμός 6 
σελήνη 13 
σεμίδαλις 11 
σεμνοποιέω 1 
σεμνοπρέπεια 1 
σεμνός 6 
σεμνότης 2 
σεμνύνω 5 
σημαίνω 127 
σημαντήρ 4 
σημεία 3 
σημειόω 2 
σημεῖον 55 
σιαγών 5 
σιγάω 10 
σιγή 9 
σιδήρεος 7 
σιδηροφορέω 2 
σιδηρῖτις 1 
σικάριος 4 
σινδών 6 
σιρομάστης 4 
σιτέω 2 
σιτίζω 1 
σιτίον 17 
σιτηγέω 2 
σιτιστός 2 
σιτοποιός 4 
σιωπάω 8 
σιωπή 6 
σκάφος 2 
σκάφος2 2 
σκέλος 3 
σκέπασμα 1 
σκέπη 6 
σκέπω 1 
σκέψις 3 
σκήνωμα 1 
σκήπτω 5 
σκίδνημι 3 
σκαιός 6 
σκαιότης 1 
σκαπανεύς 1 
σκεδάννυμι 6 
σκεδασμός 1 
σκεπάζω 3 
σκεπαστήριος 1 
σκευάζω 6 
σκευή 2 
σκευοφόρος 1 
σκευωρέομαι 1 
σκεῦος 56 
σκηνή 92 
σκηνίς 1 
σκηνοπηγέω 1 
σκηνοπηγία 10 
σκηνόω 3 
σκιά 6 
σκιάζω 2 
σκληραγωγέω 1 
σκληρός 9 
σκληρότης 1 
σκοπέω 33 
σκοπή 3 
σκοπός 11 
σκορπίζω 3 
σκορπίος 1 
σκοτεινός 1 
σκοτοδινιάω 1 
σκυθρωπάζω 1 
σκυθρωπός 18 
σκυλεύω 11 
σκυτάλη 1 
σκυταλίς 6 
σκότιος 1 
σκότος 9 
σκύμνος 1 
σκύφος 5 
σκώληξ 2 
σκώπτω 1 
σκῆπτρον 3 
σκῆψις 3 
σκῦλον 7 
σκῦτος 1 
σκῶμμα 1 
σμάραγδος 3 
σμύρνα 1 
σμῆνος 1 
σμῖλαξ 2 
σοβαρός 1 
σοφία 43 
σοφιστής 2 
σοφός 15 
σπάνιος 5 
σπάνις 11 
σπάω 14 
σπένδω 10 
σπέρμα 13 
σπήλαιον 25 
σπίλος2 1 
σπανίζω 17 
σπαράσσω 4 
σπείρω 16 
σπειρηδόν 1 
σπεύδω 55 
σπεῖρα 4 
σπεῖρον 1 
σπιθαμή 7 
σπλάγχνον 1 
σποδιά 1 
σποδός 5 
σπονδή 7 
σπονδεῖον 6 
σπορά 1 
σποράδην 1 
σποράς 1 
σπουδάζω 101 
σπουδή 124 
σπουδαῖος 7 
σπόρος 2 
στάδιον 40 
στάδιος 1 
στάζω 1 
στάθμη 1 
στάσις 68 
στάχυς 7 
στέαρ 1 
στέγη 6 
στέγος 4 
στέγω 3 
στέλλω 30 
στένω 2 
στέργω 27 
στέρνον 8 
στέρομαι 7 
στέφανος 27 
στήλη 9 
στήμων 1 
στίλβω 3 
στίχος 6 
σταθμός 11 
στακτός 1 
στασιάζω 34 
στασιαστής 4 
στασιοποιέω 1 
στασιώδης 2 
στασιώτης 4 
στατήρ 1 
σταυρός 5 
σταυρόω 4 
στεγάζω 1 
στεγανός 1 
στελεός 1 
στενοχωρία 1 
στενωπός 5 
στενός 15 
στενότης 2 
στενόω 1 
στερέω 19 
στερεός 1 
στερνοτυπέομαι 2 
στερρός 4 
στεφάνη 9 
στεφανιτικός 1 
στεφανόω 2 
στηλογραφέω 1 
στοά 30 
στοιχεῖον 1 
στολή 65 
στολισμός 1 
στομίας 1 
στοργή 4 
στοχάζομαι 9 
στοῖχος 1 
στράτευμα 60 
στρέβλη 1 
στρέβλωσις 1 
στρέφω 5 
στραγγάλη 3 
στρατήγημα 5 
στρατεία 49 
στρατεύσιμος 2 
στρατεύω 115 
στρατηγέω 20 
στρατηγία 20 
στρατηγικός 2 
στρατηγός 193 
στρατιά 213 
στρατιωτικός 40 
στρατιώτης 155 
στρατοκῆρυξ 1 
στρατολογέω 3 
στρατολογία 1 
στρατοπεδάρχης 1 
στρατοπεδεία 1 
στρατοπεδεύω 57 
στρατόπεδον 110 
στρατός 103 
στρεβλόω 1 
στρεπτόν 2 
στρεπτός 3 
στρογγύλος 1 
στρωμνή 2 
στρόφιγξ 4 
στυγέω 2 
στυγνός 2 
στόλος 3 
στόμα 13 
στόμιον 9 
στόνος 2 
στόρνυμι 2 
στῆθος 4 
στῖφος 12 
στῦλος 5 
συγγένεια 46 
συγγίγνομαι 2 
συγγενής 140 
συγγιγνώσκω 32 
συγγνωμονέω 1 
συγγνωστός 2 
συγγνώμη 20 
συγγράφω 17 
συγγραφή 2 
συγγραφεύς 5 
συγκάθημαι 2 
συγκάμνω 2 
συγκάταινος 2 
συγκαθέζομαι 5 
συγκαθίστημι 1 
συγκαθεύδω 3 
συγκαθοσιόω 1 
συγκακουργέω 4 
συγκαλέω 35 
συγκαλύπτω 1 
συγκατάγω 1 
συγκατάκειμαι 1 
συγκαταθάπτω 1 
συγκαταινέω 1 
συγκαταιτιάομαι 1 
συγκατακαίω 2 
συγκατακοιμίζω 1 
συγκαταλέγω2 1 
συγκαταλαμβάνω 1 
συγκαταλογίζομαι 2 
συγκαταμείγνυμι 1 
συγκαταπέμπω 1 
συγκαταπίπτω 1 
συγκαταπολεμέω 1 
συγκαταριθμέω 1 
συγκατασκευάζω 4 
συγκατασπάω 1 
συγκαταστρέφω 1 
συγκατατίθημι 3 
συγκαταφέρω 1 
συγκατηγορέω 1 
συγκατοικίζω 2 
συγκατορθόω 1 
συγκεράννυμι 1 
συγκηδεύω 1 
συγκινδυνεύω 1 
συγκλείω 7 
συγκλητικός 9 
συγκοιμάομαι 2 
συγκολάζω 2 
συγκομίζω 5 
συγκομιδή 2 
συγκρίνω 5 
συγκρατέω 1 
συγκροτέω 8 
συγκρότησις 1 
συγκρύπτω 2 
συγκωμάζω 1 
συγκόπτω 2 
συγχέω 20 
συγχαίρω 2 
συγχειρουργέω 1 
συγχιλίαρχος 1 
συγχωρέω 110 
συγχώρημα 2 
συγχώρησις 2 
συζήω 3 
συζεύγνυμι 5 
συκοφάντημα 1 
συκοφαντέω 2 
συκοφαντία 1 
συκῆ 3 
συλάω 20 
συλλέγω 38 
συλλήπτωρ 1 
συλλαβή 1 
συλλαμβάνω 79 
συλλογή 11 
συμβάλλω 98 
συμβίωσις 3 
συμβαίνω 279 
συμβαδίζω 1 
συμβατήριος 1 
συμβατικός 1 
συμβολέω 1 
συμβολή 13 
συμβολεύς 1 
συμβουλή 2 
συμβουλία 22 
συμβουλεύω 86 
συμβούλιον 2 
συμβούλομαι 1 
συμβόλαιον 4 
συμμένω 3 
συμμαρτυρέω 1 
συμμαχέω 26 
συμμαχία 74 
συμμαχικός 1 
συμμείγνυμι 2 
συμμετέχω 1 
συμμεταβάλλω 1 
συμμεταβαίνω 1 
συμμεταλαμβάνω 3 
συμμετρέω 2 
συμμονόομαι 2 
συμμορία 1 
συμπάθεια 1 
συμπάρειμι 8 
συμπάσχω 1 
συμπέμπω 3 
συμπίπτω 36 
συμπαίζω 1 
συμπαθέω 2 
συμπαθής 4 
συμπαιδεύω 1 
συμπανηγυρίζω 1 
συμπαραλαμβάνω 2 
συμπαρασκευάζω 1 
συμπαραστάτης 1 
συμπατέω 3 
συμπείθω 3 
συμπεραίνω 1 
συμπεριάγω 1 
συμπερινοστέω 1 
συμπεριφέρω 3 
συμπιπράσκω 1 
συμπλέκω 3 
συμπλέω 1 
συμπληρόω 3 
συμπλοκή 1 
συμπνέω 1 
συμπνευσμός 1 
συμποιέω 1 
συμποικίλλομαι 1 
συμποιμαίνω 1 
συμπολίζω 1 
συμπολίτης 1 
συμπολεμέω 1 
συμπολιορκέω 2 
συμπολιτεύω 1 
συμπομπεύω 1 
συμπορίζω 2 
συμπορεύομαι 1 
συμπράσσω 18 
συμπραγματεύομαι 1 
συμπροθυμέομαι 2 
συμπρόεδρος 1 
συμπρόειμι 1 
συμπόσιον 21 
συμφάσκω 1 
συμφέρω 89 
συμφερόντως 1 
συμφεύγω 26 
συμφιλοκαλέω 3 
συμφορά 106 
συμφορέω 2 
συμφράσσω 2 
συμφρονέω 7 
συμφρόνησις 1 
συμφυλάσσω 1 
συμφωνέω 5 
συμφύρω 2 
συμφύω 1 
συνάγω 88 
συνάλλαγμα 1 
συνάνειμι 1 
συνάπας 1 
συνάπειμι 2 
συνάπτω 32 
συνάρχω 3 
συνάχθομαι 1 
συνέδριον 27 
συνέλευσις 1 
συνέλκω 2 
συνέξειμι 1 
συνέπομαι 3 
συνέρχομαι 103 
συνέστιος 1 
συνέχεια 1 
συνέχω 14 
συνήδομαι 1 
συνήθεια 26 
συνήθης 33 
συνήκω 2 
συνίζω 1 
συνίημι 40 
συνίστημι 67 
συνίστωρ 1 
συναίρω 6 
συναίτιος 1 
συναγανακτέω 1 
συναγωγή 5 
συναγωνίζομαι 7 
συναγωνιστής 2 
συναδικέω 2 
συναθροίζω 23 
συναινέω 2 
συναιρέω 5 
συνακολουθέω 2 
συνακτήρ 1 
συναλίζω 1 
συναλίσκομαι 1 
συναλγέω 3 
συναμφότεροι 1 
συναναβαίνω 1 
συναναγκάζω 5 
συναναιρέω 1 
συναναμείγνυμι 2 
συναναπείθω 1 
συναναστρέφω 1 
συναναστροφή 1 
συνανθέω 1 
συναντάω 7 
συναπάγω 1 
συναπαίρω 4 
συναπειλέω 1 
συναποδιδράσκω 1 
συναποκομίζω 1 
συναπολαύω 2 
συναπολύω 1 
συναπονοέομαι 1 
συναποστέλλω 3 
συναποστερέω 1 
συναπόλλυμι 4 
συναριθμέω 3 
συναρπάζω 2 
συνασπίζω 1 
συνατιμόομαι 1 
συναυξάνω 3 
συναφή 2 
συναφίστημι 1 
συναφανίζομαι 1 
συνδέτης 1 
συνδέω 9 
συνδακρύω 1 
συνδειπνέω 2 
συνδιάγω 1 
συνδιέπω 2 
συνδιαίτησις 2 
συνδιαιρέω 1 
συνδιαιτάομαι 6 
συνδιασκοπέω 1 
συνδιασῴζω 1 
συνδιατρίβω 5 
συνδιαφέρω 2 
συνδιαφθείρω 4 
συνδιώκω 4 
συνδοκιμάζω 1 
συνδυάζω 1 
συνείδησις 2 
συνεδρία 1 
συνεδρεύω 4 
συνεθέλω 1 
συνεθίζω 1 
συνειλέω 1 
συνεισέρχομαι 1 
συνεισβάλλω 3 
συνεισπίπτω 1 
συνεισφέρω 4 
συνεκδίδωμι 1 
συνεκκλέπτω 1 
συνεκκομίζω 2 
συνεκπέμπω 1 
συνεκστρατεύω 1 
συνεκτίνω 1 
συνελαύνω 8 
συνενόω 1 
συνεξέρχομαι 2 
συνεξαιρέω 1 
συνεξαμαρτάνω 2 
συνεξορμάω 7 
συνεπάγω 1 
συνεπίβουλος 1 
συνεπηχέω 1 
συνεπιβουλεύω 1 
συνεπιδείκνυμι 1 
συνεπιδημέω 1 
συνεπισκοπέω 1 
συνεπιτίθημι 5 
συνεπιτρέπω 1 
συνεπιφέρω 1 
συνεπόμνυμι 1 
συνεργάζομαι 1 
συνεργέω 11 
συνεργία 8 
συνεργός 11 
συνεστιάω 3 
συνετός 20 
συνευεργετέω 1 
συνευωχέομαι 2 
συνεχής 40 
συνεύχομαι 4 
συνηγορέω 3 
συνηγορία 4 
συνθάπτω 1 
συνθέτης 1 
συνθήκη 25 
συνθακέω 1 
συνθερμαίνω 1 
συνθεωρέω 1 
συνθρύπτω 1 
συνιεράομαι 1 
συνιζάνω 1 
συνιππάζομαι 2 
συννεύω 1 
συνοδία 1 
συνοδεύω 1 
συνοικέω 53 
συνοικία 1 
συνοικίζω 13 
συνολοφύρομαι 1 
συνομολογέω 1 
συνοράω 16 
συνοργίζομαι 1 
συνουσία 12 
συνοχή 1 
συντάσσω 25 
συντέλεια 4 
συντέμνω 1 
συντίθημι 57 
συνταράσσω 3 
συντείνω 1 
συντελέω 17 
συντελευτάω 1 
συντηρέω 1 
συντιμάω 1 
συντορεύω 1 
συντρέφω 3 
συντρέχω 15 
συντρίβω 1 
συντυγχάνω 42 
συντυραννέω 1 
συντυχία 6 
συνυποστρέφω 1 
συνυφαίνω 3 
συνωθέω 2 
συνωμοσία 2 
συνωμότης 9 
συνωνέομαι 1 
συνωρίς 1 
συνόμνυμι 4 
συνᾴδω 1 
συρράπτω 1 
συρράσσω 2 
συρρέω 6 
συρρήγνυμι 2 
συσκευάζω 3 
συσκηνόω 1 
συστέλλω 3 
συστασιάζω 1 
συστασιαστής 1 
συστράτηγος 1 
συστρέφω 12 
συστρατεύω 17 
συστρατηγέω 1 
συστρατιώτης 3 
συστρώννυμι 1 
συχνός 9 
σφάζω 16 
σφάλλω 7 
σφάλμα 1 
σφέτερος 4 
σφαγή 29 
σφαγεύς 7 
σφαιρίον 1 
σφαλερός 7 
σφενδονάω 2 
σφενδόνη 7 
σφετερίζω 2 
σφεῖς 34 
σφοδρός 14 
σφοδρότης 2 
σφραγίζω 1 
σφραγίς 10 
σφυρόν 2 
σφόδρα 72 
σφῦρα 2 
σχέτλιος 1 
σχίζα 3 
σχίζω 4 
σχεδία 2 
σχεδόν 14 
σχετλιάζω 1 
σχηματίζω 1 
σχιστός 2 
σχοινίον 2 
σχοινίς 1 
σχοινιά 1 
σχοινοειδής 2 
σχολή 10 
σχολαῖος 1 
σχοῖνος 3 
σχῆμα 43 
σωματοφυλακέω 3 
σωματοφύλαξ 30 
σωρεύω 1 
σωρηδόν 1 
σωτήρ 10 
σωτήριος 9 
σωτηρία 151 
σωφρονέω 22 
σωφρονίζω 7 
σωφρονισμός 3 
σωφρονιστής 1 
σωφροσύνη 15 
σός 111 
σόφισμα 4 
σύ 449 
σύγγραμμα 3 
σύγκειμαι 14 
σύγκλητος 50 
σύγκλυς 2 
σύγκρισις 2 
σύγχυσις 13 
σύκινος 1 
σύλησις 1 
σύλληψις 6 
σύλλογος 9 
σύμβασις 4 
σύμβολον 10 
σύμβουλος 14 
σύμμαχος 85 
σύμμεικτος 1 
σύμμετρος 2 
σύμπας 25 
σύμπραξις 2 
σύμπτωμα 2 
σύμφορος 6 
σύμφυτος 2 
σύμφωνος 4 
σύν 326 
σύνδειπνον 2 
σύνδεσμος 1 
σύνδουλος 1 
σύνδυο 1 
σύνεγγυς 1 
σύνεδρος 2 
σύνειμι 41 
σύνειμι2 24 
σύνεσις 26 
σύνθεσις 2 
σύνθημα 5 
σύννεφος 1 
σύννοια 1 
σύνοδος 4 
σύνοδος2 12 
σύνοιδα 34 
σύνοικος 1 
σύνολος 3 
σύνταγμα 3 
σύνταξις 4 
σύντομος 1 
σύντονος 4 
σύντροφος 1 
σύρω 3 
σύσκιος 1 
σύσσιτος 1 
σύστασις 1 
σύστημα 1 
σώφρων 28 
σῆψις 3 
σῖτος 53 
σῦριγξ 2 
σῴζω 120 
σῶμα 129 
σῶς 6 
σῶστρα 1 
τάγμα 22 
τάλαντον 105 
τάξις 27 
τάσσω 35 
τάφος 15 
τάφρος 5 
τάχα 11 
τάχος 21 
τέγος 6 
τέθριππος 1 
τέκνον 123 
τέκτων 7 
τέλειος 31 
τέλμα 1 
τέλος 148 
τέμενος 10 
τέμνω 18 
τένων 1 
τέρας 4 
τέρμινθος 1 
τέρμων 1 
τέρπω 6 
τέρψις 6 
τέσσαρες 98 
τέταρτος 54 
τέτραχα 1 
τέφρα 4 
τέχνη 22 
τέως 4 
τήρησις 6 
τίθημι 106 
τίκτω 28 
τίμιος 32 
τίνω 4 
τίς 236 
τίτανος 1 
τίω 2 
ταινία 2 
τακτικός 1 
τακτός 1 
ταλαίπωρος 5 
ταλαιπωρέω 19 
ταλαιπωρία 27 
ταλασιουργέω 1 
ταμίας 5 
ταμιεία 1 
ταμιευτικός 1 
ταμιεύω 5 
ταμιεῖον 9 
ταξίαρχος 9 
ταξιάρχης 2 
ταξιαρχέω 1 
ταπείνωσις 3 
ταπεινός 15 
ταπεινότης 2 
ταπεινόω 10 
ταράσσω 61 
ταραχή 66 
ταραχώδης 1 
ταρσός 1 
ταφή 20 
ταχύς 72 
ταῦ 1 
ταῦρος 17 
τε 3071 
τείνω 4 
τειχήρης 1 
τειχίζω 13 
τειχίον 1 
τεκμήριον 30 
τεκμαίρομαι 7 
τεκμηριόω 2 
τεκνοκτονία 1 
τεκνοποιία 1 
τεκνόω 8 
τεκτονικός 1 
τελέω 70 
τελαμών 1 
τελείωσις 1 
τελειόω 9 
τελεσφορέω 2 
τελετή 1 
τελευτάω 205 
τελευτή 115 
τελευταῖος 34 
τεμένισμα 2 
τεράστιος 2 
τερατεύομαι 1 
τερατουργία 1 
τερπνός 1 
τερπωλή 1 
τεσσαράκοντα 63 
τεσσαρακονταδύο 1 
τεσσαρακονταεπτά 1 
τεσσαρακονταπέντε 2 
τεσσαρακοστός 12 
τεσσαρεσκαίδεκα 1 
τεσσαρεσκαιδέκατος 3 
τεταρταῖος 1 
τετράγωνος 11 
τετράκις 1 
τετράπους 5 
τετράρχης 12 
τετράς 4 
τετράστεγος 1 
τετραδάκτυλος 1 
τετρακισμύριοι 4 
τετρακισχίλιοι 13 
τετρακόσιοι 47 
τετραπλόος 2 
τετραπόδης 1 
τετραπύργιος 1 
τετραρχία 15 
τεχνάζω 2 
τεχνάομαι 2 
τεχνίτης 18 
τεχνητός 2 
τεχνιτεύω 1 
τεῖχος 136 
τηγανίζω 1 
τηγανιστός 2 
τηθίς 4 
τηλικοῦτος 28 
τημελέω 3 
τηνίκα 1 
τηνικάδε 1 
τηνικαῦτα 1 
τηρέω 44 
τηρός 1 
τιάρα 1 
τιθήνη 1 
τιμάω 124 
τιμή 311 
τιμητής 1 
τιμητεύω 1 
τιμητικός 1 
τιμητός 2 
τιμωρέω 52 
τιμωρία 117 
τιμωρός 1 
τις 1375 
τιτθεύω 1 
τιτρώσκω 5 
τλάω 1 
τοίνυν 56 
τοι 12 
τοιγάρ 15 
τοιουτότροπος 2 
τοιοῦτος 468 
τοιχωρύχος 1 
τοιόσδε 63 
τοκετός 5 
τολμάω 114 
τολμηρός 20 
τολμητής 1 
τομάς 1 
τομή 5 
τοξεία 2 
τοξεύω 11 
τοξικός 1 
τοξότης 6 
τοπάζω 1 
τοπάρχης 4 
τοπαρχία 8 
τορεία 6 
τορεύω 4 
τορνεύω 1 
τοσάκις 5 
τοσοῦτος 187 
τοσόσδε 36 
τουτέστι 1 
τοῖχος 24 
τράγος 3 
τράπεζα 50 
τράχηλος 4 
τρέπω 170 
τρέφω 68 
τρέχω 6 
τρίβος 1 
τρίβω 13 
τρίγλυφος 1 
τρίγωνον 1 
τρίκλινον 1 
τρίμετρος 1 
τρίμηνος 1 
τρίοδος 2 
τρίπηχυς 1 
τρίπτυχος 1 
τρίς 6 
τρίστοιχος 1 
τρίτος 88 
τρίχωμα 2 
τρίχωσις 2 
τραγῳδέω 1 
τραγῳδία 1 
τραγῳδός 1 
τρανής 3 
τραπεζίτης 1 
τραυματίας 8 
τραχύς 2 
τραχύτης 1 
τραῦμα 21 
τρεισκαίδεκα 2 
τρεισκαιδέκατος 10 
τρεῖς 185 
τριάκοντα 78 
τριάς 1 
τριέτης 2 
τριήρης 2 
τριακονθήμερος 1 
τριακοντάπηχυς 1 
τριακονταέξ 1 
τριακονταδύο 3 
τριακονταείς 1 
τριακονταεννέα 1 
τριακονταεπτά 1 
τριακονταπέντε 1 
τριακοστός 12 
τριακόσιοι 42 
τριβή 7 
τριετία 1 
τριετίζω 2 
τριπλάσιος 1 
τριπλόος 1 
τρισμύριοι 13 
τριστιχία 2 
τρισχίλιοι 40 
τριταῖος 1 
τριχῆ 2 
τριώροφος 1 
τροπή 13 
τροπαῖος 1 
τροφή 98 
τροφεύς 1 
τροφός 2 
τροχός 2 
τρυγάω 6 
τρυγών 2 
τρυφάω 4 
τρυφή 13 
τρυφερός 1 
τρυχόω 1 
τρόπαιον 5 
τρόπος 255 
τρύβλιον 3 
τρύγη 1 
τρύγητος 2 
τρύχινος 1 
τρύω 3 
τρώγω 2 
τρῆμα 1 
τρῦχος 1 
τυγχάνω 376 
τυραννίς 23 
τυραννεύω 4 
τυραννικός 4 
τυραννοκτονία 4 
τυφλόω 2 
τυχαῖος 4 
τόκος 1 
τόλμα 28 
τόλμημα 12 
τόνος 1 
τόξευμα 2 
τόξον 7 
τόπαζος 1 
τόπος 170 
τόσος 1 
τότε 262 
τύμπανον 1 
τύπος 8 
τύπτω 9 
τύραννος 15 
τύχη 65 
τύψις 1 
τῦφος 1 
υἱωνός 21 
υἱός 389 
φάκελος 1 
φάλαγξ 12 
φάλαρον 1 
φάντασμα 9 
φάος 5 
φάραγξ 23 
φάρμακον 37 
φάρσος 8 
φάσκω 57 
φάτνη 1 
φάτνωμα 2 
φέγγος 3 
φέγγω 1 
φέρω 269 
φήμη 11 
φίλαρχος 1 
φίλαυτος 2 
φίλιος 2 
φίλος 355 
φίλτρον 8 
φαίνω 70 
φαιδρύνω 1 
φακός 3 
φακῆ 3 
φανερός 128 
φανερόω 6 
φαντασία 3 
φαρέτρα 3 
φαραγγώδης 3 
φαρμακίς 1 
φαρμακεία 1 
φαρμακός 1 
φαυλότης 2 
φαῦλος 11 
φείδομαι 35 
φειδώ 15 
φελλός 1 
φερέγγυος 1 
φερνή 3 
φερώνυμος 1 
φεύγω 162 
φεύζω 1 
φημί 384 
φθάνω 69 
φθέγγομαι 11 
φθαρτός 1 
φθείρ 1 
φθείρω 33 
φθονέω 19 
φθονερός 1 
φθορά 13 
φθόγγος 1 
φθόνος 24 
φθόρος 2 
φιάλη 16 
φιλάνθρωπον 10 
φιλάνθρωπος 11 
φιλέλλην 1 
φιλέω 23 
φιλία 107 
φιλαίτιος 2 
φιλαδελφία 3 
φιλανδρία 1 
φιλανθρωπία 20 
φιλανθρωπεύομαι 2 
φιλαρχία 1 
φιλεργέω 2 
φιλοζωΐα 1 
φιλοζωέω 2 
φιλοκέρδεια 1 
φιλοκίνδυνος 1 
φιλοκαλέω 2 
φιλομαθής 1 
φιλονικέω 4 
φιλονικία 5 
φιλοξενία 1 
φιλοπάτωρ 1 
φιλοπονία 1 
φιλοσοφέω 6 
φιλοσοφία 5 
φιλοστοργία 9 
φιλοτέχνης 1 
φιλοτήσιος 1 
φιλοτεχνέω 2 
φιλοτιμέομαι 24 
φιλοτιμία 37 
φιλοφρονέομαι 9 
φιλοφροσύνη 3 
φιλοφρόνησις 5 
φιλοχρηματία 2 
φιλοψυχέω 1 
φιλοψυχία 1 
φιλόδωρος 3 
φιλόκαλος 3 
φιλόνικος 7 
φιλόπονος 7 
φιλόσοφος 3 
φιλόστοργος 7 
φιλότεχνος 1 
φιλότης 1 
φιλότιμος 25 
φιλόφρων 19 
φλέγμα 1 
φλέγω 2 
φλιά 2 
φλογώδης 1 
φλόγωσις 3 
φλόξ 8 
φοβέω 57 
φοβερός 17 
φοινίσσω 1 
φοινικίς 1 
φοινικτός 1 
φοινικόφυτος 2 
φοιτάω 22 
φολιδωτός 1 
φονάω 3 
φονεύς 7 
φονεύω 49 
φονικός 2 
φορά 9 
φοράδην 1 
φορέω 18 
φορβάς 1 
φορεῖον 3 
φορολογέω 3 
φορτίον 6 
φορτικός 4 
φοῖνιξ 16 
φράζω 70 
φράσσω 8 
φράτρα 3 
φρέαρ 22 
φρήν 2 
φρενήρης 1 
φρεωρυχία 1 
φρικώδης 2 
φρονέω 88 
φρονηματίζομαι 2 
φροντίζω 41 
φροντίς 25 
φρουρά 39 
φρουρέω 12 
φρουρός 14 
φρούραρχος 9 
φρούριον 53 
φρόνημα 48 
φρόνησις 20 
φρόνιμος 6 
φρύγω 1 
φυγάς 23 
φυγή 84 
φυγαδεύω 2 
φυλάσσω 143 
φυλέτης 7 
φυλή 219 
φυλακή 81 
φυλακτήριον 1 
φυλακός 2 
φυράω 7 
φυσικός 4 
φυσιολογέω 1 
φυσιολογία 1 
φυτεία 2 
φυτεύω 5 
φυτόν 14 
φυτός 8 
φωλεύω 1 
φωνέω 3 
φωνή 44 
φωράω 9 
φωτίζω 1 
φόβος 100 
φόνος 65 
φόρος 80 
φόρτος 1 
φύλαξ 36 
φύλαρχος 12 
φύλλον 2 
φύρδην 1 
φύρω 1 
φύσις 166 
φύσκων 2 
φύτευσις 1 
φύω 48 
φώριον 1 
φώριος 1 
φώς 3 
φῦλον 4 
χάλαζα 5 
χάλκεος 37 
χάραξ 6 
χάριν 9 
χάρις 119 
χάρμα 8 
χάσκω 3 
χάσμα 2 
χέρνιψ 1 
χέρσος 1 
χέω 8 
χήρα 3 
χίλιοι 63 
χίμαρος 2 
χαίρω 103 
χαίτη 1 
χαλαρός 1 
χαλεπαίνω 11 
χαλεπός 121 
χαλεπότης 2 
χαλινός 1 
χαλκεία 2 
χαλκεύω 3 
χαλκούργημα 1 
χαλκός 12 
χαμαί 2 
χαμαίζηλος 1 
χαμαιπετέω 1 
χαναναῖος 1 
χαρά 28 
χαράδρα 2 
χαράκωμα 6 
χαρίζω 136 
χαρακτήρ 6 
χαριστήριος 17 
χαυνόω 1 
χείρ 153 
χείρων 58 
χείρωσις 1 
χειμάδιον 3 
χειμάζω 8 
χειμάρροος 18 
χειμέριος 2 
χειμαδίζω 1 
χειμαδιάω 1 
χειμερινός 1 
χειμών 23 
χειρίζω 1 
χειρίς 2 
χειραγωγέω 1 
χειριδωτός 1 
χειροήθης 1 
χειροποίητος 2 
χειροτονέω 28 
χειροτονία 4 
χειρουργέω 1 
χειρόω 25 
χελύνιον 2 
χερνῆτις 2 
χερσαῖος 1 
χεῖλος 4 
χηρεία 1 
χηρεύω 6 
χθές 3 
χθών 1 
χιλίαρχος 31 
χιλιάρχης 2 
χιλιάς 5 
χιλιαρχία 1 
χιλός 1 
χιτωνίσκος 2 
χιτών 13 
χιών 2 
χλαμύς 1 
χλευάζω 7 
χλεύη 3 
χλόη 1 
χοανεύω 5 
χολή 1 
χορδή 1 
χορεύω 4 
χορηγέω 29 
χορηγία 14 
χορηγός 2 
χορός 1 
χοῦς 3 
χράομαι 396 
χράω2 11 
χρέος 10 
χρή 33 
χρήσιμος 35 
χρίω 11 
χρεία 54 
χρεμετισμός 1 
χρεωλυτέω 1 
χρεών 5 
χρεώστης 1 
χρηματίζω 15 
χρηματικός 1 
χρηματισμός 1 
χρησμός 2 
χρηστός 48 
χρηστότης 21 
χριστός 2 
χροιά 15 
χρονίζω 2 
χρονικός 1 
χρυσίον 21 
χρυσοχάλινος 1 
χρυσόκερως 1 
χρυσόλιθος 1 
χρυσός 96 
χρόνιος 2 
χρόνος 327 
χρύσεος 118 
χρῄζω 30 
χρῆμα 231 
χρῆσις 10 
χρῖσις 1 
χρῖσμα 1 
χρῶμα 2 
χυτρόγαυλος 1 
χωνευτός 3 
χωρέω 112 
χωρίζω 3 
χωρίον 134 
χωρίς 35 
χόλος 4 
χόρτος 1 
χόω 5 
χώρα 386 
χῶμα 15 
χῶρος 1 
ψάλλω 8 
ψάλτης 1 
ψάλτρια 1 
ψάμμος 2 
ψήφισμα 18 
ψίλωσις 1 
ψαλίς 1 
ψαλμός 4 
ψαλτήριον 1 
ψαφαρός 3 
ψαύω 1 
ψευδής 25 
ψευδαλέξανδρος 4 
ψευδιερεύς 2 
ψευδοδοξέω 1 
ψευδολογία 4 
ψευδομαρτυρέω 2 
ψευδοπροφήτης 14 
ψεύδω 25 
ψεῦδος 5 
ψεῦσμα 3 
ψηφίζω 20 
ψηφοφορία 1 
ψιλός 2 
ψιλόω 1 
ψυκτήρ 1 
ψυχή 124 
ψυχαγωγία 4 
ψυχορραγέω 1 
ψυχρός 2 
ψόγος 1 
ψόφος 2 
ψύχω 2 
ψῆγμα 1 
ψῆφος 10 
ἀΐδιος 7 
ἀΐσσω 3 
ἀέναος 1 
ἀέριος 1 
ἀέτωμα 1 
ἀήθης 2 
ἀήρ 22 
ἀβέβαιος 1 
ἀβασάνιστος 1 
ἀβασίλευτος 2 
ἀβλαβής 6 
ἀβουλία 4 
ἀβούλητος 2 
ἀβροχία 1 
ἀγάλλω 4 
ἀγέλη 5 
ἀγένεια 1 
ἀγένητος 2 
ἀγέννεια 1 
ἀγήραος 2 
ἀγαθός 274 
ἀγανακτέω 25 
ἀγαπάω 49 
ἀγαπητός 2 
ἀγγέλλω 22 
ἀγγαρεύω 1 
ἀγγελία 7 
ἀγγεῖον 5 
ἀγείρω 1 
ἀγεννής 3 
ἀγεώργητος 1 
ἀγκάλη 2 
ἀγκαλίς 1 
ἀγκών 1 
ἀγλαΐζω 1 
ἀγνοέω 48 
ἀγνωμονέω 6 
ἀγνωμοσύνη 3 
ἀγνώμων 3 
ἀγνώριστος 1 
ἀγνώς 1 
ἀγορά 21 
ἀγοράζω 1 
ἀγορανομία 1 
ἀγορανόμος 1 
ἀγοραῖος 1 
ἀγορεύω 4 
ἀγριαίνω 1 
ἀγριότης 2 
ἀγρογείτων 1 
ἀγροικία 1 
ἀγροκόμος 2 
ἀγρυπνία 1 
ἀγρός 23 
ἀγχίνοια 1 
ἀγχιστεία 1 
ἀγχοῦ 2 
ἀγχόνη 1 
ἀγωγή 4 
ἀγωνία 9 
ἀγωνίζομαι 26 
ἀγωνιάω 8 
ἀγωνοθέτης 2 
ἀγών 39 
ἀγώνισμα 6 
ἀδάκρυτος 1 
ἀδέσποτος 1 
ἀδήριτος 1 
ἀδίκημα 20 
ἀδακρυτί 1 
ἀδεής 26 
ἀδελφή 87 
ἀδελφιδέος 1 
ἀδελφοκτονία 6 
ἀδελφοκτόνος 1 
ἀδελφός 493 
ἀδημονέω 2 
ἀδιάλλακτος 1 
ἀδιακόνητος 1 
ἀδιακόσμητος 1 
ἀδικέω 88 
ἀδικία 28 
ἀδοξέω 1 
ἀδοξία 5 
ἀδροσία 1 
ἀδυναμία 3 
ἀδυνατέω 2 
ἀδωροδόκητος 2 
ἀδόκητος 2 
ἀδύνατος 16 
ἀεί 94 
ἀείδω 9 
ἀείμνηστος 1 
ἀειμνημόνευτος 1 
ἀεκούσιος 4 
ἀετός 7 
ἀζήμιος 2 
ἀηδής 15 
ἀηδία 1 
ἀηδών 2 
ἀθάνατος 4 
ἀθέατος 1 
ἀθανασία 2 
ἀθανατίζω 1 
ἀθλητής 4 
ἀθρέω 1 
ἀθροίζω 35 
ἀθρόος 9 
ἀθυμέω 3 
ἀθυμία 10 
ἀθῷος 5 
ἀκέραιος 5 
ἀκήδευτος 1 
ἀκήρυκτος 1 
ἀκίνδυνος 14 
ἀκίνητος 4 
ἀκανθώδης 1 
ἀκαρπία 4 
ἀκατάλλακτος 1 
ἀκατάπληκτος 1 
ἀκαταφρόνητος 1 
ἀκατηγόρητος 1 
ἀκινάκης 1 
ἀκλεής 3 
ἀκμάζω 15 
ἀκμή 26 
ἀκμαῖος 6 
ἀκοή 21 
ἀκοινώνητος 1 
ἀκολασία 1 
ἀκολουθέω 28 
ἀκονιτί 1 
ἀκοντίζω 7 
ἀκοντιστής 1 
ἀκοσμέω 2 
ἀκοσμία 3 
ἀκουστός 1 
ἀκούω 301 
ἀκρίβεια 15 
ἀκρίς 1 
ἀκραιφνής 6 
ἀκρασία2 3 
ἀκρατής 8 
ἀκριβής 57 
ἀκριβόω 3 
ἀκρισία 1 
ἀκροάομαι 30 
ἀκροατής 10 
ἀκροβολισμός 2 
ἀκρωτήριον 2 
ἀκρωτηριάζω 1 
ἀκρόαμα 1 
ἀκρόασις 15 
ἀκρόπολις 10 
ἀκρότομος 1 
ἀκρώρεια 1 
ἀκτίς 2 
ἀκυρόω 4 
ἀκόλουθος 18 
ἀκόντιον 2 
ἀκώλυτος 4 
ἀλάομαι 3 
ἀλέω 1 
ἀλήθεια 65 
ἀλήτης 2 
ἀλαβαρχέω 1 
ἀλαζονεία 3 
ἀλαζών 1 
ἀλαλάζω 5 
ἀλαστορία 1 
ἀλγέω 11 
ἀλγεινός 3 
ἀλγηδών 12 
ἀλείφω 1 
ἀλεωρή 1 
ἀληθής 95 
ἀληθεύω 3 
ἀληθινός 5 
ἀλιτήριος 4 
ἀλκή 9 
ἀλλά 1061 
ἀλλάσσω 3 
ἀλλήλων 159 
ἀλλαχοῦ 3 
ἀλλαχόθεν 6 
ἀλλαχόθι 1 
ἀλλαχόσε 1 
ἀλλαχῆ 2 
ἀλληγορέω 1 
ἀλληλοφθορία 1 
ἀλλογλωσσία 1 
ἀλλοδαπός 2 
ἀλλοεθνής 7 
ἀλλοτριόχωρος 2 
ἀλλοτριόω 3 
ἀλλοφωνία 1 
ἀλλόγλωσσος 1 
ἀλλόκοτος 1 
ἀλλότριος 55 
ἀλλόφυλος 34 
ἀλογέω 1 
ἀλυσιτελής 2 
ἀλόγιστος 5 
ἀλόη 1 
ἀλύω 1 
ἀλώπηξ 2 
ἀλῄστευτος 1 
ἀμάρτυρος 1 
ἀμάω 1 
ἀμάω2 1 
ἀμέθυστος 1 
ἀμέλει 8 
ἀμέλεια 5 
ἀμέτρητος 2 
ἀμήχανος 16 
ἀμαθής 9 
ἀμαθία 8 
ἀμαυρόω 3 
ἀμαχεί 3 
ἀμαχητί 13 
ἀμαύρωσις 1 
ἀμβλύνω 2 
ἀμβλύς 2 
ἀμείβω 34 
ἀμείνων 40 
ἀμελέτητος 1 
ἀμελέω 31 
ἀμελής 5 
ἀμετάβλητος 1 
ἀμετάγνωστος 1 
ἀμετάλλακτος 1 
ἀμετάπτωτος 1 
ἀμετακίνητος 1 
ἀμηχανέω 7 
ἀμηχανία 7 
ἀμιξία 2 
ἀμισθί 2 
ἀμνάς 4 
ἀμνήμων 4 
ἀμνημονέω 8 
ἀμνημόνευτος 1 
ἀμνηστία 3 
ἀμνός 1 
ἀμοιβή 30 
ἀμοιρέω 1 
ἀμπέλινος 1 
ἀμπέχω 4 
ἀμπελών 3 
ἀμφήριστος 1 
ἀμφί 9 
ἀμφίβολος 1 
ἀμφιάζω 2 
ἀμφιέννυμι 5 
ἀμφιθέατρον 5 
ἀμφιλογέομαι 1 
ἀμφισβήτημα 1 
ἀμφισβήτησις 2 
ἀμφισβητέω 2 
ἀμφορεύς 3 
ἀμφότερος 61 
ἀμύγδαλον 1 
ἀμύνω 56 
ἀνά 17 
ἀνάβασις 2 
ἀνάγκασμα 2 
ἀνάγκη 89 
ἀνάγω 45 
ἀνάθεσις 11 
ἀνάθημα 29 
ἀνάκειμαι 26 
ἀνάκλησις 3 
ἀνάκρισις 1 
ἀνάκρουσις 1 
ἀνάκτησις 3 
ἀνάκτισις 1 
ἀνάλημμα 2 
ἀνάλογος 3 
ἀνάλυσις 1 
ἀνάλωμα 19 
ἀνάλωσις 1 
ἀνάμνησις 6 
ἀνάντης 1 
ἀνάξιος 5 
ἀνάπαυσις 6 
ἀνάπηρος 1 
ἀνάπλεος 10 
ἀνάπτω 2 
ἀνάπυστος 2 
ἀνάρμοστος 1 
ἀνάστασις 11 
ἀνάστατος 8 
ἀνάστημα 2 
ἀνάτασις 1 
ἀνέγκλητος 2 
ἀνέκαθεν 2 
ἀνέκπυστος 1 
ἀνέλκω 4 
ἀνέλπιστος 1 
ἀνέρπω 1 
ἀνέρχομαι 23 
ἀνέστιος 1 
ἀνέφικτος 1 
ἀνέχω 50 
ἀνήδονος 1 
ἀνήκεστος 18 
ἀνήκω 7 
ἀνήρ 470 
ἀνία 1 
ἀνίατος 2 
ἀνίημι 64 
ἀνίκητος 1 
ἀνίστημι 81 
ἀναίδεια 2 
ἀναίνομαι 2 
ἀναίρεσις 35 
ἀναίρω 1 
ἀναίσθητος 5 
ἀναίσχυντος 1 
ἀναίτιος 2 
ἀναβάλλω 10 
ἀναβαίνω 77 
ἀναβαστάζω 2 
ἀναβατικός 1 
ἀναβατός 1 
ἀναβιβάζω 6 
ἀναβιόω 3 
ἀναβλάστησις 1 
ἀναβλέπω 7 
ἀναβλαστάνω 3 
ἀναβλύζω 1 
ἀναβοάω 14 
ἀναβολή 18 
ἀναγγέλλω 3 
ἀναγιγνώσκω 64 
ἀναγκάζω 67 
ἀναγκαστός 1 
ἀναγκαῖον 1 
ἀναγκαῖος 61 
ἀναγλυφή 3 
ἀναγλύφω 2 
ἀναγνωρίζω 1 
ἀναγνώρισις 1 
ἀναγνώστης 2 
ἀναγορεύω 3 
ἀναγράφω 31 
ἀναγραφή 13 
ἀναγωγή 2 
ἀναδέχομαι 3 
ἀναδέω 2 
ἀναδίδωμι 13 
ἀναδατέομαι 1 
ἀναδείκνυμι 4 
ἀναδιδάσκω 9 
ἀναζεύγνυμι 12 
ἀναζητέω 5 
ἀναζυγή 1 
ἀναζωπυρέω 4 
ἀναζωπύρησις 1 
ἀναθάλπω 1 
ἀναθαρσέω 5 
ἀναθερμαίνω 1 
ἀναθορυβέω 1 
ἀναθρῴσκω 1 
ἀναιδής 2 
ἀναιμωτί 1 
ἀναιρέω 202 
ἀναισθησία 3 
ἀναισθητέω 1 
ἀναισχυντέω 1 
ἀναισχυντία 1 
ἀνακάμπτω 1 
ἀνακαίω 2 
ἀνακαθαίρω 1 
ἀνακαινίζω 3 
ἀνακαλέω 14 
ἀνακαλύπτω 3 
ἀνακλάω 1 
ἀνακλίνω 1 
ἀνακλαίω 3 
ἀνακλητικός 2 
ἀνακοινόω 1 
ἀνακομίζω 3 
ἀνακομιδή 3 
ἀνακοπή 1 
ἀνακράζω 10 
ἀνακρίνω 34 
ἀνακρεμάννυμι 2 
ἀνακροτέω 1 
ἀνακτάομαι 13 
ἀνακτίζω 8 
ἀνακυκλέω 1 
ἀνακόπτω 5 
ἀνακύπτω 2 
ἀναλέγω 1 
ἀναλίσκω 21 
ἀναλαμβάνω 73 
ἀναληπτήρ 1 
ἀναλιχμάομαι 2 
ἀναλογέω 3 
ἀναλογία 1 
ἀναλογίζομαι 2 
ἀναλογισμός 1 
ἀναλύω 3 
ἀναμάσσω 2 
ἀναμάχομαι 2 
ἀναμένω 6 
ἀναμίξ 1 
ἀναμανθάνω 2 
ἀναμείγνυμι 4 
ἀναμιμνήσκω 8 
ἀναμνημονεύω 1 
ἀναμφίλογος 1 
ἀνανέωσις 2 
ἀνανήφω 1 
ἀνανδρία 3 
ἀνανεωτικός 1 
ἀνανεόομαι 8 
ἀναντίλεκτος 3 
ἀναξέω 2 
ἀναξηραίνω 1 
ἀναξιοπάθεια 3 
ἀναξιοπαθέω 2 
ἀναξυρίδες 1 
ἀναπέμπω 16 
ἀναπίμπλημι 16 
ἀναπίπτω 4 
ἀναπαύω 15 
ἀναπείθω 21 
ἀναπηδάω 10 
ἀναπιδύω 1 
ἀναπλέω 1 
ἀναπλήρωσις 2 
ἀναπληρόω 6 
ἀναπνέω 2 
ἀναπνοή 1 
ἀναπολέω 2 
ἀναπρεσβεύω 1 
ἀναπτερόω 1 
ἀναπυνθάνομαι 4 
ἀναρίθμητος 3 
ἀναριθμέομαι 1 
ἀναρπάζω 2 
ἀναρρήγνυμι 1 
ἀναρρίπτω 1 
ἀναρτάω 4 
ἀναρχία 2 
ἀνασκάπτω 1 
ἀνασκευάζω 2 
ἀνασκοπέω 1 
ἀνασπάω 4 
ἀνασπαστός 1 
ἀναστέλλω 4 
ἀναστένω 1 
ἀνασταυρόω 15 
ἀναστρέφω 47 
ἀναστρατεύω 1 
ἀναστρατοπεδεύω 2 
ἀναστροφή 5 
ἀνασφάλλω 1 
ἀνασχετός 2 
ἀνασῴζω 13 
ἀνατέλλω 2 
ἀνατίθημι 52 
ἀνατείνω 8 
ἀνατλῆναι 1 
ἀνατολή 14 
ἀνατολικός 3 
ἀνατρέπω 8 
ἀνατρέφω 6 
ἀνατρέχω 1 
ἀνατροπή 2 
ἀνατροφή 4 
ἀνατύπτομαι 1 
ἀναφέρω 35 
ἀναφαίνω 5 
ἀναφανδά 1 
ἀναφεύγω 5 
ἀναφορά 2 
ἀναφράσσω 1 
ἀναφύρω 1 
ἀναφύω 2 
ἀναχέω 1 
ἀναχωρέω 93 
ἀναχώρησις 14 
ἀναψύχω 1 
ἀνδράποδον 8 
ἀνδραγαθέω 1 
ἀνδραγαθία 13 
ἀνδραποδίζω 3 
ἀνδραποδισμός 2 
ἀνδρεία 30 
ἀνδρεῖος 25 
ἀνδριάς 23 
ἀνδρικός 1 
ἀνδρόω 6 
ἀνδρών 1 
ἀνείργω 5 
ἀνείρομαι 3 
ἀνείσφορος 2 
ἀνεγείρω 19 
ἀνεγκωμίαστος 1 
ἀνεκδίκητος 4 
ἀνεκτός 9 
ἀνελπιστία 1 
ἀνεμέσητος 2 
ἀνεμπόδιστος 1 
ἀνενδοίαστος 1 
ἀνεννόητος 1 
ἀνεξέλεγκτος 1 
ἀνεξέταστος 1 
ἀνεπίβατος 1 
ἀνεπίγνωστος 1 
ἀνεπίκλητος 2 
ἀνεπίκλυστος 1 
ἀνεπίμικτος 2 
ἀνεπίτακτος 1 
ἀνεπαίσθητος 1 
ἀνεπαίσχυντος 1 
ἀνεπαιτίατος 1 
ἀνεπανόρθωτος 1 
ἀνεπαχθής 3 
ἀνεπηρέαστος 5 
ἀνεπιβούλευτος 3 
ἀνεπικώλυτος 4 
ἀνεπιτήδειος 2 
ἀνεπιφανής 1 
ἀνερεθίζω 5 
ἀνερευνάω 1 
ἀνερωτάω 2 
ἀνευθύνω 1 
ἀνευρύνω 1 
ἀνεψιά 1 
ἀνεψιός 7 
ἀνθέω 8 
ἀνθίστημι 11 
ἀνθεμίς 1 
ἀνθομολογέομαι 2 
ἀνθρώπειος 16 
ἀνθρώπινος 52 
ἀνθυπερβάλλω 1 
ἀνθύπατος 5 
ἀνιάω 5 
ἀνιαρός 1 
ἀνιμάω 2 
ἀνιχνεύω 2 
ἀνοίγνυμι 31 
ἀνοίκειος 2 
ἀνοικοδομέω 9 
ἀνοιμώζω 4 
ἀνολοφύρομαι 1 
ἀνομία 1 
ἀνομβρία 6 
ἀνομολογέομαι 4 
ἀνοσιότης 1 
ἀνοχή 3 
ἀντάλλαγμα 1 
ἀντάξιος 2 
ἀντάρχων 1 
ἀντέπειμι 1 
ἀντέχω 34 
ἀντί 87 
ἀντίγραφον 1 
ἀντίγραφος 3 
ἀντίδικος 2 
ἀντίλεξις 3 
ἀντίληψις 2 
ἀντίπαλος 4 
ἀντίσπασμα 2 
ἀντίστασις 1 
ἀντίστοιχος 1 
ἀντίταξις 1 
ἀνταίρω 3 
ἀνταγωνιστής 3 
ἀντανίσωμα 1 
ἀντανακλάω 1 
ἀνταπατάω 1 
ἀνταποδίδωμι 2 
ἀνταποφαίνω 1 
ἀντεισάγω 1 
ἀντεκκαίω 1 
ἀντεμπλέκομαι 1 
ἀντεξάγω 1 
ἀντεπάγω 1 
ἀντεπεξάγω 2 
ἀντεπιβουλεύω 1 
ἀντεπινοέω 2 
ἀντεπιστέλλω 2 
ἀντεπιτίθημι 1 
ἀντεφευρίσκω 1 
ἀντεφοδιάζομαι 1 
ἀντιβλέπω 1 
ἀντιβολέω 6 
ἀντιγράφω 31 
ἀντιδίδωμι 3 
ἀντιδεξιόομαι 1 
ἀντιδιαβαίνω 1 
ἀντιδωρέομαι 3 
ἀντιθεραπεύω 1 
ἀντικαθέζομαι 1 
ἀντικαθίστημι 2 
ἀντικατάλλαγμα 1 
ἀντικατάστασις 2 
ἀντικαταλλάσσομαι 1 
ἀντικατασκευάζω 1 
ἀντικρούω 2 
ἀντικρύ 12 
ἀντιλέγω 29 
ἀντιλαμβάνω 5 
ἀντιλογέω 1 
ἀντιλογία 4 
ἀντιμεθίστημι 3 
ἀντιμεταλαμβάνω 1 
ἀντιμετασπάω 1 
ἀντιμετατίθεμαι 1 
ἀντιμεταχωρέω 1 
ἀντιμηχάνημα 1 
ἀντιμηχανάομαι 2 
ἀντιπέμπω 1 
ἀντιπέρα 1 
ἀντιπαράγω 1 
ἀντιπαράταξις 1 
ἀντιπαρέξειμι 1 
ἀντιπαραβάλλω 1 
ἀντιπαραδίδωμι 1 
ἀντιπαρατάσσομαι 4 
ἀντιπαρεξάγω 1 
ἀντιπεριΐστημι 1 
ἀντιπερισπάω 1 
ἀντιποίησις 2 
ἀντιποιέω 10 
ἀντιπολεμέω 2 
ἀντιπράσσω 7 
ἀντισημαίνω 1 
ἀντιστάτης 1 
ἀντιστασιαστής 1 
ἀντιστασιώτης 5 
ἀντιστατέω 2 
ἀντιστράτηγος 4 
ἀντιστρατεύομαι 1 
ἀντιστρατοπεδεύω 2 
ἀντισόομαι 1 
ἀντιτάσσω 7 
ἀντιταμίας 2 
ἀντιτειχίζω 1 
ἀντιτεχνάζω 2 
ἀντιτεχνάομαι 1 
ἀντιφθέγγομαι 1 
ἀντιφιλονικέω 3 
ἀντιφιλοφρονέομαι 1 
ἀντιφωνέω 1 
ἀντιχαρίζομαι 1 
ἀντιψηφίζομαι 1 
ἀντοικοδομέω 1 
ἀνυδρία 1 
ἀνυπέρβλητος 1 
ἀνυπεύθυνος 2 
ἀνυποτίμητος 4 
ἀνυπόστατος 1 
ἀνυπόστολος 1 
ἀνυπότακτος 1 
ἀνωθέω 4 
ἀνωφελής 2 
ἀνόητος 12 
ἀνόμημα 2 
ἀνόμοιος 1 
ἀνόσιος 8 
ἀνύβριστος 3 
ἀνύποιστος 1 
ἀνύποπτος 10 
ἀνύω 31 
ἀνώνυμος 3 
ἀνώτερος 1 
ἀξία 12 
ἀξίωμα 77 
ἀξίωσις 30 
ἀξιαφήγητος 1 
ἀξιοθέατος 1 
ἀξιοπιστία 1 
ἀξιοπρεπής 3 
ἀξιόλογος 34 
ἀξιόμαχος 5 
ἀξιόπιστος 1 
ἀξιόχρεως 4 
ἀξιόω 335 
ἀοίδιμος 2 
ἀπάγχω 2 
ἀπάγω 35 
ἀπάνθρωπος 3 
ἀπάντησις 2 
ἀπάρχομαι 1 
ἀπάτη 22 
ἀπέοικα 1 
ἀπέραντος 1 
ἀπέρχομαι 75 
ἀπέχθεια 7 
ἀπέχω 60 
ἀπήνη 1 
ἀπίθανος 4 
ἀπαίδευτος 4 
ἀπαίρω 19 
ἀπαίτησις 2 
ἀπαγγέλλω 58 
ἀπαγγελία 4 
ἀπαγορεύω 39 
ἀπαγωγή 1 
ἀπαθής 22 
ἀπαιδία 4 
ἀπαιδευσία 1 
ἀπαιτέω 16 
ἀπαιωρέομαι 2 
ἀπακονάω 1 
ἀπαλείφω 2 
ἀπαλλάσσω 120 
ἀπαλλαγή 24 
ἀπαλλοτριόω 4 
ἀπαμφίασις 1 
ἀπανάστασις 2 
ἀπανίστημι 4 
ἀπαναλίσκω 1 
ἀπανθρωπία 1 
ἀπαντάω 79 
ἀπαξιόω 1 
ἀπαράβατος 1 
ἀπαράλλακτος 1 
ἀπαράσκευος 2 
ἀπαρέσκω 1 
ἀπαραίτητος 3 
ἀπαρακάλυπτος 3 
ἀπαραμίλλητος 1 
ἀπαρασκεύαστος 1 
ἀπαρεγχείρητος 1 
ἀπαρηγόρητος 1 
ἀπαριθμέω 1 
ἀπαρτάω 6 
ἀπαρτίζω 7 
ἀπαρχή 11 
ἀπαστράπτω 1 
ἀπατάω 24 
ἀπατεών 2 
ἀπείθεια 3 
ἀπείργω 1 
ἀπειθέω 7 
ἀπειθής 2 
ἀπεικάζω 1 
ἀπειλέω2 51 
ἀπειλή 10 
ἀπειρία 5 
ἀπειροκαλία 1 
ἀπειρόκαλος 2 
ἀπελέγχω 6 
ἀπελαύνω 6 
ἀπελεύθερος 22 
ἀπεμπολάω 5 
ἀπερίληπτος 1 
ἀπερίοπτος 3 
ἀπερίπτυκτος 1 
ἀπερίτμητος 1 
ἀπεργάζομαι 17 
ἀπερείδω 1 
ἀπερυθριάω 1 
ἀπεχθάνομαι 9 
ἀπεχθής 8 
ἀπηνής 1 
ἀπηχέω 1 
ἀπιστέω 22 
ἀπιστία 23 
ἀπλανής 1 
ἀποβάλλω 27 
ἀποβαίνω 20 
ἀποβατήριος 1 
ἀποβλέπω 14 
ἀποβολή 3 
ἀπογίγνομαι 2 
ἀπογιγνώσκω 25 
ἀπογραφή 2 
ἀποδέκτης 1 
ἀποδέχομαι 23 
ἀποδέω2 10 
ἀποδίδωμι 118 
ἀποδασμός 1 
ἀποδείκνυμι 120 
ἀποδειλιάω 2 
ἀποδηλόω 2 
ἀποδημέω 7 
ἀποδημία 17 
ἀποδιδράσκω 20 
ἀποδοκιμάζω 1 
ἀποδοχή 5 
ἀποδοχεύς 1 
ἀποδύρομαι 7 
ἀποδύω 7 
ἀποζάω 1 
ἀποζεύγνυμι 1 
ἀποθέσιμος 1 
ἀποθήκη 1 
ἀποθαρρέω 1 
ἀποθλίβω 2 
ἀποθνῄσκω 302 
ἀποθρηνέω 5 
ἀποικία 8 
ἀποικίζω 5 
ἀποιμώζω 1 
ἀποκαθίστημι 17 
ἀποκαθαίρω 1 
ἀποκαλέω 18 
ἀποκαλύπτω 2 
ἀποκατάστασις 2 
ἀποκείρω 5 
ἀποκινδυνεύω 2 
ἀποκλίνω 3 
ἀποκλαίω 2 
ἀποκλείω 20 
ἀποκληρόω 1 
ἀποκνέω 1 
ἀποκομίζω 6 
ἀποκοσμέω 1 
ἀποκρίνω 40 
ἀποκρεμάννυμι 2 
ἀποκρούω 3 
ἀποκρύπτω 16 
ἀποκτείνω 197 
ἀποκυλίω 2 
ἀποκόπτω 1 
ἀποκώλυσις 1 
ἀπολέγω 1 
ἀπολήγω 2 
ἀπολαλέω 1 
ἀπολαμβάνω 81 
ἀπολαύω 53 
ἀπολείπω 54 
ἀπολογέομαι 22 
ἀπολογία 20 
ἀπολογισμός 1 
ἀπολούω 7 
ἀπολύτρωσις 1 
ἀπολύω 124 
ἀπομάχομαι 7 
ἀπομίμησις 1 
ἀπομειλίσσομαι 1 
ἀπομερίζω 5 
ἀπομετρέω 1 
ἀπομιμέομαι 1 
ἀπομιμνῄσκομαι 1 
ἀπομνημονεύω 5 
ἀπομοιράομαι 1 
ἀπονέμω 9 
ἀπονίζω 1 
ἀπονεύω 6 
ἀπονικάω 3 
ἀπονοέομαι 6 
ἀπονοστέω 1 
ἀποξενολογέω 1 
ἀποξηραίνω 1 
ἀποπέμπω 40 
ἀποπίπτω 1 
ἀποπειράομαι 2 
ἀποπηδάω 2 
ἀποπιστεύω 1 
ἀποπλέω 3 
ἀποπλανάω 1 
ἀποπλύνω 3 
ἀποπνίγω 1 
ἀποπτεύω 1 
ἀποπυνθάνομαι 1 
ἀπορέω2 23 
ἀπορία 52 
ἀπορρήγνυμι 7 
ἀπορρίπτω 3 
ἀποσαλεύω 1 
ἀποσαφέω 1 
ἀποσείω 1 
ἀποσημαίνω 45 
ἀποσκήπτω 3 
ἀποσκευάζω 6 
ἀποσκευή 7 
ἀποσκοπέω 3 
ἀποσοβέω 2 
ἀποσπάω 13 
ἀποσπεύδω 1 
ἀποστάτης 4 
ἀποστάτις 1 
ἀποστέλλω 59 
ἀποστέρησις 4 
ἀποστίλβω 1 
ἀποστερέω 18 
ἀποστολή 1 
ἀποστρέφω 20 
ἀποστροφή 3 
ἀποσυλάω 2 
ἀποσφάζω 21 
ἀποσφίγγω 1 
ἀποσχίζω 1 
ἀποσῴζω 4 
ἀποτάσσω 4 
ἀποτέμνω 27 
ἀποτίθημι 26 
ἀποτίκτω 1 
ἀποτίμησις 2 
ἀποτίνω 12 
ἀποτειχίζω 5 
ἀποτελέω 1 
ἀποτιμάω 4 
ἀποτολμάω 3 
ἀποτρέπω 8 
ἀποτρίβω 1 
ἀποτροπή 3 
ἀποτροπιασμός 2 
ἀποτυγχάνω 5 
ἀποτυχία 1 
ἀποτύπωσις 1 
ἀπουσία 2 
ἀποφάργνυμι 1 
ἀποφέρω 17 
ἀποφαίνω 59 
ἀποφεύγω 2 
ἀποφορά 1 
ἀποφράσσω 4 
ἀποφυγή 1 
ἀποχειροτονέω 1 
ἀποχράω 13 
ἀποχρώντως 6 
ἀποχωρέω 5 
ἀποχώρησις 2 
ἀποψηφίζομαι 1 
ἀποψύχω 1 
ἀπράγμων 11 
ἀπραγμοσύνη 1 
ἀπραξία 1 
ἀπρεπής 10 
ἀπρονόητος 1 
ἀπροσδεής 2 
ἀπροσδόκητος 7 
ἀπροστάτητος 3 
ἀπρόσβατος 1 
ἀπρόσιτος 1 
ἀπωθέω 13 
ἀπωτάτω 1 
ἀπωτέρω 1 
ἀπό 543 
ἀπόβασις 1 
ἀπόγειος 1 
ἀπόγνωσις 13 
ἀπόγονος 19 
ἀπόδειξις 14 
ἀπόδημος 1 
ἀπόδοσις 5 
ἀπόδυσις 1 
ἀπόθεσις 1 
ἀπόθετος 1 
ἀπόκειμαι 11 
ἀπόκρημνος 1 
ἀπόκριμα 1 
ἀπόκρισις 10 
ἀπόκρυφος 1 
ἀπόλαυσις 15 
ἀπόλαυσμα 1 
ἀπόλεμος 2 
ἀπόλλυμι 201 
ἀπόλυσις 3 
ἀπόμνυμι 1 
ἀπόμοιρα 3 
ἀπόνοια 16 
ἀπόπειρα 1 
ἀπόρθητος 2 
ἀπόρρηξις 1 
ἀπόρρητος 10 
ἀπόστασις 18 
ἀπόστολος 1 
ἀπότομος 2 
ἀπότυπος 1 
ἀπόφασις 1 
ἀπώλεια 44 
ἀπώμοτος 1 
ἀρά 18 
ἀρέσκεια 2 
ἀρέσκω 30 
ἀρήν 29 
ἀραρίσκω 3 
ἀργέω 5 
ἀργία 8 
ἀργυρίζομαι 1 
ἀργυρόπους 1 
ἀργυρώνητος 1 
ἀργός2 4 
ἀργύρεος 26 
ἀργύριον 54 
ἀρεστός 2 
ἀρετή 237 
ἀριθμέω 6 
ἀριθμητικός 1 
ἀριθμός 91 
ἀριστάω 2 
ἀριστεία 3 
ἀριστερός 5 
ἀριστεύς 1 
ἀριστεύω 4 
ἀριστεῖα 2 
ἀριστοκρατέομαι 1 
ἀριστοκρατία 6 
ἀριστοκρατικός 2 
ἀρκέω 63 
ἀρκετός 1 
ἀρκεόντως 2 
ἀρκτῷος 1 
ἀρνέομαι 21 
ἀρνίον 3 
ἀρρωστέω 1 
ἀρρωστία 2 
ἀρτάβη 2 
ἀρτάω 3 
ἀρτήρ 1 
ἀρτίτοκος 1 
ἀρτοποιέω 1 
ἀρτοποιός 1 
ἀρχέτυπον 1 
ἀρχή 381 
ἀρχίφιλος 1 
ἀρχαιολογία 5 
ἀρχαιότης 2 
ἀρχαῖος 31 
ἀρχεῖον 4 
ἀρχηγέτης 1 
ἀρχηγός 2 
ἀρχιεράομαι 1 
ἀρχιερατεύω 10 
ἀρχιερατικός 8 
ἀρχιερεύς 279 
ἀρχιερωσύνη 70 
ἀρχιλῃστής 4 
ἀρχιστράτηγος 11 
ἀρχισωματοφύλαξ 1 
ἀρχιτέκτων 3 
ἀρωγός 1 
ἀρωματοφόρος 1 
ἀρόω 6 
ἀρύω 2 
ἀσέβεια 23 
ἀσέβημα 13 
ἀσέλγεια 7 
ἀσαφής 1 
ἀσεβέω 23 
ἀσεβής 46 
ἀσελγής 1 
ἀσελγαίνω 1 
ἀσθένεια 14 
ἀσθενέω 4 
ἀσθενής 27 
ἀσθμαίνω 1 
ἀσινής 1 
ἀσιτία 1 
ἀσκέω 14 
ἀσκός 3 
ἀσμενίζω 2 
ἀσμενιστός 1 
ἀσπάζομαι 47 
ἀσπίδιον 1 
ἀσπίς 9 
ἀσπασμός 1 
ἀστή 3 
ἀστήρ 6 
ἀστασίαστος 2 
ἀστεῖος 3 
ἀστραπή 7 
ἀστρατεία 1 
ἀστρονομία 2 
ἀσυλία 3 
ἀσυλλόγιστος 4 
ἀσυνήθης 2 
ἀσφάλεια 69 
ἀσφαλής 54 
ἀσφαλίζω 11 
ἀσφαλτίτης 3 
ἀσφαλτοφόρος 1 
ἀσχήμων 6 
ἀσχημονέω 1 
ἀσχημοσύνη 1 
ἀσχολέω 2 
ἀσύλητος 1 
ἀσύμμετρος 1 
ἀσύμφορος 1 
ἀσύμφυλος 1 
ἀσύνετος 5 
ἀσύνοπτος 1 
ἀσύντακτος 2 
ἀτάραχος 2 
ἀτέλεια 1 
ἀτίμωσις 2 
ἀτακτέω 1 
ἀταλαίπωρος 1 
ἀταμίευτος 2 
ἀταξία 3 
ἀταρακτέω 1 
ἀταραξία 1 
ἀταφία 1 
ἀτελής 10 
ἀτενίζω 1 
ἀτερπής 1 
ἀτευκτέω 1 
ἀτιμάζω 3 
ἀτιμία 8 
ἀτιμόω 2 
ἀτιμώρητος 4 
ἀτοπία 1 
ἀτρεμέω 2 
ἀτρεμαῖος 1 
ἀτυχέω 16 
ἀτυχής 2 
ἀτυχία 8 
ἀτύχημα 2 
ἀφήγησις 7 
ἀφήκω 1 
ἀφίδρυμα 1 
ἀφίημι 115 
ἀφίστημι 72 
ἀφαίρεμα 2 
ἀφαίρεσις 5 
ἀφαγνίζω 1 
ἀφαιρέω 153 
ἀφανής 25 
ἀφανίζω 45 
ἀφανισμός 5 
ἀφειδής 2 
ἀφηγέομαι 6 
ἀφθονία 20 
ἀφιερόω 4 
ἀφικνέομαι 184 
ἀφιλότιμος 1 
ἀφιππάζομαι 3 
ἀφοράω 26 
ἀφορία 4 
ἀφορίζω 3 
ἀφορμάω 2 
ἀφορμή 45 
ἀφρονέω 1 
ἀφροσύνη 5 
ἀφρόντιστος 1 
ἀφρός 1 
ἀφυβρίζω 1 
ἀφωνία 3 
ἀφόρητος 4 
ἀφύλακτος 7 
ἀφώτιστος 2 
ἀχάριστος 7 
ἀχάτης 1 
ἀχανής 3 
ἀχαριστέω 3 
ἀχαριστία 4 
ἀχείμαντος 1 
ἀχθεινός 1 
ἀχθηδών 6 
ἀχθοφόρος 1 
ἀχλύς 2 
ἀχλύω 2 
ἀχρεῖος 4 
ἀχρηματία 1 
ἀχυρός 2 
ἀχώριστος 1 
ἀόρατος 2 
ἀόργητος 2 
ἁβροδίαιτος 1 
ἁβρότης 1 
ἁγνίζω 12 
ἁγνεία 9 
ἁγνεύω 5 
ἁγνός 4 
ἁλής 3 
ἁλίζω 1 
ἁλίσκομαι 32 
ἁλουργής 3 
ἁλυσιδωτός 1 
ἁμάρτημα 32 
ἁμαρτάνω 78 
ἁμαρτάς 9 
ἁμαρτία 31 
ἁμιλλάομαι 2 
ἁπανταχόθεν 2 
ἁπλότης 1 
ἁρματηλάτης 1 
ἁρματοποιός 1 
ἁρμογή 1 
ἁρμονία 3 
ἁρμόδιος 1 
ἁρμόζω 16 
ἁρμόνιος 2 
ἁρμός 1 
ἁρπάζω 17 
ἁρπαγή 19 
ἁρπεδών 1 
ἁψίς 1 
ἄβατος 5 
ἄβρωτος 1 
ἄγαλμα 5 
ἄγαμαι 7 
ἄγαν 1 
ἄγγαρος 1 
ἄγγελος 48 
ἄγγος 2 
ἄγκυρα 1 
ἄγνοια 20 
ἄγρα 1 
ἄγραφος 1 
ἄγριος 5 
ἄγροικος 1 
ἄγχω 1 
ἄγω 366 
ἄδεια 38 
ἄδηλος 23 
ἄδικος 54 
ἄδολος 2 
ἄδοξος 9 
ἄδυτον 10 
ἄζυμος 15 
ἄθλημα 2 
ἄθλιος 2 
ἄθροισις 3 
ἄθυμος 3 
ἄθυρμα 1 
ἄκαιρος 5 
ἄκανος 2 
ἄκαρπος 2 
ἄκλητος 5 
ἄκλυστος 1 
ἄκμων 1 
ἄκοσμος 5 
ἄκουσμα 2 
ἄκρα 32 
ἄκρατος 7 
ἄκριτος 2 
ἄκρον 6 
ἄκρος 26 
ἄκυρος 5 
ἄκων2 14 
ἄκωνος 1 
ἄλγημα 5 
ἄλειμμα 1 
ἄλευρον 12 
ἄλη 2 
ἄληπτος 1 
ἄλκιμος 2 
ἄλλος 835 
ἄλογος 13 
ἄλσος 9 
ἄλφιτον 2 
ἄμαξα 10 
ἄμαχος 3 
ἄμεμπτος 2 
ἄμετρος 4 
ἄμηνις 1 
ἄμητος 4 
ἄμικτος 1 
ἄμοιρος 5 
ἄμπελος 14 
ἄμυνα 15 
ἄμφω 7 
ἄμωμον 1 
ἄμωμος 1 
ἄν 639 
ἄνανδρος 4 
ἄναυδος 1 
ἄνειμι 17 
ἄνεμος 14 
ἄνεργος 1 
ἄνεσις 12 
ἄνευ 2 
ἄνθη 1 
ἄνθος 8 
ἄνθραξ 3 
ἄνθρωπος 301 
ἄνοδος 2 
ἄνοδος2 4 
ἄνοια 6 
ἄνοιξις 1 
ἄνομος 2 
ἄνοπλος 8 
ἄντικρυς 11 
ἄντρον 1 
ἄντυξ 2 
ἄνυδρος 4 
ἄνω2 19 
ἄνωθεν 17 
ἄξιος 135 
ἄοκνος 3 
ἄοπλος 2 
ἄπαις 4 
ἄπαρσις 1 
ἄπαυστος 2 
ἄπειμι 5 
ἄπειμι2 102 
ἄπειρος 14 
ἄπειρος2 8 
ἄπεφθος 1 
ἄπιστος 15 
ἄπληστος 4 
ἄποικος 3 
ἄποινα 1 
ἄπολις 1 
ἄπονος 10 
ἄποπτος 4 
ἄπορος 42 
ἄποτος 2 
ἄποψις 1 
ἄπρακτος 10 
ἄπωθεν 22 
ἄρα 33 
ἄργυρος 55 
ἄρδην 1 
ἄρδω 1 
ἄριστον 1 
ἄριστος 66 
ἄρκος 2 
ἄρκτος 3 
ἄρνησις 7 
ἄροτος 1 
ἄροτρον 6 
ἄρουρα 4 
ἄρσην 44 
ἄρσις 1 
ἄρτι 17 
ἄρτιος 1 
ἄρτος 26 
ἄρχω 292 
ἄρχων 50 
ἄρωμα2 8 
ἄσημος 6 
ἄσιτος 2 
ἄσκεπτος 1 
ἄσκησις 4 
ἄσκοπος 1 
ἄσμενος 25 
ἄσπονδος 3 
ἄσπορος 2 
ἄστατος 1 
ἄσταχυς 3 
ἄστρον 2 
ἄστυ 2 
ἄσυλος 3 
ἄσφαλτος 5 
ἄσχετος 2 
ἄσωτος 1 
ἄτακτος 2 
ἄταφος 1 
ἄτεγκτος 1 
ἄτεκνος 5 
ἄτιμος 7 
ἄτολμος 1 
ἄτομος 1 
ἄτοπος 15 
ἄτρεπτος 1 
ἄτρυτος 1 
ἄφεσις 6 
ἄφθαρτος 2 
ἄφθονος 23 
ἄφιξις 20 
ἄφιππος 1 
ἄφνω 2 
ἄφοβος 2 
ἄφοδος 5 
ἄφροντις 1 
ἄφυκτος 2 
ἄφωνος 2 
ἄχαρις 2 
ἄχθομαι 29 
ἄχιλος 3 
ἄχρηστος 5 
ἄχρι 68 
ἄψυχος 1 
ἄωρος 1 
ἄϋπνος 1 
ἅγιος 19 
ἅδην 1 
ἅλας 1 
ἅλλομαι 2 
ἅλς 3 
ἅλυσις 7 
ἅλως 14 
ἅλωσις 11 
ἅμα 123 
ἅμιλλα 7 
ἅπαξ 9 
ἅπας 419 
ἅπτω 65 
ἅρμα 56 
ἅρπαγμα 1 
ἅρπαξ 2 
ἅρπη 2 
ἅτε 11 
ἆθλον 4 
ἆθλος 2 
ἆρα 1 
ἆσθμα 1 
ἆσσον 2 
Ἀήθη 1 
Ἀαρών 41 
Ἀβέλλα 1 
Ἀβία 1 
Ἀβίας 16 
Ἀβίλη 1 
Ἀβίραμος 3 
Ἀβδηρίτης 1 
Ἀβεννῆρος 40 
Ἀβεσσαῖος 16 
Ἀβιάθαρος 18 
Ἀβιμέλεχος 38 
Ἀβινάδαβος 1 
Ἀγάρη 2 
Ἀγαθαρχίδης 2 
Ἀγαθοκλῆς 1 
Ἀγγαῖος 2 
Ἀγρίππας 166 
Ἀγριππῖνα 3 
Ἀγριππῖνος 1 
Ἀγχοῦς 7 
Ἀδιαβηνή 5 
Ἀδιαβηνός 3 
Ἀδωνίας 19 
Ἀδώραμος 4 
Ἀζάηλος 15 
Ἀζαρίας 8 
Ἀζώτιος 4 
Ἀηνόβαρβος 1 
Ἀθηνίων 4 
Ἀθηναῖος 7 
Ἀθρογγαῖος 1 
Ἀθῆναι 1 
Ἀκή 1 
Ἀκκάρων 5 
Ἀκουσίλαος 1 
Ἀκυληΐα 1 
Ἀκύλας 2 
Ἀλέξανδρος 203 
Ἀλανοί 1 
Ἀλβανός 1 
Ἀλβῖνος 11 
Ἀλεξάνδρα 37 
Ἀλεξάνδρεια 43 
Ἀλεξάνδρειον 13 
Ἀλεξανδρεύς 13 
Ἀλεξᾶς 7 
Ἀλκύων 1 
Ἀμάθη 5 
Ἀμάνης 25 
Ἀμαθαῖος 1 
Ἀμαθοῦς 5 
Ἀμαθῖτις 1 
Ἀμαληκῖται 36 
Ἀμανός 15 
Ἀμασίας 20 
Ἀμασεύς 1 
Ἀμασᾶς 12 
Ἀμινάδαβος 2 
Ἀμμανῖται 41 
Ἀμμανῖτις 7 
Ἀμμώνιος 1 
Ἀμμώνιος2 4 
Ἀμνών 9 
Ἀμορία 1 
Ἀμύντας 2 
Ἀνάνιος 2 
Ἀναθώθ 1 
Ἀνανίας 17 
Ἀνδρέας 5 
Ἀνδρόμαχος 3 
Ἀνδρόνικος 3 
Ἀνθεστηριών 1 
Ἀνθηδών 5 
Ἀνιλαῖος 27 
Ἀννίβας 1 
Ἀντήιος 2 
Ἀντίγονος 83 
Ἀντίοχος 130 
Ἀντίπας 9 
Ἀντίπατρος 171 
Ἀντίφιλος 6 
Ἀνταῖος 1 
Ἀντιγόνη 1 
Ἀντιοχεύς 22 
Ἀντιπατρίς 2 
Ἀντιόχεια 38 
Ἀντωνία 25 
Ἀντώνιος 113 
Ἀνώχης 5 
Ἀπάμα 1 
Ἀπάμεια 5 
Ἀπίων 2 
Ἀπαμεύς 1 
Ἀπελλαῖος 5 
Ἀπελλῆς 1 
Ἀπολλωνία 1 
Ἀπολλώνιος 12 
Ἀπούλιος 1 
Ἀπρίλλιος 1 
Ἀπόλλων 2 
Ἀπώνιος 1 
Ἀράβιος 4 
Ἀράδιος 1 
Ἀρέθουσα 1 
Ἀρέτας 27 
Ἀρίστων 1 
Ἀρίων 5 
Ἀραβία 33 
Ἀραβικός 1 
Ἀραμαῖοι 1 
Ἀρεύς 2 
Ἀριδαῖος 1 
Ἀρισταῖος 9 
Ἀριστείδης 1 
Ἀριστόβουλος 143 
Ἀρμένιος 3 
Ἀρμενία 19 
Ἀρνών 3 
Ἀρουκαῖος 1 
Ἀρράνης 2 
Ἀρρούντιος 3 
Ἀρσάκης 4 
Ἀρσινόη 2 
Ἀρτάβανος 22 
Ἀρτέμων 1 
Ἀρταβάνης 10 
Ἀρταξέρξης 9 
Ἀρταξίας 1 
Ἀρτεμίσιον 1 
Ἀρτεμίσιος 1 
Ἀρφαξάδης 3 
Ἀρχέλαος 115 
Ἀσάηλος 7 
Ἀσήρ 2 
Ἀσία 41 
Ἀσίνιος 2 
Ἀσαμωναῖος 9 
Ἀσιανός 1 
Ἀσιατικός 3 
Ἀσιναῖος 6 
Ἀσιναῖος2 9 
Ἀσκάλων 15 
Ἀσκαλωνίτης 6 
Ἀσκληπιάδης 1 
Ἀσπρήνας 5 
Ἀσσυρία 1 
Ἀσσύριος 50 
Ἀστάπους 1 
Ἀστάρτειος 1 
Ἀστάρτη 1 
Ἀσταβόρας 1 
Ἀστυάγης 1 
Ἀσώρ 4 
Ἀτίλιος 1 
Ἀτθίς 2 
Ἀττικός 6 
Ἀφρική 4 
Ἀφροδίσιος 2 
Ἀχίαβος 4 
Ἀχίας 5 
Ἀχίτωβος 3 
Ἀχαιός 1 
Ἀχιμά 1 
Ἀχιμᾶς 9 
Ἀχινάδαβος 1 
Ἀχιτόφελος 14 
Ἀψάλωμος 50 
Ἁλικαρνασσεύς 2 
Ἄβελος 5 
Ἄβιλα 2 
Ἄβραμος 1 
Ἄγαβα 1 
Ἄγαγος 1 
Ἄγκυρα 1 
Ἄδα 3 
Ἄδαδος 18 
Ἄδαμος 23 
Ἄδερ 21 
Ἄδιδα 1 
Ἄδωρα 5 
Ἄζωτος 17 
Ἄθυρις 1 
Ἄκτιον 6 
Ἄλκιμος 10 
Ἄμαθος 1 
Ἄναθος 1 
Ἄνανος 15 
Ἄννα 3 
Ἄνουβις 4 
Ἄππιος 1 
Ἄραδος 2 
Ἄραμος 2 
Ἄρας 1 
Ἄραψ 96 
Ἄρβηλα 2 
Ἄρειος 1 
Ἄρειος2 2 
Ἄριος 2 
Ἄρκη 5 
Ἄρτεμις 3 
Ἄρως 1 
Ἄσανος 13 
Ἄχαβος 92 
Ἄχαρος 3 
Ἅβραμος 72 
ἐάν 117 
ἐάω 45 
ἐγγίγνομαι 11 
ἐγγίων 3 
ἐγγαστρίμυθος 3 
ἐγγενής 3 
ἐγγλύφω 2 
ἐγγράφω 21 
ἐγγυάω 7 
ἐγγυητής 4 
ἐγγύη 3 
ἐγγύς 35 
ἐγγώνιος 2 
ἐγείρω 35 
ἐγκάμνω 2 
ἐγκάρσιος 1 
ἐγκέλευσμα 1 
ἐγκέφαλος 1 
ἐγκαθέζομαι 1 
ἐγκαθίστημι 4 
ἐγκαθείργω 2 
ἐγκαθιδρύω 1 
ἐγκαλέω 24 
ἐγκαλλωπίζομαι 1 
ἐγκαρτερέω 1 
ἐγκαταλαμβάνω 4 
ἐγκαταλείπω 20 
ἐγκαταμείγνυμι 1 
ἐγκατατίθημι 1 
ἐγκατοικέω 1 
ἐγκατοικίζω 1 
ἐγκηδεύω 1 
ἐγκλίνω 3 
ἐγκλείω 14 
ἐγκράτεια 5 
ἐγκρατής 15 
ἐγκρύπτω 2 
ἐγκωμιάζω 2 
ἐγκύμων 3 
ἐγκώμιον 6 
ἐγχαράσσω 1 
ἐγχείρημα 2 
ἐγχείρησις 4 
ἐγχειρέω 19 
ἐγχειρίδιος 1 
ἐγχειρίζω 21 
ἐγχειρητής 1 
ἐγχώννυμι 2 
ἐγχώριος 12 
ἐγώ 526 
ἐδώδιμος 1 
ἐθέλω 184 
ἐθίζω 2 
ἐθελοκακέω 1 
ἐθελοντί 1 
ἐθελούσιος 2 
ἐθισμός 9 
ἐθνάρχης 17 
ἐθναρχία 1 
ἐθνικός 1 
ἐκ 1492 
ἐκβάλλω 59 
ἐκβαίνω 10 
ἐκβασανίζω 1 
ἐκβιάζω 4 
ἐκβιβάζω 1 
ἐκβλύζω 2 
ἐκβοάω 13 
ἐκβοηθέω 1 
ἐκβολή 2 
ἐκβράζω 1 
ἐκγίγνομαι 5 
ἐκγλύφω 1 
ἐκγράφω 1 
ἐκδέχομαι 33 
ἐκδέω 3 
ἐκδίδωμι 18 
ἐκδαπανάω 1 
ἐκδεινόω 2 
ἐκδημέω 2 
ἐκδημία 2 
ἐκδιδάσκω 3 
ἐκδιηγέομαι 6 
ἐκδικέω 13 
ἐκδικία 9 
ἐκδικητής 1 
ἐκδιώκω 1 
ἐκδοχή 1 
ἐκδοχεῖον 1 
ἐκδρομή 1 
ἐκδυσωπέω 1 
ἐκεχειρία 1 
ἐκεῖ 111 
ἐκεῖθεν 63 
ἐκεῖθι 1 
ἐκεῖνος 1082 
ἐκεῖσε 7 
ἐκθαυμάζω 3 
ἐκθειάζω 2 
ἐκθερίζω 1 
ἐκθεραπεύω 2 
ἐκθύω 1 
ἐκκαίω 3 
ἐκκαθαίρω 1 
ἐκκαλέω 3 
ἐκκενόω 3 
ἐκκλέπτω 1 
ἐκκλίνω 5 
ἐκκλησία 40 
ἐκκλησιάζω 7 
ἐκκομίζω 4 
ἐκκομιδή 2 
ἐκκρεμάννυμι 1 
ἐκκροτέω 1 
ἐκκρούω 2 
ἐκκόπτω 7 
ἐκλάμπω 2 
ἐκλέγω 9 
ἐκλαλέω 1 
ἐκλαμβάνω 4 
ἐκλανθάνω 4 
ἐκλείπω 33 
ἐκλειπία 1 
ἐκλεκτός 1 
ἐκλιπαρέω 1 
ἐκλογή 4 
ἐκλογίζομαι 2 
ἐκλυσσάω 1 
ἐκλύω 7 
ἐκμαίνω 1 
ἐκμαλάσσω 1 
ἐκμανθάνω 9 
ἐκμετρέω 3 
ἐκμιμέομαι 2 
ἐκνεύω 2 
ἐκνικάω 3 
ἐκπάλλω 1 
ἐκπέμπω 76 
ἐκπίμπλημι 2 
ἐκπίνω 1 
ἐκπίπτω 24 
ἐκπαθής 2 
ἐκπερίειμι 1 
ἐκπεριέρχομαι 10 
ἐκπεριοδεύω 2 
ἐκπετάννυμι 1 
ἐκπηδάω 11 
ἐκπιέζω 1 
ἐκπικραίνομαι 1 
ἐκπλέω 3 
ἐκπλήσσω 29 
ἐκπληρόω 1 
ἐκπνέω 2 
ἐκπνοή 2 
ἐκποδών 18 
ἐκπολεμέω 4 
ἐκπολεμόω 4 
ἐκπολιορκέω 10 
ἐκπονέω 4 
ἐκπορίζω 10 
ἐκπορθέω 1 
ἐκπράσσω 3 
ἐκπρεπής 5 
ἐκπύρωσις 1 
ἐκρέω 2 
ἐκρήγνυμι 2 
ἐκρίπτω 1 
ἐκστρατεύω 9 
ἐκσῴζω 1 
ἐκτάσσω 3 
ἐκτέμνω 1 
ἐκτένεια 1 
ἐκτίθημι 17 
ἐκτίνω 14 
ἐκταράσσω 7 
ἐκτείνω 13 
ἐκτελέω 5 
ἐκτελειόω 1 
ἐκτενής 1 
ἐκτιμάω 3 
ἐκτομίας 2 
ἐκτρέπω 13 
ἐκτρέφω 1 
ἐκτρέχω 5 
ἐκτροφή 3 
ἐκτρυχόω 4 
ἐκτυπόω 2 
ἐκτός 4 
ἐκτύπωσις 1 
ἐκφέρω 31 
ἐκφαίνω 3 
ἐκφαυλίζω 8 
ἐκφαυλισμός 1 
ἐκφεύγω 7 
ἐκφθείρω 1 
ἐκφοίτησις 1 
ἐκφοβέω 2 
ἐκφορά 1 
ἐκφορέω 6 
ἐκφροντίζω 2 
ἐκφύω 3 
ἐκχέω 6 
ἐκχαλκεύω 1 
ἐκχωρέω 5 
ἐλάσσων 53 
ἐλάτη 2 
ἐλάχιστος 2 
ἐλάϊνος 1 
ἐλέγχω 36 
ἐλέφας 15 
ἐλαία 4 
ἐλαιών 1 
ἐλασία 1 
ἐλασσόω 7 
ἐλαφρός 2 
ἐλαύνω 37 
ἐλεέω 22 
ἐλεήμων 2 
ἐλεεινός 8 
ἐλευθέρια 1 
ἐλευθέριος 6 
ἐλευθέρωσις 1 
ἐλευθερία 58 
ἐλευθεριότης 1 
ἐλευθερόω 15 
ἐλεύθερος 56 
ἐλλαμβάνω 4 
ἐλλαμπρύνομαι 1 
ἐλλείπω 8 
ἐλλιπής 2 
ἐλλόγιμος 2 
ἐλπίζω 46 
ἐλπίς 174 
ἐμία 1 
ἐμαυτοῦ 47 
ἐμβάλλω 49 
ἐμβαίνω 12 
ἐμβατεύω 1 
ἐμβλέπω 1 
ἐμβοάω 1 
ἐμβολή 1 
ἐμμένω 22 
ἐμμαίνομαι 1 
ἐμμανής 1 
ἐμπέτασμα 2 
ἐμπίμπλημι 11 
ἐμπίμπρημι 46 
ἐμπίπτω 40 
ἐμπαθής 1 
ἐμπαροινέω 3 
ἐμπαρρησιάζομαι 1 
ἐμπείρω 1 
ἐμπεδόω 1 
ἐμπειρία 11 
ἐμπεριάγω 1 
ἐμπεριέχω 4 
ἐμπεριλαμβάνω 2 
ἐμπηδάω 2 
ἐμπικραίνομαι 1 
ἐμπιστεύω 1 
ἐμπλέκω 2 
ἐμπλέω 1 
ἐμπνέω 1 
ἐμπνίγομαι 1 
ἐμποδίζω 17 
ἐμποδισμός 1 
ἐμποδιστής 1 
ἐμποδών 18 
ἐμποιέω 13 
ἐμπολιορκέω 1 
ἐμπολιτεύω 3 
ἐμπορία 1 
ἐμπορεύομαι 2 
ἐμπορπάω 1 
ἐμπόδιος 6 
ἐμπόδισμα 1 
ἐμπόριον 1 
ἐμφάνεια 2 
ἐμφέρω 1 
ἐμφαίνω 15 
ἐμφαγεῖν 2 
ἐμφανής 8 
ἐμφανίζω 41 
ἐμφερής 18 
ἐμφιλοχωρέω 1 
ἐμφορέω 4 
ἐμφράσσω 8 
ἐμφύλιος 9 
ἐμφύρω 1 
ἐμφύω 4 
ἐμός 133 
ἐν 2383 
ἐνάγω 8 
ἐνάριθμος 1 
ἐνέδρα 28 
ἐνέργεια 1 
ἐνέχυρον 4 
ἐνέχω 4 
ἐνήλατον 1 
ἐνίημι 9 
ἐνίστημι 48 
ἐναγής 2 
ἐναγισμός 1 
ἐναδημονέω 1 
ἐνακισχίλιοι 1 
ἐνακόσιοι 12 
ἐναλλάσσω 1 
ἐναντίος 65 
ἐναντίωμα 1 
ἐναντίωσις 1 
ἐναντιόομαι 5 
ἐναποδείκνυμαι 1 
ἐναποθνῄσκω 2 
ἐναποκινδυνεύω 1 
ἐναποσκήπτω 1 
ἐναποτίθεμαι 1 
ἐναπόκειμαι 1 
ἐναργής 15 
ἐνασκέω 1 
ἐνδέχομαι 2 
ἐνδέω 9 
ἐνδέω2 5 
ἐνδίδωμι 28 
ἐνδεής 12 
ἐνδείκνυμι 16 
ἐνδελεχισμός 1 
ἐνδημέω 3 
ἐνδιάκειμαι 1 
ἐνδιαιτάομαι 2 
ἐνδιαπρέπω 1 
ἐνδιατρίβω 2 
ἐνδοιάζω 10 
ἐνδοιάσιμος 2 
ἐνδοιαστός 2 
ἐνδομέω 1 
ἐνδόμησις 1 
ἐνδύω 29 
ἐνείλημα 1 
ἐνεδρεύω 6 
ἐνενήκοντα 11 
ἐνενηκοστός 6 
ἐνεργάζομαι 1 
ἐνεργέω 6 
ἐνεργός 3 
ἐνετός 1 
ἐνεχυράζω 2 
ἐνεός 1 
ἐνηχέω 1 
ἐνθάδε 12 
ἐνθένδε 5 
ἐνθουσιαστικός 1 
ἐνθυμέομαι 13 
ἐνιαυσιαῖος 1 
ἐνιαυτός 45 
ἐνιαύσιος 3 
ἐνιδρύω 1 
ἐνισχύω 1 
ἐννέα 24 
ἐννεύω 1 
ἐννοέω 7 
ἐνοίκησις 1 
ἐνοικέω 14 
ἐνοικίζω 2 
ἐνοικοδομέω 1 
ἐνορκίζομαι 1 
ἐνορμέω 1 
ἐνοχλέω 17 
ἐνράπτω 1 
ἐνράσσω 1 
ἐνσείω 1 
ἐνσκήπτω 8 
ἐνστόμισμα 1 
ἐνσφίγγω 1 
ἐντάσσω 2 
ἐντέλλω 21 
ἐντήκω 1 
ἐντίθημι 14 
ἐνταυθοῖ 5 
ἐνταῦθα 21 
ἐντείνω 4 
ἐντειχίζω 1 
ἐντελής 1 
ἐντεῦθεν 40 
ἐντολή 60 
ἐντομή 1 
ἐντορεύω 3 
ἐντρέπω 4 
ἐντρέφω 1 
ἐντρίβω 1 
ἐντροπή 6 
ἐντρυφάω 1 
ἐντυγχάνω 47 
ἐντυπόω 2 
ἐντυχία 2 
ἐντός 42 
ἐνυβρίζω 7 
ἐνυφαίνω 4 
ἐνύπνιον 6 
ἐνώμοτος 1 
ἐξάγγελτος 3 
ἐξάγω 36 
ἐξάδελφος 1 
ἐξάκουστος 3 
ἐξάπτω 13 
ἐξέδρα 2 
ἐξέλκω 1 
ἐξέργω 1 
ἐξέρχομαι 61 
ἐξέτασις 9 
ἐξέχω 5 
ἐξήγησις 6 
ἐξήκω 1 
ἐξίστημι 7 
ἐξίτηλος 1 
ἐξαίρεσις 1 
ἐξαίρετος 7 
ἐξαίρω 8 
ἐξαίφνης 8 
ἐξαγανακτέω 1 
ἐξαγγέλλω 7 
ἐξαγορεύω 5 
ἐξαγριαίνω 1 
ἐξαγριόω 11 
ἐξαγωγή 1 
ἐξαγώγιον 1 
ἐξαιρέω 34 
ἐξαιτέω 6 
ἐξακολουθέω 1 
ἐξακρίβωσις 1 
ἐξακριβάζω 1 
ἐξαλείφω 4 
ἐξαλλάσσω 6 
ἐξαμαρτάνω 22 
ἐξαμβλόω 1 
ἐξανίστημι 8 
ἐξαναλίσκω 2 
ἐξαναχωρέω 2 
ἐξανδραποδίζω 2 
ἐξανθέω 1 
ἐξαντλέω 1 
ἐξανύω 1 
ἐξαπίναιος 1 
ἐξαπατάω 14 
ἐξαποστέλλω 7 
ἐξαπόλλυμι 1 
ἐξαρίθμησις 1 
ἐξαριθμέω 11 
ἐξαρκέω 4 
ἐξαρμόζω 1 
ἐξαρπάζω 10 
ἐξαρτάω 1 
ἐξαρτίζω 1 
ἐξαρτύω 1 
ἐξασκέω 2 
ἐξαυθαδίζομαι 1 
ἐξαφίημι 4 
ἐξαφανίζω 8 
ἐξεγείρω 3 
ἐξειρωνεύομαι 2 
ἐξελέγχω 8 
ἐξελίσσω 1 
ἐξελαύνω 8 
ἐξελεύθερος 2 
ἐξελκόω 1 
ἐξελληνίζω 1 
ἐξεμέω 1 
ἐξεμπολάω 1 
ἐξεπίσταμαι 9 
ἐξεπίτηδες 2 
ἐξεργάζομαι 13 
ἐξεργασία 1 
ἐξερευνάω 3 
ἐξετάζω 16 
ἐξεταστής 1 
ἐξευμενίζω 3 
ἐξευρίσκω 8 
ἐξευτελίζω 2 
ἐξηγέομαι 9 
ἐξηγητής 3 
ἐξιδιόομαι 4 
ἐξικετεύω 1 
ἐξικνέομαι 4 
ἐξιλάσκομαι 1 
ἐξιππάζομαι 1 
ἐξιστορέω 1 
ἐξοδεύω 4 
ἐξοικοδομέω 4 
ἐξοικοδόμησις 1 
ἐξοκέλλω 1 
ἐξομολογέομαι 3 
ἐξονειδίζω 2 
ἐξοπλίζω 1 
ἐξορκίζω 2 
ἐξορκόω 1 
ἐξορμάω 33 
ἐξορμέω 2 
ἐξορύσσω 1 
ἐξοτρύνω 7 
ἐξουθενίζω 1 
ἐξουσία 116 
ἐξοχή 5 
ἐξοχυρόω 3 
ἐξυβρίζω 18 
ἐξυπηρετέω 1 
ἐξυπονοέω 1 
ἐξωθέω 2 
ἐξωνέομαι 3 
ἐξόλλυμι 2 
ἐξόπισθεν 1 
ἐξόρκωσις 1 
ἐξόρμησις 1 
ἐξώλεια 2 
ἐξώλης 1 
ἐξᾴδω 3 
ἐπάγω 76 
ἐπάλληλος 1 
ἐπάνειμι 20 
ἐπάνοδος 6 
ἐπάνω 13 
ἐπάρατος 3 
ἐπάρδω 1 
ἐπάρχω 7 
ἐπέξειμι 18 
ἐπέρχομαι 60 
ἐπέτειος 4 
ἐπέχω 47 
ἐπήκοος 14 
ἐπήρεια 13 
ἐπί 2945 
ἐπίβουλος 10 
ἐπίγειος 2 
ἐπίγονος 1 
ἐπίδειξις 17 
ἐπίδοξος 1 
ἐπίδοσις 8 
ἐπίθεσις 8 
ἐπίθημα 5 
ἐπίκαιρος 1 
ἐπίκειμαι 28 
ἐπίκηρος 1 
ἐπίκλημα 1 
ἐπίκλην 1 
ἐπίκλησις 9 
ἐπίκλητος 1 
ἐπίκλυστος 1 
ἐπίκουρος 2 
ἐπίκριμα 2 
ἐπίκτητος 1 
ἐπίκωπος 1 
ἐπίλειψις 1 
ἐπίλεκτος 14 
ἐπίληθος 1 
ἐπίλοιπος 2 
ἐπίμαχος 3 
ἐπίνοια 29 
ἐπίπεδος 5 
ἐπίπλοος2 2 
ἐπίπονος 4 
ἐπίπροσθεν 3 
ἐπίπτωσις 1 
ἐπίσημον 4 
ἐπίσημος 23 
ἐπίσκηψις 1 
ἐπίσκληρος 1 
ἐπίσκοπος 2 
ἐπίσταμαι 35 
ἐπίστασις 3 
ἐπίσχεσις 1 
ἐπίταγμα 5 
ἐπίτασις 1 
ἐπίτομος 1 
ἐπίτροπος 26 
ἐπίφθονος 10 
ἐπίφοβος 2 
ἐπίχαλκος 2 
ἐπίχρυσος 2 
ἐπαΐω 1 
ἐπαίρω 18 
ἐπαγγέλλω 53 
ἐπαγγελία 9 
ἐπαγωγή 5 
ἐπαγωγός 2 
ἐπαινέω 41 
ἐπαισθάνομαι 1 
ἐπακολουθέω 2 
ἐπακούω 10 
ἐπακτός 2 
ἐπαλγέω 1 
ἐπαλείφω 1 
ἐπαληθεύω 1 
ἐπαμφότερος 1 
ἐπαμύνω 2 
ἐπανάγκης 1 
ἐπανάγω 11 
ἐπανάστασις 1 
ἐπανέρχομαι 39 
ἐπανέχω 2 
ἐπανήκω 15 
ἐπανίημι 1 
ἐπανίστημι 6 
ἐπαναγκάζω 2 
ἐπαναιρέω 3 
ἐπανακομίζω 1 
ἐπαναπαύω 1 
ἐπαναρριπίζω 1 
ἐπανασείω 2 
ἐπανατείνω 1 
ἐπανατρέχω 1 
ἐπαναφέρω 2 
ἐπαναχωρέω 5 
ἐπανείρομαι 1 
ἐπανορθόω 7 
ἐπανόρθωσις 2 
ἐπαποθνῄσκω 1 
ἐπαράομαι 6 
ἐπαρκέω 7 
ἐπαρτάω 1 
ἐπαρχέω 1 
ἐπαρχία 18 
ἐπασκέω 1 
ἐπαφάω 2 
ἐπαφίημι 6 
ἐπαχθής 1 
ἐπεί 274 
ἐπείγω 64 
ἐπείρομαι 1 
ἐπείσακτος 3 
ἐπείσειμι 2 
ἐπεγγελάω 1 
ἐπεγείρω 5 
ἐπεισάγω 4 
ἐπεισέρχομαι 4 
ἐπεισαγωγή 1 
ἐπεισφέρω 1 
ἐπεκβαίνω 1 
ἐπεκθέω 1 
ἐπελαφρύνω 1 
ἐπελαύνω 1 
ἐπελπίζω 4 
ἐπεμβαίνω 1 
ἐπενδύνω 2 
ἐπεξέρχομαι 21 
ἐπεξεργάζομαι 1 
ἐπεξευρίσκω 1 
ἐπερείδω 6 
ἐπερωτάω 16 
ἐπερώτησις 1 
ἐπεσθίω 1 
ἐπευφημέω 7 
ἐπεύχομαι 3 
ἐπηρεάζω 3 
ἐπιβάθρα 1 
ἐπιβάλλω 31 
ἐπιβάτης 1 
ἐπιβαίνω 20 
ἐπιβατός 3 
ἐπιβιόω 5 
ἐπιβλάπτω 1 
ἐπιβλέπω 6 
ἐπιβλασφημέω 1 
ἐπιβοάω 3 
ἐπιβοηθέω 1 
ἐπιβολή 12 
ἐπιβουλή 72 
ἐπιβουλευτής 1 
ἐπιβουλεύω 39 
ἐπιβούλευμα 6 
ἐπιβόλαιον 1 
ἐπιβόσκομαι 1 
ἐπιγίγνομαι 13 
ἐπιγαμία 4 
ἐπιγελάω 1 
ἐπιγιγνώσκω 21 
ἐπιγνωρίζω 1 
ἐπιγράφω 7 
ἐπιγραφή 3 
ἐπιδέχομαι 4 
ἐπιδίδωμι 23 
ἐπιδαψιλεύω 2 
ἐπιδείκνυμι 93 
ἐπιδημέω 5 
ἐπιδημία 2 
ἐπιδιαβαίνω 1 
ἐπιδιαθήκη 1 
ἐπιδιακινδυνεύω 1 
ἐπιδιαλλάσσω 1 
ἐπιδιαλλαγή 1 
ἐπιδιατρίβω 2 
ἐπιδικάζω 1 
ἐπιδικάσιμος 1 
ἐπιδιπλασιάζω 1 
ἐπιδιώκω 5 
ἐπιδοχή 1 
ἐπιδράσσομαι 1 
ἐπιδρομή 5 
ἐπιείκεια 14 
ἐπιεικής 26 
ἐπιζάω 2 
ἐπιζήμιος 2 
ἐπιζήτησις 4 
ἐπιζητέω 20 
ἐπιζώννυμι 1 
ἐπιθέω 2 
ἐπιθαλάσσιος 1 
ἐπιθειάζω 4 
ἐπιθεωρέω 1 
ἐπιθυμέω 21 
ἐπιθυμία 75 
ἐπιθυμητής 2 
ἐπιθύω2 1 
ἐπικάθημαι 1 
ἐπικήδειος 1 
ἐπικίνδυνος 4 
ἐπικαθέζομαι 1 
ἐπικαθίζω 2 
ἐπικαθίστημι 5 
ἐπικαλέω 63 
ἐπικαλύπτω 1 
ἐπικαμπής 1 
ἐπικαρπία 1 
ἐπικατάγω 1 
ἐπικαταβάλλω 3 
ἐπικαταλαμβάνω 4 
ἐπικαταρρήγνυμι 1 
ἐπικατασκάπτω 1 
ἐπικατασφάζω 1 
ἐπικαταφέρω 1 
ἐπικαταψεύδομαι 2 
ἐπικηρυκεύομαι 2 
ἐπικλάω 6 
ἐπικλίνω 1 
ἐπικλινής 1 
ἐπικλύζω 4 
ἐπικοιμάομαι 1 
ἐπικοινωνέω 1 
ἐπικομίζω 3 
ἐπικοσμέω 4 
ἐπικουρέω 4 
ἐπικουρία 15 
ἐπικουρικός 6 
ἐπικουφίζω 5 
ἐπικράτεια 1 
ἐπικρίνω 2 
ἐπικρατέω 4 
ἐπικροτέω 1 
ἐπικρύπτω 9 
ἐπικτίζω 1 
ἐπικυρόω 6 
ἐπικωλύω 3 
ἐπιλέγω 32 
ἐπιλέκτης 1 
ἐπιλήθω 7 
ἐπιλαμβάνω 6 
ἐπιλείπω 23 
ἐπιλογισμός 1 
ἐπιλύω 1 
ἐπιμέλεια 59 
ἐπιμέλλω 1 
ἐπιμέμφομαι 1 
ἐπιμένω 20 
ἐπιμήκης 4 
ἐπιμανής 1 
ἐπιμαρτυρέω 2 
ἐπιμειξία 2 
ἐπιμελέομαι 24 
ἐπιμελής 14 
ἐπιμελητής 11 
ἐπιμεταφέρω 1 
ἐπιμηχανάομαι 1 
ἐπιμιμνήσκομαι 6 
ἐπιμονή 1 
ἐπινέμω 1 
ἐπινίκιος 2 
ἐπινεμεσάω 1 
ἐπινεύω 20 
ἐπινοέω 45 
ἐπιξενόομαι 2 
ἐπιορκία 5 
ἐπιπέμπω 9 
ἐπιπέτομαι 2 
ἐπιπίπτω 33 
ἐπιπαραγίγνομαι 1 
ἐπιπαροξύνω 2 
ἐπιπηδάω 2 
ἐπιπλέκω 2 
ἐπιπλέω 1 
ἐπιπλήσσω 12 
ἐπιπολάζω 1 
ἐπιπολύ 1 
ἐπιπονέω 4 
ἐπιπορεύομαι 1 
ἐπιπτυχή 1 
ἐπιπτύσσω 1 
ἐπιρρέω 1 
ἐπιρρίπτω 1 
ἐπιρροή 1 
ἐπιρρώννυμι 2 
ἐπισάττω 2 
ἐπισήθω 1 
ἐπισαλπίζω 2 
ἐπισημαίνω 6 
ἐπισκήπτω 5 
ἐπισκευάζω 8 
ἐπισκευή 13 
ἐπισκοπέω 11 
ἐπισκοτέω 3 
ἐπισπάω 7 
ἐπισπένδω 1 
ἐπισπεύδω 4 
ἐπιστάτης 1 
ἐπιστέλλω 69 
ἐπιστήμη 8 
ἐπιστήμων 4 
ἐπιστατέω 5 
ἐπιστολή 120 
ἐπιστομίζω 1 
ἐπιστορέννυμι 1 
ἐπιστρέφω 19 
ἐπιστρατεία 1 
ἐπιστρατεύω 20 
ἐπιστροφή 9 
ἐπιστόμισμα 2 
ἐπιστύλιον 1 
ἐπισυλλέγω 2 
ἐπισυμβαίνω 2 
ἐπισυμπίπτω 1 
ἐπισυνάγω 2 
ἐπισυνάπτω 1 
ἐπισυνίστημι 4 
ἐπισυναινέω 1 
ἐπισυρρέω 2 
ἐπισυστρέφω 1 
ἐπισφάζω 1 
ἐπισφαλής 6 
ἐπιτάσσω 32 
ἐπιτάφιος 3 
ἐπιτέλλω2 1 
ἐπιτέμνω 4 
ἐπιτέρπομαι 1 
ἐπιτέχνησις 1 
ἐπιτήδειος 55 
ἐπιτήδευμα 28 
ἐπιτήδευσις 6 
ἐπιτίθημι 57 
ἐπιτίμιον 2 
ἐπιταλαιπωρέω 1 
ἐπιταράσσω 2 
ἐπιτείνω 10 
ἐπιτείχισμα 2 
ἐπιτεκνόω 1 
ἐπιτελέω 52 
ἐπιτελής 2 
ἐπιτερπής 4 
ἐπιτεχνάομαι 1 
ἐπιτηδές 3 
ἐπιτηδειότης 1 
ἐπιτηδευτής 1 
ἐπιτηδεύω 22 
ἐπιτηρέω 2 
ἐπιτιμάω 10 
ἐπιτρέπω 133 
ἐπιτρέφω 2 
ἐπιτρέχω 5 
ἐπιτροπή 3 
ἐπιτροπεύω 12 
ἐπιτροφή 1 
ἐπιτυγχάνω 34 
ἐπιτυχής 1 
ἐπιφάνεια 14 
ἐπιφέρω 62 
ἐπιφήμισμα 1 
ἐπιφαίνω 18 
ἐπιφανής 34 
ἐπιφημίζω 2 
ἐπιφοίτησις 1 
ἐπιφοιτάω 7 
ἐπιφροσύνη 1 
ἐπιφυλλίς 1 
ἐπιφύω 2 
ἐπιχέω 2 
ἐπιχαλκεύω 1 
ἐπιχαλκόω 1 
ἐπιχείρημα 1 
ἐπιχείρησις 27 
ἐπιχειρέω 44 
ἐπιχειροτονέω 1 
ἐπιχηρεύω 1 
ἐπιχράομαι 1 
ἐπιχωρέω 7 
ἐπιχωριάζω 2 
ἐπιχώριος 38 
ἐπιψεύδομαι 1 
ἐπιψηφίζω 3 
ἐποίκιον 1 
ἐποίχομαι 1 
ἐποικοδομέω 4 
ἐπομβρία 12 
ἐπονειδίζω 2 
ἐπονομάζω 7 
ἐποφθαλμιάω 1 
ἐπωμίς 3 
ἐπωνυμία 5 
ἐπόμνυμι 9 
ἐπώνυμος 11 
ἐπῳδή 2 
ἐράσμιος 1 
ἐράω 17 
ἐρέσσω 1 
ἐρέτης 1 
ἐρήμωσις 1 
ἐρανίζω 1 
ἐραστής 8 
ἐργάζομαι 60 
ἐργάτης 3 
ἐργαλεῖον 3 
ἐργασία 17 
ἐργαστήριον 1 
ἐργολαβέω 1 
ἐργώδης 3 
ἐρείδω 5 
ἐρείπιον 2 
ἐρείπω 2 
ἐρεθίζω 11 
ἐρευνάω 8 
ἐρευνητής 1 
ἐρημία 35 
ἐρημόω 9 
ἐρρωμένος 5 
ἐρυθραίνω 1 
ἐρυθρός 11 
ἐρυμνός 5 
ἐρυμνότης 2 
ἐρωτάω 15 
ἐρωτικός 13 
ἐρύθημα 2 
ἐρύω2 32 
ἐρῆμος 58 
ἐσθής 44 
ἐσθίω 11 
ἐσσήν 7 
ἐσσήν2 1 
ἐσχάρα 3 
ἐσχαρίτης 1 
ἐφάπτω 3 
ἐφέλκω 2 
ἐφέπω 2 
ἐφέσιμος 1 
ἐφέστιος 1 
ἐφήδομαι 3 
ἐφίημι 46 
ἐφίστημι 49 
ἐφαπτίς 2 
ἐφαρμόζω 1 
ἐφεδρεύω 4 
ἐφεξῆς 1 
ἐφευρίσκω 1 
ἐφημερίς 2 
ἐφιελίς 1 
ἐφικνέομαι 3 
ἐφικτός 2 
ἐφομιλέω 1 
ἐφοράω 12 
ἐφορμέω 1 
ἐφυστερέω 2 
ἐφόδιον 6 
ἐφύπερθε 1 
ἐφώδης 4 
ἐχέγγυος 4 
ἐχθρός 161 
ἐχυρός 4 
ἐχυρότης 1 
ἑαυτοῦ 629 
ἑβδομάς 6 
ἑβδομήκοντα 32 
ἑβδοματικός 3 
ἑβδομηκοστός 6 
ἑκάτερος 78 
ἑκατέρωθεν 7 
ἑκατοντάμαχος 1 
ἑκατοντάρχης 10 
ἑκατοστός 26 
ἑκατόμβη 1 
ἑκατόν 95 
ἑκατόνταρχος 8 
ἑκηβόλος 1 
ἑκκαίδεκα 5 
ἑκκαιδέκατος 1 
ἑκκαιδεκαέτης 1 
ἑκοντί 3 
ἑκούσιος 10 
ἑκυρά 4 
ἑκών 9 
ἑλληνίζω 1 
ἑνδέκατος 7 
ἑνόω 1 
ἑξάμετρος 2 
ἑξέτης 1 
ἑξήκοντα 42 
ἑξαετία 1 
ἑξακισμύριοι 2 
ἑξακισχίλιοι 11 
ἑξακοσιοστός 1 
ἑξακόσιοι 37 
ἑξηκονταέν 1 
ἑξηκονταέξ 1 
ἑξηκονταδύο 3 
ἑξηκοστός 6 
ἑξκαιδέκατος 1 
ἑξῆς 17 
ἑορτάζω 21 
ἑορτάσιμος 1 
ἑορτή 103 
ἑορτώδης 1 
ἑπτά 107 
ἑπτάκις 3 
ἑπτάπηχυς 1 
ἑπταετής 2 
ἑπταετία 3 
ἑπτακαίδεκα 3 
ἑπτακαιδέκατος 3 
ἑπτακισμύριοι 1 
ἑπτακισχίλιοι 8 
ἑπτακόσιοι 9 
ἑπταμηνιαῖος 1 
ἑπταπλασίων 1 
ἑπταστάδιος 1 
ἑρκίον 1 
ἑρμηνεία 9 
ἑρμηνευτής 1 
ἑρμηνεύς 4 
ἑρμηνεύω 5 
ἑρπετόν 4 
ἑσπέρα 11 
ἑσπέριος 3 
ἑστία 6 
ἑστίασις 15 
ἑστιάω 27 
ἑταίρα 1 
ἑταιρέω 3 
ἑταιρίζω 2 
ἑταιρεία 3 
ἑταιρικός 1 
ἑταῖρος 31 
ἑτερογνωμοσύνη 1 
ἑτεροῖος 1 
ἑτοιμάζω 14 
ἑτοιμότης 2 
ἑτοῖμος 73 
ἑῷος 4 
ἔαρ 7 
ἔγγονον 1 
ἔγγονος 22 
ἔγερσις 1 
ἔγκαρπος 1 
ἔγκειμαι 23 
ἔγκλημα 18 
ἔγκυος 4 
ἔδαφος 22 
ἔδεσμα 2 
ἔθιμος 1 
ἔθνος 280 
ἔθος 103 
ἔκβασις 3 
ἔκγονος 14 
ἔκδηλος 3 
ἔκδοτος 3 
ἔκθυμος 2 
ἔκκειμαι 1 
ἔκκρισις 1 
ἔκλυτος 1 
ἔκπεμψις 1 
ἔκπληξις 24 
ἔκπλοος 4 
ἔκπραξις 1 
ἔκπυστος 4 
ἔκπωμα 7 
ἔκστασις 1 
ἔκταξις 1 
ἔκτασις 1 
ἔκτοτε 4 
ἔκφρων 2 
ἔκφυλος 1 
ἔκφυσις 1 
ἔλαιον 21 
ἔλαιος 18 
ἔλασις 2 
ἔλασμα 4 
ἔλαφος 2 
ἔλεγχος2 8 
ἔλεος 19 
ἔλυτρον 1 
ἔμπαλιν 1 
ἔμπειρος 11 
ἔμπλεος 2 
ἔμπνοος 1 
ἔμπορος 9 
ἔμπροσθεν 39 
ἔμφρων 1 
ἔμφυλος 1 
ἔμφυτος 1 
ἔμψυχος 1 
ἔναγχος 1 
ἔναιμος 1 
ἔνατος 17 
ἔνδακρυς 1 
ἔνδεια 20 
ἔνδειξις 3 
ἔνδον 45 
ἔνδοξος 4 
ἔνδροσος 1 
ἔνδυμα 5 
ἔνειμι 15 
ἔνερθε 1 
ἔνθα 40 
ἔνθεν 12 
ἔνθεος 4 
ἔνιοι 24 
ἔννοια 16 
ἔννομος 1 
ἔνοικος 1 
ἔνοπλος 2 
ἔνορκος 5 
ἔνοσις 3 
ἔνοχος 1 
ἔντασις 1 
ἔντερον 2 
ἔντευξις 8 
ἔντιμος 1 
ἔνυδρος 1 
ἔξαρθρος 1 
ἔξαρνος 4 
ἔξειμι 34 
ἔξεστι 44 
ἔξοδος 32 
ἔξοδος2 1 
ἔξοισις 1 
ἔξυπνος 1 
ἔξω 42 
ἔξωθεν 22 
ἔοικα 14 
ἔπαθλον 5 
ἔπαινος 17 
ἔπαρχος 16 
ἔπειμι 1 
ἔπειμι2 71 
ἔπειξις 2 
ἔπειτα 100 
ἔπηλυς 5 
ἔπιπλα 1 
ἔπος 1 
ἔργον 247 
ἔργω 25 
ἔρεισμα 1 
ἔρευνα 14 
ἔριον 7 
ἔρις 7 
ἔριφος 24 
ἔρομαι 39 
ἔρος 1 
ἔρρω 2 
ἔρυμα 17 
ἔρχομαι 310 
ἔρως 54 
ἔσχατος 16 
ἔσωθεν 4 
ἔτειος 2 
ἔτι 291 
ἔτος 444 
ἔτυμος 1 
ἔφεδρος 1 
ἔφεσις 2 
ἔφηβος 1 
ἔφοδος3 21 
ἔφορος 1 
ἔχθος 5 
ἔχθρα 23 
ἔχω 1374 
ἕβδομος 51 
ἕζομαι 2 
ἕκαστος 289 
ἕκτη 5 
ἕκτος 9 
ἕλιξ2 4 
ἕλιξις 1 
ἕλκω 10 
ἕλκωσις 1 
ἕλος 7 
ἕνδεκα 8 
ἕνεκα 44 
ἕξ 63 
ἕξις 1 
ἕπομαι 84 
ἕρμαιον 1 
ἕρπω 1 
ἕτερος 257 
ἕψω 1 
ἕως 89 
Ἐγκραναί 1 
Ἐζεκίας 19 
Ἐκβάτανα 2 
Ἐλαιοῦσσα 2 
Ἐλεάζαρ 57 
Ἐλευσίνιος 1 
Ἐλεύθερος 3 
Ἐλισσαῖος 35 
Ἐλουλαῖος 2 
Ἐλυμαΐς 2 
Ἐλυμαῖος 1 
Ἐμμαοῦς 4 
Ἐνυάλιος 1 
Ἐπαφρόδιτος 1 
Ἐπικούρειος 2 
Ἐπικράτης 2 
Ἐπιφάνεια 1 
Ἐρέμμων 1 
Ἐρέννιος 1 
Ἐρχιεύς 1 
Ἐσθήρα 15 
Ἐσσαῖος 2 
Ἐσσεβωνῖτις 1 
Ἐσσηνός 9 
Ἐφέσιος 6 
Ἐφράδης 1 
Ἑβραΐς 1 
Ἑβραϊκός 5 
Ἑβραῖος 297 
Ἑκαταῖος2 3 
Ἑκατομβαιών 2 
Ἑλένη 11 
Ἑλκίας 8 
Ἑλλάνικος 1 
Ἑλλάς 8 
Ἑλλήνιος 2 
Ἑλλήσποντος 3 
Ἑλληνίς 4 
Ἑλληνικός 17 
Ἑλληνιστί 1 
Ἑρμῆς 1 
Ἑστιαῖος 2 
Ἔζδρας 17 
Ἔθις 1 
Ἔκδιππα 1 
Ἔλυμος 1 
Ἔμεσα 4 
Ἔσδρας 2 
Ἔσκον 1 
Ἔσχων 1 
Ἔφεσος 10 
Ἔφορος 1 
Ἕβερος 5 
Ἕλλην 69 
ἠλίβατος 1 
ἠπειρόω 1 
ἠπειρώτης 1 
ἠρέμα 9 
ἠρεμέω 31 
ἠρεμία 4 
ἠχέω 1 
ἠϊών 4 
ἠώς 14 
ἡβάω 2 
ἡγέομαι 189 
ἡγεμονία 85 
ἡγεμονίς 1 
ἡγεμονεύω 5 
ἡγεμονικός 2 
ἡγεμών 173 
ἡδονή 115 
ἡδύς 69 
ἡλίκος 3 
ἡλιακός 1 
ἡλικία 61 
ἡλικιώτης 3 
ἡμέρα 485 
ἡμέτερος 103 
ἡμίεργος 4 
ἡμίονος 7 
ἡμίσεια 15 
ἡμίσικλον 2 
ἡμερήσιος 1 
ἡμερόω 1 
ἡμεῖς 537 
ἡμιμανής 1 
ἡμιστάδιον 1 
ἡμισφαίριον 3 
ἡμιϊουδαῖος 1 
ἡμιόλιος 1 
ἡμιόνειος 1 
ἡνίκα 7 
ἡνίοχος 4 
ἡνιοχέω 1 
ἡρῷον 1 
ἡσσάομαι 62 
ἡσυχάζω 27 
ἡσυχία 20 
ἡσυχῇ 1 
ἤ 558 
ἤδη 405 
ἤλεκτρον 2 
ἤνυστρον 1 
ἤπειρος 7 
ἤπιος 1 
ἥδομαι 57 
ἥκιστος 10 
ἥκω 227 
ἥλιος 42 
ἥμερος 11 
ἥμισυς 34 
ἥρως 1 
ἥσσων 49 
ἥσυχος 1 
ἦ 22 
ἦθος 10 
ἦπου 1 
ἦτρον 1 
ἦχος 5 
ἧλος 2 
ἧπαρ 5 
ἧσσα 24 
Ἠλάς 1 
Ἠλίας 34 
Ἠλίς 18 
Ἠλεῖος 1 
Ἠσαΐας 11 
Ἡλιοπολίτης 5 
Ἡλιούπολις 3 
Ἡρακλῆς 5 
Ἡρόδοτος 4 
Ἡρώδειον 1 
Ἡρώδης 516 
Ἡρώδιον 1 
Ἡρῳδιάς 9 
Ἡσίοδος 1 
Ἡσαῦς 18 
Ἤλων 1 
Ἥφαιστος 2 
Ἦλις 1 
ἰάομαι 4 
ἰατρός 15 
ἰδέα 11 
ἰδίωμα 2 
ἰδιάζω 1 
ἰδιωτεία 1 
ἰδιωτεύω 5 
ἰδιωτικός 4 
ἰδιόξενος 2 
ἰδιότης 1 
ἰδιότροπος 2 
ἰδιώτης 29 
ἰδιῶτις 1 
ἰκμάς 1 
ἰλυσπάομαι 1 
ἰλύς 1 
ἰνίον 2 
ἰοβόλος 1 
ἰσάριθμος 1 
ἰσομήκης 1 
ἰσομεγέθης 1 
ἰσονομία 1 
ἰσοπολίτης 1 
ἰσοπολιτεία 2 
ἰσοτέλεια 1 
ἰσοτιμία 5 
ἰσοτύραννος 1 
ἰσχάς 1 
ἰσχνότης 2 
ἰσχυρίζομαι 4 
ἰσχυροποιέω 1 
ἰσχυρός 40 
ἰσχύς 106 
ἰσχύω 20 
ἰσόμετρος 1 
ἰσόπεδον 1 
ἰσόπεδος 1 
ἰσόσταθμος 2 
ἰσότιμος 2 
ἰσόω 1 
ἰτέα 1 
ἰχθύς 2 
ἰχώρ 1 
ἰός2 1 
ἱέρεια 8 
ἱέρωμα 2 
ἱδρύω 28 
ἱδρώς 1 
ἱεράομαι 6 
ἱερατεύω 3 
ἱερατικός 14 
ἱερεύς 169 
ἱερεῖον 22 
ἱερογραμματεύς 5 
ἱεροκῆρυξ 1 
ἱεροποιία 1 
ἱεροπρεπής 2 
ἱεροσυλέω 2 
ἱεροσυλία 1 
ἱερουργέω 9 
ἱερουργία 19 
ἱεροψάλτης 3 
ἱερούργημα 1 
ἱερωσύνη 31 
ἱερόδουλος 2 
ἱερόν 129 
ἱερός 255 
ἱερόσυλος 2 
ἱερόω 2 
ἱκέτης 4 
ἱκανός 51 
ἱκεσία 10 
ἱκετεία 19 
ἱκετεύω 49 
ἱκνέομαι 1 
ἱλάσκομαι 3 
ἱλαρός 4 
ἱλαστήριος 1 
ἱμάς 4 
ἱμάτιον 16 
ἱππάζομαι 1 
ἱππάρχης 1 
ἱππήλατος 1 
ἱππεύς 79 
ἱππεύω 2 
ἱππικός 7 
ἱπποδρομία 1 
ἱπποτοξότης 1 
ἱππόδρομος 8 
ἱππότης 2 
ἱππών 1 
ἱστορέω 30 
ἱστορία 31 
ἱστορικός 1 
ἱστοριογράφος 2 
ἱστός 2 
ἴασις 5 
ἴασπις 1 
ἴδιος 245 
ἴδρις 1 
ἴλη 8 
ἴς 1 
ἴσος 59 
ἴστωρ 1 
ἴσχω 2 
ἴχνος 1 
ἵδρυσις 3 
ἵημι 3 
ἵλαος 5 
ἵν 1 
ἵνα 208 
ἵππαρχος 3 
ἵππειος 1 
ἵππος 54 
ἵστημι 140 
ἶβις 3 
ἶρις 2 
Ἰάβησα 1 
Ἰάκωβος 81 
Ἰάμβλιχος 1 
Ἰάμνεια 13 
Ἰάους 1 
Ἰάς 2 
Ἰάσων 7 
Ἰέβωσθος 14 
Ἰαβησηνός 1 
Ἰβηρία 3 
Ἰδουμαία 34 
Ἰδουμαῖος 23 
Ἰεζαβέλη 7 
Ἰεζεκίηλος 6 
Ἰεσσαῖος 17 
Ἰζάτης 36 
Ἰηοῦς 35 
Ἰησοῦς 85 
Ἰλιεύς 1 
Ἰνδικός 8 
Ἰορδάνης 73 
Ἰουδαία 179 
Ἰουδαϊκός 19 
Ἰουδαῖος 651 
Ἰουλία 11 
Ἰουλιάς 3 
Ἰούδας 163 
Ἰούλιος 12 
Ἰσιακός 1 
Ἰσμάηλος 30 
Ἰσραήλ 2 
Ἰσραηλίτης 186 
Ἰσσός 1 
Ἰταβύριον 5 
Ἰταλία 12 
Ἰταλικός 3 
Ἰταλός 1 
Ἰτουραῖος 3 
Ἰτυκαῖος 1 
Ἰωάκειμος 19 
Ἰωάννης 33 
Ἰωθάμης 9 
Ἰωνάθης 160 
Ἰωνία 4 
Ἰωνᾶς 3 
Ἰωσαφάτης 24 
Ἰωτάπη 3 
Ἰόβης 1 
Ἰόνιος 2 
Ἰόπη 2 
Ἰόππη 21 
Ἰώαβος 78 
Ἰώασος 24 
Ἰώδας 16 
Ἰώραμος 48 
Ἰώσηπος 148 
Ἱερεμίας 22 
Ἱεριχούντιος 4 
Ἱεριχώ 37 
Ἱεροβόαμος 51 
Ἱεροσολυμίτης 71 
Ἱεροσόλυμα 357 
Ἱερόβαμος 9 
Ἱερώνυμος 2 
Ἴαβις 1 
Ἴασος 1 
Ἴβηρ 3 
Ἴδη 2 
Ἴης 1 
Ἴνδιος 2 
Ἴος 1 
Ἴσακος 38 
Ἴωνες 1 
Ἶσις 4 
ὀγδοήκοντα 16 
ὀγδοηκοστός 6 
ὀγκόω 1 
ὀδυνάω 3 
ὀδυνηρός 4 
ὀδυρμός 2 
ὀδυρτικός 1 
ὀδύνη 12 
ὀδύρομαι 17 
ὀθόνη 2 
ὀκέλλω 1 
ὀκλάζω 1 
ὀκνέω 18 
ὀκνηρός 6 
ὀκτάκις 2 
ὀκταέτης 1 
ὀκτακισμύριοι 1 
ὀκτακισχίλιοι 19 
ὀκτακόσιοι 18 
ὀκτωκαίδεκα 11 
ὀκτωκαιδέκατος 3 
ὀκτώ 44 
ὀλίγος 205 
ὀλίγωρος 3 
ὀλίσθημα 1 
ὀλεθρεία 1 
ὀλιγανθρωπέω 1 
ὀλιγαρχία 1 
ὀλιγοστός 1 
ὀλιγωρέω 13 
ὀλιγωρία 6 
ὀλιγότης 4 
ὀλισθάνω 5 
ὀλοφυρμός 3 
ὀλοφύρομαι 5 
ὀμφαλός 1 
ὀνίνημι 11 
ὀνειδίζω 13 
ὀνειδισμός 1 
ὀνησιφόρος 1 
ὀνομάζω 35 
ὀνομαστί 7 
ὀξύς2 40 
ὀξύτης 7 
ὀπή 2 
ὀπίσθιος 1 
ὀπίσω 8 
ὀπισθοφυλακέω 1 
ὀποβάλσαμον 3 
ὀπτάω 3 
ὀπτός 3 
ὀπώρα 2 
ὀρέγω 10 
ὀργάω 2 
ὀργή 169 
ὀργίζω 41 
ὀργίλος 1 
ὀρεινός 5 
ὀρθός 15 
ὀρθόω 2 
ὀριγνάομαι 4 
ὀροφή 3 
ὀρρωδία 1 
ὀρυκτός 1 
ὀρφανός 7 
ὀρχέομαι 1 
ὀρχηστής 1 
ὀρχηστρίς 2 
ὀρύσσω 8 
ὀσμή 1 
ὀστέον 14 
ὀσφραίνομαι 1 
ὀσφῦς 1 
ὀφείλω 25 
ὀφθαλμός 11 
ὀφλισκάνω 2 
ὀχέω 5 
ὀχετός 1 
ὀχλέω 1 
ὀχληρός 4 
ὀχυρός 36 
ὀχυρότης 15 
ὀχυρόω 14 
ὀχύρωμα 5 
ὀψέ 4 
ὀψία 8 
ὀψοποιός 1 
ὀψώνιον 1 
ὀϊστός 1 
ὁ 46496 
ὁδεύω 25 
ὁδηγέω 1 
ὁδηγία 1 
ὁδηγός 4 
ὁδοιπορέω 3 
ὁδοιπορία 12 
ὁδοιπόρος 1 
ὁδός 134 
ὁλκή 4 
ὁλοκαυτέω 10 
ὁλοκαυτόω 16 
ὁλοκαύτωμα 1 
ὁλοκαύτωσις 12 
ὁλομελής 1 
ὁλοσφύρατος 1 
ὁλόκληρος 8 
ὁλόχρυσος 1 
ὁμήρευμα 1 
ὁμηρεία 2 
ὁμηρεύω 6 
ὁμιλέω 40 
ὁμιλία 23 
ὁμοίωμα 1 
ὁμοίωσις 1 
ὁμογνωμονέω 1 
ὁμογνώμων 1 
ὁμοεθνής 9 
ὁμοθυμαδόν 2 
ὁμοιότης 2 
ὁμοιότροπος 1 
ὁμολογέω 99 
ὁμολογία 17 
ὁμομήτριος 10 
ὁμονοέω 8 
ὁμοπάτριος 7 
ὁμοπράγμων 1 
ὁμοπραγέω 1 
ὁμορέω 2 
ὁμοτράπεζος 1 
ὁμοτροφία 2 
ὁμοφωνέω 1 
ὁμοψηφέω 1 
ὁμοῦ 28 
ὁμόδοξος 1 
ὁμόζηλος 1 
ὁμόνοια 8 
ὁμόσε 4 
ὁμόσκηνος 1 
ὁμότεχνος 1 
ὁμόφυλος 55 
ὁμόφωνος 1 
ὁμόψηφος 1 
ὁμώνυμος 13 
ὁπηνίκα 2 
ὁπλίζω 27 
ὁπλίτης 69 
ὁπλισμός 1 
ὁπλιτεύω 2 
ὁπλιτικός 8 
ὁπλοθήκη 2 
ὁπλοποιός 1 
ὁπλοφόρος 14 
ὁποῖος 20 
ὁπωσοῦν 4 
ὁπόθεν 2 
ὁπόσος 109 
ὁπότε 44 
ὁπότερος 2 
ὁράω 446 
ὁρίζω 31 
ὁρκίζω 1 
ὁρκωμοσία 1 
ὁρκόω 3 
ὁρμάω 129 
ὁρμέω 2 
ὁρμή 33 
ὁρμίσκος 1 
ὁρμητήριον 3 
ὁσάκις 1 
ὁσία 4 
ὁσημέραι 8 
ὁσιότης 1 
ὁστισοῦν 26 
ὄγδοος 16 
ὄγκος 3 
ὄκνος 2 
ὄλβος 1 
ὄλεθρος 44 
ὄλλυμι 1 
ὄμβριος 1 
ὄμβρος 9 
ὄμμα 1 
ὄμνυμι 49 
ὄναρ 29 
ὄνειδος 9 
ὄνειρος 27 
ὄνησις 6 
ὄνομα 279 
ὄνος 19 
ὄντως 1 
ὄνυξ 1 
ὄπισθεν 6 
ὄπτησις 1 
ὄργανον 15 
ὄργυια 2 
ὄρειος 1 
ὄρεξις 2 
ὄρθιος 3 
ὄρθριος 3 
ὄρθρος 8 
ὄρνεον 4 
ὄρνις 5 
ὄρος 150 
ὄροφος 8 
ὄρτυξ 2 
ὄρυγμα 4 
ὄρχησις 2 
ὄσπριον 1 
ὄφελος 9 
ὄφις 8 
ὄχευσις 1 
ὄχημα 3 
ὄχθη 2 
ὄχλος 62 
ὄψ 1 
ὄψις 121 
ὄψον 1 
ὄϊς 2 
ὅδε 149 
ὅθεν 58 
ὅλος 144 
ὅμηρος 14 
ὅμιλος 9 
ὅμοιος 182 
ὅμορος 6 
ὅμως 30 
ὅπη 4 
ὅπλισις 2 
ὅπλον 118 
ὅποι 6 
ὅπου 25 
ὅπως 177 
ὅριον 3 
ὅρισμα 1 
ὅρκιον 3 
ὅρκιος 2 
ὅρκος 70 
ὅρος 35 
ὅς 3148 
ὅσιος 25 
ὅσος 373 
ὅσπερ 5 
ὅστε 1 
ὅστις 70 
ὅταν 45 
ὅτε 55 
ὅτι2 493 
Ὀβάδας 2 
Ὀθλία 14 
Ὀκταουία 3 
Ὀλυμπία 1 
Ὀλυμπιάς 12 
Ὀλυμπιεῖον 1 
Ὀλύμπιος 2 
Ὀνίας 42 
Ὀνείας 1 
Ὀρέστης 1 
Ὀρώδης 2 
Ὀφέλλιος 1 
Ὀφέλτιος 1 
Ὀχοζίας 14 
Ὁρτήσιος 1 
Ὄλυμπος 2 
Ὄτρος 1 
Ὅμηρος 1 
ὑάκινθος 11 
ὑακίνθινος 3 
ὑβρίζω 61 
ὑβριστής 4 
ὑβριστικός 2 
ὑγιής 5 
ὑγιαίνω 2 
ὑγρός 2 
ὑδρία 1 
ὑδραγωγεῖον 1 
ὑδρεία 2 
ὑδρεύω 1 
ὑετός 9 
ὑετώδης 1 
ὑλοτομέω 1 
ὑλουργός 1 
ὑλώδης 1 
ὑμέτερος 48 
ὑμήν 1 
ὑμεῖς 300 
ὑμνέω 13 
ὑμνῳδέω 1 
ὑμνῳδία 1 
ὑμνῳδός 5 
ὑπάγω 17 
ὑπάντησις 3 
ὑπάρχω 141 
ὑπέκκαυμα 1 
ὑπέξειμι 1 
ὑπέρ 371 
ὑπέργηρως 1 
ὑπέρειμι2 1 
ὑπέρθεσις 1 
ὑπέρκειμαι 5 
ὑπέρτερος 4 
ὑπέρχομαι 9 
ὑπέχω 31 
ὑπήκοος 33 
ὑπαίθριος 2 
ὑπαίρω 1 
ὑπαίτιος 1 
ὑπαγορεύω 15 
ὑπαγόρευσις 1 
ὑπακούω 58 
ὑπαλλάσσω 3 
ὑπανάγω 1 
ὑπανίημι 2 
ὑπαναλίσκω 1 
ὑπαντάω 42 
ὑπαντιάζω 21 
ὑπαρχή 2 
ὑπασπιστής 2 
ὑπατεύω 4 
ὑπατικός 8 
ὑπείκω 1 
ὑπειδόμην 8 
ὑπειλέομαι 1 
ὑπεκκαίω 1 
ὑπεκκλέπτω 1 
ὑπεκπίπτω 1 
ὑπεκτίθεμαι 1 
ὑπεναντίος 1 
ὑπεξέρχομαι 10 
ὑπεξίστημι 4 
ὑπεξαιρέω 8 
ὑπεράγω 2 
ὑπεράνω 2 
ὑπερέρχομαι 2 
ὑπερέχω 8 
ὑπερήδομαι 2 
ὑπερήφανος 4 
ὑπεραίρω 2 
ὑπεραγανακτέω 1 
ὑπεραγαπάω 5 
ὑπεραγωνιάω 1 
ὑπεραλγέω 1 
ὑπερανίσταμαι 2 
ὑπερανατίθεμαι 1 
ὑπερασπίζω 2 
ὑπερβάλλω 49 
ὑπερβαίνω 4 
ὑπερβιάζομαι 1 
ὑπερβολή 45 
ὑπερδέξιος 1 
ὑπερείδω 1 
ὑπερεκδικέω 1 
ὑπερεκπλήσσω 1 
ὑπερεύχομαι 1 
ὑπερηφανέω 6 
ὑπερηφανία 7 
ὑπερηφανεύω 1 
ὑπερθαυμάζω 1 
ὑπερθύριον 1 
ὑπερισχύω 1 
ὑπερκαθίζω 1 
ὑπερκρατέω 2 
ὑπερκύπτω 1 
ὑπερμάχομαι 1 
ὑπερμαχέω 1 
ὑπερμεγέθης 3 
ὑπεροικοδομέω 1 
ὑπεροράω 15 
ὑπερορία 1 
ὑπεροχή 4 
ὑπερπαθέω 1 
ὑπερπετής 1 
ὑπερσπουδάζω 1 
ὑπερτίθημι 5 
ὑπερτείνω 2 
ὑπερφρονέω 1 
ὑπερφωνέω 1 
ὑπερόπτης 3 
ὑπερόριος 2 
ὑπερῷον 1 
ὑπερῷος 2 
ὑπεύθυνος 3 
ὑπηρέτης 13 
ὑπηρεσία 11 
ὑπηρετέω 16 
ὑπηρετικός 1 
ὑπισχνέομαι 107 
ὑπνόω 3 
ὑποβάλλω 1 
ὑποβαίνω 4 
ὑπογίγνομαι 2 
ὑπογράφω 3 
ὑποδέχομαι 27 
ὑποδίδωμι 2 
ὑποδεής 4 
ὑποδείκνυμι 10 
ὑποδιαφθείρω 1 
ὑποδοχή 6 
ὑποδρομή 1 
ὑποδύω 5 
ὑποζεύγνυμι 2 
ὑποζύγιον 21 
ὑποζώννυμι 3 
ὑποθήκη 7 
ὑποθωπεύω 1 
ὑποικουρέω 1 
ὑποκάτω 1 
ὑποκαθίσταμαι 1 
ὑποκαταβαίνω 1 
ὑποκατακλίνω 2 
ὑποκατασκευάζω 2 
ὑποκηρύσσω 1 
ὑποκλύζω 1 
ὑποκοιλαίνω 1 
ὑποκρίνω 13 
ὑπολαμβάνω 127 
ὑπολείπω 45 
ὑπολογισμός 1 
ὑπολοχάω 1 
ὑπολύω 2 
ὑπομένω 84 
ὑπομενητός 1 
ὑπομιμνήσκω 15 
ὑπομονή 2 
ὑπονοέω 47 
ὑπονοστέω 1 
ὑποπέμπω 1 
ὑποπίμπλημι 1 
ὑποπίμπρημι 1 
ὑποπίπτω 3 
ὑποπτεύω 16 
ὑπορράπτω 1 
ὑπορρίπτω 1 
ὑπορύσσω 1 
ὑποσπουδάζω 1 
ὑποστέλλω 3 
ὑποστήριγμα 1 
ὑποστολή 1 
ὑποστράτηγος 4 
ὑποστρέφω 80 
ὑποστρατεύω 1 
ὑποστροφή 3 
ὑποστόρνυμι 2 
ὑποσυγχέω 1 
ὑποτάσσω 21 
ὑποτέμνω 2 
ὑποτίθημι 28 
ὑποτίμησις 1 
ὑποτείνω 1 
ὑποτελέω 7 
ὑποτελής 11 
ὑποτοπέω 2 
ὑποτοπασμός 1 
ὑποτρέχω 2 
ὑποτυγχάνω 6 
ὑπουργέω 9 
ὑπουργία 4 
ὑποφέρω 8 
ὑποφαίνω 4 
ὑποφεύγω 1 
ὑποφυγή 2 
ὑποφωνέω 1 
ὑποφύω 1 
ὑποχείριος 24 
ὑποχωρέω 22 
ὑποχώρησις 1 
ὑποψία 33 
ὑπτιόω 1 
ὑπό 1414 
ὑπόβασις 1 
ὑπόβλητος 1 
ὑπόγειος 5 
ὑπόγυιος 1 
ὑπόθεσις 8 
ὑπόκειμαι 4 
ὑπόκρισις 6 
ὑπόληψις 4 
ὑπόλοιπος 3 
ὑπόμνημα 16 
ὑπόμνησις 2 
ὑπόνοια 17 
ὑπόνομος 8 
ὑπόξυλος 1 
ὑπόσπονδος 3 
ὑπόστασις 2 
ὑπόσχεσις 20 
ὑπότρομος 1 
ὑπόχρεως 1 
ὑπώρεια 2 
ὑπώρειος 1 
ὑστερέω 22 
ὑστερίζω 1 
ὑστεραῖος 13 
ὑφάντης 1 
ὑφάπτω 3 
ὑφή 2 
ὑφήγησις 2 
ὑφίημι 3 
ὑφίστημι 22 
ὑφαίνω 8 
ὑφαιρέω 8 
ὑφαντός 2 
ὑφηγέομαι 1 
ὑφοράω 17 
ὑφόρασις 1 
ὑψηλός 41 
ὑψόθεν 1 
ὕβρις 88 
ὕβριστος 1 
ὕδερος 1 
ὕδωρ 96 
ὕλη 30 
ὕμνος 13 
ὕνις 1 
ὕπαιθρος 6 
ὕπαρξις 1 
ὕπαρχος 3 
ὕπατος 34 
ὕπειμι 2 
ὕπειμι2 1 
ὕπνος 46 
ὕποπτος 19 
ὕπουλος 1 
ὕσσωπον 1 
ὕσσωπος 3 
ὕστερος 96 
ὕφασμα 3 
ὕφορμος 1 
ὕφος 10 
ὕψιστος 1 
ὕψος 52 
ὕω 11 
ὗς 3 
Ὑπερβερεταῖος 5 
Ὑρκάνιος 6 
Ὑρκανός 217 
Ὑστάσπης 2 
Ὑψικράτης 1 
ὠβά 1 
ὠδίνω 1 
ὠδίς 2 
ὠθέω 16 
ὠθισμός 1 
ὠκύμορος 1 
ὠκύς 1 
ὠκύτης 2 
ὠμός 17 
ὠμότης 15 
ὠνέομαι 28 
ὠνή 8 
ὠτειλή 1 
ὠφέλεια 32 
ὠφέλιμος 4 
ὠφελέω 28 
ὡραῖος 10 
ὡς 1722 
ὡσανεί 2 
ὡσεί 8 
ὥρα2 56 
ὥριος 1 
ὥσπερ 76 
ὥστε 238 
ὦ 76 
ὦμος 13 
ὧδε 4 
Ὠκεανός 3 
Ὠσῆος 7 
Ὦχος 1 
ᾍδης 1 
ᾠδή 2 
ᾠδός 1 
ᾠόν 3 
ᾤα 1 
ῥάβδος 4 
ῥάβδωσις 2 
ῥάθυμος 9 
ῥάκος 1 
ῥάμμα 1 
ῥάμνος 1 
ῥάπτω 1 
ῥάχις 1 
ῥέπω 1 
ῥέω 12 
ῥήγνυμι 9 
ῥήτωρ 2 
ῥίζα 10 
ῥίπτω 35 
ῥίς 1 
ῥαΐζω 1 
ῥαίνω 4 
ῥαδαλός 1 
ῥαθυμέω 1 
ῥαθυμία 3 
ῥαπίζω 2 
ῥαπτός 2 
ῥαφή 3 
ῥεῦμα 7 
ῥητός 1 
ῥοΐσκος 3 
ῥοή 4 
ῥομβωτός 1 
ῥομφαία 16 
ῥοπή 12 
ῥοώδης 1 
ῥυπαρός 1 
ῥωμαλέος 1 
ῥόα 3 
ῥόμβος 1 
ῥόος 2 
ῥύμη 4 
ῥύσιον 3 
ῥώμη 11 
ῥώννυμι 17 
ῥᾳστώνη 7 
ῥᾴδιος 46 
ῥῆμα 2 
ῥῖγος 3 
Ῥάφεια 3 
Ῥέβιλος 1 
Ῥήγιον 1 
Ῥαάβη 6 
Ῥαγουῆλος 12 
Ῥαχήλα 21 
Ῥεβέκκα 9 
Ῥινοκόρουρα 1 
Ῥοβόαμος 22 
Ῥομφά 1 
Ῥουβῆλος 18 
Ῥούθη 9 
Ῥοῦφος 6 
Ῥωμαϊκός 9 
Ῥωμαϊστί 1 
Ῥωμαῖος 201 
Ῥωξάνη 1 
Ῥόδιος 1 
Ῥόδος 3 
Ῥώμη 133 
Ῥῆγλος 3 

Powered by PhiloLogic